RADY
Plesne v domácnosti
a čo s nimi
Čoraz častejšie sa v našich domácnostiach stretávame s plesňami. Nie sú len problémom
neudržiavaných starých domov, ale postihujú i novostavby, kde by sme to možno ani neočakávali.
Plesne sa stávajú nielen lokálnym, ale aj globálnym problémom.
T
ohtoročná mierna a teplá zima s nadpriemerným vlhkom a chladom
poskytla vhodné podmienky na rozšírenie
plesní, ktorých výskyt mnohých z nás riadne znepokojil.
Začali sme si klásť otázky: Kde sa vzali?
Ako sa ich zbaviť? Ako im predchádzať?
Najčastejší výskyt plesní zaznamenajú majitelia pivníc.
Čo sú to plesne
Poškodená omietka domu a vlhkosť suterénneho muriva
je len začiatkom problémov s plesňami.
Plesne (mikroskopické huby triedy Phycomycetes) sú nevyhnutnou súčasťou prírody a majú v nej nezastupiteľnú funkciu. Ich
prienik z prírodného do umelého prostredia
(obytného i výrobného ) je preto logický.
Na to, aby sa rozmnožovali, potrebujú
plesne len trochu tepla a kyslíka a hlav-
ne vlhko; ale obídu sa dokonca aj bez
svetla. Ideálna je pre ne teplota 20 až 30
°C. Rozmnožujú sa spórami, ktoré sa šíria vzdušnou cestou, priamym prenosom
z infikovaných zdrojov, akými sú napr.
potraviny, ovocie, zelenina, izbové kvety,
pôda, a vlastným plošným rozrastaním.
Odhalíme ich vďaka povlaku, pripomínajúcemu zamat alebo vatu, a zmene farby pôvodného podkladu. Ich farebná škála
je veľká; od bielej cez žltú, ružovú, oranžovú až po zelenú a tmavočiernu. Tiež sa
prezradia charakteristickým zemitým pachom. Prerastajú do veľkých hĺbok a rozkladajú nielen drevo, ale aj omietky či betón, a sú rôzne odolné proti chemikáliám.
Miesta ich výskytu
Najčastejšie ich objavíme na obvodových
stenách, stropoch, parapetoch, obkladoch,
medzi obkladačkami i pod obkladom. Da-
Poškodené spoje panelových domov bývajú dôvodom
vlhnutia obvodových stien a kútov miestností. Tam sa
tiež neskôr pleseň objaví.
Aj poškodený odkvapový zvod môže byť príčinou vlhkosti
v murive a jeho neriešenie vedie k vzniku plesní vnútri
bytov či domov.
8
uRoB SI Sám
4/2007
Pleseň v suterénnej miestnosti domu
Pleseň v rohu miestnosti od vzlínajúcej vlhkosti
spôsobenej poškodením izolácie základov
RADY
rí sa im aj na podlahách, kobercoch, textíliách, okenných a iných tmeloch, kuchynských linkách, náteroch, dreve, nábytku
i v bytovom prachu. Niekedy sa s nimi
stretneme i na stavebných materiáloch už
počas realizácie stavieb, keď výrobca dostatočne nechránil materiál proti napadnutiu.
Ich vznik podporujú aj trhliny v omietke,
tepelné mosty, nedodatočná tepelná izolácia, vzlínajúca vlhkosť v murive a nedostatočné vysušenie objektu po stavebných
prácach. Vznik plesní môže spôsobiť aj nábytok postavený priamo k stene a siahajúci
až po strop miestnosti. V oboch prípadoch
sa totiž zabraňuje prirodzenému prúdeniu
vzduchu, čo vedie k vysokej vzdušnej vlhkosti Živnou pôdou pre plesne môže byť aj
starý a znečistený povrch interiéru či vlhkosť v murive z priesaku alebo z nesprávne vyspádovaného odkvapového chodníka okolo domu.
V prvej fáze zasiahnu plesne len lokálne povrch konštrukcií – vytvoria na nich
tmavé mokré fľaky. Časom prerastú do
súvislých plôch, rozšíria sa nielen plošne,
ale aj do hĺbky; omietka začne odpadávať
a nastane celková deštrukcia muriva.
Čo podporuje ich vznik
Na vzniku plesní sa podieľajú tieto faktory:
• nadmerne vlhko v miestnostiach, ktoré
slúžia na prácu s vodou (kuchyne, kúpeľne, práčovne),
• nedostatočné vetranie miestností, ako sú
komory, špajzy, špajzové skrine a pivnice),
• obytné miestnosti s relatívne vysokou
vlhkosťou vzduchu (spálne),
• nesprávne využívanie miestnosti (nadmerné sušenie bielizne a pestovanie veľkého množstva kvetov),
• nevhodný druh vykurovania (plynové
vykurovanie môže byť zdrojom vyššej
vlhkosti),
• obmedzovanie vykurovania pre vyššie
ceny energií,
• riziko sa zvyšuje aj obmedzením prirodzeného vetrania (napr. po dodatočnom utesnení okenných krídiel a dverí
silikónom, polyu-
Pleseň okolo okna môže spôsobiť nevetranie miestnosti
alebo tepelný most na konštrukcii.
o
ne
p ž u
z
lo n
5% ka
e d ó - zá
pr up 3 ch
k
A ný
AV ova
Z¼ istr
e
pr
g
re
en
í
v
ko
ní
Pleseň v kúpeľni môže
vzniknúť aj pre nadmernú
vlhkosť v tejto miestnosti.
vám prináša...
Elektrická zápustná zásuvka
Elegantné spracovanie zápustnej zásuvky je moderným a veľmi efektným
riešením pre konferenčné stoly, kuchyne, kancelárie... Svojím prevedením
umožňujú pohodlný prístup pri zapájaní elektrických spotrebičov. Veľkou
výhodou je zapustenie zásuvky nielen v momente, keď je používaná, ale aj
v dobe, keď sú pripojené spotrebiče.
...viac než len zásuvka
obj. číslo 334 980
Pleseň okolo okenného
rámu je možným
signálom nadmernej
vlhkosti a nesprávneho
vetrania. Vlhkosť môže
vzniknúť aj dodatočne pri
výmene okien nekvalitnou
technológiou.
OTVÁRACIA DOBA PORADENSKO PREDAJNÉ CENTRÁ:
7.30-17.00 BRATISLAVA, Pestovateľská 12, tel.: 02/48202715-16
ŽILINA, Hlinská 27, tel.: 041/7070630-2
PIA
7.30-12.30
PREŠOV, Pod hájom 10, tel.: 051/7765681-2
w w w. s c h a c h e r m aye r. s k , e - m a i l : in fo @ s c h a c h e r m aye r. s k
PO-ŠT
4/2007
uRoB SI Sám
9
RADY
tikultúry produkujú aj organické kyseliny,
chemické – aplikácia chemických prípravkov vo forme náterov, nástrekov a máčania postihnutého povrchu. Takýto postup
hravo zvládnu aj laici.
Chemické prostriedky
na odstránenie plesní
Pleseň na podhľade miestnosti je dôsledkom zatekania
cez porušenú izoláciu plochej strechy.
retánom či gumou alebo výmenou drevených okien za plastové, po zasklení
balkónu, lodžie či vytvorení zimnej záhrady).
Vplyv plesní na zdravie
ľudí
Plesne sú nielen estetickým a deštrukčným, ale hlavne hygienicky škodlivým
faktorom v užívaní bytov a domov. V minulosti sa problematika kontaminácie
plesňami chápala len ako okrajový problém. Pritom niektoré z nich, už pri nepatrnom výskyte, spôsobujú precitlivelým
osobám alergie a ochorenia, akými sú napr. poškodenie pľúc, žalúdočné a črevné
problémy, žihľavka, bolesti kĺbov, trvalá
únava, migrény. Plesne môžu vyvolávať aj
mykózy, často bývajú príčinou astmy.
Pohľad na plesňou
napadnutý kút miestnosti
Poškodené miesto najprv
ošetríme vhodným
prípravkom a necháme
vyschnúť.
Stenu treba vysušiť,
môžeme použiť aj fén.
Je vhodné, ak stierkou
odstránime aj zvyšky
plesne...
... prípadne ešte povrch
očistíme tvrdou kefou.
Napokon miesto pretrieme
farbou, najlepšie aj
s fungicídnou prísadou.
Špecializované predajne ponúkajú bohatý
výber protiplesňových prostriedkov na sanáciu objektov postihnutých plesňou, pri
aplikácii ktorých sa riadime podľa priloženého návodu..
Biozor Pento
Sanačný protiplesňový prostriedok na
vodnej báze, bez nutnosti ďalšieho riedenia. Je vhodný na prevenciu, ale aj sanáciu
omietok, náterov a murív.
Používa sa ako podkladový náter pod Biozor Normál. Spolu tvoria ucelený systém
ochrany na likvidáciu podhubia i plesní.
Pred aplikáciou sa neodporúča čistiť povrch mechanicky. Roztok sa nanáša priamo na postihnuté miesto. Náter sa nechá schnúť 24 hodín. Sčernetý povrch sa
potom mechanicky odstráni kefou alebo
stierkou. Vrchný náter nanášame v dvoch
až troch vrstvách na podkladový zaschnu-
Postup pri lokalizácii
a odstraňovaní plesní
1. V prvom rade treba odhaliť pravú príčinu pretrvávania vlhkosti.
2. Zvoliť najvhodnejšiu sanačnú metódu.
3. Postarať sa o ich dôsledné odstránenie.
4. Zabezpečiť prevenciu.
Problematike výskytu a odstraňovaniu
vlhkosti z muriva sme sa venovali v našom časopise v čísle 10/2006.
riedidlom S – 6006, nanáša štetcom alebo valčekom. Prvý náter sa riedi v pomere 2 diely náteru : 1 diel vody. Ďalšie vrstvy
náteru sa aplikujú v 4-hodinových intervaloch.
Metódy likvidácie plesní
Savo proti plesniam na drevo aj
murivo
Pri sanácií konštrukcií a likvidácií plesní
možno uplatniť rôzne metódy:
mechanické – odstraňovanie plesní z povrchu oškrabaním za mokra, aby sa spóry
nešírili do vzduchu,
fyzikálne – ožarovanie postihnutého povrchu UV žiarením, gama žiarením alebo
mikrovlnným žiarením,
biologické – aplikácia vhodnej protikultúry na postihnutý povrch; problémom tejto metódy je však nedostatočná možnosť
kontroly aplikovanej protikultúry; môže
sa narušiť povrch materiálu, pretože pro-
Vysokoúčinný prostriedok vhodný na
všetky podklady. Má rýchlu účinnosť a bieliaci účinok. Postihnuté miesto sa ošetruje nástrekom zo vzdialenosti 15 až 20 cm.
Po 20 minútach pôsobenia je potrebné povrch opláchnuť vodou a nechať vyschnúť.
Pred aplikáciou nástreku povrch neodstraňujte. Ak je zamorenie plesňou veľké, nástrek opakujte viackrát. Podľa odporúčania výrobcu je vhodné ošetriť povrch aj
prípravkom Bochemit QB.
Podobné vlastnosti a aplikáciu majú aj prípravky Pregnolit Uni a Bochemit QB.
10
uRoB SI Sám
4/2007
tý náter.
S 2841 Dampex
Interiérová a exteriérová protiplesňová farba na
vlhké steny, na omietky,
murivo a betón. Riedi sa
RADY
Čo s plesňami na dreve
V 1350 FUNGAL
Postihnutie dreva plesňami sa prejavuje podobne ako napadnutie stien: rôznofarebnými škvrnami a charakteristickým
zatuchnutým zápachom.
Drevený podklad pred aplikáciou ochranného prípravku má byť suchý, odprášený,
odmastený a hladký. Napúšťadlá sa aplikujú náterom, postrekom, máčaním, ponáraním, prípadne injektážou prípravku do
vyvŕtaných otvorov v dreve.
Niekedy postačí, keď vzniknutú škvrnu
po plesni prebrúsime až na nepoškodenú
vrstvu a nanovo impregnujeme prípravkom proti plesniam; až potom nanášame
povrchovú úpravu.
Pri menšom poškodení stačí sanovať prípravkami na prevenciu.
V rámci preventívnej ochrany nového dreva vyberáme len kvalitný surový produkt,
ktorý musí byť dobre uskladnený. Súčasní
výrobcovia už používajú priemyselnú impregnáciu s použitím chemickej látky pod
tlakom a vo vákuu, aby zamedzili poškodeniu dreva plesňami pri skladovaní.
Po zabudovaní na stavbe sa odporúča čo najskôr drevo ošetriť vhodným prostriedkom.
Výrobok vhodný na napúšťanie dreva.
Chráni pred hubami, plesňami i hmyzom.
Nanáša sa štetcom, riedi vodou. Pre podkladový náter alebo krátkodobú ochranu
sa používa pomer 1 diel vody : 3 dielom
prípravku. Pre dlhodobú ochranu riedime
v pomere 1 : 1.
Pam Lazex
Plesňou poškodený drevený trám krovu domu
Lazúrovací lak na drevo vhodný pre interiér i exteriér. Drevo je vhodné napustiť
náterom Impregna, čo je biologická ochrana podkladu. Náter sa aplikuje v dvoch
vrstvách v časovom intervale 2 až 6 hodín. Prvý náter sa riedi s vodou v pomere 2 diely Pamu : 1 dielu vody.
Pred aplikáciou ďalšej vrstvy výrobca odporúča povrch prebrúsiť brúsnym papierom.
Ak bolo potrebné poškodenú zaplesnenú
časť drevenej konštrukcie vymeniť za novú, odstránenú časť spálime a nahradíme
novým impregnovaným kusom.
4/2007
uRoB SI Sám
11
RADY
Prevencia
Zopár dobrých rád
1. Prednostne by sme mali používať prírodné stavebné materiály a zabezpečiť
priedušnosť obytných priestorov.
2. Odporúča sa používať vápenné omietky, vápenné mlieko a maľby (minimálne
ako podklad pred konečnou úpravou),
v priestoroch náchylných na vznik plesní materiály, ktoré už obsahujú protiplesňový prípravok.
3. Aplikovať fungicídne prostriedky hlavne
na škárovanie obkladov bez demontáže, prípadne ich použiť na úpravu a penetráciu očistených podkladov pod cementové omietky.
4. Ak sa robí náter v kontaminovanom
priestore (lokálny výskyt), treba všetky
ostatné plochy miestnosti upraviť podobne, pretože aj naoko zdravé povrchy
môžu byť napadnuté podhubím.
5. Je vhodné zabezpečiť dostatočné prúdenie vzduchu v interiéri. Niekedy tomu napomôže aj vhodnejšie rozostavenie nábytku.
6. Ak sa na oknách nevyskytujú nijaké poruchy a napriek tomu sa na styku okenného krídla a rámu objavia plesne, je
to signál na zníženie prílišnej vlhkosti
vzduchu v interiéri.
7. Na miestach s nižším odporom proti prestupu tepla a s nižšou povrchovou
teplotou (kúty, preklady, medziokenné stĺpiky, niky) treba používať omietky a stierky z tepelnoizolačných mált
a uprednostňovať spojivo na báze vápna alebo sadry.
1. V každej domácnosti by sa malo vetrať nárazovo, 5 až 10 minút, pri úplne
otvorených oknách, a to niekoľkokrát za
deň.
2. Vhodné je aj tzv. krížové vetranie – prievan, t. j. súčasné otvorenie okien i dverí,
najlepšie až cez ďalšiu miestnosť.
3. Ak obyvatelia v bytoch nie sú prítomní
celý deň, malo by sa vetrať aspoň ráno
pred odchodom z domu, potom po príchode a tiež krátko pred spaním.
4. V každej kuchyni by mal byť odsávač
pár štandardom, podobne ako ventilátorv kúpeľni, či na toalete.
5. Pri výmene starých okien za moderné
nezabúdať na potrebnú maličkosť, aby
mali tieto okná minimálne štrbinové
vetranie vo vlastnom ráme okna.
Odsávače pár
V kuchyniach sa odporúča uskutočniť výmenu vzduchu 15-krát za hodinu. Keďže
nie je vetranie cez okno vždy postačujúce,
odsávač pár nám pomôže baviť sa nepríjemných pachov z prípravy jedál.
Z konštrukčného hľadiska sú známe dva
systémy – jeden odsáva vzduch priamo
do vonkajšieho prostredia, druhý filtruje nasávaný vzduch a vracia ho naspäť do
miestnosti.
Podporné metódy
Prirodzené vetranie
V minulosti bolo jediným spôsobom vetrania miestností vetranie cez škáry a otvory v oknách a dverách, prípadne tzv. komínovým efektom cez potrubie vyvedené
nad strechu.
Správne vetranie je závislé od spôsobu využívania bytu či domu, od vlhkosti
v miestnostiach, druhu miestnosti, počtu obyvateľov či veľkosti bytu. Čím viac sa
zdržiavame v byte, tým viac by sme mali
vetrať. Platí to najmä na jar a jeseň
Byty a domy s kvalitným moderným tesnením okien a dverí a jednopodlažné budovy treba vetrať viac ako podkrovné alebo
viacpodlažné, pretože v nich nie je dostatočný ťah na samovoľné prúdenie vzduchu. Stavby z dreva stačí vetrať menej ako
masívne stavby z tradičných materiálov.
Tiež novostavbám a zrekonštruovaným
objektom treba venovať viac pozornosti.
V ich murive sa nachádza ešte tzv. zvyšková vlhkosť, ktorá môže viesť k tvorbe plesní na ich povrchu.
12
uRoB SI Sám
4/2007
Prístroj pozostáva zo samotnej nádoby
a tabliet, ktoré sa do neho vkladajú.
Kryštáliky, ktoré tvoria samotné tablety,
viažu na seba vlhkosť a premieňajú ju na
roztok, ktorý sa sústreďuje v nádobe prístroja. Potom už stačí raz za čas obsah nádoby vyliať do umývadla alebo toalety. Prístroj je vhodný pre všetky
priestory v byte či dome.
Je nenáročný na vstupné
investície a tablety majú
absorbčnú schopnosť počas 2 mesiacov.
Bezpečnosť pri
práci s fungicídnymi
prípravkami
1. Pred samotnou aplikáciou prípravku si
najskôr dôkladne prečítajte odporúčania a návod výrobcu.
2. Zaobstarajte si nevyhnutné pomôcky
– vedro, štetec, špongiu, stierku, rebrík
a pod.
3. Pripravte si ochranné pomôcky – rukavice, respirátor, vhodný odev a obuv.
4. Počas práce nekonzumujte jedlo a nefajčite.
5. Pri práci a po nej dostatočne vyvetrajte
pracovné priestory.
6. Po skončení si umyte ruky, a ošetrite ich
vhodným ochranným krémom.
7. Ak máte podozrenie z neúmyselného
požitia prípravku, ihneď vyhľadajte pomoc lekára.
8. Zvyšky prípravku sa nesmú vylievať do
kanalizačnej siete ani do voľnej prírody,
ak vám zostali, informujte sa o spôsobe
ich neškodnej likvidácie.
9. Použité prázdne obaly – nepatria medzi
bežný komunálny odpad, ich likvidáciu
vyriešte v súlade so zákonom o komunálnych odpadoch.
Záver
Odsávač pár nad kuchynským sporákom je vhodným
zariadením nielen na odstránenie pachov pri príprave
jedál, ale tiež na odstránenie nadbytočnej vlhkosti
Pohlcovače vlhkosti
Fungujú na princípe samovoľného pohlcovania nadmernej vlhkosti z prostredia,
bez potreby elektrickej energie. Na trhu je
v ponuke Ceresit Stop Vlhkosti (nástupca
Humi-no).
Problematika kontaminácie bytov plesňami sa nerieši systematicky. Problémy sa riešia iba okrajovo, často bez určenia skutočných príčin. Osvedčené ľudové
prostriedky majú spravidla iba krátkodobejší účinok – je potrebné odhaliť neodstrániť skutočnú príčinu tohto javu.
Preto by mal každý majiteľ bytu či domu,
vo vlastnom záujme predchádzať vzniku
vlhkosti, a tým aj možnému výskytu plesní.
Text: Ing. Blanka Golejová
Foto a podklady k textu: Barvy Tebas, Baumit, Bochémia, PAM, Henkel, Chemolak,
Saint-Gobain Weber Terranova, archív redakcie a vydavateľstva JAGA
Download

Plesne v domácnosti a čo s nimi