Ivan Hričovský – Martin Durec – Zoltán tamašek
MAREC
Prvý jarný mesiac
Dlhodobé priemerné teploty sú 4 °C v nadmorskej výške
200 metrov. Výkyvy teplôt sú častejšie nielen medzi dňom
a nocou, ale i z dňa na deň. Pôda sa začína otepľovať, ale
len na povrchu. Do konca mesiaca sa teplota zvýši na povrchu
okolo 6,8 °C a v hĺbke 20 centimetrov na 4,8 °C. Na povrchu sú
už podmienky pre prvé jarné práce.
Dažďové zrážky sú prevažne v nížinách okolo 35 milimetrov. Dĺžka dňa je
takmer 11 hodín. Marec je mesiac prebúdzajúceho sa života aj v ovocnej záhradke. Pri jadrovinách sa môže robiť i silnejší omladzovací rez bez väčšieho
rizika, že by rezné rany mohli namrznúť.
Výchovný rez
stromčeka
jablone v jarnom
období
Rok v ovocnej záhrade
Na stromčekoch vysadených v jeseni i v skorom jarnom období robíme výchovný rez. Významne vplýva aj na ujatie stromčekov. Slabšie rastúce odrody
jabloní (napríklad Melodie, Goldspur a iné) a hrušiek (napríklad Konferencia) skracujeme rezom hlbšie. Silne rastúce skracujeme o tretinu až o polovicu. Sú to napríklad pri jabloniach odrody Jonagold, Prima, Boskoopské
červené a iné. Pri hruškách napríklad Clappova maslovka a iné.
M
a
r
e
c
RADA 17
JARNÝ REZ A VÝSADBA. Rez robíme aj na kríkoch ríbezlí, egrešov,
josty, liesky veľkoplodej, malinách i černiciach. Rezné rany treba ošetriť. Len čo
to pôda dovolí, sadíme ovocné stromčeky najmä broskýň, marhúľ a mandlí, ale
aj ostatných druhov. Môžeme ešte rozmnožovať ríbezle a jostu z drevnatých
odrezkov. Vhodné je to najmä pri čiernych ríbezliach a pri joste. Môžeme vysievať
do príručnej škôlky stratifikované semená.
III.
Zaočkované podpníky – prijaté očká – režeme
na „čapík“, na ktorom odstránime z podpníka
púčiky – okrem prijatého kultúrneho očka, prípadne
režeme na „ostro“, bez ponechania čapíka.
Prevrúbľovanie a prihnojovanie
Môžeme už robiť prevrúbľovanie – najmä jabloní, hrušiek,
ale aj čerešní a višní. Robíme to prevažne spôsobmi, ktoré nevyžadujú prúdenie miazgy. Slivkoviny a marhule prevrúbľovať neodporúčame vzhľadom
na nebezpečenstvo rozširovania šarky sliviek.
Vhodné obdobie na prihnojovanie najmä dusíkatými hnojivami
Na záhonoch jahôd – najmä dvoj- až trojročných - odstránime staré a suché
listy, prihnojujeme. plytkým okopávaním aplikujeme do pôdy bakteriálny
prípravok Novaferm Multi. Baktérie uvoľňujú v pôde fixované, pre rastliny
nedosiahnuteľné, minerálne hnojivá ako fosfor, draslík horčík, magnézium
a iné mikroprvky. Novaferm Multi zároveň viaže vzdušný dusík bez toho,
aby oberal kultúrne rastliny o dôležitý dusík. Najdôležitejšie však je, že neprehnojuje prostredie. Ak jahody prehnojnojíme nadmerným množstvom
dusíka, môže to prilákať škodcov aj hubové ochorenia. Pre dezinfekciu
pôdy sa oplatí zapracovať do pôdy aj biologický prípravok Trifender. Ob44
45
Ivan Hričovský – Martin Durec – Zoltán tamašek
sahuje účinnú látku Trichoderma asperellum, ktorá je schopná konkurovať
patogénnym hubám v koreňovom systéme a chrániť ho ako hyperparazit
(cudzopasník na inom druhu parazita). Môžeme očakávať, že po takomto
hnojení porastú jahody rýchlejšie, budú vitálnejšie, úroda bude vyrovnanejšia
a chutnejšia.
Broskyne chemicky ošetríme v období nalievania pukov proti kučeravosti listov napríklad prípravkom Kuprikol v 0,6-percentnej koncentrácii. Vhodné sú
aj ďalšie prípravky ako napríklad Champion 50 NP a iné. V prípade daždivého počasia urobíme ešte jeden postrek, 7 až 10 dní po vypučaní broskýň,
najneskôr však pred kvitnutím.
Stromy marhúľ, ale aj višní, čerešní i sliviek na začiatku a na konci kvitnutia, najmä v chladnom a daždivom počasí, proti moníliovému odumieraniu
kvetov a výhonkov ošetríme prípravkami Abilis Ultra, Horizon 250 EW,
Lynx (0,1 %), Ornament 250 EW (0,1 %) a Signum (0,075 %).
Skôr pučiace egreše, ríbezle, ale aj broskyne a iné ošetríme krátko po vypučaní proti prezimujúcim škodcom prípravkami Oleo – Ekalux alebo Oleoekol
v 1-percentnej koncentrácii. Jablone a hrušky ošetrujeme v štádiu tzv. myšacieho uška, najneskôr v štádiu ružových kvetných pukov.
Zvýšenie pôdnej aktivity a vododržnosti
Zdravá, živá pôda je rozhodujúcim faktorom úspešného pestovania.
Pre porovnanie: Jeden hektár stredoeurópskej lúky uživí dve kravy s hmotnosťou jednej tony. Ale pod povrchom pôdy, na tom istom hektári, by malo
žiť až 25 ton živých organizmov.
Jedna krava má zvyčajne jedno teľa za rok. Jedna generácia pôdnych baktérií,
ktoré tvoria necelú polovicu biomasy všetkých pôdnych organizmov, žije iba
štyri dni.
Pôdne organizmy majú celý rad nezastupiteľných funkcií. Prekyprujú pôdu,
sprístupňujú rastlinám živiny, pútajú vzdušný dusík, akumulujú a uvoľňujú
živiny a podobne. Pôda pre život potrebuje, aby bolo splnených niekoľko
základných predpokladov. Tak, ako v prípade spomínaných kráv, aj pôdne
46
Rok v ovocnej záhrade
organizmy musia dostať v prvom rade nažrať. Jediným zdrojom energie aj
pre pôdne organizmy je slnečná energia pretransformovaná fotosyntézou zelených rastlín do podoby cukrov, aminokyselín a ďalších organických látok.
Z toho vyplýva, že zelené hnojenie, podsevy, ozelenenie medzi riadkami
vinohradov a sadov, je veľmi dôležité. Na tento účel slúži zmes Green Mix
(GreenMix multi a GreenMix mini) vyvinutá špeciálne na účely rozumného
ozelenenia.
M
a
r
e
c
Ďalším nevyhnutným predpokladom je eliminácia používania cudzorodých
toxických látok ako sú pesticídy, herbicídy, nekvalitné minerálne hnojivá a podobne. Syntetické pesticídu je dôležité nahradiť ekologicky vhodnými prostriedkami. V neposlednom rade je dôležité chrániť pôdu pred eróziou, na
čom sa znovu výrazne podieľa druhovo bohatá zmes bylín. A to pridaním
bakteriálneho prípravku Novaferm Multi vo forme zálievky, ktorý doplní chýbajúci život do pôdy.
III.
Bio odporučenie
Lepové pásy okolo kmeňa ovocných stromov
aplikujeme už v marci. Vychytáme tým piadivky,
ktoré sa chystajú vyžierať púčiky. Neskôr nám
lepové pásy poslúžia ako prekážky pre piadivky, mravce či vošky, ktoré sa chcú dostať na
stromy. Stačí brzdiť ich pohyb, čím pomôžeme
užitočným organizmom dobehnúť škodcov.
Bio Broskyne
Keď sa začnú nalievať púčiky, treba začať stromy ošetrovať s prípravkom Prev-B2, aby sme zlikvidovali prvých škodcov. Tento
postrek môžeme miešať s prípravkom Kocide 2000
(meďnatý prípravok) alebo Sulkou. Postrekovať odporúčame až po oteplení
na 13 až 15 °C. V prípade daždivého
počasia odporúčame primiešať prípravok Alginure. Opakujeme to po 7 až
10 dňoch po vypučaní broskýň, ale najneskôr pred kvitnutím.
47
BIOLOGICKÁ OCHRANA
Ivan Hričovský – Martin Durec – Zoltán tamašek
Jedinečný prípravok Alginure posilní rastlinám imunitu voči hubovým a bakteriálnym ochoreniam. Po aplikácii dôjde v rastline k aktivácii k množstvu obranných
biochemických mechanizmov. Najrýchlejšie, do dvoch hodín, sa aktivizuje tvorba
peroxidu vodíka. Rastlina je potom schopná sama tvoriť kyselinu salicylovú, PR
proteíny a nakoniec – behom dvoch dní – aktivuje tvorenie fytoalexínov. Týmto
spôsobom je možné u rastlín prebudiť indukovanú rezistenciu a hlavne ich včak
pripraviť na boj proti chorobám rastlín. Alginure pôsobí buď preventívne alebo
kuratívne (vyššia koncentrácia). Závisí to od použitej koncentrácie. Pri preventívnom používaní primiešame k Alginure Kocide 2000 alebo iný chemický
prípravok v zníženej dávke (1/3 až 1/4 celkovej dávky), čo zlepší účinok celej
ochrany. Rastlina potom produkuje fytoalexíny a stúpa tým nutričná hodnota
úrody. Alginure môžeme používať ako základný kameň ochrany.
Bio kôstkoviny
Stromy marhúľ, broskýň, višní, čerešní aj sliviek musíme chrániť pred ale aj
v čase kvitnutia pred moníliovým odumieraním. Pred pučaním treba vždy urobiť umývací postrek s meďnatým prípravkom (hydroxid medi Kocide 2000)
alebo polisulfidom vápenatým (Sulka). Najlepšie urobíme, ak ich zmiešame
s olejmi (Prev-B2). Postrek odporúčame opakovať pri rozvíjaní pukov. Monília totiž môže stromy infikovať už od pukov pred kvitnutím cez kvitnutie
až po celé vegetačné obdobie. Najrozsiahlejšie napadnutie môžeme očakávať
v daždivom, zaparenom období. Najnebezpečnejšie obdobie je od začiatku
kvitnutia. S ochranou začíname už pri bielych púčikoch a to zníženými dávkami prípravkov (1/3 až 1/4 Kocide 2000), ktoré zmiešame s Alginure 0,6
až 1 percentom koncentrácie. Táto dávka nie je fytotoxická. Druhú dávku
aplikujeme, keď sú kvety vykvitnuté aspoň na desať percent. Tretie ošetrenie
robíme v čase, keď sú puky rozvinuté na 50 percent. Postrekovanie ukončíme
o sedem dní neskôr.
Tento recept môžeme využívať aj pri egrešoch a ríbezliach. Zabránime tým,
aby prezimujúci škodcovia prežili.
Bio jadroviny
Jablone, hrušky
S ochranou začíname ešte pred pučaním. A to umývacím postrekom s olejnatými prípravkami. Treba si uvedomiť, že oleje z rastlín (repka, slnečnica)
48
Rok v ovocnej záhrade
M
a
r
e
c
III.
zvyknú zatuhnúť, čím vytvárajú aflatoxíny, ktoré sa nedajú eliminovať ani tepelnými úpravami. Odporúčame parafínové oleje alebo pomarančový olej,
ktoré vysušia prezimujúcich škodcov a choroby.
Použiť tiež môžeme Vektafid (bez chemických prísad) s pridaním hydroxidu
medi Kocide 2000 alebo polisulfidu vápenatého Sulka.
Pred kvitnutím v období ružového puku (BBCH 59) treba aplikovať Alginure 0,6 percenta s 1/3 dávky hydroxidu medi Kocide 2000. Do kvitnutia
– o sedem až desať dní – môže ísť Alginure 0,1 percenta s dávkou už len 1/5
hydroxidu medi Kocide 2000. Na záver kvitnuia treba aplikovať Alginure 0,1
percenta s polisulfidom vápenatým Sulka. Meďnaté prípravky by mohli spáliť
mladé žlté odrody.
V prvom jarnom mesiaci by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako by mala v štartujúcom vegetačnom roku vyzerať naša záhradka. Dôležitým cieľom dobrého
pestovateľa je udržanie úrodnosti, prípadne zlepšenie pôdneho života. Dosiahneme originálnejšie chute, arómy, lepšiu skladovateľnosť, vyššie nutričné
hodnoty. Ak popri ekologickej produkcii dosiahneme v záhradke aj jej
krásny vzhľad, splníme svoj cieľ.
49
Ivan Hričovský – Martin Durec – Zoltán tamašek
Rok v ovocnej záhrade
RADA 24
Vyšší kmenný
tvar vypestovaný
medzištiepením:
hore – ušľachtilá odroda
uprostred – kmeňotvorná odroda
dolu – podpník
Podľa času očkovania rozoznávame
• Očkovanie na bdiace očko – z naočkovaného očka – púčika vyrastie ešte
v tom istom roku letorast. Robí sa v období prvej miazgy, najčastejšie
od mája do júna.
• Očkovanie na spiace očko – z očka v tom istom roku nevyrastie letorast. Robí sa v období tzv. druhej miazgy, v júli až v auguste, výnimočne až
do 15. septembra i neskoršie. U nás patrí medzi najrozšírenejšie.
Podľa spôsobu očkovania rozoznávame
• Očkovanie na T spôsob
• Nikolovanie
• Forkertovo očkovanie
• Prstencové očkovanie
66
OČKOVANIE NA T SPÔSOB. V teplých a chránených polohách
dávame očko na severnú stranu, v studených polohách na južnú stranu.
Pri reze očka dbáme, aby na vyrezanom štítku bolo čo najmenej dreva.
Ktoré spôsoby preštepovania poznáme?
• vonkajšie preštepovanie na „hlavu“ hlavných konárov,
• vnútorné preštepovanie do boku hlavných konárov.
RADA 25
NIKOLOVANIE. Odporúča sa pri hruškách, pri odrodách, ktoré zle
zrastajú s dulou. Postupujeme podobne ako pri očkovaní na T spôsob, len s tým
rozdielom, že medzi očko a podpník sa vkladá ešte štítok dreva, ku ktorému
očko prirastie a štítok prirastie k podpníku. Štítky vyrezávame z odrôd, ktoré
majú s dulou dobrú afinitu – napríklad Konferencia alebo Hardyho.
A
p
r
í
l
IV.
Ivan Hričovský – Martin Durec – Zoltán tamašek
Medzi ekonomicky nevyčísliteľný význam
plodov drobného ovocia treba rátať tiež jeho
podiel na uchovanie zdravia ľudí, a to najmä
počas vitamínovo chudobných zimných a jarných mesiacov (Hričovský a kolektív, 2002).
Vrúbľovanie egrešov a ríbezlí za zelena
Stromčekové tvary egrešov a ríbezlí si dopestujeme vrúbľovaním, spôsobom „do rázštepu“ od konca apríla do polovice mája na dlhé
letorasty ríbezle zlatej (Ribes aureum, L.).
Pomerne dlhé obdobie možnosti vrúbľovania
je z dôvodov značnej rozložitosti a členitosti
v závislosti od oblastí.
Rok v ovocnej záhrade
nika, Gerlach a Viktória. V posledných rokoch je záujem aj o stromčekové
tvary čiernych ríbezlí. Z odrôd odporúčame odrodu Eva, Katka, Otelo, Viola,
Zuzka a Favorit. Z perspektívnych odrôd sú to odrody Titania, Tiben a Tisel
(Valšíková – Hričovský – Hronský, 2003).
A
p
r
í
l
Stromčeky po vysadení nepučia ani v máji – prečo?
S touto skutočnosťou sa stretávame veľmi často v záhradkách. Príčin „prečo“ je
niekoľko. Napríklad stromčeky boli pred výsadbou dlhšie nevhodne založené
v záhradke alebo zaschnuté korienky neboli skrátené pred výsadbou a neboli
aspoň deň namáčané vo vode. Častým prípadom je aj vyschnutie stromčeka
počas zimného obdobia. Je to veľmi časté najmä pri broskyniach, ktoré sa
vysadili v jeseni a neboli vhodne ošetrené na zimné obdobie. Niektorí záhradkári
neupravia korunku stromčeka alebo neskrátia jednoročný špičiak (hrotiak) –
nedajú do vzájomného pomeru podzemnú a nadzemnú časť stromčeka.
IV.
RADA 46
LETORAST RÍBEZLE ZLATEJ zrežeme v požadovanej výške pod kolienkom (nodus). Vrúbeľ z vybranej odrody egreša, ríbezle, ale aj josty upravíme
rezom na tri listy, ostatné odstránime (pri egrešoch) a čepele listov skrátime
o dve tretiny. Do letorastu – zhora dole – urobíme do hĺbky 2,5 až 3 centimetre
zárez. Pri púčiku zrežeme vrúbeľ z oboch strán do klina. Klin vrúbľa vsunieme
do rázštepu letorastu ríbezle zlatej, potom miesto vrúbľovania opatrne zaviažeme
lykom alebo fóliovou páskou. Osvedčilo sa miesto vrúbľovania nakryť fóliovým
vrecúškom – na udržanie vlhkosti. Bočný i na báze letorastu vyrastajúci obrast
stále skracujeme, prípadne úplne odstraňujeme.
78
RADA 47
ZÁCHRANA STROMČEKOV. V niektorých prípadoch – s výnimkou
zimného vyschnutia – môžeme stromčeky zachrániť, aj keď ešte začiatkom mája
nepučia. Stromček, ktorý nejaví známky života – nepučí, vyberieme zo zeme,
skrátime korienky až do zdravej časti a namočíme (koreňovú časť) na deň až dva
do vody. Potom upravíme jamku a stromček opäť starostlivo vysadíme. Po vysadení treba stromček zaliať. Dôležitá je aj úprava nadzemnej časti (korunky) a jej
skrátenie po zdravý púčik a zatretie štepárskym voskom.
Na dopestovanie stromčekových tvarov egrešov, ríbezlí i josty sú vhodné
vyselektované podpníky ríbezle zlatej, ktoré sú zaregistrované v Listine
registrovaných odrôd. Sú to ME-LS-A (priemerná výška letorastov je 100
centimetrov), ME-LS-B (priemerná výška letorastov je 120 centimetrov),
ME-LS-C (priemerná výška letorastov je 80 centimetrov).
V rozpätí asi 10 dní by mal stromček začať pučať. Niekedy začne pučať pod
korunkou. Aj vtedy je záruka prijatia, aj keď strácame rok v raste stromčeka.
Inokedy pučí až nad koreňovým kŕčkom. Tu je dôležité zistiť, či pučí nad
miestom očkovania alebo vrúbľovania. Aj vtedy zachránime stromček a máme
z neho radosť. On sa nám neskoršie odvďačí úrodami ovocia.
Pre stromčekový tvar z egrešov sú vhodné najmä odrody s rozložitou alebo previsnutou korunkou, ako napríklad Česká koruna, Britania, Zlatá figa
a najmä odolnejšie odrody proti americkej múčnatke egreša ako sú Invicta,
Ritanta, Rokula, Rolonda. Z červených ríbezlí sú osvedčené odrody Detvan,
Expres, Maratón a Tatran. Z bielych ríbezlí odrody Blanka, Primus, Domi-
Včely – neodmysliteľné pre ovocné rastliny
Včely sú hlavnými opeľovačmi ovocných stromov a krov. Najlepšie pracujú
pri teplotách nad 15 °C. Predstavme si dôležitosť včiel pri zabezpečovaní
produkcie jednotlivých ovocných druhov. Pestované odrody jabloní sú cudzoopelivé a vyžadujú opelenie peľom inej odrody.
79
Ivan Hričovský – Martin Durec – Zoltán tamašek
Na zabezpečenie dobrej rodivosti treba vysádzať spolu vzájomne sa opeľujúce a súčasne kvitnúce odrody a zabezpečenie prítomnosti včelstiev. Niektoré odrody sa vzájomne neoplodňujú, sú inkompatibilné (napríklad Coxova
raneta x Kidd´s Orange Red). Problémom sú triploidné odrody, ako napríklad Mutsu, Jonagold, Boskoopské červené, Sir Prise a ďalšie, ktoré vyžadujú
kombinovanie minimálne s dvoma ďalšími odrodami.
Väčšina odrôd hrušiek je cudzoopelivých
a len niektoré tvoria bezsemenné (partenokarpické) plody, ako napríklad Williamsova, Konferencia a iné. Zabezpečenie
opelenia pri hruškách je zložitejšie ako pri
jabloniach, pretože kvety sú menej atraktívne pre včely. Na opelenie hektára výsadby hrušiek sa odporúča zabezpečiť najmenej tri včelstvá.
Na opeľovanie nedostatkom včelstva používame
jeden úľ čmeliakov, ktorý obsahuje od 60 do 150
čmeliakov. Sú schopné opeliť jahody, stromy
i zeleninu oveľa efektívnejšie než včely. Pracujú aj pri
teplotách okolo 5 °C. Opelia tiež ťažko opeliteľné
odrody.
Opeľovacie pomery slivkovín možno charakterizovať tak, že popri samoopelivých odrodách (Čačanská lepotica, Stanley, Valjevka) sa vyskytujú aj cudzoopelivé
(Čačanská najbolea) i čiastočne samoopelivé odrody (Wazonova ringlota). Podľa
vhodnosti stanovištných podmienok sú odporúčané dve až tri včelstvá na hektár.
Bio odporučenie
Ríbezle zvyknú napádať vošky. Odporúčame nasadiť
užitočné voškáriky Aphidius colemani ktorí parazitujú vošky.
Väčšina pestovaných odrôd marhúľ je samoopelivá. Niektoré odrody sú len
čiastočne samoopelivé a lepšie rodia v odrodovo zmiešaných výsadbách. Vlastné opelenie však sprostredkujú včely. Na hektár sa vyžadujú 3 až 4 včelstvá.
80
Rok v ovocnej záhrade
Broskyne sú prevažne samoopelivé. Pri vzájomnom opelení nebola zistená peľová inkompatibilita (neznášanlivosť). Jednotlivé kvety kvitnú 4 až 5 dní. To je
málo. Dostatok včiel a vhodné teploty sú rozhodujúce pre bohatú úrodu.
M
Á
J
Z hľadiska opeľovacích pomerov sú čerešne
väčšinou cudzoopelivé, pričom sú niektoré
odrody inkompatibilné. Vyšľachtené boli aj
niektoré samoopelivé odrody ako napríklad
Stela, Sunbrust a Lapins. Čerešne vysádzame
najlepšie tak, aby každá odroda priamo susedila s opeľovačom. Dôvodom je tiež skutočnosť, že kvety čerešní často poškodzujú neskoré jarné mrazíky a v takýchto prípadoch je veľmi dôležité, aby každý zdravý
kvet bol opelený. Na opelenie hektára súčasne kvitnúcich stromov je potrebné
prisunúť 3 až 4 včelstvá. Višňa je tetraploidný ovocný druh (4 n = 32 chromozómov). Niektoré odrody sú cudzoopelivé, ako napríklad Vackova a Köröšská,
iné sú samoopelivé ako napríklad Morella neskorá, Fanal, Morellenfeuer, prípadne čiastočne samoopelivé. Vo výsadbách, kde sú zaradené aj cudzoopelivé
odrody, sa odporúča umiestniť štyri včelstvá na hektár.
V.
Orech kráľovský je diploidný s varietami a odrodami samoopelivými i cudzoopelivými. Je jednodomý, s kvetmi jednopohlavnými, vetromilný (anemofilný).
V niektorých prípadoch vznikajú plody bez opelenia – apomixia.
Ríbezle červené a zvlášť čierne sa vyznačujú rôznym stupňom autofertility (opelenia). Pokiaľ odrody červených a bielych ríbezlí sú samoopelivé, čierne sa vyznačujú rôznym stupňom samoopelivosti. Za samoopelivé sa z našich odrôd považuje odroda Otelo,
zo zahraničných odroda Roodknop. Odrody egreša majú
vysoký stupeň samoopelivosti. Vo väčšej miere sa vyskytuje
partenokarpia. Maliny sú samoopelivé – hmyzomilné. Kvety
malín majú vysoký obsah nektáru a pre včely sú atraktívne.
RADA 48
SÚBEŽNE KVITNÚCE ODRODY. Aj napriek ich atraktívnosti pre
včely sa pri vysádzaní malín odporúčajú vysadiť aspoň dve odrody súbežne kvitnúce.
Nedostatočné opelenie a oplodnenie môže spôsobiť rozpadavosť plodov.
81
Download

Rok v ovocnej zahrade 2014_ukazka.pdf