ŞİDDET
BAHÇELİEVLER İLKOKULU
REHBERLİK SERVİSİ SUNAR
SAHİP OLDUĞUNUZ
TEK ŞEY ÇEKİÇSE
HERKESİ ÇİVİ OLARAK
GÖRÜRSÜNÜZ.
Abraham Maslow
ŞİDDET NEDİR?
Şiddet, güç ve baskı
uygulayarak insanların
bedensel veya ruhsal
açıdan zarar görmesine
neden olan bireysel veya
toplu hareketlerin
tümüdür.
ŞİDDET ÇEŞİTLERİ
Fiziksel Şiddet:İtmek, tokat atmak,
tekmelemek,
tükürmek, yumruklamak, kol kıvırmak,
kol-bacak kırmak, saçından sürüklemek, temel
ihtiyaçları kısıtlamak, tıbbi tedaviyi engellemek,
yaralamak vb.
Sözlü Şiddet:Sürekli eleştirmek,
aşağılamak, küfür, tehdit,katılımı engellemek,
sorgulamak, bağırmak, lakap takmak, alay
etmek, hakaret, küçümsemek vb.
Duygusal Şiddet: Gruptan dışlama,küçük
düşürme,ayrımcılık yapma,eşyaya zarar verme.
ŞİDDET ÇEŞİTLERİ
Ekonomik Şiddet: Parasını
almak ve geri vermemek, istemediği
işte çalıştırmak, çalıştırmamak, işe
yollamamak veya zorla çalıştırmak,
eline hiç para vermemek vb.
Cinsel Şiddet:İlişkiye zorlamak,
tecavüz, başka kişilerle cinsel ilişkiye
zorlamak, korkutan ve kıran
davranışlar, kadınlığını / erkekliğini
aşağılamak, taciz,, namus ve töre
baskısı ve öldürmek vb.
ŞİDDET DAVRANIŞININ NEDENLERİ ?
Çevresel Nedenler,
Toplumsal Nedenler,
Ailesel Nedenler,
Bireysel Nedenler,
ÇEVRESEL NEDENLER
Medyanın etkisi,
Sosyo-ekonomik
faktörler (maddi
durum, işsizlik v.b.)
Yabancılaşma,
Göç,
AİLESEL NEDENLER-1
Ailenin çocuğun psikolojik veya maddi
ihtiyaçlarını karşılamaması,
Aile içi etkileşim ve iletişimin bozulması,
Çocuk ihmali ve istismarı,
Yetersiz gözetim ve yönlendirme,
Uygunsuz ve tutarsız aile disiplini,
Ailede anlaşmazlık,çatışma,
Şiddet gösteren ebeveyn, abi,abla veya
kardeşlerin varlığı,
AİLESEL NEDENLER-2
Kardeşleriyle veya akranlarıyla
kıyaslama,
Aşırı beklenti,
Küfre, kavgaya teşvik etme,
Bir ebeveynin veya yakının kaybı,
Soydan getirilen kalıtımsal hastalık,
Ebeveynlerin yoğun stres içinde
bulunması
BİREYSEL NEDENLER
Okulu benimsememe,
Okul başarısızlığı,
Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu,
Okulda psikolojik ihtiyaçlarının
karşılanmaması (Sevgi –İlgi),
Bir çeteye üye olma yada çeteye
girme çabası, (Akran kabulü),
Arkadaş edinememe, iletişim
problemleri,
Cinsel istismar,hakaret yada
önemsenmeme,
Madde bağımlılığı,
ŞİDDET DAVRANIŞI GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ
Kavgacı davranışlar sergilemesi,
Şiddete maruz kalması,
Aşırı alıngan olması,
Zorba arkadaşlara sahip olması,
Öfkeyi kontrol edememesi,
Bireysel farklılıklara toleranslı olamaması,
Madde kullanması,
Çabuk hayal kırıklığı yaşaması,
Evde veya okulda sosyal olarak aşırı içine kapanık olması,
Okul başarısının düşük olması,
Geçmişinde şiddet içeren davranışların bulunması,
Dürtüsel /fevri olmak(kontrol dışı ani tepkiler),
Disiplini ceza aracı olarak kullanan bir aileye sahip olması,
Çocuklarıyla az ilgilenen bir aileye sahip olması,
Çevresinde örnek alabileceği yetişkin modellerinin olmaması,
Okulla bağlarının zayıf olması(okulda başarılı olma isteği,okulda mutlu
olmama,okulu ciddiye almama)
ŞİDDETE MARUZ KALAN ÖĞRENCİ;
OKULDA
Teneffüslerde genellikle yalnızdır, sınıfta hiç yakın arkadaşı
yoktur
Takım oyunlarına seçilmez veya en son seçilir
Teneffüslerde öğretmene veya diğer yetişkinlere yakın olmak
ister
Sınıfta konuşma zorluğu çeker, endişeli ve güvensiz bir yüz
ifadesine sahiptir
Okul başarısı aniden veya yavaş yavaş düşer
Canını acıtmaktan korkar
Yaşıt grupları içinde kendini göstermekten (fiziksel veya
sosyal olarak) kaçınır
ŞİDDETE MARUZ KALAN ÖĞRENCİ;
EVDE
-Eve üstü başı, kitapları ve çantası yırtılmış veya kirlenmiş gelmesi
-Belli bir açıklama olmaksızın vücudunda yara, çürük, kesik, tırnak
izi olması
-Eve arkadaş getirmemesi, arkadaşlarına hiç gitmemesi
-Okula gitmek istememesi, okul değiştirmek istemesi, sabahları
iştahsızlık çekmesi, sürekli karın ağrısı ve baş ağrısı
-Okula giderken yolu gereksiz uzatması
-Korkulu rüyalar görmesi, uykusunda ağlaması, yatağını ıslatması
-Ödev yapma isteğinin azalması
-Duygusal değişiklikler, sık ve nedensiz ağlama
-Sık sık nedensiz ekstra para istemesi
UNUTMAYALIM Kİ;
BU BELİRTİLER TEK
BAŞINA ÖĞRENCİNİN
ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI
ANLAMINA GELMEMELİDİR
DİKKAT!!
İlk kez:
İlk suç işleme,
Bıçak, çakı gibi kesici alet taşıma,
Şiddet olayları sonucunda bir başkasını yaralama
davranışlarının çoğunlukla 13-15 yaşları arasında
olduğu görülmektedir.
Gençlerde görülen şiddet 15-16 yaşları arasında en yüksek seviyeye
ulaşmaktadır.
16-17 yaşları arasında çetelere katılma riski artmakta; 17 yaşından sonra
bu oranlar düşmeye başlamaktadır
AİLE İÇİ ŞİDDET
.
Aile içi şiddet aile
üyelerinden birinin diğerini
duygusal, fiziksel ve cinsel
istismara maruz bırakması,
sosyal olarak izole etmesi ve
maddi açıdan kontrol etmesi
ya da yoksun bırakması gibi
davranışları içerir. Ev içindeki
şiddete tanık olmak çocukları
ve geleceklerini ciddi bir
biçimde etkileyebilir.
Pek çok ebeveyn çocuğun bu
şiddetten etkilenmeyeceğini
ya da çocuğun izlediklerini
unutacağını düşünür. Ancak
çocuklar unutmazlar. Aile
içindeki şiddete tanık olan
çocukların, diğer çocuklara
göre daha fazla duygusal
sorun yaşadıkları ve davranış
bozukluklarına sahip
oldukları bilinmektedir.
Şiddet içeren davranışlar,
diğer davranışlar gibi
öğrenilmektedirler. Aile içi
şiddet davranışlarına şahit
olan ya da bu davranışlara
maruz kalan çocukların,
problem ya da çatışma
çözme davranışları olarak
bu yolu benimseme olasılığı
çok yüksektir.
Şiddet içeren bir ortamda
büyüyen çocuklar yetişkin
olduklarında sağlıklı ve yakın
ilişkiler kurmada zorluk
çekebilirler.
Duygularını ve kendilerini
ifade etmekte zorlanabilir;
ilişkilerinde gerçekçi olmayan
beklentiler içine girebilirler.
Kaygı,
Korku,
. Kabuslar,
Evden kaçma,
Mutsuzluk ya da depresyonun diğer
belirtilerini yaşayabilirler
Evde şiddet gören ya da şiddete
maruz kalan çocukların okulda
sorunlarını çözmede şiddet
kullandıkları, ders başarılarının düşük
olduğu, dikkat eksikliği yaşadıkları ve
okuldan kaçma davranışlarının olduğu
görülmektedir.
Şiddete maruz kalmak madde
bağımlılığına yol açabilir Alkol ya da diğer
maddelerin bağımlılığı şiddetten kaçmak
için bir araç olarak görülebilir. Özellikle
ebeveynlerin de bağımlılıklarının olması
bu olasılığı güçlendiren bir faktördür.
ANNE BABALARIN BİLMESİ GEREKENLER...
Çocuklar, yetişkinlerin bakımına ve korumasına
muhtaçtırlar ve hiç bir şekilde fiziksel istismara maruz
kalmamaları gerekmektedir.
ANNE BABALARIN BİLMESİ GEREKENLER...
Ne yaparsa yapsın, hiç bir çocuk dövülmeyi ya da
istismar edilmeyi hak etmez ve bu tür davranıştan
öğrenebileceği hiç bir olumlu ders yoktur. Çocuğun
öğrenebileceği tek şey, bunun bir sorun çözme yolu
olduğudur.
ANNE BABALARIN BİLMESİ GEREKENLER...
Çocuklar doğruyu yanlışı
ebeveynlerini taklit ederek
bulurlar. Eğer siz ona vurursanız,
o da başka birine vurmanın yanlış
olmadığını düşünecektir.
. Pek çok yetişkin, bunu terbiye
vermenin bir yolu olarak görse de
fiziksel ceza çocuğa zarar verir ve
ciddi hasarlara yol açabilir.
AYRICA ;
•Şiddet çatışma yaratır.
BEDENSEL CEZANIN BAZI SONUÇLARI VARDIR;
Bilişsel etkinliklere yoğunlaşma yeteneği
azalır.-,
Başarı düşer,
Zararlı alışkanlıklara yönelme artar,
Evden kaçma,okula devamsızlık ve terk
artar,
Dürüstlükten sapma görülür,
Cezadan kaçmak için yalan söyleme ve
suça yönelme kolaylaşır,
Öfke,kin,nefret duyguları oluşur ve buna
bağlı olarak saldırganlık artar,
Erken yaşlarda cinsel bozukluklara ve
sapmalara ortam hazırlar,
Cesaretsizlik,korkaklık,pasif kişilik ve
kendine güvensizlik durumlarına yatkınlık
artar
Bedensel yaralanma,sakat kalma, bunun
yaratacağı sinir sistemi bozuklukları ve
intihara yönelme oluşur.
ÖNERİLER
ÇOCUĞUNUZA ŞİDDET
KULLANMAMAYI ÖĞRETİN
Bazı çocuklar şiddet uygulayan
ebeveyni tarafından şiddete
kullanmaya teşvik edilir. Onlara
şiddet kullanmamayı öğretmek
önemlidir. Çocuğunuza şiddetin
kabul edilemez ve yanlış bir
davranış olduğunu anlatın, Asla
çocuğunuzu kavga etmesi ya
da kendisine yapılan
davranışlara benzer şekilde
yanıt vermesi yönünde
cesaretlendirmeyin.
ÖNERİLER
Okul ile işbirliği yapın
Zamanlarını doldurun, uğraşacak işler
verin(Spor, folklor, dans, müzik,resim vb.)
Şiddet uygulayarak fayda sağlamasını
engelleyin
Neden şiddet gösterdiğini anladığınızı ama
onaylamadığınızı ve bunun yerine
alternatifler bulması gerektiğini söyleyin
Değişmesi için bıkıp usanmadan ve
kızmadan bilgilendirin
Olumlu davranış sergilediğinde onu hemen
ödüllendirin
Çocuğunuzda gözlemlediğiniz olumlu
gözlemleri başkaların yanında da dile getirin
ÖNERİLER
* Anne-babalar kesinlikle çocuklara güzel davranışlarıyla model
olmalıdır.
* Çocuk saldırgan bir davranış sergilediğinde uygun bir dille
uyarılmalıdır.
* Çocuğun saldırgan davranışları kesinlikle dayakla ya da fiziksel
cezalar uygulanarak önlenmeye çalışılmamalıdır.
* Anne-baba çocuğun bulunduğu ortamlarda kavga etmekten ya
da sert tartışmalara girmekten kaçınmalıdır.
* Çocuğa yeterli derecede ilgi ve sevgi gösterilmelidir.
* Çocuğun televizyonda ya da diğer kitle iletişim araçlarında şiddet
ve saldırganlık içeren görüntüleri izlemesi engellenmeli ve bunları
model almasına izin verilmemelidir.
ÖNERİLER
* Çocukların içlerindeki enerjiyi boşaltabilecekleri ya da
saldırganlığını yöneltebileceği uygun ortamlar hazırlanmalıdır.
Bir parkta koşma, çeşitli sporlarla uğraşma vb.
* Çocuğunuzun olumlu ve beğendiğiniz davranışlarını
ödüllendirin.
* Aile içi disiplin uygulamalarında ve ev kurallarında tutarlı olun.
* Çocuğunuzu bu tür davranışların öğrenildiği ya da
yapılmasının normal karşılandığı ortamlardan ve bu tür
davranışlar sergileyen arkadaşlardan uzak tutun.
ÖNERİLER
Çocuğunuzun hangi tv programlarını izlediğini takip
edin. Tv, sinema ve medyadan şiddet içerikli mesajlara
maruz kaldıklarını göz ardı etmeyin. İzledikleri bu
görüntüleri taklit edebileceklerini unutmayın.
Oynadıkları bilgisayar oyunlarını gözden geçirin. Bu
oyunlarda şiddet normalleştirilebilir. Araba kullanırken
bir adamı ezmenin puan kazandırması, gibi….
Video-bilgisayar oyunları, tv veya komşularda görebileceği şiddet
olayları hakkında konuşun. Çevrelerinde ve medyada gördükleri
şiddet olaylarının gerçek hayatta nelerle sonuçlanabileceğini
kafalarında canlandırmalarını isteyin. Birlikte canlandırın.
ÖNERİLER
Sorunlarınızı nasıl çözdüğünüzü çocuklarınızla paylaşın. Olumlu
sorun çözme becerilerini görün ve övün. Arkadaşlarından gelen
kabadayılıkla baş etmede bir yetişkinden yardım alması için
cesaretlendirin ve bu kişinin kim olabileceği konusunda
görüşlerinizi paylaşın.
Siz de ona doğru örnek olun. Bunun için öfkenizi kontrol etmeyi
bilmelisiniz. Bu konuda yazılmış kaynaklardan veya
okulunuzdaki rehber öğretmenden bilgi edinebilirsiniz.
ÖNERİLER
Olumlu ve olumsuz davranışlara gösterdiğiniz tepkilerde tutarlı olun,
Çocuğunuzun gelişim dönem özelliklerini bilin,
. Çocuğunuza kırıcı,sert ve argo kelimeler ile hitap etmeyin.
Sabırlı olun, değişimin uzun süre alabileceğini unutmayın. Umudunuzu
yitirmeyin….
Onlarla yapılan konuşma ve tartışmalarda, onları korkutup üste bastırarak
sözlerini kesmeyelim.
*Onlara sürekli öğüt vermek yerine davranışlarımızla örnek olalım.
Unutmayalım ki!
Çocuklar nasihatleri değil, davranışları yaşantılarına örnek alırlar.
BAHÇELİEVLER İLKOKULU
REHBERLİK SERVİSİ SUNDU
BURHAN ŞENOL
PSİKOLOJİK DANIŞMAN
Download

Şiddet