TRENČÍN 21
Občania pre Trenčín, kde sa dobre žije
Milí Trenčania!
TRENČÍN 21 - 1/2013
8. marec 2013
*Ako mesto menilo, až kým nevymenilo ....... 3
Verejné priestory v Trenčíne ubúdali za primátora Cellera. A ubúdajú
aj za primátora Rybníčka. Priamo úmerne s tým ubúda aj dôvera občanov
v samosprávu...
Aj preto sme oprášili náš nezávislý Trenčín 21, občasník aktívnych občanov Trenčína. A zriadili aj jeho internetovú verziu (www.trencin21.sk).
Prečo Trenčín 21? Lebo chceme, aby sa Trenčín rozvíjal ako moderné
mesto 21. storočia, prosperujúce a zelené, kde sa dobre žije všetkým skupinám obyvateľstva a kde samospráva načúva občanom v procese zvyšovania
kvality života.
Číslo, ktoré sa Vám dostáva do rúk, je netradične monotematické - golfové. Snažíme sa na jeho stránkach priniesť súbor názorov a argumentov, kritických k postupu vedenia mesta nadbiehajúceho zámeru firmy HOSS CORP, a. s.
vybudovať pri stavidlách v Trenčíne golfové ihrisko. Pozrieť sa na tento zámer
z pohľadu environmentálneho, právneho, samosprávneho, občianskeho ...
Dočítate sa, prečo nemôže byť golf v inundácii Váhu.
Dočítate sa, ako o poskytnutí pozemkov pod golf hlasovali naši poslanci.
Dočítate sa, ako mesto vymieňalo a vymieňalo, až vymenilo.
Dočítate sa, akú alternatívu na využitie pozemku ponúkli trenčianski rybári.
Dočítate sa, ako sa v Trenčíne (zne)užíva prípad hodný osobitného zreteľa.
Dočítate sa, čo by si o golfe mysleli vtáky, ryby ...
Nie, nechceme byť za každú cenu proti všetkému. Sme však presvedčení, že investovať treba s rozumom, po zrelej úvahe. Veď často stačí len
trochu snahy o dohodu, o kompromis. Ak sa o to nesnaží naša samospráva
- primátor, poslanci a aparát Mesta Trenčín, prosíme (v tomto konkrétnom
„golfovom“ prípade) Mariána Hossu, hlavného akcionára firmy HOSS CORP,
a.s.: zvážte ešte raz všetky kritické argumenty. Pre dobro všetkých. Pre svoj
biznis. Pre občanov, ktorých Váš biznis môže obmedzovať viac alebo menej.
Pre ukážkový príklad, ako sa dá investovať spoločensky zodpovedne a podnikať „bez obetí“. Priestor tu na to je :-)
Richard Medal
Rok sa diskutovalo o niečom inom, ako sa nakoniec schválilo. Schválilo sa niečo, o čom sa nediskutovalo. Z koňa bola sviňa a z občana vôl.
*356 prípadov osobitného zreteľa .............. 4
Z celkového počtu prevodov, prenájmov a výpožičiek za roky 2011 a 2012 bol v 356 prípadoch (zo
429) využitý „prípad osobitného zreteľa“ , ktorý
dovoľuje obísť verejnú súťaž a reálnu cenu.
*Keď zadĺžené mesto rozhadzuje .................. 5
Dovolili, aby podmienky určoval investor, dali mu pozemky bez súťaže, bez znaleckého posudku, cez výnimku v zákone o majetku obcí, prakticky zadarmo.
*Vtáky a ryby by povedali golfu NIE................ 8
S výstavbou golfového areálu v inundácii Váhu
nesúhlasia ochranári ani prírodovedci.
*Rybníčkove trestné body ........................... 10
Je jedno, aký odpal bude mať Richard Rybníček
pri prípadnom otvorení Hossovho golfového areálu tesne pred komunálnymi voľbami v roku 2014.
Svoje trestné body z roku 2013 už nenapraví.
*ANKETA: Čo by ste v areáli chceli mať Vy?....11
Keďže Mesto prieskum nepokladá za potrebný, rozhodli sme sa skúsiť zistiť názory občanov Trenčína my.
*Otvorený list Mariánovi Hossovi ............. 12
Verím Marián, že tak, ako Tvoj otec dal legendárny
gól do bránky Plzne, dáš taký istý gól aj Ty pre nás
všetkých... obyčajných ľudí, za ktorý Ti budeme
dlho tlieskať a nevstrelíš gól do bránky vlastnej.
Je rozhodnuté ... Či ???
2
TRENČÍN 21
8.marec 2013
GOLF NA VÁHU... NA VÁHE alebo PRE A PROTI
tívnou ponukou Slovenského rybárskeho
zväzu? (Aspoň z pohľadu ekonomického?)
Skúsme dať na misky váh argumenty pre a proti vybudovaniu golfového
areálu firmy hokejistu Mariána Hossu pri stavidlách v Trenčíne.
Prečo poslanci vôbec nediskutovali
na svojom rokovaní o zmenených podmienkach zmluvy? Pôvodne išlo o zámer
prenájmu pozemkov pod golfový areál na
30 rokov, neskôr na 70 rokov, v aktuálnom a schválenom - znení zmluvy už ide fakticky
o prevod pozemku o rozlohe 45 210 m 2
a v hodnote – podľa znaleckého posudku –
vyše 570 000 EUR do súkromného vlastníctva akciovej spoločnosti HOSS CORP, a.s. za
protihodnotu vybudovaných zariadení
v hodnote 100 000 EUR.
Zámer Mariána Hossu investovať
nemalé peniaze v svojom rodnom meste je
chvályhodný počin a veľmi ťažké závažie na
strane „pre“.
Na druhej strane váhy sú ale argumenty proti. A je ich toľko, že výrazne prevažujú.
Vyplynulo tak z vystúpení občanov, ktorí
prišli zámer spripomienkovať na mimoriadne rokovanie Mestského zastupiteľstva
v Trenčíne v piatok 8. februára 2013.
V diskusii k zámeru a k návrhu na dlhodobú
výpožičku a následne prevedenie pozemkov pod golfovým areálom firme HOSS
CORP, a. s. doložili zástupcovia verejnosti
množstvo faktov o ekonomickej nevýhodnosti, o environmentálnych rizikách a o komunitno-sociálnych dopadoch zámeru.
Viacerí občania v svojich vystúpeniach požiadali poslancov a vedenie mesta Trenčín, aby o prevode pozemkov na
golfové ihrisko zatiaľ nerozhodovali a aby
sa o zámere zorganizovala široká verejná
diskusia - ak teda neakceptovali výsledky
diskusií predošlých. V tých sa totiž zúčastnená verejnosť vyjadrila jednoznačne proti
výstavbe golfového areálu (napríklad na
verejnom stretnutí v kine Hviezda, dňa 7.
novembra 2012, za účasti cca 300 občanov
mesta).
Prečo poslanci a primátor
nerešpektujú názory
veľkej časti verejnosti
proti zámeru golfového
areálu?
Po vystúpeniach občanov na spomínanom mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, po zaznení súhrnu
všetkých argumentov, faktov aj nových
skutočností, dala by sa očakávať medzi zvolenými zástupcami občanov - poslancami vecná diskusia.
Žiaľ - nestalo sa. Iba z úst primátora
mesta Ing. Richarda Rybníčka zazneli slová
znevažujúce občiansky hlas a nezodpovednosť „aktivistov“.
Hneď na to sa „rozbehol“ hlasovací
valec a väčšina prítomných poslancov hlasovala „za“ v počte 17 hlasov. Proti boli iba
poslanci Róbert Lifka a Martin Barčák, zdržal sa poslanec Patrik Burian (pre úplnosť
- pre neprítomnosť nehlasovali Ján Babič,
Michal Urbánek, Eduard Hartmann, Tomáš
Vaňo a Branislav Zubričaňák).
Hlavné „proti“ je fakt, že z verejného priestoru sa stane súkromný areál. Prechádzky
pri Váhu sa stanú minulosťou.
Vyvstáva množstvo otázok
Najmä tá, prečo poslanci a primátor
nerešpektujú nesúhlas veľkej časti verejnosti so zámerom golfového areálu?
Prečo nepristúpili na ponuku širokej
verejnej diskusie k zámeru?
Prečo p. primátor na tento účel nevyužil nástroj telefonického prieskumu,
ktorý pred voľbami sľuboval ako inovatívny
komunikačný kanál medzi radnicou a občanmi v dôležitých samosprávnych otázkach?
Prečo si väčšina poslancov a primátor zakrývajú oči a uši pred ekonomickými,
environmentálnymi aj sociálnymi argumentami proti zámeru?
Prečo sa ponuka HOSS CORP, a. s.
seriózne a férovo neporovnala s alterna-
A napokon - je vôbec investor - Marián Hossa - informovaný o rizikách jeho
zamýšľanej investície? Napríklad o tom, že
podľa platnej legislatívy o vodách a o ochrane prírody a krajiny bude veľmi zložité získať
potrebné povolenia k výstavbe a prevádzke
golfového areálu?
Pán primátor Richard Rybníček sa
na margo tohto rozhodnutia vyjadril, že
čas ukáže jeho správnosť či nesprávnosť.
Ja TOTO od vedenia mesta považujem za
krajne nezodpovedné. Hovorí sa - pomaly
ďalej zájdeš. A v tomto prípade sa rozhodovalo zbrklo, rýchlo, s vedomím, že na
miskách váh stále pribúdajú závažia na
strane proti...
Richard Medal
8.marec 2013
3
TRENČÍN 21
Pôžička alebo prevod?
Bude pozemok, na ktorom má stáť golfový areál, stále mestský, alebo ho
dostane do vlastníctva investor? Pri množstve rôznych vyjadrení k tejto
téme je občan - Trenčan asi značne dezorientovaný.
Návrh zmluvy, ktorú zastupiteľstvo
schválilo, však hovorí jasne. Do času, kým investor nepostaví športový areál, bude tento
pozemok naozaj iba vo výpožičke (v bezplatnom nájme). Avšak hneď, ako bude športový
areál a parkovisko pri areáli investora postavené, sa uskutoční druhá časť transakcie.
Investor má právo požiadať mesto,
aby mu za postavené ihriská, terénne úpravy
a parkovisko vymenilo pozemok s výmerou
cca 45 000 m2. Ak investor postaví športový
areál a parkovisko do 30.9.2014, mesto musí
jeho návrh na zámenu akceptovať a prevod
uskutočniť. Ak by odmietlo, nastúpia sankcie.
Aj keď najskôr bude pozemok pod
golfovým ihriskom len vypožičaný, o niekoľko
Predmety zámeny
Mesto
Investor
576 000 € (znalecký posudok)
minimálne 100 000 €
Pozemok o výmere
45 210 m2
2 piknikové miesta,
9 stanovísk kyslíkovej dráhy,
1 ihrisko pre plážový volejbal a pre malý
rekreačný futbal,
detské ihrisko,
ihrisko pre petang,
terasové sedenie z deckingu pri hrádzi,
lavičky, cestičky, odpadkové koše,
premostenie kanála (malého odpadového
kanála – pozn. redakcie),
terénne a záhradné úpravy, vybudovanie
verejného parkoviska
rokov už bude súkromný. Investor by konal
proti sebe, ak by toto právo na zámenu nevyužil. Poslanci Mestského zastupiteľstva
tvrdia, že odsúhlasili výpožičku a nie prevod
pozemku pod budúcim golfovým areálom,
ale je to len polovičná pravda. Skutočnosť
je taká, že dnes sa síce „iba“ vypožičiava, ale
cesta na prevod majetku mesta je už pevne
vyšliapaná a zmluvné podmienky na zámenu
majetku jasne stanovené. Investorovi na nadobudnutie vlastníctva k pozemku vo výmere 45210 m2 stačí len postaviť zopár nových
ihrísk a jedno parkovisko.
Elena Gogoláková
Môj názor...
„Ide o princíp. Mesto sa predsa týmto
priestorom nikdy nezaoberalo, ani nenaznačilo, že by ho chcelo riešiť. A zrazu
príde niekto s peniazmi, a už sa schvaľuje
bez inej možnosti. Celkovo mám pocit, že
v meste sa neriešia veci, ktoré chcú občania, ale záležitosti, ktoré chcú investori.
Toto je priestor, kde sa v pohode dostaneme peši, na bicykli. Na golf sa chodí
autom, tak sa tým autom naozaj môžu
odviezť aj kúsok za mesto.“
Vanda Mokráňová, knihovníčka
Ako mesto menilo, až kým nevymenilo
V rozprávke „Ako starček menil, až kým nevymenil“ mal starček najprv hrudu
zlata ako konská hlava. No stretol koniara, a vymenil ju za koňa, potom koňa
za kravu, kravu za sviňu a nakoniec sa domov vracal s ihlou. Aj tú stratil.
Podobne vyzerala aj diskusia o golfe.
Začiatkom jari 2012 sa začalo diskutovať
o koňovi, v jeseni bola z koňa krava a nakoniec poslanci schválili sviňu...
Ako prvé prišli informácie o tom,
že akciovka HOSS CORP, a.s. chce pri stavidlách vybudovať na ploche 10 000 m2
športovo- rekreačný areál v tesnej blízkosti
„malého 9-jamkového golfového ihriska“.
O samotnej rozlohe ihriska sa ešte nehovorilo. Bližšie informácie sa vynorili až v priebehu verejnej diskusie, ktorá sa k zámeru
rozbehla. Ukázalo sa, že sa má rozkladať na
ploche približne 90 000 m2, z toho polovica
mala stáť na mestskom pozemku.
Najskôr predstavitelia mesta rázne
odmietli dohady o privatizácii tohto územia.
Na diskusiu v klube Lúč v marci 2012 prišli
so zámerom „len“ prenajať investorovi pozemok na 35 rokov za jedno euro. V jeseni
sa už hovorilo o prenájme na 70 rokov. Hoci
tu už sa dalo hovoriť o faktickej privatizácii,
nebol to ešte koniec zmien. Skutočný bon-
bónik prišiel pätnásť dní pred tým, ako zámer takmer jednomyseľne schválilo mestské zastupiteľstvo. Diskutujúcej verejnosti
bola predložená nová a definitívna verzia
zámeru. Pozemok pod budúcim golfovým
Rok sa diskutovalo
o niečom inom,
ako sa nakoniec schválilo.
Schválilo sa niečo,
o čom sa nediskutovalo.
Z koňa bola sviňa
a z občana vôl.
ihriskom mal už HOSS CORP získať do vlastníctva. Teda sa predsa len privatizoval. Za
to, že investor vybuduje „verejné parkovisko“ vedľa svojho súkromného centra a spolu
s ním vybuduje aj zmienený verejný športovo-rekreačný areál. No hoci areál určený
verejnosti po skolaudovaní odovzdá mes-
tu, zostane mu aj naďalej pod kontrolou.
Zmluva hovorí o tom, že pozemok pod týmto verejným areálom a všetko, čo na ňom
investor postavil, dostane do výpožičky na
70 rokov. A môže napríklad vyberať od návštevníkov poplatky. Na „údržbu“.
Menila sa aj avizovaná výška investície do športovo-rekreačného areálu. Ešte
koncom minulého roku sa hovorilo o sume
150 000 €. Dnes ide o sumu „minimálne“
100 000 € s tým, že sú v nej zahrnuté náklady na vybudovanie parkoviska pri HOSS
CORP Centre. Mesto pred ním na dôvažok
zrekonštruuje takmer sto metrov chodníka
na vlastné náklady.
A čo nakoniec zostalo z hektárového
športovo-rekreačného areálu, ktorý sa zaskvel vo verejnej diskusii na úplnom začiatku? Scvrkol sa. Podľa prijatého zámeru sa
musí zmestiť na polhektárovú parcelu.
Z úst primátor Rybníčka zaznelo, že už
si nevie predstaviť viac diskusií k tejto téme.
No aká to bola diskusia? Rok sa diskutovalo
o niečom inom, ako sa nakoniec schválilo.
Schválilo sa niečo, o čom sa nediskutovalo.
Z koňa bola sviňa a z občana vôl.
Juraj Benko
4
TRENČÍN 21
356 prípadov osobitného zreteľa
Mesto pri nakladaní (predaji, zámene,
prenájme, výpožičke..) so svojím majetkom
veľmi často využíva spôsob, kedy nemusí
na predávaný majetok vyhlásiť verejnú
súťaž, prípadne dražbu a môže majetok
predávať pod cenu stanovenú znaleckým
posudkom. Tento spôsob sa označuje ako
predaj majetku mesta na základe dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Má sa využívať iba v odôvodnených
prípadoch, kedy by transparentnejšie spôsoby
mohli viesť k narušeniu alebo poškodeniu
významného záujmu obce a jej obyvateľov.
Uplatnenie dôvodu osobitného zreteľa má
mať jednoznačne charakter výnimky z pravidla, bohužiaľ ako vyplýva zo zápisníc Mestského zastupiteľstva, je používanie tohto
spôsobu v našom meste príliš časté. Z celkového počtu prevodov, prenájmov a výpožičiek za roky 2011 a 2012, ktorých bolo 429,
bol pri absolútnej väčšine z nich (356 prípadov) využitý spôsob, ktorý dovoľuje obísť
verejnú súťaž a reálnu cenu.
8.marec 2013
Čo je predmetom
zmlúv medzi mestom
a investorom?
Športovo-rekreačný areál – postaví ho investor na vlastné náklady.
Hodnota areálu nie je v zmluve
jednoznačne stanovená. Zmluva
uvádza iba hodnotu investície do
areálu a parkoviska (teda nie do
areálu samotného) – 100 000 eur.
Vybudovaný areál (spolu s parkoviskom) môže investor zameniť za
pozemok pod golfovým ihriskom o
výmere 45 210 m2. Touto zámenou
sa vlastníkom športového areálu
stane mesto.
Verejné parkovisko – vybuduje
ho investor a následne spolu so
športovým areálom zamení za pozemok o výmere 45 210 m2. Vlastníkom parkoviska sa zámenou
stane mesto. (Parkovisko sa bude
nachádzať pri objekte investora.
Na mieste, kde sa bude parkovisko nachádzať, už dávnejšie existuje projekt dopravného detského
ihriska.)
Pozemok pod golfovým ihriskom (45 210 m2) – mesto pozemok vypožičia investorovi za
účelom vybudovania golfového
ihriska. Ak investor požiada o prevod pozemku, dostane pozemok
do vlastníctva.
Športovec Hossa mení ihriská na parkoviská. Na mieste bývalého antukového kurtu, i na
mieste súčasného betónového ihriska... Dôvod hodný osobitného zreteľa?
Výpožička na 70 rokov
Výpožičky a nájmy uzatvárané na takúto dlhú dobu možno považovať za veľmi
sporné, nakoľko dĺžka zmluvného vzťahu
na prvý pohľad presahuje priemernú dĺžku
života fyzickej alebo právnickej osoby.
Ich vypovedanie je veľmi ťažké a existuje
názor, že ide o obchádzanie zákona, kedy
napríklad 100 ročný nájom iba zakrýva iný
úkon, ktorý nie je možné urobiť (napríklad
darovanie, alebo kúpnu zmluvu). V Českej
republike existuje už v tejto veci judikát,
na základe ktorého možno takéto zmluvy
pokladať za zmluvy na dobu neurčitú, čím
sa podstatne zvyšuje možnosť ich vypovedania. Nemecká právna úprava umožňuje
uzatvárať takéto zmluvy len ako zmluvy
na maximálne 30 rokov. Obdobne je to
v Poľsku, kde sa každý nájom uzavretý na
dobu dlhšiu ako 10 rokov považuje za nájom na dobu neurčitú.
Pozemok pod športovým
areálom (5010 m2) - mesto vypožičia pozemok na 70 rokov za
účelom vybudovania športového
areálu.
Pozemok pod budúcim parkoviskom (1188 m2) – výpožička do
času vydania kolaudačného rozhodnutia na parkovisko najdlhšie
na 24 mesiacov – za účelom vybudovania parkoviska
stranu pripravila Elena Gogoláková
8.marec 2013
5
TRENČÍN 21
Keď zadĺžené mesto rozhadzuje
Pod dojmom predvolebných sľubov mnohí očakávali, že nástup Richarda
Rybníčka do funkcie primátora prinesie zásadnú zmenu vo fungovaní
mesta. Nevadilo, že výrazne obmedzil kosenie, údržbu ciest a chodníkov,
zastavil dotácie pre šport i kultúru. Každý predsa chápe, že keď treba
splácať dlhy, musí sa šetriť. Potom sa však začali objavovať kroky, ktoré
viac než šetrenie pripomínali skôr rozšafné a nezodpovedné rozhadzovanie.
Nakupovať draho
Do tejto kategórie patria nielen
„drobnosti“, ako vyhýbanie sa súťažným
postupom, rozdeľovanie zákaziek na menšie
časti a podliezanie limitov pre transparentnejšie formy verejného obstarávania
či organizovanie aukcií bez dostatočného
informovania potenciálnych dodávateľov,
ale aj pokusy o väčšie „kšefty“. Prvým z nich
bol projekt Idea Grande. Bez predchádzajúcej analýzy a bez verejnej súťaže tlačil
primátor mesto do kúpy bližšie nešpecifikovaných a ešte nepostavených bytov
v hodnote 15 miliónov eur, takmer polovice vtedajšieho dlhu. Vstup mesta do
súkromného biznisu, ktorý prinášal vysoké
riziká na vývoj rozpočtu zadĺženého mesta po skončení Rybníčkovho volebného
obdobia, našťastie zastavila prokuratúra.
Predávať lacno
Obľúbeným receptom krízových
„manažérov“ je predaj majetku, pričom typicky to býva skôr výpredaj - rýchlo, nejasne, pod cenu. Nejako podobne to fungovalo a stále funguje aj v Trenčíne. Príkladom
môžu byť opäť „drobnosti“ typu predaja
pár metrov, inak nevyužiteľných, pozemkov kvôli sceleniu súkromnej parcely, či
kvôli pozemku pod parkovisko nevyhnutné
k súkromnej investícii. Aj keď neexistuje
rozumný dôvod predávať takéto nehnuteľnosti pod cenu, deje sa to bežne. Nájdu sa
však aj väčšie veci. Napríklad opakované
pokusy o predaj zimného štadióna za 100
tisíc eur, pričom len súvisiace pozemky
majú niekoľkonásobne vyššiu hodnotu.
Bez analýzy, bez súťaže, s nejasnými podmienkami, vopred určenému investorovi...
Tak je to teda. Dva roky počúvame o dlhoch mesta, o nutnosti šetriť,
uskromniť sa a mnohí si ešte štále pamätáme aj predvolebné sľuby. Skutočnosť je
však úplne iná.
Prípad pozemkov pre golfové ihrisko
teda nie je jediný. Je len najnovším z množstva
problematických a pre mesto nevýhodných
rozhodnutí. Mesto nevýhodne zamieňa pozemky v hodnote viac ako 576 tisíc eur za preliezačky, ihrisko a parkovisko v hodnote len 100
tis. eur, ktoré majú slúžiť ako zázemie súkromného golfového areálu. Mesto obchádza účel
Dva roky počúvame o dlhoch
mesta, o nutnosti šetriť, uskromniť
sa a mnohí si ešte štále pamätáme
aj predvolebné sľuby. Skutočnosť
je však úplne iná.
zákona o majetku obcí, keď nenakladá s majetkom mesta na základe verejnej obchodnej
súťaže. Bez adekvátnych dôvodov využíva
inštitút prípadu hodného osobitného zreteľa,
aby za neprimerane nízku cenu a v rozpore s
verejným záujmom previedlo majetok do vlastníctva súkromnej spoločnosti.
Z cudzieho (verejného) krv netečie
Je nad slnko jasnejšie, že ak by išlo
o súkromný majetok primátora a poslancov, rozhodovali by o ňom úplne inak. Asi
by najskôr rozmýšlali, ako svoj pozemok čo
najlepšie využiť. Pokosili by ho a vyčistili,
nech sa zaň nemusia hanbiť. Diskutovali by
o tom s rodinou a známymi, oslovili by architektov a odborníkov. Hľadali by pre svoj
zámer finančné zdroje, možno by prispel
strýko či požičal kamarát. Priestor by začali
zvelaďovať postupne. Ale možno by sa rozhodli priestor prenajať či predať. Určite by
pri tom oslovili realitnú kanceláriu, preskúmali ceny na trhu, uverejnili inzeráty v novinách a hľadali kupcu, čo zaplatí najväčšiu
sumu.
Nič z toho sa nestalo. Dovolili, aby
podmienky určoval investor, dali mu pozemky bez súťaže, bez znaleckého posudku, cez výnimku v zákone o majetku obcí,
prakticky zadarmo.
Politická (ne)zodpovednosť
Tento kšeft obhajujú tým, že oni boli
riadne zvolení, majú mandát od občanov,
že je to ich politická zodpovednosť.
Skutočne? Sľuboval snáď primátor
pred voľbami, že sa bude všemožne vyhýbať súťažiam, že bude predávať pod cenu
a vopred vybraným záujemcom, že bude
ignorovať názor verejnosti? To sotva. Tak
ako poslanci Smer-SD určite nemali vo svojom volebnom programe golfové ihriská,
ani že budú privatizovať verejné priestory a takmer zadarmo ich prihrávať ľuďom,
ktorí na to naozaj nie sú odkázaní.
Aká je to teda zodpovednosť? Zaplatia
snáď rozdiel medzi schválenou a skutočnou
cenou z vlastného vrecka? Alebo pôjdu za
to do basy? Kdeže. V tomto meste, rovnako
ako v tejto krajine, je politická zodpovednosť
verejných funkcionárov len eufemizmom
pre beztrestnosť ich - často svojvoľného, nezodpovedného, klientelistického či dokonca
korupčného - rozhodovania.
Bývalý primátor zadĺženého mesta
sa nám všetkým môže pokojne a nahlas
rehotať do tváre. A ten súčasný, spolu
s poslancami, to vlastne robia tiež. Taká
zodpovednosť.
Norbert Brázda
Môj názor....
Môj názor....
„Myslím si, že schválené riešenie je evidentne nevýhodné
pre obyvateľov Trenčína. Spôsob, akým bol občiansky hlas
postúpaný, je neprijateľný pre civilizovanú krajinu. Ako rodený Trenčan mám naše mesto rád a chcem aby sa rozvíjalo. Transparentne a čestne.“
„Nakoľko daný priestor bol zasľúbený spoločnosti HOSS CORP už za čias
Cellera, myslela som, že toto vedenie mesta nebude ignorovať občana
(ako tomu bolo vtedy) a bude sa snažiť vytvoriť súťaž na daný priestor.
Nestalo sa tak. A to ma urazilo ako občana. Nakoľko táto ignorácia mi
odkazuje iba jediné : MY to za teba PORIEŠIME! To už tu raz bolo...“
Gabriel Gašpar, informatik
Daniela Divílková, knihovníčka
6
8.marec 2013
TRENČÍN 21
Areál by mal byť prístupný pre všetkých Trenčanov
Mesto Trenčín malo „na stole“ návrhy na využitie areálu pri stavidlách
dva: okrem golfového ihriska to bol aj projekt Slovenského rybárskeho
zväzu Trenčín na vytvorenie oddychovej zóny. Ponuka rybárov bola pre
mesto výhodná: o územie sa budú starať a ďalej ho zveľaďovať ako verejný prírodný rekreačný areál dostupný pre všetkých Trenčanov. Mesto sa
však ich návrhom vôbec nezaoberalo.
GolfStory od začiatku s jasným víťazom, bez súťaže
Po prvý krát bol projekt golfového
areálu firmou HOSS CORP a.s. oficiálne
predstavený v Klube Lúč 30. marca 2012.
O necelý mesiac, 27. apríla, zaslal Slovenský rybársky zväz (SRZ) Trenčín nesúhlasné
stanovisko primátorovi mesta Trenčín. Na
znak, že to so starostlivosťou o územie myslia vážne, zorganizovali 28.4. upratovaciu
brigádu. Mestský pozemok(!) o výmere
5 ha bol uprataný, vyčistený a pokosený.
Za koľko sa to dá? Za 345,60 eur, ak nerátame čas dobrovoľníkov. Naozaj by bolo pre
mesto také nákladné udržiavať územie
čisté a pokosené?
10. mája 2012 podal SRZ Trenčín
na mesto „Projekt oddychovo - relaxačnej
zóny na ľavej strane Váhu pri stavidlách“,
s cieľom zachovať prístup do tohto územia
pre všetkých (peší, cyklisti, rybári, ľudia so
psíkmi ...), ako aj jeho prírodný charakter
s pôvodnými druhmi rastlín, drevín a živočíchov. Celý areál by udržiavali jednoduchým prírodným spôsobom (kosenie, mulčovanie, regulácia náletu...). Do budúcna
uvažovali vytvoriť tu jednu až dve vodné
plochy hlboké cca 1m s vodným biotopom
Stredného Považia a náučným chodníkom.
Tieto vodné plochy by v prípade priaznivých klimatických podmienok mohli v zime
slúžiť ako prírodné klzisko.
SRZ Trenčín okrem toho ponúkol
mestu zámenou za pozemok pri Váhu parcelu ležiacu v priemyselnej oblasti pri závode AU Optronics. Nechali na ňu vypracovať
aj znalecký posudok, ktorý vyčíslil hodnotu
územia na 291 tisíc eur (táto čiastka zohľadňuje aj bremeno v podobe plynového
potrubia, ktoré vedie pozemkami). Zároveň
sa zaviazali, že ak by k výmene došlo, pozemok pri Váhu nechajú verejne prístupný
a vybudujú na ňom oddychovo-rekreačnú
zónu podľa predloženého projektu.
Neférová ponuka alebo jej neférové
ignorovanie?
Je nepochopiteľné, prečo sa poslanci
MsZ Trenčín predloženým projektom rybárov odmietli zaoberať ako reálne existujúcou
alternatívnou. Navyše, mesto by to nestálo
skoro nič. Primátor Rybníček sa vyjadril, že
ponuku rybárov vníma ako neférovú, keďže
prišla až potom, ako sa dozvedeli o zámere
postaviť golfový areál spoločnosťou HOSS
CORP. Ale: koho by bolo napadlo, že mesto
uvažuje o prenájme či predaji tohto areálu? Deklarovali to politické strany, nezávislí
kandidáti alebo primátor pred voľbami?
A navyše, zámer golfového ihriska nebol
historicky prvý. Ešte skôr existoval zámer
vybudovať pri stavidlách raftingový areál
Schválený projekt HOSS CORP, a.s. ráta s využitím takmer celého priestoru pri stavidlách na jeden účel – na golf. Rôznym športovorelaxačným funkciám pre širokú verejnosť je vyhradený zlomok celej plochy.
Poslancami odignorovaný návrh Slovenského rybárskeho zväzu vychádzal zo snahy zachovať celý priestor pri stavidlách pre rôzne
podoby rekreácie, relaxu a vzdelávania pre všetkých Trenčanov.
8.marec 2013
TOTO si nechceme nechať vziať. Možnosť prechádzky a posedenia pre Váhu pre všetkých...
FOTO: Tono Beták
s divokou vodou, s čím rátal aj územný plán
mesta.
Protestné hlasy prepočuté
V júli 2012 predstavili zástupcovia
SRZ Trenčín svoje postoje na stretnutí na
mestskom úrade za účasti primátora mesta, architektov mesta, spoločnosti HOSS
CORP, a.s. a zástupcu stavebného úradu.
Bez výsledku. Ani augustové stretnutie
zástupcov SRZ Trenčín a zástupcu HOSS
CORP a.s. priamo na mieste, za účelom hľadania prijateľného kompromisu, neprinieslo žiadnu zmenu. Keďže ďalšie dohodnuté
stretnutia so zástupcami mesta sa už neuskutočnili, 9. októbra 2012 sa SRZ Trenčín
rozhodol osloviť médiá za účelom objektívneho informovania širokej verejnosti.
7
TRENČÍN 21
Verejná diskusia v kine Hviezda 7.
novembra 2012 na tému golfové ihrisko
dopadla z hľadiska golfu fiaskom. Proti
neboli len rybári, ale aj početná skupina
diskutujúcich z cca 300(!) účastníkov, ktorí
dali jasný signál, že tam golfový areál nechcú.
V nadväznosti na verejnú diskusiu, predložil SRZ Trenčín primátorovi a poslancom
MsZ návrh na riešenie údržby územia pred
stavidlami o rozlohe 52 207 m2. Vedenie
mesta požiadali, aby neprijalo unáhlené
rozhodnutie a celý proces odložilo o dva
roky, aby bolo možné za tento čas vyhodnotiť názory občanov k využitiu tohto
priestoru a nájsť kompromisné riešenie pre
všetkých na základe férovej súťaže. Opäť
a už definitívne bez úspechu. Na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve 8. februára
2013 poslanci pozemky spoločnosti HOSS
CORP „odklepli“ – a využili na to tzv. prípad
osobitného zreteľa.
Ako bol odôvodnený? V prvom rade
tak, že ide o investíciu v hodnote 1 milión eur.
Navyše, investovať chce slávny Trenčan
a hokejová hviezda Marián Hossa. Podľa
vyjadrenia R. Rybníčka, „je pre neho cťou,
že do svojho rodného mesta chce investovať jeden z najlepších hokejistov na svete“.
Do svojho rodného mesta, to áno. Nie však
do verejného priestoru, ale do vlastného
golfového areálu - súkromného podnikateľského projektu.
Občan a verejný záujem v Trenčíne
boli opäť raz predstaviteľmi mesta ignorované. Dokedy si budeme voliť poslancov
a primátora, ktorí nezastupujú záujmy
veľkej časti svojich voličov?
Klaudia Medalová
(spracované s použitím materiálov SRZ Trenčín, v úplnom znení na www.trencin21.sk)
„Náš návrh v čase, keď mesto nemá
peniaze na investície, predstavuje
riešenie s minimálnymi nákladmi na
udržanie pôvodného prírodného charakteru územia dostupného pre všetkých občanov ako oddychovej zóny.
Nezdá sa nám rozumné vzdávať sa
tak rozľahlého verejného priestranstva v susedstve obytnej zóny, prakticky v strede mesta. Jeho prevodom
do majetku spoločnosti HOSS CORP
znemožníme jeho iné možné verejné
využitie v budúcnosti.“
(Anton Beták, SRZ Trenčín)
Členovia Slovenského rybárskeho zväzu Trenčín nesúhlasia s projektom
golfového areálu v lokalite pri stavidlách. Prečo?
prevádzky golfového areálu
* Počas
(väčšiu časť roka v najzaujímavejšom
čase) by nebol možný prístup na brehovú čiaru rieky Váh v mieste areálu
v značnej dĺžke (viac ako 500 m). Tým
by fakticky došlo „k odrezaniu“ bežnej verejnosti od Váhu, pričom práve
tento priestor je širokou verejnosťou
Trenčína navštevovaný a využíva sa
na prechádzky, behanie, bicyklovanie,
prechádzky so psami, opekanie na
dvoch verejných ohniskách a voľný
pohyb v prírode. Toto územie by si
preto malo aj do budúcnosti zachovať
charakter voľnej prírody, aby naďalej
slúžilo na oddych a relaxáciu pre všetkých (verejný záujem!).
peknej trávy na golfových ihriskách
sa používajú tony chemikálií. Kde asi
skončia, keď presiaknu do štrku?
SRZ by bol znemožnený * Šírka pozemku je od cca 80 m na zači* Členom
výkon rybárskeho práva, ktorého
atku po cca 150 m pri Stavidle. Dostrel
výkon je garantovaný zákonom.
nábrežie aj sídlisko Noviny sa
* Celé
nachádza na štrkovom podloží. Na
záplavovej ploche je spodná voda
v hĺbke cca 1,4 m. V takýchto pomeroch všeobecne platí, že väčšina vody
vodného toku tečie v tzv. podzemnej
rieke – môže to byť až 70%. Na údržbu
golfistu golfovou loptičkou môže byť
200 až 250 m. Územie a vodná plocha
ohrozená lietajúcimi loptičkami je
teda poriadne veľká. Golfové ihrisko
do obytnej zóny v meste nepatrí.
Viac info: www.srztrencin.sk
8
Vtáky a ryby by povedali golfu NIE
Názor geografa
Areál pri stavidlách je obľúbeným miestom na vychádzky mnohých
Trenčanov. Áno, je to záplavové územie a nie je perfektne udržiavané,
ale... Je to kus prírody, kde majú svoj domov aj chránené vtáky a je to biokoridor nadregionálneho významu. Na prvom mieste by tu vždy mali byť
záujmy ochrany prírody a jej obyvateľov. Pre niekoho bezcenné územie,
ale z hľadiska Štátnej ochrany prírody a prírodovedcov je veľmi cenné a
preto zhodne hovoria: GOLF SEM NEPATRÍ.
Čajka bielohlavá - jeden z vtáčích druhov schopných akumulovať v sebe škodlivé
chemické látky cez potravný reťazec, FOTO: Radovan Jambor
Stanovisko Správy Chránenej krajinnej oblasti BIELE
KARPATY
Správa ChKO Biele Karpaty je zásadne
proti akejkoľvek urbanizácii v medzihrádzovom priestore inundácie rieky Váh na celom
území svojej pôsobnosti (okresy Trenčín
a Nové Mesto nad Váhom).
Rieku Váh, ako nadregionálny biokoridor, aj k nej priliehajúce pozemky
medzihrádzového priestoru, je potrebné
chápať ako priestor, ktorý je určený prednostne na zabezpečenie fungovania prírodných procesov (biokoridor - zabezpečenie migrácie nielen vodných organizmov;
biocentrá - často posledné fragmenty
biotopov prírodného alebo poloprírodného charakteru v odprírodnenej krajine
Považia) a sekundárne na protipovodňovú
ochranu ostatného územia nivy Váhu. Aby
sa zabezpečovali prednostne tieto dve
prioritné funkcie, je nežiadúce, aby sa menil charakter toku (napriamovanie, priečne
stavby - stavidlá, malé vodné elektrárne
a pod.), zužoval medzihrádzový priestor
8.marec 2013
TRENČÍN 21
(takýto zámer bol aj v návrhoch územného
plánu mesta Trenčín) a menilo využívanie
plôch v medzihrádzovom území smerom
k urbanizácii, intenzifikácii, prípadne
k zmene charakteru verejného priestoru na súkromný.
Zámer vybudovať v inundácii Váhu
pri biskupickej hati v Trenčíne golfový a rekreačný areál vníma Štátna ochrana prírody v intenciách vyššie napísaného ako veľmi negatívny zámer idúci proti záujmom
prírody i ochrany prírody, hlavne z dôvodu
predpokladanej intenzifikácie využívania
územia, zhoršenia kvality biotopov i celkového dlhodobého zaradenia plochy medzi
urbanizované a intenzívne exploatované.
S pozdravom
Ing. Drahomír Stano,
riaditeľ
Správa ChKO Biele Karpaty
Charakter stavieb v inundácii špecifikuje Zákon č.7/2010 o ochrane pred
povodňami menovite paragraf 20,
kde sa v ods. 6, pís. c), d) a e) v inundácii o.i. zakazujú činnosti zhoršujúce
resp. rizikové z hľadiska kvality vody.
Intenzívne herbicídmi a umelými hnojivami ošetrovaný golfový
trávnik takéto riziko predstavuje.
Okrem vyššie spomínaného dôvodu sa domnievam, že
predmetné územie neposkytuje
ani dostatok priestoru pre kvalitné
golfové ihrisko, nevraviac o prakticky nemožnosti jeho prípadného
rozšírenia. Hráči golfu temer bez
výnimky používajú na dopravu na
ihrisko automobily, preto pre nich iste
nebude problémom dopraviť sa na
iné vhodnejšie miesto mimo mesta.
Z uvedených dôvodov s výstavbou golfového ihriska v navrhovnej
lokalite nesúhlasím.
Vzhľadom na limity dané Zákonom č. 7/2010 je v tomto priestore
problematická každá väčšia výstavba
s trvalejšími stavbami.
Pre toto územie by bola vhodná nenáročná úprava povrchu, vytvorenie miest na piknik, opekanie,
bicyklové chodníky, dráha pre in-line
korčuliarov, bežecká kyslíková dráha,
jednoduché detské ihrisko a pod.
Ján Hanušin,
geograf,
Slovenská akadémia vied
8.marec 2013
9
TRENČÍN 21
O. z. Pre Prírodu s výstavbou golfového areálu nesúhlasí
Naše občianske združenie sa počas
svojho 15-ročného pôsobenia v regióne
stredného Považia snažilo a snaží vymedziť
ako organizácia, ktorá pôsobí v maximálne
možnej miere konštruktívne a pozitívne.
Aj preto sú našimi hlavnými aktivitami
ekovýchova, propagácia prírodného prostredia, odborné poradenstvo, no najmä
praktická ochrana prírodného prostredia
formou dobrovoľných brigád a ochranárskych táborov. Tieto aktivity neobišli
ani mesto Trenčín, v ktorom po celý čas
sídlime. Okrem opakovaných brigád na
záchranu vzácnych orchideí (za sídliskom
Juh a neďaleko Opatovej), poniklecov (Trubárka nad Kubricou), každoročných prenosov žiab v rámci akcie „ŽABIE TAXI“,
budovania liahnísk pre obojživelníky, sme
pre mesto Trenčín bezplatne vypracovali
niektoré podklady (vrstvy zelene) v rámci
návrhu novej ÚPD - Územno-plánovacej
dokumentácie - či poskytli odborníkov pre
posúdenie ekologicky najvhodnejšieho variantu juhovýchodného obchvatu mesta.
Žiaľ, „vďaka“ spravovaniu mesta
Trenčín jeho minulým vedením, sme sa
museli venovať aj ochrane životného prostredia formou protestu a odporu, ktorá
je síce v masovokomunikačných prostriedkoch obľúbená, no nami nepreferovaná.
Energiu sme takto „míňali“ na snahu o záchranu vzácneho ginka dvojlaločného, či zabezpečenie doterajšej rozlohy a charakteru
lesoparku Brezina.
S príchodom nového vedenia mesta sme predpokladali, že v tomto priestore
budeme realizovať opäť už len „konštruktívne“ aktivity venované ochrane prírodného
prostredia a skvalitneniu životného prostredia obyvateľov mesta („Prírodný park
pri Váhu“). Uznesenie Mestského zastupiteľstva ohľadom predaja pozemkov určených na výstavbu golfového areálu nás však
núti vydať nasledujúce stanovisko:
Haló, tu o.z. Pre Prírodu!
Minulý rok sme získali z 2% dane
1 684,73 €.
Pomôžete nám to prekonať?
Podporte Prírodu a náš projekt
„Urob dobrú vec - kúp si poniklec!“.
www.preprirodu.sk
S výstavbou golfového areálu na
predmetnej lokalite v inundácii Váhu
nesúhlasíme a protestujeme proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva z 8.2.2013
o výpožičke pozemkov k tomuto účelu.
Naše stanovisko vydávame na základe presvedčenia, že golfové ihrisko v danej
lokalite obmedzuje možnosti realizovania
voľnočasových aktivít výraznej väčšiny
obyvateľov Trenčína. Situovanie golfového
ihriska v bezprostrednej blízkosti centra
mesta je síce z hľadiska investora atraktívne, no z hľadiska života obyvateľov mesta
značne obmedzujúce. V priestore inundácie Váhu je potrebné zachovať v prvom
rade jeho ekostabilizačnú a protipovodňovú funkciu. Aktivity, ktoré v tomto území môžu prebiehať, musia byť v prvom
rade v súlade s touto funkciou, no zároveň vzhľadom na svoju polohu v centrálnej
časti mesta, by nemali obmedzovať širokú
verejnosť.
Na základe uvedeného považujeme
za potrebné ponechať územiu prírodný
charakter, ktorý môže nadobúdať miestami (alebo v celom rozsahu) charakter
verejnej zelene. V takomto priestore je
možné rátať s doplnením jeho funkcie len
o jednoduché doplnkové služby (ihriská,
oddychové miesta), ktoré budú určené širokej verejnosti.
Z poslednej doby nám nie je známy
prípad, pri ktorom by došlo k vybudovaniu
a otvoreniu golfového ihriska v centrálnej
časti mesta. Okolie Trenčína ponúka podľa
nás viaceré možnosti na vybudovanie golfového areálu, ktorý bude v dostatočnom
dosahu pre obyvateľov a návštevníkov
Trenčína a zároveň ich nebude obmedzovať pri inom spôsobe relaxácie.
členovia rady
Občianskeho združenia Pre Prírodu
www.preprirodu.sk
Môj názor....
„Nesúhlasím s touto výstavbou ako
určite väčšina Trenčanov. Pre koho treba golf v Trenčíne? Sú poslanci nášho
mesta naši zástupcovia alebo plnia
skôr priania určitých záujmových skupín? Žiadny golfový areál nestojí za to,
aby sa zničilo tak krásne územie v našom meste.“
Monika Vinterová
Názor ornitológa
Predmetné územie ľavobrežnej
inundácie vodného toku Váh je súčasťou ornitologicky najvýznamnejšej lokality Považia (Hať Trenčianske Biskupice
- Trenčiansky luh), čo dokazujú výsledky
viacerých dlhoročných výskumov a pravidelného monitoringu poprednými odborníkmi Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.
Priamo na území, ktoré bude zasiahnuté výstavbou a prevádzkou golfového ihriska hniezdia vzácne a ohrozené vtáčie druhy, ako je napríklad
kúdelníčka lužná (Remiz pendulinus),
strakoš sivý (Lanius excubitor) a strakoš červenochrbtý (Lanius collurio).
Vybudovanie a prevádzka golfového
ihriska na predmetnom území nie sú
žiadúce z týchto dôvodov:
1. Nachádzajú sa tu cenné biotopy, ktoré sú blízke pôvodnému stavu
v záplavovom území rieky Váh, ich narušenie výstavbou ihriska spôsobí vážne škody na hniezdnej a nehniezdnej
vtáčej faune územia.
2. Využívanie golfového ihriska, obzvlášť pri vysokej návštevnosti,
bude spôsobovať vyrušovanie hniezdiaceho, migrujúceho a zimujúceho
vtáctva.
3. Neprirodzený biotop tvorený
monokultúrnou trávnatou vegetáciou
(ako dominantná súčasť golfového ihriska) bude na tomto území predstavovať
obmedzenie hniezdnych príležitostí.
4. V priestore ihriska bude dochádzať k neustálemu stretu medzi
vtákmi, využívajúcimi nízky trávnik ako
lovný biotop (a na pastvu), a údržbou
a ľuďmi hrajúcimi golf.
5. Chemická údržba trávnika,
ktorá je bežnou súčasťou starostlivosti
o priestor každého golfového ihriska,
je v záplavovom území nemysliteľná,
a to ako z dôvodu biokumulačných
a biomagnifikačných efektov chemických látok v trofických reťazcoch, tak
i z dôvodu ohrozenia zásob pitnej
vody a vodnej a podzemnej fauny.
Radovan Jambor
SOS/BirdLife Slovensko
(celý text nájdete na www.trencin21.sk)
10
Púpavy a golf
Môžem povedať, že som už mal
možnosť okúsiť hustý, sýtozelený koberec golfového ihriska a to priamo v jeho
mekke, vo Veľkej Británii. Veď užívať si
anglickú „countryside“ bez golfu by bolo
ako nedať si čaj o piatej.
Pre úplného nováčika bez väčších
hráčskych ambícií je najväčšou zábavou
snaha trafiť loptičku až trsy trávy lietajú naokolo. Tá trávička je nádherná hustá, zelená,
mäkká, už sa len v nej vyváľať. Ja v záhrade
takú nemám, mám tam totiž samé púpavy.
Môj sused má asi iba tri, alebo keď je
úrodný rok, tak aj päť. Kosí, polieva, hnojí
a strieka. Strieka a strieka a strieka. Musí,
lebo keď tie moje púpavy odkvitajú a trochu zafúka, hneď ich má plnú záhradu. Ja
nestriekam, lebo púpavy sa mi páčia a často
sa v nich váľame aj s deťmi. Môj sused má
záhradu veľkú asi ako ja cca 5 árov.
Keď si predstavím, koľko toho musí
vystriekať správca takého niekoľkohektárového golfového ihriska, až sa mi z toho
8.marec 2013
TRENČÍN 21
hlava krúti. Múdre hlavy píšu, že až 7-krát
viac ako na intenzívne obhospodarovanej
ornej pôde. Pre štandardné 18 jamkové
ihrisko to môže činiť až 22 ton chemických
prípravkov, prevažne pesticídov, za rok.
Povieme si, však chémia je všade, v potravinách, vo vzduchu, vo vode... a tu sme.
Tak prečo si ešte nepridať, všakže. Trochu ortute, arzénu, draslíka alebo fosforu
predsa ešte nikomu nezaškodilo. Áno,
toto sú presne látky, ktoré sa prevádzkou
golfových ihrísk dostávajú vo zvýšenej koncentrácii do životného prostredia, hlavne
podzemných a povrchových vôd. Aj z tohto
dôvodu má momentálne golf vo svete
"zelenú".
Má zelenú v zmysle, že aj sami golfisti si to už uvedomujú a sypú si popol na
hlavu a v snahe udržať biznis na úrovni
sa ho snažia ozeleniť. Väčšina vedeckých
štúdií poukazuje na to, že environmentálne riziká spojené s prevádzkou golfových
ihrísk prevažujú nad benefitmi. V krajinách ako USA alebo Veľká Británia, kde
je rozloha golfových ihrísk neporovnateľná
s našou, sú aj environmentálne riziká spo-
Rybníčkove trestné body
Politická teória hovorí, že riešenie problémov na lokálnej úrovni má potenciál
rýchlejších a úspešnejších riešení, s argumentom, že moc je občanovi „viac na
dosah“, je lepšie kontrolovateľná a umožňuje priamu konfrontáciu s úradníkmi, ktorí ju vykonávajú. Problém je, že politická teória nepočíta s jednoduchou
premennou. Aroganciou.
V roku 2006 som sa angažovala v kauze kovohút v bývalom priemyselnom areáli
TOSky v Kubrej a pochopila som, aký „nepriestrelný“ a arogantný bol aparát bývalého
primátora Cellera, ktorý často a rád používal lož ako pracovnú metódu. Aj preto som
v komunálnych voľbách v roku 2010 volila
zmenu. Zmenu, ktorú pre mňa predstavoval terajší primátor Richard Rybníček. Bola
som presvedčená, že jeho životná trajektória a profesionálna skúsenosť by mohla tejto
zmene zásadne napomôcť.
Terajší spor o golfové ihrisko ukázal,
že som sa mýlila. 11. februára som podpísala
– rovnako ako ďalších viac ako sto spoluobčanov - výzvu primátorovi, aby uznesenie
Mestského zastupiteľstva o pozemkoch hokejistovi Hossovi nepodpísal. Po všetkých
snahách to bol už iba „výstrel do tmy“. Primátor Rybníček to odmietol s odôvodnením,
že výzva s podpismi bola zaslaná nedôveryhodnou osobou. Tou osobou postrádajúcou
dôveru trenčianskeho primátora bol Norbert
jené s ich prevádzkou oveľa rozsiahlejšie.
Uvedomujú si to hlavne „negolfisti“, ktorí
benefity spojené s hrou neužívajú, avšak
environmentálne riziká musia znášať aj
napriek tomu.
Svieža zelená farba golfového trávnika si okrem ton chémie pýta aj hektolitre vody. Napríklad v prímorskej oblasti
Španielska, nazývanej aj „Costa del Golf“,
sa na údržbu golfových ihrísk ročne spotrebuje 10-15 000 metrov kubických vody
na hektár, čo je približne toľko, ako by sa
spotrebovalo pre pestovanie ryže. Celková
ročná spotreba vody pre bežné ihrisko tu
dosahuje až 1 mil. metrov kubických. To je
toľko, ako spotrebuje mesto s počtom
12 000 obyvateľov.
Pre vyznávačov tohto športu sú tieto
fakty možno iba ďalšou znáškou alarmistických výkrikov do prázdna. Ale sú to fakty,
nič viac ani menej. Treba si však na ne aspoň
matne spomenúť pri prechádzke s kočíkom
alebo so psom po nádherne zelenom trávniku. A pozor na lietajúce loptičky.
Pavol Kenderessy
krajinný ekológ SAV
čo si primátor myslí o tých, vďaka ktorým sa
dostal do úradu.
Hovorí sa, že golf je hra džentlmenov.
Samozrejmosťou má byť poctivosť, dodržiavanie pravidiel, dobrých mravov a rešpektovanie
ostatných hráčov. Porušenie etikety je sankcionované trestnými bodmi. Je jedno, aký odpal
Primátor neberie, primátor dáva.
Povedal som pred
voľbami a slovo dodržím.
Dám Hossovi pozemok
na golf.
Hlavne nech to stihnú postaviť do volieb...
FOTO: Martin Kukučka, Plus jeden deň
Brázda. Všetci, ktorí sa o dianie v Trenčíne
trochu zaujímame, sme neveriacky nadvihli
obočie. Zároveň primátor cez médiá odkázal: „Ak si občianski aktivisti myslia, že budú
rozhodovať a diktovať samospráve, aby robila to, čo chcú, sú na omyle.“ Je dobré vedieť,
bude mať Richard Rybníček pri prípadnom
otvorení Hossovho golfového areálu tesne
pred komunálnymi voľbami v roku 2014. Svoje
trestné body z roku 2013 už nenapraví.
Marianna Opatovská
8.marec 2013
Výzva primátorovi
Krátko po schválení prevodu pozemkov v Mestskom zastupiteľstve adresovalo
243 občanov primátorovi výzvu, aby uznesenia nepodpísal pre ich zjavnú nevýhodnosť
pre mesto z finančného hľadiska, z hľadiska
rozvoja mesta a záujmov ochrany prírody.
"Žiadame, aby ste zodpovedne, v súlade s predvolebnými sľubmi ako aj s povinnosťami, ktoré Vám zákony ukladajú ako primátorovi mesta a v súlade s § 13 ods. 6 zákona
o obecnom zriadení, uznesenia týkajúce sa
tohto bodu rokovania nepodpísal."
Výzva upozorňuje na neprimerane
nízku cenu. Kým pozemky majú podľa znaleckého posudku hodnotu viac ako 576 tisíc
eur, schválený materiál ráta s protihodnotou
vo forme nedostatočne špecifikovanej investície vo výške iba 100 tisíc eur. Tá má navyše
smerovať do výstavby parkoviska a športovo
-relaxačného areálu, ktoré majú byť vzápätí
11
TRENČÍN 21
odovzdané investorovi do prenájmu a tvoriť
zázemie jeho súkromného golfového areálu.
"Mesto Trenčín obchádza účel zákona
o majetku obcí, keď nenakladá s majetkom
mesta na základe verejnej obchodnej súťaže. Bez adekvátnych dôvodov využíva inštitút
dôvodu hodného osobitného zreteľa, aby za
neprimerane nízku cenu a v rozpore s verejným záujmom previedlo majetok do vlastníctva súkromnej spoločnosti," píše sa vo výzve.
Signatári výzvy sú presvedčení, že prevod je nevýhodný aj z hľadiska rozvoja mesta. Privatizácia priestor pre verejnú rekreáciu
zneprístupní a zmarí možnosti jeho rozvoja
ako verejného rekreačného areálu. "Priestor
pri stavidlách, dnes využívaný na rekreáciu
v prírodnom prostredí, má obrovský potenciál a všetky predpoklady pre jeho naplnenie - je vo vlastníctve mesta, má výbornú
polohu a je dobre dostupný pre takmer polovicu obyvateľov, dostatočnou rozlohou je
porovnateľný s rekreačným areálom na Ostrove. Mesto už žiaden ďalší podobný priestor vhodný na tento účel nemá."
S podobnou výzvou proti prevodu pozemkov za účelom výstavby golfového areálu
sa na primátora a poslancov obrátilo aj 584
občanov Trenčína a členov Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Trenčíne.
Richard Rybníček však výzvy občanov Trenčína odmietol a bez toho, aby sa
vysporiadal s vecnými argumentami, uznesenia Mestského zastupiteľstva, a následne
aj zmluvu s HOSS CORP, a.s., 28. februára
2013 podpísal so slovami:
"Uznesenie podpíšem, pretože verím
zámeru Mariána Hossu a spoločnosti HOSS
CORP. Som presvedčený, že projekt je výhodný pre rozvoj mesta a jeho športovo-relaxačných aktivít."
-red-
Názory poslancov už poznáme... a čo si myslia občania? (ANKETA)
Dodnes Mesto nevykonalo žiadny
prieskum, ktorý by zistil názor verejnosti na
plánovaný golfový areál pri stavidlách. Ani
projekt „Trenčín Si Ty“ nepriniesol v tomto
procese očakávané zapojenie verejnosti.
pri stavidlách. Bude Vás to stáť len chvíľku
času, prípadne pár drobných.
Keďže Mesto prieskum nepokladá za
potrebný, rozhodli sme sa, že sa pokúsime
zistiť názory občanov Trenčína my. Budeme
Vám vďační, keď sa zapojíte a prispejete svojím názorom k poznaniu toho, čo „verejný
záujem“ znamená v prípade využitia areálu
Ak chcete hlasovať formou SMS, pošlite
ju prosím v tvare : „A“ (ak hlasujete za golf), „B“
(ak hlasujete za verejný prírodný priestor podľa
projektu rybárov) alebo „C“ (ak hlasujete za
otvorenie širokej diskusie o využití areálu) na
číslo 0917 46 22 00 (cena bežnej SMS).
Vaše maily s odpoveďou A), B) alebo
C) čakáme na [email protected] .
Hlasovať môžete aj formou hlasova-
A) Som za súkromný golfový areál HOSS CORP,
a.s. (Akceptujem fakt, že mesto prevedie takmer
5 ha mestských pozemkov na túto spoločnosť a
že golfový areál znemožní prístup k Váhu.)
B) Hlasujem za projekt Slovenského rybárskeho
zväzu Trenčín „Oddychovo-rekreačná zóna pre
všetkých“ (Páči sa mi návrh rybárov na zveľadenie areálu pre širokú verejnosť.)
cích lístkov. Vyplnený hlasovací lístok môžete
osobne doručiť do BIO obchodu Malý princ,
vhodiť do schránky Centra environmentálnych aktivít alebo poslať poštou (Mierové
námestie 29, 911 01 Trenčín).
SMS-ky, e-maily a hlasovacie lístky
poslané/doručené do 20. marca 2013 zaradíme do zlosovania a 10 výhercov odmeníme balíčkom biopotravín. Ak sa chcete zúčastniť zlosovacej súťaže, uveďte prosím na
seba kontakt.
C) Mesto si zatiaľ ponechá pozemky vo svojom
vlastníctve a otvorí širokú diskusiu o možnostiach ich budúceho využitia ako verejného priestoru. - Čo by ste si tam priali mať Vy osobne?
12
TRENČÍN 21
8.marec 2013
Otvorený list Mariánovi Hossovi
Prepáč Marián, budem Ti tykať - ako
hokejistovi, športovcovi, ktorý dosiahol
veľmi veľa, ale zdá sa mi to tak lepšie...
V roku 1978 hrala Dukla Trenčín prvý
krát medzi elitou vtedajšieho Československa. Skončila predposledná spolu s Plzňou
a musela sa hrať baráž na neutrálnom
ľade v Brne. Zápas skončil 1:1 a prišlo na
trestné strieľanie... Za Duklu hral František
Hossa - obranca, ktorý mal riadne tvrdú
strelu. Zobral na seba zodpovednosť...
nakorčuľoval a od modrej nezadržateľným
príklepom rozhodol drámu pre Duklu Trenčín
- a v Trenčíne bol národný hrdina. Mal som
vtedy 11 rokov a začali tie krásne časy hokejovej Dukly Trenčín, ktorá dala svetu fantastických hokejistov, ktorí mesto Trenčín
preslávili pred celým svetom v tom najlepšom svetle. Jedným z nich si aj Ty, Marián
Hossa, syn autora legendárneho samostatného nájazdu spred takmer 35 rokov. Vynikajúci hokejista, uznávaná osobnosť vo
svete hokeja, na ktorého môžu byť Trenčania právom hrdí... Je jasné, že o Tvoje služby mali záujem najlepšie kluby na svete
a Tvoju kvalitu aj patrične finančne ocenili.
Takým tajným snom každého fanúšika hokeja tu v Trenčíne je, že takíto hráči sa
po skončení kariéry vrátia domov a vychovajú ďalších hokejistov. Škoda, že si sa aj Ty nevydal touto cestou (mimochodom, hokejový štadión v Trenčíne je na predaj). Verejne
sa hlásiš k športu veľmi gentlemanskému,
ktorý poznáme pod názvom GOLF. Vo svete
rozšírený a spájaný s ľuďmi, ako sa vraví, „za
vodou“... A tak si sa rozhodol, že keď zave-
Trenčín 21
aj na webe:
www.trencin21.sk
síš korčule na klinec, usadíš sa tu v Trenčíne
a tejto záľube sa budeš venovať. Zatiaľ je
to všetko v najlepšom poriadku a všetci tu
v Trenčíne by sme sa mohli tešiť z toho, že
aj my si budeme môcť ťuknúť do loptičky...
ALE...za areál, kde tento svoj stánok
chceš vybudovať, si si vybral miesto pri
Váhu - nie veľmi vábne, ale prírodné a dosť
intenzívne využívané aj ľuďmi, ktorí možno netušia, ako sa hrá hokej či golf alebo
volejbal... Proste mestský pozemok, o ktorý
sa jeho vlastník - mesto - pramálo staral, až
nestaral a nechal úplne spustnúť. Požiadal
si oň mesto, a mesto aj keď zadĺžené a takmer
Takým tajným snom každého
fanúšika hokeja tu v Trenčíne
je, že takíto hráči sa po skončení kariéry vrátia domov
a vychovajú ďalších hokejistov.
prosiace o každú korunku, Ti tento pozemok darovalo za to, že ho zveľadíš na svoj
súkromný areál a pre všetkých ostatných
vytvoríš na malom fliačku pár preliezok,
kyslíkovú dráhu a volejbalovo-futbalové
ihrisko... A ak by sa niekomu málilo, tak
medzitým si bude môcť aj čo to opiecť...
To, že mestský pozemok (aj keď zanedbaný) má podľa znalca hodnotu takmer
600 tisíc euro, že naň už nebude môcť prakticky nikto vstúpiť bez zaplatenia, že k rieke
Váh bude veľmi obmedzený prístup, že...
foto: Radovan Stoklasa
Viem, popísalo sa už toho veľa, porozprávalo ešte viac. Myslel si však pri tejto svojej
aktivite aj na nás obyčajných ľudí? Nebolo
by lepšie si férovo sadnúť k mape územia
a nájsť riešenie, ktoré bude prospešné pre
Teba i pre nás pre všetkých? Veľa ľudí vníma
ten čudesný prevod pozemkov ako podvod.
To určite nechceš a určite nechceš, aby sa
s takýmto niečím spájalo Tvoje meno, veď
to predsa nepotrebuješ. Ja budem prvý,
ak sa nám podarí nájsť spoločnú reč, ktorý
povie - Marián Hossa je skvelý človek, lebo
počúval, čo tam chceme mať zachované
pre ľudí... Myslel na psíčkarov, cyklistov,
bežcov, rybárov a aj tých, ktorí sa len tak
išli prejsť okolo Váhu a nechal im tam na
to dostatok bezpečného miesta, bez zákazov vstupu, bez obmedzení a prekážok...
Verím Marián, že tak, ako Tvoj
otec dal legendárny gól do bránky Plzne,
dáš taký istý gól aj Ty pre nás všetkých...
obyčajných ľudí, za ktorý Ti budeme dlho
tlieskať a nevstrelíš gól do bránky vlastnej.
Tono Beták
2% pre Centrum
environmentálnych
aktivít
Trenčín21 vychádza aj
vďaka vašej podpore.
www.cea.sk
TRENČÍN 21
Vydáva: © Centrum environmentálnych aktivít, tel: 032 - 6400400, email: [email protected]
Redakčná uzávierka: 1. marca 2013
Adresa redakcie: CEA, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
Redakčná rada: Ing. Klaudia Medalová, Mgr. Richard Medal, Mrg. Juraj Benko,
Mgr. Elena Gogoláková, Anton Beták, Norbert Brázda, Ing. Ivan Kubica,
Ing. Zdeno Šťastný
Grafická úprava: Ing. Ivan Kubica
Tlač: Merkantil s.r.o.
Ďakujeme za Vašu dôveru, CEA.
Download

Trencin 21 - SRZ MsO Trenčín