Containerised
Coniferous
Druh
Abies alba
Jedľa biela
Abies alba "Pyramidalis"
Jedľa biela - stĺpovitá forma
Abies balsamea
Jedľa balzamová
Abies balsamea "Nana"
Jedľa balzamová
- zakrslá, do skalky
Abies cilicica
Jedľa cilicijská
Abies concolor
Jedľa srienistá
Abies concolor "Compacta"
Jedľa srienistá – pomaly rastúca
Abies cephalonica
Jedľa grécka
Abies grandis
Jedľa obrovská
Abies koreana
Jedľa kórejská
Abies lasiocarpa "Argentea"
-vrúbľovaná, šedomodrá
Abies lasiocarpa
Jedľa plstnatoplodá
Abies lasiocarpa "Arizonica"
Spôsob
pest.
Výška v
cm
do 1 l
do 1 l
2-5 l
ZB
15-20
20-30
40-60
60-80
2-5 l
ZB
ZB
ZB
150-175
175-200
200-250
do 1 l
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
s DPH
bez
DPH
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
1,00
1,25
2,00
5,00
0,95
1,20
1,90
4,65
0,80
1,01
1,60
3,88
30
38
60
150
67,63,62
62
62
62
14,90
14,15
11,89
450
62
11,60
16,60
24,80
11,00
15,80
23,60
9,24
13,28
19,83
350
500
750
62
62
62
8,30
7,90
6,64
250
62
do 1 l
ZB
do 1 l
2- 5 l
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
2-5 l
5-15 l,
ZB
2-5 l
2-5 l
ZB
1l
1l
ZB
ZB
do 1 l
2-5 l
do 1 l
do 5 l
2-5 l,
ZB
2-5 l
2-5 l
2-5 l
10-15
60-80
15-20
40-60
60-80
80-100
100-125
125-150
150-175
200-250
15-20
1,25
3,65
1,15
2,50
3,65
5,00
8,30
11,60
16,60
33,00
8,30
1,20
3,50
1,10
2,35
3,50
4,65
7,90
11,00
15,80
31,40
7,90
1,01
2,94
0,92
1,97
2,94
3,88
6,64
9,24
13,28
26,38
6,64
38
110
35
75
110
150
250
350
500
1000
250
62
62
71
62,71
62
62
62
62
62
62
62
30-40
14,90
14,15
11,89
450
74,62
30-40
40-60
60-80
10-15
20-30
40-60
60-80
10-15
15-20
20-30
40-50
2,00
2,50
3,65
1,25
1,65
3,65
5,00
2,00
2,50
2,30
4,95
1,90
2,35
3,50
1,20
1,55
3,50
4,65
1,90
2,35
2,19
4,71
1,60
1,97
2,94
1,01
1,30
2,94
3,88
1,60
1,97
1,84
3,96
60
75
110
38
50
110
150
60
75
70
149
62
62
62
62
62
62
62
62
62
71
74,71
30-40
14,90
14,15
11,89
450
62
40-60
20-30
30-40
16,60
3,65
5,00
15,80
3,50
4,65
13,28
2,94
3,88
500
110
150
62
74,62
62
2-5 l
15-20
8,30
7,90
6,64
250
62
Druh
Jedľa plstnatoplodá
-vrúbľovaná, šedomodrá
Abies lasiocarpa "Compacta"
Jedľa plstnatoplodá
-vrúb., zakrslá, do 2m
Abies lasiocarpa "Green Globe"
-vrúbľovaná, zakrslá
Abies nobilis
Jedľa vznešená
Abies pinsapo
Jedľa španielska
Spôsob
pest.
2-5 l,
ZB
do 1 l
2-5 l,
ZB
Výška v
cm
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
s DPH
bez
DPH
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
30-40
14,90
14,15
11,89
450
62
15-20
8,30
7,90
6,64
250
62
30-40
14,90
14,15
11,89
450
62
8,30
7,90
6,64
250
62
1,65
2,50
1,55
2,35
1,30
1,97
50
75
62
62
do 1l
2-5 l
10-15
15-20
10-15
15-20
do 5 l
40-60
1,00
0,95
0,80
30
72
2-5l
2-5 l,
ZB
2-5 l
ZB
ZB
2-5 l
2-5 l
do 1 l
2-5 l
ZB
X+1
X+2
X+3
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
10-20
8,30
7,90
6,64
250
62
30-40
14,90
14,15
11,89
450
62
40-60
125-150
150-175
15-20
30-40
10-15
20-30
40-60
do 5
do 10
10-15
15-20
20-30
15-20
20-30
3,65
8,30
16,60
2,00
2,50
2,00
2,50
5,00
3,00
3,65
5,30
3,00
3,30
3,00
3,30
3,50
7,90
15,80
1,90
2,35
1,90
2,35
4,65
2,85
3,50
5,00
2,85
3,15
2,85
3,15
2,94
6,64
13,28
1,60
1,97
1,60
1,97
3,88
2,39
2,94
4,20
2,39
2,65
2,39
2,65
110
250
500
60
75
60
75
150
90
110
160
90
100
90
100
62
62
62
62
62
64,62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
do 1 l
10-15
1,60
1,52
1,28
48
71
do 1 l
do 1 l
ZB
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 5 l
do 5 l
20-30
30-40
125-150
10-15
15-20
20-30
30-40
40-60
1,25
1,65
5,30
1,25
2,00
2,30
4,00
5,00
1,20
1,55
5,00
1,20
1,90
2,15
3,70
4,65
1,01
1,30
4,20
1,01
1,60
1,81
3,10
3,91
38
50
160
38
60
70
120
150
62
62
74,63,62
67,62
64,62,67
64,62
67
67
Chamaecyparis laws. "Aurea"
Cypruštek Lawsonov – konce
vetvičiek do zlata
do 5l
30-40
5,00
4,75
3,99
150
67
Chamaecyparis laws. Columnaris"
Cypruštek Lawsonov - šedomodrý
do 1 l
2-5 l
ZB
do 5l
nad
15 l
20-30
40-60
60-80
80-100
2,00
8,30
11,60
7,00
1,90
7,90
11,00
6,65
1,60
6,64
9,24
5,59
60
250
350
210
62
62,71
62
67
100-125
16,60
15,80
13,28
500
62
Abies pinsapo "Kelleris"
Jedľa španielská- vrúbľovaná
Abies veitchii
Jedľa Veitchova
Abies numidika
Jedľa alžírska
Abies nordmanniana
Jedľa kaukazská
Abies sp.
Jedľa - vrúbľovaná v kultivaroch
Cedrus atlantica
Céder atlaský
Cedrus deodara
Céder himalájsky
Coniferia
Konifera
Chamaecyparis lawsoniana
Cypruštek Lawsonov
Chamaecyparis laws. "Alumi"
Cypruštek Lawsonov - šedomodrý
5-15 l
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
2
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
Spôsob
pest.
Výška v
cm
Cham. laws. "Elwoodii"
- šedomodrý, stĺpovitý
do 1 l
20-30
2,00
1,90
1,60
60
62
Cham. laws. "Elwoodii Gold"
- stíhly, do žlta
do 1 l
do 5 l
do 5 l
do 5 l
15-20
40-60
60-80
80-100
2,00
5,00
5,00
7,00
1,90
4,75
4,75
6,65
1,60
3,99
3,99
5,59
60
150
150
210
72,67
67
67
67
2-5 l
20-30
9,95
9,45
7,95
300
72,62
2-5 l
20-30
4,45
4,25
3,57
135
62
do 5 l
30-40
5,00
4,75
3,99
150
67
do 1
40-60
2,00
1,90
1,60
60
62
do 1 l
5-10
12,80
12,10
10,17
385
62
do 1 l
2-5 l
2-5 l
5-10
10-15
15-20
8,30
12,80
14,90
7,90
12,10
14,15
6,64
10,17
11,89
250
385
450
62
62
62
2-5 l
20-30
8,30
7,90
6,64
250
62
2-5 l
20-30
8,30
7,90
6,64
250
62
do 1 l
40-60
1,65
1,55
1,30
50
74,62
do 1 l
do 1 l
do 1 l
2-5 l
5-10
10-15
15-20
20-30
1,25
2,00
1,95
6,60
1,20
1,90
1,86
6,30
1,01
1,60
1,56
5,29
38
60
59
200
62
62
71
67,62
2-5 l
20-30
3,65
3,05
2,56
120
62
do 1 l
2-5 l
10-15
10-15
2,75
4,45
2,62
4,25
2,20
3,57
83
135
71
62
do 1 l
40-60
2,00
1,90
1,60
60
62
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
2-5 l
do 1 l
2-5 l
15-20
20-30
60-80
X+1
20-30
20-30
30-40
100-125
2,80
3,30
5,00
3,00
9,95
1,65
2,80
11,60
2,65
3,15
4,65
2,85
9,45
1,55
2,65
11,00
2,23
2,65
3,88
2,39
7,95
1,30
2,23
9,24
85
100
150
90
300
50
85
350
62
62,71
62,71
62
62
62
72,62
67,62
Druh
Cham. laws. "Minima Glauca"
Cypruštek Laws.- zakrslý, guľovitý
Cham. laws. "Yvonne"
Cypruštek Laws. - žltosfarbený
Chamaecyparis nootkaensis
„Tatra“
Cypruštek nutkanský
šedomodrý
Chamaecyparis. obtusa
Cypruštek tupolistý
Cham. obtusa "Nana Aurea"
Cypruštek tupolistý
- zakrslý, žltosfarbený
Cham. obtusa "Nana Gracilis"
Cypruštek tupolistý - zakrslý
Chamaecyparis. obtusa
Tsatsumi Cypruštek tupolistý
- pokrútený, zelenosfarbený
Chamaecyparis. obtusa
Tsatsumi Gold Cypruštek tupolistý
- pokrútený, žltosfarbený
Cham. pisifera
Cypruštek hrachonosný
Cham. pisifera "Boulevard"
Cypruštek hrach.-striebristomodrý
Cham. pisifera "Filifera "
- vetvičky nitkovité, zelené
Cham. pisifera "Filifera Aurea"
- vetvičky nitkovité, žlté
Cupressocyparis leylandii
-rýchlorastúci, živé ploty
Ginkgo biloba
Ginko dvojlaločné
Ginkgo biloba“ Mariken“
- pomaly rastúca, hustá
Juniperus communis "Hibernica"
Borievka obyčajná - stĺpovitá forma
ZB >15 l
s DPH
bez
DPH
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
3
Druh
Juniperus communis "Repanda"
Borievka obyčajná
- poliehavá forma
Juniperus horiz. "Blue Chip"
Borievka rozprestretá
- nízka, modrá, do skalky
Juniperus horizontalis"Douglasii"
Borievka rozprestretá
- nízka, poliehavá
Juniperus horiz. "Golden Carpet"
- nízka, žltá, do skalky
Juniperus communis „ Gold
coin“
Borievka obyčajná- štíhla zlatá
Juniperus communis „ Green
Carpet“
Borievka obyčajná
Juniperus communis „ Istricta
Sielnica“
Borievka obyčajná- štíhla,prírodná
mutácia“
Juniperus communis
„Horstman“
Borievka obyčajná- Previsnutý
tvar“
Juniperus conferta –botanický
druh
Poliehavá,jasne zelená
Juniperus horizontalis "Blue Chip"
Juniperus horizontalis "Hetzi"
Juniperus horizontalis "Plumosa"
Juniperus horizontalis "Saxatilis"
Juniperus horizontalis "Yukon Bell"
- nízka, modré sfarbenie
Juniperus horizontalis
"Wiltoni"
Borievka rozprestretá
-prísne plazivá, modré sfarbenie
Juniperus horizontalis
"Prince of Wales"
Borievka rozprestretá
-prísne plazivá, zelené sfarbenie
Juniperus chinensis "Obelisk"
Borievka čínska - stĺpovitá
Juniperus chinensis "Old Gold"
Borievka čínska - kríkovitá, zlatá
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
Spôsob
pest.
Výška v
cm
do 1 l
do 1 l
do 5 l
2-5 l
5-10
15-20
20-30
30-40
1,25
2,00
1,95
4,45
1,20
1,90
1,86
4,25
1,01
1,60
1,56
3,57
38
60
59
135
62
62
71
62,71
2-5 l
20-30
4,45
4,25
3,57
135
62
do 1 l
15-20
1,65
1,55
1,30
50
62
2-5 l
20-30
4,45
4,25
3,57
135
72,62
do 1 l
2-5 l
10-15
20-30
3,00
4,45
2,85
4,25
2,39
3,57
90
135
62
62
do 5 l
30-40
5,00
4,75
3,99
150
72,67
do 5 l
30-40
2,75
2,62
2,20
83
71
do 1 l
15-20
2,00
1,90
1,60
60
67
do 5 l
80-100
5,00
4,75
3,99
150
67
do 1 l
15-20
2,00
1,90
1,60
60
67
do 5 l
do 1 l
do 5 l
do 1 l
30-40
30-40
30-40
10-15
2,75
1,95
2,15
1,65
2,62
1,86
2,05
1,55
2,20
1,56
1,72
1,30
83
59
65
50
71
71
71
62
2-5 l
15-20
4,45
4,25
3,57
135
62
do 1 l
10-15
2,00
1,90
1,60
60
62
do 1 l
15-20
3,00
2,85
2,39
90
74,62
2-5 l
20-30
4,45
4,25
3,57
135
62
do 1 l
10-15
2,00
1,90
1,60
60
62
do 1 l
15-20
3,00
2,85
2,39
90
62
2-5 l
20-30
do 1 l
20-30
do 1 l
do 1 l
10-15
15-20
4,45
1,25
1,65
1,65
2,30
4,25
1,20
1,55
1,55
2,15
3,57
1,01
1,30
1,30
1,81
135
38
50
50
70
62
62
62
62
62,71
s DPH
bez
DPH
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
4
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
Spôsob
pest.
Výška v
cm
2 -5 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
ZB
ZB
20-30
15-20
20-30
15-20
20-30
40-60
4,45
1,25
1,65
1,65
3,65
5,00
4,25
1,20
1,55
1,55
3,50
4,65
3,57
1,01
1,30
1,30
2,94
3,88
135
38
50
50
110
150
62
62
62
62
62
62
do 1 l
20-30
1,65
1,55
1,30
50
62
do 5 l
30-40
2,75
2,62
2,20
83
71
do 1 l
15-20
1,65
1,55
1,30
50
62
do 1 l
20-30
1,65
1,55
1,30
50
62
do 1 l
10-15
1,65
1,55
1,30
50
62
do 1 l
2-5 l
15-20
20-30
1,65
4,45
1,55
4,25
1,30
3,57
50
135
62
62
do 5 l
30-40
3,55
3,38
2,84
107
71
do 1 l
10-15
2,00
1,90
1,60
60
62
Juniperus scopulorum "Skyrocket"
Borievka skalná
- "raketa" úzka, stĺpovitá
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 5 l
do 5 l
ZB
ZB
15-20
15-20
40-60
60-80
60-80
80-100
80-100
100-125
3,00
1,25
2,00
2,30
3,95
5,00
3,65
5,30
2,85
1,20
1,90
2,15
3,76
4,75
3,50
5,00
2,39
1,01
1,60
1,81
3,16
3,99
2,94
4,20
90
38
60
70
119
150
110
160
62
64,62
62
62
71
67
62
62
Juniperus scopulorum“Silver
moon“
Borievka skalná
úzka,vysoká.sivomodré vetvičky s
bielymi
škvrnami.
do 5 l
80-100
5,00
4,75
3,99
150
67
do 1 l
do 1 l
2-5 l
do 5 l
do 5 l
do 1 l
2-5 l
do 1 l
do 1 l
2-5 l
ZB
10-15
15-20
30-40
10-15
30-40
5-10
10-15
10-15
20-30
30-40
40-60
1,65
2,30
4,45
1,95
2,75
3,65
4,80
1,65
2,30
4,45
5,30
1,55
2,15
4,25
1,86
2,62
3,50
4,55
1,55
2,15
4,25
5,00
1,30
1,81
3,57
1,56
2,20
2,94
3,82
1,30
1,81
3,57
4,20
50
70
135
59
83
110
145
50
70
135
160
62,67
62,67
62
71
71
74,62
62
62
62
62
62
do 1 l
20-30
4,45
4,25
3,57
135
62
Druh
Junip. chin. "Pfitzeriana Aurea"
- kríkovitá, zlatá
Juniperus chinensis "Stricta"
Borievka čínska - stĺpovitá
Juniperus sabina
Borievka netatová- nízka, poliehavá
Juniperus sabina „Arkadia“
Borievka netatová
Juniperus sabina "Blue Danube"
Borievka netatová
– šedomodrá, do 1m
Juniperus sabina "Femina"
- pomalyrastúca
Juniperus sabina "Tamariscifolia"
Borievka netatová
Juniperus sabina "Variegata"
Borievka netatová -panašovaná
Juniperus squamata "BlueCarpet"
Boreivka šupinatá
- modrá, poliehavá
Juniperus squamata "Blue Star"
- modrá, polguľovitá, zakrslá
Juniperus squamata "Meyeri"
- modrá, kríkovitá, 3-4m vysoká
Juniperus procumbens „Nana“
- modrozel., nízka, poliehavá
s DPH
bez
DPH
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
5
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
Spôsob
pest.
Výška v
cm
do 1 l
30-40
40-60
1,65
2,30
1,55
2,15
1,30
1,81
50
70
62
62
do 1 l
30-40
3,95
3,76
3,16
119
71
do 5 l
80-100
5,00
4,75
3,99
150
67
1l
do 5 l
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
2-5 l
2-5 l
2-5 l
2- 5 l
do 1 l
2-5 l
2-5 l
do 5 l
2-5 l
2-5 l
2-5 l
2-5 l
2-5 l
2-5 l
2-5 l
do 1 l
do 1 l
2-5 l
do 5 l
do 1 l
do 1 l
do 5 l
2 -5 l
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
40-60
80-100
125-150
150-175
175-200
200-250
250-300
30-40
60-80
80-100
100-125
20-30
40-60
60-80
20-30
30-40
60-80
80-100
30-40
60-80
80-100
100-125
10-15
15-20
20-30
30-40
10-15
20-30
30-40
40-60
60-80
80-100
100-125
150-200
200-250
250-300
1,65
1,15
6,60
8,30
11,60
16,60
24,80
3,65
8,30
9,95
11,60
3,65
5,30
8,30
10,00
3,65
8,30
9,95
3,65
8,30
9,95
11,60
1,65
2,30
4,45
5,00
0,80
1,30
1,40
1,80
3,65
5,00
8,30
9,95
16,60
24,80
1,55
1,10
6,30
7,90
11,00
15,80
23,60
3,50
7,80
9,45
11,00
3,50
5,00
7,80
9,50
3,50
7,80
9,45
3,50
7,80
9,45
11,00
1,55
2,15
4,25
4,75
0,76
1,25
1,33
1,75
3,50
4,65
7,90
9,45
15,80
23,60
1,30
0,92
5,29
6,64
9,24
13,28
19,83
2,94
6,56
7,95
9,24
2,94
4,20
6,56
7,98
2,94
6,56
7,95
2,94
6,56
7,95
9,24
1,30
1,81
3,57
3,99
0,64
1,05
1,12
1,47
2,94
3,88
6,64
7,95
13,28
19,83
50
35
200
250
350
500
750
110
250
300
350
110
160
250
301
110
250
300
110
250
300
350
50
70
135
150
24
40
42
55
110
150
250
300
500
750
64,62
72,71
72,62
62
62
62
62
62
72,62,71
62
72,62
62
62
72,62,67
67
62
62
72,62
62
62
62
62
62
62
62
67
63,71
72,62,71
72,71
64,62,71
72,62
62
62
63,62
62
62
Picea abies „Argentea“
Smrek obyčajný-vrúbľovaný,
ihličie do žlta
do 5 l
15-20
10,00
9,50
7,98
301
67
Picea abies "Aurea"
do 1 l
X+2
3,65
3,50
2,94
110
62
Druh
Juniperus virginiana "Grey Owl"
Borievka virgínska- modrozelená
Juniperus virginiana "Tripartita"
Borievka virgínska
Kryptomeria japonica
Kryptomeria japonská-v zime
tehlovo hnedá, v lete zelená
Larix decidua
Smrekovec opadavý
Larix decidua " Repens"
Smrekovec opadavý
-vrúbľovaný previslý
Larix kaempheri " Diana"
Smrekovec japonský
- vrúbľovaný pokrútený
Larix kaempferi " Walterdingen"
Smrekovec japonský
- vrúbľovaný kompaktný
Larix kaempheri " Stiff Weeper"
Smrekovec japonský
- vrúbľovaný previslý
Microbiota decussata
-nízky,do 0,3 m,širokorozložitý krík
Picea abies
Smrek obyčajný
s DPH
bez
DPH
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
6
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
Spôsob
pest.
Výška v
cm
Smrek obyčajný – ihličie žltolesklé
do 1 l
20-30
6,30
5,95
5,00
190
62
Picea abies „Beissneri“
Smrek obyčajnýčarovník,kompaktný tvar
do 5 l
20-30
10,00
9,50
7,98
301
67
2-5 l
2-5 l
do 1 l
2-5 l
2-5 l
2-5 l
5-15 l
15-20
40-50
do 15
do 20
do 30
30-40
40-60
5,30
14,90
5,30
6,30
14,90
16,60
21,55
5,00
14,15
5,00
5,95
14,15
15,80
20,55
4,20
11,89
4,20
5,00
11,89
13,28
17,27
160
450
160
190
450
500
650
62
62
62
62,71
62
74,62
62
Picea abies „Inversa“
Smrek obyčajný- previsnutý tvar
do 5 l
40-60
10,00
9,50
7,98
301
67
Picea abies "Little Gem"
do 1 l
10-15
8,30
7,80
6,56
250
62
- zakrslý, pomaly rastúci
Picea abies "Maxwel"
Smrek obyčajný – hustý, pichľavý,
Nepravidelné prírastky
2-5 l
20-30
11,60
11,00
9,24
350
62
2-5 l
15-20
8,30
7,90
6,64
250
62
2-5 l
20-30
11,60
11,00
9,24
350
62
Picea abies "Nidiformis"
Smrek obyčajný - hniezdovitý
do 1 l
2-5 l
2-5 l
10-15
15-20
20-30
3,30
8,30
11,60
3,15
7,90
11,00
2,65
6,64
9,24
100
250
350
62
62
62
Picea abies "Pygmaea"
- pravidelný kužeľ, do 3 m
Picea abies "Virgata"
- hadia forma
2-5 l
20-30
11,60
11,00
9,24
350
74,62
do 1 l
2- 5 l
2 -5 l
ZB
ZB
ZB
ZB
do 1 l
do 1 l
2-5 l
ZB
ZB
ZB
2-5 l
2-5 l
do 1 l
2-5 l
2-5 l
2-5 l
2-5 l
20-30
40-60
30-40
100-125
125-150
150-175
175-200
15-20
40-60
60-80
100-125
125-150
150-175
10-15
15-20
10-15
10-15
15-20
20-30
30-34
6,30
11,60
2,50
11,60
16,60
24,80
33,00
1,25
1,65
2,50
5,00
6,60
8,30
8,30
11,60
4,95
3,30
4,65
5,30
6,30
5,95
11,00
2,35
11,00
15,80
23,60
31,40
1,20
1,55
2,35
4,65
6,30
7,90
7,90
11,00
4,71
3,15
4,40
5,00
5,95
5,00
9,24
1,97
9,24
13,28
19,83
26,39
1,01
1,30
1,97
3,88
5,29
6,64
6,64
9,24
3,96
2,65
3,70
4,20
5,00
190
350
75
350
500
750
1000
38
50
75
150
200
250
250
350
149
100
140
160
190
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
72,71
62
62
72,62,71
62,71
2-5 l
5-10
8,30
7,90
6,64
250
62
Druh
Picea abies "Cupressina"
Smrek kužeľovitý, hustý
Picea abies "Formánek"
- na kmieniku, previslý
Picea engelmanii
Smrek Engelmanov
Picea glauca
Smrek biely
Picea glauca "Alberta Globe"
- plocho guľovitý, pomaly rastúci
Picea glauca "Conica"
-prísne kužeľovitý, pomaly rastúci
Picea glauca "Echiniformis"
- zakrslý, pomaly rastúci
s DPH
bez
DPH
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
7
Druh
Picea mariorika " Machala"
-nízky, kompaktný do strieborna
Picea mariana
Smrek čierny
Picea omorika
Smrek omorikový
Picea omorika "Karel"
Smrek omorikový
Picea omorika "Nana"
Smrek omorikový- zakrslá forma
Picea omorika "Pendula"
Smrek omorikový - zakrslá forma
Picea pungens
Smrek pichľavý
Picea pungens "Glauca Globosa"
- vrúbľovaný, šedomodrý, kríkový
Picea sp.
Smrek - vrúbľovaný v druhoch
Pinus aristata
Borovica ostitá
Pinus armandii
Borovica Armandova
Pinus cembra
Borovica limbová (limba)
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
Spôsob
pest.
Výška v
cm
2-5 l
2-5 l
ZB
ZB
ZB
S
do 1 l
2-5 l
ZB
ZB
ZB
ZB
10-15
20-30
80-100
100-125
125-150
20-30
30-40
40-60
60-80
80-100
200-250
250-300
8,30
11,60
3,65
5,00
8,30
0,80
1,65
2,50
3,65
6,60
16,60
24,80
7,90
11,00
3,50
4,65
7,90
0,75
1,55
2,35
3,50
6,30
15,80
23,60
6,64
9,24
2,94
3,88
6,64
0,63
1,30
1,97
2,94
5,29
13,28
19,83
250
350
110
150
250
25
50
75
110
200
500
750
62
62
62
62
62
62
72,64,62
64,62
62
63,62
62
62
do 5 l
30-40
6,30
6,00
5,04
190
71
do 1 l
2-5l
10-20
20-30
6,30
8,30
5,95
7,90
5,00
6,64
190
250
62
74,62
2-5 l
30-40
14,90
14,15
11,89
450
62
S
do 1 l
do 1 l
2-5 l
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
do 1 l
2-5 l
5-15 l
X+1;
X+2;
X+3
do 1 l
2-5 l
2-5 l
ZB
S
S
do 1 l
do 1 l
15-20
20-30
30-40
40-60
60-80
80-100
125-150
200-250
300-400
5-10
10-15
10-15
15-20
20-30
5-10
10-15
15-20
10-20
20-30
30-40
40-60
10
15-20
10-15
15-20
0,50
1,30
2,00
2,50
5,00
9,95
16,60
33,10
99,50
6,30
8,30
11,60
14,90
18,25
3,65
5,30
6,30
2,50
3,30
5,00
6,60
0,50
0,80
1,25
1,65
0,45
1,25
1,90
2,35
4,65
9,45
15,80
31,50
94,70
5,95
7,90
11,00
14,15
17,35
3,50
5,00
5,95
2,35
3,15
4,65
6,30
0,45
0,75
1,20
1,55
0,38
1,05
1,60
1,97
3,88
7,95
13,28
26,47
79,58
5,00
6,64
9,24
11,89
14,58
2,94
4,20
5,00
1,97
2,65
3,88
5,29
0,38
0,63
1,01
1,30
15
40
60
75
150
300
500
1000
3000
190
250
350
450
550
110
160
190
75
100
150
200
15
25
38
50
do 1 l
15-20
1,65
1,55
1,30
50
ZB
ZB
ZB
40-60
60-80
80-100
3,65
8,30
11,60
3,50
7,80
11,00
2,94
6,56
9,24
110
250
350
62
62,71
74,72,62,71
64,62
74,62
63,62,71
62
72,62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
72,67,62,71,
64
72,62,71
62
62
2-5 l
s DPH
bez
DPH
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
8
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
Spôsob
pest.
Výška v
cm
ZB
ZB
do 1
ZB
ZB
60-80
100-125
15-20
60-80
80-100
5,00
8,30
1,65
5,30
11,60
4,65
7,80
1,55
5,00
11,00
3,88
6,56
1,30
4,20
9,24
150
250
50
160
350
62
62
63,62
62
62
Pinus densiflora Umbraculifera“
Borovica hustokvetá
2-5 l
20-30
8,30
7,80
6,56
250
62
Pinus griffihtii
2-5 l
20-30
1,65
1,55
1,30
50
62
Pinus mugo
Borovica horská - kosodrevina
do 1 l
do 1 l
do 5 l
2-5 l
ZB
VK
ZB
do 5 l
ZB
do 5 l
10-15
15-20
15-20
20-30
20-30
20-30
30-40
30-40
40-60
40-60
1,25
1,65
1,95
2,00
3,00
1,00
4,00
3,25
6,60
5,00
1,20
1,55
1,86
1,90
2,85
0,10
3,80
3,10
6,30
4,76
1,01
1,30
1,56
1,60
2,39
0,08
3,19
2,60
5,29
4,00
38
50
59
60
90
30
120
98
200
151
72,67,64,62
72,63,62
72,63,71
64,62
62
63,71
62
71
62
67,71
do 5 l
40-60
10,00
9,50
7,98
301
67
do 5 l
30-40
10,00
9,50
7,98
301
67
do 5 l
40-60
10,00
9,50
7,98
301
67
do 1 l
do 1 l
2-5 l,
ZB
do 1 l
do 1 l
10-15
15-20
3,65
5,30
3,50
5,00
2,94
4,20
110
160
62
62
20-30
14,90
14,15
11,89
450
67,62
5-10
10-15
1,25
1,65
1,20
1,55
1,01
1,30
38
50
62
62
do 5 l
30-40
10,00
9,50
7,98
301
67
do 1 l
do 1 l
20-30
30-40
1,05
1,65
1,00
1,55
0,84
1,30
32
50
2-5 l
40-60
2,50
2,35
1,97
75
ZB
ZB
ZB
60-80
100-125
125-150
5,30
9,95
13,25
5,00
9,45
12,60
4,20
7,95
10,59
160
300
400
64,71
72,62,71
67,63,72,62,
71
62
62
62
Pinus nigra“ Pyramidalis“
Borovica čierna- štíhlejší habitus
do 5 l
60-80
10,00
9,50
7,98
301
67
Pinus ponderosa
Borovica ťažká
Pinus strobus
Borovica hladká
1,5 l
ZB
Ø 12
3l
20-30
60-80
20-40
40-60
1,65
8,30
1,65
2,50
1,55
7,80
1,55
2,35
1,30
6,56
1,30
1,97
50
250
50
75
62
62
63,62
62
Druh
Pinus banksiana
Borovica Banksova
Pinus jeffreyi
Borovica Jeffreyova
Pinus mugo“čarovník Výsluní“
Borovica horská-kompaktný tvar
Pinus mugo“Gnom“
Borovica horská-kompaktný tvar
Pinus mugo “Kokarde“
Borovica horská-kompaktný tvar
Pinus mugo "Mops"
Borovica horská - zakrslá, guľovitá
Pinus mugo "Pumilio"
Borovica horská - zakrslá
Pinus mugo „Turra hesse“
Borovica horská-kompaktný tvar
Pinus nigra
Borovica čierna
s DPH
bez
DPH
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
9
Druh
Pinus sylvestris
Borovica lesná - sosna
Pinus sylvestris“Compacta“
Borovica lesná-hustý kompaktný
tvar
Pinus sylvestris“čarovník
Hranovnica
Borovica lesná-hustý kompaktný
tvar
Pinus sylvestris "Fastigiata"
- stĺpovitá forma, štíhla, šírka do 1m
Pinus sylvestris“Watereri“
Borovica lesná-pyramidálny
rast,modrá
Pinus sylvestris“prostrata
Borovica lesná- poliehavá
Pinus uncinata
Borovica barinná - blatka
Pinus uncinata "Boží Dar"
- hustá, guľovitá, zakrslá
Platycladus orientalis
Tujovec
Pseudotsuga menziesii
Duglaska tisolistá
Pseudotsuga menziesii "Glauca"
Duglaska tisolistá,
- modravozelená
Pseudots. m. "Fletscheri"
- modravozelená, zakrslá
Sequoiadendron giganteum
Sekvojovec mamutí
Taxus baccata
Tis obyčajný
Taxus baccata "Aurea"
Tis obyčajný - zlatožltý
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
Spôsob
pest.
Výška v
cm
ZB
ZB
do 1 l
do 1 l
2-5 l
ZB
ZB
ZB
ZB
60-80
80-100
10-20
20-30
40-60
60-80
80-100
100-125
125-150
3,65
5,30
0,40
1,45
2,50
3,65
5,30
6,60
9,95
3,50
5,00
0,38
1,38
2,35
3,50
5,00
6,30
9,45
2,94
4,20
0,32
1,16
1,97
2,94
4,20
5,29
7,95
110
160
12
44
75
110
160
200
300
62
62
71
64,71
72,62
62
63,62
62
62
do 5 l
20-30
10,00
9,50
7,98
301
67
do 5 l
40-60
10,00
9,50
7,98
301
67
2-5 l
30-40
8,30
7,80
6,56
250
62
do 5 l
40-60
10,00
9,50
7,98
301
67
do 5 l
20-30
10,00
9,50
7,98
301
67
do 1 l
20-30
1,65
1,55
1,30
50
62
2-5 l
10-15
14,90
14,15
11,89
450
62
do 1 l
do 5 l
do 1 l
do 1 l
2-5 l
ZB
ZB
do 1 l
ZB
ZB
20-30
40-60
20-30
30-40
40-60
60-80
80-100
30-40
80-100
100-125
2,50
2,85
1,05
1,65
2,50
3,65
6,60
1,65
3,65
6,60
2,38
2,71
1,00
1,55
2,35
3,50
6,30
1,55
3,50
6,30
2,00
2,28
0,84
1,30
1,97
2,94
5,29
1,30
2,94
5,29
75
86
32
50
75
110
200
50
110
200
71
71
63,64,71
64,62
62
62
63,62
62
62
62
do 1 l
10-15
5,30
5,00
4,20
160
62
do 1 l
15-20
5,00
4,65
3,88
150
62
do 1 l
do 5 l
do 1 l
do 5 l
do 1 l
do 5 l
10-20
15-20
20-30
40-60
1,30
1,65
2,30
5,00
1,65
2,30
1,24
1,55
2,15
4,75
1,55
2,15
1,04
1,30
1,81
3,99
1,30
1,81
39
50
70
150
50
70
72,63,71
62,67
62,71
67
62
62,67
20-30
s DPH
bez
DPH
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
10
Druh
Taxus baccata "Fastigiata"
Tis obyčajný - stĺpovitý
Taxus baccata "Sumergold"
- zlatožltý
Taxus media "Hicksii"
- hustá, stĺpovitá forma
Thuja occidentalis
Tuja západná
Thuja occidentalis "Aurea"
Tuja západná - zelenožltá
Thuja occidentalis "Danica"
Tuja západná
- guľovitá; 0,5-08 m
Thuja occidentalis "Ericoides"
- hustá, kompaktná
Thuja occidentalis "Europea Gold"
- stĺpovitá, zelenožltá
Thuja occidentalis "Filiformis"
- vetvičky nitkovité, previslé
Thuja occidentalis "Globosa"
Tuja západná- guľovitá; 1,5-2m
Spôsob
pest.
do 1 l
do 1 l
do 1 l
2-5 l
2-5 l
ZB
ZB
ZB
do 1 l
do 1 l
do 5 l
do 5 l
do 5 l
ZB
ZB
VK
VK
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
2-5 l
2-5 l
2-5 l
VK
do 1 l
do 5 l
ZB
ZB, 515 l
nad
15 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 5 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
ZB
VK
Výška v
cm
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
s DPH
bez
DPH
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
15-20
20-30
10-15
15-20
10-15
20-30
40-60
60-80
80-100
100-125
20-30
30-40
40-60
60-80
80-100
60-80
80-100
80-100
100-125
20-30
30-40
40-60
10-15
30-40
15-20
20-30
30-40
40-60
20-30
30-40
40-60
40-60
1,65
2,30
1,65
2,30
2,30
4,80
5,95
8,30
11,60
13,25
1,25
1,65
2,40
4,65
5,60
3,65
5,30
0,65
0,80
1,25
1,65
2,30
2,00
2,40
5,30
5,95
8,30
2,40
1,25
1,65
4,65
5,00
1,55
2,15
1,55
2,15
2,15
4,55
5,60
7,80
11,00
12,60
1,20
1,55
2,29
4,43
5,33
3,50
5,00
0,62
0,76
1,20
1,55
2,15
1,90
2,29
5,00
5,60
7,80
2,29
1,20
1,55
4,43
4,65
1,30
1,81
1,30
1,81
1,81
3,82
4,71
6,56
9,24
10,59
1,01
1,30
1,92
3,72
4,48
2,94
4,20
0,52
0,64
1,01
1,30
1,81
1,60
1,92
4,20
4,71
6,56
1,92
1,01
1,30
3,72
3,88
50
70
50
70
70
145
180
250
350
400
38
50
72
140
169
110
160
20
24
38
50
70
60
72
160
180
250
72
38
50
140
150
62
74,62
62
62
62
62
62
62
62
62
72,62
72,62
72,71
71
71
62
63,62
71
63,71
62
62
62
72,62
71
62
62
62
71
62
62,71
71
62
60-80
11,60
11,00
9,24
350
62
150-175
28,50
27,20
22,86
860
62
15-20
20-30
30-40
40-60
15-20
20-30
40-60
60-80
80-100
30-40
40-60
1,25
1,65
2,30
5,00
1,25
1,65
2,40
4,65
5,60
5,00
2,40
1,20
1,55
2,15
4,75
1,20
1,55
2,29
4,43
5,33
4,65
2,29
1,01
1,30
1,81
3,99
1,01
1,30
1,92
3,72
4,48
3,88
1,92
38
50
70
150
38
50
72
140
169
150
72
62
72,62
62
67
62,67
62,71
71
71
71
62
71
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
11
Druh
Thuja occidentalis "Golden Perle Štíhla,konce vetvičiek zlaté
Thuja occidentalis “Holmstrup
Vzrast štíhly, vzpriamený, hustý
Thuja occidentalis "Malonyana"
Tuja západná mlyňanská
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
Spôsob
pest.
Výška v
cm
do 5 l
do 1 l
do 5 l
do 5 l
VK
VK
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 5 l
2-5 l
ZB
nad
15 l
40-60
20-30
40-60
40-60
80-100
100-125
15-20
20-30
30-40
40-60
60-80
100-125
5,00
2,00
5,00
5,60
3,95
5,00
1,25
1,65
2,50
2,85
8,30
9,95
4,75
1,90
4,75
5,33
3,76
4,65
1,20
1,55
2,38
2,71
7,80
9,45
3,99
1,60
3,99
4,48
3,16
3,88
1,01
1,30
2,00
2,28
6,56
7,95
150
60
150
169
119
151
38
50
75
86
250
300
67
67
67
71
71
71
62
62,71
71
71
62
62
125-150
14,90
14,15
11,89
450
62
s DPH
bez
DPH
Thuja occidentalis „ Mišak“
Hustý kompaktný tvar
do 5 l
15-20
5,00
4,75
3,99
150
67
Thuja occidentalis "Mramorová“
Thuja occidentalis "Mrs.Bowling
Guľatá,svetlozelená,strapatá
do 1 l
do 1 l
do 5 l
30-40
15-20
40-60
2,85
2,00
5,00
2,71
1,90
4,75
2,28
1,60
3,99
86
60
150
71
67
67
Thuja
occidentalis“Pyramidalis,aurea“
Štíhla,žiarivo žltá
do 5 l
60-80
5,00
4,75
3,99
150
67
Thuja occidentalis "Rheingold"
- pomaly rastúca,
- zelenožltá
do 1 l
do 1 l
do 1 l
ZB, 5l
VK
ZB
15-20
20-30
30-40
40-60
40-60
60-80
5-10
15-20
20-30
40-60
40-60
80-100
100-125
125-150
150-175
200-250
15-20
20-30
60-80
80-100
10-15
15-20
5-10
10-15
10-25
1,25
1,65
2,00
5,00
2,85
6,60
1,25
2,00
1,95
3,00
5,00
9,95
11,60
14,90
24,80
66,30
1,25
1,65
5,00
6,60
1,25
1,65
1,65
3,65
1,65
1,20
1,55
1,90
4,65
2,71
6,30
1,20
1,90
1,86
2,86
4,65
9,45
11,00
14,15
23,60
63,10
1,20
1,55
4,65
6,30
1,20
1,55
1,55
3,05
1,55
1,01
1,30
1,60
3,88
2,28
5,29
1,01
1,60
1,56
2,40
3,88
7,95
9,24
11,89
19,83
53,00
1,01
1,30
3,88
5,29
1,01
1,30
1,30
2,56
1,30
38
50
60
150
86
200
38
60
59
90
150
300
350
450
750
2000,0
38
50
150
200
38
50
50
120
50
64,62,67,71
64,62,71
62
62,67,71
71
62
72,64,62,71
64,62
71
71
62
74,62
62
62
62
62
72,62
62
62
62
62
62
62
62
71
do 1 l
Thuja occidentalis "Smaragd"
- úzkostĺpovitá, listy lesklo zelené
Thuja occidentalis "Spiralis"
Tuja západná - stĺpovitá
Thuja occidentalis "Sunkist"
- kužeľovitá, zlatožltá
Thuja occidentalis "Tiny Tim"
- guľovitá; pomaly rastúca do 0,5 m
do 1 l
do 1 l
2-5 l
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB
do 1 l
do 1 l
ZB
ZB
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
12
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
Spôsob
pest.
Výška v
cm
2-5 l
2-5 l
do 5 l
15-20
20-30
15-20
5,30
5,95
5,00
5,00
5,60
4,65
4,20
4,71
3,88
160
180
150
62
62
67
do 5 l
20-30
5,00
4,65
3,88
150
67
Thuja occ. "Wareana Lutescens"
Tuja západná - svetložltá
do 1 l
do 1 l
do 1 l
Thuja orientalis
Tuja východná
do 1 l
10-15
15-20
20-30
10-30
20-30
30-40
1,25
1,65
2,30
1,25
2,10
1,65
1,20
1,55
2,15
1,20
2,00
1,55
1,01
1,30
1,81
1,01
1,68
1,30
38
50
70
38
63
50
62
62
62
62
71
62
Thuja orientalis "Nana Aurea"
Tuja východná - žltá forma
do 1 l
5-10
2,00
1,90
1,60
60
62
do 1 l
do 1 l
do 1 l
VK
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
2-5 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
20-30
30-40
40-60
80-100
30-40
40-60
10-20
20-30
30-40
20-30
30-40
10-15
15-20
1,25
1,65
2,10
5,00
1,65
2,00
1,25
2,00
3,00
1,65
2,30
5,60
7,00
1,20
1,55
2,00
4,76
1,55
1,90
1,20
1,90
2,85
1,55
2,15
5,30
6,65
1,01
1,30
1,68
4,00
1,30
1,60
1,01
1,60
2,39
1,30
1,81
4,45
5,59
38
50
63
151
50
60
38
60
90
50
70
170
210
62
62,71
71
71
62
62
62,67
62
62
62
74,62
72,62
74,62
Druh
Thuja occidentalis "Wareana
aurea"
Rozložitá, zeleno,žltá
Thuja plicata
Tuja riasnatá
Thuja plicata "Zebrina“ Tuja
riasnatá – žltopanašovaná
Thujopsis dolabrata
Tujovka japonská
Tsuga canadensis
Jedľovec kanadský
Tsuga canadensis "Jeddeloh"
- zakrslý, polguľovitý
s DPH
bez
DPH
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
13
Broad-leaved
Druh
Acer campestre
Javor poľný
Acer negundo
Javor jaseňolistý
Acer negundoFlamingo Javor
jaseňolistý - bielopanašovaný
Acer palmatum „Butterfly“
Javor dlanitolistý
Acer palmatum
Javor dlanitolistý
- zelenolistý
Acer platanoides
Javor mliečny
Acer platanoides „Globosa“
Javor mliečny - vrúbľovaný
Acer platanoides „Rubra“
Javor mliečny - vrúbľovaný
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
do 1 l
2-5 l
do 5 l
15-20
40-60
40-60
40-60
80-100
80-100
100125
1,25
1,55
1,20
1,25
1,65
5,30
1,20
1,46
1,14
1,20
1,55
5,00
1,01
1,23
0,96
1,01
1,30
4,20
38
46
36
38
50
160
62
62
71
62
62
62
8,60
8,20
6,89
260
62
do 5 l
80-100
8,30
7,90
6,64
250
71
do 1 l
do 1 l
40-60
60-80
100125
125150
15-20
20-30
60-80
80-100
100125
20-30
175200
175200
125150
150175
175200
40-50
60-80
80-100
100125
125150
200250
250300
nad 3
m
1,65
3,30
1,55
3,15
1,30
2,65
50
100
62
62
5,00
4,65
3,88
150
62
6,60
6,30
5,29
200
62
3,30
5,00
6,60
9,95
3,15
4,65
6,30
9,45
2,65
3,88
5,29
7,95
100
150
200
300
62
62
62
62
11,60
11,00
9,24
350
62
1,25
1,20
1,01
38
62
8,30
7,90
6,64
250
72,62
10,00
8,32
9,90
300
72
8,30
8,20
8,30
250
72
11,60
9,66
11,60
350
72
10,00
8,32
9,90
300
72
0,50
2,50
1,20
0,45
2,35
1,14
0,38
1,97
0,96
15
75
36
62
62,71
71
3,65
3,50
2,94
110
62
2,80
2,67
2,24
84
63,71
11,60
11,00
9,24
350
62
16,60
15,80
13,28
500
62
49,70
47,30
39,75
1 500
62
do 1 l
do 1 l
2-5 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
X+1
X+2
X+2
X+3
do 1 l
ZB
ZB
do 5 l
ZB
S
2-5 l
do 5 l
2-5 l
Acer pseudoplatanus
Javor horský
VOC €/ks
Výška
v cm
2-5 l
Acer palmatum "Atropurpureum
Javor dlanitolistý
- červený, vrúbľovaný
MOC
€/ks s
DPH
Spôsob
pestov.
VK
ZB
ZB
ZB
s DPH
bez
DPH
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
14
Druh
Acer saccharinum
Javor cukrový
Spôsob
pestov.
Výška
v cm
200250
15-20
20-30
40-60
60-80
80-100
40-60
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
s DPH
bez
DPH
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
33,10
31,50
26,47
1000
62
0,70
1,65
2,00
1,65
2,50
1,65
0,67
1,55
1,90
1,55
2,35
1,55
0,56
1,30
1,60
1,30
1,97
1,30
21
50
60
50
75
50
71
72,62
62,71
64,62,71
64,72,62,71
62,71
60-80
2,50
2,35
1,97
75
62
ZB
250300
9,95
9,45
7,95
300
62
Aronia melanocarpa
Aronia černoplodá-ovocná
drevina,vrúbľovaná
do 5 l
60-80
5,00
4,75
3,99
150
67
Berberis candidula
Dráč - do skaliek, neopadavý
do 1 l
Berberis julianae
Dráč - neopadavý, živé ploty
do 1 l
do 1 l
do 1 l
2-5 l
do 1 l
do 1 l
5-10
15-20
10-15
15-20
20-30
30-40
5-10
20-30
30-40
15-20
20-30
1,25
1,40
1,25
1,40
1,05
1,40
0,70
0,90
1,55
1,90
1,65
1,20
1,30
1,20
1,30
1,00
1,33
0,67
0,86
1,46
1,80
1,55
1,01
1,09
1,01
1,09
0,84
1,12
0,56
0,72
1,23
1,51
1,30
38
42
38
42
32
42
21
27
46
57
50
62
62
62
62
71
71
71
72,71
72,62
62
71
do 1 l
10-15
1,90
1,80
1,51
57
74,62,71
do 1 l
10-15
1,90
1,80
1,51
57
62,71
do 1 l
20-30
1,90
1,80
1,51
57
62
do 1 l
5-10
2,00
1,90
1,60
60
62
do 1 l,
2-5 l
15-20
1,90
1,80
1,51
57
62
2-5 l
20-30
1,90
1,80
1,51
57
62
2-5 l
20-30
1,90
1,80
1,51
57
62
2-5 l
40-60
1,55
1,46
1,23
46
62
2-5 l
20-30
1,90
1,80
1,51
57
62
do 1 l,
2-5 l
40-60
1,30
1,25
1,05
40
64,62
nad 15 l
Aesculus hippocastanum
Pagaštan konský
do 1 l
2-5 l
2-5 l
Alnus glutinosa
Jelša lepkavá
do 1 l
Alnus incana
Jelša sivá
Berberis thunbergii
- zelenolistý opadavý
Berberis thunb. "Atropurpurea"
- červenolistý, opadavý
Berberis thunb. "Atropurp.
Nana
- červenolistý, zakrslý, opadavý
Berberis thunb. "Aurea"
- žltolistý, opad., živé ploty,
solitér
Berberis thunb. "Carmen"
- červenolistý, opadavý
Berberis thunb. "Goldalita"
- žltolistý, opad., zakrslý
Berberis thunb. "Red Schief"
- červenolistý, živé ploty,opadavý
Berberis thunb. "Rose Glow"
- červenolistý s belavou kresbou
Berberis thunb. "Roxane"
- červenolistý, živé ploty,opadavý
Berberis vulgare
Dráč obyčajný
Berberis vulgare"Atropurpurea"
Dráč obyčajný červenolistý
Betula alba
Breza biela
do 1 l
do 1 l,2-5
l
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
15
Druh
Spôsob
pestov.
Výška
v cm
2-5 l
80-100
100150
125150
150 +
150175
250300
do 5 l
ZB
VK
do 5 l
ZB
Betula nana
Breza trpaslíčia - kríkovitá
Betula pendula "Youngii"
Breza previslá
- vrúbľovaná na kmienku
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
s DPH
bez
DPH
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
2,00
1,90
1,60
60
64,62
1,45
1,38
1,16
44
71
5,00
4,65
3,88
150
62
5,95
5,67
4,76
179
71
2,95
2,81
2,36
89
71
11,60
11,00
9,24
350
62
do 1 l
20-30
1,50
1,40
1,18
45
62
do 1 l
2-5 l
60-80
80-100
125150
175200
5,30
6,60
5,00
6,30
4,20
5,29
160
200
62
62
9,95
9,45
7,95
300
62
13,25
12,60
10,59
400
62
2-5 l
2-5 l
Buddleia alternifolia
- kvitnúci ker, ružový, biely,
modrý
Buxus japonica
2-5 l
30-40
2,80
2,65
2,23
85
62
do 1 l
10-15
Buxus microphylla
do 1 l
20-30
Buxus sempervirens
Krušpán vždyzelený
do 1 l
do 1 l
2-5 l, ZB
10-15
15-20
20-30
30-40
1,40
1,25
1,40
0,80
1,25
1,40
2,00
1,30
1,20
1,30
0,75
1,20
1,30
1,90
1,09
1,01
1,09
0,63
1,01
1,09
1,60
42
38
42
25
38
42
60
62
62
62
72,63,62,71
72,62
62,71
62
do 1 l
5-10
1,40
1,30
1,09
42
62
2-5 l
30-40
2,65
2,50
2,10
80
62
2-5 l
40-60
1,40
1,30
1,09
42
62
2-5 l
5,30
5,00
4,20
160
62
8,30
7,80
6,56
250
62
do 1 l
do 1 l
80-100
175200
20-30
60-80
1,25
1,65
1,20
1,55
1,01
1,30
38
50
62
62
2-5 l
30-40
1,80
1,75
1,47
55
62
do 5 l
100125
3,95
3,76
3,16
119
72,71
5,95
5,60
4,71
180
62
1,30
0,90
1,25
0,86
1,05
0,72
40
27
62
71
Buxus sempervirens panašovaný
Krušpán - zelenobiely
Callicarpa bodinieri
Krásnoplodka
- fialovosfarbené plody
Caragana arborescens
Karagana stromovitá
Caragana arbor. "Pendula"
Karagana stromovitá- previslá
Carpinus betulus
Hrab obyčajný
Caryopteris clandodensis
- fialovokvitnúci 1,5m ker
Catalpa bignonioides
Katalpa
Clematris v sortách
Plamienok
Cornus alba
Svíb biely - vzrastný ker
2-5 l
do 1 l,
2-5 l
do 1 l
20-30
30-40
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
16
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
Spôsob
pestov.
Výška
v cm
2-5 l
40-60
1,55
1,46
1,23
46
62
do 1 l
30-40
1,80
1,71
1,44
54
71
2-5 l
40-60
1,80
1,75
1,47
55
62
2-5 l
30-40
1,80
1,75
1,47
55
62
-
-
0,90
0,86
0,72
27
71
do 1 l
60-80
1,40
1,33
1,12
42
71
do 1 l
20-30
1,30
1,25
1,05
40
62
Corylus avellana
Lieska obyčajná
2-5 l
40-60
1,50
1,40
1,18
45
62
ZB
70-100
1,00
0,80
0,95
30
72
Corylus avellana "Contorta"
Lieska pokrútená
Corylus avellana "Pendula"
Lieska previsnutá
Cotinus coggygria Royal Purple
- ker, červené listy
2-5 l
30-40
8,95
8,50
7,14
270
62
2-5 l
150175
9,95
9,45
7,95
300
62
2-5 l
30-40
6,60
6,30
5,29
200
62
Cotinus coggygria Golden Spirit
- ker, červené listy
2-5 l
30-40
8,30
7,90
6,64
250
62
Cotoneaster
Skalník - vrúbľovaný
do 5 l
80-100
11,60
9,66
11,50
350
72
do 1 l
40-50
0,90
0,86
0,72
27
71
do 5 l
40-60
1,20
1,14
0,96
36
71
do 5 l
60-80
1,40
1,33
1,12
42
71
do 1 l
30-40
1,50
1,40
1,18
45
72,62
do 1 l
10-15
2,00
1,90
1,60
60
62
do 1 l
30-40
1,50
1,40
1,18
45
72,62
do 1 l
30-40
0,90
0,86
0,72
27
71
do 5 l
80-100
1,40
1,33
1,12
42
71
do 1 l
30-40
1,50
1,40
1,18
45
62
do 1 l
30-40
1,50
1,40
1,18
45
72,62
do 1 l
30-40
1,30
1,25
1,05
40
62
do 1 l
20-30
3,30
3,15
2,65
100
62
do 1 l
20-30
1,80
1,75
1,47
55
62,71
Druh
Cornus alba „Elegantissima“
Svíb biely
Cornus alba"Spaethii"
Svíb biely - vzrastný ker
Cornus alba "Variegata"
Svíb biely - belavopestré listy
Cornus mas
Drieň obyčajný
Cornus stolonifera
Svíb výbežkatý
Cornus stolonifera
"Flaviramea"
Svíb výbežkatý -žlté výhonky
Cotoneaster bullatus
Skalník pluzgierkatý
Cotoneaster buxifolia
Skalník drobnolistý
Cotoneaster buxifolia "Nana"
Skalník- zakrslý, do skaliek
Cotoneaster horizontalis
Skalník rozprestretý
Cotoneaster dammeri
Skalník rozložený
Cotoneaster horiz."Variegata"
Skalník rozprestretý-panašovaný
Cotoneaster hori. "Coral Bauty"
Skalník rozprestretý
Cotoneaster dam. "Skogsholm"
Skalník Dammerov
Cytisus praecox
Zanoväť - žlto a bielo kvitnúci
Deutzia scabra
s DPH
bez
DPH
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
17
Druh
Spôsob
pestov.
Trojpuk nežný - vzrast do 1m
Deutzia hybrida "Mont Rose"
Trojpuk nežný- ružový ker
Euonymus europaeus
Bršlen európsky- vzrastný ker
Euonymus europaeus „Gold“
Bršlen európsky
Euonym. fortunei "EmeraldGaity" Bršlen - bielozelený
Euonym. fortunei "EmeraldGold" Bršlen - zelenožltý
Euonym. fortunei "Sunspot"
Bršlen žltozelený
Fagus sylvatica
Buk lesný
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
s DPH
bez
DPH
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
40-60
1,40
1,33
1,12
42
71
60-80
1,90
1,80
1,51
57
71
do 1 l
20-30
1,80
1,75
1,47
55
62,71
do 1 l
20-30
1,25
1,20
1,01
38
62,71
do 1 l
40-60
1,50
1,40
1,18
45
62,71
do 1 l
10-20
1,45
1,38
1,16
44
72,71
do 1 l
10-15
1,50
1,40
1,18
45
62
do 1 l
10-15
1,50
1,40
1,18
45
74,62,71
do 1 l
15-20
1,50
1,40
1,18
45
62,71
do 1 l
do 1 l
do 5 l
do 1 l
15-20
40-60
40-60
60-80
125150
175200
15-20
20-30
30-40
20-30
0,70
1,65
2,85
2,50
0,67
1,55
2,71
2,35
0,56
1,30
2,28
1,97
21
50
86
75
71
72,62,71
71
72,62
5,00
4,65
3,88
150
72,62
11,60
11,00
9,24
350
72,62
3,00
5,30
8,30
5,60
2,85
5,00
7,90
5,33
2,39
4,20
6,64
4,48
90
160
250
169
72,62
72,62
72,62
71
2-5 l
ZB
Fagus sylvatica "Tricolor"
-Buk vrúbľovaný –červenolistý
s ružovým okrajom
do 1 l
do 1 l
2-5 l
do 5 l
Fagus sylvatica "Atropurpurea"
-Buk červenolistý
do 5 l
Fagus sylvatica "Atropurpurea"
-Buk vrúbľovaný červenolistý
Výška
v cm
8,30
7,90
6,64
250
72,71
10,75
10,24
8,60
324
72,71
do 1 l
80-100
100125
15-20
3,00
2,85
2,39
90
72,62
do 1 l
20-30
5,30
5,00
4,20
160
72,62
2-5 l
80-100
8,30
7,90
6,64
250
72,62
do 5 l
Fagus sylvatica "Atropurp.
Pendula"-Buk vrúbľovaný
červenolistý, previslý,
2- 5 l
Fagus sylvatica "Pendula"
-Buk vrúbľovaný, previslý,
9,95
9,45
7,95
300
62
do 1 l
2-5 l
100125
40-60
60-80
3,00
5,30
2,85
5,00
2,39
4,20
90
160
62
62
Fagus
sylvatica“Pendula,Viridis
Buk lesný,previsnutý
do 5 l
60-80
10,00
9,50
7,98
301
67
Fagus sylvatica "Quercifolia"
-Buk vrúbľovaný, dubolistý
Fagus sylvatica "Rotundifolia"
do 1 l
do 1 l
do 1 l
20-30
30-40
20-30
3,00
5,30
3,00
2,85
5,00
2,85
2,39
4,20
2,39
90
160
90
62
62
62
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
18
Druh
-Buk vrúbľovaný, okrúhlolistý
Fagus sylvatica "Rohani"
-Buk vrúbľovaný, červený,
strihanolistý
Fagus sylvatica "Asplenifolia"
-Buk vrúbľovaný, strihanolistý
Fagus sylvatica "Striata"
-Buk vrúbľovaný, žlté rebrovanie
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
Spôsob
pestov.
Výška
v cm
do 1 l
30-40
5,30
5,00
4,20
160
62
do 1 l
20-30
3,00
2,85
2,39
90
72,62
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
30-40
20-30
30-40
20-30
30-40
30-40
60-80
5,30
3,00
5,30
3,00
5,30
1,30
1,40
5,00
2,85
5,00
2,85
5,00
1,25
1,33
4,20
2,39
4,20
2,39
4,20
1,05
1,12
160
90
160
90
160
40
42
62
62
62
62
72,62
62,71
72,71
80-100
1,80
1,75
1,47
54
72,71
s DPH
bez
DPH
Forsythia intermedia
Zlatovka (zlatý dážď)
do 1 l
Forsythia intermedia
"Minigold" - nízko rastúci
2-5 l
20-30
1,80
1,75
1,47
55
62
do 1 l
do 1 l
15-20
20-30
100125
0,70
1,25
0,67
1,20
0,56
1,01
21
38
72,71
72,62
2,60
2,48
2,08
78
63,71
Fraxinus excelsior
Jaseň štíhly
VK
Genista lydia
- nízka, žltokvitnúca, do skalky
2-5 l
15-20
2,50
2,35
1,97
75
62
Gleditsia triacanthos
- Gledícia trojtŕnna
do 1 l
10-15
1,25
1,20
1,01
38
62
do 1 l
20-30
10-15
15-20
30-40
1,65
0,90
1,25
1,50
1,55
0,86
1,20
1,40
1,30
0,72
1,01
1,18
50
27
38
45
62
72,71
62
62
Hedera helix
Brečtan popínavý
do 1 l
Hedera helix – izbový
Brečtan popínavý- panašovaný
Hibiscus siriacus
Ibištek
Hippophae rhamnoides
Rakytník rešetliakový
Hypericum " Hidcote"
- žltokvitnúci,nízky
Chaenomeles speciosa
Dulovec nádherný
Ilex aquifolium "Alaska"
Cezmína ostrolistá
- neopadavý ker
Kerria japonica
Kéria japonská- žltokvitnúci ker
Kerria japonica "Pleniflora"
Kéria japonská- žltokvitnúci ker
S panašovaným listom
Liriodendron tulipifera
Ľaliovník tulipánokvetý
Laburnum anagyroides
Štedrec ovisnutý
Ligustrum ovalifolium "Aurea"
do 1 l
30-40
2,50
2,35
1,97
75
62
do 1 l
2-5 l
do 1 l
2-5 l
20-30
40-60
20-30
40-60
15-20
20-30
1,50
3,30
1,40
1,50
1,50
1,80
1,40
3,15
1,33
1,40
1,40
1,75
1,18
2,65
1,12
1,18
1,18
1,47
45
100
42
45
45
55
72,62
72,62
71
62
62,71
62
do 1 l
20-30
0,70
0,67
0,56
21
71
do 1 l
5-10
1,65
1,55
1,30
50
62
do 1 l
15-20
3,00
2,85
2,39
90
74,62
do 1 l
40-60
1,50
1,40
1,18
45
62,71
do 1 l
15-20
1,80
1,75
1,47
55
62,71
do 1 l
do 1 l
do 1 l
2-5 l
do 1 l
20-30
30-40
15-20
40-60
10-15
2,80
3,30
1,25
1,50
1,25
2,65
3,15
1,20
1,40
1,20
2,23
2,65
1,01
1,18
1,01
85
100
38
45
38
62
62
62
62
62
do 1 l
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
19
Druh
Vtáčí zob vajcolistý
- žltozelený
Ligustrum vulgare "Atrovirens"
Vtáčí zob - neopadavý
Ligustrum vulgare
Vtáčí zob obyčajný
Lonicera nigra
Zemolez čierny - ker
Lonicera xylosteum
Zemolez obyčajný - ker
Lonicera tatarica
Zemolez tatársky - ker
Lonicera caprifolia
Zemolez - popínavý
Lonic. japonica
"Aureoreticulata"
- popínavý, listy žlto žilkované
Lonicera pileata
Zemolez - nízky ker, neopadavý
Magnolia
Magnólia
Mahonia aquifolium
Mahónia cezmínolistá
Malus sylvestris
- Jabloň divá
Malus - okrasná jabloň
- listy, kvety aj plody bordové
Morus alba pendula
- previslá forma moruše
Pachysandra ternminalis
- nízky, neopadavý poloker
Pachysandra terminalis
Variegata
- listy bielozelené, neopadavé
Parthenocissus quinquefolia
Pavinič päťlaločný - popínavka
Parthenocissus tricuspidata
Pavinič trojcípy - popínavka
VOC €/ks
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
Výška
v cm
do 1 l
2-5 l
do 1 l
2-5 l
do 5 l
do 1 l
do 1 l
15-20
20-30
20-30
40-60
60-80
20-30
40-60
1,40
1,65
1,15
1,50
1,30
1,25
1,55
1,30
1,55
1,10
1,40
1,24
1,20
1,46
1,09
1,30
0,92
1,18
1,04
1,01
1,23
42
50
35
45
39
38
46
62
62
71
62
71
72,67,64,62
62
do 1 l
40-60
1,50
1,40
1,18
45
62
20-30
40-60
20-30
40-60
10-15
20-30
1,25
1,55
1,25
1,55
1,00
1,50
1,20
1,46
1,20
1,46
0,95
1,40
1,01
1,23
1,01
1,23
0,80
1,18
38
46
38
46
30
45
72,62,71
62
62
62
71
62
2-5 l
15-20
1,80
1,75
1,47
55
62
do 1 l
do 1 l
10-15
20-30
1,25
1,50
1,20
1,40
1,01
1,18
38
45
62
62
do 5 l
20-30
1,50
1,40
1,18
45
71
do 1 l
20-30
1,15
1,10
0,92
35
71
2-5 l
60-80
2,00
1,90
1,60
60
62
do 5 l
2-5 l
40-60
60-80
1,25
3,00
1,20
2,85
1,01
2,39
38
90
71
62
2-5 l
60-80
5,95
5,60
4,71
180
62
do 1 l
10-15
1,50
1,40
1,18
45
62
do 1 l
10-15
1,80
1,75
1,47
55
62
15-20
20-30
10-15
30-40
20-30
40-60
60-80
1,25
1,80
1,80
0,70
1,50
1,00
1,20
1,20
1,75
1,75
0,67
1,40
0,95
1,14
1,01
1,47
1,47
0,56
1,18
0,80
0,96
38
55
55
21
45
30
36
62
62
62
71
62
71
71
20-30
1,80
1,75
1,47
55
62,71
20-30
1,25
1,20
1,01
38
62
40-60
0,70
0,67
0,56
21
71
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
Philadelphus coronarius
Pajazmín vencový
do 1 l
Philadelphus cor. "Mont Blanc"
Pajazmín- bielokvitnúci
do 1 l
Physocarpus opulifolius
Tavoľa kalinolistá -živé ploty
MOC
€/ks s
DPH
Spôsob
pestov.
do 1 l
s DPH
bez
DPH
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
20
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
Spôsob
pestov.
Výška
v cm
do 1 l
40-60
1,45
1,38
1,16
44
71
do 1 l
15-20
1,80
1,75
1,47
55
62,71
2-5 l
20-30
2,50
2,35
1,97
75
62,71
do 1 l
15-20
1,80
1,75
1,47
55
62
2-5 l
20-30
2,50
2,35
1,97
75
62
nad 15 l
175200
33,10
31,50
26,47
1000
62
-
-
0,35
0,33
0,28
11
71
ZB
200250
11,60
11,00
9,24
350
62
do 1 l
15-20
1,15
1,10
0,92
35
72,71
do 1 l
20-30
1,60
1,52
1,28
48
71
do 5 l
40-60
5,00
4,75
3,99
150
67
Potentilla fruticosa"Primros
Beauty"
Nátržník kríkovitý - krémový
do 1 l
20-30
1,75
1,65
1,39
53
72,62
Potentilla fruticosa"Klondike"
Nátržník kríkovitý - biely
do 1 l
20-30
1,75
1,65
1,39
53
62
Potentilla fruticosa"Pink
Queen"
Nátržník kríkovitý - ružový
do 1 l
20-30
1,75
1,65
1,39
53
62,71
Potentilla fruticosa"Princes"
Nátržník kríkovitý - ružový
do 1 l
20-30
1,75
1,65
1,39
53
62,71
Potentilla fruticosa "Jolina"
- nízky, plazivý, žltý
Potentilla fruticosa "Manchu"
- nízky, plazivý, krémový
Polygonum aubertii
- popínavý, bielokvitnúci
Prunus laurocerasus
Vavrínovec lekársky- živé ploty
Prunus padus
Čremcha strapcovitá
do 1 l
10-15
2,00
1,90
1,60
60
62
do 1 l
10-15
2,00
1,90
1,60
60
74,62
do 1 l
20-30
1,80
1,75
1,47
55
62
do 1 l
2-5 l
10-15
30-40
1,50
7,00
1,40
6,65
1,18
5,59
45
210
62
62
do 1 l
40-60
1,50
1,40
1,18
45
72,62
Druh
Physocarpus opulifolius
“Atropurpuarea“
Tavoľa kalinolistá
Physocarpus opulifolius
"Diabolo "
"Red Baron"
"Purpurea"
Tavoľa kalinolistá - červenolistá
Physocarpus opulifolius
"Darts Gold"
"Lutheus"
Tavoľa kalinolistá -zlatolistá
Platanus acerifolia
Platan javorolistý
Populus sp.
Topoľ – zakorenené rezky
Populus tremula
Topoľ osika
Potentilla fruticosa
Nátržník, svetložltý
s DPH
bez
DPH
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
21
Druh
Prunus cerasifera
Čerešňa vtáčia
Prunus spinosa
Trnka obyčajná
Pyracantha coccinea
Hlohyňa šarlátová
Pyracantha coccinea
"Red Colurn"
"Mohave"
- neopadavý ker s červenými
plodmi
Pyracantha coccinea
"Renault D or"
"Solie D or"
- neopadavý ker so žltými plodmi
Pyracantha coccinea
"Golden Carmen"
- neopadavý ker s oranžovými
plodmi
Pyrus communis
Hruška obyčajná - planka
Quercus petraea
Dub zimný
Quercus rubra
Dub červený
Rhododendron sp.
Rododendron v druhoch
Rhododendron impeditum
Rododendron v druhoch
Rhododendron sp. Azalea
Azalka veľkokvetá
Rhus typhina
Sumach pálkový
Japonská azalka
Neopadavé azalky
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 5 l
40-60
60-80
15-20
30-40
30-40
40-60
1,50
2,00
1,25
1,55
0,70
1,40
1,40
1,90
1,20
1,46
0,67
1,33
1,18
1,60
1,01
1,23
0,56
1,12
45
60
38
46
21
42
62
62
72,62
62
71
71
do 1 l
20-30
1,80
1,75
1,47
55
62,71
do 1 l
20-30
1,80
1,75
1,47
55
62,71
do 1 l
20-30
1,80
1,75
1,47
55
62,71
do 1 l
do 1 l
1,50
2,00
1,40
1,90
1,18
1,60
45
60
62
62
1,00
0,95
0,80
30
72,71
1,25
1,20
1,01
38
62
1,80
1,75
1,47
54
71
1,00
0,95
0,80
30
71
11,60
11,00
9,24
350
72,62
49,70
47,30
39,75
1 500
62
do 1 l
do 1 l
do 1 l
2-5 l
2-5 l
30-40
60-80
100150
20-30
120150
100150
175200
200300
10-15
40-60
5-10
20-30
30-40
1,25
1,55
1,80
9,95
16,60
1,20
1,46
1,75
9,45
15,80
1,01
1,23
1,47
7,95
13,28
38
46
55
300
500
62
62
62
62
62
2-5 l
20-30
6,60
6,30
5,29
200
62
2-5 l
20-30
8,30
7,80
6,56
250
62
do 1 l
30-40
1,00
0,95
0,80
30
71
do 1 l
60-80
1,40
1,33
1,12
42
71
2-5 l
15-20
6,60
6,30
5,29
200
62
do 5 l
do 1 l
do 5 l
ZB
nad 15 l
Rhamnus cathartica
Rešetliak prečisťujúci
VOC €/ks
Výška
v cm
do 5 l
Quercus robur
Dub letný
MOC
€/ks s
DPH
Spôsob
pestov.
s DPH
bez
DPH
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
22
Druh
Ribes alpinum
Ríbezľa alpínska
Ribes aureum
Ríbezľa zlatá
Rosa sp.
Ruža sp.
Rosa canina
Ruža obyčajná
Rosa multiflora
Ruža mnohokvetá
- dekoratívne malé šípky
Rosa rugosa
Ruža vráskatá
Rosmarinus officinalis
Rozmarín lekársky
Rosa the Fairy
Ruža
- bohatokvitnúca, ružová
Ruže – záhradné
- čajohybridy, popínavky
Robinia pseudoacacia
Agát biely
Salix sp.
Vŕba – zakorenené rezky
Salix alba x sepulcralis
Vŕba cintorínska
Salix caprea
Vŕba rakyta
Salix caprea "Kilmarnock"
Vŕba rakyta
- na kmienku, previslá
Salix helvetica
- na kmienku, šedomodrá
VOC €/ks
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
Výška
v cm
do 1 l
40-60
1,25
1,20
1,01
38
62
do 1 l
20-30
1,05
1,00
0,84
32
71
0,70
0,67
0,56
21
71
40-60
1,55
1,46
1,23
46
72,62
20-30
1,25
1,20
1,01
38
62
30-40
1,05
1,00
0,84
32
71
do 5 l
30-40
40-60
40-60
0,90
1,50
1,15
0,86
1,40
1,10
0,72
1,18
0,92
27
45
35
71
62
71
do 1 l
20-30
1,66
1,59
1,34
50
62
2-5 l
20-30
3,65
3,50
2,94
110
62
2-5 l
30-40
3,00
2,85
2,39
90
62
do 1 l
20-30
0,85
0,81
0,68
26
71
do 5 l
20-40
1,20
1,14
0,96
36
71
do 1 l
60-80
1,66
1,59
1,34
50
62
-
80-100
0,35
0,33
0,28
11
71
do 5 l
40-60
1,05
1,00
0,84
32
71
do 1 l
40-60
1,55
1,46
1,23
46
64,62
2-5 l
80-100
13,25
12,60
10,59
400
62
2-5 l
80-100
13,25
12,60
10,59
400
62
15-20
40-60
40-60
125150
80-100
100120
0,90
1,55
1,80
0,86
1,46
1,75
0,72
1,23
1,47
27
47
55
71
71
62
13,25
12,60
10,59
400
62
1,20
1,14
0,96
36
71
1,60
1,52
1,28
48
72,71
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
Salix integra "Hakuro Nishiki"
Vŕba - pestrolistá, solitér
do 1 l
Salix integra "Hakuro Nishiki"
- na kmienku
2-5 l
Salix matsudana
Vŕba - pokrútená
MOC
€/ks s
DPH
Spôsob
pestov.
2-5 l
do 1 l
do 5 l
s DPH
bez
DPH
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
23
Druh
Salix matsudana Tortuosa
Vŕba - pokrútená
Salix integra "Subposita"
- na kmienku, guľovitá
Salix repens "Boyds Pendulous"
- na kmienku, previslá
Salix purpurea
Vŕba purpurová
Sorbus aria
Jarabina mukyňa
Sorbus aucuparia
Jarabina vtáčia
Spôsob
pestov.
Výška
v cm
do 1 l
30-40
100125
100125
do 5 l
2-5 l
VOC €/ks
s DPH
bez
DPH
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
1,25
1,20
1,01
38
62
5,00
4,75
3,99
150
67
13,25
12,60
10,59
400
62
2-5 l
100-125
13,25
12,60
10,59
400
62
do 1 l
40-60
1,55
1,46
1,23
46
62
2-5 l
60-80
2,00
1,90
1,60
60
62
do 1 l
do 1 l
do 1 l
30-40
40-60
80-100
250300
200300
1,30
2,00
1,55
1,25
1,90
1,46
1,05
1,60
1,23
40
60
62
62,71
71
11,60
11,00
9,24
350
62
16,60
15,80
13,28
500
62
ZB
nad 15 l
Sorbus torminalis
Jarabina brekyňa
Sorbus aucuparia "Nero" –
Arónia Jarabina vtáčia
- čiernoplodá, jedlá
Spir. bumalda "Anthony
Waterer"
Tavoľník nízky
MOC
€/ks s
DPH
2-5 l
40-60
2,00
1,90
1,60
60
62
do 1 l
60-80
3,00
2,85
2,39
90
62
do 1 l
20-30
1,50
1,40
1,18
45
62
do 5 l
60-80
5,00
4,75
3,99
150
67
Spir. bumalda
Tavoľník nízky
do 1 l
20-30
30-40
40-60
1,00
1,30
1,70
0,95
1,25
1,65
0,80
1,05
1,19
30
40
50
71
71
71
Spir. bumalda "Atrorosea"
Tavoľník nízky
Spir. japonica
- bielokvitnúci
Spir. japonica "Albiflora"
- bielokvitnúci, nízky
Spir. japonica "Betulifolia"
- bielokvitnúci, nízky
Spir. japonica "Golden Princes"
- žltolistý, ružovokvitnúci
Spir. japonica "Little Princes"
- ružovokvitnúci
Spir. japonica "Nana"
- zakrslý, ružovočervený
Spir. japonica "Shirobana"
- rôznofarebný ker
Spiraea salicifolia
Tavoľník vŕbolistý, ružov.kvit.
Spiraea nipponica
do 1 l
20-30
1,80
1,75
1,47
55
62
do 1 l
10-20
20-30
1,45
1,15
1,38
1,10
1,16
0,92
44
35
71
71
2-5 l
15-20
1,80
1,75
1,47
55
62
2-5 l
15-20
1,80
1,75
1,47
55
62
do 1 l
2-5 l
10-15
15-20
1,50
1,80
1,40
1,75
1,18
1,47
45
55
62
62
do 1 l
10-15
1,80
1,75
1,47
55
62
do 1 l
5-10
1,65
1,55
1,30
50
62
do 1 l
15-20
1,80
1,75
1,47
55
62
do 1 l
40-60
1,70
1,65
1,19
50
71
do 1 l
40-60
1,80
1,75
1,47
55
62
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
24
Druh
"Snowmound"
- bielokvitnúci, živé ploty
Spiraea vanhouttei
T. van Houtteov
- bielokvitnúci
Symphoricarpos alba
Imelovník biely
Syringa palibin
- pomalyrastúci zakrslý, fialový
Syringa vulgaris Orgován
obyčajný
Tamarix tetrandra
Tamariška štvortyčinková
- ružovokvitnúci ker
Tilia cordata
Lipa malolistá
Tilia cordata, platyphyllos Lipa
malolistá, veľkolistá
Spôsob
pestov.
Ulmus laevis
Brest väz
Viburnum lantana
Kalina siripútková
Viburnum opulus
Kalina obyčajná
Vinca major "Variegata"
Zimozeleň väčšia
- list bielo lemovaný, fialový
kvet
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
s DPH
bez
DPH
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
2-5 l
20-30
30-40
40-60
20-30
30-40
80-100
1,15
1,30
1,70
1,25
1,05
1,40
1,10
1,25
1,65
1,20
1,00
1,33
0,92
1,05
1,19
1,01
0,94
1,12
35
40
50
38
32
42
71
62,71
71
62
71
71
15-20
2,50
2,35
1,97
75
62
do 1 l
40-60
1,50
1,40
1,18
45
62,71
do 1 l
60-80
1,50
1,40
1,18
45
72,62,71
do 1 l
do 5 l
0,80
1,30
0,76
1,25
0,64
1,05
24
39
72,71
72,64,71
1,95
1,86
1,56
59
72,71
8,30
13,20
1,65
3,00
7,90
12,57
1,55
2,85
6,64
10,56
1,30
2,39
250
398
50
90
63,71
71
62
62
8,30
7,80
6,56
250
62
16,60
15,80
13,28
500
62
49,70
47,30
39,75
1 500
62
do 1 l
do 1 l
50-80
80-120
120150
150 +
250 +
40-60
80-100
150175
250300
250300
15-20
20-30
1,25
1,65
1,20
1,55
1,01
1,30
38
50
62
62
do 1 l
20-30
1,65
1,55
1,30
50
72,62
do 5 l
70-100
11,60
8,66
11,60
350
72
do 5 l
70-100
11,60
8,66
11,60
350
72
do 1 l
1,65
1,55
1,30
50
62
8,30
7,80
6,56
250
62
do 1 l
do 1 l
do 1 l
do 1 l
60-80
200250
20-30
30-40
20-30
30-40
1,25
1,55
1,25
1,55
1,20
1,46
1,20
1,46
1,01
1,23
1,01
1,23
38
46
38
46
62
62
62
62
do 1 l
15-20
1,50
1,40
1,18
45
62
do 1 l
do 1 l
do 5 l
do 1 l
1,5l
do 5 l
VK
VK
do 1 l
2-5 l
ZB
nad 15 l
Tilia cordata Greenspire
- vrúbľovaná
Ulmus carpinifolia
Brest hrabolistý
Ulmus glabra
Brest horský
Ulmus glabra „Aurea“
Brest horský - vrúbľovaný
Ulmus glabra „Pendula“
Brest horský - vrúbľovaný
Výška
v cm
nad 15 l
ZB
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
25
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Umiestnenie
drevín na ŠS
Spôsob
pestov.
Výška
v cm
Vinca minor
Zimozeleň menšia
- fialový kvet, pokryvná
do 1 l
15-20
1,50
1,40
1,18
45
62,71
Weigela Florida
Diervila kvetnatá.ružový kvet
do 5 l
60-80
5,00
4,75
3,99
150
67
Weigela florida "Candida"
Vajgélia bielokvitnúca
Weigela florida "Bristol Ruby"
Vajgélia červenokvitnúca
Weigela florida "Eva Rathke"
- červenokvitnúca
Weigela florida "Picolo"
- ružovokvitnúca, zakrslá
Weigela florida "Variegata"
- ružovokvitnúca
Weigela purpurea
- červenolistá
Weigela rosea
Vajgélia bohatokvetá
2-5 l
30-40
2,30
2,15
1,81
70
62
do 1 l
30-40
2,30
2,15
1,81
70
62
do 1 l
2-5 l
30-40
2,30
2,15
1,81
70
62
2-5 l
15-20
2,30
2,15
1,81
70
62
do 1 l
2-5 l
30-40
30-40
1,40
2,30
1,33
2,15
1,12
1,81
42
70
71
74,62
2-5 l
20-30
2,30
2,15
1,81
70
62
do 1 l
20-30
1,15
1,10
0,92
35
71
Druh
s DPH
bez
DPH
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
26
Bare-root
Coniferous
Druh
Abies alba Jedľa biela
jednotlivý výber, výstavy→
Abies balsamea
Jedľa balzamová
jednotlivý výber, výstavy→
Abies cephalonica
Jedľa grécka
jednotlivý výber, výstavy→
Abies cilicica
Jedľa cilicíjska
jednotlivý výber, výstavy→
Abies concolor
Jedľa srienistá
jednotlivý výber, výstavy→
Abies concolor Glauca
jednotlivý výber, výstavy→
Abies koreana
Jedľa kórejská
jednotlivý výber, výstavy→
Abies grandis
Jedľa obrovská
jednotlivý výber, výstavy→
Abies lasiocarpa“Arizonica“
Jedľa plstnatoplodá
jednotlivý výber, výstavy→
Abies nordmanniana
Borschomi,Krasnaja Poljana,
Abseronsk, Archyz
Jedľa kaukazská
jednotlivý výber, výstavy→
Abies nobilis
Jedľa vznešená
jednotlivý výber, výstavy→
Abies numidica
Jedľa alžírska
jednotlivý výber, výstavy→
VOC €/ks
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Spôsob
pestovania
Výška
v cm
MOC
€/ks s
DPH
2+3
30-50
0,50
0,45
0,38
15
2
3
3+4
2
3
3+4
3+4
3+4,5
2
3+4
3+4
3
3+3
3+3
3+3
2+4,3+3
2+4
2+4
2
2+3
2+3
2
3
2+4, 2+5
2+4
2+4, 2+5
2+4
2+4
2+4
2
3
3+3
3+3
3+3
2
3
3+3
3+3
3+2
3+3
3+4
do 10
do 10
50-70
do 10
do 10
30-50
30-50
50-70
do 10
50-70
30-50
10-15
20-30
30-50
50-70
30-50
20-30
30-50
do 10
15-20
20- 30
do 10
do 10
20-50
30-50
30-50
15-20
30-50
30-50
do 10
do 10
10-15
15-20
20-30
do 10
do 10
10-15
15-20
10-15
15-20
20-30
0,15
0,18
0,80
0,15
0,18
0,45
0,80
0,30
0,15
0,30
0,80
0,18
0,45
0,80
0,30
0,80
0,45
0,80
0,15
0,30
0,80
0,15
0,18
0,30
0,45
0,80
0,30
0,45
0,80
0,17
0,20
0,45
0,80
1,15
0,17
0,18
0,45
0,80
0,30
0,45
0,80
0,14
0,17
0,75
0,14
0,17
0,40
0,75
0,27
0,14
0,27
0,75
0,17
0,40
0,75
0,27
0,75
0,40
0,75
0,14
0,27
0,75
0,14
0,17
0,27
0,40
0,75
0,27
0,40
0,75
0,16
0,19
0,40
0,75
1,10
0,16
0,17
0,40
0,75
0,27
0,40
0,75
0,12
0,14
0,63
0,12
0,14
0,34
0,63
0,23
0,12
0,23
0,63
0,14
0,34
0,63
0,23
0,63
0,34
0,63
0,12
0,23
0,63
0,12
0,14
0,23
0,34
0,63
0,23
0,34
0,63
0,13
0,16
0,34
0,63
0,92
0,13
0,14
0,34
0,63
0,23
0,34
0,63
4,50
5,50
25
4,50
5,50
14
25
9
4,50
9
25
5,50
14
25
9
25
14
25
4,50
9
25
4,50
5,50
9
14
25
9
14
25
4,50
6
14
25
35
4,50
5,50
14
25
9
14
25
s DPH
bez
DPH
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
27
Druh
Larix decidua
Smrekovec opadavý
Picea abies
Smrek obyčajný
jednotlivý výber, výstavy→
Picea Engelmanii
Smrek Engelmanov
jednotlivý výber, výstavy→
Picea glauca
Smrek biely
jednotlivý výber, výstavy→
Picea mariana
Smrek čierny
jednotlivý výber, výstavy→
Picea omorika
Smrek omorikový
jednotlivý výber, výstavy→
Picea pungens
Smrek pichľavý
jednotlivý výber, výstavy→
Pinus aristata
Borovica ostitá
jednotlivý výber, výstavy→
Pinus armandii
Borovica Armandova
Pinus banksiana
Borovica Banksova
jednotlivý výber, výstavy→
Pinus cembra
Borovica limba
jednotlivý výber, výstavy→
Pinus grifity
Borovica Grifitova
Pinus mugo
Borovica horská - kosodrevina
jednotlivý výber, výstavy→
Pinus nigra
Borovica čierna
jednotlivý výber, výstavy→
VOC €/ks
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Výška
v cm
2
2
0,18
0,30
0,17
0,27
0,14
0,23
5,50
9
0,65
0,60
0,50
20
2+2
2
15-30
30-60
150175
30-50
15-30
0,50
0,18
0,47
0,17
0,40
0,14
15
5,50
2+2
30-50
0,50
0,47
0,40
15
2
2+4
2+4
2+4
2+5
2+4, 2+5
do 10
30-50
30-50
30-50
50-70
30-70
0,15
0,45
0,80
0,30
0,45
0,80
0,14
0,40
0,75
0,27
0,40
0,75
0,12
0,34
0,63
0,23
0,34
0,63
4,50
14
25
9
14
25
2+4
50-70
0,30
0,27
0,23
9
2+4
2
2+3
2+4
2+4
2
3+2
2+4
2+5
2+4
2
2+4, 2+5
2+4, 2+5
50-70
do 10
20-30
50-70
30-50
5-10
15-20
30-50
50-70
30-50
do 10
15-20
30-50
0,80
0,15
0,45
0,30
0,80
0,15
0,30
0,60
0,30
0,80
0,15
0,70
0,80
0,75
0,14
0,40
0,27
0,75
0,14
0,27
0,55
0,27
0,75
0,14
0,65
0,75
0,63
0,12
0,34
0,23
0,63
0,12
0,23
0,46
0,23
0,63
0,12
0,55
0,63
25
4,50
14
9
25
4,50
9
18
9
25
4,50
21
25
2
do 10
0,15
0,14
0,12
4,50
2+4
2+4
2+3
2
3
2+1
2+2
2+2
2
2+4
3+3
3+3, 2+4
3+3, 2+4
2
2+2, 2+3
2+2, 2+3
30-50
50-70+
30-50
do 10
do 10
do 10
10-15
15-20
do 10
30-50
20-30
50-70
30-50
5-10
20-30
30-50
0,30
0,45
0,80
0,15
0,18
0,30
0,25
0,30
0,15
0,30
0,45
0,25
0,80
0,15
0,60
0,80
0,27
0,40
0,75
0,14
0,17
0,27
0,24
0,27
0,14
0,27
0,40
0,24
0,75
0,14
0,55
0,75
0,23
0,34
0,63
0,12
0,14
0,23
0,20
0,23
0,12
0,23
0,34
0,20
0,63
0,12
0,46
0,63
9
14
25
4,50
5,50
9
7,50
9
4,50
9
14
7,50
25
4,50
18
25
2+6
jednotlivý výber, výstavy→
MOC
€/ks s
DPH
Spôsob
pestovania
s DPH
bez
DPH
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
28
Druh
Pinus strobus
Borovica hladká
jednotlivý výber, výstavy→
Pinus sylvestris
Borovica lesná
jednotlivý výber, výstavy→
Pseudotsuga menziesii
Douglaska tisolistá
jednotlivý výber, výstavy→
Thuja occidentalis
Tuja západná
jednotlivý výber, výstavy→
VOC €/ks
Orient.
MOC
v Sk/ks
s DPH
Spôsob
pestovania
Výška
v cm
MOC
€/ks s
DPH
3
3+3
3+3
do 10
20-30
30-50
0,15
0,30
0,80
0,14
0,27
0,75
0,12
0,23
0,63
4,50
9
25
2
do 10
0,15
0,14
0,12
4,50
2+2
20-50
0,50
0,47
0,40
15
2+3
30-50
0,80
0,75
0,63
25
2+4
30-50
1,00
0,95
0,80
30
s DPH
bez
DPH
Broad-leaved
Druh
Acer negundo
Javor jaseňolistý
Acer pseudoplatanus
Javor horský
Acer platanoides
Javor mliečny
Betula verucosa
Breza
Fagus sylvatica
Buk lesný
Fraxinus excelsior
Jaseň štíhly
Gleditsia tricanthos
Gledíčia trojtŕňová
Quercus sp.
Duby
Tilia cordata, platyphyllos
Lipa malolistá, veľkolistá
Ulmus glabra
Brest horský
Spôsob
pestova
nia
Výška v
cm
MOC
€/ks s
DPH
VOC €/ks
bez
s DPH
DPH
2+4
30-70
0,50
0,47
0,40
15
2+2
30-50
0,50
0,47
0,40
15
2+2
30-50
0,50
0,47
0,40
15
2+2
30-50
0,50
0,47
0,40
15
2+2
30-50
0,50
0,47
0,40
15
2+2
30-50
0,50
0,47
0,40
15
2
10-15
0,50
0,47
0,40
15
2+2
30-50
0,50
0,47
0,40
15
2+2
30-50
0,50
0,47
0,40
15
2
30-50
0,50
0,47
0,40
15
Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok, Pri železnici 52, 033 19 Liptovský
Hrádok
www.semenoles.sk – e-shop.semenoles.sk
MOC
Sk/ks s
DPH
29
Download

ornamental trees