Záhradníctvo ZÁHRADA - SK
Jablone zimné
Golden Delicius Reinders
Holandská odroda. Rastie stredne silnou so stredne hustou korunou. Ovocie je stredne
veľké guľaté s mierným rebrovaním ţltej farby, sladké. Stredne odolné na mráz
a choroby.
Idared
Menej náročný, plody neopadávajú, sú vzhľadné, chutné, znášajú prepravu, dobre sa
uskladňujú, vydrţia do mája. Jablká sa oberajú koncom októbra a konzumne dozrievajú v
novembri. Kvitne stredne skoro a pravidelne kaţdý rok. Je v dreve i kvete veľmi odolný
proti mrazu, dosť odolný proti chrastavitosti a monilióze, no veľmi náchylný na múčnatku.
Je vhodný pre vyššie polohy a všetky tvary. Môţe nahradiť Jonathan, najmä vo vyšších
polohách.
Gala
Pochádza z Nového Zélandu. Plod je stredne veľký aţ veľký, guľovitého tvaru. Šupka je
tenká, hladká, suchá. Základna farba je zelenoţltá, krycia červená, forma ţíhaná a
mramorovaná. Duţina je ţltej farby, nasladlej chuti, stredne šťavnatá, aromatická.
Konzistencia duţiny je jemná, stredne tuhá. Stopka je tenká aţ stredne hrubá, stredne
dlhá. Rodivosť je skorá, vysoká a s prebierkou pravidelná. Odroda s atraktívnym
plodom. Strom sa ľahko tvaruje. Pestuje sa s dôkladnou prebierkou plodov a letným
presvetľovacím rezom pred zberom. Odolnosť proti hubovým chorobám je nízka. Je
určená pre teplé a stredné chránené pestovateľské oblasti. Potrebuje dlhú vegetačnú
dobu na vyzretie rastových pletí
Pink
Je to stredne veľká, vysoká odroda. Svoj jedinečný charakter jej dodáva nezameniteľné
tmavoruţové sfarbenie.
Pink je šťavnaté, chrumkavé jablko so svieţou, jemne kyslastou chuťou a vysokým
podielom cukru. Dozrieva koncom októbra.
Záhradníctvo ZÁHRADA - SK
Topaz
Zimná odroda, vydrţí do marca. Na degustáciách jabĺk sa často umiestňuje na prvých
miestach. Kríţenec odrôd Rubín x Vanda.
Strom je stredného vzrastu. Habitus je vzpriamený, rozloţitý, vytvára stredne dlhé
rodivé výhonky. Je vhodný do všetkých ovocinárskych oblastí na pestovanie jabloní.
Hlavnou prednosťou je rezistencia proti chrastavitosti, dobrá prepravyschopnosť a
dlhý čas skladovateľnosti.
Plody sú stredne veľké, ploché s dobrým náznakom rebrovania. Pri stopkovej jamke
sa vyskytuje stredné mnoţstvo hrdze. Stopka je krátka a stredne hrubá. Ţltá, základná
farba šupky je z dvoch tretín prekrytá tmavooranţovaným pásikovaním. Šupka je slabo mastná aţ čiastočne drsná.
Duţina je pevná, ţltkastá, šťavnatá, stredne jemnej aţ hrubej konzistencie. Chuť je veľmi dobrá, harmonická,
príjemne osvieţujúca, korenistá. Topaz menej sladký a má vyšší obsah kyselín. Neotlačuje sa a nepodlieha
hnilobám.
Orange Cox
Plod je malý aţ stredne veľký, jemne šupinato hrdzavý. Duţina je pevná/kompaktná a
jemná, šťavnatá, obsahuje veľa cukru aj kyseliny, je aromatická a neskôr príjemne
krehká. Chuť je šťavnatá, veľa cukru, kyseliny, arómy, neskôr príjemne krehká.
Dozrieva v polovici aţ koncom septembra.
Hruška Jesenná
Konferencia
Jesenná odroda, zberá sa koncom septembra aţ začiatkom októbra. Konzumná zrelosť je v októbri aţ novembri i
dlhšie. Plody majú výbornú chuť.
Stromy vytvárajú stredne veľkú a stredne hustú korunu. Kvitne stredne dlho a tieţ
stredne dlho vegetuje. Je diploidná, má dobre klíčivý peľ, takţe je výborným
opeľovačom. Rodí skoro, bohato a pomerne vyrovnane. Stromy i kvety sú stredne
odolné proti mrazom. Po namrznutí kvetov obyčajne nasadzuje veľa
partenokarpických plodov, ktoré, i keď bývajú veľmi pretiahnuté, tvoria značný
podiel štandardných plodov. Je odolný proti hubovým chorobám.
Plody sú veľké, pretiahnuté, vo veľkosti a tvare vyrovnané. Šupka je pevná,
zelenoţltá, nahrdzavelá. Duţina je v plnej konzumnej zrelosti ruţovkastá, šťavnatá, rozplývavá, sladkastá, veľmi
dobrej, korenistej chuti. Pretoţe dozrieva nerovnomerne, odporúča sa oberať na 2 - 3 razy.
Ringlota
Ulena Ryngle
Francúzska samoopelivá odroda. Rodiť začína v 4. - 5. roku po výsadbe. Plody sú strednej veľkosti,
(45 g), tvar je guľovito oválny, základná farba plodov je zelenoţltá, po dozretí ţltá. Duţina je
belastá, rozplývavá, chutná. Dozrieva v polovici augusta. Keďţe dozrieva nerovnomerne, jej zber sa
predlţuje, čo uvítajú najmä záhradkári. Prepravu znáša veľmi dobre. Voči mrazu je stredne odolná,
podobne aj voči šárke.
Záhradníctvo ZÁHRADA - SK
Slivky
Čačanska lepotica
Dozrieva začiatkom augusta. Je tolerantná proti šárke slivkovej.
Strom: je vzpriamený, koruna stredne hustá. Kvitne stredne neskoro aţ neskoro je
samoopelivá. Je dobrým opeľovačom i pre cudzoopelivú Čačanskú najbolju. Pravidelne
prináša plnohodnotné úrody. Darí sa jej na teplých stanovištiach níţinných, ale i stredných
oblastí. Vo vyšších oblastiach sa chuť plodov zhoršuje.
Plody: sú v období zrelosti veľké, chutné, aromatické, šťavnaté. Priemerná hmotnosť plodu
je 25 - 28 g. Dobre sa oddeľuje od kôstky. Pre zlepšenie kvality duţiny a chuťových
vlastností je dôleţité ponechať plody dlhšie na strome. Za daţdivého počasia plody
nepraskajú.
Amers
Nová odroda z USA, rastie stredne silno, rodí 2 – 3 rok po výsadbe, čiastočne samosprašná, odolná
na mraz menej na ostatné choroby. Je tolerantná na šárku. Ovocie má fialovo-modrej farby,
váţiace 50 – 60 gramov, šťavnaté, dobré. Dobre sa oddeľuje od kôstky. Odroda vhodná do
všetkých druhov sadov a záhrad.
President
Odroda President rodí veľmi bohato, preto je veľmi obľúbená aj v komerčných výsadbách. Jej
plody sú veľké, okrúhle a majú tmavomodrú farbu. Majú veľmi sladkú chuť a kyslú šupku.
Duţina je jantárovo-ţltá a ma jemnú štruktúru. Ľahko sa oddeľuje od kôstky. Strom kvitne
neskoro. Mal by byť opelený inou neskoro kvitnúcou slivkou ako je napríklad Bluefre alebo
Stanley. Dozrieva neskoro, aţ po ostatných slivkách. Je to vynikajúca odroda aj na pečenie
alebo zaváranie.
Wegierka Dabrowicka
Odroda s vysokou plodnosťou a chutnými plodmi, ktoré sú vhodné na priamu spotrebu,
ale aj na uskladnenie. Pre všetky typy záhrad a sadov. Rastie silno, má stredne hustú
korunku. Ovocie má v priemere 3 – 4 roky po výsadbe. Plody sú strednej veľkosti
a dozrievajú v polovici augusta. Priemerne odolná na mraz a stredne náchylná na šárku.
Jojo
Dozrieva v polovici augusta. Rezistentná proti šárke.
Strom: rastie stredne, vytvára širokú korunu. Kvitne stredne skoro je samoopelivá.
Poskytuje pravidelné úrody. Je vhodná aj do vyšších polôh.
Plody: sú stredné aţ veľké s hmotnosťou 40-50g. Šupka je tmavomodrá aţ fialová
osrienená. Duţina plodu pevná, šťavnatá, sladkokyslá, so strednou aţ vyššou
cukornatosťou. Dobre sa oddeľuje od kôstky.
Záhradníctvo ZÁHRADA - SK
Katinka
Veľmi skorá slivka dozrieva začiatkom júla. Je odolná proti šárke a monílii.
Strom: rastie stredne silno, neskôr pomalšie. Kvitne skoro je samoopelivá. Poskytuje
pravidelné a vysoké úrody. Nie je vhodná do vyšších polôh.
Plody: sú menšie aţ stredné 26 - 30 g. Šupka je tmavofialová aţ modrá osrienená. Duţina
plodu je pevná, šťavnatá, bledoţltej farby. Dobre sa oddeľuje od kôstky.
Marhule
Early Orange
Je to samoopelivá, neskorá odroda marhule, rozšírená v celej Európe. Dozrieva okolo 15.
augusta, má oranţovo červené plody, stredne veľké, guľovité, aromatické, dobrej chuti. Má
dobrý zdravotný stav, netrpí chorobami a je odolná mrazu.
Harcot
Stredne skoro dozrievajúca odroda pôvodom z Kanady. Stromy sú stredne silného vzrastu s
otvorenou korunou. Vyznačuje sa veľkou násadou kvetov a vysokými úrodami. Plody sú stredne
veľké aţ veľké, s priemernou hmotnosťou 40 - 60 g, nesúmerné, po celom povrchu
tmavooranţové, aţ z 60 % prekryté červeným líčkom. Dozrievajú na prelome júla a augusta.
Duţina je oranţová, stredne pevná, stredne dobre odlučiteľná od kôstky. Stromy sú odolné proti
jarným mrazom, sú vhodné aj do menej priaznivých a chladnejších polôh.
Nektarinka
Fantasia
Neskorá nektarinka, pôvodom z USA r.1961 .Rastie veľmi mierne sklonená. Zarodí hojne
v prvej polovici IX mesiaca plody veľké 120-160g, jasnopomarančovej farby s červeným
prelivom. Duţina je sladkokyslej chuti takmer úplne sa oddeľujúca sa od chvôstky.
Odolnosť proti mrazu je stredná.
Záhradníctvo ZÁHRADA - SK
Broskyne
Inka
Kvalitná vysoko mrazu odolná broskyňa s veľkými plodmi. Patrí medzi stredne neskoré
odrody, dozrieva okolo 20.8., v juţnejších oblastiach Slovenska o 7-10 dní skôr.
Vyniká veľmi veľkými tmavoţlto-červenými šťavnatými plodmi výbornej chuti, ktoré sa
dobre sa oddeľujú od kôstky. Vďaka svojej odolnosti voči nízkym teplotám je vhodná pre
výsadbu aj do okrajových oblastí
Čerešne
Burlat
Čerešňa Burlat Kvalitná čerešňa zo skupiny polochrupiek, získaná ako náhodný semenáč.
Odroda je vhodná do teplejších a suchších oblastí.
Plody: sú veľké, srdcovitého tvaru, vzhľadné. Šupka je pevná, lesklá, spočiatku menej
intenzívne vyfarbená, neskôr tmavočervená, so svetlými bodkami. Duţina je stredne tuhá
aţ tuhšia, tmavočervená, veľmi šťavnatá, aromatická a veľmi chutná. Plody majú strednú
odolnosť proti praskaniu. Rodivosť je pravidelná, rovnomerná, stredne veľká, priemerná,
na podobnej úrovni akú dosahujú srdcovky Karešova a Kaštánka. Prednosťou odrody je
veľmi vysoká kvalita plodov a ich univerzálne vyuţitie na priamy konzum i priemyselné
spracovanie (kompóty). Vzhľadom k svojej skorosti nebýva poškodzovaná vrtivkou
čerešňovou.
Strom: má silný aţ veľmi silný vzrast. Vytvára husté a široko rozloţité koruny. Hlavné kostrové konáre rastú mierne
šikmo. V mieste štepenia na podpníku čerešní vtáčej sa vytvára mohutný zával, ktorý je pre túto odrodu
charakteristický. Zával nie je prejavom neznášanlivosti, ale prejavom nerovnomerného rastu nadzemnej časti a
podpníka. Nemá vplyv na rast, rodivosť a ani ţivotnosť ovocného stromu.
Karina
Neskorá čerešňa, pôvodom z Nemecka, plod je veľký 7,5-9g, tmavo červený, so
šťavnatou a aromaticky chutnou duţinou, dozrieva začiatkom júla 3-4 roky po sadbe,
plody odolné, nepukajú, odroda je vhodná na priamy konzumáciu a aj na spracovanie.
Sam
Pôvod Kanada. Stredne veľké tmavočervené srdcové plody 7,5g. Duţina je tuhá,
kyslastej chuti, dosahuje vysokú a pravidelnú úrodu, dozrieva v prvej polovici VI
mesiaca. Prednosťou je vyššia odolnosť voči nízkym teplotám a praskaniu plodov,
je cudzoopelivá.
Záhradníctvo ZÁHRADA - SK
Kordia
Atraktívna stolová odroda s veľkými tmavými chrumkavými plodmi. Prináša
pravidelné úrody a je odolná voči hubovým chorobám. Je nenáročná na
stanovište, ale najlepšie sa jej darí v teplejších chránených polohách, je
cudzoopelivá, kvet je citlivý na neskoršie jarné mrazíky. Plody sú odolné
voči praskaniu. Plody sú veľké (10 plodov má
hmotnosť 70- 80 g), srdcovité, pretiahle. Duţnina je
tuhá, červená aţ karmínově červená aţ tuho červená,
navinule sladká, velmi dobrá. Šťáva dobře
barví.Vhodným opeľovačom je Hedelfingenská.
Kvitne neskoro, dozrieva v polovici júla.
Regina
Veľmi dobre obrastá plodonosným drevom, vytvára dobre tvarovateľnú korunu, málo
náročnú na rez. Je cudzoopelivá, vhodnými opeľovačmi sú Kordia, Těchlovan,
Hedelfingenská, ktoré súčasne tieţ opeľuje. Do plodnosti vstupuje veľmi skoro, plodí
pravidelne. Dozrieva v 7. aţ 8. čerešňovom týţdni, plody sú veľmi veľké, dosahujú
hmotnosť 8-9g, v priaznivých podmienkach aţ 10g. Sú tmavo červenej farby, sladké,
aromatické, pevné, odolné voči praskaniu. Odroda nemá zvláštne nároky na stanovište a
je málo citlivá na choroby. Aj do ťaţšej ílovitej pôdy.
Egreš Stromkový
Triumf (biely)
Je to skorá odroda, plody dozrievajú v polovici VII mesiaca. Rodí veľmi veľkom
mnoţstve kaţdý rok. Plody sú veľkého oválneho tvaru, mierne lesklej ţltozelenej
farby. Duţina je veľmi šťavnatej sladko-kyslastej osvieţujúcej chuti. Je to odroda
veľmi dobre odolná voči mrazu.
Triumf (červený)
Je to skorá odroda, plody dozrievajú v polovici VII mesiaca. Plody sú stredného aţ
veľkého guľatého tvaru, ktoré dozrievajú zmenou farby zo zelenej aţ po tmavo
červenú farbu sladko-kyslastej osvieţujúcej chuti.
V daţdivých rokoch je náchylný na múčnatku. Je to odroda vhodná do ovocných
sadov aj domácich záhrad. Rodí pravidelne a bohato. Je odolná voči mrazu.
Záhradníctvo ZÁHRADA - SK
Egreš Kríčkový
Triumf (biely)
Triumf (červený)
Ríbezľa biela stromčeková
Blanca
Pochádza zo Slovenska. Rodí kaţdoročne a veľmi bohato konvom VII mesiaca.
Strapce sú veľmi dlhé, dĺţky okolo 10 cm s mnoţstvom bobúľ 20 aţ 45. Bobule sú
veľké a dozrievajú rovnomerne. Duţina je ţltobiela, šťavnatá, jemne kyslá. Je
odolná proti antraknóze a neskorým jarným mrazom. Je samoopelivá.
Ríbezľa červená kríčková
Jonkheer van Tets
Je to skorá odroda, ktorého plody dozrievajú koncom VI mesiaca. Bobule sú veľké,
šťavnaté s príjemnou sladkokyslou chuťou. Je odolná voči chorobám a prináša
pravidelne vysokú úrodu. Ovocie je moţné zmraziť, spracovať na výborný dţem alebo
vínko. Červené ríbezle sú známe predovšetkým pre svoj vysoký obsah vitamínu C. Je
samoopelivá.
Rovada
Odroda červenej ríbezle Rovada má vyšší, vzrastný a strdne hustý ker. Rodivosť je
skorá, pravidelná a veľmi vysoká. Kvitne neskoršie. Dozrieva stredne neskoro. Bobule
sú veľké, pevné, kyslejšej chuti s silnou arómou na dlhých strapcoch. Výťaţnosť šťavy
je vyššia. Bobule predčasne neopadávajú. Ľahko a rýchle sa dajú zberať. Odolnosť voči
hubovým chorobám je vysoká, aj proti antraknóze. Nemá zvláštne pestovatelské
poţiadavky. Je vhodná ako pre záhradkárov aj pre väčšie výsadby.
Záhradníctvo ZÁHRADA - SK
Ríbezľa červená stromčeková
Rosetta
Veľké plody, jasno červené v dlhých strapcoch, ktoré majú mierne kyslú chuť
dozrievajú rovnomerne v polovici VII mesiaca. Sú vhodné pre priamu spotrebu, alebo
na zaváranie pripadne na inú spotrebu.
Ríbezľa čierna stromčeková
Bona
Krajina pôvodu Poľsko. Veľmi skorá odroda. Zber začína začiatkom VI a potrvá aţ do
VII mesiaca. Veľké plody (3 g), s pevnou duţinu a jemnou sladkou chuťou. Rodí bohato
s jednotným dozrievaním plodov. Ideálne je jesť čerstvé plody, kompót, dţem, alebo
mrazené plody.
Ojebyn
Krajina pôvodu je Švajčiarsko. Odroda ktorého plody dozrievajú koncom VI a potrvá aţ
do VII mesiaca. Plody sú veľké na dlhšom strapci aromatickej chuti. Obsahujú veľké
mnoţstvo vitamínov a nutrične cenných látok, vyuţívajú sa tieţ vo farmácii. Stredne
odolne voči chorobám.
Titania
Čierna, veľkoplodá ríbezľa vynikajúcej farby a chuti. Spomedzi čiernych ríbezlí
prináša najväčšie úrody. Priemerné výnosy sú aţ 5kg na jeden ker, u stromkových
ríbezlí samozrejme niţšie. Je odolná voči hubovým chorobám a má dobrú odolnosť
voči múčnatke. Kry rastú veľmi bujne a veľmi dobre znášajú strih. Dospievajú za tri
roky, na rozdiel od ostatných najobľúbenejších odrôd, ktorým dospievanie trvá 4-5
rokov. Je samoopelivá, málo citlivá na neskoré mrazy. Plody dozrievajú na dlhých
strapcoch, sú pevné a majú ideálny pomer cukrov a kyselín. Jednotlivé bobuľky sú
vyslovene pekné a veľké s výraznou a silnou chuťou. Je to najvhodnejšia odroda na
získavanie šťavy a výrobu ţelé a marmelád
Záhradníctvo ZÁHRADA - SK
Malina
Glen amples
Severoamerická odroda. Stredne veľký ker. Plody dozrievajú od
polovice VI do VII mesiaca. Veľké šťavnaté sladké plody lesklej
červenej farby sú vynikajúce jesť čerstvé alebo mrazené. Hmotnosť
plodu je 4,7g. Odolná voči mrazu a chorobe koreňa.
Orech
Mars
Odroda Mars je sladký orech veľmi dobrej chuti s polopapierovou škrupinou. Je
samoopelivý. Má dobrú a pravidelnú úrodnosť a je vhodný na skladovanie.
Dozrieva v treťom septembrovom týţdni a je odolný voči mrazom a chorobám.
Plody začína prinášať vo štvrtom alebo v piatom roku po vysadení a ich úroda je
potom bohatá. Odroda Mars sa odporúča aj pre trochu vyššie polohy.
CHAENOMELES SPECIOSA NIVALIS, Dulovec nádherný
Krásny opadavý ker vysoký 1,5-2m a široký 1,9-2,5m, farba listov tmavo
zelená, farba kvetov biela, čas kvitnutia začiatok apríla aţ koniec mája,
vzrast pomalší, plody sú jedlé, stanovište slnečné aţ polotieň, pôdna
vlhkosť čerstvá aţ vlhká, pôdna štruktúra ťaţšia aţ ľahšia, pH pôdy kyslá
aţ slabo zásaditá, zásobenie ţivinami normálne aţ vyššie, vhodnosť
výsadby solitér, skupinky, ţivé ploty, sadíme 2-3 kusy na m2.
Download

Záhradníctvo ZÁHRADA