Školský rok 2012/2013
Číslo 4
Vážený pán riaditeľ, drahí učitelia, najlepšie kuchárky,
upratovačky, ujo školník, milí spolužiaci.
Deväť rokov zbehlo ako voda a je tu koniec našej cesty na
základnej škole. Toto číslo Školáka sme dostali na starosť my,
deviataci. V tomto čísle sa dozviete, čo sa nám za ten čas na tejto
škole podarilo napáchať, čo sme sa naučili, čo sa nám tu najviac
páčilo, na čo nikdy nezabudneme. Chceme sa poďakovať a rozlúčiť
sa. Bolo to deväť najlepších rokov. Tak, spolužiaci naši, poslúchajte
a nerobte učiteľom nervy, nechajte ich troška oddýchnuť po nás ;)
Ale pamätajte, akí ste vy k učiteľom, takí sú oni k Vám! ;)
Vaši deviataci 
Dňu matiek patrí každá druhá májová nedeľa v roku. Mama je tým človekom, ktorý
nám venoval to najcennejšie, čo vôbec môže človek človeku darovať, ľudský život. Mama
je prvým človekom, ktorý nás s láskou objal pri príchode na svet, ktorý nám ponúkol
potravu pre telo aj dušu. A keď vyrastieme, vyprevadí nás do tajomného sveta dospelosti,
hoci navždy zostaneme jej dieťaťom.
Dlhoročnou tradíciou našej školy, ZŠ 8. mája, je slávnostná akadémia ku Dňu matiek.
10. mája 2013 do Domu kultúry prijali pozvanie mnohé mamičky, babičky, ale aj celé
rodiny. Svojou prítomnosťou nás poctili aj vzácni hostia, pán primátor Ján Holodňák
a vedúca OŠKŠaM Viera Dercová. V úvode sa k prítomným prihovoril pán riaditeľ Miroslav
Bačišin a pán primátor Ján Holodňák.
Žiaci našej školy si pripravili pestrú zmes slova, spevu i tanca ako poďakovanie
mamkám i babkám za ich starostlivosť, obetavosť, za každé milé slovo, bozk, úsmev
i povzbudenie, ale aj za pokarhanie, lebo aj to je potrebné k životu, aby človek nezablúdil.
Ďakujeme všetkým učiteľkám, učiteľom a vychovávateľkám ZŠ 8. mája, ktorí program so
žiakmi pripravili. Ďakujeme ZRPŠ a všetkým rodičom za to, že sa slávnostná akadémia
mohla s ich finančnou pomocou uskutočniť. Poďakovanie patrí Mgr. Martine Dzurovej
a Mgr. Pavlovi Želizňákovi za réžiu programu a tiež Ivanovi Rudymu, zamestnancovi
Domu kultúry, za nezištnú technickú pomoc. A hlavne ďakujeme pani zástupkyni Vlaste
Lažovej, ktorá krásnu tradíciu Slávnostnej akadémie ku Dňu matiek na našej škole
udržiava.
Dôkazom toho, že program bol vydarený, bola slzička v oku nejednej mamičky,
babičky, ale aj otecka. Ak ste sa predsa len z nejakých dôvodov nemohli zúčastniť
programu, videozáznam z akadémie si môžete pozrieť na webovej stránke našej školy
zs8majask.edupage.org.
30. máj bol pre žiakov prvého ročníka veľmi slávnostný. Lúčili sa so šlabikárom. Každej
učebnici uviazali peknú mašľu a poďakovali za pekné farebné písmená a pekné básničky.
Najviac žiaci ďakovali za to, že sa s pomocou šlabikára naučili čítať.
Dovidenia, šlabikár, a ty, čítanka, vitaj medzi nami, o chvíľu druhákmi!
Mgr. Kaščáková
Mgr. Džupinová
2
Nie je HODINA ako HODINA!
Niekedy môže byť aj vyučovanie zábavné, napríklad vtedy, keď sa vaše hodiny
zmenia na televíznu reláciu Pod lampou. Niečo také sme si vyskúšali my, deviataci, tento
týždeň pod vedením pani učiteľky Kosťovej. Rozdelení na tím dievčat a chlapov sme
diskutovali na tému zdravej výživy a tým preberali učivo deviatackej chémie. Rozoberali sa
témy ako poruchy príjmu potravy, šport, exotické ovocie, mliečne výrobky, obezita
a popritom sme mali aj ochutnávku nepečenej torty a ovocno-zeleninového šalátu.
Všetkým sa to páčilo a dozvedeli sme sa mnoho nových informácií, čo sa týka zdravého
životného štýlu.
A na záver by sme chceli poďakovať našej učiteľke Daniele Kosťovej, že sme si mohli
takto spestriť hodiny chémie.
Jully K. a Klárka H.
Beseda s historikom Jozefom Rodákom
16. mája 2013 sa žiaci 8. ročníka pri príležitosti 68. výročia víťazstva nad fašizmom
zúčastnili na besede o knihe Pozabudnutí hrdinovia. Autor knihy Jozef Rodák, predseda
Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Svidníku, a Pavel
Gaľ, podpredseda ZO SZPB vo Svidníku, rozprávali žiakom o 2. svetovej vojne a o
príbehoch ľudí, ktorí ju prežili. Pán Rodák počas štúdia na vysokej škole chodil po
okolitých dedinách a oslovoval ľudí a ich príbehy zdokumentoval. Robil to preto, aby sa
zachovala pamiatka na tragickú udalosť, ktorá sa udiala aj v okolí nášho mesta a pri ktorej
zahynulo mnoho odvážnych vojakov. Tiež robil výskum a podľa dokumentov, ktoré poskytli
pozostalí padlých vojakov, im pomáhal hľadať ich padlých príbuzných. Rozprával aj
o vojakoch a malých chlapcoch, ktorých pripravila o život stále funkčná munícia ukrytá aj
na tých najneočakávanejších miestach. Na otázku, ktorý príbeh je pre neho najvzácnejší,
pán Rodák nepotreboval čas na rozmyslenie, hneď vedel odpoveď. Príbeh bol
o československom vojakovi, ktorý žil v Anglicku, kde sa aj oženil. Ten vojak nemohol ani
pomyslieť na predstavu, že odtiaľ nemôže nijako pomôcť, a tak sa rozhodol vrátiť späť
a bojovať v Karpatoch proti nepriateľom. Žiaľ, po mesiaci tvrdého boja zahynul. Keď
odchádzal, nechal doma tehotnú manželku, ktorá štyri mesiace po jeho smrti porodila syna
Františka. Keď František vyrástol, snažil sa nájsť hrob svojho otca. Až po roku 1990 sa
dostal do nášho regiónu a poprosil pána Rodáka o pomoc pri hľadaní hrobu padlého otca.
Pán Rodák ho našiel a postaral sa o vybudovanie pamätníka na počesť statočného
československého vojaka, Františkovho otca. František žije dodnes a oženil sa s Poľkou
v dedine, kde padol jeho otec. Často sa vracia do nášho regiónu. Ďakujeme veľmi pekne
pánovi Rodákovi a pánovi Gaľovi, že nám pripravili takú pútavú besedu, že sme ju
počúvali so zatajeným dychom.
Barbora Ludviková, Natália Čabiňáková a Nikola Tesľuková
3
Úspechy našich školských volejbalistov
Volejbalisti v zložení Damián Cuprišin, Denis Czech, Stano Hvozda, Jaro Genco,
Dávid Juhás, Samo Grega a tréner pán učiteľ Jaroslav Genco zaznamenali v midi cool
volejbale pekné úspechy. Prvý turnaj absolvovali vo Vranove nad Topľou, kde porazili
Vranov, Strážske aj úradujúceho majstra Slovenska, Humenné, a postúpili na Majstrovstvá
východu. Na Majstrovstvách východu, ktoré sa konali v Prešove, si počínali veľmi dobre.
Osem družstiev hralo v dvoch skupinách. Naši žiaci sa v skupine stretli s Moldavou,
Popradom a s Parchovanmi, ktorým nedovolili uhrať ani jeden set a postúpili do finále proti
favoritovi turnaja, ZŠ Karpatskej zo Svidníka. Chlapci nenechali nič na náhodu a odohrali
aj tento zápas naplno. I keď sa im nepodarilo vyhrať prvý set, v druhom sete sa karta
obrátila, dobrou taktikou, dobrým servisom, výbornou obranou a silným útokom psychicky
položili súpera a druhý set a tajbrejk dotiahli do víťazného konca a vyhrali v pomere 2:1.
Z turnaja si odniesli pohár, zlaté medaily a skvelý pocit. 25. júna naši volejbalisti cestujú do
Trenčína na Majstrovstvá Slovenska. Držte nám palce!
Dňa 30. apríla 2013 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže "Na bicykli
bezpečne ". Je to súťaž vyhlásená Ministerstvom školstva SR , ktorá pozostáva z praktickej
a teoretickej časti. V jazde zručnosti museli súťažiaci na bicykli postupne zdolávať prekážky
– nerovnosť na ceste, uličku, prenos pohára s vodou, lavičku, osmičku, slalom a na záver
zastavenie na presnosť. Teoretická časť pozostávala z preverenia vedomostí z dopravných
značiek a teoretického riešenia dopravných situácií na križovatkách. Tohto ročníka súťaže sa
zúčastnilo rekordných 65 žiakov (ročník narodenia 2001, 2002 a 2003).
Víťazom sa stalo družstvo 5.b v zložení: Anna Želizňáková, Anna Mária Keselicová, Samuel
Gajdoš, Thomas Bujdoš, ktoré získalo 100 b
2. miesto - 6.a (I. Haľková, T. Marusinová, M. Motyka, D. Jaselský) - 87 b
3.
miesto
4.b
(K.
Milá,
A.
Dzurová,
S.
Skička,
S.
Hnát)
85
b
4. miesto - 6.b (N. Gajdošíková, M. Maliňáková, R. Matkobiš, M. Konfederák) - 83 b
5. miesto - 6.b (S. Krifková, A. Morozová, J. Zajaroš, D. Kanaloš ) - 78 b
6. miesto - 5.b (D. Gajdošová, T. Kontúrová, A. Juhás, D. Kudla) - 76 b
7. miesto - 4.b (A. Dzurová, D. Babjaková, S. Bochnovič, B. Čonka) - 64 b
- 5.a (M. Vansová, V. Karalová, J. Varga, S. Halaj) - 64 b
8. miesto - 6.a (K. Hospodárová, V. Halajová, D. Cichý, D. Sasarák) - 53 b
9. miesto - 3.a (K. Panová, J. Vargová, S. Štefanisko, P. Bojkas) - 48 b
10.miesto - 4.a (O. Sivuličová, V. Šmajdová, S. Barna, P. Motyka) - 28 b
11.miesto - 3.b (B. Leferovičová, T. Bačová, D. Glogovský, M. Pagáč) - 17 b
12.miesto - 4.a (S. Gregová, S. Rimová, R. Volčko, R. Kurečko)
- 16 b
Ďalší 13 žiaci súťažili ako jednotlivci, keďže neboli členmi povinných 4-členných družstiev
(2chlapci+2dievčatá).
Za pomoc a spoluprácu pri uskutočnení tejto akcie a tiež za fotodokumentáciu ďakujem Mgr.
Vladimírovi Zelizňákovi.
Mgr.Jaroslav Genco, školský koordinátor Dopravnej výchovy
4
Do klubovej vitríny Legend Watches Slávia Svidník pribudol ďalší majstrovských pohár, ktorý
na Majstrovstvách Slovenska vo volejbale žiakov získali zverenci trénera Mariána Vitka. V dvoch
športových halách pod Duklou bolo osem tímov rozdelených do štvorčlenných skupín. Právo
postupu do semifinále mali prví dvaja v poradí. Svidnícke volejbalové nádeje neponechali
v konkurencii Volley Teamu UNICEF, Nového Mesta nad Váhom a Prievidze nič na náhodu
a medzi najlepšiu štvorku postúpili bez straty setu. V semifinále sa Svidník stretol so Žilinou a do
priebehu duelu prehovoril za stavu 18:21 v prvom sete najviac moment, kedy sa hosťom zranil ich
kľúčový hráč M. Jančura. Mladé nádeje Slávie získali úvodné dejstvo pomerom 25:23 a v ďalších
dvoch setoch dovolili súperovi uhrať iba po osem lôpt. V súboji o celkové prvenstvo na seba
narazili obidva tímy z I. ligy, oblasť Východ. Humenné postúpilo na M SR ako víťaz dlhodobej
súťaže. Atmosféra vo svidníckej športovej hale perfektná, bola plná hala a, samozrejme, nechýbal
ani FAN CLUB Slávia Svidník. Posledné finálové body tribúna stála a tlieskala. Medaily odovzdával
primátor mesta Ing. Ján Holodňák a súťažný riaditeľ SVF Ľ. Stražay. Najlepším hráčom turnaja sa
stal bývalý žiak našej školy Tomáš Goban. Medzi hráčov patria aj žiaci z našej školy Damián
Cuprišin, Stano Hvozda (vyholené hlavy) a pre technickú chybu v SVF sa Denis Czech nedostal na
súpisku a nemohol hrať. Majstrov slávnostne prijal primátor mesta Ján Holodňák a odovzdal im
ďakovné listy a vecný dar.
Aj na našej škole sme oslavovali MDD. Ráno to síce vyzeralo na búrku, ale
oblaky sa rozplynuli a my sme sa vybrali na pešiu zónu. Mesto v spolupráci s CVČ
Svidník a VK LW Slávia Svidník pre nás pripravilo zaujímavý program. Na pešej
zóne všetky deti po celý čas zabával klaun. Pred pódiom sa konalo mnoho zábavných
aktivít, do ktorých sa zapojili najmä mladší žiaci, ako napr. hádzacia doska, veľké
drevené bludisko, bláznivý hokej, koníky, vrh podkovou... Väčšinu zaujali chodúle.
Na ihrisku pri GDH sa konal volejbalový turnaj o pohár primátora mesta Svidník,
v ktorom si žiaci svidníckych škôl mohli zahrať volejbal s extraligistami. Naši žiaci
získali zlatú medailu! Taktiež sa konal aj futbalový turnaj o pohár primátora mesta
Svidník na ihrisku pri ZŠ Komenského. Aj v tomto turnaji zlatý pohár primátora
putoval do ZŠ 8. mája!
O 11:00 sme sa všetci presunuli na pešiu zónu, kde sa konala autogramiáda
volejbalistov Slávie, aby bolo veselo, hrala skupina Kisses. Po vystúpení boli ocenení
volejbalisti, futbalisti a reprezentanti mesta, ktorí dostali ďakovný list, plaketu
a darček. Bola to vydarená akcia. Všetci sme dostali MDD balíčky, ktoré pre nás
pripravilo CVČ. Ďakujeme! 
Stan
5
Prečo práve voda z vodovodu ?
Tisíckrát opakovaná veta, že voda je základnou podmienkou všetkého života, je
jednoducho pravdivá. Viac ľudí na Zemi predstavuje väčší dopyt po vode a máloktorá
z množstva vodných plôch na zemeguli má vodu vhodnú na pitie. V skratke – pitnej vody už
dnes nie je dosť. Viete, že ¾ našej planéty pokrýva voda, ale len 1 % z tohto je voda vhodná na
pitie ? LEN JEDNO PERCENTO !
22. marec je dňom uvedomenia si dôležitosti vody pre zachovávanie životného prostredia
a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Svetový deň vody si už tradične pripomíname aj my, žiaci ZŠ
8. mája vo Svidníku, rôznymi aktivitami, ktoré sústreďujú svoju pozornosť na špecifické
problémy, ktoré súvisia s bezpečne kvalitnou pitnou vodou.
Medzi tradičné aktivity našich žiakov – šiestakov patrí návšteva čističky odpadových
vôd v Stročíne. Ich predstavy o čistení odpadovej vody sa vôbec nestotožnili s realitou- s tým,
čo počuli a čo videli. S celým procesom čistenia, či už mechanického až po biologický pútavou
a veľmi zaujímavou formou vysvetľovala pani Ing. Štefaníková, ktorá už niekoľko rokov pracuje
na tejto čističke.
Žiaci zistili, že skôr, než pootočia vodovodným kohútikom, aby sa napili čistej vody, musí
voda prejsť lapačom krku, hrablicami, lapačom piesku. Základom čistenia je biologická nádrž,
v ktorej sú baktérie živiace sa nečistotami, ktoré sú vo vode. V čističke sa vyčistí až 98 %
vody.
Aká bola reakcia našich žiakov na túto exkurziu? Veľmi pozitívna. A aj tu platí to známe,
je lepšie raz vidieť ako 100-krát počuť.
Oslávme význam vody spoločne a dajme si dúšok zdravej vody z vodovodu.
Ďakujeme pani Ing. Štefaníkovej za odborný výklad, VVS za darčeky a pani učiteľkám
Mgr. Kosťovej a Mgr. Šturákovej za sprostredkovanie tejto ekurzie.
Mgr. Kosťová, Timea Marusinová 6.a
V mesiaci apríl je významný deň - Svetový deň zdravia
My, žiaci 4. ročníka ZŠ 8. mája vo Svidníku, sme si tento deň pripomenuli zaujímavými
a nezvyčajnými aktivitami. K ich realizácii prispela výborná spolupráca žiak – učiteľ – rodič –
priateľ školy.
V rámci vyučovacieho predmetu Mladý záchranár a projektu Zdravá škola v spolupráci
s Mládežou SČK pri ÚS SČK vo Svidníku, trénerkou Jarkou Hrinkovou sme si doplnili svoje
teoretické poznatky o poslaní Červeného kríža a zároveň získali praktické zručnosti poznať
základné životné funkcie. Mnohí z nás priamo na figurínach vyskúšali, čo je to umelé dýchanie
a masáž srdca.
O strave, ako základnom faktore ovplyvňujúcom zdravie, o konzumácii vyváženej
a pestrej stravy sme sa veľa nového dozvedeli na besede s pani Ilčiskovou – mamičkou nášho
spolužiaka a majiteľkou Biopotravín Svidník. Spoločne sme si vymieňali názory o zdravom
spôsobe života, o nedostatku pohybu a o nesprávnej životospráve. Najzábavnejšia
a najpoučnejšia bola ochutnávka BIO potravín.
Ďakujeme za spestrenie nášho školského dňa.
Žiaci 4.b
6
V jednotnej Európe hovoríme rôznymi jazykmi
– to je názov projektu, ktorý sa každoročne realizuje na ZŠ 8. mája. Žiaci si uvedomujú
dôležitosť vyučovania cudzích jazykov. V tomto roku sa niesol v duchu témy Ochrana
životného prostredia. Zachrániť svet môžeme len globálne, spoločnými silami. Problémy
životného prostredia vedia žiaci vyjadriť rôznymi jazykmi a zvládli to bravúrne. Svojich mladších
spolužiakov oboznámili s hrozbami znečistenia životného prostredia a dôležitosti ochrany pitnej
vody v troch jazykoch: anglickom, nemeckom a ruskom. V každom jazyku odznela aj
prezentácia na danú tému. Nakoniec si žiaci svoje poznatky overili v zábavnom kvíze, ktorý
ukázal, že o ochrane životného prostredia vedia naozaj veľa: „Pripravili sme si projekty
o znečistení vody a prírody. Najviac nás zaujala reportáž o Severnom mori, ktoré je
najväčšou „skládkou“ odpadu Európy. Aj projekty v ruskom a anglickom jazyku nás
všetkých zaujímali. Dozvedeli sme sa z nich, že na Zemi sa nachádza veľké množstvo
ohrozených zvierat a rastlín,“ opísali nám svoje skúsenosti samotní žiaci hneď po skončení
akcie. Na záver si zaspievali piesne v troch jazykoch a všetci si okrem obohatenia slovnej
zásoby odniesli veľa pravdivých informácií o tomto globálnom probléme.
Žiačky 8.a
Beseda s Jánom Jurčišinom, priamym účastníkom
oslobodzovacích bojov o mesto Svidník
Veľakrát zabúdame na to, že na našom území sa pred rokmi odohrávala 2. svetová
vojna, ktorá zničila veľa domov, budov, miest a dedín, zanechala veľké škody
a v konečnom dôsledku zobrala tisíce nevinných ľudských životov. Dňa 4. júna 2013 do
našej školy, ZŠ 8. mája, prišiel v sprievode Pavla Gaľa, podpredsedu ZO SZPB vo
Svidníku, 88-ročný Ján Jurčišin, priamy účastník oslobodzovacích bojov o mesto Svidník
a obce nášho okresu v 2. svetovej vojne. Porozprával nám veľa príjemných aj
nepríjemných zážitkov a s úsmevom na tvári a smútkom v srdci pospomínal na svojich
kamarátov, ktorí však nemali toľko šťastia ako on. Každý príbeh, ktorý nám porozprával,
sprevádzali patričné emócie. Vo vtedajších neľahkých časoch musel odísť od rodiny
a blízkych, iba s krátkym štrnásťdňovým výcvikom, začal bojovať za nás všetkých a za
naše spoločné územie, čo sa mu nakoniec aj podarilo. Jeho rozprávanie nás prinútilo
zamyslieť sa nad tým, aký ľahký a pokojný život môžeme prežívať dnes my. Dnes je pán
Jurčišin milý starší pán, ktorý sa teší zo života a rokov, ktoré prídu.
Daška Rešetárová a Nika Bezecná
Deviatačka Veronika Bezecná je výbornou speváčkou. Jej najnovším úspechom je prvé
miesto v krajskom kole v Prešove, čo jej zaručuje postup na celoslovenské kolo prestížnej
speváckej súťaže Slávik Slovenska 2013 vo Vrábľoch v dňoch 27.-28.06.2013. Držme Veronike
palce, aby takým pekným zážitkom ukončila základnú školu. Veľa šťastia!
7
Minulý rok sme spustili projekt Moderná škola – cesta k úspechu. V rámci zmluvy
o nenávratný finančný príspevok čerpáme prostriedky na nový spôsob vyučovania.
Operačný program Vzdelávanie má za cieľ tradičným školám pomôcť svoje vyučovanie
zmodernizovať.
Plne vybavená multimediálna učebňa sa pre nás stala realitou. Slávnostne sme ju
otvorili 23. mája 2013 za prítomnosti primátora mesta Svidník Jána Holodňáka a vedúcej
Odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Mestského úradu Viery Dercovej. Projekt
Moderná škola zabezpečí pre žiakov a učiteľov kvalitnejší vyučovací proces, hravosť
a nadšenie pre nové informácie. Interaktívna tabuľa, elektronická verzia učebnice,
multimediálna učebňa a moderné didaktické prostriedky sa nevyhnutne stanú súčasťou
nášho vyučovacieho procesu.
Naša škola dostala nenávratný príspevok vo výške viac ako 330 tisíc eur
z Európskeho sociálneho fondu, pričom je do projektu zapojených 18 pedagógov a 270
žiakov našej školy. Projekt zahŕňa multimediálnu učebňu s 32 notebookmi, interaktívnu
tabuľu, didaktické pomôcky, školiaci materiál a pracovné zošity s CD nosičom pre
vyučovacie predmety fyziku, matematiku, biológiu a chémiu, a to pre žiakov aj učiteľov.
Realizácia projektu potrvá do konca marca 2014.
–red-
10. a 11. júna sme sa my, žiaci 8. ročníka, zúčastnili výletu v chatovej oblasti Mníchovský
potok. Cesta sa nám zdala dlhšia asi preto, že sme cestovali spojom. Z Bardejova sme išli už
len po svojich. Prostredie bolo pekné, potešilo nás, keď sme videli mnoho ihrísk na rôzne
športy. Po dobrom obede sme mali čas len pre seba, mohli sme si oddýchnuť aj vonku, aj vo
vnútri. Podvečer sme sa vybrali pod prístrešok pri chate opekať. No napokon nás odtiaľ vyhnala
búrka. Ráno bolo ťažké asi pre všetkých. No komu by sa chcelo vstávať po takom náročnom
dni? A to sme ešte nevedeli, čo nás čaká. Vybrali sme sa do Bardejovských kúpeľov pešo. No
nie po ceste, ale lesom! Bahna bolo neúrekom, a tí, čo na sebe bahno nemali, akoby s nami ani
neboli. A aby toho nebolo málo, v lese sme párkrát poblúdili. Nakoniec sme uvideli Bardejov
z kopca. Schádzali sme dole obrovskou lúkou plnou jahôd a kvetov. Na najbližšej zastávke sme
zistili, že autobus nám práve utiekol a ďalší ide až o hodinu. No čo už, bolo to blízko pri
obchodnom dome, tak sme poprosili učiteľky, či si nemôžeme kúpiť čisté veci. Niektorí sme si
kúpili to, čo sa nám zapáčilo, iní to, čo práve potrebovali. Autobusom sme šli do Bardejovských
kúpeľov a tam sme sa s chuťou najedli. Mnohí si priniesli aj suveníry. Cesta späť bola dlhá, no
a hádajte prečo.
Nikola Tesľuková a Natália Čabiňaková
8
Rusíni/Rusnaci sú tretia najpočetnejšia menšina na Slovensku. Rusínov
máme aj vo Svidníku. Nedávno, 20.-26.mája, sa konal vo Svidníku prvý
Rusínsky festival. Jak znate po rusnacky, ta sja dorozumite u calim šviti.
Jak neznate bysiduvati, ta to haňba, smich. Tu máte zopár základných slov:
AMBRELA – dáždnik
GAMBA – pera
FEST – veľa
FURT – stále
GAČI – spodky, nohavičky
KAJSTRON – hrniec
BANDURKY – zemiaky
JABKO – jablko
MORKOV – mrkva
KLASA – trieda
LACHY – oblečenie
LAJNO – kravský trus
PASKUDA – odporný človek
PLANYJ – zlý
PIP – farár
PACJA – prasa
PRIPOVIDKA – rozprávka
PUĽKA – morka
ŠČAMBA – trieska
TABLA – doska na hnetenie cesta
TAKOJ – hneď
TRIMATY – držať
TUNIJ – lacný
VAJČAK – žrebec
VJEDNO – spolu
ZBAČITY – zbadať
ZDYCHATY – spať
ZNATY – vedieť
ANCUG – oblek
BAJUSI – fúzy
BĽACHA - plech
BOČKATY SJA – bozkávať sa
BUDAŔ - drevený záchod
BUGIĽAR - peňaženka
BIGĽAJZ - žehlička
BOMBARĎAKY - ženské spodky
CUKERLIKY - cukríky
DORAZ – hneď
DRABINA – rebrík
FRIŠNO – rýchlo
HOKERLIK - stolička bez operadla
HVARITY - hovoriť
CHYŽA - dom
KAPURA – vráta
KOSTURA - nožík
MOLOTOK – kladivo
MURIANKA – mravec
NALPA – opica
NASPAK - naopak
OLE - nože
MOLOKO - mlieko
RAJBATY – prať
SERENČA – šťastie
ŠVABLIKY – zápalky
ŽYČKA – lyžica
BOLOTO – blato
ĎAŠTO – niečo
GRYS – krupica
STAN
9
Vynikajúce prvé miesto v celoslovenskom kole vedomostnej súťaže Čo vieš
o hviezdach? , ktoré organizovala Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove 11. júna
2013 v Žiari nad Hronom, získala naša štvrtáčka Alexandra Dzurová. Za výborné meno
pre mesto Svidník a najmä pre našu školu jej ďakujeme, srdečne blahoželáme a prajeme
veľa ďalších úspechov.
–red-
!POZOR, SÚŤAŽ!
Redakcia časopisu vyhlasuje Súťaž o tričko I Svidník. Pravidlá súťaže: Prepíšte
a prekreslite tajničku (ktorú nájdete v našom časopise), vyplňte a vhoďte do schránky
časopisu pri anglickej učebni. Jedného šťastlivca so správne vyplnenou tajničkou
vyžrebujeme a cenu odovzdáme 28. júna pri závere školského roka. Tričko venovala
firma ADAS.
redakcia
Príde Rusnák do Bratislavy, nastúpi do MHD a pozerá: všetci rukami visia na hornej tyči.
Schmatne tyč, vydrapí ju, hodí ňou o podlahu a zreve: Što? Nemožete vyrvaty?
-Móricko, vymenuj dve zámená!
Malý Matúš príde domov a otec sa ho
pýta:
- Tak, čo je nového v škole?
- Päťka a päťka.
- Čožeee?
- A ešte štvorka!
- To snáď nemyslíš vážne...
- Ale neboj sa otec, tie známky už
neplatia!
- To mi odľahlo. A prečo?
- Lebo ma vyhodili zo školy.
- Kto? Ja?
- Výborne, píšem ti jednotku.
Status chlapca na Facebooku:
"Máme matiku a nudím sa :/"
Komentár od učiteľa: "Poď k tabuli,
Jožo!"
- Jedno pivo i hotdog s horčicou...
- A máš osemnásť?
- No, ta dajte s kečupom
10
Našich deviatakov čakala neľahká úloha, museli si vybrať strednú školu. Mohli si
vybrať dve školy, v ktorých museli napísať prijímacie skúšky. Väčšina deviatakov sa
rozhodla pre Gymnázium duklianskych hrdinov vo Svidníku. Ostatní Gymnázium bl. Matky
Terezy vo Svidníku, Obchodnú akadémiu či Hotelovú akadémiu Spojenej školy vo
Svidníku, SPŠ v Bardejove, ale aj Konzervatórium v Košiciach a iné stredné školy vo
Svidníku a v okolí. Niektorým žiakom sa možno nepodarí ukončiť deviaty ročník, ale to sa
dozvieme až 28. júna, keď sa budú odovzdávať vysvedčenia. Najradšej by všetci ostali tu,
ale nedá sa to, život ide ďalej a s ním prichádzajú nové výzvy, noví ľudia, nové prostredie
a podobne. V tomto čísle Školáka nájdete aj poďakovanie a pozdravy deviatakov...
Milý môj riaditeľ, drahí učitelia, kucharočky, upratovačky, ujo školník,
spolužiaci, kolegovia!
Nie tak dávno, 2. septembra 2004, sme po prvýkrát zasadli do lavíc tejto školy.
Bolo to pre nás niečo nové, spoznávali sme nové prostredie, nových spolužiakov, nových
učiteľov. Asi jediné, na čo sme sa tešili, bolo, že sme poobede nemuseli spať! 
V prvom ročníku sme sa učili čítať, písať a počítať fazuľky. Postupne nám toho učiva
pribúdalo. V treťom ročníku sme opäť dostali nového učiteľa a učenia pribúdalo stále.
Na odreagovanie sme boli v Škole v prírode v Tatrách, pripravovali si masky na
karneval a zažívali perfektnú Rozprávkovú noc. Potom sme prišli na druhý stupeň, kde
nás čakal ďalší nový triedny učiteľ, ale aj nové predmety a nová školská reforma.
Žiadne nové učebnice, témy pozliepané, popreskakované, no proste, chaos. Prežili sme
to! Ako privítanie nám vtedajší deviataci pripravili Krpaťák, aby otestovali, či sme
hodní druhého stupňa. Nové bolo pre nás to, že každý predmet nás učil iný učiteľ.
Opäť super karnevaly, Rozprávkové noci, ale nie ako diváci, ale ako herci. Rozprávková
noc bola, je, aj bude najlepšia školská akcia. Aj keď žiaci z iných škôl sa smiali, že oni
utekajú zo školy a my v nej spíme. 
Táto škola sa volá ZÁKLADNÁ preto, lebo nám dala základ do života. Vychovala
nás, bola nám útočiskom a druhým domovom každý deň. Nesmierne si ju vážim spolu
s jej zamestnancami. Mojimi triednymi učiteľmi boli : p.u. Jureková, p.u. Zelizňák, p.u.
Gibová a najlepšia učiteľka na svete Cuperová. Na tejto škole je super riaditeľ,
zástupca a zástupkyňa , ktorí túto školu majú radi, sú tu super učitelia, ktorí vedia
naučiť aj pomôcť, šikovné upratovačky, ktoré vedia pokričať, ale vždy udržiavajú
11
školu čistú, je tu aj pracovitý školník, ktorý má všetko pod kontrolou a všetko funguje,
ako má. A najlepšie nakoniec, naše kuchárky, ktoré sú najlepšie na celom svete, nielen
perfektne varia, ale vždy sa s nimi dá porozprávať a posrandovať. Marienko a spol.,
ďakuju šumni! Budete mi všetci chýbať, ale nebojte sa, ja sa raz vrátim! Pre všetkých
jedno veľké ĎAKUJEM a dovidenia 
S pozdravom malý Stanko Hvozda 
Drahoušci!
Možno si myslíte, že teraz bude nasledovať kopec nudných ďakovných slov,
ktoré každý rok deviataci hovoria, ale budem sa snažiť napísať to stručne a výstižne.
Len neviem, kde začať, pretože hoci každý deň toho zažívame toľko, keď príde čas,
aby sme to zhrnuli, nie je to ľahké. O to viac, že si uvedomujem a je to zvláštny
pocit, že toto je to posledné , čo môžem napísať vám, žiaci, a vám, učitelia. Pokúsim
sa nezabudnúť na nikoho dôležitého a nič podstatné nevynechať. Je čas sa rozlúčiť
a poďakovať, preto aj nasledujúce slová budú prevažne o tom...
Spolužiaci..
Je zvláštne, že zo škôlky sa každý teší, kedy sa stane žiakom, a keď je žiakom,
najradšej by sa vrátil späť. A podobne je to aj u nás, len s menším rozdielom. Po
minulé ročníky sme chceli čím skôr odísť preč a teraz by sme najradšej ostali tu,
s vami všetkými. Sú momenty , keď sa nedarí, známky nevychádzajú a kopec iných
vecí okolo toho, ale nie je nič, s čím by ste neprešli učiteľom cez rozum, len sa
snažte, nedajte sa. Pamätajte si, aj keď majú učitelia s vami problém, stále je to ich
problém, nie váš. :D Ale nie, učte sa, snažte sa, makajte na sebe, neurobte nám
hanbu, hlavne budúci deviataci, na budúci rok preberáte štafetu. Čaká vás monitor,
pravdepodobne aj príjmačky a aj keď to znie veľmi dôležito, nie je to nič, čo by ste
nezvládli. Učiteľov tiež nechajte po nás trochu vydýchnuť, mali toho dosť. Chcela by
som sa rozlúčiť a pozdraviť aj konkrétnych žiakov, ktorých som si za tie roky
obľúbila. Maličkých veľmi nepoznám, tých sme len obehovali na obede.:D A k vám,
starším, osobitne sa chcem rozlúčiť s chlapcami z 8.b, budete mi veľmi chýbať,
chlapci, a ďakujeme vám za krásne valentínky :*. Dievčatám z 8.a prajem pevné
nervy so spolužiakmi, rok sme vedľa nich mali triedu, viem, čo hovorím. Ale inak ste
super, naozaj. Aj za vami nám bude smutno. A ôsmaci, vážte si triedne učiteľky, máte
tie najlepšie! Samozrejme po 9.a ! ..Majte sa krásne ♥
12
Pán riaditeľ..
Zo všetkých škôl je a vždy bude pre nás najlepšia tá naša. Vďaka vám. Aj keď ste nás
neučili, ďakujeme, že ste sa k nám na chodbách vždy milo a s úsmevom na tvári
prihovorili.
Učitelia..
Nebudem písať nijaké zlé veci, lebo ešte potrebujem nejak skončiť deviatku. :D Ale
ani keby som chcela, v podstate nemám čo. Za tie roky ste si s nami veľa zažili.
Mnoho dobrého aj zlého, sklamali sme, potešili, pridali starostí a rozosmiali. Za
všetko zlé sa veľmi ospravedlňujeme. A to dobré, no, nemáte za čo. :D Samozrejme,
aj tu sú učitelia, s ktorými sa patrí rozlúčiť osobitne. Tých, ktorých nespomeniem,
neberte to zle, vás si nevážime o nič menej. Za všetko, čo ste pre nás urobili, čo ste
nás naučili, čo ste nám dali možnosť s vami prežiť, za každý jeden deň, vám zo srdca
ďakujeme a sľubujeme, že vám budeme ďalej robiť to najlepšie meno. Občas si na
nás s úsmevom spomeňte.
P. uč. Lachatová- Na vás nesmieme zabudnúť. 3. a 4. ročník s vami bol krásny. ♥
P. uč. Cuperová- Ani keby sme mohli, lepšiu triednu by sme si nikdy nenašli. Pani
učiteľka, neskutočne vám za všetko ďakujeme a ospravedlňujeme sa za všetky
prestávky, cez ktoré ste o nás museli v zborovni počúvať, za všetky zápisy, za všetky
lopty, ktorých máte plný kabinet, za všetky m2 podlahy, ktoré sme vytopili a za
všetku vašu výzdobu, z ktorej sme aj tak urobili olympijský oheň alebo NBA.
Najkrajšia ste, keď máte chuť sa smiať, ale nemôžete, lebo viete, že to nie je vhodné,
keď rozprávate o vašej vnučke a záhradke, a keď počas porady lúštite krížovky. Ste
naša pani. Ľúbime Vás! ♥
P. uč. Želizňák- Nepoznám iného tak skvelého učiteľa, ktorý by vypratal chodbu,
keď prechádzajú deviatačky a už z metra sa na nás krásne usmieval, ako Vás. ♥
P. uč. Gibová- Vám ďakujeme za každé jedno slovo, že nespravíme monitor,
príjmačky a maturity. Vďaka tomu a vďaka vám sme všetci úspešne prijatí na školy
a na čele s Denisom si trúfame minimálne na Oxford. 
P. uč. Fedorkovičová- Na vás nemôžeme povedať jedno krivé slovo, vy sa s nami
zasmejete, porozprávate a na vaše hodiny sa radi pripravíme vždy. To, ako ste nás
vždy pochopili a brali na nás ohľad, vám nikdy nezabudneme, ste správna, a preto
patríte k našim najobľúbenejším. ♥
P. uč. Dzurová- S vami boli tie najlepšie dejepisy a hoci z nás dejepisári nebudú,
ďakujeme Vám za námahu, ktorú ste si dali, vážime si to. ♥
13
P. uč. Petnuchová- Len vy viete človeka zotrieť na plnej čiare, a práve preto vás
máme radi. ♥
P. uč. Kosťová- Vy už ste taká naša parťačka. Veľmi nám budú chýbať vaše
nečakané písomky a aj to, keď myslíte dopredu a potom neviete, čo ste povedali.
Obdivujeme vás, ako viete naučiť a vysvetliť. Vedomosti, ktoré sme získali pri vás,
si ponesieme ešte dlho. S vami by som sa ešte veľmi nelúčila, lebo ako vy radi
hovoríte, že je možné, že sa vidíme v auguste. Aj keby sme boli v Kambodži alebo
v Kuvajte, vždy si na vás spomenieme ! ♥
P. uč. Šimko- Aj vďaka vám máme postavičky ako lusk, nohy ako Sklenaříková
a vycvičené prsné svaly . ♥
P. uč. Šturáková- Viete, kedy ste najkrajšia? Keď sa usmievate. Už vám to od
septembra nebude mať kto na chodbách pripomínať, ale ja viem, že už sa to na vás
nalepilo. A tiež vieme, že nás máte rada tak, ako my vás. Ste super, viete to! ♥
P. uč. Genco – Vy dobre viete, že sme TOP, čo sa týka správania . Ďakujeme vám,
že ste nás naučili hrať profesionálny volejbal. A že máte taký dobrý zmysel pre
humor. ♥
P. uč. Džubáková – Naučili ste nás umelecky cítiť, výtvarná nám na strednej škole
bude veľmi chýbať. Ďakujeme, pani učiteľka. P.S.: Je to dosť výrazné?? ♥
P. uč. Zelizňák – Zostaňte vždy taký, aký ste. ♥
P. uč. Kurtyová – Pani učiteľka, rok 2013 – rok viery . Naša škola má Vieru!!! ♥
Kuchárky..
Teraz idú na rad ženy, jak sa patrí! Naše najúžasnejšie pani kuchárky. Za to, ako
dobre ste nám deväť rokov varili, si zaslúžite velikánske poďakovanie. Na čele s pani
vedúcou, všetky do jednej. Vy samy viete, ako strašne vás máme radi. Kto od nás
bude tak lístky pýtať a naopak, no povedzte mi, kto iný vám kedy príde poklepať
risky? :D:D S akými kuchárkami sa tak kedy porozprávame, ako s Vami, ktoré iné
kuchárky nám tak naložia knedliky, ako vy? Žiadne, lebo vy ste už naše. Majte sa
pekne a spomínajte na nás v dobrom.♥
Daška Rešetarová 9.a
14
Špeciálne poďakovanie pre pani učiteľku Darinku Fekovú
Milá naša pani učiteľka. My, vaše spevušky, by sme sa vám chceli veľmi pekne
poďakovať, za všetko, čo ste pre nás urobili. Obetovali ste pre nás veľmi veľa vášho
voľného času. Určite sa pri vás zdokonalil aj náš spev. Zažili sme spolu veľa
krásnych zážitkov, či už na Slávikovi, Makovickej strune alebo na našich
vystúpeniach , alebo len na skúškach, kedy to s nami bolo niekedy na nevydržanie,
lebo sme sa nemohli prestať smiať. Doviedli ste nás ku mnohým úspechom. Hlavne
ste pri nás vždy stáli, keď sme to potrebovali. Najlepšie bolo vždy, keď sa náš
spevácky krúžok zvrtol na debatný. Preto vám patrí jedno obrovské ĎAKUJEM !
Spevušky Kika, Maťa a Nika 
PS: Nič sa nebojte, však my prídeme na kávičku. A pozdravte Igiho 
Milí učitelia, mám veľkú radosť, že sme sa tu všetci mohli stretávať počas celých
deviatich rokov. No mrzí ma, že sa blíži deň, keď sa možno s niektorými uvidím
poslednýkrát. Odchádzam. Slovo, ktoré vnáša spomienky na dobré aj zlé, všetko, čo
sme spolu prežili. Opúšťam miesto, kde som si postavil základy môjho života. Teraz
sa chcem poďakovať mojej triednej učiteľke Gibovej a všetkým učiteľom za to, že za
celých deväť rokov mi odovzdávali svoje vedomosti. Nezabudnite na mňa vy, lebo ja
nikdy nezabudnem na vás. Nezabúdam ani na naše pani kuchárky, ktoré nám každý
deň pripravovali chutné obedy, na naše pani upratovačky, po ktorých sme vždy ráno
našli čistú triedu a na pána školníka, ktorý nám každé ráno otváral bránu školy. Ešte
raz vám všetkým patrí jedno veľké "ĎAKUJEM" 
Jozef Ľos-Božík
Mám pocit, ako by to bolo ešte len včera, čo sme boli ustráchanými prváčikmi.
Vždy som mala taký ten pocit, že ešte mám čas a zrazu končíme. Je to zvláštny pocit
opúšťať miesto, na ktoré ste sa stále znova a znova vracali celých deväť rokov
a všetko to tu poznali. Každé zákutie školy, svojich spolužiakov aj učiteľov. No
každý z nás dospieva a posúva sa po svojej životnej ceste stále ďalej. Možno nie na
každú spomienku zo základnej školy budem spomínať s úsmevom, ale spomeniem si
rada. Aj škola má svoj podiel na tom, akí sú dnes z nás ľudia. Aj mňa istým
spôsobom zmenila a vyformovala. Ďakujem učiteľom, najmä pani triednym
učiteľkám, p.u. Kaščákovej, p.u. Lachatovej a p.u. Cuperovej. Ďakujem všetkým
učiteľom, niektorí mi dali menej, iní viac, ale moja vďaka patrí všetkým. A ďakujem
pani kuchárkam, ich polievky mi budú chýbať :D :)
Jully K.
15
TAJNIČKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Fosílny zdroj energie
Rastlina z vody prijíma......
Zdroj prírodného svetla
Stretnúť po anglicky
Jednotka sily
Základný zákon štátu
4. pád pri skloňovaní
podstatných mien
8. Opakom mocniny
9. Dôležitá tekutina v tele
10. Autor diela Luskáčik
11. Vláda ľudu
12. Jeden z hokatalizátorov
13. Spolunažívanie
14. Jeden zo základných vetných
členov
15. Obojpohlavný živočích
16. Hlavné mesto Nórska
17. Chemická značka S patrí
prvku...
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Slová uletia, napísané zostáva
 Pani učiteľka, môžem ísť na veľkú spotrebu?
 Ben is colder (older) than Bill.
 Robinson Hood
 Flamengo je mesto? Hej, šak Messi tam má babu.
 Je dobrý, vyšportovaný, nemá mozog. Má neistú držbu tela. Nie je veľmi biely. Chôdza je
rôzna. Má trošku viacej priklonené k štíhlej postave. Oči farbovo sú sivé.

Pripravíme si farmu na srnčí chrbát. Mäso dáme do ruli, necháme tam posedieť jednu hodinu,
aby sa upieklo. Vystrieme stôl a dáme taniere, položíme naň mäso, a potom tak pekne vonia.
Prajem vám dobrú chuť?
16
Na rozlúčku
Na prvý deň v škole sa ešte pamätám ,
nikoho som nepoznal, cítil som sa byť sám.
Za tých deväť rokov spoznal som veľa ľudí ,
sú to moji kamaráti, bez nich ma život nudí .
Pamätáte sa ešte na prvý ročník ?
Vtedy ešte podaktoré sadali na nočník.
Koľkokrát vás učiteľka vyvolala pred tabuľu?
Neučili ste sa, nevedeli ste, dostali ste guľu.
Viete spočítať, koľko písomiek ste napísali ?
Viete, koľko domácich vám učitelia dali ?
Teraz kráčate osudu v ústrety,
vyrástli ste, nie ste malé deti.
Našu školu pomaly opúšťate
a na strednú sa poberáte.
Želáme vám šťastia, zdravia,
nech len dobré o vás vravia.
Petra Pagáčová
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Školák z 8. mája vychádza ako školský časopis pri ZŠ 8. mája vo Svidníku. Adresa školy: 8. mája 640/39,
089 01 Svidník. E-mail časopisu: [email protected] Redaktori: v tomto čísle Stano Hvozda a žiaci
9.a, Mgr. Ingrid Fedorkovičová. Vychádza štvrťročne v náklade 30 ks.
17
Download

Vaši deviataci - ZŠ 8. mája