OBSAH
EDITORIAL
Spotřební daň na víno nechceme!
2
6
8
9
10
14
16
17
20
22
24
27
28
32
34
36
37
40
41
43
43
Foto archiv
Historické raně zrající stolní odrůdy
pěstované začátkem minulého století
LIPCO více než účinná ochrana vinic
II. Vinohradnícka a vinárska
konferencia v Strekove
Nový fungicid do vinic a sadů ANTRE 70 WG
Vliv zapravení štěpky z révy vinné
na mikrobiální aktivitu půdy
Speciální plodiny pod ochranou BASF
XIII. ročník celoslovenskej súťaže
v reze viniča hroznorodého o Zlaté nožnice ®
Vinohradnícke stĺpy nie je oceľ ako oceľ
Iné počasie – iné choroby (viniča)
Rozhovor s hejtmanem JM kraje
Michalem Haškem
Firma Kovo Prudík oslavila dvacet let v nerezu
Pozvánka na Celostátní výstavu vín
ČZS Vracov 2012
Zlatá Salima pro vinifikátor
od firmy Nerez Blučina
Možnosti využití vysokotlakých čističů
ve vinařských provozech
Soud očistil Templářské sklepy
Svaz vinařů České republiky zvolil nové vedení
Král vín vstupuje do sedmého ročníku
Požitavská výstava vín v Šuranoch
Vinex 2012 aneb o krok blíže zákazníkům
Vinařský rok v Hustopečích je pestrý
Znovín je nejlepším vinařstvím
Salonu vín České republiky
Využití pesticidů v ochraně jahodníku
proti houbovým chorobám
Zdravé ovoce v mnoha podobách
Užiteční proti škodlivým I.obecné principy
Nechemické metody ochrany
proti škůdcům v ovocných dřevinách
Charakteristiky vybraných odrůd slivoní
získané jejich hodnocením v husté výsadbě
Traktor Antonio Carraro TRH 9800
zvolen „Traktorem roku 2012
Radim Pešek ponúka zo svojej škôlky
staré odrody, aké nezoženiete nikde inde
Bohemia mošt od Apple družstvo
Na brigádě v sadech u protinožců
Vícerychlostní systém integrované produkce?
Likvidace škod na ovoci a révě vinné
Pilný a otužilý jako čmelák
Skúsenosti pri zakladaní marhuľovej výsadby
Základná organizácia SZZ Topoľčianky
Zlaté nožnice zo súťaže v reze ovocných drevín
juniorov skončili v rukách nežného pohlavia
Valná hromada SISPO ve znamení
nízkoreziduální produkce
TRANSPORTÉR - nutná součást práce v sadech
Hnojení trvalých kultur a laboratorní diagnostika
Ovoce a zelenina dominují prodejům
na farmářských trzích
Výstava DemoGreen
Jahodáři budují tradici
Zlaté nůžky do Velkých Svatoňovic
44
45
46
50
V I N A Ř – S A DAŘ
52
odborný časopis pro vinohradníky, vinaře a ovocnáře
VINÁR – OVOCINÁR
číslo 2., ročník 2012
55
56
58
60
62
64
66
68
70
71
72
Vydavatel:
Vydavatelství Baštan
Redakční rada:
Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.,
prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc., František Bílek, Eva Kloudová,
Ing. Pavel Pastorek, doc. Ing. Josef Sus, CSc.,
Ing. Michal Vokřál, CSc. Ing. Václav Ludvík, Bc. Tomáš Jan
Redakce:
Ing. Petr Hynek, mob.: 777 667 041, [email protected]
Mgr. Veronika Toroková (SK), tel.: 00421 917 716 138,
[email protected]
Wellnerova 7, 779 00 Olomouc, tel.: 585 750 810
mob.: 774 774 280, [email protected]
Inzerce:
Ing. Petr Baštan, tel.: 585 750 811, 608 975 337
[email protected]
Grafické zpracování:
75
76
80
Martin Tomaštík, [email protected]
81
82
87
www.vydavatelstvibastan.cz
Předplatné:
Mgr. Veronika Toroková (SK), tel.: 00421 917 716 138,
[email protected], P.O. Box 18.F, 949 01 Nitra
[email protected], tel./fax.: 585 750 810
Cena 69 Kč/3 Euro
Předplatné 59 Kč (6 čísel/rok – 354 Kč/14 Euro)
ISSN 1804-3054
Asi všichni víte, že česká vláda navrhuje zavedení spotřební daně na tzv.
tiché víno. Kalouskův výrok pro Lidové noviny, že „víno je chlast jako
každý jiný a je třeba z něj platit daně“
asi nenechal chladným žádného vinaře v Čechách a na Moravě. Panu
Kalouskovi i celé vládě bych před
schválením tohoto návrhu doporučil
udělat si výjezdní zasedání na jižní
Moravu, mezi vinaře, pohovořit si
s nimi, vzít do ruky motyku, na záda
postřikovač, celý den dřít na slunci
a večer si pak za odměnu dát pohárek vína. Možná by si pak i pan Kalousek uvědomil, že víno není „jen
ten chlast“, ale že je to především
tvrdá a poctivá práce dobrých a nezkorumpovaných lidí, že je to uchování tradičních hodnot, že je to péče
o krásnou krajinu, která na rozdíl
od rozsáhlých řepkových lánů určených pro výrobu biopaliv neživí jen
pár mafiánů odněkud z Prahy nebo
ze zahraničí, ale celé generace zdejších původních obyvatel. Že jsou to
zkrátka dary našich předků, o kterých nemá pan ministr ve svém pražském „skleníku“ ani ponětí.
O to více mne těší rozhodnutí rady
Jihomoravského kraje, která se zcela
rozhodně postavila za vinaře.
Jistě, výrobci lihovin a piva by také
mohli požadovat neplacení spotřební
daně, ale zatímco oni mohou vyrobit
a prodat své výrobky i z nakoupených
polotovarů, vinař je při své celoroční práci závislý kromě mnoha jiných
faktorů také na počasí. A stačí jeden
silný jarní mráz a je po úrodě. Ale tato
vláda by se jistě bez našeho vína bez
problémů obešla a do své parlamentní kantýny by si nechala dovézt víno
třeba z Bruselu...
Petice je ke stažení zde:
http://www.svcr.cz/uploads/adhock/
Petice/petice.pdf
A petiční arch k podpisu a odeslání zde:
http://www.svcr.cz/uploads/adhock/
Petice/peticni_arch.pdf
Já už jsem podepsal.
Petr Hynek
VINOHRADNICTVÍ
Historické raně
zrající stolní odrůdy
pěstované začátkem
minulého století
Mezi další letité a jistě i zajímavé odrůdy pěstované také
v našich zemích určitě patří i Hedvábné zelené nebo
žluté (Seidentraube) anebo Madlenky (Madeleine) či
Malingrovo rané (Malingre).
Ing. Radek Sotolář, Ph.D.
Jednou z historických evropských odrůd je Hedvábné žluté
(Gelbe Seidentraube, Lignan
blanc). Dle Blahy (1961) je
tato odrůda známa již od 14.
století. Nejvíce byla rozšířena
v severních oblastech Itálie,
odkud patrně i pochází. Mimo
Itálie byla tato odrůda hojně
pěstována i ve Francii, Německu, Rakousku, Španělsku
a v zemích kolem Dunaje. Pěstovala se spíše pro přímý konzum raně zrajících hroznů než
pro výrobu vína. Český název
´Hedvábné žluté´ vznikl podle
všeho překladem německého
názvu, vyjadřujícího hedvábné vzezření hroznů, zatímco
názvy italské či francouzské
se vztahují na měsíc červenec,
kdy na jihu hrozny nazrávají..
Dalším používaným českým
názvem byla ´Cibéba bílá´.
Podobně letitá je i odrůda
Hedvábné zelené (Seidentraube grűne, Frűher weisser
Malvasier, Uva Agostenga).
Nejstarší zmínka o ní je z roku
1600, odrůda však bude mnohem starší. O vlastním původu je však známo velmi málo.
Patrně jde o severoitalskou
odrůdu, pocházející nejspíše
z okolí Piemontu. Oblíbena
byla zejména v údolí Aosta
(Valle d'Aosta), kde se sadila
až do výšek přes 1000 m n.m.
První ampelografický popis
2
VINAŘ SADAŘ
této odrůdy je však z Francie (Viala, 1839) pod názvem
´Vert précoce de Madére´
(Madeleine verte de la Dorée).
Později Pulliat (1888) již podrobněji popsal obě tyto odrůdy. Dle něj pak oproti Hedvábnému žlutému dozrávala
o chloupek později až v měsíci
srpnu. Dalším používaným
českým názvem bylo ´Malvazské zelené´.
Obě tyto odrůdy byly velmi
oblíbené pro svou ranost (červenec/srpen, v našich zemích
zač. září) a houževnatost.
V podhorských oblastech sev.
Itálie, v rakouském Tyrolsku,
kolem Rýna v Německu a také
kolem Bodamského jezera
ve Švýcarsku se s těmito odrůdami ještě setkáme ojediněle
i dnes. Mimo tyto oblasti byly
tyto odrůdy často poškozovány pozdními jarními mrazíky
koncem dubna až začátkem
května a s nástupem houbových chorob již téměř vymizely. Přesto se domníváme, že
daly vzniknout hned několika
místním odrůdám jako Prié
blanc, Lafnetscha, Petite Arvine, Cornalin d'Aoste a dalším.
Víno bylo popisováno jako velmi svěží (s vyšší kyselinkou)
a často mírně perlivé. U nás se
pěstovalo zejména Hedvábné
žluté, a to více v Čechách než
na Moravě (Blaha 1961).
Třetí historickou odrůdou,
která se dostala i k nám, je Malingrovo rané (Malingre Précoce, Früher Malingre, Madeleine
Blanche de Malingre). Jde opět
o bílou odrůdu francouzského
původu používanou především
pro přímý konzum jako stolní hrozny a do jisté míry i pro
výrobu vína. Odrůda byla vypěstována v roce 1840 zahradníkem Malingrem v Paříži ze
semene neznámého původu.
Později, zač. 20.století, se však
zejména v severnějších oblastech již běžně používá k výrobě
lehkého sladšího vína, pitelného již kolem Vánoc (odtud
slovenský používaný název kolem Modry - ´Malaga´. Dalšími
používanými českými názvy
byly ´Malingr raný, Malingerovo a Hedvábné rané´. Termín "précoce" označuje ranou
dobu zrání hroznů, v našich
podmínkách dozrává koncem srpna až zač. září. Ceněna
byla mimo zmiňovanou ranost
hroznů i pro velkou plodnost
a časný prodej celkem uspokojivého vína. Blaha (1961)
uvádí, že jako stolní hrozen je
odrůda již nevhodná pro malé
a nevzhledné, ač rané a velmi
sladké hrozny, trpící silně plísní
šedou. Nejvíce byla odrůda rozšířena na moravském Slovácku
a kolem Modry na Slovensku.
Dodává také, že je již notně
vytlačována Čabaňskou perlou
a Bouvierem. I tato odrůda dala
vzniknout několika dalším mo-
dernějším odrůdám jako např.
Madlenka raná či Zarja severa.
Ještě zajímavější skupinou
starších oblíbených, dnes bychom řekli spíše stolních, odrůd byly Madlenky. Možná ne
nejstarší, ale určitě nejznámější
z nich je Madlenka královská
(Madeleine Royale, Königliche
Magdalenentraube). Patří také
mezi raně dozrávající odrůdy,
v jižních státech Evropy kolem
22. července na svátek Máří
Magdalény – odtud zřejmě
i název (další český používaný
název je právě Magdalenka královská). Odrůdu vyšlechtil Moreau-Robert ve Francouzském
městečku Angers roku 1845,
křížení nebylo dlouho přesně
známo. Uvádělo se, že by mohlo
jít o křížence Muškátu s Chrupkou, nicméně dle molekulární
genetiky (DNA fingerprinting)
jde nejspíše o křížence některé
odrůdy ze skupiny Pinot a Trolinského modrého. Dodnes se
ještě málo pěstuje v Maďarsku,
Rakousku, Belgii, Anglii a Rumunsku.
Madlenka raná (Madeleine
Angevine) pochází opět od Moreau-Roberta z francouzského
Angers (působil ve firmě Vibert
a šlechtil zejména růže), vyšlechtěna byla v roce 1857 pravděpodobným křížením odrůd
Malingrovo rané x Madlenka
královská. Francouzský název
odrůdy je odvozen od městečka Angers a révy – čili Madlen réva z Angers – Madeleine
2/2012
VINOHRADNICTVÍ
Angevine. Pěstuje se ojediněle
v Maďarsku, Anglii, Německu, USA a Kyrgystánu. Blaha
(1961) uvádí, že se u nás pěstovala nejvíce na Litoměřicku
a jižním Slovensku, a to i pro
výrobu vína, většinou spolu
s Madlenkou královskou.
Madlenky měly na trhu bezesporu úspěch a tak není
divu, že příkladu následovali
další šlechtitelé. Tak záhy uzřely světlo světa např. Madeleine
Angevine Oberlin (Madeleine blonde Oberlin, Madlenka
Oberlinova bílá) či Bouquetmadeleine blanc (Madlenka
muškátová), vyšlechtěny v Alsaském Colmaru šlechtitelem
P.CH.Oberlinem. Patrně šlo
o semenáč Madlenky rané.
V roce 1888 pak Madeleine Céline, opět šlo o semenáč Madlenky rané, samovolně opylené pylem odrůdy Malingrovo
rané, se kterou byla společně
vysázena. Odrůdu získal P.Girard v Marseille. V roce 1893
pak v americkém Thomery
vznikla Madeleine Salomon,
byla vyšlechtěna E.Salomonem
křížením odrůd Volské oko
(Dodrelabi) x Madlenka královská. Dále vznikaly i Madlenky s modrou barvou bobulí,
jako Madeleine violette (Madlenka fialová) či Madeleine
noir précoce (Madlenka modrá raná). Křížením s Madlenkami vzniklo mnoho dalších
zajímavých odrůd jako Müller
Thurgau, Comtessa, Noblessa,
Forta, Primus či Prachttraube.
Hedvábné žluté
Synonyma: Cibéba bílá, Lignan blanc, Luglienca bianca,
2012/2
Uva Lugliatica, Lignenga, Sant
Anna, Früher grosser Malvasier, Gelbe Seidentraube,
Frühleipziger, Frühweisse zibebe, Leipziger, Karmelitanka, Rumamelas, San Jacopo,
Early white Malvasia, Golden
Hamburgh
Původ odrůdy: Jde o starší severoitalskou odrůdu (je
známá již od XIV. století), pocházející nejspíše z okolí Piemontu. Křížení není známo.
U nás se pěstovala více v Čechách než na Moravě, společně s Hedvábným zeleným. Název hedvábné žluté je odvozen
od německého Seidentraube
a vyjadřuje jemný, jakoby
hedvábný vzhled hroznu.
Charakteristika: List je středně velký (o něco větší než
Hedvábné zelené), okrouhlý,
tří až pětilaločnatý, s výraznými horními výkroji. Horní
strana listu je hladká, vespod
lehce plstnatá, nervatura obrvená, u řapíku výrazně růžová.
Řapíkový výkrojek je lyrovitý,
otevřený. Řapík je kratší, zelený někdy i narůžovělý. Oproti
Hedvábnému zelenému je réví
v kolénkách zploštělé.
Hrozen je středně velký až velký, válcovitě kuželovitý, křídlatý, středně hustý až volnější.
Průměrná hmotnost hroznu je
186 g. Bobule je středně velká,
podlouhle vejcovitá. Slupka je
jemná, ale pevná, žlutozelené
barvy, při plné zralosti s hnědými skvrnkami na osluněné
straně. Dužnina je masitá až
rozplývavá, sladká, velmi jemné muškátové chuti.
Odrůda má bujný růst. Réví
vyzrává dobře. Houbovými
chorobami příliš netrpí. Dozrává v první polovině září.
Tržní hodnota je dobrá. Odrůda vyžaduje teplé slunné polohy, na půdu zvláštní nároky
nemá. Nejvhodnější jsou však
půdy hlubší a úrodné. Hodí
se pro většinu vedení, nesnáší
krátký řez, vyžaduje polotažně
a delší tažně. Doporučovány
jsou podnože „T 5C“, „T 8B“,
„125 AA“ a „5 BB“. Plodnost
je střední 6 – 9 t.ha-1, cukernatost bývá 15 – 19 °NM, obsah
kyselin je obvykle 7 – 9 g.l-1.
Redukce úrody zvyšuje kvalitu hroznů.
Hedvábné zelené
pro většinu vedení, snáší i krátký řez, vhodné jsou však delší
tažně. Doporučovány jsou podnože „T 5C“, „T 8B“, „125 AA“
a „5 BB“. Plodnost je střední
5 – 7 t.ha-1, cukernatost bývá
15 – 19 °NM, obsah kyselin je
obvykle 7– 9 g.l-1.
Malingrovo rané
Synonyma: Malvazské zelené, Agostinga, Uva Agostenga,
Uva d´Agosto, Vert précoce de
Madére, Madeleine verte de la
dorée, Früher weiβer Malvasier,
Grüner Seidentraube, Lugliatica verde, Lugliatica augustana,
Early green Madeira, Keinzheimer, Kilianer
Původ odrůdy: Jde o starší severoitalskou odrůdu (první
zmínka o ní je z roku 1600),
pocházející nejspíše z okolí Piemontu. Křížení není známo.
U nás se pěstovala více v Čechách než na Moravě.
Charakteristika: List je středně
velký, okrouhlý, tří až pětilaločnatý, s výraznými horními výkroji. Horní strana listu je hladká, vespod plstnatá, nervatura
obrvená. Řapíkový výkrojek je
lyrovitý, úzce otevřený. Řapík je
delší, zelený někdy i narůžovělý.
Hrozen je spíše menší až středně velký, kuželovitý, často křídlatý, volnější až řídký. Průměrná hmotnost hroznu je 199 g.
Bobule je středně velká, kulatá
až mírně oválná. Slupka je jemná ale pevná, i při plné zralosti
zelené barvy. Dužnina je rozplývavá, velmi šťavnatá, příjemně sladké chuti.
Odrůda má bujný růst. Réví
vyzrává dobře. Houbovými
chorobami příliš netrpí. Dozrává o několik dní později než
Hedvábné žluté, asi v polovině
září. Tržní hodnota je nižší. Odrůda vyžaduje teplé slunné polohy, na půdu zvláštní nároky
nemá. Nejvhodnější jsou však
půdy hlubší a úrodné. Hodí se
Synonyma: Malingr raný, Hedvábné rané, Précoce de Malingre, Malaga, Laveiger, Früher
Malingre, Madeleine Blanche de
Malingre, Early Malingre, Malingr rannyj
Původ odrůdy: Odrůda byla vypěstována v roce 1840 zahradníkem Malingrem v Paříži ze
semene neznámého původu.
Charakteristika: List je malý až
středně velký, hladký, pětilaločnatý, s ostrými zoubky na okraji
čepele. Horní výkroje jsou výrazné, sahající až do poloviny
listu, dolní výkroje jsou zpravidla mírně laločnaté, jen na listech ve vrcholcích letorostů jsou
výraznější a hlubší. Povrch i rub
listu je hladký. Řapíkový výkrojek je otevřený, ve tvaru písmene
U. Řapík listu je středně dlouhý,
narůžovělý.
Hrozen je menší až středně velký, kuželovitý, občas s křídlem,
středně hustý. Průměrná hmotnost hroznu je 125 g. Bobule je
středně velká, kulatá až mírně
oválná. Slupka je pevná, zelenožluté až zlatožluté barvy, při plné
zralosti na osluněné straně hnědě skvrnitá. Dužnina je středně masitá až chruplavá, sladká
a šťavnatá.
Odrůda má slabý až středně
bujný růst. Réví vyzrává dobře,
VINAŘ SADAŘ
3
VINOHRADNICTVÍ
odrůda má poměrně dobrou
mrazuvzdornost, i v případě
poškození mrazem dobře regeneruje a plodí i z podoček.
Je citlivá zejména na plíseň révovou a plíseň šedou. Dozrává
v druhé polovině srpna, asi deset dnů po Čabaňské perle. Tržní hodnota je střední. Regulace
násady zlepšuje kvalitu hroznů.
Na stanoviště i půdy není odrůda příliš náročná, vhodnější
jsou však hlubší a úrodnější
půdy, kde dává větší hrozny
s většími bobulemi. Hodí se
pro většinu vedení, snáší velmi
dobře i krátký řez. Doporučovány jsou podnože „SO 4“,
„CR 2“ a „5 BB“. Plodnost je vyšší
9 – 12 t.ha-1, cukernatost v moštu je 14 – 19 °NM, obsah kyselin
bývá nižší 5 – 8 g.l-1. Z odrůdy
se často vyráběl i burčák a sladší
mladé odrůdové víno.
Madlenka královská
Synonyma: Magdalenka královská, Madeleine royale, Madeleine imperiale, Königliche
Magdalentraube
Původ odrůdy: Odrůdu vypěstoval Moreau-Robert ve Francouzském městečku Angers
roku 1845, křížení není přesně
známo. Uvádí se, že by mohlo
jít o křížence Muškátu s Chrupkou.
Charakteristika: List je středně
velký, pětilaločnatý s výraznými horními výkroji. Čepel listu je vlnitě zprohýbaná. Horní
strana listové čepele je mírně
bublinatá, spodní strana listu je
plstnatá s výraznou žilnatinou.
Řapíkový výkrojek je lyrovitý,
úzce otevřený až lehce překrytý. Řapík listu je dlouhý, drsný,
narůžovělý.
Hrozen je středně velký, kuželovitý, poněkud hustší než
4
VINAŘ SADAŘ
u Madlenky rané. Průměrná
hmotnost hroznu je 185 g. Bobule je středně velká, kulatá až
mírně oválná, velmi slabě ojíněná. Slupka je jemná ale pevná, žlutozelená s nahnědlými
skvrnkami, v plné zralosti poněkud průhledná. Dužnina je
chruplavá, sladká, mírné muškátové chuti.
Odrůda má středně bujný růst,
slabší však než Madlenka raná.
Réví vyzrává dobře, ale pro ranější rašení bývá poškozována
jarními mrazíky, nicméně dobře regeneruje a zaplodí i z podoček. Odolnost k houbovým
chorobám je však nízká, trpí
zejména plísní šedou. Dozrává koncem srpna, až o 14 dnů
dříve než Chrupka bílá. Tržní
hodnota je střední. Hrozny by
neměly přezrát, jinak rychle
klesá jejich kvalita. Na stanoviště i půdy není odrůda příliš
náročná, vhodnější jsou však
hlubší a úrodnější hlinité půdy,
kde dává větší hrozny s většími
bobulemi. Na půdách sušších
a štěrkovitých málo plodí. Hodí
se pro většinu vedení, snáší dobře i krátký řez. Doporučovány
jsou podnože „SO 4“, „CR 2“,
a „5 BB“. Plodnost je střední
až vyšší 7 – 12 t.ha-1, cukernatost v moštu je 17 – 21 °NM,
obsah kyselin bývá 6 – 14 g.l-1.
Redukce úrody zvyšuje kvalitu
hroznů. Z odrůdy se vyrábělo
i poměrně dobré víno, s nižším
extraktem, podobné odrůdě
Malingerovo rané (Malingre).
Madlenka raná
Synonyma: Magdalenka raná,
Magdalénka skorá, Magdalenka
anževinská, Madeleine Angevine, Madeleine blanche Angévine, Madlen Angevine, Margits-
zoele, Korai Magda, Petrovskij,
Magdalina Anzhevinskaja
Původ odrůdy: Odrůdu vypěstoval Moreau-Robert ve francouzském městečku Angers
(působil ve firmě Vibert) roku
1857, pravděpodobným křížením odrůd Malingrovo rané x
Madlenka královská.
Charakteristika: List je středně
velký, pětilaločnatý s výraznějšími horními výkroji. Čepel listu je vlnitě zprohýbaná. Horní
strana listové čepele je mírně
vrásčitá, spodní strana listu je
lehce plstnatá. Řapíkový výkrojek je lyrovitý, úzce otevřený.
Řapík listu je středně dlouhý až
dlouhý, drsný, vespod karmínově červený.
Hrozen je středně velký až velký, kuželovitý, poněkud řidší,
křídlatě rozvětvený. Průměrná
hmotnost hroznu je 176 g. Bobule je středně velká, kulatá až
mírně oválná. Slupka je jemná
ale pevná, zelenožlutá až zlatožlutá, s nahnědlými skvrnkami,
ojíněná. Dužnina je chruplavá
až masitá, sladká, jemně kořenité chuti.
Odrůda má středně bujný růst,
slabší však než Madlenka raná.
Kvete časně, ihned po Malingru. Odrůda kvete ženským
květem (má zakrnělé a převislé
tyčinky s malým množstvím
pylu) a vyžaduje opylovače. Doporučovány byly odrůdy: Malingrovo rané, Portugalské šedé,
Madlenka královská a Chrupky. Za nepříznivějšího počasí
v době kvetení či při absenci
opylovače sprchává a hrozny
mají dosti nevyrovnanou velikost bobulí. Je citlivá zejména
na plíseň révovou a plíseň šedou. Dozrává koncem srpna,
o několik dní dříve než Madlenka královská. Tržní hodnota
je dobrá. Na stanoviště i půdy
není odrůda příliš náročná,
snáší dobře i sušší a kamenité
půdy, kde navíc hrozny tolik
nehnijí. Hodí se pro většinu vedení, snáší i krátký řez. Doporučovány jsou podnože „CR 2“,
„T 8B“ a „5 BB“. Plodnost je nižší
4 – 9 t.ha-1, cukernatost v moštu
je 16 – 24 °NM, obsah kyselin
bývá nižší 6 – 8 g.l-1. Z odrůdy
se vyráběl občas i burčák. Pro
výrobu vína není odrůda příliš
vhodná.
Madlenka Salomonova
Synonyma: Magdalenka Salomonova, Madeleine Salomon,
Madeleine Alice Salomon,
Agostenga blanc, Maddalena
Salomon
Původ odrůdy: Odrůdu vypěstoval francouzský šlechtitel E.
Salomon v Thomery roku 1893,
křížením odrůd Volské oko
(Syn.: Dodrelabi, Gros Colman)
x Madlenka královská.
Charakteristika: List je středně
velký, pětilaločnatý s výraznějšími horními výkroji. Horní
strana listové čepele je mírně
vrásčitá. Řapíkový výkrojek je
lyrovitý, úzce otevřený až lehce
překrytý. Řapík listu je středně
dlouhý, narůžovělý.
Hrozen je středně velký až velký, kuželovitý, poněkud hustší, s delší stopkou. Průměrná
hmotnost hroznu je 200 g. Bobule je velká, kulatá až mírně
oválná. Slupka je pevná, zlatožluté barvy, se silným voskovým povlakem. Dužnina je
chruplavá až masitá, šťavnatá,
neutrální chuti.
Odrůda má středně bujný růst.
Réví vyzrává dobře. Odolnost
k houbovým chorobám je dobrá. Dozrává koncem srpna až
začátkem září. Tržní hodnota
je dobrá. Na stanoviště i půdy
není odrůda příliš náročná,
vhodnější jsou však hlubší
a úrodnější hlinité půdy, kde
dává větší hrozny s většími
bobulemi. Na půdách sušších
a štěrkovitých málo plodí. Hodí
se pro většinu vedení, snáší dobře i krátký řez, vhodnější jsou
však delší tažně. Doporučovány
jsou podnože „SO 4“, „CR 2“,
„125 AA“ i „5 BB“. Plodnost je
vyšší 8 – 14 t.ha-1. Redukce úrody zvyšuje kvalitu hroznů.
2/2012
VINOHRADNICTVÍ
Prachttraube
Synonyma: Prachtraube, Raisin
superbe, Boskolina, Jean Mace
Původ odrůdy: Jde o starší
evropskou odrůdu vzniklou
v Alsaském Colmaru, křížením
odrůd Boskokisi (Boskolena?) x
Madlenka královská. Rozšířena
byla jen ojediněle, zejména kolem Mutěnic na Moravě.
Charakteristika: List je středně
velký, tří až pětilaločnatý, s velmi výraznými horními výkroji.
Horní strana listu je mírně vrásčitá, spodní strana listu je velmi
lehce plstnatá. Řapíkový výkrojek je lyrovitý, úzce otevřený,
někdy uzavřený s průsvitem.
Řapík je středně dlouhý, narůžovělý.
Hrozen je spíše menší až středně velký, válcovitě kuželovitý,
často křídlatý, středně hustý až
volnější. Průměrná hmotnost
hroznu je 185g. Bobule je menší
až středně velká, kulatá. Slupka
je velmi jemná ale pevná, světle zelené až zelenožluté barvy.
Dužnina je masitá až chruplavá,
příjemně sladké chuti.
Odrůda má středně bujný růst.
Réví vyzrává dobře. Odrůda má
střední odolnost k houbovým
chorobám, je citlivá zejména
k plísni šedé. Dozrává začátkem
září. Tržní hodnota je střední.
Odrůda zvláštní nároky na polohu i půdu nemá. Nevhodné jsou však uzavřené polohy
a těžší půdy, kde hrozny snadno
hnijí. Hodí se pro většinu vedení, vhodnější jsou delší tažně.
Doporučovány jsou podnože
„T 8B“, „125 AA“ i „5 BB“. Plodnost je vyšší 7 – 12 t.ha-1. Redukce úrody zvyšuje kvalitu hroznů.
INZERCE
2012/2
VINAŘ SADAŘ
5
VINOHRADNICTVÍ
LIPCO
více než účinná ochrana vinic
V rámci technologických postupů uplatňovaných ve vinicích
hraje chemická ochrana nezastupitelnou roli a patří mezi
časově i organizačně nejnáročnější pracovní operace.
Ing. Pavel Novák
HM, s r.o.
Hlavní snahou předních výrobců mechanizačních prostředků
na ochranu rostlin, ale přede-
Obr.1 – Dvouřádkový tunelový
postřikovač s podporou vzduchu
LIPCO GSG NV2
vším požadavkem pěstitelů, je
v současnosti zvyšování denního výkonu při zachování špičkové kvality postřikového zásahu.
Dalším, velmi často skloňovaným kritériem při volbě způsobu aplikace ochranných prostředků, jsou i celkové roční
náklady spojené s touto pracovní operací. Moderní trend v této
oblasti představují postřikovače
s recyklací postřikové kapaliny.
(Obr. 1).
Jedním z progresivních výrobců této techniky je i německá společnost LIPCO, jejímž
výhradním dovozcem pro ČR
a Slovensko se stala v roce 2012
společnost HM, s.r.o., se sídlem
v Hodoníně. V portfoliu strojů
této značky dominují především nesené a tažené tunelové
postřikovače s podporou vzduchu vhodné do vinic i sadů.
Tažené postřikovače jsou vyráběny až ve čtyřřádkovém pro-
vedení a umožňují tak dosáhnout vysokých denních výkonů.
K aplikaci postřikové jíchy dochází uvnitř tunelu tvořeného
záchytnými stěnami. Stěny tunelu jsou speciálně vytvarovány pro umístění integrovaných
cross-flow ventilátorů a postřikového rámu s tryskami. Tato
technologie dokáže zredukovat až 99% nežádoucího úletu, umožní zkrátit ochranné
vzdálenosti od okolních porostů, 2 a víceřádkové provedení ušetří čas při aplikaci.
Splňují se tak i nároky na snižování ekologické zátěže krajiny.
Postřikovou látku vycházející z trysek, které jsou umístěny
na trubkovém rámu, strhává
usměrněný proud vzduchu vy-
tvářený hydraulicky poháněnými ventilátory, krytými ocelovou mřížkou (Obr. 2). Kapénky
postřikové kapaliny procházející porostem dopadají na záchytnou plochu tunelu, kde dochází
k jejich odražení a opětovnému
strhávání proudem vzduchu
zpět. Výsledkem je dokonalá
penetrace porostu, zvýšení sedimentace postřiku na listové
ploše a tím i zvýšení účinnosti
postřiku při každé jízdě.
Zbylá část postřikové jíchy stéká po záchytné stěně
do sběrného žlábku (Obr. 3),
a odtud je odsávána přes vratnou větev zpět do nádrže. Především při jarním postřiku
to znamená úsporu až 70 %
nákladů. Během vegetace při
zapojené listové stěně lze dosáhnout až 30 % snížení, tzn.
v průměru 40 % úsporu roč-
Obr.2 – Cross-flow ventilátor
Obr.3 – Sběrný žlábek pro zachycení postřikové jíchy
6
VINAŘ SADAŘ
Obr.4 – Otočná oj do spodních táhel tříbodového závěsu traktoru
2/2012
VINOHRADNICTVÍ
ních nákladů na ochranu.
Tunely jsou uchyceny na výškově i stranově hydraulicky
stavitelných ramenech a jejich
konstrukce umožňuje i změnu
pracovní šířky dle aktuálních
podmínek porostu. Kyvné zavěšení tunelu na nosném rámu
navíc umožňuje dokonalé kopírování tvaru listové stěny.
Postřikovače jsou vybaveny
výkonnými čerpadly, jejichž
umístění na otočné oji také
snižuje možnost poškození
kardanové hřídele (Obr. 4),
hladkou polyetylénovou nádrží
s tlakovým mícháním, účinným vícestupňovým systémem
filtrace postřikové jíchy, nádrží
pro přimíchávání postřikové
látky a nádrží na čistou vodu.
Důležitým parametrem především u víceřádkové aplikace je
také dokonalá stabilita stroje
i v zhoršených terénních podmínkách, kterou zajišťuje z kabiny ovládaná, hydraulicky roztažitelná náprava se širokými
nízkotlakými koly (Obr. 5).
Otočná oj pro agregaci
do spodních táhel tříbodového závěsu traktoru umožňuje postřikovači kopírování
jízdy traktoru a tím dosažení
perfektní manévrovatelnosti pracovní soupravy. Navíc
lze oj i hydraulicky ovládat
a i tímto způsobem korigovat
pohyb postřikovače ve svažitém terénu při jízdě po vrstevnicích. Přehledná ovládací
konzole umožňuje obsluze
přímo z kabiny traktoru elektricky ovládat veškeré funkce postřikovače (např. zdvih
ramen, nezávislé vysunutí
levého nebo pravého tunelu
a korekci jejich pracovní šířky,
hydraulické roztažení nápravy
za jízdy, regulaci tlaku v systému a další).
Tunelové postřikovače LIPCO
by měly najít uplatnění u všech
subjektů, přemýšlejících o celkových nákladech na chemickou ochranu a o možnostech
zvyšování kvality a účinnosti
postřikového zásahu.
Obr.5 – Hydraulicky roztažitelná náprava
INZERCE
Komfort, který tvoří výko
výkon
Vinofrukt, a.s.
Kostelní 416,
Dolní Dunajovice 691 85
Fendt 200 Vario V/F/P
Nabídka révových sazenic,
oček a podnoží
Očka evropské révy
odrůda
V traktorech Fendt 200 Vario V/F/P naleznete komfortní
kabinu s prostorem, který udává nová měřítka pro
traktory do vinic a sadů. Zažijte to sami…
…komfortní a obzvláště bezpečná jízda na svazích a
neustálý přenos síly díky plynulé Vario převodovce
…konečně ploché dno kabiny
Kdo Fendtem
…promyšlená koncepce ovládacích prvků na pravé
jede,vždy
j
,
y vede
loketní opěrce
…optimální řízení přes multifunkční joystick
…vynikající pracovní atmosféra díky automatické
klimatizaci a extrémně tiché kabině
To je komfort, se kterým zůstanete déle svěží a výkonní. Přesvědčte se na vlastní oči a
vyzkoušejte si traktory 200 Vario V/F/P. Informujte se u svých prodejců.
Prodejní střediska: Agromex s.r.o., AOS Modletice 102,
251 01 Říčany u Prahy, tel.: 323 616 911, fax: 323 616 919.
Pobočka Plzeň, Myslinka, 330 23 Nýřany, tel.: 377 221 239. Pobočka ČB, Hraniční
2253, 370 00 České Budějovice, tel.: 387 204 327. Pobočka Brno, Řípská 1153/20a,
627 00 Brno, hala J, tel.:544 211 282. Pobočka Severní Morava, Bystřička,
tel.: 604 201 485. Pobočka Východ, Cerekvice nad Bystřicí 160, 507 77 Cerekvice
nad Bystřicí, tel.: 495426 192 www.agromex.cz, [email protected]
Technikou Fendt
k vítězství
2012/2
Müller Thurgau
Müller Thurgau
Müller Thurgau
Müller Thurgau
Müller Thurgau
Tramin
Ryzlink vlašský
Ryzlink vlašský
Sauvignon
Svatovavřinecké
Frankovka
klon
původ
zdravotní stav
ST 30
ST 40
GM 21
GM22
Jager 200
N 20
A 3-3
A 3-2
A 17-1
K3
A 3-1
Německo
Německo
Německo
Německo
Německo
Německo
Rakousko
Rakousko
Rakousko
Německo
Rakousko
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
VT
Podnožová réva
odrůda
K 5 BB
SO 4
klon
původ
Německo
Německo
zdravotní stav
VT
VT
Nabídka sazenic
všech povolených odrůd révy vinné
Objednávky posílejte e-mailem na adresu:
[email protected]
nebo telefonicky 724 321 212
Produkce sazenic a révového materiálu
má v Dolních Dunajovicích tradici
VINAŘ SADAŘ
7
VINOHRADNICTVÍ
II.
Vinohradnícka a vinárska
konferencia v Strekove
Už druhýkrát usporiadali v Strekove (okres Nové Zámky
– Strekovský vinohradnícky rajón) Miestne združenie
vinohradníkov a vinárov, obec Strekov a OZ IPROVIN
Slovakia Vinohradnícku a vinársku konferenciu pre veľko
a malopestovateľov, ale aj pre laickú verejnosť a záujemcov
z tohto regiónu.
pod názvom Má vôbec zmysel
používať listové hnojivo?
O požiadavkách na vinohradníkov
vyplývajúcich
z novej legislatívy EÚ informovala vinohradníkov a vinárov Ing. Juliana Schlosserová,
CSc., ÚKSÚP Bratislava.
V rámci programu nechýbala ani tradičná koštovka strekovských „teroárov“
/1075
Sütő,
Melecsky/,
Pivnica Mátyás/Nová Vieska/
a Prekvapenie z Tokaja – J&J
Ostrožovič – Tokajská vinohradnícka oblasť.
INZERCE
Ing. Zoltán Tamašek
Táto veľmi pekná a bohatá
vinohradnícka oblasť- strekovská vínna cesta na Južnom
Slovensku, sa môže popýšiť aj
tradičným Strekovským pivničným festivalom, kde sa každý rok stretávajú vinohradníci
a vinári z celého Slovenska, ale
ostatné roky už aj z viacerých
štátov Európy, aby si vymenili skúsenosti, ukázali svoje
vidiecke tradície, „korene“
a nie na poslednom mieste
prezentovali svoje vinárske
umenie a „terroir“, kde sa odzrkadľuje bohatá rôznorodosť,
skúsenosť a oddanosť vinára,
vinohradníka k tejto práci.
Táto
konferencia
dala
priestor prednáškam na aktuálne témy, ktoré boli zamerané
na napredovanie vinohradníctva a vinárstva v EÚ. Problematikou antioxidantov vo víne sa
zaoberal prof. MUDr. Marián
Karvaj, PhDr., z Vysokej školy
8
VINAŘ SADAŘ
zdravotníctva a soc. práce Sv.
Alžbety.
Ing. Milan Hluchý, PhDr. –
Biocont laboratory Brno mal
prednášku pod názvom Implementácia smerníc Európskeho parlamentu 2009/128 ES,
udržateľné používanie pesticídov v režime Integrovaného
pestovania vinohradov.
O možnostiach a skúsenostiach spoľahlivej ochrany
proti obaľovačom vo vinohrade prednášal Ing. Körös
Tamás.
Nové poznatky a skúsenosti v alternatívnom riešení
v ochrane vinohradov boli prezentované v prednáške Stratégia a využitie Alginure proti
peronospóre pri snahe znížiť
dávky medi od Dr. Bernharda
Monnetiho – Tilco Biochémie
GmbH, Reinfeld, Nemecko.
Ing.
Bandi
Károly
z Maďarska mal prednášku
2/2012
VINOHRADNICTVÍ
Nový fungicid do vinic a sadů
ANTRE 70 WG
Společnost Bayer CropScience uspořádala v únoru sérii
tradičních vinohradnicko-ovocnářských konferencí ve Znojmě,
Hustopečích a Dubňanech. Představila na nich zástupcům
vinohradnických a sadařských firem některé novinky pro
letošní sezonu a a součástí semináře byla i série odborných
přednášek.
Text: Ing. Petr Hynek
Foto: Bayer CropScience
při fungicidním ošetření je
současně dodáván rostlině tento významný stopový prvek, a
to v pohotově přijatelné formě,
ve správný čas a bez jakýchkoliv projevů fytotoxicity. Antre
70 WG v dávce 2 kg/ha tak
dodá rostlině 315 g Zn/ha, což
pokrývá téměř roční potřebu.
Aplikace Antre 70 WG
Jednička na trhu
Odborný seminář tradičně zahajoval Ing. Marian Havlíček ze
společnosti Bayer CropScience.
Na úvod představil tuto firmu,
která má rozhodující podíl na
trhu v prodeji fungicidů do vinic v České republice. V bloku
odborných přednášek se mohlo
celkem 267 vinařů v průběhu tří
dnů dozvědět například nové
informace z vinohradnické a
vinařské legislativy 2012, které
prezentovali pracovníci z oddělení registru vinic Ústředního kontrolního a zkušebního
ústavu zemědělského. Ing. Pavel
Bíza z Agra pojišťovny popsal
metody úředního oceňování
vinic a sadů. Stroje pro zpracování biologicky rozložitelného
materiálu v sadech a vinicích
prezentoval Ing. František Jarec
z akciové společnosti Garnea
a.s., která má svoje středisko v
Prušánkách na Hodonínsku.
Základní principy výživy vinohradu nastínil Ing. Georgi
Kostov z firmy YARA Agri. A
konečně program ochrany révy
vinné pro letošní rok již tradičně prezentoval ve Znojmě,
Hustopečích i Dubňanech Ing.
Petr Příkazský, specialista firmy Bayer CropScience na révu
vinnou.
Nový fungicid Antre 70 WG
Ing. Marian Havliček představil nový fungicid firmy Bayer
2012/2
CropScience s názvem Antre
70 WG. Jedná se o převážně
preventivně působící kontaktní fungicid obsahující účinnou
látku propineb. Účinkuje na
povrchu rostlinných pletiv, do
vodivých pletiv neproniká a
není systémově rozváděn. Působí současně na více místech
látkové výměny zásahem do
respiračního řetězce, metabolismu karbohydrátů a proteinů
a buněčných membrán houbového patogena.
Se zinkem navíc
Stopové prvky řídí mnoho
rostlinných funkcí, takže jejich úroveň zásobení významně ovlivňuje konečný výnos i
kvalitu produkce. Patří mezi
ně také zinek, jehož typickým
projevem nedostatku jsou
drobné a protažené listy. Běžná půdní zásobenost zinkem
je zpravidla nedostatečná, zejména v lokalitách s vysokým
pH (> 6,5) a vysokým obsahem fosforu. Elementární zinek obsažený v půdě rostliny
navíc nedokáží plně pohotově
využít. Proto musí být dodáván
ve správný čas nejvhodněji formou foliární aplikace v období před květem a po odkvětu.
Zinek je ale ve formě listového hnojiva obecně považován
za drahý mikroprvek. Účinná
látka přípravku Antre 70 WG
obsahuje 157,5 g zinku/kg formulovaného přípravku, takže
Proti plísni révy a červené spále se Antre 70 WG aplikuje výhradně preventivně. Optimální
nasazení tohoto přípravku je v
období před květem, ale účelné
a ekonomické řešení nabídne
za samostatné aplikace nebo
v kombinacích až do fáze zapojování hroznů. Nižší dávka
přípravku v rámci uvedeného
rozpětí se použije při menším
ohrožení porostu plísní révy a
červenou spálou a při kratším
aplikačním intervalu. Doporučené intervaly mezi aplikacemi jsou v rozmezí 7–14 dnů,
za velmi silného infekčního
tlaku do 7–10 dnů. Obdobně
výhradně preventivně se pří-
pravek aplikuje proti černé
skvrnitosti, včasně krátce po
vyrašení od stádia vlny do fáze
3 listů.
Do sadů proti strupovitosti
Nový fungicid Antre 70 WG je
vhodný nejen do vinic, ale také
do sadů, kde se uplatní jako
ideální ochrana proti strupovitosti před květem a současně
jako dodavatel pohotově přijatelného zinku.
Antre 70 WG je rovněž
vhodným antirezistentním nástrojem, má dobrou účinnost
proti listovým skvrnitostem a
příznivý vliv na výnos a kvalitativní parametry plodů.
Integrovaná produkce
Při dodržení uvedených aplikačních dávek a aplikačních
podmínek může být přípravek
Antre 70 WG použit v integrovaných systémech ochrany
rostlin za současného respektování aktuálních pravidel
konkrétních systémů.
Letošní rok se nesl ve znamení nového fungicidu Antre 70 WG
VINAŘ SADAŘ
9
VINOHRADNICTVÍ
VINAŘSTVÍ
Vliv zapravení štěpky
z révy vinné
na mikrobiální aktivitu půdy
Organický podíl půdy zahrnuje jednak živou složku (půdní
organismy – edafon) patřící do říše rostlinné a živočišné
a jednak neživou složku (půdní organická hmota)
zastoupená odumřelými organizmy a produkty transformace
organických zbytků. Jedná se o podíl, který je ve srovnání
s minerální částí půdy méně zastoupen, avšak jeho vliv
na půdní vlastnosti je velmi významný. Je to dáno tím,
že představuje velmi dynamickou součást půdy, ve které
dochází k rychlým (ve srovnání s minerálním podílem)
přeměnám energie, což se nutně promítá do ovlivňování
vlastností půdy včetně půdní úrodnosti.
ING. BARBORA BADALÍKOVÁ
ZEMĚDĚLSKÝ VÝZKUM, SPOL. S R.O., ZAHRADNÍ 1, 664 41 TROUBSKO
DOC., ING. JAN ČERVINKA, CSC
MENDELOVA UNIVERZITA, ZEMĚDĚLSKÁ 1, 613 00 BRNO
Mikrobiální biomasa v půdě je
živou součástí půdní organické
hmoty. Ačkoli tvoří méně než
5% této hmoty, zastává minimálně 3 funkce extrémně důležité pro rostlinnou produkci
v ekosystému.
10
VINAŘ SADAŘ
V rámci mikrobiální aktivity mohou být sledovány různé skupiny mikroorganizmů,
jako jsou např. aktinomycety
a mikromycety.
Actinomycety jsou skupinou
pozitivních bakterií častých
v půdě a hrají významnou roli
při rozkladných procesech organických látek pro jiné organizmy obtížně rozložitelných.
Rozkladný proces probíhá intenzivněji při vyšším pH, při
snižujícím se pH pak dominují
ostatní bakterie a houby – mikromycety. K faktorům ovlivňujícím aktivitu aktinomycet patří
i vlhkost a teplota půdy.
Mikromycety patří mezi
houby, které spolu s kvasinkami tvoří hojnou a druhově
velmi rozmanitou mykoflóru
jako součást biocenózy. Hlavním rezervoárem je půda a jsou
přísně aerobní. Umí se rozmnožovat i při nízkém pH a nízkých
teplotách, ale i při nižší vodní
aktivitě prostředí. Čím nižší
pH, tím vyšší obsah mikromycet. Velmi efektivně využívají
uhlíkaté živiny. Umí rozkládat
i složité sacharidy, bílkoviny,
tuky, různé cyklické sloučeniny
a další látky. Jsou dominantní
mikroflórou kyselých půd. Výrazně se podílí na vzniku a udr-
žení půdní struktury, aktivně se
účastní různých mineralizačních a humifikačních procesů.
V souvislosti s účelným využitím odpadních produktů
z vinohradů byly v praxi vyzkoušeny různé varianty využití štěpky z réví v meziřadí vinic z hlediska zjištění rychlosti
rozkladu podrceného révového
dřeva a následné mikrobiální
činnosti, kdy bylo sledováno
množství aktinomycet a mikromycet v půdě.
Sledování bylo prováděno
na pozemcích s révou vinnou
Školního zemědělského podniku Mendelovy Univerzity
v Žabčicích a ve Velkých Bílovicích v letech 2009 – 2011. Na vytipovaných lokalitách a u třech
zvolených variant byl sledován
počet aktinomycet a mikromycet v půdě jako jedna ze složek
rozvoje mikrobiální činnosti.
Množství aktinomycet bylo
zjišťováno metodou škrobového
agaru a množství mikromycet
metodou Jensenova agaru. Mě-
2/2012
VINOHRADNICTVÍ
ření bylo provedeno laboratorní metodou AOPK ČR část D,
č. 6. Výsledky byly přepočteny
na zjištěné % sušiny. Současně
byla sledována půdní reakce
(pH) a půdní vlhkost, což přímo
souvisí s mikrobiální aktivitou.
Půdní reakce byla stanovena jako
výměnná z výluhu KCl a měřena
na pH-metru a půdní vlhkost
byla zjištěna klasickou gravimetrickou metodou. Vzorky půdy
byly odebírány vždy na začátku
a na konci vegetačního období
během sledovaných let.
jsou zde většinou nivní – fluvizemě, lehké, zrnitostně hlinité
– písčitohlinité.
V rámci hodnocení byly založeny tři varianty s různým
využitím révového dřeva:
1. varianta – kontrola, bez zapravování révového dřeva
2. varianta – podrcení a zapravení réví do hloubky 0,10 m
3. varianta – podrcení réví +
tráva – ponechání na povrchu půdy jako mulč
Charakteristika pokusných lokalit
Aktinomycety a mikromycety
citlivě reagují na zhoršení provzdušněnosti půdy při vysoké
půdní vlhkosti. Při silném vysušení půdy přežívají v obalové
vodě a při dalším snížení půdní vlhkosti tvoří latentní formy. Biologická aktivita se pak
zastavuje.
Porovnáme-li roky mezi sledovanými lokalitami v grafu 1
počet aktinomycet se pohyboval
v jednotlivých letech na obdobné úrovni. V roce 2011 byl zjištěn jejich počet nejvyšší na obou
lokalitách, zatímco počet mik-
Velké Bílovice (kukuřičná výrobní oblast) patří do klimatického regionu teplého a suchého
s nadmořkou výškou do 200 m,
půdy jsou zde černozemního
typu na spraších, středně těžké
zrnitostně převážně hlinité až
jílovitohlinité s výrazným zastoupením prachových částic.
Žabčice (kukuřičná výrobní
oblast) patří do klimaregionu
teplého a suchého s nadmořkou výškou do 200 m, půdy
romycet byl v roce 2011 nejvyšší
pouze na lokalitě v Žabčicích.
Ve Velkých Bílovicích se zvýšil počet aktinomycet v roce
2010 a 2011 (graf 1) u varianty 2 a 3, což odpovídá i vyšší půdní vlhkosti v obou letech (graf 5) a zvýšenému pH
na reakci neutrální až slabě
alkalickou (graf 3) oproti roku
2009. Naopak počet mikromycet (graf 2) byl na této lokalitě
v roce 2009 vyšší oproti ostatním rokům, což právě odpovídá nižšímu pH v tomto roce.
Nejvyšší zastoupení mikro-
pH – Velké Bílovice
Výsledky hodnocení
Varianta
1
2
3
hloubka
(m)
0 - 0,15
0,15 - 0,30
průměr
0 - 0,15
0,15 - 0,30
průměr
0 - 0,15
0,15 - 0,30
průměr
2009
2010
2011
6,3
6,2
6,3
6,5
6,4
6,5
6,7
6,4
6,6
7,2
7,2
7,2
7,2
7,3
7,3
7,3
6,8
7,1
7,2
7,0
7,1
7,2
7,1
7,2
7,4
7,3
7,4
2009
2010
2011
6,7
6,6
6,7
6,9
6,6
6,8
6,8
6,1
6,5
7,1
7,0
7,1
7,4
7,0
7,2
7,4
6,9
7,2
7,0
6,8
6,9
7,3
7,5
7,4
7,1
6,8
7,0
Graf 3
Ph – Žabčice
Graf 1
Varianta
1
2
3
Graf 2
2012/2
hloubka
(m)
0 - 0,15
0,15 - 0,30
průměr
0 - 0,15
0,15 - 0,30
průměr
0 - 0,15
0,15 - 0,30
průměr
Graf 4
VINAŘ SADAŘ
11
VINOHRADNICTVÍ
mycet bylo zjištěno u varianty
3 v letech 2009 a 2011 a u varianty 2 v roce 2010. Nejvyšší
vlhkost půdy byla zjištěna vždy
u varianty 2 a nejnižší u varianty 1 (graf 5).
Na lokalitě Žabčice byl
zjištěn nejvyšší počet aktinomycet (graf 1) u variant 1 a 3
v roce 2011 a u variant 2 a 3
v roce 2009. V roce 2010 byl
počet zhruba na stejné úrovni obdobně jako na lokalitě
Velké Bílovice. Bylo to dáno
klimatickými
podmínkami
v době odběru vzorků na konci vegetace, kdy byla půdní
vlhkost nadměrně vysoká
a činnost mikroorganizmů
byla snížena v důsledku nízké
provzdušněnosti půdy. Počet
mikromycet (graf 2) byl ovlivněn opět hlavně půdní reakcí, která byla nejnižší v roce
2009 u varianty 1. U varianty
3 se zvýšil počet mikromycet
v roce 2011, z důvodů snížení
Detail drcené štěpky z réví v travním porostu
Vlhkosti půdy – Velké Bílovice, 2009
Varianta
1
2
3
hloubka
(m)
0,0-0,10
0,10-0,20
0,20-0,30
průměr
0,0-0,10
0,10-0,20
0,20-0,30
průměr
0,0-0,10
0,10-0,20
0,20-0,30
průměr
Graf 5
12
Vlhkosti půdy – Žabčice, 2009
2009
2010
2011
7,04
9,65
12,43
9,71
7,72
10,80
12,08
10,20
8,13
10,87
10,23
9,74
17,68
19,78
20,64
19,37
22,20
20,16
19,78
20,71
19,90
20,48
20,23
20,20
8,56
12,86
13,50
11,64
12,08
12,79
13,11
12,66
7,81
12,87
13,60
11,43
Varianta
1
2
3
hloubka
(m)
0,0-0,10
0,10-0,20
0,20-0,30
průměr
0,0-0,10
0,10-0,20
0,20-0,30
průměr
0,0-0,10
0,10-0,20
0,20-0,30
průměr
2009
2010
2011
4,26
5,27
5,78
5,10
4,05
6,65
6,85
5,85
4,95
6,12
7,16
6,08
11,35
12,11
12,10
11,85
12,57
14,82
11,78
13,06
13,51
12,72
10,77
12,33
5,49
5,61
5,90
5,67
6,57
6,86
7,38
6,94
7,11
7,08
7,19
7,13
Graf 6
VINAŘ SADAŘ
2/2012
VINOHRADNICTVÍ
Populace mikroorganizmů
je samozřejmě dána mnoha
dalšími faktory, jako je počet
odebraných vzorků, termín odběru, hloubka odběru, plocha,
ze které jsou vzorky odebírány,
vliv stanoviště, vliv terénu, musíme dbát na to, aby se neprojevil okrajový efekt, a další.
Je známo, že mikroorganizmy uspokojují své nutriční
a energetické požadavky rozkladem organických látek přítomných v půdním prostředí.
Dodávání organických látek
tak závisí na dosažení stabilní
mikrobiální aktivity. Spousta faktorů okolního prostředí
může aktivovat či utlumovat
mikrobiální aktivitu. Půda je
z podstaty heterogenní komplexní lůžko se spoustou proměnlivých podmínek – obsah kyslíku, živin, vody, pH,
teplota atd. Celkové množství
mikroorganismů, druhová diverzita a mikrobiální aktivita
do značné míry závisí na těchto podmínkách.
vlhkosti (graf 6) a půdní reakce - pH (graf 4) v tomto roce.
Nejvyšší vlhkost půdy byla zaznamenána vždy u varianty 2
a 3 a nejnižší u varianty 1.
Ze sledování aktivity vybraných půdních mikroorganizmů vyplývá, že počet
aktinomycet i mikromycet se
odvíjel od množství organické
hmoty, vlhkostních podmínek
v daném roce a od půdní reakce. V průměru za celé sledované období bylo zjištěno, že počet aktinomycet i mikromycet
byl nejvyšší u varianty 3, tedy
tam, kde bylo podrcené réví +
tráva ponecháno na povrchu
půdy jako mulč. Dále bylo pozorováno, že v průměru za sledované roky byla vyšší aktivita
aktinomycet na půdách písčitohlinitých na lokalitě Žabčice
a mikromycet na půdách jílovitohlinitých na lokalitě Velké
Bílovice. Z toho plyne, že aktivita mikroorganizmů je ovlivněna nejen zpracováním půdy,
ale i půdním druhem.
Meziřadí vinic s ponecháním travního drnu a štěpky z révy vinné
Závěr
Ze zjištěných výsledků je tedy
patrné, že zapravení podrcené
štěpky z réví či její ponechání
na povrchu půdy spolu s trávou
ovlivňuje mikrobiální aktivitu
půdy. Současně to vede k zachování vyšší půdní vlhkosti,
což je dáno vyšším obsahem
organické hmoty, která má
na tomto procesu svůj podíl.
V neposlední řadě obsah takto
využitelné biomasy ovlivňuje
půdní reakci, která má za následek buď zvýšení, nebo snížení
mikrobiální aktivity.
Tyto výsledky jsou součástí
projektu NAZV MZe ČR pod č.
QH82242.
INZERCE
A N T I C O®
Pohořelice- Velký Dvůr
výrobce nerezových nádob, strojů a zařízení pro vinaře
tel/fax: 519 424 778
■
GSM: 602 728 466
■
www.antico.eu
PNEUMATICKÉ
■
email: [email protected]
LISY
Jsou vyráběny s objemy
400, 500, 800, 1200, 1500, 2000 a 2500 litrů
V cenách
od 196 000 do 570 000 Kč bez DPH
Dodávají se s dvojí úrovní vybavení-plná
výbava a snížená výbava
Všechny lisy jsou uzavřené s programem
pro nakvašování
Při objednání do 15.05.2012 jsou slevy u lisů
s objemem do 1500 lit s plnou výbavou 8%
2012/2
VINAŘ SADAŘ
13
VINOHRADNICTVÍ
Speciální plodiny
pod ochranou BASF
Máme za sebou rozpačitou zimu, dlouhé období sucha a čeká
nás opět zásadní boj o zdravou a bohatou úrodu. Společnost
BASF nabízí docela slušné množství přípravků určených do
speciálních plodin.
Drahomíra Musilová,
speciální plodiny BASF
Z klasických kontaktních fungicidů je to KUMULUS WG
na bázi elementární síry, která zajišťuje rychlý a spolehlivý
účinek proti padlí. Přípravek
je vhodný zejména pro první
aplikace, ale lze jej zařadit kdykoliv v průběhu vegetace, buď
samostatně nebo v kombinacích
s ostatními fungicidy. Kumulus
má velmi dobrý akaricidní účinek a omezuje rané infekce strupovitosti. V sadech pro první
aplikace dáváme vyšší dávku 4
– 10 kg/ha s větším množstvím
vody, během vegetace pak stačí
3 kg/ha. Ve vinicích zařazujeme
KUMULUS WG poprvé ve fázi
5-6 listu v dávce 3 kg/ha. Hlavně
v lokalitách s loňským výskytem
padlí révového je tento zásah
zcela na místě, zkušenosti minulého roku jej stoprocentně potvrzují. Mnohde proběhly první
infekce už při rašení a ti, kteří se
drželi běžné praxe – první zásah
až před květem - byli těžce zklamáni účinností následně použitých fungicidů. Znovu na trhu je
náš další fungicid, který můžete
v sadech použít k jarním aplikacím v sadech - kombinovaný
14
VINAŘ SADAŘ
CLARINET 20 SC. Má preventivní a kurativní účinek proti
padlí a strupovitosti a lze jej
použít jak v preventivních systémech ochrany, tak i v systémech
využívajících signalizaci. Má
fumigační působnost a funguje
již při teplotách od 5ºC. Při preventivním ošetření stačí dávka
1 l/ha, v kurativních systémech
a při silném infekčním tlaku
doporučujeme horní hranici,
tj. 1,5 l/ha. TERCEL je rovněž
kombinovaný fungicid, specialista na padlí a strupovitost
a jeho místo v systému ošetřování je o něco později. Společnost
BASF doporučuje ve svém systému ošetření aplikovat TERCEL
dvakrát za sezonu, v období
největšího infekčního tlaku chorob. V praxi to znamená – obvykle od fáze růžového poupěte
do velikosti plodu lískového
oříšku. V sadech pak dále doporučujeme opakovaně používat KUMULUS WG (3 kg/ha),
sólo nebo v kombinacích s fungicidy proti strupovitosti jako
je především DELAN 700 WG
(0,5- 0,7 kg), POLYRAM WG
(2 kg) a MYTHOS 30 SC (1 l).
Ten doporučujeme hlavně
ve fázi plného květu, má velmi
dobrý účinek na kališní hnilobu.
Obvykle v druhé polovině června končíme s intenzivní ochranou proti strupovitosti (konec
letu askospor) a pokud nedošlo
k primárním výskytům, provádíme dále zásahy proti letním
chorobám, padlí a hlavně proti
škůdcům. V případě primárních
výskytů strupovitosti dále pokračujeme v intenzivní ochraně,
abychom zabránili sekundárním
výskytům především na plodech. Tam, kde se potýkáme
s bujným růstem letorostů u jádrovin, ať už vlivem odrůdy,
podnože nebo podmínek, doporučujeme aplikaci bioregulátoru růstu REGALIS 10 WG
(1,25 kg/ha) v prvním termínu
– 3. list na letorostu. Pokud bude
třeba, opakujeme zásah po 35 až
50 dnech.
Ve vinicích v období těsně
před květem, v květu a následné
týdny do uzavření hroznů jsou
rozhodující pro kvalitu budoucí
úrody. Je na místě říct, že vinice
je ekosystém, kde je třeba udržovat všechny parametry v souladu. Nelze spoléhat jen na chemickou, případně biologickou
ochranu, je nutné v termínech
a kvalitně provádět všechny
zelené práce a udržovat dobrý
výživový stav. Jsou to takzvané
preventivní pěstební opatření.
Pak i použité přípravky budou
fungovat tak, jak očekáváme. Ale
vraťme se k ochraně proti chorobám a škůdcům. Hospodářsky
nejvýznamnější - padlí révové je
první chorobou, kterou je třeba
sledovat od začátku vegetace.
Za příznivých podmínek zhruba
v období 5.- 6. listu dochází k vytvoření konidií, které jsou zdrojem sekundárních infekcí. Pokud se jedná o lokalitu se silným
loňským výskytem a náchylnou
odrůdu, je třeba zahájit ochranu
už v tomto období, ostatní bude
stačit ošetřit těsně před květem.
Upřednostňujeme
přípravky
na bázi elementární síry, z naší
nabídky je to KUMULUS WG
(3 kg/ha). Interval mezi jednotlivými ošetřeními by neměl být
delší než 10 dnů. V období nejvyšší citlivosti mladých hroznů
doporučujeme použít vysoce
účinné přípravky, kam rozhodně
patří náš specialista VIVANDO
(0,16 – 0,32 l/ha). Druhou chorobou, jejíž možný výskyt je třeba od období před květem sledovat a v případě potřeby proti
ní ošetřovat je, peronospora révy
vinné. Infekce těsně před květem
a v době květu způsobují právě
největší škody. Společnost BASF
nabízí tři velmi účinné fungicidy, kontaktní POLYRAM WG,
kombinovaný lokálně systemický fungicid ACROBAT MZ
v nové formulaci WG. Oba se
používají v dávce 2 kg/ha a lze je
kombinovat s ostatními fungicidy a rovněž insekticidy. Interval
ošetření volíme podle infekčního tlaku choroby 7-14 dnů. Nejnovější z řady kombinovaných
přípravků je tu CABRIO TOP
(2 kg/ha), který má vedle účinku
proti peronospoře a padlí i velmi dobrý účinek proti botrytidě,
bílé a černé hnilobě a červené
spále. Hodí se tak i na další letní
ošetření během vegetace. Stále
je na trhu i přípravek DISCUS
(0,2 kg/ha), jeho pozdnější aplikace pak zajistí ochranu révového keře až do konce vegetace.
Proti botrytidě v době uzavírání
hroznů a zaměkání nabízíme
dobře známé a oblíbené fungicidy MYTHOS 30 SC (2,5 l/ha)
a nový ROVRAL AQUAFLO
(1 l/ha). Na konec bych ráda
zmínila náš nejnovější přírůstek
do rodiny fungicidů, přípravek
SIGNUM. Obsahuje pyraclostrobin a novou účinnou látku
boscalid, obě tyto látky zajišťují
záběr na širokou škálu chorob.
Současná registrace je moniliová spála meruněk, višní a plíseň
šedá jahodníku. Registrovaná
dávka je 0,75 kg/ha proti spále
a 1,8 kg/ha proti plísni šedé.
Pro příští rok chystáme významné rozšíření registrace, takže
Signum bude zajímat i pěstitele
ostatních ovocných druhů a také
zeleniny.
Přeji vám hodně úspěchů
a dobrý rok !
2/2012
VINOHRADNICTVÍ
INZERCE
2012/2
VINAŘ SADAŘ
15
VINOHRADNICTVÍ
16. februára 2012 sa v PD Bratislava-Vinohrady uskutočnil už
XIII. ročník celoslovenskej súťaže v reze viniča hroznorodého
o Zlaté nožnice®. Organizátormi súťaže boli Ing. Andrea
Líšková, AGROFOX Pezinok, spolu s firmou BAHCO Tools,
s.r.o. v spolupráci s PD Bratislava-Vinohrady, pod odbornou
garanciou Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
FZKI SPU v Nitre.
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.
KOVV FZKI SPU Nitra
odborný garant a predseda hodnotiacej komisie
Súťažilo sa v dvoch kategóriách:
profesionál a junior (do 18 rokov). V kategórii profesionál
súťažilo 32 zástupcov firiem
a samostatne hospodáriacich
roľníkov (SHR). Podmienkou
účasti je vlastnenie registrovaných vinohradov. Počet súťažiacich z jednej firmy je limitovaný
na 2 + náhradník. V kategórii
junior súťažilo 11 žiakov stredných odborných škôl. Počet
účastníkov súťaže výrazne
ovplyvnilo nepriaznivé počasie a snehová kalamita v niektorých oblastiach Slovenska,
z ktorých nebolo možné dopraviť sa do miesta konania súťaže.
Súťaž prebiehala na poraste odrody Frankovka modrá
na Rýnsko-hessenskom vedení,
vysadenej v spone 3,0 x 0,8 m
v roku 1986. Rezalo sa dlhým
rezom na ťažne a zásobné čapíky. Súťažiaci rezali 25 krov
v časovom limite 30 minút bez
viazania ťažňov. Viničie po reze
zostávalo na drôtenke pre lepšie
hodnotenie. Časový limit pre
juniorov bol 45 minút. Dosiahnutý čas je pri súťaži len pomocným ukazovateľom v prípade
rovnosti dosiahnutých bodov.
Členmi hodnotiacich komisií
boli odborníci z oblasti školstva,
výskumu a praxe. Súťažiaci boli
rozdelení do skupín hodnotených trojčlennými komisiami,
ktoré nominovali troch najlepších do finále. Hlavná komisia
následne vyhodnotila postupujúcich z jednotlivých skupín
a zostavila konečné poradie.
Kategóriu juniorov hodnotila
Víťazi v kategórii profesionál a junior pri prevzatí zlatých nožníc
16
VINAŘ SADAŘ
Napriek nepriazni počasia podali súťažiaci veľmi dobré výkony
samostatná komisia. Hodnotenie bolo anonymné podľa štartovných čísel.
Hodnotili sa nasledovné
kritériá kvality rezu:
1. Tvar viničového kra po reze
Hodnotí sa zachovanie pestovateľského tvaru po reze,
výber rodivého a náhradného dreva (čapíkov), ich postavenie vzhľadom na pestovateľský tvar a konštrukciu.
Počet bodov 0-10.
2. Zaťaženie krov rodivými
púčikmi
Hodnotí sa dodržanie normy zaťaženia, počet rodivých
púčikov na ťažňoch a čapíkoch s dôrazom na diferencovaný prístup k rezu jednotlivých krov. Počet bodov
0-10.
3. Vyčistenie viničového kra
Hodnotí sa predovšetkým
vyčistenie kra od odumretých a poškodených častí
na starom dreve, vrátane
bazálnej časti kmeňa, ako
aj očistenie rodivého dreva
(ťažňov). Počet bodov 0-10.
4. Kvalita a technika rezu
Hodnotí sa kvalita a čistota
(hladkosť) rezných rán, ich
umiestnenie (vzdialenosť
a smer rezu nad púčikom)
na jednoročnom dreve. Počet bodov 0-10.
Maximálny počet získaných bodov je 40.
Hodnotené kritériá si vyžadujú nielen zvládnutie technickej stránky rezu, kvalitné
náradie, ale aj teoretické vedomosti z biológie a fyziológie viničového kra, správne
posúdenie jednotlivých krov
pred rezom a diferencovaný
prístup k samotnému rezu
každého viničového kra.
Výsledky XIII. ročníka
celoslovenskej súťaže
v reze viniča hroznorodého o Zlaté nožnice®
Víťazom v kategórii profesionál a majiteľom zlatých nožníc sa stal Krasňanský Lukáš,
SHR z Grinavy. Na druhom
mieste sa umiestnil Svetlák Jozef z VVDP Karpaty
a na treťom Rýchly Stanislav
zo SOŠVO Modra.
V kategórii junior sa víťazom a majiteľom zlatých nožníc stal Horný Radovan zo
SOŠZ Piešťany. Na druhom
mieste sa umiestnil Kohejda
Dominik zo SOŠZ Gustáva
Čejku Malinovo a na treťom
mieste Karásek Martin z Poľnohospodárskej školy Trnava.
2/2012
VINOHRADNICTVÍ
Vinohradnícke stĺpy
Nie je oceľ ako oceľ
Stĺpiky predstavujú najväčšiu investíciu z hľadiska výdavkov
na opornú konštrukciu. K dispozícii je široká škála rôznych
materiálov. Veľmi často sa drobným detailom nevenuje
pozornosť a práve tie sú nositeľom významných charakteristík.
Voľba materiálu, z ktorého sú stĺpiky vyrobené, je ovplyvnená
typom stĺpov, ktoré sú na trhu dostupné, možnosťami
mechanizácie pri ich inštalácii a v neposlednom rade
aj zvolenom spôsobe pestovania viniča, investičnými
a prevádzkovými nákladmi a personálnymi možnosťami.
Ing. Ján Knezovič, Polynova, s.r.o.
Oceľové vinohradnícke stĺpy
Oceľové stĺpiky sú atraktívnou
voľbou súčasnej doby, pretože
odzrkadľujú požiadavky vinohradníckej praxe.
Hlavnou výhodou oceľových
vinohradníckych profilov je relatívne nízka obstarávacia cena,
nízke náklady na prepravu
z dôvodu nižšej hmotnosti, vysoká pevnosť v porovnaní s ich
hmotnosťou, dômyselný systém
háčikov na rýchlu montáž drôtov, ľahká a rýchla manipulácia
pri inštalovaní, vysoká produktivita pri montáži, výborné
mechanické vlastnosti pri strojovom zbere kombajnom a v neposlednom rade dlhá životnosť
vďaka ochrannej vrstve žiarového zinku. To všetko sú vlastnosti
a argumenty pre zníženie investičných nákladov a dosiahnutie
lepších ekonomických výsledkov.
Nie je oceľ ako oceľ
Z hľadiska pevnosti oceľových
profilov sú posudzované tzv.
momenty zotrvačnosti (pevnosť
na vzper), kvalita plechu (trieda
pevnosti a hrúbka) a povrchová
úprava.
Ako každý priemyselný produkt,
tak aj vinohradnícke profily sú
vyrábané z polotovarov, ktoré sa
bežne používajú v strojárenskej
výrobe a ktorých výrobcom sú
oceliarske spoločnosti. Takýmto
polotovarom pre lisované výrobky sú zvitkové plechy, ktoré podliehajú normám, kde sú presne
stanovené ich technické parametre a kritériá pre účel ich použitia.
Pri posudzovaní kvality vinohrad-
2012/2
níckych oceľových stĺpov musíme
rozlišovať medzi dvomi základnými charakteristikami: akosť ocele
a ochrana pred koróziou.
Akosť ocele
Na základe posúdenia silových
zložiek pri dynamickom zaťažení
oporných konštrukcií vo vinohradoch je jednoznačne nevyhnutné použitie tzv. konštrukčných plechov.
Plechy konštrukčných akostí s označením S250GD (STN
11 375) sa používajú všade tam,
kde sú predpísané pevnostné parametre – nosné časti stavebných
prvkov, ohýbané a valcované
profily s vyššími nárokmi na pevnosť a pod.
Nekalé obchodné praktiky
S cieľom dosiahnutia lepšej
ceny, sa na trhu stále viac objavujú stĺpiky vyrábané z tzv.
plechov ťažných akostí najčastejšie s označením DX51D (STN
11 330). Tieto plechy sú určené
na valcovanie profilov, vlnitých
plechov, strešných krytín a pod.,
s najnižšími nárokmi na pevnosť.
Ich použitie pre účely oporných
konštrukcií vo vinohradoch je
nevhodné a predstavuje „časovanú bombu“. Pevnosť konštrukčného plechu S250GD je
o cca 20 % vyššia ako ťažného
plechu DX51D.
Zavádzanie spotrebiteľa
Pri plechoch ťažných akostí norma pripúšťa väčšiu toleranciu
nielen v pevnosti, ale aj hrúbke.
V praxi to znamená, že reálna
hrúbka materiálu pri deklarovaných 1,5 mm sa pohybuje
v skutočnosti na úrovni 1,4 mm,
čo norma pre ťažné plechy síce
pripúšťa, ide však o výrazné poddimenzovanie ďalšieho významného parametra - hrúbky plechu
a ďalšie zoslabenie celkovej pevnosti profilu. Tvar profilu dotvára
tuhosť stĺpika, avšak fundamentálnym je kvalita plechu a jeho
hrúbka.
Ochrana proti korózii
Technologický proces žiarového
zinkovania „Sendzimir“ je využívaný pri galvanizácii oceľových plechov použitím malého
množstva hliníka zamiešaného
do zinkového kúpeľa. Výsledkom je v podstate vznik ochranného povlaku bez zliatiny, ktorá
vzniká v dôsledku reakcie železa
a zinku. Plechy s týmto typom
povlaku sa vyznačujú vysokou
odolnosťou a dlhou životnosťou.
Min. požiadavkou pre použitie
profilov v exteriéri je náber zinku
na úrovni Z275, čo predstavuje
275 g/m2.
V praxi často dochádza k použitiu plechov len s ochranou
Z100 (100 g/m2), ktoré sú určené do interiéru (sadrokartónové
profily, konzoly, háky a pod.)
a nevhodné pre použitie vo vinohradoch. Dôvodom je nižšia cena
takéhoto plechu a ľahšia dostupnosť plechu pre jeho širšie uplatnenie v stavebníctve. Na bežný
pohľad hrúbku zinkovej vrstvy
nemožno rozlíšiť a preto odporúčame jej odmeranie pomocou prístroja, inak sa spotrebiteľ
vystavuje veľkému riziku skorej
korózie a následnej deštrukcii
oporného systému.
Rada na záver
Práve vyššie uvedené parametre,
akým sú kvalita materiálu (reálna hrúbka a pevnostná trieda),
hrúbka zinkového nánosu a pevnostné testy sú veľkou neznámou
pri mnohých stĺpikoch dostupných na trhu. Pri výbere odporúčame žiadať od dodávateľov
dokumenty týkajúce sa pôvodu
materiálu a certifikáty o kvalite
výroby. Vhodné je získanie vzorky stĺpika a následné otestovanie
reálnej hrúbky materiálu a zinkovej vrstvy.
VINAŘ SADAŘ
17
INZERCE
18
VINAŘ SADAŘ
2/2012
INZERCE
20 LET
DO SADŮ A VINIC
S TRAKTOREM
S
MI
VÁ
1992-2012
tel./fax: 582 346 068, 582 344 209
WWW.GORDEX.CZ
2012/2
VINAŘ SADAŘ
19
VINOHRADNICTVÍ
Iné počasie – iné choroby (viniča)
Prejav klimatickej zmeny je v odbornej a vedeckej verejnosti
nesporný, sporný je iba pohľad na jej dôvody.
Pre pestovateľov viniča je však najdôležitejší jej dopad
na vinič. Z hľadiska finálneho produktu – vína je síce tradíciou
striedanie vynikajúcich, priemerných a slabých ročníkov,
ale v posledných rokoch sa extrémy počasia prejavujú
aj na chorobách viniča. Objavujú sa nové, niektoré sú
škodlivejšie a iné naopak strácajú na intenzite.
Najvýraznejšia je však ročníková variabilita a tým aj
nevyspytateľnosť ich výskytu, ktorá núti vinohradníkov
k neustálej pozornosti a zmenám plánov ochrany.
V nasledujúcich riadkoch budú uvedené niektoré nové,
resp. menej známe choroby, ktoré sa v ostatnom období
prejavili na viniči.
Doc. Ing. Kamil Hudec, PhD.
Katedra ochrany rastlín, SPU v Nitre
Fuzarióza viniča
Spomedzi ostatných rokov bol
najextrémnejší rok 2010, ktorý
sa patrične podpísal aj na zníženej kvalite vín. Azda najväčšie
problémy v tomto roku spôsobili mimoriadne časté a intenzívne zrážky, ktoré podnietili
rozvoj hubových chorôb tak,
že aj pri intenzívnej chemickej
ochrane mali mnohí vinohradníci problém udržať uspokojivý zdravotný stav. Aby problémov vo vinohrade nebolo
málo, na niektorých miestach
sa objavila nevídaná vec – odumieranie viniča s ružovými
„kôpkami“ na starých rezoch.
Jednotlivé kry viniča očividne
vykazovali spomalený rast letorastov. Letorasty neskôr vädli, listy usychali a celé výhonky
v priebehu niekoľkých týždňov
odumreli. Na letorastoch, ktoré
pokračovali v raste, sa objavovali rôzne chlorózy a dekolorácie, prípadne deformácie. Tvorba strapcov a bobúľ bola slabá,
väčšinou však žiadna – strapce
sa buď netvorili, alebo predčasne odumierali, prípadne tvorili
mizernú a nekvalitnú úrodu.
Extrémnym prekvapením bolo,
že mnohé kry na jar vôbec nevypučali a zoschli.
Odumieranie viniča je pomerne bežná vec najmä v starších
Vyrastanie F. oxysporum zo znekrotizovanej časti sekcie kmeňa
pri kultivácii
20
VINAŘ SADAŘ
Ružový povlak fuzariózy na reze na postihnutom viniči
vinohradoch. Príčin môže byť
niekoľko, od fyziologických
porúch, cez poškodenie zverou a škodcami až po choroby,
najčastejšie syndróm ESCA.
V tomto prípade však odumierali väčšinou mladé kry, ktoré
boli vysadené pred niekoľkými
rokmi. V prípade mladých krov
a odumierania sadeníc v prvých 3 rokoch býva najčastejšou príčinou Petriho choroba,
na ktorú padlo podozrenie ako
prvé. Avšak žiadnemu z pestovateľov neušla nevídaná vec
– tvorba ružového povlaku
na rezných ranách, prípadne
prasklinách v kôre. Tento jav
na viniči nevideli a nepamätali
ani najstarší vinohradníci. Pre
úplnosť treba dodať, že na priereze dreva, najmä 2 a 3-ročného
bolo vidieť čiastočnú alebo úplnú nekrózu dreva, ktoré malo
hnedé až čierne sfarbenie. Platilo pravidlo, že čím staršie drevo bolo rezané, tým bol väčší
rozsah nekrózy dreva. Podobne
to bolo aj pri sporulácii na rezných ranách - čím staršie drevo,
tým frekventovanejšia tvorba
sporulácie na povrchu rezu.
Laboratórna analýza jednoznačne preukázala iba fakt, že F.
oxysporum je príčina ružového
povlaku sporulácie. Či bolo F.
oxysporum jedinou príčinou
nekrózy dreva a symptómov
odumierania viniča, nemusí byť
také jednoznačné. Isté je iba to,
že F. oxysporum sa nachádzalo aj v znekrotizovanom dreve
a nemusí byť jediným pôvodcom, ale skôr spolupôvodcom
uvedených symptómov.
Úpal viniča
Rok 2007 priniesol celý rad extrémov, najmä teplotných, ktoré
znížili kvalitu alebo miestami
zničili aj podstatnú časť úrody.
Najmä v ovocných sadoch a viniciach, v ktorých sa napriek neskorým jarným mrazom črtala
sľubná úroda, sa v lete vyskytli
popri nedostatku zrážok aj iné
extrémy, najmä slnečný úpal.
Popri absolútnom slovenskom
teplotnom rekorde, presahujúcom 40 °C v tieni, sužoval rastliny (aj ľudí) okrem sucha aj
veľmi intenzívny slnečný svit.
Kvôli mimoriadne intenzívnej
evapotranspirácii rastliny vädli
napriek závlahám a iným opatreniam. Na mnohých miestach
sa zakrátko prejavili symptómy
úpalu, ktoré boli popri poľných
Monilióza na bobuli viniča
2/2012
VINOHRADNICTVÍ
plodinách a plodovej zelenine
najfrekventovanejšie v ovocných
sadoch a viniciach. Z odrôd
viniča boli veľmi často postihnuté stolové odrody a odrody
s tmavšími bobuľami, čo evokuje hypotézu podobnosti vyššej
absorpcie žiarenia tmavšími
predmetmi. Na listoch ovocných stromov, viniča alebo iných
druhov rastlín sa úpal väčšinou
prejavuje chlorotickými alebo
hnedými škvrnami, ktoré postihujú najmä okraje listov. Inou
formou úpalu sú ostro ohraničené škvrny kdekoľvek na listovej
čepeli, prípadne okrúhle hnedé
škvrny na častiach listov a plodov vystavených slnku. Škvrny
sú väčšinou svetlohnedej farby,
ostro ohraničené od zdravého
pletiva. Škvrny na plodoch prechádzajú difúzne aj do okolitej
zdravej pokožky, aj dovnútra
dužiny (spravidla niekoľko
mm). Poškodená dužina má
hnedú farbu a väčšinou gumóznu až špongióznu konzistenciu,
bez typickej chuti.
Symptómy úpalu si možno zameniť s viacerými chorobami,
preto je potrebné dôkladne preštudovať symptómy a sledovať
okolnosti vzniku a vývoja choroby, resp. poškodenia. Úpal
vzniká za vyššie uvedených
podmienok, postihuje väčšinou plody vystavené slnku a ak
vznikne (škvrny, okrajová nekróza), tak sa na rastlinách neskôr nerozširuje a ostáva v pôvodnom rozsahu.
V „normálnych“ rokoch úpal
veľké škody obvykle nespôsobuje, vyskytuje sa iba v niektorých oblastiach a v niektorých
rokoch. Navyše nezvykne poškodiť celú vinicu, skôr iba
niektoré odrody, resp. časť plodov priamo vystavených slnku.
nespôsobuje veľké napadnutia
ani škody, vyskytuje sa skôr vo
vlhkých rokoch a najmä počas
vlhkej jesene pri neskoršie zberaných bobuliach.
Pleseň viniča
stále choroba č. 1
Pleseň viniča – Plasmopara viticola (ľudovo – „peronospóra“)
ostáva až na výnimky niektorých suchých rokov stále najdôležitejšou chorobou viniča.
Napr. rok 2010 si dobre pamätajú nielen vinohradníci, ale aj
ostatní poľnohospodári. Podľa
štatistík taký daždivý rok nebol
zaznamenaný za posledných
140 rokov a tomu zodpovedal
aj infekčný tlak a škodlivosť
chorôb. Jednou z najdôležitejších a najškodlivejších chorôb
viniča bola aj vtedy pleseň viničová. Tá pozberala v mnohých
vinohradoch úrodu ešte skôr,
ako sa vôbec nejaká založila.
Škodlivosť chorôb ako taká sa dá
regulovať napr. fungicídmi, ale
v r. 2010 ju skomplikovali rámcovo 2 faktory - nezvládnutie
(intenzity) chemickej ochrany
a nemožnosť samotnej aplikácie kvôli zamokrenej pôde. Nezvládnutie chemickej ochrany
ako takej sa najčastejšie vyskytovali pri drobnejších pestova-
teľoch, záhradkároch a hobbypestovateľoch viniča. Viacerí sa
totiž spoľahli na roky osvedčené
paušálne 1-2 ošetrenia, ktorá sa
ukázali ako nedostatočné. Mnohí tento fakt zistili neskoro, keď
už bola podstatná časť úrody
zničená. Skúsení profesionáli
ochranu proti plesni aj tento rok
zvládli výborne, aj keď za cenu
vysokých nákladov na fungicídy. Nezriedka sa však vyskytli
prípady vysokej škodlivosti aj vo
viniciach skúsených pestovateľov, a to najmä z druhého dôvodu, keď v dôsledku neustáleho
dažďa alebo rozmočenej pôdy
nebolo vôbec možné vykonať
chemickú ochranu.
Pleseň na kvitnúcich strapcoch...
Ako ďalej?
Charakteristika
spôsobov
ochrany proti jednotlivým chorobám by bola veľmi rozsiahla
a presahuje rámec zamerania
tohto článku. Z hľadiska vývoja
klimatickej zmeny a jej vplyvu
na pestovanie viniča a výskyt
chorôb a škodcov sa ukazujú
jednotlivé roky ako veľmi nevyspytateľné, nevyspytateľnejšie
na aké boli pestovatelia doposiaľ zvyknutí. Jedinou možnosťou je prispôsobenie sa novým
trendom pestovania a ochrany
viniča, na čo sú profesionálne
... a jej výsledok neskôr
veľmi dobre pripravení skúsení
veľkopestovatelia, ktorí majú
zvládnuté technológie prognózy, signalizácie a možnosti
rýchleho celoplošného ošetrenia. Ťažšie sa na tieto zmeny
reaguje
malopestopvateľom,
ktorým však neostáva iné, ako
sa novým trendom prispôsobiť
a najmä čerpať nové poznatky
z odbornej literatúry a špecializovaných periodík.
INZERCE
Monilióza aj na viniči
V roku 2010 sa na viniči objavil aj menej bežný fenomén
– infekcia bobúľ moniliózou
(Monilinia fructigena). Monilióza je bežná choroba jadrovín
a kôstkovín, kde napáda letorasty a najmä plody. Občas sa
však môže vyskytnúť aj na viniči, o čom možno nájsť aj sporadické údaje v odbornej a vedeckej literatúre. Monilióza však
2012/2
VINAŘ SADAŘ
21
VINAŘSTVÍ
Rozhovor s hejtmanem JM kraje
Michalem Haškem
Spotřební daň na tichá vína
je hloupý nápad pana ministra
Hejtman Michal Hašek
Michal Hašek v diskusi nad
vzorky vína s ředitelkou Střední
odborné školy vinařské ve
Valticích Ivanou Machovcovou
M. Hašek rád zahajuje profesionální
soutěžní přehlídky vín
Michal Hašek pravidelně otevírá
akci Svatomartinské víno na
náměstí v Brně
22
VINAŘ SADAŘ
„Pokud by se vláda Petra Nečase pustila do dobrodružství
se zaváděním spotřební daně na víno, znamenalo by to
útok na moravský venkov a přinesl by vážné problémy pro
sektor vinařství a vinohradnictví v České republice. Není také
náhodou, že v žádné z vinařských zemí Evropské unie není
zavedena tato spotřební daň na tiché víno. Všichni si totiž
uvědomují, že je to jedna z forem podpory domácí produkce
a vinařství,“ říká JUDr. Michal Hašek, poslanec Parlamentu
České republiky, hejtman Jihomoravského kraje, 1.
místopředseda ČSSD a stínový ministr zemědělství za ČSSD.
Hned po zveřejnění návrhu ministra financí Miroslava
Kalouska se postavil jasně na stranu vinařů a je ochoten za ně
bojovat. Časopis Vinař – sadař požádal hejtmana Michala
Haška o rozhovor na toto ožehavé téma.
Ing. Petr Hynek
Foto: Jihomoravský kraj
Váš postoj, kdy jste se
postavil na stranu vinařů po Kalouskově návrhu
na zavedení spotřební daně
z tichého vína, byl v médiích
jasně deklarován. Co vás napadlo v první chvíli, kdy jste
se dozvěděl o kontroverzním návrhu ministra financí
Miroslava Kalouska, úzce se
vztahujícímu právě k Jihomoravskému kraji, jehož jste
hejtmanem?
Poté, co jsem se dozvěděl
o úmyslu ministra Kalouska
vážně začít na úrovni vlády debatovat o zavedení spotřební
daně z vína, jsem pocítil obrovský šok. A to nejen jako jihomoravský hejtman, ale také proto,
že jsem již šestým rokem stínovým ministrem zemědělství
a této problematice se v opozici věnuji. Opozice se okamžitě
jednoznačně vymezila proti
tomuto nápadu a proti bylo
od začátku také vedení Jihomoravského kraje. Rada kraje přijala oficiální protest, který jsme
tlumočili ministerstvu financí
a budeme tlumočit i Poslanecké
sněmovně a Senátu v případě,
že pan Kalousek skutečně svůj
hloupý nápad bude chtít dotáhnout do konce. S ohledem na to,
že vláda připravuje balíček rozpočtových škrtů, to nelze vyloučit. Ve vztahu k zemědělství
by další velkou ránou mělo být
zrušení takzvané zelené nafty
a chystají se i další opatření.
Takže budete za vinaře bojovat?
Určitě. Vinařství na jižní Moravu historicky patří. Vždyť vinný
hrozen je i součástí krajské symboliky a naší kultury. Tady pan
Kalousek zaútočil na srdeční
záležitost každého Jihomoravana a všech, kdo mají rádi naše
vína. Takže můj postoj nevychází jen z toho, že jsem poslancem
a hejtmanem, ale především
také Jihomoravanem.
Chtěl bych připomenout, že vinaři ve skutečnosti odvádí určitou platbu státu, a to jsou odvody do Vinařského fondu. Takže
není pravda, že nejsou zatíženi
ničím. Pivní fond přece v České republice neexistuje. Takže
když pan Kalousek říká, že je
nespravedlnost v tom, že z piva
se platí spotřební daň, tak já
zase vzkazuji panu Kalouskovi,
že z vína se platí odvod Vinařskému fondu České republiky,
byť se to nenazývá daň. Navíc se
domnívám, že konzumace vína
se nedá pojímat jen jako konzumace nějakého alkoholického nápoje, je to i součást určité
kultury, stolování a v neposlední řadě také zdraví, pokud se
samozřejmě víno konzumuje
ve správné míře.
Mluvil jste s ministrem
financí Miroslavem Kalouskem o jeho návrhu osobně?
Samozřejmě jsem mu tlumočil
negativní názory vinařů i vedení jihomoravského kraje. Mluvil
jsem o tom rovněž s ministrem
zemědělství Petrem Bendlem,
který je také proti zavedení této
daně a doufám, že nezůstane
jen u verbální podpory.
Vinaři v Evropě obvykle
daň z tichého vína neodvádí...
Ano, žádný vyspělý vinařský stát
v Evropě nemá zavedenu spotřební daň z tichého vína. Byli
bychom tedy asi unikát, podobně jako pan Kalousek s panem
Topolánkem unikátně zavedli
rovnou daň, respektive zdanění
takzvané superhrubé mzdy. To
byl opravdu velký experiment,
který se nepovedl a v tichosti se
od něj ustoupilo. A já bych byl
nerad, aby na našich vinařích
probíhaly podobné experimenty systémem pokus – omyl.
Vyhlásíte petici na podporu vinařů?
Vedení jihomoravského kraje
spolu se zástupci vinařů skutečně zvažovalo petiční akci.
Zatím jsme však od sbírání
podpisů ustoupili, protože Miroslav Kalousek v určité chvíli
od svého nápadu ustoupil. Ale
pokud by se zavedení spotřební
2/2012
VINAŘSTVÍ
Hejtman Michal Hašek ukazuje prezidentovi Václavu Klausovi při
jeho návštěvě kraje petrovské sklepy na Hodonínsku
daně u tichých vín stalo součástí škrtacího balíčku a existoval
by konkrétní návrh zákona, tak
okamžitě po celé České republice sbíráme podpisy. (V době
uzávěrky čísla se již vedení Jihomoravského kraje pustilo do
petice proti opatření vlády. Společně se Svazem vinařů, Agrární
komorou ČR a představiteli vinařů zahájili petiční akci s cílem
přesvědčit zákonodárce, aby
zavedení daně na tzv. tiché víno
nepodpořili).
Neplánují se nějaká výjezdní zasedání vlády na jižní Moravu? Možná by si pan
ministr Kalousek a další udě-
lali sami představu o tom, co
obnáší poctivá práce vinařů.
Že víno není jen chlast, který
si zaslouží být zdaněn, jak
prohlásil pan Kalousek pro
Lidové noviny...
Nikomu neberu jeho osobní
názor. Nicméně pokud pan ministr Kalousek vynikající jihomoravská vína považuje jenom
za chlast, tak je mi ho osobně
líto. Kdo dnes ochutná láhev
výborného domácího vína,
nebere si ji určitě jen proto, že
možná jako pan Kalousek má
po večerech žízeň, když sestavuje státní rozpočet anebo dělá
nové škrty ve státním rozpočtu.
Už dnes jsou ceny tuzemských kvalitních vín kvůli
vysokým nákladům mnohdy
vyšší než ceny dovozových
a spotřební daň by byla pro
řadu vinařských firem likvidační. Navíc je tu otázka,
co by to udělalo s vinařskou
turistikou, což by mělo jistě
dopad na celý JM kraj...
To určitě. V rámci jižní Moravy se investovaly obrovské
miliony do vinařských cyklostezek a dalších projektů spojených s turistikou, vínem a jižní Moravou. Desítky milionů
korun z evropských fondů šly
na infrastrukturu cestovního
ruchu, do gastronomie, ubytování a dalších navazujících
oborů. Zavedením spotřební
daně u tichých vín je předpoklad, že po zvýšení cen našich
vín by část turistů zvážila svoji
cílovou destinaci. Navíc je zde
velmi výrazný problém – okresy Břeclav, Znojmo a Hodonín
již dnes patří ke strukturálně
postiženým okresům s nejvyšší mírou nezaměstnanosti,
která už je dalece nad deseti
procenty. Pan ministr Kalousek by zavedením daně zlomil
vaz mnohým menším vinařům
a přímo tak zvýšil míru nezaměstnanosti. Jím odhadovaný výběr daní by podle mého
názoru zcela neodpovídal realitě. Část vinařů by skončila,
část by se vrátila do takzvané
šedé ekonomiky, začalo by se
zase rozepisovat na rodiče,
tetičky, babičky a jiné vzdálené příbuzné, jak tomu bývalo v minulosti. Navíc je třeba
od výběru daně odečíst administrativní zátěž, která by také
nebyla zanedbatelná.
Děkujeme za rozhovor
Na Vinobraní v Mikulově
INZERCE
2012/2
VINAŘ SADAŘ
23
VINAŘSTVÍ
Dne 30. září 2011 si firma Františka Prudíka KOVO PRUDÍK
z Ladné na Břeclavsku připomenula již 20. výročí svého
vzniku. Na pořádné oslavy však ani nezbyl čas vzhledem
k množství zakázek v době vrcholícího vinobraní.
Text a foto: Ing. Petr Hynek
Z garáže do mlýna
Rodinná firma pana Františka Prudíka začínala svou činnost v roce 1991 v garáži svého
rodinného domku v Ladné.
Zakladatel firmy František
Prudík na letošním Vinexu
„Pracoval jsem předtím v Agrochemickém podniku, který po rozpadu zemědělských
družstev propouštěl a já jsem
tehdy dobrovolně s dvouměsíčním odstupným z podniku odešel. Vyšlo to akorát
na prázdniny,“ říká František
Prudík. Na začátku všeho byla
poptávka po stroji na výrobu
perlivého vína. „Tehdy přišel kamarád, abych mu udělal
šampusák – stroj na plnění
perlivých vín, jež tehdy byla
hodně žádaná. Měl jsem doma
zařízenou dílnu včetně soustruhu a svářečky, protože to byl
vždycky můj koníček, tak jsem
na to kývnul. Zajel jsem s kamarádem za jedním vinařem
v Břeclavi, který takový stroj již
vlastnil, a tam jsme se u pěťáku
vína inspirovali... Potom jsme
s manželkou vybrali Prémiové
spoření mladých, koupili svářečku na nerez a ve dvou lidech
jsme rozjeli vlastní firmu. Nej-
Nádrže na víno jsou již dvě desetiletí doménou výroby Kovo Prudík v Ladné
24
VINAŘ SADAŘ
dřív to byl šampusák na jednu
láhev, pak na dvě, až jsme vymysleli takový kolotoč pro osm
nebo deset lahví. Takhle jsme
se dostali k produkci výrobků
do vinařství a postupně exportovali šampusáky na Slovensko,
ale i do Moldávie a na Ukrajinu,“ vzpomíná dnes už s úsměvem František Prudík z Ladné.
Z garáže do mlýna
Postupně firma získávala stále
více zakázek a rozšiřovala svoji
činnost i počet zaměstnanců.
Byla tak nucena hledat nové
prostory. „Nejdříve to byly staré
stáje, ale za dva roky už nám ani
ty nestačily. Nádrže byly větší
a větší a bylo jich pořád víc,“
pokračuje František Prudík.
Nakonec majitel firmy Kovo
Prudík zakoupil restituční práva na bývalý mlýn v Ladné.
Mlýn prošel za léta fungování firmy velkou rekonstrukcí
a sídlo firmy včetně výrobních
prostor se změnilo k nepoznání. Do těchto prostor se firma
přestěhovala v roce 2000.
Doménou jsou nádrže
Hlavním výrobním programem firmy Kovo Prudík
v Ladné jsou již stabilně nerezové nádrže - válcové, hranaté,
Firma Kovo Prudík sídlí v bývalém mlýně v Ladné, který musel projít
důkladnou rekonstrukcí
Výroba vinařských nádrží ve firmě Kovo Prudík
2/2012
VINAŘSTVÍ
firma vyrábí s objemem již
od 50 až do 60 tisíc litrů, takže
uspokojí opravdu téměř každou poptávku.
Dvacet let u jedné firmy
Dá se říci, že firmu Kovo Prudík znají vinaři v celé České republice. S týmem třinácti
pracovníků se snaží vyjít vstříc
všem malým, středním i těm
největším vinařům. „Většina
našich pracovníků je s námi
již od počátků firmy, čehož si
velmi vážíme. Snažíme se vytvořit našim zaměstnancům
takové podmínky, aby je práce
bavila a motivovala,“ dodává
František Prudík.
Vyplachovačky vína
oválné, dělené, do klenby sklepa... „Dnes asi pětadevadesát
procent naší produkce tvoří
nádrže a další technologie pro
vinaře. Zbývající výrobní kapacitu tvoří výroba pro jiný
potravinářský a farmaceutický
průmysl,“ představuje současný program firmy její zakladatel František Prudík. V minulosti to byly také zakázky pro
malé pivovary, které se vozily
do celého světa, chladicí vany
na chřest, nádrže na oleje, případně odorizační stanice pro
2012/2
plynaře. „Paradoxně naše největší zakázka na Vinexu v minulosti byla právě od plynařů,“
konstatuje František Prudík.
Vedle nádrží klasických jsou
vinaři velmi žádány nádrže
s plovoucím víkem, které si pro
svou praktičnost získaly velkou
oblibu. Firma vyrábí pro vinaře
také násypky na hrozny, pásové
dopravníky, různé druhy vinifikátorů, chladicí boxy na víno,
plničky lahví, vystřikovačky,
vyplachovačky skleniček a další sortiment. Nádrže na víno
Chladicí boxy na víno jsou velmi žádané na výstavy vína
VINAŘ SADAŘ
25
INZERCE
TUBUS 60 cm pro ochranu révy vinné
Individuální ochrana sazenic proti
okusu zvěří, buření a vytloukání.
Tubus je vyroben ze speciální
dvojité PP fólie světle zelené barvy,
která snižuje účinek UV záření a tím chrání
sazenici proti popálení. Konstrukce umožňuje
opakované použití. Životnost je cca 5 let.
Mulčovací plachetka
Jako doplněk k našemu výrobku TUBUS 60 cm dodáváme mulčovací plachetku,
která je zhotovena ze stejného materiálu jako tubus (speciální dvojité folie).
Plachetka se vkládá na zem pod TUBUS 60 cm a zamezuje jakémukoliv prorůstání plevelů uvnitř
TUBUSU 60 cm.
Mulčovací plachetku vyrábíme v rozměru 12 x 12 cm, s vnitřním průřezem pro nasunutí na sazenici.
Vyrábí a dodává:
TUBUS RÝMAŘOV s.r.o., tř. Hrdinů 42, 795 01 Rýmařov, ČR
mob.: 00420 603 422 841, e-mail:[email protected], www.tubusrymarov.com
am
ikr
op F
• prevence a odstranění
rvk oli
y p árn
chloróz brzy na jaře
ro í st
ov im
• eliminace deficitu mikroprvků
oc ula
e a ce
• podpora kvalitního průběhu kvetení
rév
u
• snížení rizika sprchnutí u vinohradů
• podpora rychlého nárůstu biomasy po kvetení
zvýšením výkonu fotosyntézy
• vysoce pozitivní vliv na kvantitu a především
i kvalitu plodů (obsah cukrů a polyfenolů, barva,
velikost, skladovatelnost, …)
• výrazné posílení odolnosti proti stresovým faktorům
• podpora růstu kořenového systému
• výhodná společná aplikace s fungicidy a podpora
jejich účinnosti
TIMAC AGRO CZECH s.r.o.
Znojemská 949/84 • 586 01 Jihlava
Tel.: +420 567 301 995 • Fax: +420 567 215 777 • www.cz.timacagro.com
26
VINAŘ SADAŘ
2/2012
VINAŘSTVÍ
Pozvánka na Celostátní výstavu vín
ČZS Vracov 2012
V letošním roce pořádá Český zahrádkářský svaz Celostátní
výstavu vín s mezinárodní účastí Vracov 2012, která se
uskuteční ve dnech 19.5. - 20.5. 2012 ve sportovní hale Vracov
(okr. Hodonín). Tato významná vinařská událost navazuje
na osvědčenou tradici v pořádání vinařských výstav
a je organizována ČZS ve spolupráci s Cechem kyjovských
vinařů. Jedná se tedy o největší vinařskou akci pořádanou
v roce, ve kterém oslaví Český zahrádkářský svaz
55. výročí svého trvání.
Záštitu nad výstavou převzali:
ministr zemědělství Ing. Petr
Bendl, hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek,
starosta města Kyjov Mgr. František Lukl, MPA starosta města
Vracov Jaromír Repík.
Tuto bezpochyby významnou akci podpoří také Vinařský
fond ČR, senátor Ing. Jan Hajda
– předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
Senátu ČR a také odborníci
z oblasti vinohradnictví formou odborného semináře.
Celostátní výstava vín ČZS
s mezinárodní účastí je pořádána jednou za dva roky střídavě v ČR a na Slovensku. V roce
2010 byla v oblasti západního
Slovenska v městě Skalica,
kde se do soutěže shromáždilo 1619 vzorků, v roce 2008
v Hustopečích 2067 vzorků.
V letošním roce organizátoři
očekávají od vystavovatelů asi
1500-2000 vzorků vín od všech
zúčastněných výrobců vína
v ČR ze Slovenska, Polska, Maďarska, Německa, Rakouska
a Chorvatska. Cílem této akce
je umožnit vinařům setkání
i výměnu zkušeností na mezinárodní úrovni, hodnotit
kvalitu vín malovinařů i velkovinařů a široké veřejnosti
představit současnou kvalitu
vín z dodaných vzorků. Vyhodnocení vín proběhne 5.5.
2012 v prostorách Domu kultury v Kyjově pod dohledem
zkušených degustátorů a znalců vína a výsledky zveřejníme
v katalogu výstavy.
2012/2
Pro širokou veřejnost bude
výstava otevřena v sobotu
od 13.00 do 22.00 v neděli od 10.00 do 17.00 hodin.
Cena vstupného je stanovena
na 250 Kč a je v ní zahrnuta
volná degustace vín, katalog
výstavy, pohárek a vinařská publikace.
O dobrou náladu se během
koštu bude starat známá Horňácká cimbálová muzika Martina Hrbáče. Součástí výstavy
bude tradičně stánek časopisu
Zahrádkář a v hale také stánek
Vydavatelství Baštan s nabídkou ovocnářské a vinařské odborné literatury. Občerstvení bude
zajištěno v prostorách
sportovní haly, ale
i ve stáncích v parku
před sportovní halou.
Zde bude možné zakoupit i některá vynikající vína od velkovinařů s sebou domů, pro
vhodnou příležitost nebo
posezení s přáteli.
Zveme tedy srdečně všechny
zájemce, vinaře a milovníky
vína na vracovský košt. S přáním příznivého roku 2012 pro
všechny zahrádkáře, vinaře
a příznivce naší činnosti za organizátory výstavy:
Kontakty pro přihlášení vzorků vín do soutěže :
Vinařská oblast Čechy
Ing. Miroslav Šmoranc
Roman Donda odborné oddělení-ústředí ČZS Praha
Tel.: 222 781 620, 602 195 341,
E-mail:[email protected]
nebo [email protected]
Vinařská oblast Morava
Vinařská komise RR ČZS
Navrátil Pavel – 602 937 871
[email protected]
v
VINAŘ SADAŘ
27
VINAŘSTVÍ
Zlatá Salima pro vinifikátor
od firmy Nerez Blučina
V rámci mezinárodních potravinářských veletrhů Salima 2012 v Brně, které se
konaly na přelomu února a března, předal ministr zemědělství Petr Bendl deset
cen ZLATÁ SALIMA 2012. Jednou z oceněných firem byla společnost Nerez Blučina
s.r.o.. Cenu získal jejich vinifikátor VSH-10 ve speciální kategorii strojů a zařízení
pro zpracování hroznů. Jeho originální řešení s šikmou hřídelí pro jemnou
manipulaci s rmutem zajišťuje vysokou kvalitu vína.
Text a foto: Ing. Petr Hynek
VINIFIKÁTOR VSH-10
František Šťastný, jednatel
společnosti Nerez Blučina
s.r.o. s vítězným exponátem,
vinifikátorem VSH-10,
oceněným Zlatou Salimou 2012
Vinifikátor typ VSH-10 je vertikální nádoba s chlazením
a ohřevem pro výrobu červených vín se šikmým pomaluběžným míchadlem, umožňujícím míchání rmutu při
různém plnění. Speciálně tvarované dno vertikální nádoby
se zabudovaným vyhrnovacím
šnekem ukončeným uzavírací
klapkou umožňuje vyprazdňování peristaltickým nebo rmutovým čerpadlem přímo bez
násypky. Automatika zajišťuje
nastavení času pro promíchávání, prodlevu mezi promícháváním a udržování nastavené
teploty rmutu. „Vývoj tohoto vinifikátoru s novými konstrukčními prvky trval asi čtyři měsí-
ce,“ uvedl
jeho autor
František Šťastný,
jednatel společnosti
Nerez Blučina s.r.o. Výborné
zkušenosti s tímto typem vinifikátoru již mají i někteří vinaři.
Vinifikátor typ VSH-10 slouží ke kontrolovanému kvašení
hroznového moštu – k výrobě červených vín a ke studené
maceraci bílých vín. Při použití
scezovacího dna lze zároveň vyrábět i růžová vína. Vinifikátor
lze navíc použít i ke skladování
vína a odstraňování peciček.
Za použití velmi nízkých otáček a speciálního tvaru lopatek
u vinifikátoru dochází k převracení matolinového koláče
bez jeho rozbití a nevytvářejí
se tak nežádoucí kaly. Regulátor udržuje nastavenou teplotu rmutu. Vinifikátory typu
VHS se vyrábějí ve velikosti
o užitečném objemu 1000 až
12000 litrů.
MLÝNKOODZRŇOVAČ
TYP MO
Mlýnkoodzrňovač typ MO
28
VINAŘ SADAŘ
Mlýnkoodzrňovače slouží k šetrnému odstopkování bobulí
od třapin hroznů. Kruhové
bubnové síto má zaoblené hrany a prsty vnitřního válce jsou
hladké, zaoblené bez jakýchkoliv výstupků, tím dochází k dokonalému odzrnění hroznů,
bez porušení třapin.
Na výpadu bobulí jsou umístěny šnekové mačkací válce,
které se dají snadno odklopit
Peristaltické čerpadlo HC
do boční polohy a mlýnkoodzrňovač tak pracuje bez mačkání
bobulí. Konstrukční provedení mačkacích válců umožňuje
přímé napojení peristaltického nebo rmutového čerpadla
k dopravě zmáčknutých bobulí
do následující technologie – vinifikátor, lis apod. Pod mlýnkoodzrňovačem tak není při použití šnekových mačkacích válců
nutná násypka.
Mlýnkoodzrňovač je zhotoven tak, že veškeré části –
buben, trhací hřídel a horní
odklápěcí kryt se dají snadno
a bez použití klíčů rychle demontovat. Bubnové síto i vnitřní válec se pohodlně vyjme
a zařízení se dá očistit. Veškeré
hnací části a elektromotor jsou
uzavřené v odklopné pohonové
skříni. Otáčky bubnu a trhací
hřídele (tím i výkon) mlýnkoodzrňovače se dají regulovat,
což umožňuje reagovat na kvalitu zpracovaných hroznů.
CROSS-FLOW FILTR
TYP CF-20
Cross-flow filtraci asi není třeba
představovat, dnes na tento typ
filtrace díky cenově dostupné
technologii přecházejí i menší
a střední vinařství, která chtějí
mít jistotu čistého produktu.
2/2012
VINAŘSTVÍ
„Firma Nerez Blučina začala vyrábět cross-flow filtry již v roce
1999. Zpočátku byly určité problémy s membránami tuzemské
výroby a čištěním filtrů při výrobě červeného vína. Dnes máme
membrány vyvinuté speciálně
pro filtraci vina, které zajišťují naprosto dokonalou filtraci.
Díky tomu, že naše cross-flow
filtry nemají žádnou složitou
elektroniku, jsou cenově dostupné i pro malé vinaře a jejich
obsluha je velmi jednoduchá,“
popisuje vývoj Ladislav Večeřa
z firmy Nerez Blučina s.r.o.
Speciálně navržená konstrukce CF filtrů firmy NEREZ Blučina umožňuje měnit
směr proudění vína v membránách a tím se zvyšuje jejich
samočisticí schopnost. Kaly
jsou ze systému odváděny během procesu do samostatné
nádrže. Po skončení filtrace
se tento koncentrát dofiltruje. Struktura pórů a vlastnost
jejich povrchu zajišťují méně
„ostrou“ charakteristiku filtrace a zachovávají tak více
původní výraz vína s vysokou
kontrolou koloidního zákalu
ve vínech a eliminaci kvasinek
a bakterií. To umožní dosáhnout vysoké čirosti vína.
Základní technické parametry cross-flow filtru CF-20: velikost póru membrány 0,2 μm,
maximální filtrační výkon cca
1500 l/hod na 10m2 filtrační
plochy. Firma Nerez Blučina
vyrábí cross-flow filtry ve velikostech filtrační plochy 3 až
30 m2.
PERISTALTICKÉ
ČERPADLO HC
Peristaltické - hadicové čerpadlo
je svou jednoduchostí, snadným
způsobem čištění a pravidelným
přečerpaným množstvím média
předurčeno pro potravinářský
průmysl a dále pro čerpání tekutin v průmyslu chemickém, farmacii atd. Princip práce čerpadla spočívá v rotačním pohybu
dvojramenného rotoru. Na jeho
každém rameni je kladka, která
po celé své rotační dráze stlačuje elastickou hadici a vytláčí
čerpané médium. Tím vzniká
na straně vstupu podtlak – sání
a na straně výstupu tlak daný
přepravní výškou potrubí (hadic) a odporem armatury.
Čerpané medium nepřichází
do styku s jiným materiálem než
s materiálem hadice.
Peristaltické - hadicové čerpadlo se používá pro čerpání
hroznů, rmutů, kvasů, kvasnic,
vína, moštů, ovocných šťáv,
mléka, rajského protlaku, oleje,
pyré, majonézy atd.
Čerpadla mají elektronickou
regulaci otáček a tím i jejich
výkonu.
Peristaltická čerpadla se vyrábějí ve velikosti DN 25 až DN 80.
Cross-flow filtr CF-20
po předání do trvalého užívání. Pro vinařství vyrábí různé
nádoby včetně nádob uzpůsobených do klenby sklepa.
Mimo výrobků pro vinaře má
v sortimentu výrobků i tlakové
a netlakové nádrže pro pivovary, případně celé pivovary
do celkového objemu výroby
piva cca 20 000 hl/rok.
Výrobce
nerezových zařízení
Kompletní technologie
pro vinaře
Firma NEREZ Blučina s.r.o.
dodává do nových vinařství
kompletní strojní technologii
na klíč pro zpracování hroznů, chlazení, skladování vína
a jeho expedici od projekce až
Nerezové nádoby
Vinifikátory
■ Násypky na hrozny
■ Čerpadla, míchadla
■ Mlýnkoodzrnkovače
■ Chladící pulty
■ Filtry a další zařízení
k výrobě vína
■ Školící prostředky
na úpravu rmutu a vín
■ Sklenice, zátky
■ Filtrační papíry, atd
■
■
Prodejna vinařských
a zahrádkářských potřeb
NEREZ Blučina s. r. o.
Provozovna Cezavy 699
Návrší 483, Blučina
Tel: 547 235 111
WWW.NEREZBLUCINA.CZ
Expozice firmy Nerez Blučina s.r.o. na letošním veletrhu Vinex
2012/2
VINAŘ SADAŘ
29
INZERCE
30
VINAŘ SADAŘ
2/2012
INZERCE
2012/2
VINAŘ SADAŘ
31
VINAŘSTVÍ
MOŽNOSTI VYUŽITÍ
VYSOKOTLAKÝCH ČISTIČŮ
VE VINAŘSKÝCH PROVOZECH
Potravinářský charakter
výroby vína klade důraz
na hygienu veškerých
technologických zařízení i
provozních ploch. Důkladná
sanitace je proto nezbytnou
podmínkou výroby vysoce
kvalitních vín a přispívá k
prodloužení životnosti celého
zařízení. Pravidelně musí být
čištěny především bedny,
technologická zařízení,
armatury, rozvody a hadice
včetně nádob.
Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.
Doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D.
Zahradnická fakulta v Lednici
Ústav zahradnické techniky
Pod pojmem čištění rozumíme odstraňování nečistot
z vnitřních i vnějších povrchů
nádob, technologických zařízení a provozních ploch. Při
sanitaci zařízení a provozů při
zpracování hroznů jsou odstraňovány především zbytky
hroznů, moštu a vína. V dalších fázích výroby se odstraňují také komplexy těchto látek
Obr.3: Vysokotlaký čistič s
pohonem od elektromotoru
(nabídkový prospekt)
32
VINAŘ SADAŘ
se zbytky kvasnic, bílkovin
a krystalických zákalů, tedy
látek s vysokým potenciálem
mikrobiální činnosti. Přítomnost těchto látek výrazným
způsobem přispívá k rychlému a nekontrolovanému
rozvoji mikroorganismů, pro
které jsou živnou půdou. Tyto
zbytky se nachází především
na povrchu nádob a všech
dalších zařízení využívaných
ve sklepním hospodářství.
Při sanitaci mohou být používány různé druhy čisticích
přípravků, které mají v závislosti na složení a koncentraci
rozdílné dezinfekční účinky.
Jednotlivé přípravky jsou často
vybírány s ohledem na jednotlivé typy zařízení a povrchů,
přičemž vedle účinnosti je
v posledních letech sledována
také jejich zdravotní nezávadnost a šetrnost k životnímu
prostředí.
Pro čištění se nejčastěji využívají vodní roztoky, voda
proto musí být k dispozici
v potřebném množství a kvalitě
ve všech provozech. Při využívání vody sehrává důležitou
roli její množství, teplota a tlak.
Čisticí účinek použité vody
se zvyšuje s rostoucí teplotou.
K důkladnému opláchnutí je
zároveň potřebné dostatečného
množství vody. Vinařství jako
potravinářské provozy musí
využívat pitnou vodu, u vody
z ostatních zdrojů je potřebné
provádět její úpravu. K čištění
a dezinfekci lze využívat vedle
vody také vodní páru. Při použití páry závisí účinek na délce
působení, které by mělo být řádově několik minut.
Po použití vody nebo páry
je nezbytné provézt důkladné
osušení povrchů spojené s větráním výrobních prostor, které
zabrání opětovné kontaminaci
povrchů, příp. vzniku plísní.
U menších zpracovatelů
převládá tradiční ruční způsob
údržby mytím při použití čistí-
cích a dezinfekčních prostředků a různých mechanických
pomůcek nebo nářadí (stěrka,
kartáč, mop, rotační kartáč aj.).
Zejména u středních a větších firem jsou hledány technologie umožňující proces čištění
maximálně zefektivnit. Využívají se především různé typy
vysokotlakých čističů s příslušenstvím, které jsou nabízeny
v provedení HOBBY i PROFI.
V menších vinařských provozech jsou využívány mobilní
typy těchto strojů, u velkých
provozů pak nejsou výjimkou
ani typy stacionární. U vysokotlakých čističů se rozlišují dvě
hlavní konstrukční skupiny.
První konstrukce umožňuje
aplikaci studené tlakové vody.
Druhá, náročnější konstrukce,
dovoluje aplikaci ohřáté vody
nebo vodní páry (Obr.1).
Vysokotlaké čističe běžné konstrukce jsou tvořeny
nosným rámem s jedno nebo
dvounápravovým podvozkem,
rukojetí, motorem, pístovým
čerpadlem, filtrem a tlakovou
hadicí zakončenou vysokotlakou pistolí s tryskou (Obr.2).
Proces čištění může probíhat s využitím vody z vodního zdroje, častěji však z vodovodního řádu. Zdrojem
vysokého tlaku je trojválcové
čerpadlo s pohonem od dostatečně výkonného elektromotoru (Obr.3), nebo spalovacího
motoru (Obr.4). Výkon elektromotorů je 1,5–3,0 kW, spalovacích motorů 3,0–10,0 kW.
Pracovní hlava je z mosazi,
válce pístů jsou vyrobeny z tvrzené keramiky. Jednotlivé písty
uvádí do chodu excentrický
disk uložený v olejové lázni,
zpětný pohyb pístů zabezpečují pružiny v prostoru válců
(Obr.5). Válce jsou vybaveny
kuličkovými ventily. Ke standardnímu vybavení dnes patří
ochrana proti chodu čerpadla
naprázdno, filtrace vody zamezující poškození čerpadla ne-
Obr.1: Vysokotlaký čistič pro
aplikaci ohřáté vody (nabídkový
prospekt)
čistotami, pojistný přetlakový
ventil, navíjecí cívka aj.
Pracovní tlak se pohybuje v poměrně širokém rozpětí
od 10 do 150 barů (někdy až
200 barů), u výkonnějších tříd
čističů jej lze plynule regulovat. Spotřeba vody dosahuje
6–15 (20) litrů za minutu tj.
360–900 (1200) litrů za hodinu.
Uvedené hodnoty ukazují, že
vysokotlaké čističe výrazně snižují spotřebu vody při čištění
ve srovnání s jinými způsoby.
Základní typy čističů pracují
se studenou vodou, u nových
zařízení je k dispozici také
ohřev vody na teplotu 80 až
110 0C, příp. vyvíjení přehřáté
vodní páry s teplotou až 140 0C.
Voda se ohřívá na teplotu vyšší
než 60 0C, její teplota napomáhá zvýšení čistícího účinku.
Průtokový ohřev vody zabezpečuje topná spirála prostřednictvím dieselového agregátu
pro spalování nafty v hořáku.
Systém ohřevu bývá doplněn
o moderní prvky řízení a regulace s optickou kontrolou hořákového plamene a digitálním
termostatem pro nastavení
požadované teploty.
Obr.2: Schéma vysokotlakého čističe
(Burg)
1 – rám s podvozkem, 2 – elektromotor,
3 – vysokotlaké čerpadlo, 4 přívod vody,
5 – vysokotlaká hadice s pistolí
2/2012
K dalšímu příslušenství patří zásobní nádrž na vodu,
zásobník na čistící prostředek
a zásobník na přípravek pro
změkčování vody.
Nádrž na vodu plní vyrovnávací funkci mezi čerpadlem
vysokotlakého čističe a vodovodním řádem. Zásobník
na čisticí prostředek je vybaven nízkotlakou regulací dávkování. U některých typů zařízení může být navíc ještě
přídavné čerpadlo, sloužící
k nanášení čisticího koncentrátu pro důkladné předčištění.
Některé typy čističů mohou být doplněny o zásobník
na přípravek pro změkčování vody. Přípravek zabraňuje
usazování vodního kamene
ve funkčních částech čističe i na čištěném povrchu.
Jeho dávkování je s ohledem
na kvalitu (tvrdost) vody vícestupňové.
Z čerpadla je voda dopravována do aplikační pistole
pomocí tlakové hadice. Ta je
provedena z plastu nebo z pryže s ocelovou vložkou, celková
délka je běžně 5–20 m. Z důvodů lepší manipulovatelnosti
jsou některé typy vysokotla-
Obr.4: Vysokotlaký čistič
s pohonem od spalovacího
motoru (nabídkový prospekt)
kých čističů doplněny o navíjecí cívku.
Vysokotlaká aplikační pistole je opatřena rukojetí s ovládáním a je zakončena tryskou
pro plošnou nebo bodovou
aplikaci. Zpravidla se využívá
tryska pro plochý, kuželový,
nebo přímý paprsek. Pistole jsou standardně vybaveny
ručním nastavením tvaru výstřikového paprsku nebo systémem automatického nastavení
s využitím jednoduchého kuličkového mechanismu. Některé vysokotlaké čističe disponují příslušenstvím např. tyčovou
násadou zakončenou tryskou,
rotační tryskou nebo jiným typem rozptylovače často v kombinaci s rotačním kartáčem.
Pomocí vysokotlakých čističů lze provádět čištění podlah,
stěn, stropů, schodišť, dveří
a dalšího sklepního vybavení.
Při samotném mytí je vhodné
čištěný povrch nejprve přepláchnout vodou. V další fázi
je potom vhodné provést nanesení čisticího přípravku, který
se podle složení nechá působit
a následně je silným proudem
vody opláchnut.
Mezi přední výrobce lze
v současnosti zařadit např. firmy KÄRCHER, KRÄNZLE,
BOSCH, MAKITA, SENCOR
aj. Pořizovací cena je u vysokotlakých čističů odvozena
od jejich konstrukční úrovně.
U zařízení v HOBBY provedení se pohybuje kolem 4 000 až
15 000 Kč, u profesionálních zařízení 40 000–180 000 Kč.
INZERCE
VINAŘSTVÍ
Kontaktní adresa:
Doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D.,
Mendelova univerzita v Brně,
Zahradnická fakulta
Ústav zahradnické techniky
Valtická 337, 691 44 Lednice
Obr.5: Schéma činnosti vysokotlakého čerpadla (Burg)
1 – těleso vysokotlakého čerpadla, 2 – písty, 3 – přívod vody,
4 – výstup tlakové vody, 5 – excentrický disk pohonu
2012/2
VINAŘ SADAŘ
33
VINAŘSTVÍ
Šestnáctý listopad 2010 byl škaredou středou pro vinařské
družstvo Templářské sklepy Čejkovice. Ten den totiž Státní
zemědělská a potravinářská inspekce vydala prohlášení,
ve kterém napadla tuto firmu, že ve sklizňové sezoně 2009
vyrobila asi milion litrů vína „z hroznů neznámého původu“.
Sedmá velmoc, tedy média, pak zprávu rozšířila po celé
zemi. Přestože se dodnes vina neprokázala a soud rozhodl
ve prospěch Templářů, škody se vyšplhaly na desítky milionů
a majitelé firmy se ptají, kdo za touto diskreditační kampaní
stojí... O rozhovor jsme požádali generálního ředitele
a místopředsedu představenstva vinařského družstva
Templářské sklepy Čejkovice Ing. Pavla Pastorka.
Text a foto: Ing. Petr Hynek
Generální ředitel a místopředseda
představenstva vinařského
družstva Templářské sklepy
Čejkovice Ing. Pavel Pastorek
Nápis „Sanctus Victoria“ aneb
„Svaté vítězství“ na láhvi z
Templářských sklepů Čejkovice
jakoby symbolicky věřil ve
vítězství firmy v souboji s
kontrolními orgány
34
VINAŘ SADAŘ
►Jaká byla tehdy vaše první
reakce, když jste se o prohlášení SZPI dozvěděl?
Velmi mne to překvapilo, protože inspekce tehdy u nás ve spolupráci s námi čtyři měsíce prováděla rozsáhlou kontrolu, aniž
by se prokázalo jakékoli pochybení. Nebylo ostatně prokázáno
dodnes. To, že byly zavádějící
informace předány médiím, navíc právě v předvánoční době,
považuji za záměrné poškození
firmy. Pochopitelně jsme se museli začít bránit soudní cestou.
►Podali jste tedy žalobu?
Samozřejmě, podali jsme hned
žalobu na vlastní průběh kontroly a opatření ze strany Státní
zemědělské a potravinářské inspekce, tedy zákaz distribuce asi
deseti partií vín a jejich stažení
z trhu. Další podivností bylo, že
dvě z těchto zakázaných partií
vína byly samotnou SZPI zatříděny ... Jen tímto opatřením
jsme přišli o několik milionů
korun, nehledě na to, jak bylo
náročné organizačně zvládnout
výměnu v období předvánočního prodeje. Museli jsme vyměnit několik set tisíc láhví vína,
což byl tehdy opravdu nadlidský
úkol. Ale podařilo se to. Navíc
jsme kvůli mediálním tlakům
přišli částečně o důvěru zákazníka a tím pochopitelně značně
poklesly zisky v té době. Bylo
poškozeno dobré jméno firmy,
což se odráží dodnes a všichni víme, jak je těžké se očistit
od nařčení v médiích, přestože
se nezakládala na pravdě. I dnes
se s překvapením setkávám
s názory, že jsme „ti podvodníci
s falešným vínem“. Ano, takovou
nálepku nám dala inspekce prostřednictvím médií. Ale zjevně
za tím případem někdo stojí a je
jasné, o co mu jde – zlikvidovat
konkurenci.
►Soud nakonec prokázal
vaši nevinu...
Ano, 6. března Krajský soud
v Brně zrušil verdikt inspekce
o stažení vín naší společnosti z trhu a rovněž rozhodnutí
SZPI z konce roku 2010 udělené
za údajnou výroby vína z hroznů neznámého původu. Krajský soud rozhodl v souladu se
zákonem a dal nám za pravdu.
Rozhodnutí Státní zemědělské
a potravinářské inspekce bylo
tedy shledáno soudem jako nezákonné.
►Jak budete postupovat
dále?
Rozhodnutí soudu považujeme
za zahájení očišťovacího procesu pošpiněného jména naší
firmy a opětovnému získání důvěry zákazníka. Obávám se, že
média nám však nedají takový
prostor, jaký nám dala v okamžiku, kdy jim inspekce předala
obvinění naší firmy. Tehdy jsme
se stali vděčným tématem pro
tisk, rozhlas i televizi. Dostali
jsme se i do hlavní zpravodajské
relace v televizi, bohužel to bylo
silně nevyvážené zpravodajství,
kdy argumenty inspekce převažovaly a my jsme dostali prostor
pouze pro čtyři slova, která byla
ještě navíc vytržena z kontextu.
Naše jméno i důvěra zákazníků
byla nezákonným způsobem
poškozena. Počkáme samozřejmě, jaké budou další kroky
inspekce, zda se odvolá proti
rozsudku, náš další postup bude
adekvátní jejich postupu.
►Čím si vysvětlujete ten zájem potravinářské inspekce
o vaši společnost?
Nevím, komu mám za to děkovat, i když možná tuším... Jisté
je, že pracovníci potravinářské
inspekce se k naší společnosti
chovají podstatně jinak, než k jiným vinařským společnostem.
Podle mého názoru je to součástí široké fronty boje proti Templářským sklepům. Naše hospodářské výsledky a naše úspěchy
někomu leží v žaludku, a tak
proti nám vytáhl do boje. Prvním útokem bylo neoprávněné
a opět nezákonné insolvenční
řízení na naši společnost v únoru 2010. To bylo sice za čtyřicet
osm hodin krajským soudem
zrušeno, ale pochopitelně nás to
stačilo poškodit. Hned na druhý
den po vyhlášení insolvenčního
řízení se totiž na titulních stranách některých našich deníků
objevila tato zpráva mezi hlavními titulky. Po brzkém zrušení insolvence už se objevily jen
malé zprávičky někde uvnitř
těch stejných deníků.... Další
kroky na sebe nenechaly dlouho
čekat, neustále jsme byli honěni
na Krajský obchodní soud kvůli
nějakým údajně nezaplaceným
fakturám, starých asi sedm let.
Opět se ukázalo, že jsou dávno
všechny zaplacené. Další bitvou
proti nám byly billboardy u dálnice, které se velmi hanlivě vyjadřovaly o naší firmě a o mé
osobě. Vyvěšením těchto billboardů byly opět zcela evidentně
spáchány trestné činy, nicméně
vyšetřování policií bylo ukončeno bez výsledku... Vše se podivně rychle dostává do médií,
a přestože se nikdy nic neprokáže, způsobuje nám to další ztráty
a náklady navíc a práci s tím.
►Vy jste od SZPI dostali kromě obvinění také pokutu
ve výši pěti milionů korun,
znamená to, že ji nyní platit
nemusíte, když soud rozhodl
o vaší nevině?
Pracovníci inspekce byli u soudu přítomní a rozsudek slyšeli
na vlastní uši. Přesto na naši
žádost o odklad platby pokuty
reagovali negativně, a to pouhé
tři dny po vyslyšení tohoto rozsudku.. My jsme samozřejmě
už předtím podali žádost soudu
o odklad platby do doby, než se
celá záležitost vyřeší. Krajský
soud v Brně se 13. března zabýval touto žádostí a vyhověl
vinařskému družstvu Templářské sklepy Čejkovice ohledně
2/2012
VINAŘSTVÍ
Templáři v konkurenčním boji nehodlají složit zbraně...
Historické sklepení a sudy společnosti Templářské sklepy Čejkovice
přiznání odkladného účinku
na zaplacení výše zmíněné pokuty ve výši 5 milionů korun.
Mimochodem - je to horní hranice, jakou může inspekce udělit
a nám byla udělena v případě,
kdy nám dodnes nebylo prokázáno jediné pochybení. Je trestáno něco, co se neprokázalo, ale
na druhé straně tam, kde jsou
jasné důkazy a dokonce spáchané trestné činy, tresty chybí!
Všichni víme, co se děje na našem trhu s potravinami, ale nikde ve sdělovacích prostředcích
jsem nezaregistroval takovou
bombastickou kampaň ve věci
prokazatelně závadných potravin, ohrožujících zdraví konzumentů. A nezaregistroval jsem
ani udělení tak vysoké pokuty,
jaká byla vyměřená naší společnosti, která žádný závadný
výrobek na trh nikdy neuvedla!
A i přes rozhodnutí soudu, který jasně deklaroval naši nevinu,
trvá inspekce na zaplacení pěti
milionů naší společností, to je
opravdu nehorázné, arogantní
a cynické jednání.
►Máte už vyčíslené škody
kvůli stažení vína z trhu?
Zatím nemáme přesné vyčíslení, ale jisté je, že se pohybuje
v řádech desítek milionů korun. Zatím škody nelze vyčíslit
i z toho důvodu, že s vínem, které jsme museli stáhnout z oběhu a které nám leží ve skladu,
nesmíme nijak nakládat. Takže
ani nevíme, zda toto víno bude
ještě po ukončení aféry vhodné ke konzumaci, protože to
pochopitelně nebylo víno pro
archivaci. Kromě přímých škod
je zde také poškození dobrého
jména společnosti, což se těžko
vyčísluje a bude to předmětem
dalšího řešení právníků. Nicméně jasné ztráty za srovnatelné
období dokazují, že k poškození
jména a ke ztrátě důvěry zákazníků došlo a jen těžko se vracíme zpět na původní objemy
projede.
►Přistoupili jste po předchozích zkušenostech k nějakým opatřením ve vaší společnosti, například v systému
evidence?
Ano, používáme nový program
pro evidenci nákupu hroznů.
Musím ale zdůraznit, že systém, který jsme měli předtím,
plně odpovídal požadavkům
zákona a kontrolních orgánů,
včetně SZPI. Nás nekontroluje
jen bdělá potravinářská inspekce, ale například i celní úřad,
finanční úřad, Vinařský fond,
ÚKZÚZ. Takže pokud bychom
evidenci vedli na takové úrovni, jak jsme byli nařknuti a obviněni potravinářskou inspekcí,
už by nás dávno upozornily
ostatní kontrolní orgány. Naše
firma řádně a v termínech posílá všechna hlášení, tak jak
zákon vyžaduje. Ze strany Státní zemědělské a potravinářské
inspekce jsme byli napadeni
i ve smyslu, že také naše komunikace s Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) je špatná. Nad
tím se musím upřímně a nahlas
zasmát. Opakuji, že všechna
hlášení posíláme v pořádku
a včas, ale už nemůžeme za to,
že když odešleme soubor dvou
a půl tisíc operací po vinobraní a výkupu hroznů, že jich
na ÚKZÚZ dorazí o třetinu
méně. To je záležitost softwaru, což potravinářská inspekce
také zjistila a softwarová firma
musela chybu napravit. Ale inspekce vydala do médií prohlášení, že máme problém i v komunikaci s ÚKZÚZem, což je
vyloženě lež.
►Jaké jsou vaše závěry
z celé této aféry?
Že za tím vším jasně stojí konkurenční boj, vedený současnými zbraněmi. My se musíme bránit a stojí nás to značné
úsilí, čas i finance. Ale musíme
ten boj vést, protože jinak si
v tomto státě už opravdu každý
bude dělat, co chce. Nevedeme
ten boj jen za svoji firmu, ale
za všechny poctivé vinaře, kterým se něco podobného může
stát kdykoliv. Dobře si totiž
vzpomínám na slova jednoho
z pracovníků inspekce, který
doslova řekl, že tato dikce zákona jim umožňuje kdykoli
kteroukoli vinařskou firmu zavřít, tedy zlikvidovat. Z toho až
běhá mráz po zádech, ale tak to
bohužel v našem státě funguje.
Tady už se nebavíme o hájení
zájmu a zdraví našich konzumentů, ale o hájení úplně jiných
zájmů a lobby a já doufám, že
jednou všechno vyjde najevo.
VINAŘ SADAŘ
35
VINAŘSTVÍ
Ve Velkých Bílovicích proběhlo 21. 2. 2012 jednání řádné
valné hromady Svazu vinařů ČR, které mělo jako hlavní
program jednání zvolit nové vedení Svazu. Vzhledem
k tomu, že se jediný kandidát na předsedu Ing. Jiří Sedlo,
CSc. své kandidatury vzdal a nový kandidát nebyl z důvodu
termínů daných Stanovami navržen, povede Svaz vinařů ČR
znovuzvolený místopředseda pro Moravu Ing. Josef Svoboda,
ředitel společnosti Habánské sklepy, spol. s r.o.
Odstupující předseda Svazu vinařů České republiky Jiří Sedlo (vpravo)
v diskusi s Josefem Svobodou, ředitelem společnosti Habánské sklepy,
spol. s r.o., který povede Svaz vinařů ČR do volby nového předsedy.
Zdroj: www.wineofczechrepublic.cz
foto: Ing. Petr Hynek
„Valná hromada ani volba nebyla tak rušná, jak řada členské
základny včetně mě očekávala.
Byli jsme připraveni diskutovat a hledat řešení problémů,
které se v posledních dnech
a týdnech objevovaly, ale nikdo
z členů kritizujících aktivity
a směřování Svazu bohužel nakonec nevystoupil, ani nepřednesl žádný konkrétní návrh.
Rád bych však všem členům
Svazu slíbil, že budu co možná nejlépe reprezentovat naše
vinaře a v jejich prospěch řešit
aktuální vinohradnicko-vinařskou problematiku,“ komentoval místopředseda Svazu vi-
nařů, Josef Svoboda, výsledky
valné hromady.
Nově zvolené představeno Svazu se z poloviny skládá
ze stávajících členů a poloviny z členů, kteří v uplynulém
funkčním období v představenstvu nezasedali. Podle znění
stanov z roku 2009 zde zasednou
vinaři za jednotlivé podoblasti,
kteří byli zvoleni většinou vinařů z příslušné podoblasti:
Jaroslav Chaloupecký - za vinařskou podoblast znojemskou,
Mgr. Ing. Marek Šťastný - za vinařskou podoblast mikulovskou,
Ludvík Maděřič - za vinařskou
podoblast velkopavlovickou,
Ing. Bořek Svoboda - za vinařskou podoblast slováckou a dále
vinaři zvolení ze všech členů
Svazu:
Ing. Pavel Mayer
Ing. Tomáš Martinec
JUDr. Tibor Nyitray
Ing. Luboš Oulehla
Odborné
spolky
budou
v představenstvu zastupovat navržení členové orgánů příslušných spolků:
Jiří Čábelka – Cech českých vinařů, který je zároveň místopředsedou Svazu pro Čechy
Ing. Hynek Holánek – Moravín
Ing. Petr Marcinčák - EKOVÍN
– Svaz integrované a ekologické
produkce hroznů a vína, o.s.
Ing. Alois Tománek - Sdružení
šlechtitelů révy vinné
Dozorčí rada byla obměněna
osobou Ctirada Králíka a znovuzvolení byli pánové Ing. František Mádl a Ing. Ladislav Musil.
Představenstvo dostalo za úkol
připravit novelu Stanov Svazu,
která by v sobě měla zahrnovat
hlubší profesionalizaci a následně svolat mimořádnou valnou
hromadu nejpozději do 15. 9.
2012, kde bude návrh projednán
a také provedena volba předsedy
z navržených kandidátů.
INZERCE
Inzerat_195x93_vinari_01.indd 1
36
VINAŘ SADAŘ
27.1.2011 14:50:37
2/2012
VINAŘSTVÍ
vstupuje do sedmého ročníku
KRÁL VÍN České republiky 2011 opět potvrdil pozici největšího
vinařského projektu v České republice. I přes, v podstatě
katastrofální neúrodu ročníku 2010 se do soutěže přihlásilo
131 vinařství s 915 vzorky vín.
Branko Černý (vlevo) s Miroslavem Volaříkem krátce po zisku
historického double pro Vinařství Volařík
Text: Branko Černý
Foto: archiv KRÁLE VÍN
Od 8. srpna, kdy odborná komise, složená z nejlepších degustátorů České republiky, začala
hodnotit vína, se spustila i jejich
veřejná prezentace. Každý večer
po hodnocení se se sadou vín
dne mohla seznámit odborná
veřejnost, žurnalisté a vinaři formou pultové degustace.
Na konci srpna pak proběhlo
slavnostní vyhlášení výsledků
spojené s Reprezentačním koštem a následující den i první
z Královských koštů pro veřej-
nost. Královských koštů se nakonec konalo rekordní množství
– 6. Ke dvěma mikulovským se
přidala tradiční Praha a Ostrava,
i premiérové Hustopeče s Napajedly. Celkem si na koštech víno
ochutnalo 1430 milovníků vín.
Říjen a listopad je u KRÁLE
VÍN věnován veřejným prezentacím vín. Vedle Královských
koštů běží napříč Českou republikou Turné KRÁLE VÍN – řízené degustace patnácti nejlepších
vín daného ročníku soutěže.
Branko Černý absolvoval více
než dvacet zastávek od Plzně až
po Vsetín, poslední z nich až začátkem prosince. Během Turné
ujel více než 11 000 km a víno,
spolu s knihou KRÁL VÍN České republiky 2011, představil
850 vinným nadšencům. V letošním ročníku čeká návštěvníky akcí řada překvapení. Jedním z těch největších je změna
prostředí. Už nejen v Ostravě,
ale i v Praze a Českých Budějovicích bude hostitelem čtyřhvězdičkový kongresový hotel Clari-
on. Hodnocení vín i vyhlášení
výsledků proběhne opět v Mikulovském hotelu Eliška. Poprvé
si vína budete moci ochutnat již
v průběhu hodnocení na začátku srpna, výsledky budou odtajněny na velkém slavnostním
večeru 24. srpna. Praha se může
těšit opět na zářijové vinobraní
v Edenu, doslova celá ČR na říjnové a listopadové Turné KRÁLE VÍN. Více se o tomto projektu můžete dozvědět na www.
kralvin.cz a přidat se ke 390 000
návštěvníkům…
INZERCE
2012/2
VINAŘ SADAŘ
37
INZERCE
FM 106,5 FM 93,1 FM 97,3 FM 93,6 FM 97,5 FM 89,5
JIŽNÍ MORAVA
Cro-sumari INZ 180x128.indd 1
38
VINAŘ SADAŘ
BRNO-MĚSTO
ZNOJEMSKO
HODONÍNSKO
Z L Í N S K O
VSETÍNSKO
11.10.2011 17:34:22
2/2012
INZERCE
2012/2
VINAŘ SADAŘ
39
VINAŘSTVÍ
Požitavská
výstava vín
v Šuranoch
Víno je krásny a ušľachtilý nápoj, ktorý treba pomaly a so
záujmom vychutnávať. Víno nie je určené na rýchlu a povrchnú
konzumáciu, ani na zaháňanie smädu. Je to kráľovský nápoj,
ktorý ale môže konzumovať každý. Nemusí byť kráľ. Mal by
sa ale správať k vínu ako ku kráľovskému nápoju a jeho pitie
brať ako výsadu.
Text a foto: Veronika Toroková
Hádam aj týmto mottom sa
riadia ľudia, ktorí sa vínu rozumejú alebo chcú mu rozumieť.
Možno práve za týmto účelom
sa stretávajú na degustáciách,
kde vo víne hľadajú hodnoty,
ale aj chyby. Jedna z takýchto
degustácií sa koncom marca
uskutočnila v priestoroch Kultúrneho domu v Šuranoch. Sta-
Ing. Štefan Ailer, PhD. s Ing. Petrom Malíkom, organizátorom súťaže
Po degustácii spoločenská večera, počas ktorej si prítomní
vymieňali názory nielen o víne
40
VINAŘ SADAŘ
Ing. Štefan Ailer, uznávaný someliér, pripomína degustátorom, aby
používali širokú škálu bodovania
lo sa tak z iniciatívy aktívneho
OV SZZ, ktorý takúto akciu zopakoval už po tretíkrát.
Hodnotených bolo 207 vzoriek vín od 103 vystavovateľov.
V štyroch kategóriách bolo prezentovaných spolu 39 odrôd,
najzastúpenejšou odrodou bol
Rizling vlašský.
V jednotlivých
kategóriách súťažilo:
1. kategória: „Víno tiché biele
suché“ /zvyškový cukor
do 4g/l/
130 vzoriek
2. kategória: „Víno tiché ružové“
11 vzoriek
3. kategória: „Víno tiché červené suché“ /zvyškový cukor
do 4g/l/
47 vzoriek
4. kategória: „Vína tiché ostatné“ / zvyškový cukor nad 4g/l
bez rozdielu farby/ 19 vzoriek
Vína hodnotili odborné komisie 100-bodovým systémom.
Organizátorom sa podarilo
za vedúceho degustátora získať
Ing. Štefana Ailera, PhD., ktorý neudivuje iba svojimi vedomosťami o víne, ale pri výklade
vie zaujať aj svojským humorom.
Ešte pred spoločnou degustáciou nultej vzorky apeloval
na členov komisií, aby neboli
univerzálni, aby nepoužívali
škálu 100 bodového hodnotenia od 86 do 93, ale aby využili
možnosť rozpätia od 65, aby si
ten vinár, ktorý dosiahne nízky
počet bodov, uvedomil chyby
a vedel čomu sa priučiť.
Čo sa týka bodovania, použila
sa už osvedčená novinka: Vedúci komisie má dva hlasy, najvyššie a najnižšie hodnotenie sa
škrtá.
Ing. Ailer ešte poznamenal, že
vinohradnícky ročník 2011 bol
veľmi pekný a dúfa, že sa to odrazí na vínach, ktoré budeme
degustovať.
Ako nultá vzorka pri bielych vínach bol Veltlín zelený, ročník
2011 a pri červených Cabernet
Franc.
Komisie udelili celkovo 10 zlatých, 42 strieborných a 131
bronzových medailí.
Výsledky súťaže
Šampión suchých vín
93 Malík Peter, Ing., Šurany
Sauvignon výber z hrozna 2011
89,50 ZL
Šampión ostatných vín
199 Mihók Pavol, Ing., N. Zámky
Rizling vlašský bobuľový výber
2011 91,50 ZL
Cena primátora mesta Šurany
120 Cvik Ľubomír, Šurany
Zmes biela kabinetné 2011
87,00 ST
Komisie pracovali v zložení:
1. komisia
Ing. Štefan Ailer – ved. deg.,
Mário Chren, Ing. Stanislav
Švec, Veronika Toroková,Oto
Husár
2. komisia
Ing. Peter Porubský, Igor Urda,
Dominik Hraška, Ing. Peter
Hudec, Ing. Marán Krnáč
3. komisia
Martin Krajmer, Ladislav
Duchoň, Ing. Peter Malík,
Milan Hamala, Ľudovít Nagy
4. komisia
Jozef Nízl, Ing. Pavol Mihók,
Ján Bujalko, Ladislav Cigáň,
Ing. Dana Kraváriková
5. komisia
MVDr. Alexander Varga
Stanislav Maďar, Michal Hraška,
Ing. Norbert Chrobák, Ján
Hraška
2/2012
VINAŘSTVÍ
Vinex 2012
aneb o krok blíže zákazníkům
O tom, že věrný a spokojený zákazník je základem úspěchu
pro firmu, nepochybuje v dnešní době snad již nikdo. Vinařský
obor je navíc specifický tím, že důvěra mezi zákazníkem
a prodávajícím dostává díky samotnému vínu doslova nový
rozměr. Vinař, který se poctivě stará o svůj vinohrad, potřebuje
také vybavení, na které se může spolehnout a kterému svěřuje
osud svého budoucího vína. Zákazníkova důvěra znamená
závazek pro prodejce, který musí dodat zákazníkovi přesně to,
co je pro něj nejlepší. Nelze se spoléhat na metodu
pokus – omyl, neboť zde musí vše být perfektní již napoprvé.
(red)
Lidé ve společnosti Monos
Technology s.r.o., provozující
prodejnu vinařských potřeb Vinařský ráj v Čejkovicích u Hodonína, jsou si výše popsaného
principu dobře vědomi a postavili na něm svoji obchodní filozofii. Díky důvěře zákazníků se
tato firma v poměrně krátkém
čase vypracovala na významného dodavatele vinařských technologií, zařízení a příslušenství.
Bylo by však chybou domnívat
se, že zde jejich snaha o spokojenost zákazníků končí.
Tým Monos Technology
a Vinařský ráj se rozhodl udělat krok vpřed a ukázat „naživo“ své zboží zájemcům z řad
vinařů i ostatních odvětví nápojového průmyslu. Vinařský
veletrh Vinex 2012, který proběhl na přelomu února a března na brněnském výstavišti,
představoval ideální příležitost.
Na více než 110 m2 byl představen ucelený průřez nabízeným sortimentem, takže
návštěvníci si mohli prohlédnout pěkně zblízka čerpadla,
mlýnkoodstopkovač, deskový
a křemelinový filtr, vodní lis,
flotační, etiketovací a zátkovací
zařízení, různé nerezové nádrže
atd. Exkluzivně pro tuto výstavu
se podařilo zajistit také špičkové novinky ze světa vinařských
technologií – uveďme například vinifikátor s PIP systémem
2012/2
pro odstraňování peciček či hyperreduktivní pneumatický lis
PSH s metodou lisování za nepřítomnosti kyslíku. Zkrátka
nepřišli ani milovníci kvalitních
barikových sudů a prvotřídních
korkových zátek. Nechyběla ani
ukázka z bohatého sortimentu
nerezových armatur.
Vyjádřením vděčnosti stávajícím i novým zákazníkům
a také velkým přáním týmu
Monos Technology a Vinařský
ráj však bylo to, aby si návštěvníci jejich expozice neodnášeli
pouze reklamní brožury, ale
i něco navíc. Máme na mysli
specifické informace a odpovědi na konkrétní dotazy. Pozvali
proto specialisty z řad svých
zahraničních dodavatelů. Návštěvníci tak měli možnost
poradit se s francouzskými odborníky v oblasti barikových
sudů (Demptos) a korkových
zátek (Lafitte) a také konzultovat možnosti technologických
zařízení jako pneumatické lisy
a speciální nerezové nádrže
(Škrlj) s odborníkem ze Slovinska. Samozřejmě bylo zajištěno
také tlumočení do cizích jazyků, neboť pouze při dokonalém
porozumění danému problému
lze nalézt plnohodnotnou odpověď.
Všechny návštěvníky obsluhovali přímo členové týmu
Monos Technology a Vinařský
ráj, aby ukázali, že se službou
zákazníkům to myslí opravdu
vážně. Nelze však opomenout
ani rodinné vinařství Bartoníkovi, které se staralo o nabídku
vín u zmíněného stánku.
Obě strany si tuto vzájemnou
spolupráci pochvalovaly.
Dle našeho názoru tvořila
to nejkrásnější na této expozici příjemná atmosféra a pocit
dobře vykonané práce. Týmu
Monos Technology a Vinařský
ráj se rozhodně povedlo přítomné návštěvníky více než jen
zaujmout, neboť většina z nich
zde našla přesně to, co hledala.
VINAŘ SADAŘ
41
INZERCE
42
VINAŘ SADAŘ
2/2012
VINAŘSTVÍ
VINAŘSKÝ ROK
v Hustopečích je pestrý
Počet vinařských aktivit v Hustopečích na Břeclavsku je
rok od roku širší a návštěvníků vinařských akcí přibývá.
Svůj podíl má na tom také Ing. Jiří Teplý, který působil osm
let jako starosta města, potom čtyři roky jako neuvolněný
místostarosta pro víno a nyní jako předseda Vinařské komise
se podílí na pořádání nejrůznějších vinařských akcí ve městě.
Jiří Teplý miluje kromě vína taky obrazy s vinohradnickou tématikou
Text a foto: Ing. Petr Hynek
►Čím se baví vinaři v Hustopečích, když už je víno hotové a nejsou zrovna košty
a jiné vinařské akce?
Například jednou za čtrnáct
dní máme pravidelné čtvrteční ochutnávky vín ve sklepě
ČZS, které organizuje naše
stálá vinařská expozice domu
U Synků. Zveme si i vinaře
z jiných oblastí, například nás
poctil svou návštěvou vyhlášený vinař Miroslav Volařík
z Mikulova. Pravidelně se nás
schází padesát až osmdesát
účastníků a tyto akce trvají až
do konce března. Mezitím se
ještě 17. února konal Reprezentační vinařský ples města
Hustopeče.
►A v dubnu se koná opět
Hustopečská pečeť?
Ano, jedná se o již osmý ročník a koná se 20. dubna v hotelu Centro, jako v minulých
letech. Jako obvykle mu bude
předcházet konference České
a moravské vinařství – 8. rok
v EU, tj. odborné přednášky
na aktuální témata. Den vyvrcholí soutěžní přehlídkou
vín O Hustopečskou pečeť.
Po změně vinařského zákona
v loňském roce jsme se rozhodli, že do soutěže přijmeme
i slovenská vína, což je nyní
z hlediska organizace jednodušší. Zůstávají tři bílé a tři
červené odrůdy, ale bude to již
mezinárodní soutěž.
Znovín je nejlepším vinařstvím
Salonu vín České republiky
Text a foto: Jiří Eisenbruk
Slámové Rulandské šedé 2009,
ledový Ryzlink rýnský 2008,
ledový Ryzlink rýnský 2009,
ledové Rulandské šedé 2009,
Tramín červený 2009 výběr
z hroznů (všechna vína z viniční tratě U tří dubů ve Stošíkovicích na Louce, Ryzlink
rýnský 2009 pozdní sběr z Fréd
v Dolních Dunajovicích, Svatovavřinecké 2009 z hostěradického Volného pole, Tramín
červený 2010 pozdní sběr z vi-
2012/2
niční tratě U tří dubů, Veltlínské zelené 2009 výběr z hroznů z vinice Kacperky ve Slupi
a Chardonnay 2009, výběr
z hroznů ze Staré hory v Božicích jsou vína, kterým se dostalo pocty být zařazeno mezi sto
nejlepších v Národním salonu
vín ve Valticích pro letošní rok.
Všechna byla vyrobena ve Znovínu Znojmo, který se stal neúspěšnějším vinařstvím v tomto
prestižním klání. „Tato skutečnost nás velice potěšila o to více,
že na Moravě je obrovská konkurence v kvalitních vínech.
►A další vinařské akce?
V sobotu 30. června se uskuteční rovněž již tradiční akce
„Putování krajem André“, kdy
se na kole putuje z Hustopečí
do Vrbice a obráceně přes další
vinařské obce na trase, kde je
připravený program i občerstvení pro účastníky. Následovat
budou až Burčákové slavnosti
na přelomu září a října a potom
11. listopadu oslavy Svatomartinského vína a husí, které letos
vycházejí na neděli.
►Další vyhlášenou akcí
v Hustopečích je také Světový duel vín...
Ovšem, ten se koná 1. prosince
v hotelu Centro a bude to již
třetí duel. První ročník soutěžily mezi sebou vzorky odrůd
André a Zweigeltrebe, druhý
rok novošlechtěnci versus tradiční odrůdy. Letos se proti
sobě postaví v bílých odrůdách Pinoty (Rulandské bílé,
Rulandské šedé, Chardonnay)
proti Ryzlinkům (Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Aurelius,
Hibernal ad.) a v červených
Pinoty (Rulandské modré,
Svatovavřinecké apod.) proti
Cabernetům (Cabernet Sauvignon, Cabernet Moravia, Cabernet Franc, Alibernet ad.).
Věříme, že se nám opět podaří
dát dohromady vína z celého
světa, což mnohé z těchto odrůd umožňují. Loni jsme měli
v Duelu vína například
i z Velké Británie, Jižní Ameriky, Severní Ameriky, Jíhoafrické republiky, Australie
nebo z Tasmánie!
Síla Znovínu není v tom, že vozí
ocenění za skvělá vína z prestižních výstav, ale že máme výborná vína v širším portfóliu,“ uvedl ředitel Znovínu Pavel Vajčner.
Produkce Znovínu je zaměřena
na kvalitní vína v širokém sortimentu, což dokazuje úspěch
na Salonu vín ve Valticích, kde
nejsou jen ledová a slámová
vína, ale i suchá, úspěšné bylo
i víno jakostní. „Pro nás je důležitější mít na salonu kolekci deseti vín než jednoho šampióna,“
pokračoval Vajčner. Není bez
zajímavosti, že v kolekci je vedle
sladkých specialit zahrnujících
ledová a jedno slámové víno,
je celá škála odrůd v různých
kvalitách - od jakostních vín až
po výběry z hroznů. To jasně
ukazuje, že Znovín zvládá výro-
bu v té nejširší škále. Z úspěchu
Znovínu má obrovskou radost
také obchodní náměstek ředitele
Jaroslav Opatřil: „O vína s etiketou 100 nejlepších vím České
republiky je vždy slušný zájem.“
Ředitel Znovínu Znojmo Pavel Vajčner
představil desítku vín, která zabodovala
v Národním salonu vín
VINAŘ SADAŘ
43
OVOCNÁŘSTVÍ
Využití pesticidů
v ochraně jahodníku
proti houbovým
chorobám
Jahody jsou velmi oblíbeným ovocem jak ke konzumaci
v čerstvém stavu, tak i ke zpracování. Významnou část spotřeby
pokrývá samozásobení ze zahrádek, ale stále narůstá zájem
o ovoce pocházející z profesionálních produkčních výsadeb.
Tyto výsadby musejí nabízet kvalitní, zdravé, vzhledově
i jakostně bezvadné ovoce konzumentsky atraktivních odrůd.
Intenzívní pěstitelské plochy si vyžadují rovněž i intenzívní
agrotechniku, jejíž nedílnou součástí je i ochrana plodiny proti
škodlivým činitelům. Měkké plody jahodníku jsou poměrně
citlivé zejména na napadení houbovými chorobami.
Ing. Jana Kloutvorová
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, Holovousy, s.r.o.
Příspěvek je zpracován podle přednášky, která odezněla na
semináři OUČR v Hradci Králové
Foto: autorka
K hospodářsky nejzávažnějšímu houbovému onemocnění
jahodníku, které se v posledních letech velmi rychle rozšiřuje, patří antraknóza jahodníku.
Tato choroba se v současnosti
vyskytuje v podstatě ve většině
zemí EU a např. v České republice byly sice první její nálezy
laboratorně potvrzeny teprve
v roce 2005, ale v těchto dnech
se s ní lze setkat již ve významné
části produkčních ploch. Chorobu způsobuje patogen Colletotrichum acutatum, který vedle
plodů (literatura uvádí až 80 %
výnosové ztráty) napadá i další rostlinné orgány jahodníku
44
VINAŘ SADAŘ
(listy a listové řapíky, výhony,
květy, srdíčka rostlin). Zdrojem
infekce je nejčastěji latentně napadená sadba. Onemocnění se
za příznivých podmínek rozšiřuje velmi rychle a epidemicky.
V testech probíhajících v uplynulých pěti letech ve VŠÚO Holovousy prokázaly velmi dobrou
účinnost proti antraknóze fungicidy Ortiva (úč. látka azoxystrobin), Signum (boscalid
a pyraclostrobin) a Switch (cyprodinil a fludioxonyl). O něco
nižší, přesto však ještě uspokojivá účinnost byla dosažena
u fungicidu Thiram Granuflo.
V praktické ochraně je zcela
nezbytné fungicidy navzájem
střídat z důvodu omezení rizika
vzniku a vývoje rezistence houby k používaných přípravkům.
K dalším hospodářsky významným chorobám jahodníku
patří plíseň šedá. Onemocnění
je způsobeno houbou Botrytis
cinerea a v podstatě není pěstitel, který by chorobu neznal, neboť patogen B. cinerea je široce
rozšířeným, polyfágním, prakticky všudypřítomným mikroorganismem napadajícím celou
řadu kulturních rostlin. Kromě
plodů může houba napadat
i další rostlinné orgány jako
jsou květy, řapíky, apod. K přípravkům nejlépe účinkujícím
v našich testech proti plísni šedé
patřily fungicidy Teldor 500 SC
(úč. látka fenhexamid), Mythos
30 SC (pyrimathanil), Switch
(cyprodinil a fludioxonyl), Signum (boscalid a pyraclostrobin) a Ortiva (azoxystrobin).
Využít lze také pesticidy Rovral
Aquaflo nebo Teldor Granuflo.
K lokálně významným chorobám může patřit i padlí jahodníkové (zde je výrazná
odrůdová citlivost) způsobované houbou Sphaerotheca
macularis. Ztráty na výnosu
vznikají přímým napadením
plodů (případně květů) padlím,
ale výnos se snižuje i při silném
napadení listů, neboť se zhoršuje schopnost asimilace i celková
kondice a vitalita rostlin. Dobrou účinnost proti padlí vykázaly v testech přípravky Ortiva
(azoxystrobin), Talent (myclobutanil) a Signum (boscalid
a pyraclostrobin).
Spolu s testy účinnosti byla
v našich pokusech věnována
pozornost také rychlosti degradace aplikovaných pesticidů a reziduím jejich účinných
látek v plodech. Celkem bylo
sledováno 22 účinných látek
(vedle fungicidních i insekticidní přípravky, a to jak současně registrované k ochraně
jahodníku v ČR, tak i přípravky
perspektivní). Obsah reziduí
byl posuzován nejen z pohledu maximálních limitů reziduí
(MLR) stanovených Nařízením
Evropské komise (Regulation
(EC) No 396/2005) pro konzumní ovoce, ale také z pohledu limitu stanoveného pro potraviny určené jako kojenecká
a pokračovací dětská výživa,
který je dán hodnotou 0,01
mg/kg a jehož dodržení požaduje i většina zpracovatelů pro
vstupní surovinu. Přípravky
byly modelově aplikovány v termínech od 22 do 44 dnů mezi
postřikem a sklizní (22-23 dní,
29 dní, 36 dní a 44 - 43 dní).
Nejproblematičtějším se ukázal
přípravek Omite (propargite),
kde u většiny vzorků a termínů aplikace došlo k překročení MLR (MLR propargitu
v jahodníku - 0,01 mg/kg).
U tohoto přípravku však vyšlo
v roce 2011 prováděcí nařízení 943/2011/EK o nepovolení
všech pesticidních přípravků
s účinnou látkou propargite
a registraci přípravků s touto
účinnou látkou musely členské
státy ukončit do 31. 12. 2011.
U žádného jiného pesticidu
v žádném z uvedených modelových termínů aplikace nedošlo
k překročení MLR pro běžný
konzum a nálezy reziduí zůstaly
hluboko pod stanoveným limitem. O něco složitější byla situace v případě velmi přísného limitu pro kojeneckou a dětskou
výživu, kterému vyhověly jen
některé přípravky v nejrannějších termínech aplikace (byly to
např. účinné látky myclobutanil, azadirachtin, deltamethrin,
spinosad, pymetrozine).
2/2012
OVOCNÁŘSTVÍ
Mnohaletou cílenou snahou mnoha velkoproducentů ovoce
a jeho zpracovatelů je zásobit trh zdravými výrobky bez
obsahů škodlivin, které by se do něj dostaly při intenzivním
chemickém ošetření. K jejich odlišení od těch nezdravých,
v nichž jsou zjištěny stopy po pesticidech, nesou označení
BIO. K tomu se vztahovala poslední březnový čtvrtek
tisková konference, pořádaná v Praze Agrární komorou ČR,
za přítomnosti jejího předsedy Ing. Jana Veleby.
Text a foto: Zdeněk Kulhánek
S významem ekologického zemědělství v sadech seznámil
novináře předseda Ovocnářské
unie Ing. Martin Ludvík. Vysvětlil i problémy s těmi, kteří
zneužívají dotací, aniž by cokoliv v sadech pěstovali.
Ovoce z Úsovska v řízené
atmosféře
Příkladem správného využívání dotací na podporu pěstování
zdravého ovoce je akciová zemědělská společnost Úsovsko.
Její generální ředitel generální
ředitel Ing. Jiří Milek a ředitel
divize potravinářské výroby
Ing. Ľuboslav Komár uvedli fakta o produkci bio ovoce a finalizaci ve výrobě bio müsli tyčinek.
Úsovská střediska sadů - Veleboř, Libina a Kozov se zabývají pěstováním ovoce, Na ploše
377 ha zde ročně vyprodukují
až 7 700 tun čerstvého ovoce,
především jablek, višní a rybízů. Celá výroba je od roku 1994
členem Svazu pro integrované
systémy pěstování ovoce s právem užívání ochranné známky
SISPO na veškerou produkci.
Ve skladu Veleboř ovoce
skladují, třídí, balí a prodávají.
Sklad s řízenou atmosférou
má kapacitu 2 000 tun, z toho
1 200 tun je uskladněno při
využití ULO technologie, která zamezí přístupu kyslíku
k uskladněným plodům. Ovoce je skladováno v plastových
obalech. Třídí se vodní cestou
na moderní třídičce ovoce
GREEFA. V případě volné kapacity skladu ovoce umožňujeme také skladování jiných produktů v řízené atmosféře.
2012/2
Plody z Chrámců bez chemie
Dalším příkladným ekologicky
řízeným provozem je rodinná
farma Chrámce, která obhospodařuje ovocné sady ve IV.
ochranném pásmu v chráněné
krajinné oblasti České Středohoří. S produkcí rodinné farmy,
jež zvítězila v soutěži nejlepší
regionální potraviny Ústeckého kraje, seznámila účastníky
tiskové konference Ing. Olga
Syrovátková.
Zámecké sady Chrámce obhospodařují v ekologickém
režimu bezmála 200 hektarů
ovocných sadů, 1,9 ha vinic
a 7 ha trvalých travních porostů. „Jsme ekologickým provozem zaměřeným na pěstování
ovoce s jeho následným zpracováním. Farma šetrně hospodaří
nejen v oblasti vlastního provozu, ale snaží se i o popularizaci
šetrného přístupu k přírodě
a prostředí,“ uvedla Ing. Olga
Syrovátková. Uvedla, že hlavním druhem ovoce, které farma
produkuje jsou hrušky, které
pěstuje na více než polovině výměry. O zbytek se různými poměry dělí třešně, višně, jabloně,
meruňky, réva vinná a švestky.
K vypásání sadů vysokokmenů zde využívají ovce plemene
Bergshaft. Základní stádo má
150 matek. V průměru ročně
odchovají 200 jehňat, která jsou
prodávána jako zástavová nebo
jako jateční.
Pomáhá biologická
rovnováha
Na pozemcích byl vykonán
botanický a entomologický
průzkum, kde byl dokladován
výskyt skupin kriticky ohrožených druhů a druhů uvedených
Ing. Olga Syrovátková přebírá ocenění za první místo v soutěži
Nejlepší regionální potraviny Ústeckého kraje
v Červené knize. Během krátké doby se vytvořila v sadech
biologická rovnováha mezi
predátory a škůdci. Hospodaříme v ekologickém režimu již
od roku 1997, tedy od doby,
kdy ekologické zemědělství nebylo dotačně podporováno pro
vyrovnání ztrát z tohoto systému hospodaření.
Hospodářství je kontrolováno CZ-KEZ, kontrolní organizací ministerstva zemědělství.
V podstatě jde o způsob hospodaření s vyloučením jakýchkoliv nepřirozených vstupů
a zásahů. Přibližně 45% ovoce
zde šetrným způsobem zpracovávají tradičními metodami
na výrobky, v nichž jsou vyloučeny jakékoliv chemické látky
pro konzervaci a uchování.
s výsledky společného projektu
na podporu českých bio potravin a ekologického zemědělství.
Třídění jablek na vodní cestě
Ochutnávka pro novináře
Zajímavý byl i vstup pekárenské rodinné společnosti Aplica
z Ústí nad Labem. Z její produkce ochutnali novináři vynikající
bio - ovocné koláče. Ing. Marcela Batelková uvedla, že specialitou firmy je řeznický chléb, vyráběný podle prastaré receptury.
Ze společnosti Billa její generální ředitel Ing. Jaroslaw
Szczypka seznámil novináře
Certifikát na bio jablka
VINAŘ SADAŘ
45
UŽITEČNÍ
PROTI ŠKODLIVÝM
I. OBECNÉ PRINCIPY (4)
V minulých částech jsme se zmínili o tom, jak podpořit výskyt užitečných organismů
vytvořením podmínek pro jejich přilákání a udržení v sadech, nebo introdukcí
z různých zdrojů. Tím však naše činnost nekončí. Aby se celý systém udržel funkční,
musíme se o něj jako správní hospodáři starat.
RNDr. Oldřich PULTAR
Zemcheba s.r.o. Chelčice
VYTVÁŘENÍ PRVKŮ
EKOLOGICKÉ STABILITY
A JEJICH MANAGEMENT
Prvky ekologické stability (PES)
jsou, mohou být, resp. měly
by být součástí rozsáhlejších
systémů, územních prvků ekologické stability (ÚPES), nebo
jejich propojením biokoridory,
územních systémů ekologické
stability (ÚSES). Jejich hlavními cíly je zachování a umožnění vývoje přirozeného genofondu krajiny v jejím prostorově
přirozeném členění a vytvoření
základu ekologicky stabilních
ploch, maximálně kladně působících na přirozené součásti
krajiny a zároveň i na okolní,
méně stabilní části. Intenzívní
sady a vinice v těchto systémech představují především
prvky interaktivní, zvyšující tzv.
prostupnost systému, tj. umožňují migraci organismů mezi
prvky vyššího řádu. Pokud se
nejedná o holé monokultury,
ale agrobiocenózy obohacené
o prvky zvyšující jejich biodiverzitu, pak zastávají úlohu
46
VINAŘ SADAŘ
tzv. interakčních PES, sloužících jako refugia organismů,
vstupujících do potravních sítí
sousedních, ekologicky méně
stabilních ploch a často umožňují trvalou existenci organismů s menšími prostorovými
nároky (rostlin, hmyzu, drobných savců, ptáků atd.).
K založení PES by mělo být
využito prioritně to, co vám již
sama příroda nabídla. Téměř
kolem každého sadu i v sadech
samotných se spontánně objevují keře a stromky z náletů
okolních zdrojů (a to i tam, kde
zdroje nejsou v dohledu, ale
ptáci jsou v tomto směru dobří pomocníci). Namísto jejich
úporného klučení je můžeme
použít jako kosterních prvků,
které vhodně doplníme. Pokud
PES zakládáme na „panenské
půdě“, je vhodné začít přípravou a vysetím bylinného patra.
Zároveň s tím vysadíme stromy a keře. Abychom urychlili
vývoj, můžeme použít ve větší
míře pionýrské, rychle rostoucí dřeviny (bříza, javor, habr,
lípa, olše, jeřáb, osika, vrby,
šípky atd.). Vývoj urychlíme
také hustější výsadbou dřeviny
stejného druhu ve skupinách.
Vzrostlou tyčkovinu během
následného managementu můžeme probírkou zředit a odstraněné jedince nahradit jinými
druhy dřevin. Vyšší hustota je
vhodná zejména u živých plotů. Dosáhneme jí neprostupnosti pro dvounohé i čtyřnohé
„loupežníky“. Takovou funkci,
výborně plní také „mrtvé“ živé
ploty. Jedná se o valy z klestu,
které jsou dobrou bariérou větším, škodlivým obratlovcům,
ale nebrání zpravidla migraci
těch malých a užitečných. Dokonce v nich mohou pro sebe
nacházet útočiště. Není problém ani s estetikou, pokud necháme takový val obrůst ostružiníky – černicami, chmelem
– chmeľom nebo plaménkem
– plamienkom. Do výklenků,
které necháme ve valu při jeho
nahrnování, můžeme vysadit
keře a stromy, před ním vysít
pruh kvetoucích bylin a máme
nejen plot, ale všestranně
funkční interakční PES.
Následný management spočívá pouze v udržování porostu
řezem (u plotů konturováním),
odstraňování nemocných prv-
Z ohleduplnosti k alergikům doporučuji
probírku pelyňku kosou, jinak chvályhodný
výsledek managementu oplocení sadu
OVOCNÁŘSTVÍ
VINOHRADNICTVÍ
ků, dosazováním výpadků. Sečení bylinného patra se provádí
jen tam, kde je to v zájmu zachování druhové rozmanitosti, zpravidla však není nutné.
V těchto porostech nesmí být
používány žádné agrochemikálie ! Pokud by se na nich náhodně přemnožil některý vážný
škůdce sousední kultury (např.
bekyně – mníšky, píďalky – piadivky a pod.), musí být regulovány výhradně mechanickými,
nebo biologickými prostředky.
Ale to je spíše teoretická poznámka, protože dobře vytvořené PES mají dostatek autoregulačních mechanismů, které
předávají svému okolí a to je
přece jejich smysl z pohledu
ovocnáře.
Celá problematika je obsáhlá, překračující možnosti zabývat se jí v tomto seriálu, ale je
dobře propracovaná z hlediska
obecné péče o krajinu. Užitečné
informace čtenáři najdou např.
na stránkách http://home.zf.jcu.cz/public/departments/kpu/
vyuka/tvok/metodika_uses.
pdf, nebo
http://www.utok.cz/sites/default/files/data/USERS/u21/dokumenty/026309-realizace%20
uses.pdf.
2/2012
VINOHRADNICTVÍ
OVOCNÁŘSTVÍ
Úmysl zakládání PES v okolí svých sadů, nebo přímo
v nich, doporučuji konzultovat
s příslušnými orgány činnými
v ochraně přírody a krajiny (informace o nich najdete ve výše
uvedených odkazech). Pokud
by váš úmysl byl v souladu se
schváleným generelem územního plánování a jeho realizace
uznána za plnohodnotný interakční prvek ÚSES, pak se můžete ucházet o státní příspěvky
o kterých najdete informace
na http://www.dotace.nature.
cz/informujeme-vas.html.
PODPŮRNÁ OPATŘENÍ
V SADECH
Jedním z nejpalčivějších problémů dalšího rozvoje integrovaných i organických sadů a vinic
je nedostatek pylu a nektaru
k pokrytí jejich potřeby pro polinofágy a nektarofágy po celou
vegetační dobu. Zatravnění meziřadí ho neřeší. Momentálně
jsou využívány směsi, které neobsahují žádné, nebo minimum
dvouděložných rostlin. Je zřejmé, že další vývoj musí zákonitě
vést ke změně struktury bylinné
vegetace sadů, pokud možno
blízké květnatým loukám. Jejich
zavedení do porostů vidím jako
dvoufázový proces. V první fázi
je možné v současných sadech
vytvářet jakási kvetoucí refugia
– květoucí pásy na ouvratích,
na místech chybějících stromů, nebo neosazených a kolem
plotů (které jsou často úporně
čištěny herbicidem). V druhé
fázi, především na nově vysazovaných sadech, vysévat
dvouděložné kvetoucí rostliny
přímo do meziřadí. Druhová
skladba a dominance by měla
odpovídat specifickým nárokům cílových druhů hmyzu
a tedy odlišná u různých ovocných kultur. I výběr trav by měl
dospět k určité úpravě. Momentálně je kriteriem jejich výběru
trvalost porostu, odolnost proti
zátěži (sešlapávání), schopnost
regenerace, minimální potřeba
sečení a nárok na vodu i hustě
zapojený porost. Preferovány
jsou trávy výběžkaté, ale právě
trsnaté trávy jsou důležité pro
přezimování řady užitečného hmyzu, např. afidofágních
2012/2
slunéček. Přitom stačí upustit
od principu uniformity porostu a na ekologicky „kompatibilních“ místech, kde to není
překážkou, je možné vytvořit
i porosty netradiční, např. ostřic
a kostřav. Příměs kvetoucích
rostlin je dnes nabídkou lučních a speciálních krajinných
i parkových a zahradních směsí,
ale pro ovocnářské výsadby ne.
Tab. I ukazuje, jak by mohla vypadat směs pro bylinný porost
švestek a meruněk. Druhová
skladba a poměr odpovídají
analýze potenciálních škůdců a potřeb jejich antagonistů
(např. jako zdroj pylu a nektaru,
ale také alternativních hostitelů,
indiferentních k ovocné kultuře). Spektrum bylo posuzováno z čistě entomologického
hlediska a k dokonalé skladbě
podobných porostů se budou
muset vyjadřovat další odborníci, aby byly dodrženy požadavky na další vlastnosti porostu.
I zde tvoří kostru směsi trávy.
Stálo by ovšem za úvahu, zvolit
za kosterní jiný druh. Z mých
předběžných zkoušek vyplývá,
že vhodným kandidátem je řebříček obecný – rebríček obyčajný (Alchemilla millefolium). Vytváří souvislé zapojené porosty,
v podstatě nevyžaduje sečení,
ale dobře ho snáší a dobře regeneruje, znovu vykvétá po posečení, snáší letní sucho a pod.
Stejně důležité, jako navrhnout optimální skladbu bylinného podrostu, je také jeho
management. Současný přístup
naprosto nevyhovuje ekologickým požadavkům a účelům.
Meziřadí jsou sečena totálně,
tj. všechna v jednom termínu
a s ohledem na výšku trávy,
bez zřetelu na kvetoucí rostliny, pokud v nich něco kvete.
Důsledkem je jen krátkodobá přítomnost pylu a nektaru,
obvykle samotných ovocných
dřevin, která neumožňuje trvalé přežívání na nich závislých
druhů. Optimálním postupem
je diferencovaná seč např. ob
řadu. K seči zbylého porostu by
se mělo přistupovat až po regeneraci ploch posečených. Tento
proces však může být poměrně zdlouhavý a u uniformních
ploch vždy činí problém rozfázování managementu po dor-
manci bylinného porostu. Proto je nutné s těmito faktory již
předem počítat, management
plánovat (a to už při zakládání porostů) a přizpůsobit mu
i skladbu podrostu, která sama
bude řešit problém postupného
vykvétání.
K managementu bylinného
podrostu v současné době patří i udržování příkmenných
herbicidních pásů. Je však řada
indicií, které svědčí o tom, že
nejsou zase tak úplně nezbytné.
První je spontánní výskyt lipnice roční (Poa annua) v našich
jabloňových sadech, druhou je
náš několikaletý pokus s náhradou herbicidního pásu souvislým porostem jitrocele kopinatého – skorocelu kopijovitého
(Plantago lanceolata). V obou
případech nebylo třeba sečení, neprojevila se konkurence
o vodu a nebyl pozorován ani
negativní vliv na kvantitu, nebo
kvalitu plodů. Problém se vyskytl u jitrocelových pásů. Zalíbily se krtkům – krtom, kteří se
na ně stáhli z meziřadí a tak je
přeorali, že vzaly za své.
Častou chybou v managementu současných zatravněných sadů, je sečení pampeliškami prosycených meziřadí
po jejich odkvětu. Pampelišky
jsou velkými konkurenty kvetoucích stromů, pokud ty jsou
odkázány na včely a čmeláky,
jako jediné opylovače. Jejich
přítomnost v době květu stromů snižuje pravděpodobnost
opylení. Posečení odkvetlých
rostlin je jen účinnou formou
šíření rostliny semenem a rozsah „neřepkových“ žlutých zemědělských pozemků je toho
důkazem, stejně jako rozsah
alergie na pampeliškový pyl.
Poměrně novým úkazem je stěhování některých, potenciálně
škodlivých druhů do sadů v důsledku nedostatku kvetoucích
rostlin v jejich okolí. Příkladem
je zlatohlávek huňatý – chlpáčik obyčajný (Tropinota hirta),
který se stal vážným škůdcem
sadů na jižním Slovensku, ale
škodlivý výskyt byl zaznamenán
i na hrušních v okolí Znojma.
Jde o polinofágní, stepní druh,
který sice larvální vývoj úspěšně prodělává na sekundárních
stepích (obilních lánech), ale
imaga postrádající kvetoucí
stepní rostliny se masově soustřeďují v sadech i řepkových
Anglického „trávníku“ na celou
vegetační sezónu se dá dosáhnout
u řebříčku jedinou sečí
Zrušit herbicidy není problém.
Nejdříve by však měla být
nabídnuta náhrada. Jitrocelový
příkmenný pás – budoucnost bez
herbicidů a sečení ?
Kostra PES by měla vycházet
z dědictví moudrosti našich předků
Kvetoucímu meziřadí určují výšku
květní stvoly, které se na odparu
vody podílí nesrovnatelně méně než
přerostlé listové růžice trávníků
VINAŘ SADAŘ
47
OVOCNÁŘSTVÍ
porostech a škodí jako blýskáčci, vyžíráním poupat. Později navíc okousávají plůdky,
protože ani po odkvětu ovoce
nenacházejí na nekvetoucích
a posečených meziřadích vhodnější potravu. Podobně začal
„Mrtvý živý plot“ ožije,
jakmile ho necháme obrůst
ostružiníkem, chmelem a
plaménkem
Využití trnky jako živého plotu
kolem jádrovin
K rychlému „postavení“ živého
plotu vede tyčkovina
z pionýrských dřevin
Ekologická rekonstrukce
starého nevzhledného
drátěného plotu ostružiníkem
– černicou
48
VINAŘ SADAŘ
škodit zlatohlávek tmavý – zlatoň tmavý (Oxythyrea funesta),
který byl donedávna řazen mezi
druhy ohrožené. Právě tento
druh preferuje květy přízemní
bylinné vegetace, především
pampelišek, pcháčů, bodláků,
jetele a kopretin před květy
stromů (s výjimkou hlohu a kaliny, které navštěvuje s oblibou),
ale pokud je nemá k dispozici
jinde, napadá květy a později
i ovoce na ovocných dřevinách.
K tomu dojde pravidelně posečením meziřadí po odkvětu stromů. Oba druhy se však
ochotně zkoncentrují na třeba
i úzké meze za plotem sadu,
pokud na nich najdou vhodné kvetoucí byliny a stromů si
nevšimnou. Zmínka o těchto
případech není samoúčelná.
Svědčí o tom, že management
bylinných podrostů by neměl
zahrnovat jen samotnou produkční plochu sadů, ale také
nejbližší okolí a také o tom, že
může být rozhodujícím prvkem, ovlivňujícím význam bylinné vegetace pro ochranu proti škůdcům v sadech i stabilitu
agrobiocenózy nejen sadů, ale
i celé krajiny.
Řada zmíněných poznatků
o uplatňování bylinného podrostu v sadech byla uplatněna
při reedici Směrnic pro integrované systémy pěstování ovoce
v roce 2006 a byly akceptovány
i v Metodikách pro integrovanou produkci ovoce. Další vývoj
a ověřování je však nezbytný.
K podpoře bychom měli
zařadit nejen samotný výskyt
užitečných organismů, ale také
podporu jejich účinnosti. V zásadě toho dosáhneme dvěma
způsoby. Zvýšením jejich populační hustoty reintrodukcemi (neustálým vysazováním), či
koncentrací do míst, kde je zvýšení jejich abundance žádoucí,
nebo snížením populační hustoty škůdce. Reintrodukce mohou být velice nákladné a bez
záruk úspěchu. Výjimku tvoří
viry, bakterie, houby a hlístovky, komerčně produkované
a formulované do postřikových
přípravků. Ke koncentraci lze
úspěšně použít pásového ošetření selektivními pesticidy, které přinutí vyhubením potravní
základny migrovat užitečné
druhy do sousedních neošetřených částí porostů a tím se
lokálně koncentrovat. Snížení
populační hustoty škůdců má
za úkol zkrátit čas, který užitečný organismus potřebuje při aktuální populační hustotě, resp.
věkové skladbě k jejich úspěšné
regulaci a bez tohoto opatření
by došlo ke zpoždění, vedoucímu k netolerovatelnému poškození porostu. Na rozdíl od klasického pojetí ochrany tedy
v tomto případě nepožadujeme
od přijatého opatření nejvyšší
účinnost, ale přiměřenou tomu,
aby škůdce nezaškodil a jeho
antagonisté se postarali o další
účinnou regulaci.
OCHRANA PŘIROZENĚ SE
VYSKYTUJÍCÍCH ANTAGONISTŮ ŠKODLIVÝCH
ČINITELŮ
V souvislosti s výše uvedenými principy zvýšení účinnosti
je samozřejmostí pro ochranu
užitečných organismů nepoužívání pro ně toxických pesticidů.
Za tímto prostým konstatováním se však skrývá poměrně
složitý komplex rozhodnutí,
který navazuje na proces monitorování na konkrétních plochách. Vězte, že žádný pesticid,
včetně biologických přípravků
a feromonů není z hlediska
ekologického, resp. biodiverzity
úplně neškodný. Doposud se
posuzuje jejich škodlivost převážně podle akutní a chronické
(reziduální) toxicity pro jednotlivé druhy. Daleko vhodnější by
byly informace o tzv. indexech
selektivity (IS), vyjadřující
poměr jedovatosti pro škůdce
a jeho antagonisty. Je-li hodnota
IS > 1,0 nebo IS = 1,0 , pak je
vše relativně v pořádku. Přípravek je jedovatější, nebo stejně
jedovatý pro škůdce. Naopak,
hodnoty IS < 1.0 signalizují vyšší toxicitu pro antagonisty a nebezpečí narušení rovnováhy.
Po ošetření takovým přípravkem hrozí přemnožení škůdce.
Jako ostatně u většiny teoretických předpokladů, má však
i uvedené konstatování svoje
zádrhely. Je jasné, že je-li IS =
1,0 při 100% mortalitě škůdce i antagonisty, nebude cosi
v pořádku. Vynecháme-li fakt,
že se dopustíme „ekologického
hříchu“ vyhubením užitečného druhu v porostu a tím tedy
ke snížení biodiverzity (a vyhubením škůdce se může jednat
i o více druhů, vázaných na něj
potravně !), berte na vědomí,
že v praxi jsou důsledky poněkud odlišné. Zatímco antagonista je zpravidla vyhuben
skutečně dokonale, škůdce v nepatrném množství přežívá. Pak
je jen otázkou času, kdy se znovu přemnoží. Na vývoj systému
po ošetření má rozhodující vliv
také množství škůdce a jeho antagonistů před ošetřením, resp.
jejich vzájemný poměr. Přípravky s výbornými hodnotami IS
mohou být ve skutečnosti velice škodlivé, jestliže mají příliš
vysokou účinnost na cílového
škůdce, především takového,
na němž je potravně závislých
více druhů antagonistů, opouštějících sady pro nedostatek potravy, nebo vymírajících hlady.
Tato poznámka se týká zejména
bioracionálních a mikrobiálních přípravků.
Jen málo studií se zabývalo
a zabývá komplexním hod-
Bylinný podrost
Poa annua
Festuca ovina
Deschampsia caespitosa
Plantago lanceolata
Achillea millefolium, A.colina, A.pratensis
Medicago sativa
Daucus carota
Vicia cracca
Pastinaca sativa
Matricaria recutita
Urtica dioica
švestky
30%
15%
15%
12%
12%
4%
6%
2%
4%
okraj sadu
plot
meruňky
30%
15%
15%
8%
8%
10%
8%
2%
4%
okraj sadu
Tab.: Návrh bylinného porostu dvou ovocných kultur, jako stabilizačního
prvku pro užitečný hmyz, s ohledem na potenciální škůdce
2/2012
OVOCNÁŘSTVÍ
nocením ošetření na budoucí
vývoj agrobiocenózy. Většina
z nich je soustředěna na srovnání neošetřovaných, integrovaných a konvenčních systémů
podle různých indexů druhové
diverzity a dominance. Jejich
výsledky jsou většinou typickými výstupy práce s „černou
schránkou“, které příliš nevysvětlují klíčové faktory, které
k nim vedou. Také interpretace
takových výsledků může vést
k mylným závěrům a podle
mých dosavadních zkušeností,
závěrům extrémním, nevedoucím k optimalizaci ve prospěch
jak ovocnářů, tak ekologů
a spotřebitelů. Je tedy velice žádoucí zvýšit frekvenci studií, vycházejících z vlivu konkrétních
metod a konkrétních přípravků
na celou agrobiocenózu a podle výsledků pak optimalizovat
specifické systémy. A nemělo
by se přitom zapomínat na patogeny škůdců, které hrají velice
významnou roli v přirozených
ekosystémech, ale málo o nich
víme na kulturních plochách.
Předchozí text byl zaměřen na ochranu převážně bezobratlých před negativními
účinky pesticidů. Nesmíme
ale zapomenout na obratlovce. Kontaminace povrchových
vod pesticidy a nejen jimi, také
hnojivy (a paradoxně organickými obzvláště) je velice destruktivní pro lokální populace
obojživelníků. Žáby a čolci,
vázaní většinou na tyto vody
během rozmnožování v předjaří a v období časného jara, jsou
na znečištění vod velice citliví.
Jsou výbornými bioindikátory,
podle kterých poznáme, je-li
sadař citlivý, ekologicky smýšlející hospodář, nebo bezohledná
„jedová bába“. Nejčastější jsou
kontaminace z úletů při ošetřo-
vání, vyplachování postřikovačů a umývání kontaminované
techniky u povrchových zdrojů,
nebo nabírání vody do postřikovačů, především z malých
zdrojů. To všechno jsou příčiny
snadno odstranitelné – osobní
ohleduplností, zodpovědností
a kázní. Ke kontaminaci hnojivy dochází většinou vyplavením
a odvodem srážkovými vodami
po aplikaci na půdu. Používání listových hnojiv v ovocnářství značně tato rizika omezuje
a ponechává zodpovědnost
za kontaminace spíše polařům.
Dochází také k intoxikacím
dalších predátorů, především
lasicovitých šelem, dravců a sov.
Nejčastější příčinou a v největším rozsahu se jedná o použití
rodenticidů, zejména plošnou
aplikací, po které stoupá pravděpodobnost intoxikace predátorů pozřením přiotrávených
hlodavců. Jsou však známy
i případy otrav přímo pozřením
rodenticidů a to i jiných, než
uvedených dravců. Nejčastěji se
k veterinářům dostávají ptáci,
zastupující v myslivecké hantýrce tzv. pernatou zvěř, tj. křepelky, koroptve, bažanti a pod. Ale
v roce 2010 došlo také k masové
otravě 1440 racků chechtavých
– čajek smejivých (Chroicocephalus ridibundus) v ptačí oblasti Litovelské Pomoraví, kteří
se „nazobali“ granulí, obsahujících bromadiolon. Aplikace byla
provedena v souladu se všemi
předpisy a tak vinu za tuto katastrofu nese „pouze“ plošná
aplikace a hlavně to, že nikdo
takový důsledek neočekával.
Ke stejným katastrofám, jako
byla ta s racky, vede zakořeněný
zlozvyk, vypalování stařiny. Jen
těch „nebožtíků“ může být o několik řádů více, protože kremaci
podlehnou ti nejmenší, kterých
Podzim jasně ukáže biodiverzitu živého plotu i jiných PES
2012/2
je nejvíce, bezobratlí a drobní obratlovci. Jen pro příklad
uvedu zjištění, že po vypálení
stařiny poklesla populační hustota ještěrky obecné – jašterice
krátkohlavej (Lacerta agilis)
na méně než polovinu a obnova
na původní stav trvala několik let! A to nemluvím o tom,
že provedení v nevhodné době
(vegetační sezóna, podzim)
může vést i ke změně druhového spektra bylinného podrostu,
zpravidla ve prospěch agresivních vysokostébelnatých trav
a neprospěch užitečných bezobratlých organismů. Vypalování trávy je v České republice
zakázáno Zákonem o ochraně
přírody a krajiny (114/92 Sb.),
Zákonem o požární ochraně (91/1995 Sb.) a Zákonem
o myslivosti (23/1962 Sb.),
ve znění pozdějších předpisů.
Spalování klestu je povoleno,
avšak za určitých podmínek,
včetně hlášení Hasičskému záchrannému sboru kraje. Tím
jsou řešena opatření proti nebezpečí vzniku požárů. Ekologie však naráží na jiný problém.
V předjaří se shrnou ostříhané
větve z meziřadí na hromady,
pak se nechají pro nedostatek
času „uležet“ a pálí se, až když
se ten čas najde. Nemáte-li chuť
na pečené ještěrky - jašterice,
ropuchy, užovky, rejsky - piskore a bělozubky - bielozubky,
ježky - ježe, lasice, kuny, nebo
dokonce tchoře - tchore, nedělejte to tak. Když už pálit,
pak ihned. Rozumný hospodář
však odebranou biomasu naštěpkuje, nebo nadrtí a ponechá ji na svém místě. Pomáhá
tím udržování drahocených
vlastností půdy a šetří náklady
na hnojení.
agrobiocenóz lze totiž zajistit
pouze podobným principem,
tj. multiplikací, diverzifikací
metod, která s sebou nese i pozitivní ekonomický efekt, např.
možnost použití relativně drahého přístupu na malé ploše
s kombinací relativně levných
na zbytku.
Trestuhodný výsledek
managementu oplocení sadu
Diferencovaná seč meziřadí je
podmínkou stálého udržování
pylu a nektaru v sadech
Ekologický analfabetismus, nebo
pohrdání zákony ? Z ekologického
pohledu obojí
ZÁKLADEM BIODIVERZITY
JE OBECNÁ DIVERZITA
Na závěr je zapotřebí zdůraznit,
že pro plné uplatnění pozitivního účinku vyjmenovaných
metod, prostředků a principů je
nutné použít jejich maximální
možné kombinace s minimalizací jejich plošného rozsahu
využití (s výjimkou metod podpory užitečných organismů).
Zachování stabilní biologické diverzity v monokulturách
Ekotoxikologicky nevhodné
ošetření koruny se projeví i jinde,
např. na střevlíčcích epigeonu
VINAŘ SADAŘ
49
OVOCNÁŘSTVÍ
V ekologickém ovocnářství došlo v posledních letech
k intenzivnímu rozvoji technologií ochrany proti chorobám
a škůdcům. Pro jabloně máme dnes kompletní systém
ochrany v ekologickém zemědělství. V integrované produkci
lze řadu ekologických postupů, přípravků a prostředků
uplatnit také. Tím se významně omezí riziko výskytu rezidují
syntetických pesticidů. Zároveň se jejich začleněním
do systému ochrany výrazně snižuje pravděpodobnost výskytu
rezistentních populací škůdců. V následujícím textu bych rád
čtenáře seznámil s několika možnostmi nechemické ochrany
proti hlavním škůdcům v ovoci.
Ing. Václav Psota, BIOCONT LABORATORY
Virové partikule viru CpGV
Virem proti obaleči
Velká pozornost při pěstování
jabloní je tradičně věnována
obaleči jablečnému. Kritickým
předpokladem úspěšné ochrany
proti tomuto škůdci je precizní
pokrytí první generace tohoto
škůdce. V opačném případě
může druhá generace způsobit
škody v řádu desítek procent.
Právě na první generaci škůdce
je určen biologický přípravek
MADEX®, který obsahuje Virus
granulózy obaleče jablečného
(CpGV). Přípravek působí larvicidně. Čerstvě vylíhnutá hou-
senka pozře virovou partikuli.
V jejím střevě se pak bílkovinový obal rozpustí a uvolní se infekční částice – virion. Viriony
se dostávají přes střevní stěnu
do hemolymfy, která je přenáší do buněk tukového tělesa.
Tam dojde k pomnožení viru
a dochází k uhynutí housenky.
Z těla uhynulé housenky se virus šíří dál. Přípravek MADEX®
má vysokou účinnost, která
je srovnatelná se syntetickými
insekticidy. Výrobcem je švýcarská firma Andermatt Biocontrol, která patří mezi nejvýznamnější producenty virových
přípravků. Tomu odpovídá
i kvalita formulace přípravku
MADEX®, kdy na jeden hektar postačí pouze 100 ml přípravku. To představuje velkou
úsporu při skladování. Zároveň
je také zvýšena odolnost proti
UV záření. Přípravek MADEX®
obstál i v testu se simulovaným
přívalovým deštěm o intenzitě 90 mm za hodinu, kdy ani
po tom nebyla snížená jeho
účinnost. Velkou předností je
i velmi vysoká selektivita přípravku. MADEX® působí pouze
na cílového škůdce a nemá žádný negativní vliv na užitečné
organismy.
Mechanismus účinku je podobně jako u předešlého přípravku
požerový. Krystaly toxinu se
rozpouští ve střední části střeva housenky. Toxiny uvolněné
z krystalické podoby se přichytí
na receptory ve střevě a následně dojde k perforaci střevní
stěny. Částice toxinu pak volně
pronikají do celého těla a dochází k úhynu housenky. Přípravek Biobit účinkuje na celou
řadu škůdců z řádu motýli. Při
pěstování ovoce ho využíváme
proti obaleči jablečnému, slupkovým a pupenovým obalečům, píďalkám a bekyním.
Bakterie na housenky
Pomerančový olej – řešení
drobných savých škůdců
Mezi biologické insekticidy
řadíme také přípravek Biobit.
Zde se využívá toxinů, které
produkuje bakterie Bacillus
thuringiensis kmen „kurstaki“.
Mezi drobné škůdce, kteří se
mohou na ovocných dřevinách vyskytovat, řadíme mšice,
mery, svilušky a štítenky. Elegantní řešení problému s tě-
10 MINUT PO
APLIKACI
2 HODINY PO
APLIKACI
24 HODIN PO
APLIKACI
Účinnost aplikace 0,4% koncentrace produktu PREV-B2 na mšice
50
VINAŘ SADAŘ
2/2012
OVOCNÁŘSTVÍ
mito škůdci přináší produkt
PREV-B2 což je za studena lisovaný pomerančový olej obohacený bórem. Jeho výhodou je
především univerzální využití.
Obecně zlepšuje výživu rostlin
bórem. Samotný pomerančový
olej, který je základem tohoto
produktu, pak kontaktně působí na drobné škůdce, kteří
mají slabě sklerotizované tělo.
Po kontaktu s integumentem
škůdce dochází k vysušení jeho
těla. Účinek je tedy pouze kontaktní a proto je nutné zvolit
vyšší dávku vody 600 – 1000 l/
ha při koncentraci 0,3 – 0,4 %
PREV-B2. Na jabloních jsme si
v roce 2010 formou maloparcelkového pokusu ověřili účinnost tohoto přípravku PREV-B2 proti mšicím. Po aplikaci
0,4 % koncentrace došlo k více
jak 50% snížení četnosti mšic.
Velmi dobré zkušenosti se nám
potvrdily také proti merám
v hrušních. V poloprovozním
pokusu s koncentrací 0,4 %
jsme po ošetření v porostu nacházeli pouze vysušené larvy
mer, mezi kterými se pohybovaly naprosto zdravé larvy
slunéček. Další pozitivní efekt
této aplikace spočíval v odstranění nežádoucí lepkavé
medovice. To může být velmi
významné v době krátce před
sklizní, kdy se plody znečištěné medovicí špatně uplatňují
na trhu. Rád bych také zdůraznil další účinky produktu PREV-B2. V koncentraci 0,3 % vysušuje mycelia škodlivých hub,
především padlí. PREV-B2
v tank-mixu v koncentraci 0,1
– 0,2% velmi dobře zlepšuje
smáčivost dalších přípravků
na ochranu rostlin.
Extrakt ze semen proti
mšicím
Proti mšicím na jabloních je
tradičně přípravek NeemAzal
T/S. Jedná se o 100% přírodní
produkt, který se získává lisováním semen tropického keře
Azadirchta indica. Takto vylisovaný olej pak obsahuje účinnou látku, kterou je azadirachtin. Po pozření účinné látky
mšicemi dochází po několika
hodinách k zastavení žíru. Potlačeno je i reprodukční cyklus.
Po několika dnech od postřiku
pak celá kolonie mšic kolabuje a mizí. Přeživší mšice pak
zpravidla zredukují predátoři
a parazitoidi. Jednou z předností přípravku NeemAzal
T/S je jeho vysoká spolehlivost
a účinnost. O tom svědčí i fakt,
že ve více jak 60 pokusech proti
mšici jabloňové byla ve více jak
95 % případů prokázána účinnost nad 80 %.
dřeva keře Quassia amara. Extrakt se připravuje varem dřevní hmoty po dobu minimálně
jedné hodiny. Při tom dochází
k uvolňování účinných látky
quassin, která má požerový
účinek. Postřik se pak aplikuje
ve fází opadu okvětních plátků
a je vhodná jeho kombinace se
smáčedlem. V této době se také
líhnou housenice.
Dřevní výluh na pilatky
Účinnost přípravku Biobit na housenky můr po 48 hodinách. Vlevo
neošetřená varianta, v pravo po aplikaci přípravku Biobit.
Mezi tradiční jarní škůdce
na jabloních, ale také ve švestkách patří pilatky. Housenice
pilatky jablečné napadá a poškozuje vyvíjející se plody
jabloní. Stejným způsobem
na švestkách škodí pilatka
švestková a pilatka žlutá. Velmi dobré účinnosti proti těmto
škůdcům lze dosáhnout pomocí výluhu připraveného ze
INZERCE
2012/2
VINAŘ SADAŘ
51
OVOCNÁŘSTVÍ
Charakteristiky vybraných
ODRŮD SLIVONÍ
získané jejich hodnocením
v husté výsadbě
S cílem zjistit vhodnost perspektivních odrůd slivoní pro
intenzivní pěstitelské systémy jsme v r. 2004 v Holovousích
založili pokusnou výsadbu v hustém sponu. Stromy
naštěpované na podnoži St. Julien A byly vysazeny ve sponu
5 x 1,5m. Od každé odrůdy bylo vysazeno celkem 9 stromů
a to vždy po 3 ve 3 opakováních. Do tohoto příspěvku jsou
zahrnuty výsledky hodnocení vybraných převážně nových
odrůd získaných v této výsadbě včetně r. 2010. V r. 2011 došlo
v Holovousích v případě slivoní k totálnímu zničení násady
plůdků v důsledku extrémního jarního mrazu.
Ing. Jan Blažek,CSc.
VŠÚO Holovousy s.r.o.
Stromy v dané pokusné výsadbě jsou pěstovány ve tvaru vřeten. Pod stromy jsou bezplevelné pásy udržované častou
aplikací listových herbicidů
a meziřadí obdělávána formou
sežínaného zatravnění. Hnojiva jsou zde aplikována na základě výsledků rozborů půdy.
Výsadba není zavlažována.
V rámci hodnocení byly
sledovány následující charakteristiky: vzrůstnost stromů,
jejich výnosy, doba zrání plodů
a základní parametry určující
kvalitu plodů.
Růst stromů
Rozdíly v intenzitě růstu stromů lze nejlépe vyhodnotit
na základě velikosti objemu
korun, které stromy dosáhly
v r. 2008 (Graf 1). Později již
bylo nutno více redukovat růst
nejsilněji rostoucích odrůd
řezem v zájmu zachování pěstitelského tvaru stromů. Nejsilnějším růstem se v této fázi
vyznačovaly odrůdy Tophit,
Tegera a Elena, za nimiž následovaly v sestupném pořadí
Empress, President a Bluefre.
Plody odrůdy Bluefre
Naopak nejslaběji rostly odrůdy Topper, Topfirst a Katinka.
Z těchto rozdílů lze odhadnout, že nejvzrůstnější odrůdy
by měly být vysazeny přibližně
o 1/3 větším sponu, zatímco
nejslaběji rostoucí odrůdy by
mohly být vysazeny i o něco
hustěji (nejspíše 4 x 1,2 m).
Výše sklizní
Průměrné výnosy z jednoho
stromu u hodnocených odrůd
v letech jejich plodnosti jsou
uvedeny v tabulce 1. Jako celek pokusná výsadba nejvíce
plodila v r. 2009. V následují-
cím roce došlo v Holovousích
u většiny odrůd slivoní k silnému poškození květních pupenů zimními mrazy, a proto
průměrná sklizeň byla více
než o polovinu nižší. V loňském roce v důsledku extrémního mrazu v době květu zde
dokonce všechny stromy zůstaly zcela bez plodů.
Nejúrodnější v hodnoceném období byla odrůda
Bluefre, u níž v průměru z 1
stromu bylo za celé sledované
období sklizeno 47,1 kg plodů.
V sestupném pořadí ve výši
výnosů za touto odrůdou následují kultivary Empress,
Odrůda
2006
2007
2008
2009
2010
∑
Bluefre
Elena
Empress
Hanita
Jojo
Katinka
President
Ruth Gerstetter
Tegera
Topfirst
Tophit
Topper
Toptaste
Celkový průměr
0,8
0,3
1,1
1,0
1,3
1,2
1,4
0,2
0,7
0,3
1,6
1,0
0,8
0,7
4,2
2,9
5,5
4,5
4,7
4,8
4,6
3,6
4,8
3,1
4,1
4,3
2,3
3,7
9,1
7,8
11,5
8,9
10,6
10,0
12,6
4,4
10,4
6,0
13,8
9,5
8,7
8,9
22,1
13,2
4,2
6,9
18,4
8,1
13,8
5,8
19,6
10,3
5,7
5,3
10,0
10,9
5,9
4,8
19,0
0,2
2,9
1,5
4,6
2,3
2,2
2,1
7,1
2,3
2,3
4,3
42,1
28,9
41,3
21,5
37,9
25,6
36,9
16,2
37,7
21,8
32,3
22,5
24,1
28,4
Tab 1 - Průměrné výše sklizní z jednoho stromu v kg v letech 2006-10
52
VINAŘ SADAŘ
2/2012
OVOCNÁŘSTVÍ
Jojo, Tegera a President. Naopak zcela nejmenší sklizně
měla odrůda Ruth Gerstetter.
Odrůda Bluefre se rovněž
vyznačovala nejvyšší specifickou plodností (Graf 1). Za ní
v tomto kritérii v sestupném
pořadí následovaly odrůdy
Empress a Jojo. Zcela nejnižší
specifickou plodností se rovněž vyznačovala odrůda Ruth
Gerstetter.
Tegera. Přibližně v polovině
srpna začínala sklizeň odrůdy Hanita. Naopak nejpozději
dozrávající odrůdou byl Tophit, který se nejčastěji sklízel
až začátkem října.
Velikost plodů
Výsledky hodnocení velikosti
plodů jsou uvedeny v tabulce
2. Největšími plody se v prů-
Stromy odrůdy Jojo v r. 2008
měru vyznačovala odrůda
Blufre. Za ní v sestupném
pořadí následovaly kultivary
Empress, Tophit a President.
Naproti tomu nejmenší plody
měla odrůda Katinka – jejichž
průměrná hmotnost dosáhla
pouze 21,8 g .
Tab 2 - Velikost a barva plodů
Odrůda
Bluefre
Elena
Empress
Hanita
Jojo
Katinka
President
Ruth Gerstetter
Tegera
Topfirst
Tophit
Topper
Topstar Plus
Toptaste
Hmotnostt (g)
Délka Ø Šířka Ø Barva Ø *)
Ø
Min
Max
mm
mm
1-9
58,4 47,5 68,0
52,9
42,8
8,5
29,1 23,9 34,3
41,0
31,5
8,4
54,2 44,8 62,7
52,8
38,9
7,2
35,4 25,0 40,5
43,7
35,0
7,5
42,8 36,1 48,5
47,8
37,9
7,2
21,8 17,4 24,4
37,4
29,9
6,5
50,8 38,5 60,2
51,0
41,5
5,8
29,2 27,2 33,2
38,7
33,6
5,4
33,5 27,4 37,4
42,6
37,8
7,9
34,9 29,0 39,5
42,7
36,8
7,4
53,0 40,5 62,3
52,1
41,7
8,3
35,7 29,6 39,8
43,0
34,5
7,8
45,4 36,8 50,1
48,7
40,0
8,0
36,1 31,1 40,6
42,4
38,2
8,3
*) Hodnoceno podle klasifikační stupnice 1-9: 5- červenofialová;
6- červenomodrá; 7- modrá; 8- modrofialová; 9- modravě hnědá
Stromy odrůdy Tophit v r. 2008
Doba sklizňové zralosti
Průměrná sklizňová doba
hodnocených odrůd je uvedena na grafu 3. Nejraněji začínala sklizňová zralost
u standardní odrůdy Ruth
Gerstetter (v průměru 9. července), za níž po 7 dnech začínal dozrávat Topfirst, po 17
dnech Katinka a po 22 dnech
2012/2
VINAŘ SADAŘ
53
OVOCNÁŘSTVÍ
Vnitřní kvalita plodů
Výsledky hodnocení hlavních
charakteristik konzumní kvality plodů jsou uvedeny v tabulce
3. Nejvyšší kvalitou plodů se
v průměru vyznačovaly odrůdy
Tophit a Hanita. Za nimi s minimálními rozdíly v sestupném
pořadí následovaly kultivary
Toptaste, Elena a Tegera. Naopak nejnižší kvalitu plodů měly
vedle standardní odrůdy Ruth
Gerstetter také kultivary Bluefre a Empress.
Největší pevností dužniny měla odrůda Elena. Za ní
v pořadí s klesající hodnotou
této charakteristiky byly hod-
noceny kultivary Tophit, Jojo,
President, Toptaste a Topper.
Relativně nejměkčí plody měla
Ruth Gerstetter a jen nepatrně
byly ve srovnání s ní lepší odrůdy Bluefre a Topfirst.
Nejvyšší obsah refraktometrické sušiny měla odrůda
Toptaste, za níž v sestupném
pořadí této hodnoty následoval
Elena. Naopak nejméně sušiny
měly odrůdy Ruth Gerstetter,
Topfirst a Katinka.
Plody odrůdy Empress
Tab 3 - Průměrné hodnoty základních charakteristik plodů
Zbarvení plodů
Zbarvení hodnocených odrůd
se pohybovalo v rozmezí odstínů klasifikační stupnice 1-9
od červenofialové do modravě hnědé barvy (Tabulka
2). Relativně nejsvětleji byla
vybarvena odrůda Ruth Gerstetter, za níž ve vzestupném
pořadí následovaly President
a Katinka. Naopak nejtmavější zbarvení měla odrůda
Bluefre. Atraktivním převážně modrofialovým zbarvením
plodů se vyznačovaly kultivary Hanita, Topper, Tegera, Tophit, Toptaste a Elena.
Odrůda
Chuť *)
Aroma *)
Bluefre
Elena
Empress
Hanita
Jojo
Katinka
President
Ruth Gerstetter
Tegera
Topfirst
Tophit
Topper
Toptaste
6,1
7,6
6,3
8,0
6,0
6,9
6,1
5,3
7,4
5,4
7,9
6,7
7,7
5,5
6,5
6,0
7,8
5,9
6,4
5,7
4,8
6,1
5,0
6,9
6,4
7,4
Pevnost
Celková
dužniny *)
kvalita *)
Refraktometrická Penetrometrická
sušina (%)
pevnost (N)
5,2
7,7
6,5
6,4
6,8
6,2
6,8
4,8
6,2
5,3
7,4
6,6
6,7
6,1
7,3
6,1
8,2
6,1
6,5
6,4
5,2
7,2
6,2
8,2
6,7
7,5
16,9
19,6
17,4
18,2
19,0
15,9
16,7
13,6
16,0
14,2
18,9
18,4
20,5
13,7
16,1
17,3
17,0
16,1
14,5
16,1
12,7
15,3
12,8
16,0
14,6
15,9
*) Hodnoceno pomocí klasifikačních stupnic 1-9 , kde hodnota 9 odpovídá nejvyšší úrovni
INZERCE
54
VINAŘ SADAŘ
2/2012
INZERCE
Traktor Antonio Carraro TRH 9800
zvolen „Traktorem roku 2012 - Best of Specialized“
Letošní mezinárodní veletrh TECHAGRO v Brně
představil oceněnou novinku v expozici PEKASS a.s.
Mezinárodní porota, složená z
20 novinářů nejvýznamnějších
evropských časopisů zemědělské mechanizace, zvolila traktor Antonio Carraro TRH 9800
jako „Traktor roku 2012 - Best
of Specialized“.
Porota ve svém hlasování brala v úvahu následující funkce:
motor, převodovka, standardní
palubní elektronika, hydraulika,
komfort kabiny, inovativní technické parametry, design, poměr
výkonu a ceny a volitelné prvky.
Toto ocenění je dalším potvrzením faktu, že stroje od Antonio
Carraro jsou spojením technologie, talentu a inovace.
2012/2
Traktor TRH 9800 je multifunkční, reverzibilní traktor se
stejnými koly, který je vybaven
plynule elektronicky řízenou
převodovkou. Motor je vybaven 4 válci, má 87 koní, 3 300
ccm a elektronicky řízené vstřikování paliva. Úplný elektronický systém může kontrolovat
rychlost, zrychlení a otáčky
motoru. Traktory mohou být
vybaveny elektronickým proporcionálním joystickem pro
ovládání hydraulického zařízení systému. Jízdní komfort pro
obsluhu je maximální. TRH
9800 může být vybaven novou „Comfort Super“ kabinou,
která je zúžená pro snadnější
práci pod stromy a na kopcích.
Výrobce poskytuje ke stroji
mnoho volitelných prvků - sedadlo, ochrannou čelní mřížku
bull-bar, hydro-pneumatické
odpružení zvedacího systému,
závaží, kola, kabinu, hydraulické systémy, atd. a nabízí vynikající poměr ceny a výkonu.
Společnost PEKASS a.s. je
výhradním dovozcem traktorů Antonio Carraro do České
republiky a kromě vlastního
prodeje strojů zajišťuje záruční a pozáruční servis a prodej
náhradních dílů a na vybrané
stroje i prodloužené záruky.
Za zmínku stojí také jedinečná
služba PEKASS assistance.
www.pekassrodeo.cz
www.pekass.eu
Mgr. Mirko Drkal
marketing a propagace
tel. 775 850 358
e-mail: [email protected]
TRH 9800 reversibile
TRH 9800 atomizzatore
VINAŘ SADAŘ
55
OVOCNÁŘSTVÍ
Ovocnú škôlku založil ešte predtým než začal pracovať
na viacročnom projekte, ktorý mala nezisková organizácia
Český svaz ochránců přírody Bílé Karpaty od Ministerstva
životního prostředí ČR, v rámci ktorého sa v oblasti Bielych
Karpát zisťovali oblasti, kde sa nachádzajú staré odrody
ovocných drevín. V rámci tohto projektu pre skupinu
premnožoval vzácnejšie odrody do genofondu ČSOP.
text: Veronika Toroková
foto: Radim Pešek
Ing. Radim Pešek
Princ Charles v obci Hostětín
ako hosť vysádza stromček
jablone odrody Malinové
hornokrajské, ktorú autor
príspevku dodal zo svojej škôlky
Získané skúsenosti využil
na rozšírenie množstva starých
a krajových odrôd ovocnej
škôlky, kde sa zameral hlavne
na staré odrody, menej známe
ovocie, a v ostatnom čase aj
na nové odrody, ktoré je možné
pestovať bez použitia chémie.
V genofonde má okolo stovky starých odrôd jabloní, odrôd
hrušiek do päťdesiat. Z toho
pravidelne množí asi 35 odrôd
jabloní a 15 odrôd hrušiek.
Z ostatných druhov ovocia je
veľký záujem ešte o slivky, ktoré netrpia šarkou, naďalej ich
udržiava bez chemického ošetrovania v uznanej vrúbľovej
matečnici.
V škôlke je najväčší záujem
o odrodu jablone Jadernička
moravská a tiež o odrodu slivky
Durancia, ktorá sa takmer výlučne pestuje na pálenie. Ako hovorí Radim Pešek: „V súčasnosti sa už veľmi nerobia kompóty
ani džemy, takže to je vlastne
jediné využitie. A na Morave či
Záhorí dosť typické, nie?“.
Niečo o škôlke
Zameral sa hlavne na staré odrody. Na otázku prečo, odpovedá: „Nové odrody si môžu
zakúpiť zákazníci kdekoľvek.
Myslím, že táto škôlka je svojho
druhu jedna z mála na Morave
a dajú sa tu kúpiť také odrody,
ako nikde inde. No a tomu odpovedá aj záujem zákazníkov,
ktorí navyše vedia, že to, čo si
56
VINAŘ SADAŘ
u mňa kúpia, môžu bez problémov dopestovať aj bez použitia
chémie“.
Spočiatku pestoval v škôlke
iba odrody, ktoré ho zaujali, lenže časom ho zákazníci
„donútili“, aby predával čoraz
širší sortiment ovocných drevín, vrátane černíc a malín. Ale
z drobného ovocia sa vyhýba
jahodám. Podľa neho je s nimi
veľa práce a tiež, že nemusí robiť úplne všetko. Pri drobnom
ovocí sa naopak venuje hlavne
novším odrodám, ktoré sa dajú
dopestovať bez chémie.
Ako sme spomenuli, preferuje hlavne pestovanie jabloní
a hrušiek, ale v ostatnom čase
sa začína venovať aj starým odrodám čerešní a višní. Problém
je však zohnať ich.
Zistenie, o akú odrodu
ide, je veľmi náročné
V súčasnej dobe je už len veľmi málo ľudí, ktorí pri starých
stromoch dokážu určiť o akú
odrodu ide. Zvlášť náročné
je to pri čerešniach. V Českej
republike na to majú jediného
skúseného odborníka, ktorý
má vyše 80 rokov. Ak to má
odborník určiť, musí poznať
miesto, kde strom vyrástol
a musí mať k dispozícii porovnávaciu odrodu (pri čerešniach sa porovnávanie robí podľa
čerešňových týždňov).
Pri jabloniach je to menej
náročné. Dá sa tam viac iden-
tifikovať podľa pomologických
znakov, dĺžky stopky, ale tiež to
nie jednoduché. Ako sa priznáva: „Ja poznám naisto tak 15
starých odrôd jabloní, ostatné by som iba tipoval. Ľudí,
ktorí to vedia určiť, je málo.
Sú staršej generácie a postupne
ich ubúda. No a jediný mladý, mne známy, kto sa tomu
naplno venuje a vie to dobre,
je Stanislav Boček, ktorý učí
na Mendelovej univerzite. Má
pre to cit a to je presne to, čo
človek musí mať, aby vedel odrodu rozpoznať“.
Ochrana starých odrôd
Predpokladali by sme, že staré
odrody nie sú rezistentné a pri
pestovaní bez chemickej ochrany podliehajú „útokom“ rôznych chorôb a škodcov. Tento
názor vyvracia Radim Pešek
tvrdením: „Máme tu množstvo
starých odrôd, ktoré nemusia
byť síce úplne rezistentné voči
hubovým chorobám, ale sú
osvedčené počas stoviek rokov
a odolali tak dlho aj škodcom,
aj mrazu. Naši predchodcovia týmto odrodám i zdravému spôsobu pestovania verili.
Množstvo starých odrôd tvorí
dnes stále základ pri šľachtení
nových odrôd. I v tom je ich
veľká dôležitosť“.
A dodáva: „S rezistenciou nových odrôd je to podobné ako
pri starých odrodách. Niektoré
sú rezistentné, iné veľmi citlivé. Rozdiel však spočíva v tom,
Takto má vyzerať ovocinárska škôlka
2/2012
OVOCNÁŘSTVÍ
aké prípravky sa na ochranu
používajú v súčasnosti a aké
kedysi. Naši predchodcovia
nepoužívali nič, alebo maximálne meď a síru. A odrody
vydržali!
Radim Pešek vlastní v Bojkoviciach aj sady. Jeden o výmere 2 ha, druhý o výmere 1,5
ha. Uchováva tam genofondy
starých a krajových odrôd
a testuje tam tiež nové odrody, aby vedel zákazníkom
povedať, ako sa ktorá odroda
prejavuje a kde je vhodné ju
vysadiť. Do genofondu vysádza hlavne jablone a hrušky
na semenných podnožiach,
takže na úrodu je potrebné
počkať dlhšie. Tiež mišpule, dule, zemolez kamčatský, rakytník, drieň, moruše,
muchovník atď.
Sad vysádzali pred šiestimi
rokmi, prvé jablone už zarodili. Aj slivky, ale tie ostatné dva
roky vymrzli.
V spomínaných sadoch aj
škôlke dodržiava pravidlá
ekologického pestovania, ale
zatiaľ čo v sadoch, ktoré má
certifikované ako BIO, poberá dotácie, na škôlku si tento
projekt nepodal. Tvrdí, že tam
by sa to kvôli množstvu administratívy nevyplatilo.
Postupuje v súlade s platnou
legislatívou. Množí v kategórii
CAC, ktorá je už v rámci EÚ.
Kým nebola prijatá, mohli
množiť iba odrody z LRO, kde
bolo povolených pár odrôd
jabloní a pár odrôd hrušiek,
ktoré postupne vyradili, a zo
sliviek tam bolo zaradených
pár ringlôt a mirabelka.
Dodajme, že posledné tri
roky už sám staré odrody
z nedostatku času v teréne
príliš nehľadá, ale napriek
tomu mu pribúdajú. Vybudoval si už meno a donášajú mu
ich ľudia, ktorí niečo „staré“
nájdu alebo ich vymieňa s podobnými nadšencami. A tie
zaujímavé dá Radim Pešek
otestovať na karanténne choroby, aby mohli byť naďalej
legálne množené a zachované
nielen v genofonde, ale hlavne
v bežnom pestovaní na plody.
2012/2
INZERCE
Eko-pestovanie bez dotácií
VÝROBA A PRODEJ OSIV
slabě rostoucích travních druhů
speciálních travních směsí do sadů a vinic
lučních a pastevních směsí
trávníkových směsí pro vaši zahradu
jetele bílého, svazenky, hořčice, vikve, aj.
SEED SERVICE s.r.o., Rokycanova 11/IV, 566 01 Vysoké Mýto
tel.: 465 420 203, 465 424 506, fax: 465 422 450
e-mail: [email protected], www.seedservice.cz
Poradenství
při výběru trav
a k založení porostu
zdarma
Špičková
kvalita za příznivé
ceny
VINAŘ SADAŘ
57
OVOCNÁŘSTVÍ
Výrobců ovocných šťáv a moštů v České republice neustále
přibývá, hlavně v kategorii balení bag in box. Nelze se tomu
divit, výhodnější je pro pěstitele jablek zpeněžit hotový
výrobek než surovinu.
Ing. Michal Vokřál, CSc.
kartonový obal Bohemia moštu
Jak však ukázal nedávno zveřejněný test kvality jablečných
moštů a šťáv v jednom celostátním deníku, jen u některých výrobků této kategorie lze
vystopovat původ jablek.
To je i příčinou toho, že některé výrobky obsahovaly pro
malé děti nepřijatelný patulin.
To zcela jistě není případ
dalšího nového výrobku z této
kategorie jablečného moštu
značky „Bohemia mošt jablečný“ uvedeného na trh v závěru
roku 2011.
Proč s výrobou jablečného
moštu začalo i Bohemia Apple družstvo z Tuchorazi, na to
jsem se ptal panů Ing. Františka
Vyšaty a Štěpána Cháry.
Obchodní partnerství
rodinných firem
palety moštu před expedicí
hala s třídičkami jablek
58
VINAŘ SADAŘ
V Tuchorazi u Českého Brodu
má pěstování jablek tradici přibližně 300 let. Region Kolínsko,
kam Tuchorazsko patří, je jednou z mála oblastí, kde se dá
vypěstovat ovoce s velmi aromatickými a chuťovými vlastnostmi.
Sady Tuchoraz s.r.o. patří
výměrou 340 hektarů jablečných sadů k největším v ČR
a pěstováním jablek se zabývá
téměř 20 let. To má své výhody,
ale také nevýhody. Tou dominantní nevýhodou je pěstování
jenom jednoho ovocného druhu – jabloní – na celé výměře
ovocných sadů.
Ročníkový neúspěch jabloní
tak nemůže být kompenzován
žádným jiným druhem ovoce,
v lepším případě polními plodinami avšak rovněž s diktátem
ceny odbytové organizace.
I z toho důvodu, ale hlavně
z organizačního, šlo z počátku o oddělení pěstování ovoce
v sadech a polní výroby tedy
firmy Sady Tuchoraz s.r.o.
od vlastního prodeje a zpracování jablek.
Vlastníky firmy Sady Tuchoraz s.r.o. jsou otec Ing. František
Vyšata a syn Robert Vyšata.
V roce 2008 bylo rozhodnuto o založení Bohemia Apple
družstva.
Hlavním a největším členem
Bohemia Apple družstvo je
Společnost Tuchoraz s.r.o. Celkem má družstvo šest členů.
Bohemia Apple nakupuje
jablka za normální tržní ceny
od Sady Tuchoraz s.r.o. a ostatních družstevníků pro účely
vlastního zpracování a co nejlepšího prodeje zákazníkům.
Roční produkce družstva se
pohybuje mezi sedmi až osmi
tisíci tun jablek.
Jablka jsou pěstována v systému integrované produkce, část
produkce je určena i pro dětskou výživu.
Předehra
Bohemia Apple družstvo vzniklo v roce 2008.
Název Bohemia Apple vyvolává představu, že se jedná
o zahraničního vlastníka nebo
firmu se zahraniční účastí. Není
tomu tak.Jedná se o obchodní
název. Obě slovíčka jsou jednak
dostatečně srozumitelná i člověku neznalému cizího jazyka,
jednak se v tomto případě jedná o lásku pana Roberta Vyšaty
k anglickému jazyku.
Bohemia Apple družstvo
od svého vzniku preferovalo
navigace v Tuchorazi
uskladnění sklizených jablek.
Proto již v roce svého vzniku
dostala prioritu výstavba nového, velkokapacitního skladu
jablek. Ten se podařilo vybudovat i s pomocí spolufinancování
EU z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
Jedná se o sklad s řízenou atmosférou ULO a chlazenými
boxy o celkové kapacitě 5600
tun umožňující uskladnění i průmyslových jablek až
do příští sklizně.
Ke zpracování vlastní produkce jablek družstvo využívá třidící a balicí technologie
od firem Greefa, Sorma, Sado
a Longobardi.
Závažné rozhodnutí
Eliminovat nepřízeň počasí
,velice nízké ceny průmyslových jablek, častou nadprodukci průmyslových jablek,
ale také nemožnost náhrady
ročníkového nezdaru v úrodě
jablek jiným druhem ovoce
nebo komodity z polní výroby byly hlavním impulsem
k přijetí rozhodnutí o zahájení vlastní výroby jablečného
moštu z vlastních jablek v Bohemia Apple družstvu. Stručně řečeno. Pokusit se získat ze
sklizených vlastních jablek co
největší finanční přínos.
Zdá se, že otřepané rčení
„všechno zlé je pro něco dobré“
může někdy zapůsobit opravdu
pravdivě i u ovocnářů a přispět
2/2012
OVOCNÁŘSTVÍ
tak k rychlému řešení nebo
přijetí dlouho odkládaného
rozhodnutí. V případě firmy
Sady Tuchoraz s.r.o. ta pověstná poslední kapka přetekla vlivem počasí v roce 2011. Jabloňové sady byly zpočátku silně
poškozeny pozdními mrazy,
později se přidaly škody po silném krupobití.
Výsledek měl vloni nejeden ovocnářský podnik stejný.
„Nadprodukce“ průmyslových
jablek s nízkou realizační cenou
dovedla vedení podniku k výraznému rozhodnutí o výrobě
jablečného moštu. Toto rozhodnutí padlo v dubnu 2011.
Realizace
Vyrábět kontinuálně po celý rok
čerstvé jablečné mošty znamená mít nejen dostatek suroviny
k výrobě, ale mít také hotové
výrobní zázemí, to znamená
technologickou halu, sklad hotových výrobků, obalů, atd.
Po rozhodnutí přijatém
v dubnu 2011 se také okamžitě začalo s výstavbou těchto
objektů. Ty byly postaveny
v rekordně krátké době. Tak
říkajíc za pochodu bylo třeba
získat nejen povolení stavební,
ale i všechna další oprávnění
a navíc se vypořádat i s potravinářskou legislativou. Zkušební, již výrobní provoz, probíhal
od července do září 2011.
V říjnu byl výrobek Bohemia
mošt jablečný poprvé uveden
na trh v síti obchodního řetězce
Kaufland.
V rámci zlepšování kvality produktu a poskytovaných
služeb zavedlo Bohemia Apple
družstvo nové systémy řízení
a kvality. Mezi nejdůležitější
patří certifikace IFS, HACCP
a ocenění Klasa.
bu. Vzhledem k tomu však, že
i výrobce dětské výživy zvyšuje
své objednávky je zřejmé, že
tomu tak není.
Jediným společným zájmem
výrobce jablečného moštu
a výrobce dětské výživy je odrůda jablek.
Oba výrobci totiž preferují
odrůdu Golden Delicious.
Výroba jablečného moštu
Vítr na trhu
Jablečných moštů i ovocných
šťáv je v současné době na trhu
řada. Liší se mezi sebou nejen
zdroji suroviny, délkou trvanlivosti a kvalitou, ale i cenou.
Vstup na trh Bohemia moštu
jablečného s nejnižší cenou
v prodejní akci obchodního
řetězce Kaufland způsobil pozdvižení na trhu. Akční prosincová cena byla skutečně nejnižší a bezkonkurenční.
K obchodnímu úspěchu přispěly i jednorázové, ochutnávkové akce pořádané v Kauflandu.
Jednoznačně se však potvrdila výhoda vlastních jabloňových sadů, vlastní surovinové
základny a možnost pružně
a operativně řídit výrobu dle
poptávky trhu.
Mohlo by se zdát, že výroba
jablečného moštu má i jakousi
souvislost se zdejším pěstováním jablek pro dětskou výro-
Díky řízené atmosféře skladování jablek se jedná o průběžnou výrobu v požadovaných
termínech dodávky k zákazníkovi. Vlastní technologický postup výroby je doslova
a do písmene alchymií, kde záleží i na respektování odlišnosti
jablek stejné odrůdy sklizených
na různých lokalitách, na podloží, zralosti plodů, atd. Každá šarže je tak trochu jiná a je
na technologovi, jak se s odlišnostmi jablek vyrovná a mošt
vyladí. Receptura je předmětem
utajení, mošt je však bez konzervačních látek ošetřen pouze
dvojí pasterací.
Mošt je balen do boxů a aseptických bagů s výpustným ventilem.
Prodej Bohemia moštu
jablečného
Jaký procentický podíl z celkového objemu sklizně jablek
ve firmě Sady Tuchoraz s.r.o.
bude každoročně určen pro výrobu jablečného moštu, lze jen
těžko určit. To bude samozřejmě záviset na průběhu vegetačního roku a celé řadě obtížně
odhadnutelných skutečností.
S dosavadní úrovní prodeje
a odebraného množství v obchodním řetězci Kaufland v akcích je Bohemia Apple družstvo
velice spokojeno.
Bohemia mošt jablečný je
prodáván v prodejních akcích
řetězce Kaufland, které trvají
vždy jeden týden nebo do vyprodání zásob a pravidelně se
opakují v intervalech 5 týdnů
po celý rok.
Od začátku prodeje dostává
družstvo každodenně řadu mailů od spokojených zákazníků.
Oceňují chuť i vkusné balení
výrobku. Kromě Kauflandu lze
jablečný mošt koupit i ve firemní prodejně v Tuchorazi,
popř. v malých obchodech
okolních vesnic a na vybraných farmářských trzích.
Bohemia mošt jablečný je
dodáván v kartonu o obsahu 5
listrů. O rozšíření sortimentu
velikosti balení výrobce neuvažuje.
Zahájení průmyslové výroby
Bohemia moštu jablečného výrobcem Bohemia Apple družstvo je dalším z příkladů, jak
úspěšně využít zázemí vlastní
produkce ovoce.
INZERCE
2012/2
VINAŘ SADAŘ
59
OVOCNÁŘSTVÍ
Klimatické podmínky mnoha míst Austrálie a Nového Zélandu
jsou rájem ovocnářů a sezónních pracovníků, kteří se sem
sjíždějí ke sklizni úrody z celého světa. Tradičně mezi nimi
jsou i mladí lidé z Česka do 30 let. Právě tato věková hranice
umožňuje na základě mezistátní dohody mezi ČR a Novým
Zélandem mladým lidem poznávat život u protinožců, a to až
jeden rok.
Jana Pytlíčková z Mohelnice
v novozélandské přírodě
na Novém Zélandu pěstuje ještě zlaté kiwi a také červené. Při
této práci jsem za chvilku měla
z kiwi odlomené chloupky všude. Obdivuji asiatské brigádníky, makají jako tři normální lidi
dohromady. Jdu spát, zítra mě
zas čeká perná šichta.“
Poslední kyblík třešní
Zdeněk Kulhánek,
foto: Jana Pytlíčková
Mezi těmi, kteří v Česku tuto
možnost využili, byla loni parta
několika mladých lidí, kteří se
přes internet dali dohromady
a absolvovali přes půl planety
cestu k protinožcům, kde příležitostně pracovali v ovocných
sadech a vinicích. Mezi nimi
byla i studentka Jana Pytlíčková
z Mohelnice. Přerušila vysokoškolské studium, aby poznala
život na Novém Zélandu, zdokonalila se v angličtině a našla
nové přátele. Podělila se s námi
o zážitky, které přes internet
sdělovala rodičům a přátelům.
Asiati „kazí“ normu
„Jsem v Cromwalu na třešních
a trhám je do kyblíku ostošest,
abych si alespoň něco vydělala.
Bydlím přímo v sadu ve stanu.
Jsem tu teprve pár dní, ale docela se mi tu líbí. Opět se tu sešli
fajn lidi, takže je celkem příjemné trávit odpoledne a volné večery. Pracujeme od půl sedmé
do tří, což se to docela dá zvládnout, je to milionkrát lepší než
práce na vinici. A třešně, jsou
skvělé. Akorát mladí Asiati, co
tu jsou, nám trochu kazí sběračský průměr (jsou neskutečně rychlí, nechápu, jak to dělají
a kde ty třešně na tom stromě
kouzlí). S třešněmi jsme skončili předčasně, protože asi dva
dny pršelo a všechny třešně popraskaly. Slyšela jsem, že někde
po deštích létají nad třešňovými
velkoplantážemi helikoptéry, jejichž vrtule rychleji „osuší“ plody, což nebyl zdejší případ. Majitelé sadu přišli o 70% úrody,
což nepotěšilo ani nás, protože
jsme museli shánět jinou práci.“
60
VINAŘ SADAŘ
Sklizeň pod sítěmi
Další pracovní zastávka Jany
byla v třešňovém sadu Campbell, vzdáleného 15 km od města Blenheim, oblast Marlborough. „Od majitelky Charlien
Campbell jsem se dozvěděla,
že desetihektarový třešňový
sad založila roce 1989. Sad mají
pod závlahou, kterou pouštějí
v úterý, ve středu a v sobotu.
V době kvetení, což je v září
až říjnu, si pro dobré opylení
sjednávají s místními včelaři
přísun včelstev. V té době a potom před sklizní a při ní zde
stromy chemicky neošetřují.
Postřiky aplikují v dubnu proti škůdcům. Sad je kompletně
pod sítěmi, které jsou na železných konstrukcích. Místním
jestřábům a sokolům, kteří loví
nad vinicemi, dávají do sítí nad
stromy mrtvé drobné ptáky,
aby lovili i nad jejich sadem.
Třešně zde sklízí na padesát
lidí (zaměstnanci a brigádníci)
šest týdnů od konce listopadu do poloviny ledna. Vlastní
prodejnu firma nemá. Úrodu
prodá buď do výkupu nebo
jako u nás levně lidem, kteří si
třešně natrhají.
Na balící lince
Obchodní balení třešní
Sad pod sítěmi
Vlezlé kiwi chloupky
V dalším pozdravu domů Jana
píše „Za výdělkem jsem jela
rovnou do Te Puke, které je
známé jako hlavní kiwi město.
Práci jsem našla okamžitě, při
jedenáctihodinových směnách
balím kiwi do krabic. Musím
přiznat, že je to fakt zápřah,
zlatá jablka... Kromě zeleného
kiwi, co se prodává u nás, se
Odpočívadlo pro dravce
„Tak jsem strávila tři úžasné
týdny v sadu Sarita,“ přidala
ke svým zápiskům z novozélandského putování Jana Pytlíčková: „Celé dny jsem se cpala
třešněmi a snažila se sbírat,
co to šlo. Byli jsme totiž, jako
obvykle, placeni úkolově, tzn.
kolik kyblíků nasbíráme, tolik si vyděláme. První dny mi
to nějak nešlo, ale pak jsem se
rozjela a zanedlouho jsme se
s Romanem vypracovali na pickerskou špičku. Bohužel, byli
jsme tak dobří, že jsme pak
celou úrodu na Saritě vysbírali
za tři dny. Naštěstí jsme dostali nabídku pracovat v konkurenčním sousedním sadu, a tak
jsme v Cromwallu ještě chvilku
zůstali. Platili dobře a nám to
pickování šlo...
Našeho supervisora Johna
jsem nejdřív úplně nesnášela,
ale pak se projevil jako úplně
super chlap a dokonce se naučil
česky volat „poslední kyblík”
když se blížil konec sbírání. Čechů tu bylo hafo... Bydleli jsme
na farmě v Saritě, kde jsme
potkali dva sympatické české
páry (s Pepou z Budějovic jsme
zavzpomínali na Budvárek
a s Martou z Brna zas na Duck
bar v Kamence). Odpoledne
jsme většinou bývali unavení,
a tak jsem společenským životem příliš nežila.”
Tolik krátce jen několik
o tom, jak lze studentský život
obohatit o pobyt u protinožců,
vydělat si peníze na poznávání
krajiny i letenku domů a ještě
se zdokonalit v angličtině. Pro
ty, kteří se chtějí po studiích
u nás věnovat profesně ovocnářstvím, je to i příležitost, jak
získat nové poznatky z velkých
plantáží i menších sadů pro
další podnikání.
2/2012
INZERCE
AGRO CS a. s.
EKOAKVA LABORATOŘ
Říkov 265
552 03 Česká Skalice
tel.: 491 457 148,161, fax: 491 452 687
e-mail: [email protected], www.agrocs.cz
Chcete dobrou sklizeň? Nechte si udělat rozbor půdy! Nechte si poradit, čím půdu hnojit!
Hodnoty pH, hořčíku, vápníku, draslíku a fosforu jsou nejdůležitější informace o Vaší půdě.
Co pro to můžete udělat?
Odeberte zeminu z hloubky kořenového systému pěstované rostliny, rovnoměrně z 10–20 míst celé plochy
záhonu, nebo jedná-li se o sad či vinici pak minimálně z 30 míst pěstebního bloku. Zeminu důkladně
promíchejte a přibližně 1 kg dejte do označeného igelitového sáčku. Ke vzorku napište své jméno
a adresu, telefonní kontakt, případně e-mail. Uveďte druhy pěstovaných rostlin, na které chcete
doporučit hnojení.
Kam zajít?
Do budovy laboratoře v areálu firmy AGRO CS a. s. Česká Skalice nebo je možno vzorek na adresu laboratoře
zaslat poštou.
Předání výsledků?
Předání výsledků nejpozději do 3 týdnů.
Výsledky včetně hodnocení obdržíte poštou po zaplacení faktury
nebo přímo v laboratoři AGRO CS a. s. Česká Skalice.
Kolik zaplatíte?
Cena celkem za rozbor a hodnocení včetně DPH je 420 Kč
Při rozboru ovoce, zeleniny nebo půdy na těžké kovy je stanovení živin v půdě zdarma.
JARNÍ NABÍDKA PRO VINAŘE, SADAŘE, ZAHRÁDKÁŘE!
Chcete se dozvědět více o činnosti a dalších nabídkách laboratoře?
Dotaz můžete zavolat nebo zaslat poštou či e-mailem na naši adresu.
2012/2
VINAŘ SADAŘ
61
OVOCNÁŘSTVÍ
Vícerychlostní systém
integrované produkce?
V samotném závěru lednových Ovocnářských dnů
v Hradci Králové přednesl
Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. z VÚRV Praha
přednášku, jejíž závěry (pokud by byly přijaty) by mohly
v blízké budoucnosti významně ovlivnit pěstování ovoce
v České republice.
Ing.Michal Vokřál, CSc.
Nejde o systém integrované
ochrany ovoce jako takový.
Když slyšeli ovocnáři, že uplatňování principů integrované
ochrany bude od 1.1.2014 povinné i pro jejich kolegy „polaře“ mohli se třeba i škodolibě
usmívat a říkat si, že konečně
došlo i na polní plodiny.
Co přinesou 2-3 příští
roky pro vývoj integrované ochrany rostlin (IOR)?
Podle Prof. Kocourka dojde
v tomto období jednak ke změnách legislativy EU i ČR, jednak k úpravám v regulaci pesticidů z integrované produkce
zejména ve vztahu k trhu, obchodním řetězcům, apod.
Z hlediska legislativy bude
hybnou silou Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/128/ES ze dne 21.října
2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství
za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů.
Účinnost této Směrnice se
zcela pochopitelně promítne
i do tuzemské novely zákona
č. 326/2004 Sb.o rostlinolékařské péči a vše vstoupí v platnost
od 1.1 2014.
Udržitelné používání pesticidů je nový termín, kterým se
zdůrazňuje regulace pesticidů
a omezování jejich negativních
dopadů na životní prostředí
a zdraví člověka.
Je třeba připomenout, že Integrovaná ochrana byla v ČR
62
VINAŘ SADAŘ
uplatňována až dosud dobrovolně na základě doporučení
a nebo v systémech integrované
produkce byla základem pro
dodržování Směrnic.
Hlavním důvodem přijetí
těchto Směrnic byly polní plodiny, protože v ČR i v EU se
zde používají jenom dílčí prvky
systému integrované ochrany
rostlin nebo jsou uplatňovány
postupy a metody které jsou
naopak zcela v rozporu se zásadami IOR.
Co čeká pěstitele
Resp. jak se zásady IOR promítnou do integrované produkce:
Jedná se celkem o 8 obecných
zásad IOR ze Směrnice i z návrhu Vyhlášky o prevenci proti
výskytu škodlivých organismů.
Těmi zásadami jsou:
■ metody monitorování a systému varování
■ používání ekonomických prahů
škodlivosti a metod signalizace
■ management ochrany rostlin
ve smyslu výběru a preference
nechemických prostředků,
■ výběr selektivních přípravků
k přirozeným nepřátelům,
■ používání pesticidů v nezbytném rozsahu,
■ uplatňování antirezistentních
strategií,
■ ověřování úspěšnosti provedených ochranných opatření
Zásady a povinnosti se nebudou
týkat jenom samotných pěstitelů
plodin, ale určitý díl bude také
připsán jednotlivým státům.
Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc
Povinnost státu
Povinností států EU vůči profesionálním uživatelům pesticidů (nový termín) bude v červnu
2013 (půl roku před nabytím
Směrnice) zveřejnění potřebných informací pro pěstitele
ve formě tzv. Metodických postupů na podporu uplatňování
integrované ochrany dle jednotlivých plodin. Metodické postupy bude zveřejňovat v ČR SRS
na svých internetových stránkách.Zde budou zveřejňovány
také další informace týkající se
IOR. Informace budou poskytovány pěstitelům zdarma.
Nově se také počítá s tím, že
od 1.1.2014 budou existovat
akreditovaní
rostlinolékařští
poradci, kteří budou činnosti
v IOR zajišťovat. V tomto smyslu probíhá i příprava na Mze
a na SRS.
Od nové legislativy se v delším
časovém horizontu očekává:
■ zvýšení ekomomické efektivnosti
■ u polních plodin redukce ekonomicky
nezdůvodněných
aplikací přípravků
V obecné rovině se očekává, že
závazky státu vůči pěstitelům
budou větší než očekávané sankce za nedodržení principů IOR
Projekt „Analýza reziduí
pesticidů v ovoci a zelenině“
S výše uvedeným velice úzce
souvisí výsledky, kterých bylo
dosaženo při řešení společného projektu s názvem „Analýza reziduí pesticidů v ovoci a zelenině“ spoluřešitelů
VÚRV Praha, VŠCHT Praha
a VŠÚO Holovousy. Dosažené a již publikované výsledky projektu se bezprostředně
týkají pěstování ovoce v ČR
v blízké budoucnosti.
Principy integrované ochrany ovocných sadů nejsou ovocnářům cizí, převážná většina
z nich již dlouhodobě používá
Metodiku pro integrované systémy pěstování ovoce ( SISPO)
a i z hlediska vlastní existence
tyto principy bytostně respektuje a dodržuje.
To znamená, že se daří dodržovat ochranné lhůty i maximální limity reziduí pesticidů (MLR).
I z těchto důvodů se v ČR
překročení MLR projevilo
u ovoce a zeleniny v obchodních řetězcích jen u 1% dodaného zboží, což lze považovat
za velký úspěch potvrzení jeho
kvality, neboť v EU se jedná
o průměr 4%.
2/2012
OVOCNÁŘSTVÍ
Bohužel stále trvá velká nedůvěra spotřebitelů k informacím sdělovacích prostředků
o rizicích kontaminace produktů rezidui pesticidů a jejich vlivu na zdraví lidí.
I když podle Prof. Kocourka
v bioproduktech ve světě, EU
ani v ČR není regulován výskyt
pesticidů ( což je úplně stejné
jako MLR v konvenčních produktech), je v EU podle statistik
výskyt reziduí v bioproduktech
podle jejich druhu 10 – 20%.
V každém případě je třeba
respektovat, že spotřebitel je
i nadále nedůvěřivý. Zcela přirozeně se ptá, proč je jablko
z integrované produkce zdravější než z konvenční produkce.
Odpověď na tuto otázku je velice obtížná. Také výraz nízkoreziduální produkce je spíše
výrazem odrazujícím, protože
všechna rezidua v očích spotřebitele jsou špatná a propagace
bioprodukce je silnější.
V současné době přicházejí
v zahraničí obchodní řetězce
s požadavkem dodržování jimi
stanoveného tzv. akčního prahu.
Akční práh
Vysvětlil Prof. Kocourek jako
stanovené procento maximálního limitu reziduí které požadují obchodní řetězce. Někde se
proto namísto 100 % MLR požaduje jenom 30 %, jinde 50 %
nebo ještě něco jiného.
Co by bylo možné takto nabídnout samotnými pěstiteli,
na to ukazují prezentované výsledky výzkumu.Jde o jistou garanci akčního prahu ve smlouvách u tzv. nízkoreziduální
produkce, popř. bezreziduální
produkce nejen pro dětskou
výživu. Zda lze těmto požadavkům vyhovět nebo ne, to bylo
prezentováno na výsledcích
společného projektu.
Ukázky výsledků ze
společného projektu
V letech 2006 – 2009 byly provedeny analýzy v 96 vzorcích
ovoce ze sadů VÚRV Praha
Ruzyň a 225 vzorků ze sadů
v Holovousích. Celkem bylo
testováno 24 různých účinných
látek používaných v různých
2012/2
aplikačních režimech ochrany
sadů. Dosažené výsledky shrnul Prof. Kocourek takto:
1) existují modely degradace
pesticidů pro 24 účinných
látek
2) podle modelů degradace
bude možné prodlužovat
nebo zkracovat ochranné
lhůty tak, aby byly dodrženy
zvolené akční limity reziduí
3) většina ovoce se vešla do akčního limitu i 25 %
4) některé účinné látky pesticidů mají vysokou variabilitu,
mezi odrůdami, tedy nízkou
spolehlivost pro stanovení
ochranné lhůty
5) akční práh 70 % lze za současné situace garantovat bez
problémů
6) t.č. se zpracovávají metodiky, ve kterých bude možné si
zvolit akční práh, tedy nejenom 70 %, ale i 30 %, popř.
součet všech akčních prahů
pro všechny přípravky
7) budoucnost bezreziduální
produkce zatím je to tak,
že je závazná pro výrobce
dětské výživy a ten si určuje
podmínky. Bude-li někdo
chtít produkovat bezreziduální ovoce nejen pro dětskou
výživu, tak i tyto výsledky
to umožní, ale ekonomicky
to bude nákladnější, tedy
za vyšší cenu
pro všechny pěstitele bude asi
problémem. Řešení by mělo
spočívat na tzv. vícerychlostní
integrované produkci. Vyspělí
pěstitelé by mohli přejít na akční prahy např. 50 %, ti další
zůstanou např. na 75 % MLR.
To vše je více v rukou pěstitelů
než v rukou legislativy. Za zajímavý návrh lze považovat i to,
že ochranná známka SISPO by
mohla být doplněna i o garanci
akčního prahu.
Různé názory ovocnářů
Vícerychlostní systém
integrované produkce
Z přednášky Prof. Kocourka
vyplynulo, že pravidla systému
integrované produkce v ovocných sadech by mohla vypadat
v průběhu několika málo let
trochu jinak než dosud, lépe
řečeno mohla by být ještě přísnější. I když ze strany přednášejícího existují silné argumenty
pro takovéto vyjádření, zůstává
otázkou, zda vícerychlostní integrovaná produkce přináší výhody také pro její pěstitele.
A na to z pohledů pěstitelů
ovoce - praktiků jsou zcela přirozeně různé názory. To konec
konců potvrdil i kuloárový průzkum, který nevyznívá jednoznačně. Nejde v tomto případě
o to, kdo odpovídal a sdělil názor, jako spíše o to, jaký ten názor byl. Je proto pochopitelné,
že nejsou všechny jednoznačné,
a že je lze proto rozdělit zhruba
do dvou skupin:
Bude jen na pěstitelích, jak
a v jaké míře a jak rychle uspokojí zájmy obchodních řetězců,
tedy spotřebitelů. I když se zatím jedná jenom o zájem obchodních řetězců v zahraničí,
je jen otázkou času, kdy se něco
podobného objeví i v ČR. Zůstává otázkou, jak se akční prahy budou dále vyvíjet podle jejich zájmu. Přechod na přísnější
akční prahy je bezproblémový,
pokud se pohybujeme v úpravě
ze 100 % na 70 %, popř. na 50 %
MLR, aniž by to přinášelo jakékoliv problémy ovocnářům.
Přechod na nižší prahy (30 %)
může být problémový, hlavně
v nákladech. Z hlediska dalšího
vývoje se dá předpokládat, že
zavést přísnější akční prahy ze
systému integrované produkce
a) váhavé, vyjádřené těmito
myšlenkami:
■ není problém ani v současnosti dodržet stanovené ochranné lhůty protože v počtech
dnů je dostatečná rezerva
■ ochranné lhůty jsou vysoké
i proto, aby prošlo bez problémů i dovážené ovoce
■ jablka se i t.č. nechají vypěstovat téměř bez reziduí
■ že jsou jablka téměř bez reziduí však nikoho nezajímá
■ jde spíše o smýšlení konkrétního ovocnáře
■ v družstvech není ovocnář
hodnocen podle množství reziduí v ovoci, ale podle toho
jaký podíl kategorií 1. jakost
nebo výběr se mu podařilo
vypěstovat a jak se podaří
ovoce prodat
■ obchodní řetězce nezajímá to, co se jim dodává, ale
za jakou cenu se zboží dodává. Jakmile budou jablka
od zahraničních pěstitelů
jenom o 50 halířů lacinější,
není šance tam uspět s dodávkou.
■ v podstatě: všichni by to chtěli, ale nikdo není ochoten
za to zaplatit vyšší cenu
■ výchova spotřebitele v tomto směru bude trvat velice
dlouho
■ integrovaná produkce v zahraničí vypadá podstatně
hůře (v třídírně jablek byla
stejná vůně jako v našem
skladu přípravků)
b) odmítavé, vyjádřené těmito názory:
■ nelze eliminovat povětrnostní vlivy, které mohou odbourávání reziduí výrazně
zhoršit
■ pesticid je nejškodlivější slovo, barviva a jiné přídavné
komponenty spotřebitelům
nevadí
■ jsme papežštější než papež,
opět si samovolně něco komplikujeme a zpřísňujeme
■ finančně to nikdo neocení
Otázkou stále zůstává, jak přednosti, výhody či příznivě zdravotní aspekty takto v tuzemsku
vypěstovaného kvalitního ovoce sdělit veřejnosti a hlavně, jak
jí o tom přesvědčit.
Nejspíš se nemýlí ti, kteří
říkají, že t.č. v odbytu ovoce
dominuje výkupní cena. Lichá
proto není obava z preference
lacinějších dovozů.
Tou nejlepší zprávou je zpráva pro spotřebitele, že v české
kotlině dokáží pěstitelé ovoce
vyprodukovat kvalitní a zdravé
ovoce. Otázkou zůstává, zda
je to nejlepší zpráva také pro
pěstitele tohoto ovoce. V každém případě je integrovaná
produkce ovoce přidanou hodnotou v produkci zdravotně
bezpečných produktů. Osobně
bych proto zatleskal všem těm,
kteří by na nízkoreziduální
nebo bezreziduální produkci
ovoce přistoupili a současně si
dokázali „vydupat“ u odběratelů a zákazníků tomu i odpovídající cenu.
VINAŘ SADAŘ
63
OVOCNÁŘSTVÍ
Likvidace škod
na ovoci a révě vinné
Rakouská pojišťovna Österreichische Hagelversicherung,
v České republice známá jako Agra pojišťovna, je korektním
a spolehlivým partnerem zemědělských subjektů. Současně
se stala největším pojistitelem zemědělských rizik v centrální
Evropě. Tuto pozici upevňuje postupně od roku 2006, kdy
vstoupila na český trh.
Ing. Edita Křížová
Agra pojišťovna
Cílem Agra pojišťovny je
rychlá a spravedlivá pomoc
v případě škody. Rychlost dokazuje skutečnost, že pojistné
plnění je vypláceno v průměru
do 14 dnů od zakončení prohlídky poškozených porostů. Spravedlnost je zaručena
díky tomu, že stanovení škody
probíhá podle mezinárodně
uznávaných metodik a kritérií. Na přípravě metodiky
likvidace spolupracuje pojišťovna s dalšími zemědělskými
pojistiteli po celém světě. Je
třeba zmínit, že prezidentem
mezinárodního sdružení ze-
mědělských pojistitelů AIAG
je od loňského roku právě
Dr. Kurt Weinberger, předseda představenstva pojišťovny
Österreichische
Hagelversicherung.
Likvidaci škod u Agra pojišťovny provádí externí likvidátoři, zpravidla z řad klientů.
Sami jsou zemědělci, sadaři či
vinaři, odborníci ve svém oboru. Každý rok absolvují řadu
praktických i teoretických školení na přeshraniční úrovni.
Cenné zkušenosti čerpají také
z četných školení v Rakousku
Prohlídka škod ve vinicích je vždy důsledná
a z praktických prohlídek škod
společně s rakouskými a slovenskými kolegy. Likvidátoři
škodu neodhadují, ale stanovují a počítají na základě sčítacích lístků. Tím je zaručena
transparentnost celé likvidace
pro všechny zúčastněné.
Pojišťovna
investuje
jak
do vzdělávání likvidátorů, tak
do technického vybavení. Pro
letošní rok připravila nový
systém stanovení výše škody
pomocí přenosných počítačů, který je nejmodernějším
v České republice. „Likvidátoři
budou mít při prohlídkách poškozených plodin k dispozici
elektronické mapy pojištěných
pozemků. Díky nim se výrazně zpřesní stanovení výměry
v případě, že došlo k nerovnoměrnému poškození pozemku. Tento přenosný počítač
obsahuje navíc také systém sčí-
tacích lístků, který podstatně
urychlí výpočet škody,“ uvedla
Ing. Lenka Říčková, vedoucí
likvidační služby.
Změny klimatu, které se projevují extrémními výkyvy
počasí, nutí vinaře i sadaře
hledat způsoby ochrany své
produkce. Pojištění je nejjednodušší a nejjistější způsob,
jak ztrátám způsobeným nepřízní počasí čelit. Je proto
samozřejmé, že se podíl pojištěných sadů a vinic neustále zvyšuje. Agra pojišťovna
nabízí speciální produkty pro
pojištění ovoce a vinné révy.
Všechny běžné druhy ovoce
lze pojistit pro případ krupobití. To samé platí u ovoce pod
sítí, na konstrukci ochranných sítí se vztahuje navíc i riziko vichřice. Pojištěná rizika
u révy vinné jsou nadále jak
krupobití, tak i mráz.
Při stanovení výše škody se i v ovocných sadech využívají sčítací lístky
64
VINAŘ SADAŘ
2/2012
INZERCE
Do vašich
vinic a sadů
traktory
Landini REX
traktor roku 2011
MOREAU AGRI, spol. s r.o.,
987 03 Huštěnovice 370
GSM brána: +420 724 041 340,
Tel.: 572 586 032-4
www.moreaugri.cz
2012/2
VINAŘ SADAŘ
65
OVOCNÁŘSTVÍ
PILNÝ A OTUŽILÝ JAKO
ČMELÁK
Čmelák je daleko víc pracovitější než včela a společně dokáží
zvýšit sklizně v sadech a na polích o více než deset procent.
Navíc jsou čmeláci otužilejší, takže zvládají opylení i při
chladném počasí, kdy včely nelétají. To si uvědomují i mnozí
velkosadaři, kteří nechtějí nechat opylení náhodnému vlivu
počasí a umísťují před rozkvětem stromů do sadů „čmelníky“,
tedy domečky pro čmeláky.
Text a foto: Zdeněk Kulhánek
Více se o užitečnosti čmeláků
dozvěděli převážně zemědělští novináři na tiskové besedě, při níž vystoupili zástupci
České akademie zemědělských
věd Mgr. Jan Lipavský, CSc.
a RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
různé negativní vlivy chorob a škůdců. Svou roli také
hraje nedostatečná potravní
nabídka způsobená zejména
Dřevěný čmeláčí domeček
Dostatek potravy
opylovačům
V Americe, Evropě ale i u nás
v posledních desetiletích dochází k výraznému poklesu
opylovačů v krajině. Důvodem jsou její změny spojené
s rostoucí chemizací a intenzifikací zemědělské výroby, dále
RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
pěstováním
zemědělských
monokultur. Pokles opylovačů
je doprovázen úbytkem druhové rozmanitosti a pestrosti
přírody. Ekologové a zemědělci se tímto problémem začali zabývat a snaží se odvrátit hrozbu v podobě porušení
ekologické rovnováhy.
Jednou z možností, jak
může člověk podpořit opylovače i doma na své zahradě, je
výsev rostlin, které opylovačům poskytují dostatek pylu
a nektaru.
Vděčíme jim za třetinu
potravín
Polystyrenový úl pro čmeláky v ovocných sadech ve Strančicích
66
VINAŘ SADAŘ
V naší středoevropské oblasti
je až 80 % rostlin odkázáno
na přenos pylu hmyzem, kde
hraje nejdůležitější roli včela
medonosná. Jedná se především o ovocné dřeviny jako
jabloně, hrušně, švestky, třešně, meruňky, ale i angrešt,
maliny a jahody. Studie dokládají, že zhruba jedna třetina
toho, co člověk konzumuje,
by neexistovala bez opylovací
činnosti včel.
Pomohli výzkumníci
z Troubska
Již v první polovině 80. let
byly pícninářskými výzkumníky
v Troubsku chovány samotářské
včely (čalounice mateřídoušková a šedosrstka tolicová). V současné době se troubské pracoviště zabývá výzkumem chovu
několika druhů čmeláků. Chov
čmeláka zemního je již zvládnut
natolik, že je možné ho dodávat do míst, kde je momentálně
opylovačů nedostatek. Důležité
je, že se jedná o domácí rasu,
takže jeho opětovné vypouštění
do přírody je v souladu se zásadami ochrany biodiverzity. Chov
dalších druhů by v budoucnosti
mohl sloužit jako zdroj materiálu k návratu do míst, kde již tyto
druhy vymizely.
Přezimuje jen čmeláčí
královna
Základní rozdíl v životním
cyklu včelí a čmeláčí kolonie je
v tom, že čmelák žije v jednoročních koloniích a reprodukci
zabezpečuje oplodněná matka
2/2012
(královna), která jediná přezimuje. S novým teplým jarem
se probouzí ze zimního spánku
a hledá zdroj potravy a vhodné
místo pro založení nové rodiny.
Pohlavní generace se v přírodě líhne koncem léta, když se
spáří mladé matky se samečky
– trubci (slovensky trúdy). Jarní
sluníčko už neuvidí stará královna – matka –, upracovaná,
neschopná letu. Umírá spolu se
zbývajícími dcerami – dělnicemi
– hlady a zimou. Do zimy uhynou i trubci, kteří zůstávali i přes
noc venku, zavěšeni na květech.
liví na teplotu venkovního prostředí, postačí jim už 5 °C, kdy
se ještě včely drží v úlu. Ve volné přírodě čmelák navštěvuje květy i za větrného počasí
(při rychlosti větru až 70 km/
hod.). Při opylování má vyšší
produktivitu než včela. Navíc se
svým delším sosáčkem, na rozdíl od včely, dostane i do květů
s dlouhými květními trubkami.
Čmeláci netrpí takovými
chorobami jako včely a navíc nemají společné nepřátele
a za potravou létají od rána
do večera.
Vědci jim upravili podmínky
Opylují ve strančických
sadech
Za pouhé tři dny po narození
čmelákovi ztvrdne pokožka,
napnou se křidélka a vybarví
se (podle druhů). Další den už
čmelák vylétá z hnízda ven –
za pastvou v podobě nektaru
a pylu.
Toto
samozřejmě
platí
i ve velkochovech. Tam však
vědci museli moderními technologiemi zajistit, aby byl dostatek čmeláků po celý rok.
První pokusy o chov čmeláků
jako opylovačů semenářských
porostů na úrovni sezónního
a laboratorního chovu se datuje
od poloviny 20. století. Před 30
roky však odborníci dosavadní
přístup radikálně přepracovali.
Po mnoha experimentech pro
potřeby opylování velkého rozsahu zvládli kontinuální chov
čmeláků jako opylovače pro porosty zeleniny a semenářských
plodin ve sklenících.
Létají už při pěti stupních
V mnoha ohledech jsou výhodnější než včely. Nejsou tolik cit-
Mezi netradiční a spíše účelově zaměřené hobby patří chov
čmeláků. Vzhledem k jejich
schopnosti opylovat i ty květy,
které včely nezvládnou, je jejich
ochrana a rozšiřování velmi záslužnou činností.
Základem je mít vhodný
úl a na jaře odchytit plodnou
samičku, která hledá vhodné
místo pro založení kolonie. Již
několik let využívají čmeláky
k opylení v rodinné ovocnářské firmě Nedbalů ve Strančicích, v okrese Praha-východ.
Před
rozkvětem
umísťují
do sadů pod sítěmi polystyrenové úlky, z nichž i v chladných dnech, kdy včely nelétají,
je vidět kolem nich čilý ruch.
Jejich význam vzroste zejména chladném období kvetení
ovocných stromů. V okamžiku, kdy teplota stoupne nad 12
stupňů, posílí opylovací službu
deseti tisíce včelích létavek.
Společně zajišťují žádanou násadu budoucí úrody ovoce.
INZERCE
OVOCNÁŘSTVÍ
Rozkvetlý sad pod fólií
2012/2
VINAŘ SADAŘ
67
OVOCNÁŘSTVÍ
Skúsenosti pri zakladaní
marhuľovej výsadby
Zakladanie sadu je podľa nášho názoru jedným z najdôležitejších
úkonov v ovocinárstve. Keďže sa jedná o trvalú kultúru,
aj najmenšie prešľapy znamenajú v neskoršom štádiu pre ovocné
stromy stres a tým pádom aj relatívne veľký dopad na rast
a rodivosť. Je preto nesmierne dôležité premyslieť si každý krok
pri tomto úkone a v ničom sa neuponáhľať.
Text: Ing. Ján Mezey, PhD., SPU Nitra
Foto: Ján Mezey, Veronika Toroková
Ručné hĺbenie jám je síce drahé,
ale má svoj význam
Následná zálievka po výsadbe
Skrátenie terminálu vo
výške 1,0-1,3 m a ponechanie
letorastov zrezaných
na vnútorný púčik na dĺžku
100-150 mm
68
VINAŘ SADAŘ
Práce pri zakladaní marhuľového sadu vo Svätom Petri začínali
ešte dávno pred objednaním
výsadbového materiálu, a to
dôkladným prieskumom trhu
vo vzťahu k odrodovej skladbe, podpníkom a stanovištným
podmienkam. Navštívili sme
mnoho výsadieb, kde sme konzultovali najmä vzťah medzi pôdou, podpníkom a odrodou.
Samotná obec sa nachádza
v prvej oblasti vhodnosti pre
pestovanie marhúľ v nadmorskej
výške 122 m s priemernou ročnou teplotou 10,2 °C a ročným
úhrnom zrážok 350-500 mm.
Oblasť je vhodná pre pestovanie všetkých druhov veľkého
a drobného ovocia intenzívnym
spôsobom a takisto patrí medzi
najkvalitnejšie vinohradnícke
rajóny s kategóriou B1.
Z našich skúseností vyplýva, že pri výbere stanovišťa pre
marhule je najdôležitejší starostlivý výber lokality. Veľmi
významná je poloha a reliéf terénu, kedy vo väčšine prípadov
vylučujeme roviny, z ktorých
nemôže studený vzduch odtekať, drží sa nad úrovňou terénu
a spôsobuje mrazové poškodenia, najmä v období kvitnutia.
Ako vhodné sa javia svahy
so SZ orientáciou, kde je síce
nástup vegetácie pomalší, ale
práve tento fakt môže zabrániť
mrazovým poškodeniam v období kvetu. Nutné je samozrejme vylúčiť uzavreté polohy,
ale aj svahy, na ktorých úpätí
je prekážka brániaca stekaniu studeného vzduchu (napr.
stromoradie).
Prioritu kládli na skoré
odrody Pincot a Sylvercot
Pri odrodovej skladbe sme
kládli dôraz na atribúty ako
orientácia na kvalitu plodov,
možnosť schopnosti dlhšieho
transportu, požiadavka producenta, aby časť úrody bola realizovaná v blízkom okolí, postupné dozrievanie odrôd a kvalitný,
certifikovaný materiál. Väčšiu
časť výsadbového materiálu sme
objednali vo firme Okoplant
International a zvyšných 16 %
vo firme Plantex. Výsadbovým materiálom boli dvojročné stromčeky v kvalite 3+, 5+,
7+. Materiál sme objednávali 2
roky dopredu, k nákupu došlo
na jeseň roku 2009. Transport
bol uskutočnený na zakrytom
návese, kvôli čo najmenšiemu
obschnutiu koreňovej sústavy.
Prezimoval v rigoloch hlbokých
cca 0,5 m na chránenom mieste
v blízkosti výsadby.
Tabuľka popisuje odrodovú
skladbu, použité podpníky, počet kusov a poradie dozrievania
jednotlivých odrôd. Prioritu
odroda
Pinkcot
Sylvercot
podpník
Montclar,
Rubira, BSB1
Montclar, Rubira, BSB1
Dvojročný výsadbový materiál
po defoliácii pred vyoraním
Transport z miesta zimovania
v kadiach s vodou
Po druhom stupni DSR dostávame
výhony v ideálnej polohe pre
diferenciáciu kvetných pukov
počet kusov
dozrievanie
972
1.
861
1.
Orangered
BSB1
780
2.
Goldrich
Montclar
824
3.
Kioto
Montclar
497
4.
Maďarská
Rubira
500
5.
Tardicot
Montclar
450
6.
2/2012
OVOCNÁŘSTVÍ
sme kládli na skoré odrody
Pincot a Sylvercot, ktoré sú zastúpené v najväčšej miere a sú
momentálne najvyhľadávanejšími marhuľami na trhu. Ako posledne dozrievajúcu odrodu sme
zvolili Tardicot, ako transportnejší variant k odrode Bergeron.
Obtiažne transportovateľná odroda Maďarská bola navrhnutá
z dôvodu realizácie a dopytu
predaja v blízkom okolí.
Ujateľnosť stromčekov
po výsadbe bola 99,9 %
Samotná lokalita má rozlohu 5,2
ha a je to juhozápadne orientovaný mierny svah, takže tu
je možnosť stekania studeného
vzduchu v predjarnom období.
Pôda je veľmi ľahká, piesočnatá.
Pred výsadbou bola pôda upravená rigoláciou do 0,7 m a bol
aplikovaný MH v dávke 80 t/ha.
Jamy boli kopané ručne.
Transport stromčekov prebiehal
zo zimoviska na prívese s kaďami s vodou, takže koreňový
systém nemal šancu obschnúť.
Stromčeky putovali priamo
z kadí do jám a boli zahrnuté
pôdou. Miesta očkovania boli
cca 0,1 m nad zemou a toto bolo
orientované na sever. Následne po výsadbe boli stromčeky
okamžite zaliate vodou. Ujateľnosť stromčekov po výsadbe
bola 99,9 %.
Bezprostredne po výsadbe
bol urobený aj povýsadbový
rez. Ako prvé bolo urobené
skrátenie terminálu na výšku
1,1–1,3 m, nasledoval výber 3-5
vhodných výhonkov rozmiestnených do priestoru v ideálnom
Šittov rez počas vegetácie
2012/2
Rôzne typy stromčekov vyžadovali individuálny prístup
prípade zvierajúcich 90° uhol vo
vzdialenosti min. 50 mm nad sebou o hrúbke 10-15 mm.
Nasledovalo ich skrátenie
na 2-3 púčiky, a to na vnútorný
púčik, teda prvý stupeň dvojstupňového sektorového rezu
(DSR). Všetky ostatné výhony
zo stredníka aj z kmienka boli
odstránené. Po reze boli väčšie
rany zatreté latexovou farbou.
Keďže bol výsadbový materiál
pri takomto počte stromov nehomogénny, museli sme ku
každému stromčeku pristupovať
individuálne. Rez bol vykonávaný dvomi pracovníkmi 8 hodín
denne po dobu 5 dní. Celkový
počet hodín bol cca 80, počet
rezov na jeden strom vychádzal
v priemere na 20, počet stromov na jedného pracovníka bol
500 ks denne.
Dôraz na rezy
Predjarný rez v druhom roku
po výsadbe bol zameraný
na druhý stupeň DSR na tých
výhonoch, ktoré neboli týmto
rezom ošetrené v lete, pretože
vtedy boli príliš slabé. Opätovne
bol vykonaný prvý stupeň DSR,
teda rez na vnútorný púčik. Pri
príliš dlhých výhonoch bol spravený rez na prevod na vhodný,
do priestoru smerujúci výhon.
Rovnako boli odstránené nepotrebné, zahusťujúce, križujúce
a dovnútra koruny rastúce výhony. Veľmi dôležitým úkonom
bolo odstránenie konkurenčných výhonov na stredníku.
Počas vegetácie bol aplikovaný podobný rez ako v predchádzajúcom roku. Navyše bola veľmi potrebná prebierka plodov,
najmä na stredníku. Tieto práce
neboli urobené v dostatočnej
miere, čím došlo k jeho ohnutiu
a následnému posilneniu rastu
bočných výhonov. Chybu vidí-
me v nedostatočnej prebierke
terminálu a absencii oporného kolíka. Z tohto dôvodu bol
predjarný rez v roku 2012 orientovaný na posilnenie dominancie stredníka odstránením,
resp. skrátením silných bočných
výhonov. Rovnako bolo uplatňované Zahnovo pravidlo, ktoré
hovorí o potrebe odstránenia
bočného konára v prípade ak
dosahuje polovicu priemeru
stredníka. Násada kvetov sa
ukazuje ako veľmi silná, takže
opätovne bude potrebné spraviť
relatívne silnú prebierku plodov,
najmä na stredníkoch. Rovnako
bude potrebné urobiť komplexy
letných rezov v príslušnom období, t.j. druhý stupeň DSR, Šittov rez a vylamovanie letorastov.
V tomto roku, teda v treťom,
budeme úrodu regulovať na hranicu 50-65 % maximálnej úrody,
v závislosti od odrody a kondície stromu.
Podľa prednášky, ktorú prezentovali Doc. Oleg Paulen, PhD. a
Ing. Ján Mezey, PhD. na seminári
v Popradne
Stromček po reze na jar
druhého roka po výsadbe
Rez na jar v druhom roku
po výsadbe. Druhý stupeň DSR
a odstránenie príliš silných
a nevhodných výhonov
Veľmi dôležitým úkonom je
odstránenie konkurentov stredníka
Príliš veľká násada plodov
spôsobila ohnutie stredníka
VINAŘ SADAŘ
69
OVOCNÁŘSTVÍ
Základná organizácia SZZ Topoľčianky
Degustácia vína v roku 2010
Obec Topoľčianky sa nachádza na severnom výbežku
Podunajskej nížiny, z jednej strany chráneným Tríbečským
pohorím, z druhej strany chráneným Pohronským Inovcom.
Tieto priaznivé geomorfologické podmienky a klíma predurčujú
túto oblasť na pestovanie ovocia, viniča a zeleniny. Je to jedna
z najsevernejších oblastí pestovania viniča na Slovensku,
tradícia pestovania siaha až do 18. storočia, ale najviac
sa preslávilo víno z Topoľčianok pod značkou Chateau
Topoľčianky počas prvej Československej republiky, kedy sa
Topoľčianky stali letným sídlom prezidenta T.G. Masaryka
a víno z Topoľčianok sa stalo známym v celej Československej
republike. Aj vďaka tomu sa Topoľčianky stali jedným z centier
vinárstva v Nitrianskej vinohradníckej oblasti. Dodnes tradíciu
vinárstva úspešne rozvíjajú Vinárske závody Topoľčianky.
text a foto: ZO SZZ Topoľčianky
Vinobranie v Topoľčiankach
zakaždým s účasťou všetkých
generácií
Jedna z výstav ovocia, zeleniny,
kvetín...
Prvé pokusy o organizovanie
záhradkárskej činnosti v Topoľčiankach sa objavovali už
v polovici minulého storočia,
v roku 1958 vznikla Základná
organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov v Topoľčiankach
pod vedením p. učiteľa Sviteka.
Zo začiatku mala organizácia
32 členov, organizovali hlavne
poradenskú činnosť pri výsadbe
sadov a vinohradov. Postupne sa
zvyšoval počet členov aj ich aktivity, rôzne prednášky, zájazdy,
organizovali sa regionálne výstavy ovocia. Po roku 1989 na-
stal útlm, podobne ako v iných
základných organizáciách Slovenského zväzu záhradkárov
a pokles počtu členov. Obrat nastal v roku 1995, keď Základná
organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov v Topoľčiankach
na základe iniciatívy svojho
predsedu doc. Ing. Františka
Benčaťa, DrSc. a za finančnej
pomoci svojich členov odkúpila
od firmy Old Herold z Trenčína pestovateľskú pálenicu, čím
si zabezpečila hospodársku sebestačnosť a mohla začať rozvíjať rôzne aktivity. Túto pálenicu
prevádzkujeme už vyše 15 rokov
a postupne zveľaďujeme. Urobila sa oprava budovy, výstavba
prístavby, výmena kotlov a ďalších zariadení. V pálenici sú
počas sezóny zamestnaní dvaja
pracovníci a jej prevádzka si vyžaduje intenzívnu starostlivosť.
Vďaka činnosti pestovateľskej
pálenice a pre ďalší rozvoj pestovania ovocných drevín sme
našim členom zakúpili ovocné
stromčeky, v roku 2009 slivky
a v roku 2011 marhule a jablone,
každý člen základnej organizácie
dostal jeden stromček zadarmo.
Ďalším dôležitým medzníkom bolo spojenie záhradkárov
a vinohradníkov v obci v roku
2005. Na základe iniciatívy
vtedajšieho predsedu ZO SZZ
PhDr. Ernesta Haspru sa rozšírila jej činnosť a otvorili sa nové
možnosti pre vinohradníkov.
Do organizácie pribudlo 92 vinohradníkov.
V súčasnosti je predsedom
organizácie Miroslav Toman.
Základná organizácia SZZ
Topoľčianky má 258 členov
a bohatú celoročnú aktivitu.
Výročná členská schôdza ZO SZZ s množstvom podnetov
Začiatkom marca sa v Topoľčiankach zišlo 150 členov jednej
z najväčších ZO SZZ na Slovensku
(celkový počet 258), aby zhodnotili
činnosť zväzu za uplynulý rok.
text a foto: Veronika Toroková
Profesor Hričovský ďakuje
za dodatočnú gratuláciu
k okrúhlemu jubileu
Záujem o záhradkársku činnosť
v Topoľčiankach dokumentuje
fotografia
70
VINAŘ SADAŘ
O aktivitách a bohatej činnosti
zväzu informuje príspevok Ing.
Jaroslava Hrdloviča, my len pridáme úryvky z príhovorov vzácnych hostí, prof. Ivana Hričovského a JUDr. Juraja Korčeka,
ktorí sa schôdze zúčastnili.
Pán profesor poďakoval za
dodatočnú gratuláciu k jeho
nedávnemu okrúhlemu výročiu a potom už prešiel na svoju doménu – ovocie. Apeloval
na záhradkárov, aby kupovali
odolné odrody, jedli veľa ovocia, pričom vo výžive zdôraznil
význam konzumovania sliviek.
S povzdychom vyslovil obavu,
že o 3-4 roky nebude Slovensko
sebestačné v ničom. Tiež sa vyjadril, že na Slovensku sa v priemere vypije 13,7 l vína za rok
a že by bolo dobré sa dopracovať
na spotrebu 20 l/rok na úkor tvrdého alkoholu, ktorého sa pije
nadmerné množstvo.
V podobnom, viac menej
pesimistickom duchu bolo vystúpenie JUDr. J. Korčeka: „Darmo dnes budeme plakať, že štát
na dovoz ovocia, hlavne jabĺk,
a zeleniny vynakladá státisíce
a snáď milióny eur a že v slovenských sadoch by sa dalo vytvoriť
tisíce pracovných miest, ktoré
nepotrebujú ani diaľnice, ani
preškolenia na úradoch práce...
Vždy je dobré pozrieť sa, čo sa
deje za plotom. Napr. vo Veľkej
Británii či v USA domáce pestovanie prežíva obrovský boom.
Nám bude trvať ešte 20 rokov,
kým na dôležitosť domáceho
pestovania prídeme. Ale myslím, že mnohí z vás už pre svojich potomkov nechcú virtuálne
ovocie, zeleninu, kvety, ktoré sú
síce v obchodoch perfektne nasvietené, ale kým sa dostanú na
naše pulty prekonajú v priemere
1 500 km, oberajú sa podtrhnuté, sú chemicky ošetrované nielen počas vegetácie, ale i voči
skladovacím chorobám a sú bez
chuti a vône“.
2/2012
OVOCNÁŘSTVÍ
Vinohradníci a ovocinári si už zvykli na súťaže o zlaté nožnice
v reze viniča hroznorodého a ovocných drevín, na ktorých sa
stretávajú v hojnom počte. Spravidla sa konajú každý rok, ale
sú aj výnimky, napr. keď pre víťazov celoslovenskej súťaže v reze
viniča organizujú usporiadatelia akcií fi.
Bahco a Agrofox účasť na medzinárodnej súťaži vo Francúzsku.
Pre tento rok si vymysleli ďalšiu novinku. Seniorov nechali rok
odpočívať a dali priestor mladým.
O úspešnosti akcie svedčí nasledujúca fotodokumentácia.
Na začiatku stretnutia sa súťažiacim študentom z odborných stredných škôl prihovoril Ing. Marián
Varga, predseda Ovocinárskej Únie
SR. Vyjadril potešenie z ich účasti
a podporil ich v tom, aby sa tomuto
koníčku venovali naďalej. Najkrajšie však bolo jeho vyjadrenie mimo
publika, keď povedal: „Každému zo
študentov som podal ruku. A bol
som veľmi spokojný. Boli to ruky,
ktoré často pracujú s nožnicami“.
text a foto: Veronika Toroková
V úvode súťaže v reze ovocných drevín sa juniorom prihovorili ľudia, ktorí sa o uskutočnenie podujatia zaslúžili. Prvý sprava Ing. Jozef Čarada,
podpredseda PD Čachtice, ktorý súťažiacim poskytol priestor na rez v ich
ovocnom sade, tiež starosta obce Čachtice, Ing. Andrea Líšková, organizátorka a vlastníčka licencie súťaže, Ing. Samuel Michálek, člen komisie,
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD., predseda komisie a Ing. Leo Kopečný z firmy
Bahco, pod značkou ktorej sa predáva široká škála prístrojov a náradia
do vinohradov vyrábaných vo firme SNA.
doc. Oleg Paulen po príchode do sadu inštruoval súťažiacich, akým chybám
sa majú vyhýbať. Jeho výklad bol ako vždy maximálne odborný, akurát, ako
priznal, sa trocha neisto cítil za megafónom, do ktorého hovoril po prvýkrát.
Nič netušiaca súťažiaca Kristína Golianová zo SOŠ Záhradníckej v Piešťanoch. V sade predviedla výkon, ktorý komisia ocenila ako najlepší a tak sa
stala víťazkou a držiteľkou zlatých nožníc.
Organizátori sa rozhodli, že súťažiacim študentom po ukončení súťaže vysvetlia na jednotlivých stromoch, akých chýb sa dopustili. Pripomienky
doc. Paulena, Ing. Mezeya, Ing. Micháleka či Ing. Čaradu (ktorý sa pozícii
v hodnotiacej komisii bránil) boli hodnotné a hlavne poučné. Na stromoch
sa opakovane vyskytovali rovnaké chyby a nie je pochýb o tom, že študenti si
to zapamätajú. Až potom prešla komisia k anonymnému hodnoteniu.
2012/2
Na súťaži v reze ovocných drevín excelovala SOŠ Záhradnícka Piešťany. Jej študenti obsadili prvé tri miesta. A keď sme
pri vyhodnotení, dodajme, že
na budúci rok sa organizátori
vrátia k meraniu času rezu, ktorý
slúži ako pomôcka pri rovnakom
bodovom hodnotení. Tento rok
túto pomôcku vynechali a tak
museli na základe bodov udeliť
dve tretie a dve štvrté miesta.
VINAŘ SADAŘ
71
OVOCNÁŘSTVÍ
VALNÁ HROMADA SISPO
ve znamení nízkoreziduální produkce
Valná hromada jakékoliv firmy či společnosti může být
dodržováním její programové struktury hodně nudnou
záležitostí.
To však neplatilo o Valné hromadě SISPO Holovousy konané
dně 27.3.2012 v sále Motorestu Milovice.
Přízemí i balkon sálu zaplnilo 179 účastníků,
kteří se dověděli řadu zajímavých informací.
Ing.Michal Vokřál, CSc.
Velká příležitost
Jako velkou příležitost pro
VŚÚO Holovousy, s.r.o. vidí
jeho ředitel Ing. Jaroslav Vácha
v možnosti realizace projektu
nového ústavu. Po pětiletém
úsilí se podařilo nejen zvítězit
v boji s bruselskými požadavky,
ale hlavně získat reálný příslib
finančních prostředků na jeho
výstavbu. Od ministerstva školství již ústav dostal rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši
567 milionů korun. Z 85 procent ji uhradí Evropská unie
a zbylou část Česká republika.
Samotná stavba areálu bude stát
395 milionů korun.
Nyní však možná začíná ještě
obtížnější etapa – vypsání soutěže na dodavatele stavby. Začít
stavět by se mělo ve druhé polovině letošního roku. Celý areál včetně rekonstrukce skladu
ovoce by měl být hotov do konce roku 2015. Po jeho uvedení
do provozu se kromě jiného počítá s prohloubením spolupráce
ústavu s produkční sférou.
72
VINAŘ SADAŘ
Zhodnocení činnosti
SISPO za rok 2011
Všichni zúčastnění s velkou pozorností vyslechli zprávu o činnosti SISPO v roce 2011 přednesenou Ing. Martinem Ludvíkem.
SISPO existuje již 22 let a jen
za poslední desetiletí se počet
jeho členů rozšířil pětinásobně.
SISPO v současné době eviduje 283 členů s celkovou výměrou 11 500 ha ovocných
sadů, což reprezentuje 65 %
všech ploch sadů.
K hlavním činnostem v roce
2011 patřila propagace v regionech, uspořádání několika
odborných seminářů, administrace dotace na restrukturalizaci sadů, prezentace integrované
produkce ovoce, spolupráce
s MZe a SZIF, vyjednávání minoritních registrací, spolupráce se zahraničím, propagační
činnost spočívající ve vydávání
vlastních letáků, plakátů aj.
Do výčtu činností lze zahrnout i vedení stále aktuálních
webových stránek, publikace
ředitel VŚÚO Holovousy, s.r.o. Ing. Jaroslav Vácha
mnoha článků o integrované
produkci, umístění Směrnice
MZe pro integrované systémy
pěstování ovoce do Věstníku MZe a v neposlední řadě
i úspěšnou propagaci českého
ovoce prostřednictvím evropské nominace do Ceny futurum
(Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2011).
Neméně úspěšně pokračuje
také 2. ročník monitoringu reziduí pesticidů v ovoci.
Projekt „Nenápadné úspory“
významným cílem je příprava podkladů k výchově mladé
generace, studentů 2. stupně
základních škol a středních
škol v chápání dopadů produkce a distribuce italských jablek v českých supermarketech
na životní prostředí.
Výsledky až dosud nebyly nikde publikovány. Zjištění v neprospěch dovezeného ovoce
jsou více než výmluvná, neboť
ve všech sledovaných parametrech zatěžuje životní prostředí
více než jeho domácí produkce:
představuje spolupráci SISPO
s ministerstvem životního prostředí. Cílem projektu bylo porovnat jak jednotka produkce
(1 tuna ovoce) zatěžuje životní
prostředí. Dalším a neméně
globální oteplování : + 130 %
poškození ozonové vrstvy: + 120 %
acidifikace: + 255 %
tvorba fotooxidantů: + 249 %
dopady eutrofizace: + 190 %
2/2012
OVOCNÁŘSTVÍ
Samozřejmě je třeba přiznat, že významným faktorem
v tomto případě je doprava.
Monitoring obsahu reziduí pesticidů v ovoci
V režii SISPO pokračovalo
v roce 2011 již druhým rokem
vlastní šetření týkající se obsahu reziduí v jablkách. Výměra všech podniků u kterých
byly provedeny rozbory činila
1830 ha. Bylo dosaženo těchto
zjištění :
21 % vzorků bez nálezu reziduí
32 % vzorků s nálezem 1 rezidua
5 % vzorků s nálezem 2 reziduí
26 % vzorků s nálezem 3 reziduí
16 % vzorků s nálezem 4 a 5 reziduí
Uvedený výsledek však potřebuje vysvětlení. Jde totiž o to, v jakých objemech se rezidua našla.
SISPO si stanovilo vlastní hranice maximálního limitu reziduí
a na základě těchto kriterií již
zjištěné výsledky mají odlišnou
vypovídací schopnost:
obsah reziduí do 0,3 % maximálního limitu – 30 % vzorků
rezidua v rozmezí 0,31 – 2,0 % maximálního limitu – 32 % vzorků
rezidua v rozmezí 2,01 – 5,0 % maximálního limitu – 30 % vzorků
rezidua v rozmezí 5,01 – 10 % maximálního limitu – 8 % vzorků
rezidua nad 10,01 % maximálního
limitu – bez nálezu!
Z uvedeného zjištění vyplývá,
že pokud by byla norma na maximální obsah reziduí ve vzorku, který byl loni k dispozici
10 x přísnější, současná integrovaná produkce jablek, by se
do ní „vešla“.
Vynikajících výsledků na obsah reziduí bylo dosaženo
u hrušek. Ani v jednom vzorku,
který byl k dispozici, nebylo detekováno ani jedno reziduum,
ani jeho minimální množství.
Hrušky v tomto ohledu je možné považovat za bezreziduální
produkci. Je dost možné, že příčinou vzorného chování pěstitelů hrušní může být výskyt mer
v tomto ovocném druhu.
Sledovány byly i výskyty reziduí u švestek a třešní, avšak počet sledovaných vzorků byl vý-
2012/2
předseda OU ČR Ing. Martin Ludvík
razně nižší než u jablek, a proto
výsledky zde dosažené lze považovat pouze za orientační.
U švestek převládaly bezreziduální vzorky. U třešní byla část
vzorků také bezreziduální, část
obsahovala 2 rezidua.
Kumulativnost reziduí
Podle Ing. Ludvíka v integrované produkci ovoce bude
potřeba jít dál a zvyšovat kvalitativní laťku jeho produkce. To
znamená, že v blízké budoucnosti již nebude stačit sledovat
jenom maximální hladinu reziduí jako takovou, ale bude nutné sledovat i kumulací reziduí.
To dnes již vyžadují některé
z obchodních řetězců v zemích
západní Evropy. Důvodem je
to, že celá řada reziduí působí
na lidský organismus synergicky. I z toho důvodu SISPO
sledovalo kumulaci reziduí
ve vzorcích ovoce. Největší naměřená kumulace byla 18.8 %
v jednom vzorku jablek.
Z hlediska kumulativnosti
však byly v průměrném vzorku jablek nalezeny 4,2 % maximálního limitu reziduí, což
lze považovat za velmi dobrý
výsledek.
Z tohoto pohledu lze považovat švestky a hrušky za bezreziduální produkci. Také višně
jsou řádově pod normou.
Obecně je možno potvrdit,
že častěji byly detekovány fungicidy, i když vyšší hodnoty
z hlediska maximální hranice
reziduí se týkaly insekticidů
(neonikotinoidy, pirimicarb).
Náměty pro výzkum
Z hlediska nízkoreziduální
produkce ovoce se ukazuje, že
není problémem dodržet maximální limit reziduí, včetně
toho, který bude považován
za zpřísnění Metodik SISPO.
Problémem nebude ani kumulativnost reziduí, vzhledem
k tomu, že řadu požadavků obchodních řetězců splňují naši
pěstitele již dnes.
Na základě těchto skutečností se Ing. Ludvík domnívá,
že kromě maximálního obsahu
reziduí bude třeba se výzkumně zabývat i samotným počtem reziduí v jednom vzorku.
I když se t.č. rezidua vyskytují
jenom stopově, bývají v průměru dvě. Pokud by jich však
bylo ve vzorku více (4-5), nemusela by splňovat kriteria
nízkoreziduální produkce.
To je ve skutečnosti námět
pro výzkum. Ten by měl v prvé
řadě řešit technologie pěstování ovoce tak, aby tyto garantovaly maximální počet reziduí
pesticidů (3-4) ve vzorku ovoce.
Výzkum by měl také dále
rozvíjet bezreziduální technologie u těch ovocných druhů,
kde je to skutečně reálné.
Podobné postupy bude třeba
prověřit i u drobného ovoce,
jahod, meruněk a broskví.
Podpora a uplatnění integrované produkce
byly dalšími tématy vystoupení
Ing. Martina Ludvíka. Informa-
ce se týkaly oblastí odpor, resp.
dotačních titulů MZe.
a) 1.R. – Restrukturalizace
ovocných sadů
Tento dotační titul je aktuální
i v roce 2012. Podmínky dotace
se nemění, stejně jako výše dotací. Objem finančních prostředků
pro letošní rok činí 50 mil. korun. Průměrná sazba dotace činila v roce 2011 137 000 Kč/ha.
Za dobu existence tohoto dotačního titulu tj. 1995 – 2011 bylo
celkem vysázeno 9 400 ha nových sadů a bylo vyplaceno
882 mil. korun.
Nové žádosti je třeba podat
do 27.9.2012 na místně příslušném AZV. Minimální výměra
jednoho ovocného druhu musí
být i nadále 1 hektar.
b) PRV – agroenvironmentální opatření – integrovaná
produkce
V letošním roce se pravidla pro
integrovanou produkci nijak významně nezměnila.
Od roku 2012 však již nelze
uzavírat nové závazky. To znamená, že nikdo další nový nemůže
do žádného agroenviromentálního opatření, v tomto případě
do integrované nebo ekologické produkce, vstoupit. Pouze je
možné prodloužit ty závazky,
které jsou již v pátém roce existence. Bude se to týkat celkem
38 ovocnářských podniků, které musí do 30.11.2012 navštívit
místně příslušnou AZV a prodloužit si závazek do roku 2013.
V pátém roce existence již nelze
navyšovat výměry. To znamená,
že do 15.5.2012 je poslední možnost jak lze navýšit výměru. Sazba
dotace na integrovanou produkci
činí pro rok 2012 11 095 Kč/ha.
Podzimní výsadby budou již
bez podpory. To neplatí pro ty
ovocnáře, kteří mají závazky až
do roku 2015.
Zpřísnění pro ekologické
ovocnářství
V ekologickém ovocnářství je
v současné době evidováno
708 firem s celkovou výměrou sadů 6340 ha.V celkem
11 krajích převažuje počet
ekologických ovocnářů nad
počtem ovocnářů produkujících ovoce v integrovaném
režimu. V loňském roce na je-
VINAŘ SADAŘ
73
OVOCNÁŘSTVÍ
jich produkci bylo vyplaceno
112 mil. korun.
Od letošního roku již nelze podávat žádosti o převod
z integrované produkce ovoce
do eko produkce. Sady již zařazené do ekologické produkce
musí nově do 15.8. příslušného
roku provést seč nebo mulčování meziřadí, stejně jako řez
k prosvětlení koruny.
Dotace pro intenzivní ekologické sady činí 849 EUR / ha,
pro ostatní sady 510 EUR / ha.
Podpora integrované
produkce po roce 2013
Po roce 2013 zřejmě z hlediska
podpory integrované produkce
ovoce sehrají svojí roli požadavky EU, vyjádřené konkrétně
představami „Výboru regionů“,
„Rady EU“ a „Evropského účetního dvora“, o právních aspektech, které budou IP upravovat.
Svojí úlohu samozřejmě sehraje
i česká legislativa. Jisté je, že bez
ohledu na další okolnosti bude
možné navazovat na stávající
dokumenty vztahující se k tomuto způsobu hospodaření.
Kromě legislativy EU (Program rozvoje venkova a j.)
a české legislativy bude třeba
brát v úvahu i skutečnost povinného zavedení principů
integrované ochrany jako standardu pěstování i ostatních polních plodin od 1.1.2014.
Budou se muset respektovat
i stávající podpory envoiromentálně šetrných postupů
mimo podpory agroenviromentálních opatření.
Důležitá bude rovněž nezpochybnitelná kontrolovatelnost
jednotlivých prvků managementu podle auditu EU.S kontrolovatelností systému ovšem
souvisí i značná druhová rozmanitost ovocnářství.
Zápočet
Vzhledem k tomu, že i tato akce
se počítala do vzdělávacího
programu integrované produk-
ce ovoce, byly součástí programu i přednášky Ing. Miroslava
Lánského a Ing. Romana
Chaloupky.
Ing. Lánský informoval přítomné o změnách, doplňcích
a nových povoleních v Metodice SISPO pro rok 2012 (budou
přílohou zápisu z VH SISPO).
Za pozornost stojí vypuštění
povinnosti prokazování kvality
závlahové vody (str. 17, kap. 8).
Rovněž neplatí tabulkové údaje
o škodlivosti přípravků vůči včelám. V konkrétních případech je
třeba respektovat údaje uvedené
na etiketách přípravků.
Pravidlům pro integrované
pěstování jádrovin v roce 2012
v Itálii (Jižní Tyroly – Agrios)
se velice podrobně věnoval
v další přednášce Ing. Roman
Chaloupka.
Itálie je průkopníkem integrované produkce již od 60.
let minulého století, kdy byla
k tomu řešení přinucena vzniklými problémy s rezistencí
svilušek a mer na hrušních.
I z toho důvodu je management
ochrany proti rezistenci škodlivých činitelů k jednotlivým
přípravkům nejobsáhlejší kapitolou italské metodiky integrované ochrany. Důležité je také
konstatování, že ovoce z integrované produkce se v Itálii využívá hlavně obchodně!
Stejný přednášející se pak věnoval i novinkám v tuzemské
rostlinolékařské legislativě a registrací přípravků na ochranu
rostlin.
S již tradičním referátem
„Perspektivy biologizace integrované ochrany ovoce“
vystoupil v závěru programu
RNDr. Oldřich Pultar.
Usnášeníschopná
Valná
hromada SISPO splnila svůj
program beze zbytku a jeho
jednotlivé body pružně zařazovala mezi odborné přednášky. Za zaznamenání stojí fakt,
že v roce 2011 nebyl shledán
jediný důvod k odebrání
ochranné známky SISPO žádnému pěstiteli.
INZERCE
www.lesagrokomplex.cz
Radim Krestýn
$ÊN¾.JQVCĄKOKEGVGNGHQP
/QDKNGOCKNMTGUV[P#NGUCITQMQORNGZE\
241&',/#.164#-614Č&(# ,/
52Ąª5.75'0568ª/
UGTXKURQTCFGPUVXÊPÊ\MÆEGP[
OWNéQXCéGUGMCéM[PCVT¾XW
QDTCEGéGNKU[PCUGPQ
PCMNCFCéGRQFMQR[wV÷RMQXCéGRNWJ[RąÊX÷U[X[X¾åGEÊRąÊX÷U[
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE firmy Radim Krestýn LES – AGRO – KOMPLEX :
“NOVÉ ZÁMKY 2012”
Zveme všechny zájemce na předváděcí akci námi nabízené techniky, která se bude konat v sobotu 19. května 2012 v Nových Zámcích u Litovle.
Nabízené stroje zde zhlédnete v prostředí a podmínkách, kde skutečně pracují, součástí akce bude také malá ukázka moderního včelaření, které se
sadařstvím úzce souvisí. Čeká zde na Vás i občerstvení a ochutnávka naší medoviny. Vstup je zdarma.
Začátek akce v 9. hod, plánované ukončení kolem 12. hod. Bližší informace na web. stránkách: www.lesagrokomplex.cz
74
VINAŘ SADAŘ
2/2012
INZERCE
TRANSPORTÉR - nutná součást práce v sadech
Jak je již zvykem u firmy Ovocnářské centrum Nedbal, snažíme
se podílet na modernizaci ovocnářství v ČR. Je to již 8 let
co jsme přinesli do českého ovocnářství vysoké opěrné
konstrukce a systémy chránící výsadby proti krupobití,
deštěm a ostatními přírodními vlivy. Dnes je to již standard
při zakládání nových sadů počítat i s konstrukcemi, které
jsou stabilní, drží vysoké stromy a především nesou vysoké
zatížení. O těchto systémech bylo již napsáno mnoho.
V dnešním článku bychom
chtěli představit novinku v mechanizaci. Jedná se o samohybný stroj (TRANSPORTER) se
systémem nakládání-vykládání
a přepravy velkoobjemových
beden pro ovoce a zeleninu.
Využití transportéru je především v oblasti ovocnářství
a zelinářství. Celý stroj je koncipován na 4 nebo 5 velkoobjemových beden a je nepostradatelným
mezičlánkem
mezi sklízecími stroji (Zucal,
Pluk-o-trac, Piuma atd.), plo-
šinami a složištěm. Dle typu
transportéru je schopen přepravit až 800 velkoobjemových
beden – prázdných k zásobovacímu příslušenství sklízecího
stroje a plných na složiště.
Výhodou transportéru je rychlost pohybu po sadu a vhodnou
volbou podvozku – 2x4 nebo
4x4, se dokáže přizpůsobit jakémukoliv terénu. Ovládání
transportéru je velice jednoduché a dokáže odstranit všechny
nevýhody pocházející ze starého systému manipulace s velko-
Typ SQ použití pro úzké řady (max. 4 velkoobjemové bedny)
Typ Transportér 5 stejné použití jako Trans. 4, ale se schopností
naložit až 5 velkoobjemových beden
INZERCE
Typ Transportér 4 pro
použití do širokých řad nebo
volná prostranství. (max. 4
velkoobjemové bedny)
objemovými bednami (použití
traktoru s vleky nebo manipulačními vidlemi).
Díky transportéru je předpokládané snížení nákladu – údržba,
čas, mzdy a palivo o více než
50 %.
Transporter je univerzální stroj
praktické velikosti vhodný
k práci ve všech systémech pěstování ovoce a zeleniny.
(pr)
2012/2
VINAŘ SADAŘ
75
OVOCNÁŘSTVÍ
Hnojení trvalých kultur
a laboratorní diagnostika
Ing. Pavel Pluhař, AGRA GROUP a.s.
Dusík
Zatímco v polních kulturách je
po letošní zimě dusíku v půdě
velmi málo, první analýzy především z ovocných sadů nám
ukazují, že tam, kde např. v důsledku loňských mrazů byla
minimální úroda, je hladina
půdního dusíku vyšší. Pro odpovědné rozhodnutí o dávce
dusíku je proto lépe vycházet
z konkrétní situace na základě
zjištění zásoby půdního dusíku
laboratorní metodou Nmin. Půda
pro analýzu se odebírá sondovacími tyčemi do hloubky 40 cm
po obvodu koruny a vzorky
odebrané půdy se ukládají
do přenosných chladniček. Pokud nenásleduje bezprostředně
po odběru transport vzorku
do laboratoře, je nutno odebrané vzorky půdy zamrazit a takto
je později dodat do laboratoře.
Na podkladě výsledků analýzy se poté koriguje uvažovaná
dávka dusíku k aplikaci. Neméně důležité je též rozhodnout,
v jaké podobě budeme dusík
aplikovat. Často se stává, že jediným kriteriem výběru dusí-
76
VINAŘ SADAŘ
katého hnojiva je cena za jeden
kilogram čistého dusíku. Je však
nutno brát ohled na formu dusíku, který se v hnojivu vyskytuje.
Pokud pomineme kyanamidovou formu dusíku (v dusíkatém vápně), máme na výběr tři
formy dusíku - dusičnanovou
neboli nitrátovou, amoniakální
a amidickou neboli močovinovou. Každá forma dusíku se
chová v půdě jinak a každá též
jinak působí na rostliny.
Nitrátová forma je v půdě
velmi pohyblivá, na lehkých
půdách či na půdách zavlažovaných hrozí její proplavení
do spodních vod. Proto s ní
hnojíme těsně před tím, než
dojde k maximálnímu využití
této formy dusíku kořeny rostlin. U většiny ovocných plodin
to bývá na jaře, kdy se půda
prohřeje v horizontu maximálního výskytu kořenů na teplotu
cca 5o C, u broskví a révy vinné
na teplotu min. 7o C. Při nižší
teplotě půdy nejsou plodiny
schopné tuto formu dusíku využít. Nitrátová forma způsobuje
především bujný růst nadzemní
části rostlin (hlavně letorostů),
listy mají tmavě zelené zbarvení. Nitrátovou formu dusíku
bychom neměli používat tam,
kde se vyskytuje riziko vzniku
chlorózy na listech.
dusíku
je naproti tomu jen slabě pohyblivá v půdním horizontu.
Můžeme jí hnojit i brzy na jaře,
na těžkých půdách dokonce
i pozdě na podzim bez rizika, že
by se nám dusík v půdě vyplavil do podorničí. Amoniakální
forma dusíku je přijímána kořeny již při nízkých teplotách,
podporuje především růst kořenů a odezva porostu na dávku
dusíku v amonné formě není
na prvý pohled tak viditelná,
jako reakce na stejné množství dusíku ve formě nitrátové.
Pokud aplikujeme amoniakální dusík až později ve vegetaci, vlivem jeho zvýšené půdní
sorpce hrozí, že se nám dostane
ke kořenům později, zvláště při
sušším průběhu roku. To může
někdy vyvolat problémy se skladováním ovoce, s vyzráváním
letorostů či zvýšení obsahu
bílkovin ve vinném moštu nad
únosnou míru. Vlivem nitrifikace se za příhodných podmínek
mění tato forma dusíku na ni-
Amoniakální forma
Základem výživy ovocných
kultur a vinic makroprvky
je jejich příjem přes kořeny
rostlin z půdy. Rostliny
však přijímají velmi snadno
i část živin přes zelené části
rostlin a listová aplikace
makroprvků je v intenzivní
výrobě dnes již standardní
a běžný zásah. Používá se
především v těch případech,
kdy pomocí analýz listů,
řapíků nebo plodů zjistíme,
že se výživný stav odchyluje
od optima. Naproti tomu
foliární aplikace mikroprvků
nám poskytuje mnohem
lepší manévrovací pole pro
ovlivnění celkového stavu
výživy. Již dvě či tři aplikace
mikroprvků za vegetaci
dokážou mnohdy uhradit
celosezónní potřebu porostu.
trátovou. Amoniakální forma
dusíku by se měla přednostně
používat na alkalických půdách.
Močovina je nejkoncentrovanější dusíkaté hnojivo
a s výjimkou Evropy (kde převažují ledky) také celosvětově
nejpoužívanější. Je velmi dobře
rozpustná, má ale jednu závažnou nevýhodu. Vlivem enzymu ureázy, který se vyskytuje
v půdě, hydrolyzuje a mění se
na amoniakální dusík. Ten částečně uniká do ovzduší a zbytek
se pak pevně sorbuje na půdu
(nutno dodat, že na povrchu,
mimo dosah kořenů rostlin).
Tato reakce nastává tehdy, pokud nepřijdou dešťové srážky
do 48 hod. po aplikaci. Odstup deště po aplikaci hnojiva
tedy rozhoduje, zda se v případě aplikace močoviny jedná
o rychle či pomalu pohyblivý
dusík v půdním horizontu.
Rostliny jsou schopny přes své
kořeny molekuly močoviny přijímat již za nízké teploty celé,
jejich uhlíkatý skelet přednostně syntetizují na cukry. Využití
příznivých vlastností močovinové formy dusíku při eliminaci
nepříznivě působící hydrolýzy
nabízí hnojivo UREAstabil. Jedná se o hnojivo nové generace,
kdy granulky klasické močo-
2/2012
OVOCNÁŘSTVÍ
viny jsou obaleny povrchovou
vrstvou inhibitoru, bránícímu
hydrolýze. Tato ochranná vrstva
eliminuje vliv počasí po vlastní
aplikaci hnojiva. Teprve po příchodu srážek se granulka močoviny rozpouští a rychle proniká
do půdního profilu. Při své cestě půdou odhazuje stabilizátor,
takže v oblasti kořenů se přemění na amoniakální formu, zafixuje se a je k dispozici pro výživu rostlin. Přitom je chráněna
proti vyplavení při nadměrných
srážkách. Proto se v poslední
době pro tyto typy hnojiv vžil
název „chytrý dusík“. Inhibitor ureázy lze uplatnit i tam,
kde se používá k dusíkatému
hnojení kapalné hnojivo DAM
390. Přídavkem přípravku StabilureN® v množství 0,2 l/100
litrů DAMu zabráníme ztrátám
únikem dusíku do ovzduší, ale
především podstatně zvýšíme
mobilitu aplikovaného dusíku.
Další makroprvky
Při půdní aplikaci fosforu, draslíku, hořčíku a vápníku vycházíme z půdních analýz. V České republice probíhá pravidelný
šestiletý cyklus půdních analýz.
Během svého vývoje prošel obměnami co se používaných metod analýz týká. Do roku 1989
se na stanovení přijatelného
fosforu v půdě používala metoda podle Egnera, na stanovení
draslíku a hořčíku metoda podle Schachtschabela. V letech
1990-92 se nakrátko používala
metoda podle MEHLICHA II,
kterou od roku 1933 vystřídala
analýza podle MEHLICHA III,
používaná dodnes. Každá tato
metoda má jiné optimální rozmezí živin a nelze tudíž v časovém horizontu srovnávat bez
vzájemné korekce naměřená
data. Navíc v poslední době
k nám často přijíždějí různí zahraniční poradci, kteří s sebou
přivážejí svá doporučení, založená na dalších typech analýz.
Namátkou např. u stanovení
fosforu se mimo již vzpomenutých analýz typu MEHLICH
II nebo III v západní Evropě
často používají metody stanovení typu Bray-Kurtz P-1 nebo
Olsen. Při aplikaci doporučení
podle těchto metodik zásadně
2012/2
nelze použít hodnoty obsahu
prvků stanovené nyní používanou metodou v ČR.
Kromě používaných základních stanovení přijatelných
živin v půdě doporučujeme
především při zakládání sadu
a pak v pravidelných několikaletých intervalech ještě další
upřesňující chemické analýzy
půdy. Je to především obsah
humusu, který má zásadní vliv
na úrodnost půdy a na poutání
živin v půdě včetně jejich zpřístupnění pro kořeny rostlin.
Vedle celkového obsahu humusu je též důležitá jeho kvalita,
což nám orientačně pomůže
určit půdní analýza Q 4/6.
V souvislosti s promýváním
živin do podorničí se v literatuře hovoří především o nitrátovém dusíku. Avšak podobným
ztrátám může být na některých
typech půd vystaven též draslík. Pro posouzení míry poutání draslíku v půdě je vhodné
provést analýzu, která umožní
posoudit míru fixace draslíku
za mokra. Podle získaných výsledků je pak možno na některých půdách hnojit draslíkem
zásobně jednou za tři roky, zatímco na jiných typech půd je
nutno draslík aplikovat v menších dávkách každoročně. Pro
optimální příjem draslíku je
nezbytné, aby v půdním roztoku byl zastoupen ve vyhovují-
cím poměru vůči hořčíku. Pro
dosažení tohoto cíle je vhodné
provést půdní analýzu typu
KVK a určit míru nasycení
sorpčního komplexu jednotlivými kationty. Ideální stav
nastane, jestliže vápník obsazuje 75 % sorpčního komplexu,
draslík 3-4 % a hořčík 10-15 %
sorpčního komplexu.
Posouzení hodnot zásobenosti jednotlivých živin v půdě
ukazuje tabulka č. 1-3.
Tab. č. 1: Hodnocení obsahu
přístupného P v půdě v sadech
a vinicích metodou MEHLICH III
Obsah
Obsah P (mg/kg)
Nízký
do 55
Vyhovující
56 – 100
Dobrý
101 – 170
Vysoký
171 – 245
Velmi vysoký
nad 245
Tab. č. 2: Hodnocení obsahu přístupného K v půdě v sadech
a vinicích metodou MEHLICH III
Půda
Obsah
lehká
střední
těžká
Nízký
do 100
do 125
do 180
Vyhovující
101 – 220
126 – 250
181 – 310
Dobrý
221 – 340
251 – 400
311 – 490
Vysoký
341 – 500
401 – 560
491 – 680
Velmi vysoký
nad 500
nad 560
nad 680
Obsah K (mg/kg)
Tab. č. 3: Hodnocení obsahu přístupného Mg v půdě
v sadech a vinicích metodou MEHLICH III
Půda
Obsah
lehká
střední
těžká
Obsah Mg (mg/kg)
Nízký
do 80
do 105
do 170
Vyhovující
81 – 180
106 – 225
171 – 300
Dobrý
181 – 320
226 – 365
301 – 435
Vysoký
321 – 425
366 – 480
436 – 580
Velmi vysoký
nad 425
nad 480
nad 580
VINAŘ SADAŘ
77
OVOCNÁŘSTVÍ
Mikroprvky
Přestože metodiky analýz půd
na obsah mikroprvků jsou propracovány stejně jako posouzení kriterií jejich obsahu, v praxi
je jejich použití mnohem méně
rozšířené než analýzy na obsah
makroprvků. Půdní aplikace
se provádí málo a podle našich
pokusů je mnohem efektivnější
aplikace mikroživin na list. Navíc
třeba u bóru zvláště na lehkých
půdách existuje jen malé rozpětí
mezi deficitem a toxickým nadbytkem a lze snadno dosáhnout
nežádoucího lokálního toxického účinku. Ale i u listové aplikace lze bez znalosti konkrétního
výživného stavu mnohé zkazit.
Příkladem plodiny, která velmi
citlivě reaguje na již malé přebytky mikroprvků, jsou jahody. Tam
často méně paušálních aplikací
znamená větší úrodu. Tomu lze
čelit pravidelným prováděním
listových analýz a na jejich podkladě pak aplikovat jen ty živiny,
které jsou deficitní a které rostlina skutečně potřebuje a využije.
Přestože převážná část aplikovaného dusíku jde do půdy,
v ovocných sadech a vinicích se
často používá foliární aplikace
močoviny. Ekonomicky přínosná je zvláště u jabloní a drobného ovoce, u hrušní a peckovin
je efekt o něco slabší. U jabloní
je nutno upozornit na jednu
důležitou věc - listy jabloní jsou
při foliární aplikaci močoviny
velmi citlivé na obsah biuretu
v hnojivu. Při obsahu biuretu
nad 2 % by se takováto močovina neměla u jabloní vůbec používat, neboť způsobuje závažná
poškození listů.
Nejdeficitnějším prvkem jak
v listech ovocných plodin, tak
i v listech révy bývá tradičně
zinek. Přitom existuje jedna
velmi efektivní aplikace, a to
na ještě spící pupeny. Někteří
pěstitelé s touto aplikací váhají,
neboť vzhledem k neexistující
listové ploše se jim zdá záchyt
použitého hnojiva malý. Avšak
u zinku vzhledem k iniciaci
auxinového efektu spíše rozhoduje čas aplikace než množ-
INZERCE
78
VINAŘ SADAŘ
Ve fázi růžového poupěte je ideální aplikovat listové hnojivo se
stimulačním účinkem FORTESTIM®-beta
ství přijaté živiny. Navíc v době
vegetačního klidu lze použít
lacinější formu zinku ve formě
síranu zinečnatého (kromě meruněk). Pokud se rozhodneme
tuto anorganickou formu zinku
využít i v době vegetace, je nutno velmi pečlivě dbát na dokonalé rozpuštění krystalů síranu
zinečnatého. I malý zbytek nerozpuštěných drobných krystalků ZnSO4 dokáže způsobit
poškození listů. Tomuto lze
předejít použitím již rozpuštěných a zfiltrovaných komerčních výrobků, např. ZINEK 120
od firmy AGRA GROUP a.s.
Střelské Hoštice. Síran zinečnatý je navíc silně korozivní (srovnatelný s DAMem) a po jeho
aplikaci je nutno co nejdříve vypláchnout postřikovač.
V době vegetace při aplikaci
na list používáme raději zinek
v chelátové formě (u meruněk
i při postřiku na spící pupeny),
např. CAMPOFORT® Special
Zn. Přestože zinek zvyšuje mrazuvzdornost rostlin, po jeho
aplikaci by nemělo tři dny mrznout. Rovněž tak nelze nikdy
míchat zinečnaté přípravky
s přípravky olejovými, mezi
jejich aplikacemi by měla být
min. třídenní pauza bez ohledu
na pořadí aplikací. V literatuře
často zmiňovaná aplikace zinku na ovocné stromy po sklizni
těsně před ukončením vegetace
se v našich pokusech ukázala
jako ekonomicky ztrátová, je
lépe zinek aplikovat na jaře.
Naproti tomu podzimní aplikaci bóru (přípravek BÓR 150)
na ještě zelené, fotosynteticky
aktivní listy lze vřele doporučit, jedná se o velmi přínosné
opatření. Hlavním aplikačním obdobím bóru však také
zůstává jaro, ideální termín
u jádrovin je mezi fází zeleného a růžového poupěte, u peckovin pak na samém počátku
květu. V této době se velmi
osvědčila aplikace přípravku
FORTESTIM®-beta v dávce
7 l/ha, v přípravku je obsažen
mimo bóru ještě stimulátor
a další živiny. V období plného
květu pak doporučujeme bór
stříkat při očekávaném nebezpečí ranních mrazíků. Naopak
při velmi suchém a horkém
počasí v době kvetení vysychá
u květů blizna a pylová zrnka
se na ní nesnadno zachycují
(citlivé jsou hlavně broskve).
Pro zvlhčení blizny doporučujeme v době plného květu
aplikovat přípravek N-FENOL
MIX v dávce 0,2 l/ha pro jádroviny a drobné ovoce a v dávce
0,3 l/ha pro peckoviny.
Pro efektivní řízení výživného stavu ovocných plodin
i vinic používá firma AGRA
GROUP a.s. Střelské Hoštice
výsledky analýz listů či listových řapíků, což je jediný seriózní ukazatel stavu výživy.
Výsledky jsou vyhodnocovány
programem AGRALAB, který
dokáže najít nejdeficitnější živinu, tedy tu, která nejvíce omezuje výnos a kvalitu produkce,
a doporučí její efektivní způsob aplikace. Pro své zákazníky
firma provádí veškeré odběry
vzorků i následnou diagnostiku
zcela zdarma.
2/2012
INZERCE
PROFESIONÁLNÍ TECHNIKA PRO ZELEŇ
K onkrétní důkaz v m 2!
Park
Land
Rotační sekačky
Rádiově řízené svahové
Zakládání
mulčovací sekačky
a regenerace trávníků
Multifunkční stroje
se sběrem
Etesia H 100D
Etesia H 124D
Půdní fréza
Rota Dairon RD 150 NIV
Multifunkční žací
stroj se sběrem
Parkland Combi
Trailer
ADACOM
Výhradní
Výh
hrad
radní
ní do
dovo
dov
dovozce
ozce a pr
ozce
ozc
prodejce
odej
ode
d jce
jce pr
profe
profesionální
ofession
ofe
komunální,
zahradní a lesní techniky od předních e
evropských výrobců
2012/2
Radiově ovládaný
svahový pásový
mulčovač
Irus Deltrak 2.0
Příkopová ramena
Etesia H 100E
Příkopové rameno Noremat
Magistra Visiobra MG1T
Kontakt:
ADACOM, s. r. o.
17. listopadu 51/1916, 251 01 Říčany u Prahy
Tel.: +420 323 602 903, fax: +420 323 604 904
E-mail: [email protected] www.adacom.cz
VINAŘ SADAŘ
79
OVOCNÁŘSTVÍ
Ovoce a zelenina
dominují prodejům
na farmářských
trzích
Farmářské trhy se hlavně v roce 2011 staly takovým
celorepublikovým fenoménem, že již studenti o nich píší
diplomové a disertační práce.
Podkladů pro sepsání takové práce se najde jistě dostatek.
Ing. Michal Vokřál, CSc.
Nad smyslem, přínosem, problémy, ale i perspektivami
farmářských trhů se zamýšleli účastníci konference „Farmářské trhy – módní výstřelek
nebo vzkříšení tradice“, kterou
uspořádalo 13.12.2011 Národní
zemědělské muzeum ve svých
prostorách na pražské Letné
pod záštitou ministra zemědělství Ing. Petra Bendla.
Na konferenci se sjelo na sto
účastníků z celé České republiky, kteří reprezentovali celé
spektrum aktérů farmářských
trhů – od samotných farmářů, přes prodejce, organizátory
trhů, představitele měst a obcí
až po zástupce státních institucí, které ovlivňují podmínky
konání trhů u nás.
Cíl konference
S ohledem na skladbu účastníků byl jasný. Propojit klíčové
aktéry, jakými jsou pořadatelé,
představitelé státní správy, samosprávy a odborných institucí
a rozproudit dialog o tom, jak
se vyvarovat rizik a jak společně
usilovat o naplnění potenciálu
farmářských trhů v oblasti sociální, ekonomické a environmentální. Někteří účastníci přišli sdělit své poznatky, někteří se
přišli poučit.
Autenticita farmářských
trhů – zaměřeno na kvalitu
V současné době je v ČR cca
190 farmářských trhů, z toho 40
v Praze. Na mnohých místech
80
VINAŘ SADAŘ
roste vzájemná konkurence
mezi farmářskými trhy, jinde je
stále těžší přilákat dostatek zákazníků.
Po dvou letech existence farmářských trhů lze s jistotou
prohlásit, že se nejedná o módní výstřelek. Naopak farmářské
trhy se stávají běžnou součástí
života. Ve velkých městech se
konají i třikrát týdně, v menších
městech i jedenkrát za měsíc.
Podle průzkumu provedeného
PFF UK v Praze v letech 2010
a 2011 mají farmářské trhy
široké spektrum zákazníků,
např. důchodci jsou důležitou
spotřebitelskou skupinou, stejně jako ženy a matky s dětmi.
Vznikají v lokalitách s různým
sociálním statusem, nicméně
trhy ve vnitřním městě se svým
charakterem ( počet stánků,
den konání, zákaznická struktura, atmosféra ) liší od trhů
v zázemí města. Málokdo však
očekával, že se mohou pořádat
i v nákupních centrech, což devalvuje jejich poslání.
Po zajímavé diskusi se účastníci shodli na tom, že základem
pro autenticitu farmářského
trhu musí být vysoká kvalita
potravin, dohledatelnost původu a jejich příběh. Pro zákazníka je i neméně důležitá možnost získání pravdivé informace
a přijatelná cena potravin.
Sociální aspekt
farmářských trhů
Farmářské trhy bezesporu mají
význam pro všechny zúčastně-
zahájení konference v NZM v Praze
né. Existuje tu přímá symbióza
mezi venkovem a městy. Nelze
zapomenout ani na to, že ve velkých, ale i malých městech se
farmářské trhy stávají místem
setkávání lidí. V řadě měst významně přispívají k oživení jindy liduprázdných historických
středů měst a náměstí.
V neposlední řadě – jak uvedl
farmář František Němec – i zvyšují zaměstnanost – v místě prvovýroby. Ten zpočátku zaměstnával 4 členy rodiny, nyní v jeho
firmě pracuje 20 zaměstnanců.
V prodeji dominuje ovoce
a zelenina
Na tom se shodli všichni přítomní organizátoři farmářských
trhů z celé republiky.
Tomu se nelze divit, protože
zákazníci bez rozdílu preferují
čerstvost zboží.
Pro každého prodávajícího,
ať již se jedná o zelináře, ovocnáře, pekaře nebo uzenáře, je
zcela jistě přínosem okamžitý
příjem hotovosti a odpovídající
realizační cena. Nelze zapomínat i na aktuální marketingové
informace, které jsou v tomto
případě zadarmo.
Sjednotit výklad legislativy
Vyjmenovávat zde všechny
předpisy, které mají dosah jak
k pěstiteli, výrobci a prodejci
potravin ve vazbě na farmářské
trhy, je neúčelné. Je jich dost
a dost i z toho důvodu, že jejich
dodržování může kontrolovat
hned několik státních institucí.
Problémem je především nejasný anebo rozdílný přístup kontrolních orgánů.
K tomu je třeba přičíst ještě
kreativitu úředníků městských
Ing. Zdeněk Novák – předseda
konference, generální ředitel
Národního zemědělského muzea
a obecních úřadů a může se
zdát, že podnikání v tomto směru je značně riskantní záležitostí.
V květnu 2011 byl zveřejněn
Kodex farmářských trhů, který stanovuje základní pravidla
prodeje na farmářských trzích
a tak přispívá k lepší orientaci
spotřebitele o původu prodávaného zboží.
Navzdory této skutečnosti
považují účastníci konference
za klíčový problém organizace
farmářských trhů sjednocení
výkladu pravidel a pokynů státní správy.
Závěr
Na konferenci bylo opakovaně
zdůrazněno, že klíčový faktor
pro úspěšnost farmářských
trhů je osobnost a schopnost
organizátora trhu. Naprostá
otevřenost a transparentnost
ve vztahu – pořadatel trhu
a nakupující je podmínkou
a současně i garancí kvality
prodávaných
zemědělských
a potravinářských výrobků.
Pro ovocnáře pak otevřenou otázkou zůstává, jak a zda
vůbec, popř. jakým způsobem
představovat veřejnosti na farmářských trzích také SISPO
produkci.
2/2012
OVOCNÁŘSTVÍ
Výstava DemoGreen
Mezinárodní odborná výstava inovativních
technologií pro péči o zeleň, dřeviny a veřejné
plochy se bude konat ve dnech 24. – 25. 5. 2012
v areálu sportovního letiště Vyškov.
Téma výstavy
Speciální stroje
Výstava poskytne návštěvníkům komplexní pohled
na veškeré činnosti související s péčí o zeleň a dřeviny a celoroční údržbou
veřejných ploch a úzkých
komunikací. Od plánování rozvoje krajinných
prvků a projektování veřejného prostoru, přes přípravu terénu, zpracování
a úpravu půdy, výsev a výsadbu, sečení travnatých
ploch a ošetřování dřevin,
po zpracování bioodpadu
a jeho energetického využití.
Primárním záměrem výstavy je prezentovat stroje
a technologie pro realizaci těchto činností, a to
s důrazem na praktické
ukázky strojů v přímém
nasazení. Pro tyto účely
bude mít každý vystavovatel k dispozici svou
vlastní předváděcí plochu.
V rámci daného zaměření
výstavy bude rovněž prostor pro prezentaci společností dodávajících např.
profesionální ruční nářadí, profesionální pracovní
oblečení, osiva a hnojiva
aj., poskytujících odborné
služby a další související
s tématikou výstavy.
Kromě standardní ucelené
prezentace širokého portfolia profesionální techniky Vám na výstavě budou
předvedeny speciální stroje, které nejsou běžně k vidění. Např. velké bubnové
štěpkovače, překopávače
kompostu, renovátory přírodních cest a stezek, odplevelovací kartáče a jiné
atypické nářadí – příslušenství v agregaci na traktorech a nosičích nářadí.
2012/2
Novinky dosud neuvedené v ČR a SR
Díky zahraničním vystavovatelům budou na výstavě stroje a technika značek dosud
neuvedených na český a slovenský trh. Nyní je budete
mít možnost shlédnout i přímo v pracovním nasazení.
Odborné semináře
Po oba dva dny výstavy
poběží pásmo odborných
seminářů pod vedením respektovaných
osobností
z řad odborných garantů
výstavy a další odborné veřejnosti. Pro tyto účely bude
na výstavě vymezen zvláštní
prostor, kde bude zřízen spe-
ciální seminární stan s konferenčním zázemím a ukázková předváděcí plocha. Až
na výjimky (např. semináře
o aktuálních dotačních titulech) budou semináře
vždy spojeny s praktickými
ukázkami strojů při práci dle
daného tématu semináře, tj.
tyto semináře se budou dělit
na teoretickou a praktickou
část. O konkrétních tématech a přesném harmonogramu jednotlivých seminářů
budou návštěvníci informováni v dostatečném předstihu před zahájením výstavy
v informačním bulletinu
a na internetových stránkách
www.demogreen.cz.
Místo konání výstavy
Sportovní letiště Vyškov
se nachází vedle hlavního
komunikačního tahu Brno
– Olomouc s napojením
na dálniční síť směr Praha,
Bratislava a Zlín. Zajištěna
je tak pohodlná dostupnost
ze všech hlavních směrů.
Přírodní areál letiště nabízí dynamický prostor pro
praktické předvádění strojů
v akci. Na návštěvníky pak
čeká profesionálně připravené zázemí (občerstvení,
sociální zařízení, navigační prvky výstavních ploch
aj.). Areál rovněž poskytuje
adekvátní prostor pro bezproblémové zaparkování.
Těšíme se na Vaši návštěvu
ve čtvrtek a pátek 24. – 25.
5. 2012, vždy 9 – 18 hod.
VINAŘ SADAŘ
81
OVOCNÁŘSTVÍ
Letos již potřetí uspořádala Unie ovocnářů Severočeského
regionu společně s Jahodárnou Vraňany tématický
jednodenní seminář pro pěstitele jahodníku.
Seminář s názvem „III. přátelské setkání pěstitelů jahodníku“
se konal 28.3.2012 ve Vyšší odborné škole zahradnické
a Střední zahradnické škole Mělník v Mělníce.
Sešlo se zde celkem 100 pěstitelů jahodníku z celé ČR,
což je výrazně více v porovnání s rokem minulým.
Třikrát o prevenci aneb
jahoda je potravina
Ing. Michal Vokřál, CSc.
Jahodník se dočkal novinek
a sice v přípravcích na jeho ochranu proti škodlivým činitelům.
Zástupce
firmy
Bayer
CropScience Ing. František
Řezanina připomněl známé
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
o přenosech patogenů
MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.
o kontaminaci bakteriemi
82
VINAŘ SADAŘ
a zavedené přípravky Alliette
80 WG, Decis Mega a Teldor
500 SC. Představil také novinku – insekticid Calypso
480 SC – registrovaný proti
mšicím a květopasu jahodníkovému v jahodníku v dávce 0,25 l/ha. Přípravek má
ochrannou lhůtu 3 dny.
Ing. Michal Vokřál, CSc.
stručně vysvětlil problém rezistence při dlouhodobém
používání jednoho přípravku
na ochranu rostlin a vyzval přítomné k respektování nutnosti
střídání nejen přípravků, ale
hlavně jejich účinných látek.
V této souvislosti představil nově registrovaný fungicid
do jahodníku Switch. Přípravek je registrován jako botrycid v dávce 1 kg/ha a je vhodné
jeho nasazení v průběhu roku
střídat s fungicidem Ortiva.
Již tradiční a dlouhodobě
používaný sortiment přípravků
firmy BASF – Stomp 400 SC
Kumulus, Rovral, Mythos 30 SC
je od letošního roku obohacen
o fungicid Signum. Přípravek
Signum představila Ing. Drahomíra Musilová. Signum obsahuje dvě účinné látky boskalid
a pyraklostrobin a v dávce 1,8
kg/ha je určen proti plísni šedé
v jahodníku. Používá se maximálně 2 x za vegetaci.V ochraně proti plevelům se nadějně
jeví herbicid Spektrum.
V případě pěstování jahodníku nejde jenom o jeho ochranu
proti škodlivým činitelům.
Po vyslechnutí přednášek
na téma prevence musel každý
z přítomných posluchačů uznat,
že v případě sklizně jahod a jejich konzumace zákazníkem jde
také o ochranu pěstitele jahod
jako takového a hlavně o ochranu zdraví konzumenta.
Konkrétně se jedná o ochranu
proti patogenům, kteří se přenášejí z potravin na člověka.
Přednášky na toto téma
přednesli vědečtí pracovníci
Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně, konkrétně z oddělení Bezpečnosti potravin a krmiv.
Výzkumné aktivity tohoto
pracoviště jsou zaměřeny zejména na bakteriální a virové patogeny se zoonotickým potenciálem (přenos na člověka z masa
a potravin rostlinného původu),
mikrobiologii potravin a bezpečnost krmiv a výživu zvířat.
se domnívají, že tepelná úprava
potravin je degradující a špatná.
To samozřejmě není pravda.
Ovoce se nějakým způsobem
pěstuje, následně se sbírá, transportuje, skladuje, prodává, to
jsou všechno kroky, které umožňují uplatnění různých patogenů,
z nichž jsou dnes nejvýznamnější virová agens, bateriální pato-
Bc. Milan Hanč
Prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
hovořil o patogenech, kteří se
v ČR již vyskytovaly dříve, nebo
naopak se objevují jako zcela
noví. V potravinové pyramidě
ovoce a zelenina představují
významnou složku. V euroatlantické společnosti je konzumace syrových potravin velice
populární. Všichni konzumenti
tajemník OU ČR, Ing. Roman
Chaloupka
2/2012
OVOCNÁŘSTVÍ
geny, plísňová onemocnění a parazitální onemocnění.
Svojí roli v nástupu některých patogenů hraje rizikové
chování osob.
Ve vztahu k jahodám upozornil přednášející na to, že
hlavním médiem přenosu patogenů je povrchová voda. Ta
je riziková zejména v blízkosti
velkých aglomerací. Ne každý
pěstitel má přístup k vodě studniční, a proto je třeba být maximálně opatrný.
Kromě toho mohou být jahody kontaminovány i půdou,
popř. nekvalitně uskladněnou
slámou napadenou plísněmi
nebezpečnými pro člověka
nebo myšmi.
V případě neumytých rukou
prodavače jahod se jedná o obdobně rizikovou záležitost.
Latexové rukavice musí být
určeny pro sběr a manipulaci
s jahodami. Pro jakoukoli jinou
činnost jsou nevhodné a mohou
být také zdrojem nákazy.
Největším problémem ve všech
zemích, kde se jahody pěstují,
jsou toalety z důvodu sekundární
kontaminace nasbíraných jahod.
Klíčovým opatřením je proto tekoucí voda k umytí rukou.
MVDr. Alena Lorencová, Ph.D.
jako veterinární lékařka se
ve své přednášce věnovala mikrobiologické bezpečnosti ovoce
a zeleniny určených pro přímou
spotřebu. Důvodem je skutečnost, že i u nás spotřeba zeleniny a ovoce v čerstvém stavu stále
narůstá. Ve většině případů jsou
půdcem onemocnění viry.
Obecně dochází k mikrobiální kontaminaci u ovoce včetně
jahod buď před sklizní (voda
k závlaze, půda, organická hnojiva), při sklizni (nářadí, pracovníci) nebo po sklizni (přeprava,
uskladnění, distribuce).
U potravin určených k přímé
spotřebě se z hlediska nebezpečí
infekce sledují ve vyšetřovaných
vzorcích bakterie Escherichia
coli, Salmonella spp. a Listeria
monocytogenes.
Z hlediska množení nízké
pH jahod znemožňuje množení bakterií, ale na druhé straně
umožňuje nárůst plísní a kvasinek. Co se týká ochrany sklizených jahod, byla doporučena
2012/2
část účastníků semináře
prevence, umytí plodů, zchlazení, popř. jejich rychlé zpracování
zmrazením nebo pasterací.
Mgr. Petra Vašíčková
referovala o virologii potravin
a nebezpečí kontaminace drobného ovoce viry. Za nejdůležitější zdroje kontaminace viry
považuje neošetřené ruce sběračů ovoce a zálivkovou vodu.
Největší problémy působí viry
svojí perzistencí. Infekčnost
virů neodstraní ani zamražování ovoce. Kontaminaci ovoce
špatnou vodou může eliminovat
kapková závlaha.
Infekci potravin viry lze
předcházet dodržováním zásad
správné hygienické praxe.
Nadějné výsledky
při studiu degradace 22 registrovaných i neregistrovaných
účinných látek v jahodníku
získala Ing. Jana Kloutvorová
z VŠÚO Holovousy s.r.o. K překročení MLR nedošlo ani při
násobných aplikacích jednoho přípravku, ani v případech
poslední aplikace 14 dní před
sklizní. Rovněž informovala
přítomné o aktuálních změnách registrace některých přípravků do jahodníku.
V posledních letech se díky
iniciativě OU ČR podařilo získat
pro pěstitele ovoce, včetně pěstitelů jahodníku značné množství
tzv.“ minoritních registrací pesticidů“. Všichni přítomní byli
přednášejícím vyzvání k urychlenému sdělení dalších námětů
na minoritní rozšíření registrací
„ve veřejném zájmu“.
Marketing, ceny a produkce v ČR
Marketing jahodníku je stejně
důležitý jako u každé jiné komodity nebo zboží. Této oblasti se
však profesně v OU ČR z kapacitních důvodů nikdo nevěnuje.
Data, přehledy a odhady týkající se roku 2011 i předpovědi
na rok 2012 vznikly jenom díky
soukromé iniciativě Bc. Milana
Hanče z Jahodárny Vraňany,
který je také prezentoval a komentoval. Za zaznamenání určitě stojí tyto údaje:
■ 93 % českých jahod se prodá
přímo na farmě natrhané samosběrem jako stolní ovoce
■ 7 % českých jahod se prodá
v maloobchodních řetězcích
■ všechny jahody na průmyslové
zpracování mají původ v Polsku
■ do vývoje prodeje jahod v ČR
významně zasahují dovozy
z Polska, Německa, Španělska
a Belgie
■ španělské dovozy snižují cenu
domácí produkce každoročně
koncem května
■ ceny jahod 2011:
farmářská 56,- Kč/kg
na farmářském trhu 72,- Kč/kg
v kamenném obchodě 85,- Kč/kg
v obchodním řetězci 95,-Kč/kg
■ za 20 let se cena jahod u pěstitele zvýšila o 200 %, ale jeho
náklady stouply o 500 %
■ v roce 2012 se očekává zvýšení poptávky po regionálních
potravinách. Mohl by se zvýšit
prodej i na farmářských trzích
■ výměra jahodníku v ČR dle
ČSÚ: 1800 ha včetně zahrad
(výnos 5 t/ha)
■ výnos jahodníku v ČR dle
ČSÚ: 11 t/ha (u profesionálních pěstitelů)
■ profesionálně se na ploše cca
480 ha věnuje pěstování jahodníku cca 95 pěstitelů
■ 60 % spotřeby jahod v ČR je
kryto dovozem (cca 10 000 tun)
Z výše uvedených čísel vyplývá, že českým profesionálním
pěstitelům nezbývá nic jiného,
než pěstovat vysoce kvalitní
a zdravé jahody. Záleží pouze
na na nich, jaký podíl jejich výpěstky na trhu získají.
Výroba sadby jahodníku
byla předmětem vystoupení
Ing. Josefa Plachého z ÚKZÚZ.
Produkce sadby jahodníku
i nadále klesá. K nejčastěji
množeným odrůdám i nadále
patří Elsanta, Honeoye, Karmen a Korona. Pro produkci
viruprostého materiálu (metodou in vitro) v celé Evropě se
t.č. připravují jednotná certifikační schémata.
Urychlit požadavky
Tajemník OU ČR Ing. Roman
Chaloupka v úvodu svého vystoupení připomněl 20. výročí
existence OU ČR. Tato organizace pěstitelů ovoce vzala „pod
svá křídla“ i pěstitele jahodníku,
což je jimi přijímáno pozitivně.
V letošním roce se postarala
o vydání barevných plakátů
„Přehled odrůd jahodníku“
a „Přehled zralosti doporučených odrůd jahodníku“, které
byly na místě k dispozici, popř.
si lze vyžádat jejich doručení.
sklizeň jahod
VINAŘ SADAŘ
83
OVOCNÁŘSTVÍ
zakladatele českého jahodářství
pana Rudolfa Strimpla. S pěstováním jahodníku v Čechách začal před 115 lety v obci Teletín
u Krňan nedaleko Sázavy.
Jak být úspěšný
hlavně při rozjezdu vlastní jahodárny, to se pokusil sdělit
začínajícím pěstitelům jahodníku Ing. Luboš Pokorný z firmy Berry servis s.r.o. Břežany,
která pěstuje jahodník na výměře 30 hektarů.
Jeho vystoupení bylo možné
přirovnat k učebnici pěstování jahodníku v ústní podobě.
Z každého jeho slova vyzařovala velká zkušenost nejen co
se týká technologie pěstování,
ale také výběru odrůd, organizace sklizně, ekonomiky
i uplatnění na trhu. U každého
článku produkce jahod byly
zdůrazněny výhody a nevýhody. Podle jeho názoru si pěstitel jahodníku musí uvědomit,
že výběr tržní odrůdy určuje
trh a málokdy pěstitel. Vzhledem k tomu, že každoročně
vzniká cca 80 nových odrůd je
třeba ke každé z nich přistupovat při jejím pěstování odlišně,
tedy jako k odrůdě, ne jako
k jahodníku obecně.
Seminář v roce 2013
kondice vraňanského jahodníku koncem února
Holandský konzultant
pan Plas Klaas poskytl nejednu užitečnou radu tuzemským
pěstitelům jahodníku na tomto semináři již v loňském roce.
Jeho vystoupení bylo proto opět
očekáváno s velkým zájmem.
Bohužel přítomné příliš nepotěšil.
Podle jeho pozorování došlo
v důsledku silných únorových
holomrazů k poškození jahod
v řadě evropských zemí. Přitom se větší poškození očekává
u dvouletých a tříletých porostů než u porostů jednoletých.
V případě poškozených cévních svazků rostlina dříve nebo
později uhyne. Největší riziko
poškození nastává ve fázi formování plodu.
Pan Klaas proto nedoporučuje stresované rostliny ošetřovat herbicidy, raději je přiměřeně zalévat.
V ochraně proti roztočíku jahodovému představil
v Holandsku vyvinutý systém
uskladnění sadby v řízené atmosféře (CAT).
Sluší se poznamenat, že za nepřítomného Václava Šmeráka
představili jahodáři M. Hanč
a J.Jakoubek knihu „Mezi Vltavou a Sázavou 1061 – 2011“,
která mimo jiné vzpomíná také
Nejvíce změn se každoročně
odehrává v oblasti přípravků na ochranu rostlin, hnojiv
i sadby a jejich legislativy. Je
proto téměř povinností pořadatelů informace o nich každoročně zařazovat do programu
semináře.
V žádném případě však není
na škodu, pokud se podaří zařadit do programu téma zcela
nové, jako tomu bylo v letošním roce v případě prevence
proti patogenům. Koneckonců
je to téma, které by se mělo objevit i na celé řadě školení pěstitelů jablek a drobného ovoce
Že se to letos podařilo pořadatelům III. přátelského setkání
pěstitelů jahodníku za to, stejně
jako za celou organizaci semináře, jim patří ocenění a dík.
INZERCE
84
VINAŘ SADAŘ
2/2012
INZERCE
2012/2
VINAŘ SADAŘ
85
INZERCE
Ve spolupráci s Vámi zpracujeme dokumentaci
pro úspěšné čerpání dotací z EU fondů
ZAMMA-SUDY
VÍNO-STROJSERVIS
Hodonínská 5 tel./fax: +420 545 221 101
617 00 BRNO e-mail: [email protected]
ČESKÁ REPUBLIKA mobil: +420 777 028 369
www.pebaco.cz
Firma Pebaco Brno s.r.o. zabezpečuje celkovou
dodávku investice. Vše probíhá souběžně.
Komunikace, spolupráce a odborné poradenství.
ULO technologie firmy STOREX B.V.
VINAěSKÉ POTěEBY
NÁVRHY TECHNOLOGIE
DODÁVKY
MONTÁŽ
SERVIS
flotaþní zaĜízení
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
DOTACE EU
ěízené kvašení a klimatizace
PlnČní, zátkování a etiketování lahví
MlýnkoodzrĖovací stroje
Třídící zařízení FRUMAC (Van Wamel, NL)
Třířadový rosič firmy Munckhof - ( NL )
Tunelový rosič firmy Munckhof - ( NL )
pneumatické lisy
Pneumatické lisy
Flotaþní zaĜízení k odkalení moštu
Filtry: deskové, kĜemelinové a crossflow
Mikrooxidaþní zaĜízení
Systém kvality SmartFresh - (AgroFresh, USA)
etiketovací stroje
Dále nabízíme:
Skladovací nádrže,þerpadla,hadice,zahradnické
a vinohradnické,nĤžky,vČdra,kanystry,demižony,
postĜiky,chemie,zátky,termozáklopky,koštýĜe,výþepní
zaĜízení, myþky ležíckých lahví,vysokotlaké þistící
stroje,vyvíjeþe páry ………
Otevírací doba:
pondČlí-þtvrtek 8:30 - 17:30
pátek
8:30 - 16:30
sobota
8:40 – 12:15
vystĜikovací, plnící
a zátkovací tribloky
241<#*4ž&-žĄ'#8+0#Ą'
<ž&18º/161418º415+è
)$506
Prodejna vinaĜských potĜeb
Hlavní 51
Vojkovice nad Svratkou
667 01
chladící centrály
tel./fax: 547 231 758
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
86
VINAŘ SADAŘ
URąÊFCXPÚOéGTRCFNGO
PÚOéGTRCFNGO
RTQ×éGNP÷LwÊCRNKMCEKRQUVąKMč
P÷LwÊCRNKMCEKRQUVąKMč
0#64*7è4#54
,+ä15/17
5'<107
<#%'07
t-é Xé&2*
OBJEDNÁVKY
a více modelů na
YYYHCTOE\
VGN
VGN
2/2012
OVOCNÁŘSTVÍ
Do další dvacítky vstoupila mezi ovocnáři populární soutěž
o Zlaté nůžky, jejíž 11. ročník se obdobně jako v minulých
letech konal poslední březnový pátek v Chloumku u Mělníka
v sídle Ovocnářsko - vinařského střediska České zemědělské
univerzity v Praze (tzv. Kartuziánský lis – vinařský dům). Letos
na akci přijelo z různých míst České republiky na půl stovky
ovocnářů, z nichž čtyřiadvacet, vybavených profesionálním
střihačským a řezacím „nádobíčkem“, si změřilo profesní
zdatnost při řezu nízkých jabloní.
Text a foto: Zdeněk Kulhánek
Dopoledne si vyslechli instruktážní přednášku k řezu
ovocných stromů od vedoucího katedry zahradnictví České
zemědělské univerzity v Praze
Doc. Ing. Josefa Suse, CSc. Při-
přičemž i čas zvládnutí pěstebního zásahu byl jedním z hodnotících kriterií, v pětičlenné
porotě byl i Antonín Cajthaml,
který v minulém ročníku této
soutěže získal první cenu.
Doc. Josef Sus CSc., gratuluje letošnímu vítězi soutěže, z níž si zlaté
nůžky odváží do Velkých Svatoňovic na Trutnovsku Ing. Pavel Klevcov
pomněl nejen zásady správného
řezu , ale zmínil i nejčastější chyby při tomto pěstebním zákroku.
Po poledni se účastníci shromáždili v ovocném sadu jabloňových zákrsků, kde pořadatelé z přihlášených vytvořili pět
skupin, z nichž každý člen měl
10 minut na ořezání stromku.
Mezi soutěžícími bylo i pět žen
a několik studentů mělnické zahradnické školy, pro něž to byla
vítaná příležitost si teoretické
zásady řezu vyzkoušet v praxi.
Mnozí ze soutěžících k ořezání stromku nevyčerpali ani
časový limit a hlásili hotovo,
2012/2
Po tom, co poslední ze soutěžících ohlásil hotovo, čekalo
porotu vyhodnocení výsledků.
Jejich vyhlášení a předání cen
se konalo opět v konferenční místnosti Chloumku. Nejdříve se přítomní dozvěděli,
které z pětice soutěžících žen
si vedly nejlépe: první místo získala Milena Baudyšová
z VŠUO Holovousy, druhá
byla Ing. Lucie Paukertová
a odměnu za třetí místo získala Ing. Lucie Burešová.
V hodnocení mužů získal
první cenu, v podobě „zlatých“ střihačských nůžek,
Prvenství v kategorii žen a studentů získala Milena Baudyšová,
pracovnice VŠÚO Holovousy
Ing. Pavel Klevcov z Velkých
Svatoňovic na Trutnovsku.
V krátkém rozhovoru uvedl,
že prošel letitou ovocnářskou
praxí v sadech v Choustníkově
Hradišti. V roce 1992 založil
zahradnickou firmu zaměřenou
hlavně na řez ovocných dřevin a produkci sušených květin. Založil genofondový sad,
v němž se specializuje na pěstování starých, krajových odrůd
a netradičních druhů ovoce.
Jedenáctý ročník soutěže
o Zlaté nůžky Bahco letos pořádala Česká zemědělská univerzita v Praze, firma Bahco se
sortimentem
zahradnického
nářadí, Motor Mělník a firma SNA Europe s.r.o., která
do soutěže věnovala ceny.
Jedenáctý ročník ovocnářské
střihačské soutěže ukázal, že je
o tuto disciplínu stále velký zájem. Potěšující je, že se do ní zapojují i ženy a na rozdíl od minulých ročníků zde bylo i více
mladých lidí, kteří se na profesní dráhu v ovocnářství teprve
připravují. Účast na takovéto
akci jim poskytne ojedinělou
příležitost k získání cenných
zkušeností od těch nejlepších
ve svém oboru.
Náročný úkol čekal i na porotce soutěže
VINAŘ SADAŘ
87
OVOCNÁŘSTVÍ
Jaroměřská školka rozvíjela východočeské ovocnářství
Nakročila do další stovky
Málokde ovocnářská školka příznivě ovlivňovala ovocnářství
tak, jako tomu bylo ve východních Čechách, kde v roce
1910 založil tehdejší okresní úřad ovocnářskou školku.
Zemský výbor království Českého schválil usnesení okresního
zastupitelstva na zařízení okresní ovocnářské školky
v Jaroměři. Z 36 zájemců komise vybrala Václava Špačka ze
Svárova u Unhoště (nynější okres Kladno), demonstrátoru
král.čes.zem.pomologického ústavu v Troji u Prahy. Už tehdy
stát podporoval rozvojové programy dotacemi. Ve výši 2000
korun českých ji školce poskytl český odbor rady zemědělské
na tříletý rozvoj pěstební školky.
Text a foto: Zdeněk Kulhánek.
Václav Špaček od základu vybudoval Okresní ovocnou školku,
která se i v současnosti nachází
na západním okraji Jaroměře.
Spolupracoval s pomologem
Janem Říhou a společně vydali atlas "České ovoce", kde je
zobrazena "Jaroměřská míšeň".
O rozvoj ovocnářství v našem
kraji se zasloužil Václav Špaček
přednáškami pro zahrádkáře
a jako učitel Zemědělského učiliště ve Smiřicích.
Vyšlechtil Velkou černou
chrupku
V roce 1941 po jeho odchodu byl Okresním národním
výborem jmenován okresním pomologem a vedoucím
Okresní ovocné školky Josef
Hrouda. Narodil se 15.7.1908
v Klášterní Skalici, okres Kolín. Po vyučení ve velkozávodu
školkařské firmy v Molitorově
absolvoval v roce 1925 Zemský
pomologický ústav v PrazeTróji. Po ukončení pomologie byl přijat jako zahradník
15.7.1927 do Okresní ovocnářské školky v Jaroměři. Po celý
jeho život byla jeho práce zaměřena speciálně na činnost
ovocnářko-školkařskou. Byl
členem krajské zahradnické
komise, předsedou školkařské
sekce Východočeského kraje
Jaroslav Topinka
a krajským soudním znalcem
v oboru pomologie. Také byl
dlouholetým
funkcionářem
Zahrádkářského svazu v Jaroměři a místopředsedou okresní organizace v Náchodě. Celé
stovky odborných přednášek
a pěstitelských kurzů, dopisování do odborných časopisů
a další společenská aktivita je
dokladem o jeho profesionální
i profesní činnosti. Jmenovaný
pan Hrouda vyšlechtil i některé nové odrůdy, např. třešeň
"Masitku jaroměřskou", "Velkou černou chrupku" a kříženec mezi třešní a višní "Evu".
Josef Hrouda ukončil svoji
aktivní činnost v jaroměřské
školce 30. dubna 1973.
jsem byl vedoucím jaroměřské ovocné školky kterou jsem
v roce 1991 školku postupně
zprivatizoval.”
Rodinné tradici zůstává věrný i jeho syn Ing. Jan Topinka.
Po absolvování střední zahradnické školy v Mělníku a lednické zahradnické fakulty Vysoké
školy zemědělské v Brně založil v roce 1998 novou firmu
Architektura, projekty, realizace a údržba zahrad. V ní se
zaměřuje na realizaci, pěstování prostokořenných, kontejnerových i balovaných vzrostlých dřevin. Ovocná školka
v Jaroměři tedy nyní pěstuje široký sortiment ovocných druhů a odrůd v různých tvarech.
Pokračovatel rodinné
tradice
Výpěstky ve školce
88
VINAŘ SADAŘ
Od 1. května 1973 nastoupil
jako vedoucí Ovocné školky
v Jaroměři Jaroslav Topinka,
(který nás historií školky provázel) absolvent Střední zahradnické školy v Mělníku,
který pokračoval v rodinné
tradici zahradnického řemesla. „Po ukončení mělnické zahradnické školy jsem nastoupil
v roce 1968 do ovocnářského střediska v Ratibořicích
a od roku 1973 do roku 1991
prunus-kanzan
2/2012
Download

Vinař-sadař - Vydavatelství Baštan