OBSAH
_4
Ponuka, ktorá sa len tak neodmieta
Skúsenosť, ktorá sa počíta
Výsledky súťaže z KEDY, KDE, ČO?
Od Piky
Čierna puma na slovenských koľajach
Rádiá
Program Erasmus - praktická stáž
Hudobná skupina SPEKTRUM
New York / Piramídy zdravia
Kvety
Darwinova cena
Filmy (Lovelace, Americký zločin, News)
Vnútorné hodiny, ktoré nás riadia
Ako sa knižka na svet dostala
Ostrov Mainau
Na výlete s Maťom
Autoevolúcia
Najúspešnejší futbaloví tréneri súčasnosti
O kúpaní sa a psovi baskervillskom
Z archívu časopisu - Hliny news
Test - Ako poznáte slovenské mestá?
Vedeli ste, že?
Vtipy
_2
_6
_8
_10
_12
_15
_17
_20
_24
_26
_30
_32
_7
_9
_11
_14
_16
_18
_22
_25
_28
_31
_34
ŽUŽO Časopis študentov Žilinskej univerzity
Vysokoškolákov 22, prízemie blokov G-H
010 08 Žilina
www.zuzo.sk [email protected]
www.facebook.com/zuzo.sk
ROČNÍK XIX – 2014/2015 – ČÍSLO 1
ŠÉFREDAKTOR:
Miroslava Škutová ([email protected])
ZÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA:
Nikola Ďuricová ([email protected])
EDITOR:
Simona Giglerová ([email protected])
Nikola Ďuricová ([email protected])
KOREKTOR:
Matej Jesenský ([email protected])
Kristína Marková ([email protected])
Michaela Mihálová ([email protected])
REDAKTOR:
Monika Bereniková ([email protected])
Nikola Ďuricová ([email protected])
Martin Fitko ([email protected])
Simona Krištofičová ([email protected])
Adam Krakovský ([email protected])
Miroslav Lužbeťák ([email protected])
Miroslava Škutová ([email protected])
Martin Vojtek ([email protected])
Iva Zacharová ([email protected])
Diana Zraková ([email protected])
Tomáš Rebro ([email protected])
FOTOGRAF:
Tomáš Ťaptík ([email protected])
ADMIN:
Jakub Maruška ([email protected])
Radovan Račák ([email protected])
Roman Závacký ([email protected])
ČESTNÝ ČLEN:
Pavol Šlachta ([email protected])
Ján Novodomský ([email protected])
Zdenka Felicita Vašková ([email protected])
TECHNICKÁ SPRÁVA:
Richard Tóth ([email protected])
Obálka predná: Tomáš Ťaptík
Obálka zadná: LEO express
TLAČ:
Vydavateľstvo Edis, Žilina
Náklad - 1500 ks
ČAKATELIA:
Dominika Orlová
Filip Pavlovič
Lucia Plichtová
Peter Soboňa
Lukáš Žatko
Milí čitatelia,
v tomto čísle Vás chceme upozorniť najmä na prvé
stránky, ktoré sú venované praktickým skúsenostiam,
ktoré môžete ako študenti využiť.
V prvom rade je to možnosť realizovať sa, podnikať,
prezentovať svoje kreatívne nápady v spolupráci s VTP
– Vedecko-technologickým parkom Žilina. Dočítate sa
o ponukách, star-upoch, workshopoch a taktiež sa dozviete viac aj o zaujímavom predmete Povolanie podnikateľ.
Na univerzite ste sa už určite stretli s pojmom Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.
Ide o národný projekt, prostredníctvom ktorého študenti získavajú praktické skúsenosti priamo vo vybraných
podnikoch. Ako získať informácie, ako postupovať, ako
to v reále vyzerá, to Vám prezradí študentka 5. ročníka
strojníckej fakulty.
No a do tretice sa s praktickými skúsenosťami pridám
aj ja. Leto 2014 som strávila na praktickej stáži v Ostrave
pod záštitou programu Erasmus. Tento program je zväčša
pre väčšinu z vás spojený so študijnými pobytmi na zahraničných univerzitách, ale ponúka taktiež aj možnosť
získať praktické skúsenosti v danom študijnom odbore
prostredníctvom ochotnej firmy.
Myslím si, že tematika praxe priamo na univerzite, na
vyučovacích hodinách, popri štúdiu napr. prostredníctvom spomínaných možností je v dnešnej dobe veľmi
podstatná, a preto neváhajte, chopte sa šance a urobte
krok vpred. Bude to malý, ale podstatný krôčik do vašej
budúcnosti.
Editoriál
GRAFIK:
Marek Bohoš ([email protected])
Peter Šušlík ([email protected])
šéfredaktorka
Miroslava Škutová
Ponuka, ktorá sa len tak neodmieta
Alebo kam s myšlienkou, ktorá má potenciál
VTP ORGANIZUJE AJ WORKSHOPY. ČO SI MÁ ŠTUDENT
POD TÝMTO POJMOM PREDSTAVIŤ?
Podnikanie
Workshop je vzdelávacia aktivita,
pri ktorej skúsený lektor pomôže účastníkom prísť k výstupu, ktorý je pre nich
užitočný a využijú ho v ďalšej práci.
Lektor na základe dostupných informácií o skupine pripraví hodinu tak, aby
otázky alebo informácie boli smerované na konkrétne projekty. To má napomôcť k napredovaniu celého projektu.
Workshopy sú obmedzené na určitý
počet účastníkov a v našom prípade je
to 25. Z každého tímu by sa mal workshopu zúčastniť aspoň jeden člen.
Si mladý a ambiciózny človek?
Chceš získať prehľad, cenné rady, skúsenosti, poprípade máš v hlave nápad
na projekt, alebo už máš nejaký start-up
a presne nevieš, ako ďalej postupovať
a pokračovať? Ak tvoja odpoveď bola
aspoň raz áno, tak tento článok je presne pre teba a rozhodne neprestaň čítať.
Pomôcť v tomto smere ti môže práve
VTP Žilina a v tomto článku sa dozvieš
čo to VTP je a čo ponúka. Na moje otázky mi odpovedal jeden z členov VTP –
Andrej Rybovič.
v USA a vyjadruje novovznikajúci projekt, alebo začínajúcu spoločnosť s potenciálom veľkého rastu, ktorá zatiaľ ne-
Úplne postačí, ak sa nám študent
s nápadom ozve, my si s ním dohodneme stretnutie, kde nám svoj nápad
odprezentuje. (Tu by som poradil nacvičiť si odprezentovanie do posledných
detailov, pretože zabudnúť na dôležité
detaily môže spôsobiť, že projekt bude
pôsobiť ako nezaujímavý alebo nedomyslený – pozn. redaktora)
ČO JE TO VTP, KEDY A AKO
VZNIKLO?
VTP Žilina (Vedecko-technologický park Žilina) vzniklo v roku 2001 ako
zaujímavé združenie právnických osôb.
AKÁ JE ÚLOHA VTP?
Úlohou VTP je podpora malých
a stredných podnikateľov v regióne,
a to zabezpečením kurzov a školení,
vytvorením siete poradenských služieb
pre inovatívny rozvoj podnikov, podpora komerčnej realizácie výsledkov
vedy a výskumu, transfer technológií
a ďalšie. Pre začínajúcich podnikateľov
máme vytvorený inkubátor, kde okrem
priestorov za zvýhodnené ceny dostanú aj služby a školenia, ktoré boli uvedené vyššie.
ČO JE TO VLASTNE TEN
START-UP?
_4
Slovo startup sa začalo používať
AK MÁ ŠTUDENT NÁPAD, ČO
POTREBUJE NA TO, ABY MOHOL ÍSŤ DO VTP PREZENTOVAŤ
SVOJU MYŠLIENKU?
dosahuje žiadny zisk. Musí prísť na trh
s niečím inovatívnym.
Podnikanie
VTP MÁ NA UNIVERZITE PREDMET POVOLANIE PODNIKATEĽ.
KTO SA HO MÔŽE ZÚČASTNIŤ,
ČO SA NAUČÍ, POPRÍPADE
ČO SA ZA TAK KRÁTKY ČAS
NAUČIŤ NEMÔŽE?
Predmetu Povolanie podnikateľ
sa môže zúčastniť každý študent ŽU,
nezáleží na tom, či je na prvom, druhom
alebo treťom stupni. Je otvorený pre
všetky fakulty a ročníky. Študenti sa naučia rozvíjať svoje nápady a myšlienky,
kreatívne myslieť, vybudovať tím, vytvárať biznis modely, pracovať s informáciami, prezentovať sa a mnohé ďalšie veci. Môže nahliadnuť do rôznych
oblastí – od marketingu, tvorby koncepcie, vytvárania prototypu, oslovovania partnerov. Ale to ešte neznamená,
že hneď bude v tom dobrý. Človek sa
učí postupne a na základe svojich skúseností sa stáva expertom. Na všetko je
potrebný čas a už je na študentovi, ako
ho využije. Je ťažko odpovedať na otázku, čo sa študent nenaučí.
Na záver by som len dodal, že viac
o VTP sa môžete dozvedieť na ich stránke www.vtpzilina.sk. Univerzita ponúka
možnosti, je len na tebe, ako a či ich využiješ. Toto je jedna z nich. Za opýtanie
nedáš nič a to je lepšie ako stále rozmýšľať nad tým, či sa tvoj nápad oplatí,
alebo neoplatí. Nemáš čo stratiť, môžeš
len profitovať. Takže ak ti behá po rozume nejaký nápad, rýchlo kontaktuj
VTPčko a možno práve vďaka nim sa
z teba stane jeden z najúspešnejších
ľudí a o pár rokov budeš možno práve
ty radiť novým začiatočníkom. Budovu
VTP nájdete priamo za Novou Menzou.
text_Tomáš Rebro
foto_Internet
_5
Skúsenosť, ktorá sa počíta
Vysokoškoláci do praxe
Téma potreby získavania praxe
ešte počas štúdia rezonuje aktuálne
medzi nami veľmi naliehavo. Národný
projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ ponúka študentom viaceré formy získania
skúseností priamo v podnikoch. Aktivity projektu sa realizujú v Trnavskom,
Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom,
Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Žilinská univerzita je v rámci
projektu jednou z najaktívnejších univerzít, do projektu sa doteraz aktívne
zapojilo spolu 68 študentov a doktorandov. Pohľad na projekt svojimi očami
nám poskytla študentka 5. ročníka
Strojníckej fakulty ŽU Eva Gajdošová,
ktorá momentálne pôsobí na dvojročnej stáži v spoločnosti INA Kysuce.
AKO SI SA DOZVEDELA O MOŽNOSTI PRAXE POČAS ŠTÚDIA?
Prvé informácie ohľadom projektu
a možnosti praxe nám poskytol vyučujúci profesor, avšak bolo už len na nás, či
sa tejto príležitosti chytíme. Podrobnejšie detaily ako program funguje a ako
sa do neho zapojiť, som sa dozvedela
na stránke www.vysokoskolacidopraxe.
sk.
AKO SI POSTUPOVALA?
Na spomínanej stránke som si našla podnik, v ktorom by som mohla
vykonávať svoju prax. Konkrétne som
reagovala na ponuku spoločnosti INA
Kysuce spol. s.r.o. so sídlom v Kysuckom
Novom Meste, kam som vyplnenú prihlášku spolu so životopisom aj zaslala.
Neskôr som bola pozvaná do podniku
a zadelená na oddelenie, ktoré najviac
vyhovuje môjmu študijnému odboru.
PRIBLÍŽIŠ NÁM TVOJE POCITY
PO PRÍCHODE? AKO ŤA PRIJALI KOLEGOVIA?
Samozrejme pocity boli najskôr
zmiešané, ale tešila som sa. Najmä preto,
že budem bohatšia o ďalšie skúsenosti
a vedomosti, ktoré tu nadobudnem.
Asi najviac som sa obávala začlenenia
do pracovného tímu. Žien konštruktérok nie je veľa a ako som sa presvedčila, na mojom určenom pracovisku
„Konštrukcia a Technológia“ som bola
jediná. Aj napriek tejto skutočnosti som
bola milo prekvapená, pretože hneď
od začiatku ma brali ako kolegyňu.
DO AKEJ MIERY VYUŽÍVAŠ
POZNATKY ZÍSKANÉ ZO ŠTÚDIA V REÁLNEJ PRAXI?
Dovolím si tvrdiť, že vedomosti
získané štúdiom tvoria základ pre prax
v strojárskom odbore. Konkrétne v mojom prípade, v praxi už len pridávam
na hodnote mojich poznatkov alebo
sa dozvedám nové. Školských vedomostí by ste mali ovládať čo najviac,
aby vaša prax bola o to jednoduchšia.
Veď nie nadarmo sa hovorí, že ťažko
na cvičisku a ľahko na bojisku - teda
počas praxe. Ale aj napriek tomu, pracovnej disciplíne a návykom vás v škole
nenaučia.
AKO KONKRÉTNE VYZERÁ
PRAX U TEBA?
Na začiatku praxe som bola zoznámená s technickými normami, ktoré
podnik používa pri vytváraní technickej dokumentácie a zúčastňovala som
sa školení spojených s 3D modelovaním. Následne som bola oboznámená
s výrobným strojom a mojou úlohou
bolo vytvoriť vzorový model zostavy,
kusovník a databázu aj pre ostatných
kolegov. V prípade akýchkoľvek otázok
alebo nevedomostí mi vždy ochotne
poradili a pomohli a čo radím medzi
najväčšiu výhodu mojej praxe je to,
že s navrhovaným výrobkom môžem
prísť priamo do kontaktu na výrobnej
linke, čo v škole nie je možné.
_6
Bola mi ponúknutá aj táto možnosť
spolupráce, ale kvôli štúdiu v Nemecku
som ju musela odmietnuť. Nedokázala
by som sa aktívne zúčastňovať praxe.
jazykov. Z vlastných skúseností môžem
potvrdiť, že som bola uprednostnená
vďaka znalostiam dvoch jazykov pred
kolegom, ktorý bol toho istého študijného zamerania. V dnešnej dobe sa anglický jazyk berie už ako samozrejmosť,
aj keď pracujete pre nemeckú firmu.
JE TO TVOJA PRVÁ SKÚSENOSŤ ZÍSKAVANIA PRAXE V ODBORE?
ODPORUČILA BY SI TÚTO
MOŽNOSŤ AJ SVOJIM SPOLUŽIAKOM?
Skôr by som povedala, že je to moja
prvá skúsenosť v pracovnom kolektíve
na odbornej úrovni, pretože už roky
predtým som prichádzala do kontaktu
so strojárskym odvetvím vďaka môjmu
otcovi, s ktorým sme sa venovali domácej výrobe malotraktorov.
Samozrejme, odporučila by som
ju všetkým študentom vysokých škôl,
ktorým záleží na svojom osobnom
rozvoji a kariére. Nadobudnete skúsenosť, ktorou sa obohatíte a nikto vám
ju nezoberie. Objaví sa aj vo vašom
životopise a môže znamenať aj lepšie ohodnotenie počas pracovného
pohovoru, pretože je veľa študentov,
ktorí len navštevujú školu, ale len málo
tých, čo sa počas školy venujú praxi.
PREKVAPILO ŤA NIEČO POČAS PRAXE?
Asi najväčším prekvapením pre
mňa bolo to, akú veľkú úlohu počas
mojej praxe zohral cudzí jazyk, ktorý
bol nutný nielen v každodennej komunikácii, ale aj v technickej dokumentácii. Preto by som chcela odporučiť ostatným, aby dbali na dôležitosť cudzích
ktoré sú povinné pre každého novoprijatého pracovníka. Moja výhoda teda
spočíva v tom, že ihneď po ukončení
štúdia môžem nastúpiť na miesto, kde
som konkrétnu prax vykonávala a ako
keby sa prijímací proces so školeniami
skrátil. V prípade, že by som ale nenastúpila do praxujúceho podniku, táto
prax je stále pre mňa výhodou pri hľadaní iného zamestnania.
Vysokoškoláci do praxe
PRACUJEŠ TU AJ NA SVOJEJ
DIPLOMOVEJ PRÁCI?
AKO KONKRÉTNE TI MÔŽE
TÁTO PRAX POMÔCŤ V TVOJEJ BUDÚCEJ KARIÉRE?
Ako som už spomínala, počas mojej
praxe som absolvovala viaceré školenia,
text_Katarína Géčová
foto_Katarína Géčová
Súťaž z podujatia KEDY, KDE, ČO?
Mená výhercov
Súťaž
Mário Kaník
Andrea Sládková
Patrik Haburčák
Oľga Chovancová
Martin Bednár
Info o prevzatí cien sledujte na našej facebook stránke
(www.facebook.com/zuzo.sk)
foto_Internet
_7
Od piky
Ako sa rozbehnúť
Pondikanie
MÔJ NÁZOR
_8
Keď začínate od piky – máte nápad,
o ktorom si myslíte, že je skvelý. Lenže,
ak si práve nevymyslel lietajúci automobil alebo tvoj tatko nie je Muhammad
bin Rášid Ál Maktúm(ropný šejk), budeš
to mať o trošku ťažšie. Je rozdiel vymyslieť niečo, čo sa dá patentovať (vynález)
a je rozdiel prísť so startupom, ktorý je
skôr podnikateľský nápad na vyplnenie
medzery na danom trhu. Pre investorov
sú zaujímavejšie veci, ktoré sa dajú jednoducho ošetriť a patentovať.
Vráťme sa späť k téme – máš nápad,
no nemáš tatka šejka, čiže s financovaním rozbehu podnikania asi bude problém, ak nemáš našetrený balík orieškov.
Čo predpokladáme, že nemáš, pretože
rátame, že začínaš robiť biznis vo veku
17-22 rokov, čiže máš len niekoľko možností.
Buď šetríš, drieš ako mula a zarobený keš, postupne investuješ do projektu
alebo do žúrovania s priateľmi (niekedy
sa len ťažko dá odolať). Biznis môžeš začať robiť zo svojou rodinou alebo priateľmi, ďalšou z možností sú biznis anjeli,
ktorí okrem kapitálu môžu priniesť aj
množstvo skúseností, vedomostí alebo
sa môžeš do smrti zadlžiť s veľmi výhodným úrokom :D a keď to nevyje, tak
arrivederci.
Povedzme si na rovinu, kto je
ochotný požičať startupu hneď na začiatku, keď nemáš postavený ani prototyp a máš len nápad? Sám by si sa z pohľadu investora nad takouto investíciou
nezamyslel, ak nie aj zasmial. Takže ak
chceš riešiť biznis anjela, úver, investora
a ďalšie možnosti, v prvom rade maj pripravený prieskum trhu, marketingovú
stratégiu (aspoň z časti) a v prvom rade
funkčný aspoň model, keď už nie pro-
totyp. Prečo by mali do teba investovať,
keď ty sám si do seba neinvestoval nič.
Pri investoroch a biznis anjeloch musíš
rátať s tým, že keď vstúpia do tvojho
biznisu, 40% podielu tvojho nápadu
prejde na nich, a tiež už nie si sám sebe
pánom, ale ak máš vďaka tomu raketovo vyštartovať, tak prečo nie, alebo? Pri
banke neprídeš o žiadny podiel a si sám
sebe pánom, ale musíš si uvedomiť,
že si zaviazaný na celý život a keď niečo
nevyjde ručíš, ručíš, ručíš alebo ti ručia.
KEDY SI TO PREMYSLIEŤ
Nie vždy je dobré pristúpiť a predať svoj podiel investorovi. Často krát
sú to nie až také výhodné podmienky,
stávate sa už nesebestačným. V prvom
rade si treba uvedomiť, čo vám investor
okrem financií prinesie. Často krát sú
to kontakty, ktoré má lepšie ako vy
a financie, ktoré Vám dáva. Dôležité sú
tiež jeho vedomosti a skúsenosti . Predať percentá niekomu, kto vám okrem
financií nevie nijako pomôcť, nemá
význam.
Najlepšou a najvýhodnejšou formou financovania je už vyššie spomínaná forma financovia vlastnými úsporami, rodinou, priateľmi. Až keď tieto
zdroje vyčerpáte, začnite sa pozerať po
úvere alebo investorovi.
Každý nápad je iný a prvotné financovanie podnikateľského nápadu je pri
každom iné. Niekomu na prototyp stačí
niekoľko tisíc, niekomu až desiatky.
Pri hľadaní financií, či už formou
investora alebo inými zdrojmi majte
na pamäti, že pokiaľ neukážete aspoň
prvotný návrh projektu, finančnú analýzu, marketingový plán, konkurenciu, či prieskum trhu, ani sa nesnažte
niekoho kontaktovať alebo niekomu
nápad prezentovať. Vy ste zakladateľ
myšlienky, a preto o nej musíte vedieť
čo najviac a presvedčiť ľudí, že Vaša
služba má na trhu potenciál. Tiež žiadať
niekoho o financie bez toho, aby ste investovali aj tie vlastné, je podľa môjho
názoru drzosť. Preto niečo investujte
z vlastných zdrojov a aj keď to nebudú
státisíce, ukážete, že svoj nápad beriete
vážne a namiesto investovania do piva
a zábavy ste si vybrali cestu investovania do svojho nápadu.
Keď si pripravíte kompletnú štúdiu,
bude vám chýbať ešte jedna dôležitá
vec. Ako sa dostať ľudom do uší, a tak
aj prípadne nájsť investora? Investora, ktorý nepríde za vami sám od seba
a vôbec, odkiaľ by o vás počul? Veľmi
sa mi osvedčili startup súťaže, podnikateľské súťaže a rôzne podujatia, ktoré
podporujú mladých v podnikaní. Vďaka
úspechu v súťažiach získate možnosť
prezentovať sa, či už na súťaži alebo
na podujatiach, kam vás vďaka vášmu
úspechu pozvú. Musíte sa ľuďom dostať do uší, o tom je váš marketing,
ktorý je zadarmo a dáva vám množstvo
kontaktov.
Taktiež, keď sa vám podarí uspieť,
budete zaujímaví aj pre médiá, vďaka
ktorým sa môžete odprezentovať ešte
väčšej mase ľudí.
Čiže viete koľko to bude stáť, viete
pre koho, máte zmapovanú konkurenciu a začínate pracovať na prototype.
Lenže nemôžete byť aj manažér, riešiť marketing, kontakty, oblasť financií,
realizácie a všetky veci okolo biznisu
sám. Ďalším krokom bude dať dokopy
tím. Ako ďalej o práci v tíme si povieme
nabudúce.
text_ Adam Krakovský
foto_Internet
Leoš Novotný (29) je zakladateľom
najväčšieho európskeho železničného
start-upu. Jeho čiernozlaté vlaky dorazili v decembri na slovenské koľaje a vozí
cestujúcich na trase Košice – Žilina
– Praha. Prinášame vám rozhovor s Leošom Novotným o tom, čím sa tieto vlaky líšia od všetkých ostatných a prečo
je LEO Express v Česku hodnotený ako
najmodernejší dopravca. Čiernozlaté
vlaky LEO Express prichádzajú na trasu
Košice – Žilina – Praha.
ČO ZAUJÍMAVÉHO CESTUJÚCIM PONÚKATE?
Našou prednosťou sú hlavne časové polohy vlakov, vďaka ktorým môžete
stráviť viac času s rodinou a kamarátmi
a cestovať až večer alebo v noci. Do Košíc jazdíme zo Žiliny denne o 19:30 a do
Prahy potom o 2:30 v noci tak, aby vlak
bol v Prahe o ôsmej ráno. Takže to rovno stíhate do školy alebo do práce.
KTO S VAŠIMI VLAKMI CESTUJE?
Vo veľkej miere s nami cestujú mladí ľudia, študenti, ale i mnoho
pracujúcich a manažérov. Je to veľmi
pestrá veková štruktúra, všetkých ale
spojuje jedna vec. LEO Express je pre
ľudí, ktorým záleží na tom, čo nakupujú,
čo jedia, v akom prostredí bývajú a čím
cestujú. Dávajú prednosť designu, priateľskej atmosfére a cenia si vlastného
času.
V ČOM SA VLAKY LEO EXPRESS LÍŠIA OD KONKURENCIE?
Ako jediní jazdíme s úplne novými
designovými vlakmi s troma triedami.
Poskytujeme služby na tradičnom železničnom trhu tak, ako by ste to očakávali v dvadsiatom prvom storočí. Máme
radi svojich cestujúcich a chceme, aby
sa u nás cítili lepšie, než keby rovnakú
trasu absolvovali napríklad autom, alebo autobusom. Preto sú u nás na palube zdarma pripojenie na WiFi, filmy
a hry v palubnom intranetu, jedlo s donáškou až na miesto a mnoho ďalších
služieb, ktoré vás hneď prekvapia.
NEMÁTE PEVNÚ CENU, ALE
CENOVÉ ROZMEDZIE VRÁTANE AKČNÝCH CIEN. JAK TO
FUNGUJE?
LEO Express
Čierna puma na slovenských koľajach
Čím skôr si cestovný lístok kúpite,
tým ho máte lacnejší. Funguje to podobne ako u aeroliniek, vrátane akčných lístkov za promočné ceny. Tých
je na každom spoji niekoľko, takže kto
skôr príde, ten ich získa. Ceny sa ale taktiež líšia podľa cestovnej triedy, ktorou
chcete cestovať.
KDE JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ
CESTOVNÝ LÍSTOK NA LEO
EXPRESS?
Lístky je možné zakúpiť na našich
webových stránkach, v mobilnej aplikácii alebo u našich partnerských predajcov. Tí mimo iného vydávajú i naše
s:)mile karty. Sú zdarma, ale vďaka nim
potom máte zľavu na cestovné lístky
a Kofolu na palube zdarma.
text_LEO Express
foto_LEO Express
_9
Študentksé organizácie
Rádiá
_10
Študentské organizácie. Čo to vlastne znamená? Sú to organizácie, ktoré
pôsobia na pôde Žilinskej univerzity
v Žiline a združujú študentov so spoločnými záujmami. Títo študenti rozvíjajú
svoje schopnosti v danej oblasti, čím
vytvárajú niečo prospešné aj pre ostatných, no hlavne sa snažia reprezentovať
našu univerzitu na rôznych súťažiach
či podujatiach a šíria jej dobré meno.
Po menšom prieskume medzi vami
študentmi sme zistili, že veľa z vás nepozná žiadne študentské organizácie,
čo sa týka najmä prvákov. Ak aj nejaké
poznáte, tak ide len o tie „najznámejšie“.
Je to smutné zistenie, nakoľko na pôde
Žilinskej univerzity pôsobí viac ako
10 takýchto organizácií, a práve preto
sa naša redakcia zhodla na zavedení
pravidelnej rubriky, ktorá bude venovaná študentským organizáciám.
Rozhodla som sa, že ako prvé vám
predstavím naše dve rádiá, a to konkrétne Rádio X a Rapeš, ktoré sú podľa
môjho názoru jednými z najznámejších
študentských organizácií.
Rádio X – rozhlasové štúdio je
nezávislé informačno-kultúrne zariadenie a svojou činnosťou jej členovia
prispievajú k informovanosti študentov univerzity. Rádio X pôsobí najmä
na Ubytovacom zariadení Veľký Diel
(suterén bloku E), ale organizuje tiež
rôzne akcie aj mimo internátov. Toto
rádio funguje 24 hodín denne a ponúka
svojim poslucháčom okrem aktuálnych
informácií z pôdy univerzity tiež svetovú i slovenskú hudbu. Rádio X má vlastné nahrávacie štúdio, kde natáča rôzne
zvukové nahrávky, reklamy, koncerty
a slúži aj ako tréningový priestor pre začínajúcich moderátorov a technikov. Čo
sa týka hudby, rádio vysiela v súčasnosti 8 hudobných okruhov, teda okrem
hlavného vysielacieho okruhu má 7
žánrovo zameraných, a sú nimi: Dance, Alternative, Metal, DNB, Chillout,
Folklore a Oldies, avšak tieto sú čisto
hudobné okruhy, nemajú moderovanú
časť vysielania. Od pondelka do štvrtka
rádio pre študentov pripravuje zaujíma-
ŠTUDENTSKÉ RÁDIO
vý program, týkajúci sa predovšetkým
diania na univerzite, internátoch Veľký
Diel, ale tiež týkajúci sa mesta Žilina
a okolia. Programová štruktúra je tvorená rôznymi reláciami, najznámejšími
sú asi filmová relácia a živé koncerty
kapiel.
RAPEŠ, podobne ako Rádio X, je
internátne, rozhlasové a nahrávacie
štúdio Žilinskej univerzity, ktoré sídli
na internátoch Hliny. Vysiela a prináša
informácie z pôdy univerzity nielen
študentom, ale aj okoliu. Samozrejme,
okrem aktuálnych informácií sa rádio
RAPEŠ stará o zábavu a spríjemňuje
poslucháčom deň rôznymi žánrami
4
1974 - 2014
hudby, ako napríklad: jazz, rock, pop,
alternatíva, hardcore, srdcervúce balady atď. Moderované vysielanie majú
študenti možnosť počúvať počas oboch
semestrov v poobedných a večerných
hodinách, avšak hudba je vysielaná
nonstop. Okrem tradičného vysielania
sa rádio venuje tiež zabezpečovaniu,
ozvučovaniu a moderovaniu rôznych
akcií, od malých eventov až po väčšie
„akcie“. Podobne ako u „konkurenčného“ rádia, aj RAPEŠ poskytuje možnosti
nahrávania reklám, reklamných spotov,
dokonca vokálov, digitalizáciu analógových nahrávok, ale aj mastering hotových nahrávok.
Rádio RAPEŠ a Rádio X reprezentujú
univerzitu nielen kvalitným ozvučením,
zabezpečením, moderovaním plesov
a iných akcií, ale tiež aktívnou účasťou
na rôznych súťažiach. Najznámejšou je
asi „Rádio rallye“, kde obe rádiá obsadili
už niekoľkokrát prvé priečky v rebríčku
najlepších zúčastnených rádií.
Možno sa sami seba pýtate: „Čo by
mi tak takéto pôsobenie v študentskej
organizácii mohlo priniesť?“ prípadne
„Prečo by som mal/a robiť niečo na úkor
svojho voľného času?“ a ja mám pre vás
jednoduchú odpoveď. Týmto dobrovoľným pôsobením v organizáciách
si môžete len pomôcť. Mnoho bývalých
členov či už rádií, časopisu, prípadne
telky brali svoje pôsobenie ako možnosť osobného a profesionálneho rozvoja a aj vďaka získaným skúsenostiam
mnohí z nich pracujú v rôznych médiách (rádio, TV ...), ale i v reklamných
agentúrach.
Teraz je už na vašom zvážení,
či urobíte niečo pre seba a zároveň pre
druhých, a pridáte sa do našich radov,
alebo sa radšej budete vo svojom voľnom čase „poflakovať“ po meste a zabíjať čas nudou.
text_Diana Zraková
foto_Internet
Program Erasmus - praktická stáž
Čo všetko mi ponúkla Ostrava
davé otázky, nastavovať a opravovať so
mnou. Áno, naozaj som si prácu mohla
sama vyskúšať, prístroje ohmatať. Vysokoškolák určité teoretické poznatky má,
ale ako sa hovorí: 1x vidieť je lepšie, ako
100x počuť, alebo čítať.
Naučiť sa univerzálne pracovné
pojmy (čudlík), zistiť aké zabezpečenie
môžu mať elektrické zásuvky, každú
chvíľu pájkovať nejakú vyhrievaciu
podložku pre novorodencov, niečo
PRAX, a tak som pod záštitou programu ERASMUS vycestovala na praktickú
stáž.
Prvotné peripetie so získaním podniku, ktorý by ma prijal, boli častokrát
deprimujúce. Cca 60 mailov, cca 25
odpovedí, no aj to záporných. Nevzdala som sa a nakoniec sa to aj oplatilo.
Na celé 3 mesiace (júl – september) sa
ma ujalo Oddelenie zdravotníckej techniky Fakultnej nemocnice v Ostrave.
Papierovačky sa dotiahli, ubytovanie
sa vybavilo, grant na stáž bol pripísaný na účet – najvyšší čas vycestovať.
Strach, očakávania, nové prostredie ...
no priznám sa, pocity sa miešali naozaj
rôzne.
Čo som však získala a ako vyzeral
môj pracovný deň?
Tá najlepšia vec na mojej pracovnej dobe bola, že som nikdy nevedela,
čo ma čaká. Predo mňa boli postavené
naozaj rôznorodé zdravotnícke prístroje. V prvej chvíli som na ne pozerala
ako „puk“ s myšlienkami: „Čo to tu leží?
Čo to robí? Na čo sa to používa?“. Moje
myšlienkové pochody však hneď vystriedali tie najúžasnejšie každodenné
chvíle na pracovisku. Bola to ochota
mojich kolegov učiť ma, ukazovať, vysvetľovať mi, odpovedať na moje zve-
šróbovať, pečiatkovať a zakladať, skúmať prietoky infúznych púmp, setovať
multifiltráty na hemodialýzu, získať informácie o odberoch, skladovaní našej
krvi, objaviť svet třepačiek i mraziakov,
stať sa „expertkou“ na rôzne polohovateľné postele, zistiť aké nastavenia
v sebe skrývajú ventilátory, kardiotokografy a bábätko v dlani, vidieť ako
prebieha nastavenie kochleárnych implantátov, zistiť silu magnetického poľa
MRI, zažiť odpadnutie pri operácii, či zablúdiť v nemocnici.... Tak ako podotkli
kolegyne: „Mirka, ty tu si trošku dievča
pre všetko, tak nasávaj informácie ako
huba.“ A nasávať bolo naozaj čo, a toto
je len zlomok mojich skúseností a zážitkov. Mnohým z vás tento odstavec veľa
nehovorí, ale ísť na stáž bolo to najlepšie rozhodnutie v mojom živote.
S plnou vážnosťou môžem povedať, že Ostrava, mesto tu za kopcami,
mi darovala neskutočné množstvo
podstatných informácií, praktických
skúseností do budúcnosti a umožnila
mi využiť i nové kontakty. Cieľ, ktorý
som si na toto leto dala bol vyplnený
a navyše prekročil moje očakávania.
Aj keď to niekedy nebolo jednoduché,
vždy som mala po svojom boku úžasných kolegov, ktorí mi boli nápomocní
a boli mi oporou. A práve toto bol a je
veľký bonus, ktorý som tiež dostala.
Pracovala som s výbornými kolegami,
no získala som aj neskutočne cenných
priateľov, ktorí mi venovali to najcennejšie čo majú. Venovali mi svoj čas.
Renátka, Terka, Vlaďka, Ywetka,
Marek, Stando, Aleš, Luky, Vašek, Vojto,
Jirka (upírik), Honzík, Jiří, Rosťo, Michal,
ĎAKUJEM!
Erasmus
Po ukončení bakalárskeho stupňa
štúdia a celý štvrtý ročník v odbore Biomedicínske inžinierstvo som sa aktívne
zaujímala o svoje uplatnenie na trhu
práce. Prezerala som dostupné ponuky
a zisťovala, ako to je s mojím odborom
na Slovensku. Hmm... zamyslela som sa
a zauvažovala: „Čo však praktické dokážem nejakej firme/podniku poskytnúť?“
Hmm ... zamyslela som sa opäť, a tu
padlo jasné rozhodnutie. Chcem získať
Čítaš, čítaš a uvažuješ, či využiť
úžasný program ERASMUS, dnes už
ERASMUS + a vycestovať? NEVÁHAJ! Vyskúšaj svoje šťastie, odhodlaj sa, otvor
dvere nových možností, lepších zajtrajškov a verím, že i TY, budeš nadšený minimálne tak ako ja, a budeš môcť čerpať
energiu z neskutočného balíka darov,
ktoré ti pracovná stáž prinesie.
text_Miroslava Škutová
ilustrácia_Dominika Orlová
_11
Hudobná skupina SPEKTRUM
Úspešná kapela bez reklamy
Univerzitné spoločenské udalosti,
alebo oslavy sa často krát spájajú s hudobnou skupinou SPEKTRUM, a nás
teda zaujímalo, odkiaľ sa táto kapela na
týchto akciách berie. Po krátkom pátraní sme zistili, že frontman kapely je Ing.
Anton Hudák, PhD.. Ide o vynikajúcehohudobníka a aj bývalého odbornéhoasistenta fakulty PEDaS na Katedrecestnej a mestskej dopravy, súčasného
vedeckého pracovníka UVP, ktorý nám
čo to o kapele i sebe prezradil.
Hudba
KEDY VZNIKLA KAPELA
SPEKTRUM?
Kapela bola založená v roku 1995
a jej prví členovia boli basgistarista
Samuel Sedlák, Marcela Kupčíková –
spev+perkusie a ja som mal na zodpovednosti klávesy a aranžmány. Počas
fungovania kapely sa však hudobníci
prestriedali.
Prvá zmena zostavy nastala v roku
2001, kedy za tragických okolností zahynul basgitarista. Snúbenicu zosnulého Sama následne časom nahradila
nová speváčka Janka Pituchová a pridal
sa aj huslista Dalibor Barta, môj spolužiak a momentálny docent strojníckej
fakulty. Dalibor bol externista kapely
až do roku 2012, no následne hudbu
prevýšili odborné záujmy. Vtedy sme
si s úsmevom hovorili najvzdelanejšie
zoskupenie kapely, kedy na 3 ľudí pripadalo 5 titulov.
Druhá zmena prišla opäť v zmene
speváčky, kedy do kapely nastúpila Mária Kodčíková. Popri speve sa v kapele
priučila mnohým zvukovým grífom.
Zo získaných skúseností v korekcii
na mixe následne ťažila na prijímačkách
na VŠMU v Bratislave, kde nakoniec
úspešne ukončila štúdium zvukovej
réžie.
Po odchode Márie konkurzom kapely prešla Petra Poliačková, ktorá bola
súčasťou kapely približne 2 roky. Obohatením kapely bola aj laureátka v speve francúzskych piesní, Ľudmila Adamčíková a vďaka nej sa repertoár kapely
rozšíril o francúzske skladby.
Rok 2012 priviedol do kapely nadaného akordeonistu Martina Jáňu.
Jeho talent som objavil na poslednej
prednáške a následne som zistil, že bol
Vicemajstrom Strednej Európy v hre na
akordeón a mal za sebou aj spoluprácu s klaviristom Richardom Rikkonom
a inými významnými hudobníkmi.
Okrem neho, akordeónu, do kapely pri-
KAPELA MÁ TEDA MOMENTÁLNE 2 SPEVÁČKY, KLAVIRISTU + GITARISTU + SAXOFONISTU + SPEVÁKA V JEDNEJ
OSOBE A KLAVIRISTU + AKORDEONISTU + TROMBONISTU +
SPEVÁKA V DRUHEJ OSOBE,
SPRÁVNE?
Áno, ale externe s kapelou stále
spolupracuje huslista Dalibor. V minulosti externe spolupracovali taktiež
ďalší bývalí študenti ŽU Pavel Janček
a saxofonista Tomáš Kováč.
PREČO SPEKTRUM?
budol aj trombón a na odporučenie aj
účastníčka SuperStar, ktorá sa umiestnila v prvej stovke, Kristína Chanel Tomaščíková. Spoločne s Kristínou s nami spolupracuje aj Silvia Balvonová, folklórna
speváčka a bývalá sólistka z folklórneho
súboru Rozsutec. Pri súčasnom zložení
kapely využívam aj ďalšie sólové hudobné nástroje, a to gitaru a saxofón.
Kapela získala nových talentovaných
hudobníkov, a tak mohla pracovať
na náročnejších skladbách, profesionálnej hre, a tak sa nám podarilo zvýšiť
kvalitu.
_12
Názov kapely je trošku symbolický.
Už v mojom rodisku som osobne hral
v kapele SPEKTRUM, otec basgitaristu
Sama hral tiež v kapele SPEKTRUM,
a tak sme jednoducho pri tomto názve
ostali.
KEĎ SI ZASPOMÍNAŠ NA
ZAČIATKY. AKÝ BOL ŠTART
KAPELY?
Našou prvou akciou bol ples v Šali
a následne sme sa rozbiehali celkom
rýchlo. Hrávali sme akcie aj niekoľkokrát
do mesiaca.
KAPELA BUDE POMALY OSLAVOVAŤ SVOJE 20-TE NARODENINY. AKÁ JE VAŠA TVORBA
A PRE KOHO HRÁVATE?
Kapela svoje skladby netvorí, ale
reprodukuje vytvorené skladby, ktoré
reprezentujeme na rôznych oslavách
AKÉ VÝZNAMNEJŠIE AKCIE BY
SI SPOMENUL?
Každá akcia je svojim spôsobom
niečím výnimočná. Hrávame na plesoch rôznych inštitúcií a firiem napr.:
Matice Slovenskej, plese Jesseniovej
lekárskej fakulty UK v Martine, plese
Univerzity Mateja v Banskej Bystrici, UK
v Bratislave a pod. Taktiež sme mnoho
hrávali na rôznych tradičných akciách
a silvestrovských zábavách napríklad
KORASAN Fačkov, často vo Vysokých
Tatrách, na Štrbskom plese, či v Tatranskej Štrbe, najmä pre hotelovú spoločnosť SOREA a pod.
UŽ Z TOHTO KRÁTKEHO
PREDSTAVENIA JE ZJAVNÉ, ŽE
KAPELA JE CELKOM ŽIADANÁ.
V AKÝCH MESTÁCH STE UŽ
HRALI?
Začiatky sa vzťahujú na Žilinu
a okolie, často sme hrávali v Dome techniky, ale následne sme sa dostali na akcie viac-menej už po celkom Slovensku,
v Bratislave Trnave, Považskej Bystrici,
na Orave, vo Zvolene, v Banskej Bystrici,
v okolí Detvy, Martina, Popradu, Kežmarku, Prešova, Košíc , Bardejova, v Michalovciach a pod. Momentálne sme
dvornou kapelou výnimočného hotela
žilinského regiónu Villa Nečas.
MALI STE MOŽNOSŤ HRAŤ AJ
V ZAHRANIČÍ?
Áno, aj keď nie v vždy v plnom zložení. Jazykovo sme veľmi slušne vybavení, a aj preto hudobne produkujeme
pre firmy so zahraničnou účasťou napr.
Scheidt & Bachmann, Aluma, IPA, Madinger a iné. Náš hudobný rukopis bol
prezentovaný aj v USA, Švajčiarsku,
Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Maďarsku, v Českej republike a podobne.
KAPELU SME OBJAVILI
NA ZÁKLADE JEJ PÔSOBENIA
NA UNIVERZITNÝCH PODUJATIACH. AKO STE ZAČALI
NA TEJTO PÔDE?
Spočiatku to boli prvé plesy jednotlivých fakúlt ako PEDaS, Strojnícka
fakulta, Elektrotechnická fakulta, Fakulta špeciálneho inžinierstva, ale aj katedier - Letecká katedra, DMT, KPI, KCMD
a pod. Neskôr sme hrali aj na oslavách
viacerých zamestnancov univerzity.
Stali sme sa súčasťou aj veľkých podujatí univerzity, či študentských organizácií.
AKO ČASTO KAPELNÍCI TRÉNUJÚ?
Preferujeme profesionálny prístup
k práci. Každý člen si spracuje a pripraví
svoje partitúry individuálne. Tie medzi
sebou osobne konzultujeme. Stretávame sa 2-3x do mesiaca na spoločných
skúškach, kde dopracujeme detaily,
frázy samotný výraz a následne všetko
spoločne zladíme. Častejšie sa stretávame pred významnými akciami, na ktoré sú kladené špeciálne požiadavky
na spracovanie konkrétneho repertoáru na zákazku.
OCITLI STE SA UŽ NA NEJEDNEJ AKCII A VO VEĽKOM
POČTE RÔZNYCH MIEST, VAŠA
REKLAMNÁ KAMPAŇ JE TEDA
VÝBORNÁ. PREZRADÍŠ NÁM
RECEPT JEJ ÚSPECHU?
Klasické formy reklamy vôbec nepoužívame a hrávame vždy len na odporučenie tých, ktorým sa naša produkcia páčila. Agentúrne ponuky nie
sú pre nás zaujímavé, staviame na našu
hudobnú kvalitu a schopnosť zabaviť
prostredníctvom našej produkcie.
AKO SI SA K HUDBE DOSTAL
TY OSOBNE?
Hudobné cítenie mi bolo darované
a talent som len rozvíjal. Už ako 5 ročné
dieťa som si vymyslel vlastné ladenie
gitary a s tým aj vlastné hmaty. Problémy vznikali keď ma žiadali, aby som
niečo zahral na návštevách. Požičanú
gitaru som si pre svoj „koncert“ naladil
po svojom. Keďže nikomu ani len nenapadlo, že som zasiahol do ladenia,
nikto nič neriešil. Niektorým navštíveným známym chvíľu trvalo, kým zohnali
niekoho na správne naladenie nástroja.
Ich deti boli vyradené z umeleckej školy
aj dva týždne. Takéto hranie mi potom
otec zarazil.
Na ZUŠ ma paradoxne prijali až
na odvolanie. Hral som na zobcovú
flautu a neskôr na klarinet. Už po dvoch
štúdia (v svojich 10 rokoch) som vyhral
svoju prvú celoslovenskú súťaž. Na iné
nástroje som bol samoukom. Postupne som sa začal venovať aranžmánom
a sequenzeru. Aranžoval som hudobné
podklady pre spevácke zbory, a rôzne
kultúrno – spoločenské podujatia.
NECHCEL SI SA HUDBE VENOVAŤ PROFESIONÁLNE?
Nie. Nikdy som sa hudbe nechcel
venovať profesionálne. Neviem si predstaviť tvoriť hudbu ako výkonovú činnosť. Aj dnešné celebrity dokážu dať
jeden, možno dva, tí lepší zopár singlov,
ale ostatné je, podľa môjho názoru,
povinne vyrobený brak. Asi by som bol
veľmi náročný, stále nespokojný so svojim produktom, a táto nespokojnosť by
mohla prerásť až do mojej autodeštrukcie. Nikdy som svoje produkty oficiálne
nenahrával ani nevydal.
MNOHÍ Z HUDOBNÍCKYCH LAIKOV PRED SVOJIMI VYSTÚPENIAMI MÁVAJÚ TRÉMU. AKO
JE TO S TEBOU?
Ja nepoznám trému. Od svojich
útlych detských rokov som často a pravidelne koncertoval, a už vtedy som
vystúpenie bral takpovediac rutinne.
Akosi som si nikdy nepredstavoval neúspech, a preto sa vo mne neobjavoval strach, alebo rešpekt z vystúpenia.
Milujem improvizáciu. Medzi hudobníkmi existuje akási „solidarita“ a často
sa mi stáva, že na podujatí, kde som
ako návštevník sa spolčím s protagonistami a končí to spoločným hraním.
Je to adrenalín. Práve vtedy poslucháči objavujú a oceňujú hudobnú
spontánnosť, ktorú im DJ nemôže dať.
Hudba
výročí, svadbách, plesoch, či silvestrovských zábavách. Produkujeme zábavu
v rôznych hudobných žánroch.
STALO SA TI, ŽE SI MAL VO
SVOJOM ŽIVOTE OBDOBIE
BEZ HUDBY?
Áno. Bol to jeden rok, kedy som
bol hudobne preťažený z hudobných
objednávok a potreboval som oddych.
Po tomto roku však prišla vlna nových
inšpirácií, a tak som sa k hudbe vrátil
opäť.
ČO PRE TEBA HUDBA
ZNAMENÁ?
Hudba zabáva, je to komunikácia.
text_Miroslava Škutová
foto_Internet
_13
New York
Cestovanie / Zdravie
Empire state
New York je veľmi známe a obľúbené mesto. Preto vás dnes oboznámim
zo zaujímavosťami z prostredia tohto
veľkomesta, o ktorých možno ešte neviete.
V roku 1857 Joseph C. Gayetty vynašiel v New Yorku toaletný papier.
Známy mrakodrap Empire State
Building má vlastné poštové smerovacie číslo.
Námestie Times Square je pomenované podľa miestneho denníka New
York Times, ktorý tam sídli od roku 1904.
Predtým sa volalo Longacre Square.
Madison Square Park, Washington Square Park, Union Square Park
a Bryant Park boli kedysi cintorínmi. Len
vo Washington Square Park je pochovaných približne 20 tisíc tiel.
Povolenie na prevádzkovanie vozíka s hotdogmi v Central parku sa môže
vyšplhať až do výšky 289 tisíc dolárov.
Každých 4,4 minúty sa v NY narodí
človek a naopak každých 9,1 minúty tu
niekto zomrie.
V bezpečnostnej schránke sú tu
New York bol svojho času hlavným
mestom Spojených štátov amerických.
Presnejšie v rokoch 1789 – 1790.
Newyorské metro patrí k najväčším
na svete. Má 26 línií a 468 staníc. Denne
tento druh hromadnej dopravy využije
takmer 5 miliónov ľudí.
text_Monika Bereníková
foto_Monika Bereníková
Pyramídy zdravia
Alternatívna medicína
„Bolí Vás chrbát a trápia kríže? Trpíte nespavosťou a bolesťami hlavy? Ste
unavení a chýba Vám energia? Skúste
pobyt v relaxačnej pyramíde!“ Aj takto
Vás často lákajú rôznymi reklamami,
či už v TV alebo na rôznych akciách, ale
pomôže to skutočne? Nuž, tak si o tom
teraz viac povieme a bude na každom,
čo si z tohto článku „odnesie“, alebo to
iba ofrfle s tým, že sú to iba nezmysly.
Liečivé účinky pyramíd boli známe
už Egypťanom pri stavbách pyramíd.
Poznali vlastnosti pyramíd – udržiavať
stálu teplotu, konzervovať a vysušovať
potraviny, zastavovať rast a delenie mikroorganizmov a v neposlednom rade aj
rýchlejšie a účinnejšie hojiť rany, či už
pomáhať pri zotavovaní sa z chorôb.
_14
uložené očné buľvy Alberta Einsteina.
28. novembra 2012 v celom New
Yorku nedošlo k jedinej vražde, streľbe, pobodaniu alebo inému násilnému činu. Podľa všetkého sa tak stalo
po prvýkrát v histórii.
Holandský cestovateľ Peter Minuit
kúpil ostrov Manhattan iba za 24 dolárov. Domorodci mu ho predali za pár
pohárov a nástrojov.
Pyramídy, ktoré by mali slúžiť
na liečebné účely, by mali byť vysoké 150 – 180 cm. Najjednoduchšie sú
vyrobené z PVC- fólie, ktorou sa potiahne drevená konštrukcia. Teplota
v nej by mala mať 21°C. Po prvom pobyte nie sú zmeny obvykle viditeľné.
No po niekoľkých sedeniach osoby
cítia mravčenie, ježenie vlasov, husiu
- Všetky osoby experimentujúce
v pyramíde sa zhodli, že v celom tele cítili teplo a strácali pojem o čase do takej
miery, že tam napr. strávili 4 hod. a mysleli si, že sú tam 30 minút.
- Doba, ktorú by mala osoba tráviť
v /pod pyramídou je individuálna a pohybuje sa v rozmedzí 15 min. až 6 – 8
hodín.
kožu, brnenie a pod., daktorí necítia nič.
Neuralgia, reumatické bolesti a bolesti
hlavy miznú po 8. – 10. pobyte. Dokázalo sa, že pomliaždeniny, zlomeniny,
či rany prestávajú krvácať, aj sa rýchlo
hoja. Upravuje sa tlak a aj hmotnosť.
Veľmi dobre to pôsobí aj na nespavosť.
PRE KAŽDÝ POBYT
V PYRAMÍDE PLATÍ:
- Aby sa pyramídy využívali s mierou. Nik by Vás nemal vyrušovať.
- Niekedy sa vyskytne namiesto
zlepšenia zhoršenie stavu. Tento stav
sa môže vyskytnúť pri používaní u precitlivených osôb.
PRE TERAPEUTICKÉ ÚČELY SA
NAJČASTEJŠIE POUŽÍVAJÚ
TIETO SPÔSOBY:
- Pobyt v pyramíde do 180cm
- Zavesenie modelu pyramídy vysokého 30 – 40 cm nad posteľou
- Umiestnenie pyramídy 15 cm nad
hlavou
- Liečenie končatín v čiastočne
otvorenej pyramíde – 30 cm
- Liečenie pomocou generátorov
alebo batérií pyramíd
- Sedenie pod modelom pyramídy
veľkosti 30 – 50 cm
text_Zdenka Felicita Vašková
foto_Internet
Po menšej prázdninovej prestávke
vás opäť vítam v mojej rubrike „Spoločenská etiketa“ a hneď na začiatok
som si pre vás pripravila nejaké menšie
zásady, ktoré by sa mali dodržiavať pri
výbere a obdarovaní kvetmi.
Najbežnejším a u žien zrejme najobľúbenejším darčekom sú kvety. Niekedy
stačia iba tie, ale väčšinou sú darcovia
kreatívnejší, a teda kvety sú v postavení
doplnkového daru. Na rozdiel od všetkých ostatných darov nimi nemôžeme
nikdy nič pokaziť. Ženám kvety dávame
pri každej vhodnej príležitosti, a teraz si
dajme dámy ruku na srdce, ktorá z vás
sa nepoteší z obrovskej a voňavej kytice, napríklad ruží alebo ľalií, ktorá síce
vydrží tak tri dni, ale vyčarí úsmev minimálne na týždeň, ak to nejako čisto
„praktickí“ muži nepokazia.
Myslím si, že vám je už dávno jasné,
že žene do rúk patrí trošku iná kytica
ako mužovi. Kyticu pravdaže môžeme
dať aj mužom, pozor, nie je pravdou,
že kvety sú určené len ženám. Muža
touto krásou môžeme obdarovať napríklad pri jeho významnom životnom
jubileu, promócii alebo za umelecký
výkon.
Ako som spomínala, ženám môžeme kvety darovať pri všemožných
príležitostiach. A akú kytičku by sme
teda dáme mali venovať? Mala by byť
romantickejšia a pestrejšia, môže mať
intenzívnu vôňu, môže byť dokonca
ozdobená rôznymi dekoratívnymi prvkami, mašľami, stuhami, prípade malými „zvieratkovskými“ odliatkami (malá
lienka, motýlik, atď.). Čím je žena mladšia, tým pestrejšie a žiarivejšie farby
kvetov. Pre mladé dievča vyberáme žlté,
ružové a oranžové kvety, kým v prípade
ctihodnej dámy uprednostníme kvety
tlmených farieb a klasického tvaru, akými sú ruže, gerbery, ľalie a podobne.
Kytica pre muža by mala byť jednoduchšia, skôr jednofarebná, bez dekorácií, stúh a mašlí. Však je to predsa
len chlap, väčšina z nich je praktická
a estetické cítenie využívajú pri iných
predmetoch. Ak už chceme takúto kyticu pre pána vyšperkovať, môžeme ju
dať invenčne zviazať, môže obsahovať
ratanové konštrukcie, ktoré zdôraznia
techniku viazania.
Nezabudnite ani na základné pravidlo! Kytica má mať vždy nepárny
počet kvetov, aby ste obdarovaného
neurazili. Párny počet kvetov má len
smútočná kytica. A ďalším „nepísaným“
pravidlom je tiež to, že zásadne nosíme
len živé a rezané kvety. Kvetináč s rastlinou môžeme priniesť iba ak prichádzame na večierok pri príležitosti „priateľskej kolaudácie“ nového bytu. Vtedy sa
tento váš dar stáva trvalou dekoráciou
nového bytu vašich priateľov.
Načo si ale treba dať pri výbere kytice pozor? No zrejme na to, že niektorí
ľudia sa venujú reči kvetov, ich farebným hrám, významnosti, atď. Napríklad
červená farba znamená lásku alebo
vášeň, ružová sympatie, žltá žiarlivosť,
modrá vernosť, zelená nádej, fialová
pokoru, biela čistotu a nevinnosť. Pár
farieb by sme si istotne zapamätali,
ale sledovať všetky skryté významy
desiatok druhov rastlín nie je nutné.
Ide o veselé hry medzi zasvätencami
a slúžia na pobavenie. Len tak pre zaujímavosť, skúste hádať čo znamená
taká Medovka lekárska? Neviete? Odborníci ju vykladajú ako: kade chodím,
stále na teba myslím. Istotne by ste si
to ani len netipli však? Alebo taký Vlčí
mak – neprezraďme našu lásku, Liesko-
vý oriešok – prosím ešte o jeden bozk,
Levanduľa – tvoje slová nie sú úprimné,
neverím ti, Lobeka – si pre mňa príliš
vznešená, Myrta – zavŕšením našej lásky bude manželstvo, Mak siaty – si príliš
pohodlný milenec, prípadne čo taký
Orechový kvet – rob, čo chceš ...
Dobre, teraz žarty bokom. Pri výbere kvetov na nás číha jedno najväčšie nebezpečenstvo, a tým je alergia.
Počet ľudí trpiacich alergiou na peľ sa
stále zvyšuje, a ak nechceme oslávencovi pokaziť celý večer astmatickým
záchvatom, alebo úporným kýchaním,
vyberieme namiesto ľalií radšej orchidey v škatuli.
Nezabúdajte ani na obal. Ten nie je
len, dajme tomu, marketingovým nástrojom (ak vám kvety zabalia do naozaj
skvostného papiera), ale hlavne slúži na
ochranu kvetov pri transporte (pred
chladom, či horúčavou). Samozrejme,
pred vstupom do miestnosti ho nezabudnite z kytice zložiť, avšak celofán
či farebný, strieborný obal (tzv. suknička) dole neskladajte.
Aby sme nezabudli na nejaké tie
„etické“ záležitosti, kyticu vždy dáva
žene muž a mužovi žena, už len preto,
že odovzdanie kytice a blahoželanie
sa často neobíde bez bozku na líce.
Vhodnejšie je najskôr zablahoželať, potriasť rukou a potom kvety odovzdať.
Menšou povinnosťou hostiteľa je tieto
kytice vystaviť, aby dal najavo, že sa mu
páčia a nemal by zabudnúť poďakovať.
Dúfam, že aj táto menšia rada vám
pomôže pri najbližšej oslave, alebo len
pri bežnom obdarovaní osoby, ktorú
máte radi.
text_Diana Zraková
foto_Internet
Spoločenská etiketa
Kvety
_15
Darwinova cena
Zmysel pre čierny humor je ako
nohy. Niekto ich má, niekto nie. Preto
ak patríte medzi tých, čo čierny humor
nemusíte, prejdite radšej k ďalšiemu
článku. Darwinova cena je ironické
ocenenie pre ľudí, ktorí sa sami svojimi
hlúpymi nápadmi pripravia o možnosť
hral s poloautomatickou zbraňou.
Kandidát sa musí zneškodniť sám
a musí byť schopný jasného úsudku –
pritom nemôžete byť mentálne retardovaný, duševne chorý a musíte mať
viac ako 16 rokov.
krát a dvere sa rozpadli skoro úplne.
Vrazil tretíkrát a dosiahol to, čo chcel.
Dobehol výťah. Lenže pri tom páde aj
zomrel.
FAJČENIE ŠKODÍ ZDRAVIU
Vtipy
Severná Karolína, USA. 43 ročný
muž v kamarátovom byte objavil záhadnú nádobu od omáčky so zlatistou
tekutinou. Mysliac si, že to bol nejaký
druh alkoholu si z nádobky „uhol“. V nádobe bol však benzín, dotyčný ho teda
vypľul a oblial si pri tom oblečenie.
Z tohto šoku si zapálil cigaretu. Gary
Allen Banning zomrel na následky ťažkých popálenín nasledujúce ráno.
POĽSKÉ HRY
reprodukovať svoje hlúpe gény a ešte
nám k tomu pribalia aj zábavnú historku. Ďalej pripomínam, že nejde o žiadne hmotné ocenenie, ale len o „uznanie“ (obvykle udelené in memoriam)
na stránke DarwinAwards.com.
PRAVIDLÁ
_16
Podľa autorky Wendy Northcutt
je pre udelenie tejto ceny okrem
pravdivosti potrebné splniť aj jednu z nasledovných podmienok:
Výnimočné a neuveriteľné zlyhanie – hra ruskej rulety sa teda vylučuje, ak nerátame mladíka, ktorý to
NIEKTORÉ Z CIEN
Dovolil som si vybrať niektoré
z cien. Mnohé ďalšie si môžete nájsť aj
sami, na vyššie uvedenej stránke.
NAHNEVANÝ VOZÍČKAR
V Južnej Kórei prišiel o život jeden
hendikepovaný muž veľmi bizarným
spôsobom. Bol totiž nahnevaný, že výťah mu ušiel takmer pred nosom, hoci
na vozíku upaľoval o život, aby ho stihol. Nakoniec vrazil do dverí výťahu
a zrejme v tom momente vznikla myšlienka vyraziť dané dvere. Vrazil druhý-
Jeden mladý poľský farmár prišiel
o život v opojení alkoholu. Niekomu
z jeho priateľov totiž napadlo hrať
„mužské hry“. Netrvalo dlho a niekto
vytiahol motorovú pílu a odpílil si kus
nohy. Farmár sa ale nenechal zahanbiť
a zvolal: „Tak sa pozri na toto!“ A v tom
momente švihol s pílou a odpílil si hlavu. Už po tomto incidente malo byť
všetkým jasné, že s Poliakmi by sa nemali hrať žiadne hry ;)
Na záver by som rád podotkol, aby
ste si dávali pozor, keď poviete: „Podrž
mi pivo a sleduj toto...“, pretože kandidátov je veľké množstvo a sú to väčšinou muži (a máme tu dôvod, prečo sa
ženy dožívajú viac, ako muži).
text_Tomáš Rebro
foto_Internet
Lovelace / Americký zločin
Pravdivá spoveď kráľovnej porna / Based on True Story
Lovelace
ORIGINÁLNY NÁZOV: Lovelace
ROK: 2013
KRAJINA: USA
DĹŽKA: 92 min.
ŽÁNER: Životopisný/Drama
Biografické rozprávanie o neznámej
Lindy Lovelace – prvej pornohviezdy.
Naivné dievča, ktoré je vychovávané
vo veriacej rodine sa nechá ohúriť charizmatickým Chuckom Traynerom, ktorý
sa stáva jej manželom, pasákom a ma-
nažérom. A keďže je Linda vychovávaná, aby počúvala manžela, robí všetko,
čo mu vidí na očiach. Ale dokedy? Zastaví sa? Zmení svoj život? Pozrite si strhujúci príbeh, že nie vždy je všetko tak,
ako sa na prvý pohľad zdá.
Americký zločin
ORIGINÁLNY NÁZOV:
An American Crime
ČESKÝ/ SLOVENSKÝ NÁZOV:
Americký zločin
ROK: 2007
KRAJINA: USA
ŽÁNER: Krimi/Životopisný/Drama
Rodičia pani Banishavskú vidia prvýkrát
v živote, jej dôveryhodnosť súdia podľa
toho, že chodia do rovnakého kostola.
Všetko prebieha v poriadku až po kým
sa šek, ktorý mali poslať rodičia oneskoril. Vtedy príde prvý trest. A takto
to pokračuje až kým ... až kým jedno
z dievčat nezomrie. História, tak ako ju
nepoznáme. Aj takýto to bol rok 1965
pre americkú spoločnosť.
Filmy
Príbeh plný hrôzy. Otázok pri tomto
príbehu sa vynára hneď niekoľko. Ako
sa môže jedna matka vzdať tak ľahko
svojich detí? Ako môžu byť deti tak
kruté a hlúpe? Naozaj naokolo nebolo
nikoho, kto by mal triezve uvažovanie?
Film, ktorý opisuje jeden z najohavnejších kriminálnych zločinov. Najhoršie
na tomto prípade je, že na zločine sa
nepodieľal len jeden človek, ale proti
mladému dievčaťu stálo hneď niekoľko
protivníkov. S týmto som Vás asi veľmi
nezaujala, alebo áno? Tak poďme na to
inak. Príbeh filmu je jednoduchý. Rodičia, ktorí si zarábajú na živobytie pomocou púti, nemajú čas na svoje dve deti.
Dve dcéry posielajú k pani Banishavskej,
aby sa o ne na pár mesiacov postarala.
text_Simona Krištovičová
foto_Internet
News
Čo nás čaká a neminie
Pre mnohých to nebudú žiadne
novinky, pre iných zas áno. Na začiatok
by sme si ich mali rozpísať. Novinky
vo sfére umenia, najmä filmy a seriály.
Na divadlo si netrúfam. A čo teda môžeme očakávať? Plno nových vecí.
Tu je 8 najočakávanejších seriálov,
ktoré začnú túto zimu alebo budúci rok:
1. Gotham (Myslím, že o ňom netreba veľa. Hlavnou postavou je mladý
detektív, ktorý sa snaží robiť všetko
poctivo.)
2. Constantine (Trošku hororový,
kde - tu sa vyskytne čierny humor. Prvá
časť je už na svete. A či ide o kvalitný seriál? To musí každý posúdiť sám.)
3. Scorpion (Priznávam, tento seriál
ma veľmi nezaujal. Ale tí, ktorí milujú
géniov v hlavnej role, je tento seriál určený práve pre nich.)
4. The Flash (Aké je to byť najrýchlejším človekom na svete? Pozrite si
Flasha, snáď sa z toho nestane rovnaká
telenovela ako zo Smallville alebo z Arrow.)
5. Stalker (Špehovanie, šmírovanie.
Dej sa odohráva aj v Tuzemsku. Len
dvaja ľudia dokážu ochrániť svet Maggie Q a Dylan McDermot. Vyzerá to ako
TOP.)
6. Forever (V hlavnej úlohe Ioan
Gruffudd hrá muža, ktorý žije viac ako
200 rokov a rieši prípady. Ako to znie
pre Vás? Lákavo? Menej lákavo?)
7. Daredevil (Dej sa odohráva v rovnakom svete ako filmový Avengeri a seriálový S.H.I.E.L.D, len je to temnejšie.
Som zvedavá, keďže mám rada týchto
superhrdinov.)
8. Agent Carter (V hlavnej úlohe
prvá láska Captaina America. Agentka
Carterová to nemá ľahké po skončení
vojny a tak plní misie pre Starka. A vraj
to má byť údajný začiatok založenia
S.H.I.E.L.D.)
FILMY:
Ako všetci vieme, teraz v kinách letí
Annabella. Ešte som to nevidela, priznávam sa. Ale už sa na to chystám. Myslím,
že Annabelle nemusím predstavovať
osobitne. Ale na aké filmy sa môžeme
ešte tešiť? Sudca, Dracula, Dom kúziel
(niečo pre deti), Nebo nie je výmysel
(i keď kniha je vraj lepšia, ale kedy nie
je), Medzi náhrobnými kameňmi, Mapy
ku hviezdam,... to je len časť z mnohých.
Ale čo by som určite odporučila sú:
Jessabell, vyzerá to ako kvalitný horor,
Rozprávkar, Železné srdce, a v neposlednom rade Jimmyho tančiareň.
text_Simona Krištofičová
_17
Vnútorné hodiny, ktoré nás riadia
24 hodinový rytmus v našom tele
04:00
Telo dosahuje svoje výkonnostné minimum. Je to doba najväčšej bezmocnosti. Pre políciu je to obľúbený čas
na zatýkanie.
Biorytmus
07:00
Je to doba najväčšej citlivosti na bolesť, v tejto chvíli trpia reumatici najviac. Telo je tiež veľmi citlivé na chlad.
10:00
Srdce a krvný obeh najlepšie znášajú
zaťaženie, optimálna je schopnosť
koncentrácie.
13:00
Telo dosahuje ďalšie výkonnostné minimum. Správny čas na poobedňajší
spánok.
_18
05:00
Klesá hladina melatonínu v krvi, telo
začína vylučovať aktivizujúce hormóny.
08:00
Do tela sa vylučujú pohlavné hormóny, doba najväčšej sexuálnej túžby.
11:00
Výkonnosť pozvoľna klesá.
14:00
Vrchol dosahuje chuť a čuch, citlivosť na bolesť je nízka. Vhodná doba
na návštevu zubného lekára!
06:00
Stúpa krvný tlak, pulz i telesná teplota.
V tejto hodine dochádza často k infarktom.
09:00
Nastáva čas na náročné práce.
12:00
Rastie produkcia žalúdočných štiav,
na pečeň doľahne únava z trávenia.
15:00
Ideálny čas na učenie, pretože teraz je
veľmi vnímaná dlhodobá pamäť.
Telesná teplota, krvný tlak a pulz dosahujú najvyššie hodnoty. Dobrá schopnosť reakcie, čas na šport.
19:00
Vhodný čas na manuálnu činnosť.
(napr. koníčky)
22:00
Na telo padá únava. Je čas ísť spať.
01:00
Väčšina telesných orgánov prepína
na úsporný program, zato pečeň pracuje mimoriadne aktívne.
17:00
Stúpa zlá nálada a namrzenosť.
20:00
Klesá obranyschopnosť imunitného
systému, vzrastá citlivosť na infekcie.
23:00
U tehotných žien často prichádzajú
pôrodné bolesti.
02:00
18:00
Telo začína s regeneráciou a nachádza
sa v stave pohotovosti. Teraz prebiehajú alergické reakcie najprudšie.
21:00
Čuch a chuť sú pripravené na kulinárske zážitky.
Biorytmus
Knihy
16:00
00:00
Schopnosť koncentrácie je veľmi nízka, vzrastá riziko únavy.
03:00
Najväčší pokoj. Krvný tlak, pulz a teDuševný útlm. V tomto čase rastie polesná teplota sa nachádzajú na najnižčet samovrážd.
šom bode.
text_Monika Bereníková (z knihy Nevyriešené záhady ľudstva)
ilustrácia_Dominika Orlová
_19
Ako sa knižka na svet dostala
Rozhovor so Simonou Krištofičovou
projekt štyroch spisovateliek.
KEDY A AKO VZNIKOL NÁPAD
NAPÍSAŤ KNIHU?
Knihy
Nápad vznikol u Denisky Kancírovej, šéfredaktorky časopisu Abdon.
Ďalej do knihy prispievali ďalšie dve
autorky, ktoré taktiež prispievajú do
Abdonu a to Kristína Lacová a Terézia
Palaščáková. Dúfam, že im nebude vadiť, že ich menujem, ale nemalo by. Takže Deniska dostala nápad a dala mi vedieť, keďže v škole toho mám málo, tak
sme začali na tom pracovať. Projekt K,
pracovný názov knihy, začal asi pred rokom. Začiatok bol pomalý. Stále sme sa
dohadovali na krajine, na území, názvy
miest, dedín. Keďže som dosť lenivý
človek a rada si uľahčujem veci, ktoré
potom začnú byť komplikovanejšie.
(smiech) Tak som si vybrala, že budem
písať o pirátoch. Veď opísať pár bitiek
a zistiť o pirátoch historické fakty - ľahké a rýchle, nie? Po napísaní príbehu
som však zistila, že všetky miesta, ktoré
moja loď po ceste do Keavadu navštívila treba zakresliť do mapky, čo už také
jednoduché a rýchle nebolo. A tak som
asi x-krát prekresľovala mapku (fakt
zábava) ... ale nakoniec sme sa všetky
zhodli. A mohlo sa ísť do vydavateľstva.
PRE KOHO JE URČENÁ
A O ČOM JE?
V našom časopise sme už písali
o rôznych témach. My redaktori sa vám
snažíme priblížiť dianie na škole alebo témy, ktoré nás zaujali. Najnovšie
nás však zaujala skutočnosť, že jedna
z pomedzi nás redaktorov, Simona
Krištofičová, napísala knižku. Preto
sme sa rozhodli priblížiť vám to prostredníctvom rozhovoru. Dúfame,
že vás to zaujme tiež a ak máte podobné plány, rozhodne je tu možnosť
kontaktovať Simonu ohľadom otázok.
_20
NA ZAČIATOK BY SOM SA
CHCELA DOZVEDIEŤ BLIŽŠIE
INFORMÁCIE O TEBE. ČO
ŠTUDUJEŠ, V AKOM ROČNÍKU
A ČO ZAMÝŠĽAŠ PO ŠKOLE?
Som v druhom ročníku na vodnej
doprave. A po škole? Fuh, to sa ma
pýta veľa ľudí. Zatiaľ nerozmýšľam,
čo po škole. Samozrejme nejaké tie
plány tam sú, ale všetko je v stave plánov, v stave rozmýšľania čo a kam. Či
zostať na SR, či odísť, či sa nakoniec
zamerať na niečo iné, napríklad na tréning ohľadom koní. Uvidíme. Naozaj
budúcnosť má u mňa veľký otáznik.
AKÝ NÁZOV NESIE TVOJA
KNIHA A PREČO?
Keby sme sa bavili o mojej knihe,
museli by sme konštatovať, že je ešte
stále vo vydavateľstve, ktoré sa zatiaľ
nerozhýbalo.
Táto kniha sa nazýva KEAVAD, je to
Myslím, že kniha osloví hlavne mládež. Aj keď niektoré z našich príbehov
by mohli potešiť aj staršiu generáciu.
Avšak si nemyslím, že kniha by bola
vhodná pre malé deti (ale môžem sa
mýliť). Je to pre každého, kto má rád
fantasy, pre ľudí, ktorí majú radi zmenu.
Nie každý príbeh končí dobre.
AKO SA TI JU PODARILO
VYDAŤ, KTO JU VYDAL A AKO
DLHO TRVALO NÁJSŤ NIEKOHO NA VYDANIE?
O vydávanie knihy sa starala Deniska. Avšak kniha vyšla vo vydavateľstve Nová Forma. Podľa Deniskiných
slov sa jednalo s vydavateľstvom veľmi
dobre. Kniha sa vydala aj vďaka sponzorom, ktorí nám prispeli na vydavateľstvo. Keď sú peniaze tak sa podarí
všetko.
Knihy
AK BY SME MALI ZÁUJEM, KDE
BY SME SI JU MOHLI ZAKÚPIŤ?
Knihy sa dajú zakúpiť na rôznych
miestach. V Martinuse alebo osobne
u Denisky. Komunikujeme, alebo aspoň
sa snažíme komunikovať so sieťou Panta Rei, ktorí sa zatiaľ neozvali. Myslím,
že vydať knihu nie je ťažké, horšie je ju
predávať a komunikovať s kníhkupectvami. A v ČR je to stahuj-knihy.cz.
MÁŠ ĎALŠIE NÁPADY OHĽADOM KNÍH AJ DO BUDÚCNA?
Samozrejme. No ešte jednu knihu
ešte musím pretlačiť vo vydavateľstve.
Potrebujem popohnať vydavateľstvo,
ktoré zaspalo. Preto sa teraz orientujem
na tú knihu.
Čo sa týka ostatných kníh, plánujem
aj ďalšie vydania. Práve píšem dve nové.
Uvidíme, aké budú na ne ohlasy a ak sa
budú páčiť, idem do toho, samozrejme cez iné vydavateľstvo v akom som
teraz. To sa u mňa veľmi neosvedčilo.
davateľstva a uvidíme, čo mi povedia.
Môj prvý krok, okrem písania, bude
hľadanie nového vydavateľstva. Nechcem ani Novú Formu a ani to terajšie,
čo mám. Takže budem musieť surfovať
a hľadať také, ktoré mi bude vyhovovať.
Uvidíme, to je ale otázka ďalekej budúcnosti. Najprv treba dopísať príbeh.
AK MÔŽEŠ, PRIBLÍŽ NÁM
PREDSTAVY.
Ako som už písala, uvidíme. Aké
také predstavy mám. Inak by som nepísala dva nové príbehy. Avšak uvidím
aké budú, ako sa budú páčiť mojej rodine a priateľom. Potom to pošlem do vy-
text_Nikola Ďuricová
foto_Internet
_21
Ostrov Mainau
Prechádzky pri Bodensee
grófovi Lennart Bernadotte, ktorý ho
vlastnil až do roku 1974. Potom prešiel
ostrov na jeho nadáciu. Gróf zostal aktívny v konaní Mainau až do svojej smrti
v roku 2004, ale v roku 2001 zvolil jeho
druhú manželku Sonju spolumajiteľkou. Lennartova vdova Sonja, grófka
Bernadotte af Wisborg a jeho deti držali
nadáciu až do roku 2007.
BOTANICKÁ PRECHÁDZKA
Na ostrove je čo obdivovať. Počnúc
botanickou záhradou, parkom a kvetmi, pri prechádzke využijete všetky
vaše zmysly. V nasledujúcich častiach
stručne popíšem najdôležitejšie miesta
na ostrove ale je lepšie, keď ich objavíte
na vlastnej koži sami.
Cestovanie
RUŽOVÉ ZÁHRADY
Ďalšia zástavka, ktorú by ste si na ceste
okolo Bodamského jazera mali spraviť, je
jednoznačne kvetinový ostrov Mainau.
Ostrov sa nachádza v Nemecku.
Blízko mesta Konstanz, kde bol upálený majster Ján Hus. Ostrov je dlhý
mentálnych postupov. Patrí k Lennart
Bernadotte Foundation. Je jedným
z hlavných turistických atrakcií Bodamského jazera. Okrem kvetov je tu
aj park s výhľadom na jazero a skleník
s tropickým podnebím pre tisíce motýľov a mnoho zaujímavých stavieb.
K dispozícii sú dve ružové záhrady
s pôsobivou zbierkou viac ako 10 000
ruží a 1000 odrôd kráľovnej kvetín, ktorých vôňa je krásna a elegantná a zvádza zmysly. Prvou záhradou je Talianska
Rose Garden na južnej strane zámku
a druhou záhrada pozdĺž jednej z najkrajších promenád na ostrove – Walk
of Wild.
HISTÓRIA
1,1 km a široký 0,61 km v nadmorskej
výške 423 m. Momentálne je v súkromnom vlastníctve nadácie jeho
zakladateľa
Lennarta
Bernadotte,
ktorý tieto palácové záhrady vytvoril.
MAINAU
_22
Mainau je ostrov v Bodamskom
jazere. Je udržiavaný ako záhradný
ostrov s modelmi vynikajúcich environ-
Ostrov patril k Rádu nemeckých
rytierov, neskôr bol predaný do súkromného vlastníctva. V roku 1853
veľkovojvoda Friedrich I. Baden kúpil
ostrov a postavil si tu súkromný letný
hrad. Na konci prvej svetovej vojny
prenechal ostrov svojmu synovi, bývalému veľkovojvodovi Fridrichovi II.
Keď však zomrel bezdetný v roku 1928,
ostrov zdedila jeho sestra Victoria Baden, manželka Švédskeho kráľa Gustafa
V. Po jej smrti o dva roky neskôr ostrov
odkázala na svojho druhého syna Princa Vilhelma, vojvodu Södermanlandu
a jeho potomkov. V roku 1932 dal princ
Viliam Mainau jeho jedinému dieťaťu,
FONTÁNA ARÉNA
Fontána aréna a stredozemské terasy urobili ideálne prostredie pre stredomorskú vegetáciu. Počas teplejších
období roka mnoho tropických rastlín
lemuje cestu k fontáne a prináša nádych Stredomorského vkusu a rozsiahle
záhrady a vysadené terasy ponúkajú
KVETINOVÁ KASKÁDA
Postavená v štýle renesančných
záhrad z drahej južnej švajčiarskej žuly,
kaskáda je lemovaná ihličnatými piliermi v tvare oceánskych kvetín. V jarných
a letných mesiacoch je obraz kvetín
po schodisku bezkonkurenčný a na jeseň sú tu nádherné farby stromov, ktoré
vás očaria svojím kontrastom. Oceány
kvetín skrášľujú architektonické vodné
kaskády. Je to nádherný pohľad pre
návštevníkov.
BYLINKOVÁ ZÁHRADA
Ponúka výber dobre značených liečivých a kuchynských bylín. Bylinková
záhradka je vysadená v tvare obrovskej
šiprály. Početné liečivé byliny sú zasadené v závislosti na ich rôzne použitie.
Nájdeme tu rastliny, ktoré sú známe
pre upokojenie a liečia rôzne ochorenia
a tiež mnoho kuchynských bylín, ktoré
pridávajú chuť potravinám.
ARBOTÉRIUM
HRAD A KOSTOL SV. MARIEN
Cenné Arbotérium v parku ponúka
zážitok vo všetkých ročných obdobiach.
V parku vás privítajú obrovské mamutie
stromy, Atlas libanonských cytrusov,
sekvoje, tulipány, stormy. Veľkovojvoda
Fridrich, ktorý toto Arbotérium založil,
bol milovníkom vzácnych drevín z celého sveta. Prvý cudzokrajný strom prišiel na ostrov v roku 1853. Od tej doby
sa zbierka len rozrastala. V súčasnej
dobe je tu viac ako 500 rôznych druhov
listnatých a ihličnatých stromov.
Je to jedna z najväčších umeleckých
historických pamiatok, ktoré môžeme
vidieť v okolí Bodamského jazera. V interiéri kostola nájdeme svetské sochy,
fresky a štuky. Niet divu, že tento krásny
zámok a kostol je populárny pre svadby
a cirkevné koncerty.
MOTÝLIA A VOŇAVÁ
ZÁHRADA
Motýlia záhrada okolo Motýlieho
domu je rajom pre milovníkov motýľov.
Plocha 500 m2 plná rastlín poskytujúcich nektáre slúži pre potreby motýľov.
Voňavá záhrada, ktorá sa nachádza na svahoch, obsahuje viac ako 150
rôznych voňajúcich rastlín a absolútne
poteší vaše zmysly. Obe záhrady poskytujú veľa inšpirácie pre vašu záhradu.
ARCHITEKTONICKÁ
PRECHÁDZKA
Pri obdivovaní Mainau nesmiete zabudnúť ani na architektonické skvosty
ako hrad Rádu nemeckých rytierov,
hradný kostol, záhradné veže, Švédske
veže a mnoho ďalších.
Cestovanie
jedinečný výhľad na Bodamské jazero.
Pri fontáne nájdeme Bird of Paradise
banány a trúbkovec, horolezecký ker,
ktorý v júli vytvára jasné oranžovo červené kvety. Palmy, agávy, jedlé gaštany, citrusy a mnoho ďalších tropických
rastlín. Pohľad na barokové kvetinové
záhony v záhradách na južnom svahu je
veľkolepý. Navyše, hneď vedľa stojí nádherný exemplár duba evergreen.
HRAD RÁDU NEMECKÝCH
RYTIEROV
Hrad rádu nemeckých rytierov je
architektonickým ústredným bodom
na ostrove a ponúka nádherné prostredie pre rôzne príležitosti. Je srdcom
ostrova a domovom rodiny Bernadotte.
Hrad, kaviareň a niektoré jeho časti sú
otvorené pre verejnosť a usporiadanie
výstav a akcií.
ŠVÉDSKA VEŽA
Úzka švédska veža v blízkosti botanickej záhrady a informačných vinárskych chodníkov bola postavená v 16.
storočí. Jej hlavné využitie spočívalo
vo výhľade na pevninu počas tridsaťročnej vojny.
text_Monika Bereníková
foto_Monika Bereníková
_23
Na výlete s Maťom
Cestovanie
Na Straník a Dubeň
Aktívne trávenie voľného času je
fantastické, pretože týmto spôsobom
môžeme zažiť skutočne veľa úžasných
zážitkov a nemusíme sa boriť s nudou. Ak aj vy patríte medzi ľudí, ktorí
radi cestujú, chodia na túry a majú
radi prírodu, tak neváhajte ani sekundu. Za kvalitnou túrou a krásnou
prírodou nemusíte ísť vôbec ďaleko.
O jednom takomto výlete na známych
vrchoch pri Žiline je aj tento článok.
Zrejme každý uvedomelý Slovák
pozná Žilinu ako „mesto pod Dubňom“,
hoc možno nie každý vie, že kde sa
ten slávny Dubeň presne nachádza.
Ak idete pešo z centra po Národnej
ulici smerom na železničnú stanicu,
tak ho máte priamo pred očami. Je
to ten široký zarastený svah, ktorý sa
rozprestiera severne za Váhom. Žilinčanom je však určite známejší jeho
sused, vrch s menom Straník, ktorý
môžete krásne vidieť z našej univerzity
a rozpoznáte ho podľa vysokej anté-
ny nachádzajúcej sa na jeho vrchole.
Zdolať tieto dva žilinské vŕšky je skvelá
a nenáročná turistická výzva, na ktorú som sa medzi inými odhodlal aj ja.
Naša túra sa začala v MHD linke 27
idúcej smer Zástranie, ktorou sme sa
vyviezli na príznačnú zastávku „Na Straník“. Odtiaľ viedla na vrchol značená
turistická cesta a výstup nám trval približne polhodinu. Nádherné výhľady,
ktoré tento vŕšok ponúka, sú skutočne
neopísateľné a treba ich zažiť na vlastnej koži, pretože len odtiaľ môžete mať
celú Žilinu a jej okolie doslova na dlani.
Straník je tiež štartovacím miestom pre
parašutistov, takže aj milovníci adrenalínu si tu prídu na svoje. Zo Straníka
na Dubeň sa dá dostať po hrebeni,
avšak pozor, je tu mnoho lesných ciest
a bez orientačného zmyslu sa dá ľahko
zablúdiť. Ideálne je vrátiť sa späť do dediny a odtiaľ pokračovať po červenej
turistickej značke, ktorá smeruje najprv popri ceste, z ktorej potom odbá-
ča lesa a ďalej vedie na hrebeň Dubňa.
Nenáročná trasa vedúca po vyznačenej lesnej ceste s miernym stúpaním
znamená ľahkú a príjemnú prechádzku lesom, v ktorom pomedzi koruny
stromov rozoznávate črty mesta ležiaceho pod ním a nemusíte mať teda
strach, že ste niekde ďaleko v divočine.
V najvyššom bode tohto hrebeňa je
značka „Dubeň“ a od tohto momentu
už hrebeň pomaly klesá do mestskej
časti Budatín. Celú túto túru sme absolvovali približne za 4 hodiny a ostali nám na ňu iba dobré spomienky.
V skratke, nemusíte ísť ďaleko, aby
ste ulahodili svojim túlavým turistickým
topánkam. V okolí Žiliny je plno možností a ak neviete, čo s načatým dňom,
nech je tento článok pre vás inšpiráciou.
_24
text_Martin Vojtek
foto_Ján Budinský
Autoevolúcia
Volkswagen Golf
VW GOLF I (1974-1983)
Výroba prvej verzie tohto atraktívneho modelu bola zahájená v máji
v roku 1974. Jeho cieľom bolo nahradiť
od predchádzajúcej verzie neodlišovala. Za zmienku však stoja zaoblenejšie
tvary v exteriéri a takisto aj v interiéri.
Tento model sa vyrábal až do roku 1992,
v roku 1985 však prišlo menšie oživenie
a to verziou Golf Country.
VW GOLF III (1992-1997)
Tento model opäť prešiel iba miernymi vylepšeniami oproti predchádzajúcej verzii. Radikálna zmena však
nastala v motorizácii. Golf III disponoval
úplne novými motormi, ktoré pomáhali
autu k vyšším výkonom. Bola predstavená aj kombi verzia s názvom Golf
Variant.
VW GOLF IV (1997-2003)
VW GOLF VI (2008-2012)
Cieľom Golfu VI bolo zaujať po technickej stránke. O tom svedčila aj veľká
podoba exteriéru s predchádzajúcim
modelom. Novinkou bola prevodovka s duálnou spojkou DSG. Taktiež bol
predstavený aj nový motor 2,0 TDI.
VW GOLF VII
(2012 – SÚČASNOSŤ)
Rok 2012 Volkswagen privítal predstavením nového modelu VW Golf VII.
Ten disponuje MQB platformou, ktorá
robí z VW Golfu VII efektívnejší automobil. Tento systém v sebe zahŕňa nový
rad motorov, ktoré disponujú funkčnosťou vypínania nepotrebných valcov,
Auto - moto
V prenesenom význame sa dá veľmi
výstižne použiť termín evolúcia aj v automobilovom priemysle. Modely sú totiž neustále zdokonaľované a výrobcovia predstavujú novšie a novšie verzie.
V prvom článku zo série „autoevolúcia“
si predstavíme evolúciu automobilu
v našich končinách veľmi známeho
a obľúbeného. Ide o Volkswagen Golf.
VW Golf je jedným z najvýznamnejších
modelov od tohto výrobcu. Bolo predaných už niekoľko miliónov kusov tohto
modelu a predaj ešte stále pretrváva.
Pred vznikom tohto modelu sa
očakávalo, že bude pokračovaním
úspešného modelu Golfu III Cabrio.
Avšak nový Golf štvrtej generácie už
verziou Cabrio nedisponoval. Na trhu
boli teda k dispozícii dve verzie – s troma dverami a s piatimi dverami, ktoré
boli vyrábané v rokoch 1997-2003.
dovtedy veľmi populárny model Beetle
(chrobák). Ako sa neskôr ukázalo, bola
to adekvátna náhrada. Golf sa začal
vyrábať v rozšírených verziách vrátane
GTI a neskôr v roku 1980 bol predstavený aj model s naftovým motorom.
V2 GOLF II (1983-1992)
Druhá generácia Golfu bola predstavená v roku 1983. Radikálne sa
VW GOLF V (2003-2008)
Piata generácia bola predstavená
v roku 2003, aby prebrala skvelú povesť
po Golfe štvrtej generácie. Nebola to
ľahká úloha, nakoľko od konkurentov
bolo v tom čase na trhu množstvo vlastnosťami i cenou podobných automobilov, napríklad Ford Focus či Peugeot
307. Model piatej generácie nakoniec
potvrdil to, čo sa od neho očakávalo,
neponúkol však nič navyše.
čo zvyšuje účinnosť o 23%. Inovácie sa
nevyhli ani interiéru, kde boli použité
lepšie materiály ako je pri tejto rade
zvykom. Za zmienku stojí aj množstvo
prvkov zvyšujúcich bezpečnosť posádky, na to bol pri zatiaľ poslednej verzii
Golfu kladený veľký dôraz.
text_Miroslav Lužbeťák
foto_Internet
_25
Futbal
Najúspešnejší futbaloví tréneri súčasnosti
V tomto čísle si vo futbalovej rubrike priblížime tých, ktorí „nebehajú
po trávnikoch“, no napriek tomu sú pre
futbal nepostrádateľní - trénerov . Samozrejme, nie hocijakých, ale tých, ktorí
patria vo svojom obore k tým najúspešnejším. Mnohí si môžu myslieť, že tréneri sú len figúrky, ktoré nie sú až také
dôležité ako hráči. No opak je pravdou.
Samozrejme, úlohou profesionálnych
trénerov nie je učiť hráčov hrať futbal,
na to sa špecializujú mládežnícki tréneri. No tí, ktorých si tu spomenieme, sú
predovšetkým skvelí stratégovia, ktorí
sa neboja posadiť na lavičku aj najväčšie hviezdy svojich tímov a ktorých slovo je v kabíne „sväté“. Väčšina trénerov
sa tomuto „remeslu“ začala venovať
po skončení hráčskej kariéry, no nájdu
sa aj takí, ktorí futbal na profesionálnej
úrovni sami nikdy nehrali.
JOSEP “PEP“ GUARDIOLA
(1971) - AKTUÁLNE NAJMLADŠÍ TRÉNER NA SVETE, KTORÝ
VEDIE VEĽKOKLUB
_26
Bývalý defenzívny záložník slávnej
FC Barcelony, neskôr aj iných klubov
sa začal venovať trénerstvu v roku
2007, keď viedol barcelonské „Béčko“.
No už v ďalšej sezóne sa stal hlavným
trénerom „Áčka“. Za 5 sezón strávených
na tomto poste sa stal nesmrteľnou
legendou klubu, ktorý pod jeho vedením vyhral všetko, čo sa dalo a hoci FC
Barcelona je úspešná už viac ako 80 rokov, práve toto obdobie je považované
za úplne najúspešnejšie. Za všetko hovorí zisk 14 významných trofejí v priebehu 5 rokov a bilancia 179 víťazstiev
v 247 zápasoch! Po tejto päťročnej
„etape“ sa rozhodol skončiť (údajne
pre stratu motivácie). V súčasnosti sa
po ročnej prestávke vrátil, no nie na lavičku Barcelony, ale nemeckého FC
Bayern Munchen, ktorí prebral po Van
Gaalovi, ktorý s klubom získal tripple.
No, znie to takmer neuveriteľne, ale
nezastaviteľný Bayern je pod jeho vedením ešte lepší.
ARSENE WENGER (1949) –
STÁLICA NA LAVIČKE
LONDÝNSKEHO ARSENALU
Jeden z tých, ktorý sa nepreslávil
ako futbalista, no už 3 desaťročia je
profesionálnym trénerom. Po 3 rokoch
v Nancy v roku 1987 dostal ponuku
od AS Monaca, kde pôsobil 8 sezón,
počas ktorých vyhral francúzsku ligu
aj pohár. Následne rok trénoval v Japonsku, odkiaľ sa v roku 1996 sťahoval
do Anglicka, kde dostal možnosť trénovať Arsenal a je v ňom dodnes. Po Fergusonovom odchode „do dôchodku“ je
jednoznačne najdlhšie pôsobiaci tréner
v anglickej lige. Za týchto 18 rokov získal 11 trofejí, z toho trikrát vyhral s Arsenalom Premier League. A čo je naozaj
obdivuhodné, celých 18 sezón sa drží
Arsenal v top4 najsilnejších líg sveta!
Tento stratég dokázal do klubu priviesť
množstvo mladých hráčov, z ktorých sa
neskôr stali hviezdy a vďaka ktorým je
dnes Arsenal skutočným veľkoklubom.
Jeden z najkontroverznejších trénerov všetkých čias, no zároveň zrejme
najuznávanejší tréner súčasnosti. Nik-
dy nehral za nijaký profesionálny klub.
Od roku 1992 do roku 2000 bol vždy
„len“ asistentom trénera v niekoľkých
kluboch (vrátane Barcelony). V roku
2000 sa tento Portugalčan stal trénerom Benfici Lisabon, odkiaľ po pol roku
“prestúpil“ do Leirie. Jeho sláva a cena
stúpla v roku 2004, keď v tretej sezóne
dokázal senzačne s portugalským FC
Portom vyhrať Ligu Majstrov. Následne
prijal ponuku od Chelsea, ktorá bola
dotovaná stovkami miliónov eur ruským magnátom Romanom Abramovičom. Počas 4 sezón vyhral dvakrát
anglickú ligu, získal ďalšie 4 trofeje,
no tá najcennejšia (z Ligy Majstrov) mu
unikla. V roku 2008 začal trénovať Inter
Milan, s ktorým za 2 roky vyhral 2 tituly v Taliansku a vyhral dokonca aj Ligu
Majstrov. Tento stratég sa dostal aj do
najslávnejšieho klubu všetkých čias,
do Realu Madrid, kde doňho vkladali
nádeje, keďže vtedy „už“ 9 rokov nevyhrali Ligu Majstrov. No za 3 roky sa mu
to nepodarilo a v lete 2013 sa sťahoval
naspäť na lavičku Chelsea.
a aj najúspešnejšiu časť hráčskej kariéry prežil v milánskom AC, s ktorým
na konci 80. rokov vyhral prakticky
všetko, čo sa dalo. Tento Talian odohral
26 zápasov aj v reprezentácii. Trénerskú
kariéru začal v roku 1995 a od roku 1999
trénuje výlučne veľkokluby. Zatiaľ najdlhšiu (a aj veľmi úspešnú) časť trénerskej kariéry prežil v AC Milan, s ktorým
v rokoch 2001-2009 vyhral taliansku
ligu aj pohár, a predovšetkým, dvakrát
Ligu Majstrov. Po odchode z AC trénoval PSG a Chelsea. V oboch kluboch
strávil 2 sezóny a s obomi vyhral domácu ligu. Jeho aktuálnym pôsobiskom
je španielsky gigant, Real Madrid, kde
sa od neho očakáva jediné – doviesť
klub k jubilejnému 10. víťazstvu v Lige
Majstrov.
VICENTE DEL BOSQUE (1950)
– TRÉNER ZLATEJ ŠPANIELSKEJ
GENERÁCIE
Muž, ktorý prakticky celý svoj život zasvätil Realu Madrid. Počas svojej
hráčskej kariéry, až na niekoľko krátkodobých hosťovaní, nikdy nehral v inom
klube. V roku 1987, krátko po ukončení
kariéry sa začal venovať trénovaniu.
A ako inak, v Reale Madrid, kde sa stal
hlavným trénerom „Béčka“. K prvému
tímu sa dostal v roku 1994, kde s krátkymi prestávkami, počas ktorých zastá-
CARLO ANCELOTTI (1959)
Jedna z najvýznamnejších tréner-
ských osobností súčasnosti je jedným
z tých, ktorí sa k trénovaniu dostali
po úspešnej hráčskej kariére. Najdlhšiu
val v klube iné pozície, pôsobil do roku
2003. Následne rok trénoval turecký
Besiktas. A v roku 2008 začala jeho zlatá
éra, ktorá z neho urobila nesmrteľnú legendu. V tom roku bol menovaný hlavným trénerom španielskej reprezentácie, ktorá má prívlastok zlatá. Dôvod?
Ten je jednoduchý. Hneď v roku 2008 sa
stali Španieli majstrami Európy. Na tento úspech nadviazali 1 v roku 2010, keď
dobyli aj svetový trón, keď vyhrali MS
v Juhoafrickej republike. Zlatý hattrick
zavŕšil na ME 2012, keď Španieli ako prví
obhájili titul majstra Európy. Samozrejme, bez hviezdnych hráčov typu Iniesta,
Xavi, Xabi Alonso a Ramos by to nešlo,
ale aj tak si Bosque zaslúži obdiv.
PAVEL VRBA (1963) –
NAJÚSPEŠNEJŠÍ TRÉNER
ČESKO-SLOVENSKEJ
KLUBOVEJ SCÉNY
V posledných rokoch úroveň
a úspechy na medzinárodnej scéne,
predovšetkým slovenským klubom,
chýbajú. Takmer o nič lepšie na tom nie
sú ani české kluby. No vždy sa nájde výnimka potvrdzujúca pravidlo. V tomto
prípade sa jedná o dva kluby, ktorými
sú MŠK Žilina a Viktoria Plzeň. Úspechy
Žiliny aj Plzne sú spojené s jedným menom, a to s trénerom Pavlom Vrbom.
Ako hráč nikdy nevynikal, no ako tréner
dokázal priviesť Žilinu k slovenskému
titulu a následne aj do skupinovej fázy
Ligy Majstrov, čo sa dovtedy podarilo
Futbal
JOSÉ MOURINHO (1963) –
SPECIAL ONE
len dvom klubom a odvtedy žiadnemu
.Meno si urobil predovšetkým v Plzni,
kde prišiel v roku 2008 a z tímu na pokraji vypadnutia z najvyššej českej ligy
urobil klub, ktorého sa obávajú kluby
po celej Európe. Za päť a pol sezóny
v Plzni dokázal dvakrát vyhrať českú
ligu a predovšetkým zaznamenal obrovské úspechy v pohárovej Európe.
V sezóne 2011/12 sa Plzeň prebojovala
do skupinovej fázy LM, kde obsadila 3.
miesto a remizovala napríklad aj s AC
Milan. V sezóne 2012/13 sa z 2. predkola dostala až do osemfinále Európskej
ligy a na jeseň 2013 sa opäť prebojovala
do skupinovej fázy LM, kde opäť skončila tretia! Tu sa Vrbova misia v Plzni skončila a od januára 2014 sa stal trénerom
českého národného tímu, kde je jeho
cieľ jasný – vrátiť Česku pomaly vytrácajúcu sa slávu ...
1- Na tento úspech nadviazali výhrou MS v Juhoafrickej republike v roku
2010, keď dobyli aj svetový trón.
text_Martin Fitko
foto_Internet
_27
Letný príbeh
Futbal
O kúpaní sa a psovi baskervillskom
_28
Tu a tam sa prihodilo, že som sa vyskytoval voľne pohodený na preležanej
posteli vyslúžilého intráku. Jeho najvrchnejšie poschodia poskytovali jeden
z najčarovnejších výhľadov, aké môžete
dostať za tých pár šupov, čo ma stál nájom. A mravce. Len včera som likvidoval
tretie mravenisko, ktoré sa cez noc nazhromaždilo na otvorenej paštéte, ktorú som pozabudol na stole. Nejedného
teda neprekvapí, prečo sa ma chopila
túžba odísť, ono je predsa leto, tak nech
si ho nejak, biedny ja človek užijem.
Povstal som teda zo svojej vŕzgajúcej
rakvy, zoskočil z poschodovej postele,
o zem plesla tsunami potu, ktorú som
si vypestoval na chrbte. Stručná sprcha,
sporý odev, pretože Oskar nás svojimi
lúčmi ľúbi a vyrážam na cestu. Cesta
hromadnou mestskou nepriniesla žiadne výnimočné okamihy. Človek si zvykne na vydýchaný vzduch a teplo, že oči
v buľvách vrú. Samozrejmý bol aj ujo
revízor, ktorý na tej zastávke snáď čaká
vždy len na mňa. Tentokrát bez pokuty,
bol som pripravený s lístkom, po pravici
som situáciu vyriešil. Z hlavnej stanice
prstom náhodne po mape a informačnom paneli, cieľová zastávka - nemenované jazero. Za účelom vody. Cesta
nebola ani krátka ani dlhá, taká akurát,
aby sa ma chopila panika, keby som sa
stratil. Spoľahnutý na svoje cudzojazyčné schopnosti som aplikoval profesi-
onálnu slovenskú angličtinu na istého
od oka seriózneho žentlemena v miestnej reštaurácii pre turistov. Podnikateľ
neznalý onej mluvy, ma s nemeckým
dialektom a univerzálnymi gestami vyradil z činnosti, pretože mi proste nerozumel. Po chvíli zbierania odvahy som
navštívil podnik druhý, kde sme sa dorozumievali pravekým tancom, pretože
ani onen čašník nevstrebal v turistickej
zóne angličtinu. Z pôvodne plánovanej
objednávky pizze sa mi na tanieri guľatilo „gnocci“, čo sú v lepšom prípade
cestovinové guľky. Vzpomínam na to
celkom ostro. A nejde o pozitívnu recenziu. Ale vzhľadom na to, že jediný
obchod, ktorý okrem suvenírov v okolí
stál, bola drogéria, dopadol som ešte
celkom v pohode. Ďalšou, miestnou,
mestskou som sa presunul k onomu
jazeru. V skutku som bol milo prekvapený. Ohrada po kolená ohraničovala
pláž, ku ktorej viedli vchody a turnikety
so vstupným, hoci túto informáciu som
dosiaľ nezískal. Nevadí, na podobné situácie som bol pripravený, nenechám
si znechutiť dovolenku 4 minutovým
rozhovorom s vrátnikom o tom, či sa
naša mena volá „ojro“ alebo „juro“.
Prichádzam k samotnej pláži, zem podomnou lemuje udržiavaná tráva, ale
bez prídavnej obuvy by bol prejazd
cez ňu prechádzka s Vergíliom skrze
očistec. Ako kalná voda jazera olizova-
la breh trávy, ostali len krásne okrúhle
kamienky a šrapnely. Zložil som si veci,
cennosti ukryl do topánok, ktoré boli
po niekoľkohodinovej ceste sem vďaka
Oskarovi, dostatočným obranným prvkom proti zlodejom. Po vzore pobrežnej hliadky som sa rozbehol v ústrety
vlnám, no akonáhle som nabehol na
protipechotné míny v podobe ostrého
kamenia, prišlo mi strávenie prázdnin
vo svojej drevenej rozheganej ohrádke ako dobrý nápad. Nevadí. Po pár
metroch šlapania, kamene nahradil
piesok. Ten bol úžasne príjemný. Teplé
bahno neznie ako najlákavejšie slovné
spojenie, ale to len pre tých, ktorí v ňom
nestáli s uchodenými labkami v sparný
letný deň. Ako som kráčal ďalej do jazera, cítil som, ako mi trením čistí nohy,
vyťahuje špinu spoza nechtov, šmirgľuje päty, čistí nechty, robí full servis
pedikúru, chýbal len lak na nechtoch
a retiazka okolo členku. Bol to vskutku príjemný pocit. Akurát trval trochu
dlho. Pozdvihol som zrak od svojich
myšlienok, aby som videl vážne serióznu diaľku vody predomnou, a nie
nepodobnú za mnou. Ako som profesionálnym okom dlhoročného pozerača
usúdil, mohol som byť hodnotný kilometer od brehu, stále stojac pevným
postojom na zemi, vodou zakrytý akurát po porast okolo bradaviek. Neveril
som vlastným zmyslom, vybral som sa
ma zmeniť plán. Verím, že to bolo niečo
mystickejšie než vskutku studená voda,
keďže oskárek zapadal za horizont, ale
povedzme si narovinu, keď som sa postupne centimeter po centimetri menil na dievčatko, nebolo možno ostať.
Nastúpil som do topánok, naštartoval,
vycúval z priestorov jazera a vyrazil
na dlhé cesty. Palivo mi ale dochádzalo skôr než som očakával, zrejme kvôli
zvýšenej dehydratácii. Suchoty, ako
po ťažkej pijatike a to som ledva vyšiel
na chodník. Možno mi došli tekutiny,
ale nápady našťastie nie a tak som vystokol zoschnutý, zmrznutý, ocmúľaný
palec do cesty, dúfajúc, že medzinárodné znamenie „vezmite ma“ niekto
pochopí. Pochopila ho akási na pohľad
milá slečna. Nie, tento príbeh nekončí
až tak dobre. Ale okrem pripokadenia sa
strachom, keď som zistil, že je trénerka
bojových plemien psov a jedného z jej
medveďov mala vzadu v kufri, som bol
rád, že má môj smer. Keď sa medveď za
mojím chrbtom premenil na vlkodlaka
a takmer sa ku mne prehrýzol cez výfuk,
navrhol som, že vystúpim predčasne.
Ostalo mi aspoň pár metrov na premýšľanie. Mokrý, zmrznutý, prefúkaný
a vyštípaný komármi, s káblom tlstým
ako detská ruka visiacim z prdele a hororovými spomienkami na Beowulfa, čo
o môj život bojoval posledné minúty.
Taký bol môj momentálny stav. Nádchu,
chrípku a zápal priedušiek som doslova
cítil ako mi dávajú cucfleky na krk, zatiaľ
čo som bol ešte stále za dievčatko, lebo
som si mokré plavočky nemal, kedy ani
kde prezliecť. Aj také aj inaké môžu byť
letné výlety, ja sa už teraz rozhodne teším na ďalší.
Letný príbeh
teda hlbšie do jazera. Dosiaľ som okolo
seba videl ľudí, čo hrajú volejbal, či inak
mrhajú energiou, ale teraz už zmizli aj
tí. Už sa okolo mňa preháňali len loďky
a člnky, ani bicyklisti na vodných šlapátkach už nechodili tak ďaleko, lebo
je to proste tak ďaleko. V tomto bode
príbehu by som rád poznamenal, že
ono jazero vskutku je! Takže keď som
došiel do približne tretiny jeho dĺžky,
(ešte sa aj volá, že „more“ (takže nejde
o žiadnu mláčku (hoci svojou hĺbkou aj
áno) povedal som si, že to význam nedrží nijaký a odkráčal som si spokojne
naspäť. Došiel som rovno na zastávku,
aby som nastúpil na spoj domov, len
aby som zistil, že posledný už ma tu
zanechal bohu a komárom napospas
pred 15-timi minútami. Keby som sa
mal kde, tak sa žiaľom utopím. Ostávali
dve možnosti. Vyčkať pri onom jazere
do rána a ísť domov najskorším spojom,
alebo dôjsť súkromnou dopravnou
spoločnosťou Pešo s. r. o. do najbližšieho mesta skôr, než mi ujde posledný
vlak. Predstava dlhej chôdze ma zbavila
zvyšku chute na život, tak som predsa
len volil to utopenie. Ani na požiadanie
okolostojacich dovolenkárov sa nám
nepodarilo utopiť ma v tak plytkej vode
a tak som si len hádzal žabky. Keď jeden
z ploských kamienkov odskákal rekordných sedem odrazov desiatky metrov,
niečo sa vo mne zlomilo a presvedčilo
text_Ján Novodomský
foto_Internet
_29
Školička
Hliny news
ÚVOD K NOVEJ RUBRIKE:
Z archívu
V tejto novej rubrike vám budeme
_30
prinášať niečo z nášho ŽUŽO archívu.
Pozrieme sa, čo všetko sa dialo v našom okolí v „dávnych časoch“. Tentokrát
sú to novinky z Hlín z čísla 4 ročníka
2004/2005 s pôvodnou grafickou úpravou.
Test
Ako poznáte slovenské mestá?
1. Koľko obcí na Slovensku má štatút
mesta?
a) S
b) T
c) K
d) M
2. Ktoré okresné mesto má najmenej
obyvateľov (5 483)?
a) Gelnica
b) Ilava
c) Krupina
d) Tvrdošín
a) Trenčín
b) Prešov
c) Nitra
d) Trnava
7. Ktoré slovenské mesto má nemecký
názov „Pressburg“?
a) Bratislava
b) Prešov
c) Nové Zámky
d) Prievidza
4. Koľko miest má viac ako 50 tisíc obyvateľov?
8. Ktoré mesto má najmenej obyvateľov
(1 458)?
a) Čierna nad Tisou
b) Leopoldov
c) Podolínec
d) Dudince
9. V ktorom kraji je najviac miest (24)?
a) v žilinskom
b) v banskobystrickom
c) v prešovskom
d) v trnavskom
10. Koľko miest má v názve rieku?
a) 2
b) 5
c) 8
d) 11
1c, 2b ,3a, 4b, 5a, 6c, 7a, 8d, 9b, 10c
správne odpovede :
6. Ktoré mesto má najväčšiu hustotu
zaľudnenia na 1 km2 (1 706)?
a) Topoľčany
b) Bratislava
c) Svit
d) Michalovce
3. Ktoré krajské mesto má najmenej
obyvateľov (55 886)?
a) 6
b) 10
c) 12
d) 16
Test
a) 88
b) 118
c) 138
d) 158
5. Ktorým písmenom začína najviac slovenských miest (až 25)?
text_Martin Fitko
foto_Internet
_31
Vedeli ste, že?
Zaujímavosti
Keďže od posledného vydania tejto
rubriky ubehol trochu dlhší čas, je tu
väčšia dávka zaujímavostí a iných, snáď
zábavných vecí. Takže. Vedeli ste, že....
.... zrkadlový teleskop vynašiel Isaac
Newton ako vylepšenie šošovkového
ďalekohľadu? Pre väčšie zväčšovanie
boli potrebné väčšie šošovky. V tej dobe
sa však nedali vybrúsiť šošovky s rozmerom viac ako 1 meter. Bolo teda potrebné teleskop vylepšiť iným spôsobom.
.... v USA obyvatelia poslali vláde
v roku 1927 spísanú petícu s miliónmi
podpisov, aby sa zaviedol metrický systém?
.... sonda Mars Climate Orbiter pred
15 rokmi havarovala, keď sa dostala
k Marsu kôli pomerne bizarnej chybe?
Uskutočnené vyšetrovanie zistilo, že výrobca sondy, firma Lockheed Martin,
vytvoril hlavný motor tak, že pracoval s
anglickými mierami (jeho ťah sa udával
v librách), kým NASA so sondou komunikovala v metrických mierach (ťah sa
udával v Newtonoch). Vďaka tejto chybe sa sonda namiesto plánovaných 140
až 150 km dostala do vzdialenosti iba
57 km od povrchu planéty. Atmosféra
ju ale spálila už niekde medzi 80 až 90
km od povrchu.
_32
..... v Číne chcel chlapík pomôcť
babičke, ktorá spadla, no vysúdila
od neho približne 6000$? Vytvoril sa
tým precedens, vďaka ktorému sa každý bojí pomôcť, keď vidí niekoho iného
v núdzi. Ak človek čo i len nejakým spôsobom kontaktuje obeť, je zodpovedný
za ujmu, ktorá jej bola spôsobená. Čína
už zaviedla nové práva, takzvané “Good
samaritan laws”, ktoré zaručujú legálnu
imunitu človeku, ktorý sa rozhodne
pomôcť. Ale platia zatiaľ iba v meste
Shenzhen.
.... šerif okrsku Mason v Texase sa
rozhodol v roku 2006, že v miestnom
väzení vymaľuje všetky cely na ružovo,
väzni budú nosiť ružové obleky a ružové topánky? Po tom, ako sa toto rozchýrilo kriminalita klesla o 70 percent.
.... Rakúšan Hans Steininger bol
vo svojej dobe známy pre svoje najdlhšie fúzy na svete, ktoré mali 1,4
metra. Jedného dňa, v roku 1567 došlo k požiaru v jeho rodnom meste
Braunau. V zhone uniknúť plameňom
zabudol na svoju dlhú bradu, ktorú mal
až po zem. Zakopol o ňu, zlomil si väz
a zomrel.
.... v anglickom loďstve si môže
chlap nechať bradu jedine, ak mu behom 2 týždňov narastie taká, že udrží
v sebe hrebeň?
.... najvyššie skóre vo futbale bolo
149:0? Hráči si začali strieľať vlastné
góly na protest proti rozhodnutiu rozhodcu. Bol to zápas AS Adema 149–0
SO l’Emyrne.
.... púšť Sahara je teraz len vo svojom suchom cykle? Očakáva sa, že o 15
000 rokov bude opäť zelená.
.... pozemok, na ktorom leží central park v New Yorku povodne kúpilo
mesto za 5 miliónov dolárov? Dnes je
jeho hodnota 530 miliárd.
.... Julian Lennon, syn Johna Lennona, pravidelne dostaval od svojho otca
pohľadnice, keď bol na turné? Po smrti
Johna Lennona dala Yoko tieto pohľadnice do dražby a Julian ich musel kúpiť,
aby ich dostal naspäť.
.... podľa japonských vedcov dokážu
mačky bez problémov rozpoznať hlas
svojich majiteľov? Mačky ho však často
ignorujú.
.... všetky zisky z predaja Mein kampf, Hitlerových obrazov a všetkého čo
sa týka Hitlera idú na charitu? Občas
vzniká problém nájsť charitu, ktorá tieto
peniaze príjme, keďže pre viaceré z nich
ide o krvavé peniaze.
.... v USA začala epidémia hviezdic,
ktorá spočíva v tom, že hviezdici začnú
chápadla odchádzať na rôzne strany, až
kým sa neodtrhnú od tela?
.... čínsky cisár Jiajing chcel byť nesmrteľný, preto vypil liek proti smrti od
alchymistu? Po jeho požití paradoxne
zomrel, pretože obsahoval ortuť.
.... v Rusku, v niektorých prípadoch
sa dajú kúpiť oficiálne DVD priamo
v kine hneď po premiére, aby sa zabránilo aspoň z časti pirátstvu? Tieto DVD
stoja okolo 300 rubľov, čo je skoro 6
€. Stoja tak málo, lebo v Rusku sú rôzne trhy, kde sa predáva veľa nelegálnych filmov. Obrovský trh je napríklad
v centre Moskvy. Tieto filmy predávajú
za 100-300 rubľov (2 až 6 €).
.... v Ugande bol chlap obžalovaný
z vraždy svojho suseda, ktorý bol v súd-
.... americká country speváčka Dolly Parton sa raz tajne zúčastnila súťaže
o svojho najlepšieho dvojníka a prehrala?
.... po postavení americkej pacifickej
transkontinentálnej železnice sa cesta
z východného pobrežia na západné
skrátila zo 6 mesiacov na 7 dní? Stavba
sa začala stavať v roku 1863, trvala 6 rokov a stavala sa súčasne zo západnného pobrežia, z mesta Sacramento v Kalifornii a z mesta Council Bluffs v Iowe
na východe (viď foto). Od východného
pobrežia po toto mesto už existovala
železničná sieť. 3 roky po dokončení
sa ešte opravili všetky nekvalitné úseky
a postavil sa most cez rieku Missouri
na východ od Sacramenta, dovtedy sa
vlaky cez rieku prenášali loďou. V roku
1876 Transcontinental Express prešiel
vzdialenosť New York - San Francisco
za 83 hodín a 39 minút.
.... aj napriek tomu, že je zákaz fajčenia vo všetkých lietadlách, na záchodoch sú stále popolníky? Sú tam preto,
lebo očakávajú, že niekto ten zákaz
poruší a zapáli si, tak nech aspoň nerobí
neporiadok.
.... 14% populácie verí v zombie?
.... doktori používajú slangový vyraz “Eiffel syndrom”, ktorý znamená, že
pacient má nejaký predmet v zadnici?
Názov vznikol podľa výhovorky “I fell
on it”, čo v preklade znamená „Spadol
som na to.“
.... pri transplantácii obličky zvyčajné nevyberajú nefunkčnú obličku?
Pridajú iba novú, pretože odstránenie
starej by bolo iba zbytočné riziko navyše. Odstránia ju, iba ak by bol závažný
dôvod pre jej odstránenie. Výnimkou sú
napríklad deti, kedy je potrebné uvoľniť
miesto.
.... keď sa vedci prevŕtali pod ľad Antarktídy, zistili, že voda má vysoký obsah železa? Konšpirátori tvrdia, že je to
preto, lebo tam majú základňu nacisti.
.... iba 10 – 13% indexovaných dát
na internete je porno. Spam tvorí približné trojnásobok.
....aktuálnu americkú vlajku navrhol 17 ročný Robert G. Heft ako projekt
do školy a dostal za ňu B-?
.... od doby, kedy bolo Pluto uznané ako planéta, až po jeho vyradenie
z planét nestihlo ani raz obehnúť okolo
Slnka?
....Sylvester Stallone chcel použiť
Another one bites the dust od kapely
Qeen vo filme Rocky 3, ale nedostal
súhlas? Preto najal skupinu Survivor,
aby nahrala novú skladbu špeciálne
pre film. Túto skladbu nazvali Eye of the
tiger.
.... mláďa najvyššieho druhu žirafy
vyrastie za deň 3 cm? Tento druh žirafy
tiež spáva iba 20 minút denne.
.... počas maratónu na olympiáde
v roku 1912 v Štokholme sa japonský
športovec vzdal a išiel domov bez toho,
aby niekomu niečo povedal? Vo Švédsku bol oficiálne nezvestný 50 rokov.
V roku 1966 ho pozvali, aby ten maratón dokončil. Jeho čas bol 54 rokov, 8
mesiacov, 6 dni, 5 hodín, 32 minút a 20
sekúnd.
.... existuje konšpiračná teória, podľa ktorej Paul McCartney zomrel v roku
1966 a nahradil ho jeho dvojník?
.... oficiálny Twitter účet Severnej
Kórei followuje 3 účty? Dva z nich sú
propaganda a tretí je účet 25 ročného
Američana. Nikto netuší, prečo vybrali
pravé jeho. Účet Severnej Kórei má názov Uriminzok.
.... v jednom z múzeí v Taliansku si
upratovačka pomýlila umelecké dielo
so smeťami a vyhodila ho? Išlo o dielo
z papierovej lepenky a malo hodnotu 10 000 €. Vedenie mesta Bari však
poznamenalo, že vina je aj na strane
umelcov, ktorí by mali lepšie vysvetliť
význam svojich výtvorov.
.... po 6 hodinovom vyzývaní bytu,
aby sa jeho obyvatelia vzdali sa polícia
v meste Dallas vzdala? Zistili totiž, že je
prázdny.
.... chlapík v Česku zavolal na mestskú políciu, či nie je priestupok, keď sa
mu okoloidúci neodzdravil?
.... pôvodný názov, mesta New York
bol New Amsterdam? Bolo to preto,
lebo ho založili Holanďania v roku 1624.
....žaba, ktorá sa vola “Horror frog”
má taký obranný mechanizmus, že keď
je ohrozená, zláme si kosti v končatinách a tieto kosti vytlačí cez kožu, aby
vytvorili provizórne pazúry?
Zaujímavosti
nej sieni, keď ho odsúdili na trest smrti?
Síce sa o tom súd dozvedel, ale trvalo až
11 rokov, aby sa dostal z väzenia a aj to
iba vďaka prezidentskej amnestii.
..... 10% Američanov si myslí,
že HTML je pohlavná choroba?
.... herečka Olivia Hussey, ktorá hrala vo filme Romeo a Julia z roku 1968
nemohla tento film na premiére v kine
vidieť, lebo mala iba 17 rokov a vo filme bola nahota? Na tom by nebolo nič
zvláštne, keby v tom filme nebola nahá
práve ona. Musela naň ísť v sprievode
dospelého človeka, rodiča, aby ho mohla legálne vidieť.
.... ľudský génom obsahuje množstvo informácii ako 750MB dát? Je to
tak preto, lebo sa skladá z nukleoditov.
Jeden nukleodit má informáciu 2 bity
a je ich tam 3x109
....vládne vozidlá na Kube majú
zo zákona povinnosť brať stopárov?
text_Pavol Šlachta
foto_Internet
_33
Vtipy
Vtipy
Má dvoch synov volajú sa Buď ticho a Mozog. Mama poslala Buď ticha
do obchodu a Mozga okopať zemiaky.
V obchode sa chlapca Buď ticha pýta
predavačka: „Ako sa voláš?“ „Buď ticho.
„Jooooooj! Ako sa to so mnou rozprávaš? Povedz ako sa voláš?“ „Veď hovorím Buď ticho!“ „Drzáň malý, zavolám
tvoju matku!“ Mama bola zavolaná
do obchodu: „Pani ako sa volá váš syn?“
„Buď ticho.“ „Ježis, aká matka, taký syn.
Volám políciu.“ Do obchodu prídu policajti a pýtajú sa matky: „Pani, ako sa
volá váš syn?“ „Buď ticho.“ Zaskočený
policajt hovorí matke: „Pani už vám vari
odišiel mozog? Áno, išiel okopávať zemiaky na záhradu...“
Dvaja narkomani. Jeden si chce
pichnúť svoju dávku. Zabudol si však
doma ihlu. Druhý mu ju ochotne požičia. Pichne si a vráti ihlu späť. V momente, keď si ju pichne do žily, tak prvý sa
zacerí.
- Mám AIDS. To som ťa naštval, čo?
- Mne to nevadí, ja mám prezervatív.
Policajt klope na dvere susednej
kancelárie. Ťuk. Ťuk. Z vnútra druhý policajt: - Kto je tam? - Ja! Zvnútra: -Ja?????
Domovníčka rozpráva susedke:
- Pani Justová je neobyčajne zdatná
žena, jej muž je na ňu veľmi pyšný. Dopoludnia pracuje v kancelárii, popoludní je pokladníčkou v kine a v noci hrá
v bare na klavíri. - A kedy, preboha, spí?
- vydesí sa susedka. - Cez poludňajšiu
prestávku vo výkladnej skrini ako reklama na nočné košele.
- Koľko je tvojmu dievčaťu? - 42.
- Haha, ty kks, však to môže byť tvoja
matka. - To hej, ale je to tvoja matka...
Policajt kupuje od iného policajta
záhradu. Ako si ju tak prehliada, škrabe
sa za uchom a hovorí:
– “Veľmi pekná záhrada, ale je veľmi
veľká.”
– “Ale neblbni, sem dáš cibuľu, tu
mrkvu a tu sliepky.”
– “No dobre, dohodnuté.”
Po nejakej dobe sa opäť stretnú
a ten predávajúci sa pýta:
– “Tak čo, záhrada?”
– “No perfektné. Cibuľa obrovská,
mrkva až po pás, iba tie sliepky nikde. Či
som ja ich nedal veľmi hlboko.”
_34
Príde chlapík na policajnú stanicu
a vraví :
- Môj sused má doma veľkú kopu
dreva.
- Ale to nie je trestné.
- Ale on sa chystá s tým drevom odcestovať.
- Ale ani to nie je trestné...
- Ale on v tom dreve preváža drogy!
- Okej, ďakujeme za oznámenie. Chlapík vyjde pred policajnú stanicu
a telefonuje:
Nazdar Jožo. Zohnal som ti chlapcov čo ti porúbu drevo. Budú to tí istí,
čo ti minule orali záhradu.
Vojde chlapec do krčmy a pýta sa:
„Koho bol ten írsky vlkodav vonku?“
Postaví sa jeden chlap a hovorí: „Môj
prečo?“ „Lebo môj pes vám ho asi zabil.“
„Aké je to plemeno?“ „Čivava.“ „Ako dokázala čivava zabiť írskeho vlkodava?“
„Zabehla mu v krku...“
Prikotúľa kohút pštrosie vajce
na dvorček, odfúkne si a vraví sliepkam:
„Nechcem vás kritizovať, ale pozrite sa,
čo dokážu v cudzine...“
Riaditeľ sa pýta sekretárky: „Prosím
vás, aký deň dnes máme?“
„Služobne piatok, súkromne neplodný.“
Každé ráno vchádza pyšný kohút
do kurína. Nežne pobozká deväť z desiatich sliepok a tej desiatej vytrhne
jedno pierko. Takto to ide deň za dňom.
Na 14. deň má však desiata sliepka
toho dosť, postaví sa kohútovi do cesty
a zlostne na neho kričí:
- Každé ráno pobozkáš deväť mojich kolegýň, ale mne zakaždým vyšklbeš jedno pierko! Čo to má znamenať?
Kohút jej ticho pošepká do uška:
- Teba chcem vidieť nahú, bejby!
Tehotná blondínka stojí pred zrkadlom, hladká si bruško a vraví:
„Len aby bolo moje.“
Nová učiteľka sa na hodine zoologie pýta Móricka:
- Od akého vtáka je toto vajce?
- Neviem.
- A toto?
- Neviem.
- A toto? Dobre si ho obzri....
- Neviem.
- Zle, zle, veľmi zle, ako sa voláš
chlapče?
Móricko si stiahne nohavice a hovorí:
- Skús uhádnuť podľa vajec!
Príde východniar do Bratislavy, nastúpi do MHD a pozerá:
Všetci rukami visia na hornej tyči.
Schmatne tyč, vydrapí ju, drbne
ňou o podlahu a zreve:
„Co? Nemožece vyrvac?!
Mária a Jozef sedia v maštali
po narodení bábätka. Idú okolo 3 králi
a zastavia sa pozrieť, čo sa deje. Jeden
z nich po uvidení bábätka skríkne: „Ježiš, ten je ale chutný!“
Na to Mária vraví Jozefovi: „Vidíš, to
je pekné meno, Ježiš, a nie Hugo!“
„Ty si hrozný, stále sa so mnou bavíš
iba o sexe! Čo napríklad hudba?“
„Hudba, no jasné... už si to niekedy
robila na klavíry?“
- Pán minister, odkiaľ beriete toľko
peňazí?
- Z nočného stolíka.
- A kto vám ich dáva na nočný stolík?
- Moja žena.
- A odkiaľ ich má vaša žena?
- Odo mňa.
- A vy ich máte odkiaľ?
- Veď vravím, že z nočného stolíka.
U doktora:
,,Pán doktor, ja mám strašne krátky
penis. Môžete s tím niečo urobiť?“
,,No, jedine že by sme Vám tam pri
operovali chobot od sloníčaťa.“
,,To by bolo skvelé!“
Vykonajú operáciu a za týždeň príde pacient na kontrolu: ,,Tak čo, ako
Vám slúži Váš nový penis?“ pýta sa
doktor.
,,Úplne skvele, pán doktor, akurát,
keď idem po lúke, tak ten môj nový
penis trhá trávu a strká mi ju do zadku.“
Opitý muž čaká s jedným príslušníkom dopravnej polície na krvné testy.
Po chvíli k nim príde lekár a hovorí:
„Test je negatívny, v alkohole nebola nájdená žiadna krv!“
Chlapec: Budeme hrať hru na hasičov.
Dievča: Okej, ale ako sa to hrá?
Chlapec: Ja ti pôjdem prstami
po nohe hore a keď povieš červená tak
zastavím.
Dievča: Dobre... (členok, koleno,
stehno)
Dievča: Červená!
Chlapec: Hasiči na červenú nezastavujú!
Mamička na pieskovisku hovorí
synčekovi:
- Nebi toho chlapčeka lopatkou
po hlave! Spotíš sa a prechladneš.
Zákazník sa dohaduje s maliarom
o cene jeho plátna. Maliar požaduje vysokú sumu. Zákazník sa ohradí:
- Majstre, vy žiadate takú sumu,
akoby ste boli dvesto rokov po smrti.
som roky nevidel.
chodňar, ta naj zhasne.
- Zbieraš aj huby satany?- Nie, ja
som ateista.
Farár v Bratislave na mladežníckej
omši:
-Znace jaki je najvačši exorcista
tuná na Slovensku?
-Vujtek! Bo vyhnal Satana z reprezentácie.
- Prečo majú gorily veľké nosné
dierky?
- Lebo majú veľké prsty.
V škole sa rozprávajú dvaja prváčikovia:- Ešte 56 rokov a ideme do dôchodku.
- Prosím vás, - pýta sa žiačka v autoškole inštruktora, - ja mám Fiatku. Keď
mi dojde benzín a ja sa rozhodnem ísť
ďalej, nemôže to uškodiť motoru?
Aký je rozdiel medzi CIBUĽOU
a SVOKROU?
Keď krájaš svokru tak neplačeš!
- Prečo sme mali na Slovensku takú
teplú zimu?- Pretože na východ od našich hraníc je až príliš horúco.
Kúpil som si nový notebook a nechal som ho vedľa postele na podlahe.
Druhý deň sa ho všimla babička, ale
myslela si, že je to váha... Výsledok - babička váži 700 eur.
Aký je rozdiel medzi horolezcom
a horolezkyňou? Horolezkyňa môže dosiahnuť vrchol už v základnom tábore!
Prvý suspenzor bol v hokeji použitý
už v roku 1874. Ale prvá helma až v roku
1974. Trvalo to sto rokov, kým mužom
došlo, že i mozog je dôležitý.
V Rusku sa pýta zahraničný novinár jednoduchého starčeka: - Dedo, čo
budete robiť, keď v Rusku nastane blahobyt? - Prežili sme vojnu, prežili sme
biedu, prežijeme aj blahobyt.
Stojí vojak na stráži, okolo prejde
generál a vojak nič. Generál sa vráti
a pýta sa vojaka:
- Vojak, nemali ste má náhodou pozdraviť?
- Hej? A od koho?
- Drahý, čo sa ti v noci snívalo, keď si
ma kopal, pľul a fackal?
- Ja som nespal.
Jak z Blavy odidze posledný Vy-
V nemocnici vezie sestrička pacienta na pohyblivej posteli a ten jej tichým
hláskom hovorí:
„Sestrička skúsme na ARO.“
Ona na to: „Ticho!“
Pacient opäť: „Sestrička skúsme
na ARO.“
Ona: „Ticho, nevyrušujte!“
Pacient znova: „Ale sestrička, prosím, skúsme na ARO.“
Sestrička: „Pán doktor povedal
do márnice, tak do márnice!!!“
Patológ v pitevni na stole si obzerá
telo a hundre si popod nos:- No vidíte,
pán Novák, mali ste strach, že po operácii zostanete na vozíčku.
Aj vaša žena pribrala po vianočných
sviatkoch pár kilogramov? Treba jej dohovoriť a dohodnúť sa s ňou nadennom
behaní 1,5 km. Keď bude takto behať
jeden týždeň, tak zistíte, že je od vás
vzdialená 10,5 km.
Vtipy
Mužovi v zmiešanej saune sa postavil, vstane a kričí: “Potrebujem ženu,
potrebujem ženu, teraz! Jedna žena
vezme vedro studenej vody, poleje ho
a je po erekcii. Muž sa pozrie dole a vraví: “Ty parchant ...ty si bol iba smädný!”
zdroj_Internet
foto_Internet
Pacient: ”Je moja choroba zriedkavá?” Lekár: ”Nie, sú jej plné cintoríny.”
Aká musí byť pivnica, aby víno v pokoji dozrelo? Zamknutá.
Sestra, prečo budíte toho pacienta?
On si ešte nezobral prášky na spanie!
Keď vypiješ nápoj nesmrteľnosti
dávaj si pozor aby ta nezavreli na doživotie.
Hovorí žena mužovi :- Drahý urobme kompromis. Ty priznaj, že sa mýliš
a ja ti dám za pravdu.
Odkedy som sa oženil mám niečo
s očami, nič nevidím v peňaženke.
Príde domov muž a hovorí manželke: - Dnes som dostal okuliare a predstav si stretol som toľkých známych, čo
_35
NA RAŇAJKY
le.cz
V PRAHE
Nočn
vlak é
yz
Žilin o
yo
2:30
lístky na
www.le.cz
Download

2014/2015-2