špecializovaná príloha spoločnosti Mediaplanet
marec 2013
číslo 1
ľudské telo
v pohybe 3
tipy
pre
pohybový
aparát
Bolesť chrbta
Úloha svalov pri problémoch s chrbtom
Magnetoterapia
Priaznivé pôsobenie
magnetického poľa
Totálna endoprotéza
„Aj keď som s aktívnym tancom skončil,
do konca života sa budem musieť hýbať,“
hovorí profesionálny tanečník Mário Radačovský.
■■ Inzercia
Break-through
in health care!
Chcete sa dozvedieť viac o magnetoterapii?
www.bnm-slovakia.sk
foto: ctibor bachratý
Právo pacienta poznať
kvalitu implantátov
2 · marec
špecializovaná príloha spoločnosti Mediaplanet
špecializovaná príloha spoločnosti Mediaplanet
výzvy
pohľad odborníka
Liečba pacientov
s reumatickými ochoreniami
P
otrebu starostlivosti o reumatických pacientov si uvedomila aj Svetová zdravotnícka organizácia, ktorá
vyhlásila roky 2000 – 2010
za Dekádu kostí a kĺbov.
V mnohých štátoch fungujú pacientske organizácie Ligy proti reumatizmu. Na Slovensku pacientom podáva pomocnú ruku v podobe včasnej diagnostiky a liečby sieť reumatologických
ambulancií. Dôležitou súčasťou liečebnej
starostlivosti sú aj fakultné nemocnice
a Národný ústav reumatických chorôb.
„Vďaka
cielenej
biologickej
liečbe majú
pacienti
s reumatickými
ochoreniami dobré
vyhliadky.“
biologickou liečbou. Vďaka tejto cielenej
liečbe majú pacienti s reumatoidnou artritídou, psoriatickou artritídou, ankylozujúcou spondylitídou či juvenilnou idiopatickou artritídou veľmi dobré výhliadky do budúcnosti.
■■ Dôležitou súčasťou našej práce je starostlivosť o pacientov
v detskom veku, ktorí sú postihnutí juvenilnou idiopatickou artritídou.
V minulosti sa títo pacienti liečili vysokými dávkami glukokortikoidov, kvôli čomu často dochádzalo k obmedzeniu
ich rastu. Vďaka účinnej liečbe v súčasnosti
dokážeme pozitívne ovplyvniť priebeh ich ochorenia,
a tým ovplyvniť ďalší
život našich mladých pacientov.
■■ V Národnom ústave reumatických chorôb v Piešťanoch sa zameriavame na diagnostiku a liečbu zápalových, metabolických, degeneratívnych
a ďalších reumatických chorôb pohybového ústrojenstva. Konkrétne ide o ochorenia ako reumatoidná artritída, ankylozujúca spondylitída, psoriatická artritída,
osteoporóza a osteoartróza. Zaoberáme
prof. MUDr. J. Rovenský, DrSc., FRCP
sa však aj zriedkavými ochoreniami ako
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
ochronóza a alkaptonúria. Pri zápalových
reumatických chorobách v súčasnosti
foto: archív J.Rovenský
vieme
veľmi
terapeuticky
zakročiť
13MA-011
inz.dobre
Amgen
211x63_13MA-011
inz. Amgen 211x63 3/6/13 4:49 PM Stránka 2
Vďaka Slovenskému artroplastickému registru lekár zistí, ktorá protéza zlyháva častejšie. Môže sa tak efektívne rozhodnúť, aký implantát použije pri operácii.
O výhodách databázy hovoríme s jej vedúcim lekárom – MUDr. Liborom Nečasom.
odporúčame
foto: istock
Reumatické choroby postihujú až 15 % populácie. Charakterizuje ich bolesť
a znížená kvalita života. Pretože zhoršujú funkčnú schopnosť pohybového aparátu, sú
častým dôvodom pracovnej neschopnosti a druhou najčastejšou príčinou invalidity.
Strana 7
Skolióza
sa vyskytuje
asi u 3 %
populácie. Čo je
rozhodujúce
pre úspešnosť
jej liečby?
ľudské telo v pohybe
1. Vydanie 20. marec 2013
Projektový manažér: Jakub Zaťovič
Tel.: +421 (0) 2 59 308 235
E-mail: [email protected]
Grafické spracovanie: Rastislav Hablák
Redaktor: Kristína Lenková
Odborná spolupráca: prof. MUDr. J. Rovenský,
DrSc., FRCP, MUDr. Libor Nečas, MUDr. Ivan Buran,
MUDr. Pavol Borecký, PhD., MUDr. Martin Polóni
Editor: MARADI, s.r.o., - Textové služby
Foto: Istockphoto, archív J. Rovenský, Ctibor Bachratý, Kristína Lenková, archív P. Borecký, BNM Slovakia
Zodpovedný za tlač: LAPCOM, k.f.t.
Györ, Maďarsko
Distribúcia: Pravda, 20. marec 2013
MEDIAPLANET Slovakia
Tel.: 02/5930 8230
E-mail: [email protected]
Web: www.mediaplanet.com/sk
Cieľom spoločnosti Mediaplanet je vytváranie
nových skupín zákazníkov pre našich inzerentov
tým, že ponúkame čitateľom vysokokvalitný redakčný obsah, ktorý ich motivuje konať.
Vydavateľstvo nezodpovedá za obsah inzercie
a PR článkov.
Nájdete nás aj na Facebooku
Mediaplanet Slovakia
■■ Inzercia
Amgen Slovakia s.r.o.
Radlinského 40a
921 01 Piešťany
Slovenská republika
tel.: +421 33 3211322
www.amgen.sk
Ľudský život a naše
lieky hovoria
rovnakým jazykom
SK-PRO-AMG-002-2013
1
KVALITA
IMPLANTÁTOV
Register prezradí, ktoré
implantáty fungujú lepšie
Načo slúži Slovenský artroplastický register (SAR)?
We make our readers succeed!
marec · 3
Tip
■■ SAR je systém na zber údajov
o všetkých umelých náhradách bedrového a kolenného kĺbu na území
Slovenska. Cieľom registra je sledovať funkčnosť jednotlivých implantátov, analyzovať príčiny ich zlyhávania a celkovo hľadať spôsob, ako
zlepšiť funkčnosť implantátov.
Ako register zbiera údaje?
■■ Do registra posielajú informácie
všetky slovenské pracoviská, ktoré
robia tieto výkony. Po roku zozbierané údaje vyhodnocujeme a vydávame tlačenú správu. Hoci sa do protokolu zadávajú identifikačné údaje pacienta, v rámci ochrany údajov
sa od pacientov oddeľujú. Dáta by sa
opäť spárovali len v prípade, ak by
bolo treba dohľadať informáciu, či
implantát u pacienta vykazuje nejakú chybu.
Takže lekár pred operáciou
nahliadne do registra
a vyberie najvhodnejšiu
náhradu...
Zo štatistík vyplýva aj to, že na
Slovensku sa
používajú veľmi
dobré implantáty.
Nebráni takýto systém
novým typom náhrad
preniknúť na trh?
■■ Samozrejme treba byť opatrný.
Ak to preženiete do extrému a poviete si „my už nepotrebujeme nič
iné, máme to, čo funguje“, zastanete vo vývoji. Treba nájsť rovnováhu, aby sa na trh dostávali nové
technológie.
Núti register výrobcov
implantátov zlepšovať
technológie?
Čo všetko dokáže register
povedať lekárovi?
■■ Určite áno. Pre výrobcov implantátov sú informácie z registrov
prvoradé. Klinické štúdie sú nízkoobjemové, v registroch hovoríme
o tisíckach ľudí. Na celom svete sa
postupne prešlo k tomu, že určujúce informácie podávajú registre.
■■ Napríklad to, že sa v krajine za rok
voperovalo 5 000 implantátov typu A, z toho 4 990 funguje dobre a 10
zlyhalo. Lekár zistí, ktorý implantát
zlyháva častejšie a z akého dôvodu
zlyhal.
Umožňuje teda SAR vyhnúť
sa nekvalitným náhradám?
■■ Nemožno úplne jednoznačne povedať, či je implantát zlý. Poznáme
veľa faktorov, ktoré zlyhanie ovplyvňujú. Nie vždy je to o materiáli, ale
aj o pacientovi, prostredí, technike.
Môže to byť dokonca tak, že u nás je
implantát funkčný, ale v inej krajine
stopercentne zlyháva. Register je tu
na to, aby zachytil, ktoré implantáty
u nás fungujú lepšie a ktoré horšie.
■■ V podstate áno. Ak by mi niekto
povedal, aby sme robili s protézou,
ktorá bola použitá trikrát, asi by
som radšej implantoval protézu,
ktorá sa použila už stokrát. Pri takejto protéze totiž vieme lepšie povedať, ako funguje.
Môže pacient nahliadnuť do
databázy rovnako ako lekár?
MUDr. Libor Nečas
vedúci lekár SAR
foto: Kristína Lenková
■■ Webová stránka je verejná do istej úrovne. Okrem nej je k dispozícii
aj vytlačená správa. Register chráni pacientov skôr nepriamo, tak,
že lekár nepoužije náhradu, ktorá
zlyháva. Samozrejme, pacient má
právo vedieť. V registri je ale veľké
množstvo informácií, ktoré by si
laik mohol chybne interpretovať.
Na čo slúži karta nositeľa
totálnej endoprotézy, ktorú
SAR vydáva?
■■ Kartu sme zaviedli pred tromi rokmi. Veľa pacientov cestuje a na letiskách môžu mať problém. Kartou sa preukážu. Alebo môžu potrebovať ošetrenie v zahraničí či reoperáciu v inej nemocnici. Na základe karty dokáže nemocnica zistiť, o aký implantát ide.
Je register pre nemocnice
a zdravotné poisťovne
ekonomicky prínosný?
■■ Fungovanie registra niečo stojí, ale
aj napriek tomu je tento systém vysoko rentabilný. S registrom totiž klesajú
náklady na revízne operácie. Zdravotné
poisťovne od nás bohužiaľ informácie
nečerpajú. Pritom majú u nás obrovské
množstvo dát, s ktorými by mohli pracovať. V niektorých krajinách sú ďalej,
a výsledky implantátov zo svojich národných registrov - tzv. RANKING - je
jedným z kritérií aj vo verejných obstarávaniach. Týmto sa register stáva
hodnotným tak pre medicínske, ako aj
ekonomické rozhodovanie.
SAR funguje už jedenásty rok.
Ak by ste to mali zhrnúť, čo
vám za túto dobu zo štatistík
vychádza?
■■ O necementovaných implantátoch sa hovorilo, že budú fungovať
lepšie ako cementované. Avšak zatiaľ to nie je jednoznačné. S nárastom používania necementovaných
implantátov totiž stúpla revidovanosť. Zo štatistík vychádza aj to, že
na Slovensku sa používajú veľmi
dobré implantáty. Miera revíznosti sa pohybuje v zlatom európskom
štandarde.
Kristína Lenková
[email protected]
Tip
špecializovaná príloha spoločnosti Mediaplanet
špecializovaná príloha spoločnosti Mediaplanet
inšpirácie
novinky
Otázka: Čím všetkým sú spôsobené bolesti chrbta a ako je možné boľavej chrbtici uľaviť?
Odpoveď: Bolesti chrbtice môžu mať viacero príčin. Naučte sa správne hýbať, aby vaša chrbtica netrpela. Pri akútnych bolestiach pomôže zaujatie úľavovej polohy, suché teplo a masáž.
Ako si pomôcť pri bolestiach
■■ Medzi časté príčiny,
ktoré spôsobujú bolesti chrbtice, patrí poškodenie medzistavcovej platničky. Pri neprimeranom nátlaku sa poškodzujú väzivové prstence
platničky, jej vnútorná časť
v chrbticovom kanáli tlačí
na citlivé štruktúry, často na
nervové korene. Poškodenie
je zvyčajne dôsledkom opakovaných drobných poškodení,
ktoré sa sčítajú. Pri oslabenej
platničke potom stačí zdanlivo nevinný pohyb alebo zaťaženie a prejaví sa bolestivý
syndróm.
Svaly sú pri bolestiach
chrbtice tým najdôležitejším.
Odpoveďou svalov na dráždenie je stiahnutie a zvýšenie napätia, ktoré nás potom
„bolí“. Aby bol pohybový aparát zaťažený primerane, musí
dôjsť k súhre viacerých skupín svalov – dlhých povrchových svalov a svalov stabilizujúcich stavce.
„Seknutie“ v krížoch funguje jednoducho. Každý kĺb
má daný
rozsah pohybl ivosti, a ak ho
prekročíte,
sekne vás.
Stane sa to
preto, lebo
niektoré svaly nezastavili extrémny kĺbový pohyb v správnom čase.
tici spôsobuje sed bez opory
s ohnutým chrbtom. Pri bolestiach
chrbtice
pomáha
suché teplo - napríklad fénovanie. Svaly možno
uvoľniť teplom, masážou
a liekmi. Hoci možno použiť
lieky proti zápalu a bolesti, je
ideálne, keď ďalšiu liečbu riadi lekár.
Svaly sú pri
bolestiach
chrbtice tým
najdôležitejším.
Čo robiť pri akútnej
bolesti
Bolesť sa môže postupne zvyšovať, no môže ísť aj o prechodný stav, ktorý dobre reaguje na teplo a pokoj v tzv. úľavovej polohe. Skúste sa uložiť
na chrbát s pokrčenými dolnými končatinami. Niekedy
je vhodná aj poloha na boku
s pokrčením dolných končatín. V ľahu je chrbtica najmenej zaťažená. Naopak najvýraznejšie zaťaženie chrb-
Všetko je to o pohybe
Spoločným menovateľom poškodenia štruktúr chrbtice je
porucha statiky a obmedzenie pohyblivosti. Aby váš chrbát netrpel, je dôležité vedieť,
ako sa správne pohybovať.
Vyhýbajte sa pohybom a polohám, ktoré chrbticu nadmerne zaťažujú. Činnosti, ktoré
vykonávate v predklone chrbtice, robte inak – s vystretým
chrbtom a vykročením jednej
dolnej končatiny. Predmety zdvíhajte v podrepe. Ráno
vstávajte z postele tak, že sa
najskôr pretočíte na bok, potom sa rukou opriete o matrac
a sadnete si. Všeobecne platí,
že pre chrbticu je najhorším
pohybom zdvíhanie bremena
v predklone s ohnutým chrbtom a so súčasným otočením
trupu.
Pri prevencii i liečbe je
ideálne cielené cvičenie pod
vedením odborníka. Nie
každý pohyb je pre chrbticu priaznivý. Niektoré,
hoci aj športové aktivity,
vám pri poškodení skôr
ublížia ako pomôžu.
Keď vás bolí chrbát, vynechajte plávanie pŕs,
squash alebo aerobik.
Otázka: Môžu byť bolesti chrbtice spôsobené jedným prudkým pohybom?
Odpoveď: Väčšinou ide o dôsledok dlhodobého zanedbávania zdravia.
Keďže sedenie je pre chrbát jednou z najväčších záťaží,
dôležité je vedieť správne sedieť.
V súčasnosti už len málokto
nepozná bolesť z „vyskočenej platničky“. Neurológovia sa
však nad týmto výrokom pousmejú. Podľa nich možno vyskočiť skadekoľvek, ale platnička rozhodne nikam „neskáče“.
Môže však prísť k jej vysunutiu. Ak potom platnička tlačí na
nerv, bolesť väčšinou „vystreľuje“ do hornej alebo dolnej končatiny. Avšak aby spôsobovala
bolesti a obmedzovala pohyblivosť, nemusí vôbec tlačiť na
nerv.
Môžu za to svaly
■■ Inzercia
foto: istock
Náhlu bolesť v chrbtici však nezavinilo rýchle otočenie hlavou alebo zdvihnutie ťažkého
bremena. Bolesti sú výsledkom dlhodobého macošského správania k chrbtici a chrbtovým svalom.
MUDr. Pavol
Borecký, PhD.
foto: Archív PB
Dlhodobým nesprávnym sedením
sa zaťažujú a skracujú svaly, ktoré
zabezpečujú sedenie. Naopak svaly, ktoré majú na starosti dynamický pohyb, ochabujú. Výsledkom je nesprávne postavenie jednotlivých častí pohybového aparátu voči sebe. Degeneratívne zmeny
sa napokon prihlásia „seknutím“
či vysunutím platničky.
Sedenie – statická záťaž
Možno si to neuvedomujete, ale
veľkú časť života strávime sedením. Hovorí sa, že človek tretinu
života prespí. Ďalšiu tretinu života
takmer určite presedí. Pritom se-
Gedeon Richter Slovakia s.r.o., Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, e-mail: [email protected]
Pri zdravotných problémoch
s platničkami, bolestivých stavoch
chrbtice a natiahnutých svaloch
je vhodné užívať vitamín B. Jeho
význam spočíva aj v predchádzaní
postihnutia periférnych nervov.
www.
Vitamín B sa v podobe benfotiamínu omnoho lepšie vstrebáva, vytvorí viac potrebných väzieb a je ďaleko
účinnejší než v bežnej, vo vode rozpustnej forme (známy ako tiamín).
Prospešný benfotiamín nájdete
v prípravku milgamma® N cps, ktorý ako jediný na trhu obsahuje účinnú kombináciu vitamínu B1 vo forme benfotiamínu a zároveň ďalšie
vitamíny z tejto skupiny – B6 a B12.
Účinné dávkovanie je jedna kapsula
3 – 4-krát denne do vymiznutia príznakov.
Ako správne sedieť
Sklon operadla by nemal mať 90°,
ale 100° – 110°. Pravý uhol by ste sa
naopak mali snažiť dodržať medzi
chodidlami a predkolením a medzi
predkolením a stehnami. Vhodný
je tzv. „chlapský sed“ so široko rozkročenými nohami. Ak ste v práci
odsúdení na niekoľkohodinové sedenie, skúste si sadnúť na fitloptu
alebo na PC vankúš. V súčasnosti máme k dispozícii aj množstvo
pomôcok v štýle „nestabilnej stoličky“. Takéto sedenie neustálou
zmenou ťažiska podporuje hlboké
chrbtové svaly a stimuluje svaly,
ktoré pri iných činnostiach dostatočne nezapájame.
Liek na chronické BOLESTI CHRBTA*
kvalitnú terapiu
Vitamín B
a poctivé cvičenie
denie je na rozdiel od ležania statickou záťažou, ktorej by sme sa
v podstate mali vyhýbať. Netreba to ale brať absolútne – s trochou
snahy môže byť aj sedenie bez
rizika.
■■ Inzercia
Už celé generácie prinášame
marec · 5
Vedieť
sedieť
Základom zdravej chrbtice
je správne sedenie
MUDr. Ivan Buran
Neurologická ambulancia,
Železničná nemocnica a poliklinika, Novapharm, s. r. o.,
Bratislava
2
pilatesvtabletkach.sk
*Pri opakujúcich sa bolestiach chrbta je milgamma® N cps odporúčaná lekármi do kombinácie s liekmi proti zápalu a bolesti.
milgamma® N cps je dostupná v lekárni aj bez lekárskeho predpisu. Pred použitím lieku sa poraďte so svojím lekárom
alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov, prosím!
■■ Inzercia
4 · marec
Ako to už väčšinou býva, naše odhodlanie cvičiť trvá len dovtedy, pokým nás chrbát bolí. Len čo sa skončí „péenka“, skončí sa aj každodenné
trénovanie cvikov predpísaných rehabilitačnou sestrou. Za správne doplnky výživy a svedomité cvičenie sa
vám vaša chrbtica poďakuje.
6 · marec
špecializovaná príloha spoločnosti Mediaplanet
rozhovor
Práca profesionálnych tanečníkov je náročná. Pretože svoje telo extrémne
zaťažujú, musia sa oňho vedieť starať. S tanečníkom a choreografom Máriom
Radačovským hovoríme o limitoch tela aj o tom, čo preňho znamená pohyb.
Tip
3
Limity
ľudského
tela
■■ Ani nie. Príroda sa nedá oklamať.
Aj my tanečníci sme len ľudia, takže je to prirodzené. Tréningom a určitými cvikmi dokážete telu pomôcť
a možno dokážete ísť aj cez limity, no
nedá sa to dlhodobo.
Do akého veku môže
tanečník tancovať?
■■ To je veľmi individuálne. Ak sa tanečník nestará o svoje telo dobre, môže skončiť veľmi skoro. Asi 60 – 70 %
tanečníkov končí okolo štyridsiatky.
Poznáme výnimočné prípady ľudí,
ktorí vydržia aj dlhšie. Potom si však
už treba vyberať roly, kde nie je vidno vek.
som mal mesiac dovolenku, na dva
týždne som úplne vypol. Po dvoch
týždňoch absolútneho pokoja som si
vždy vymyslel nejaké drobné aktivity. Stačí pol hodina denne. Svaly totiž rýchlo ochabnú a dostať sa naspäť
do formy nie je ľahké. A čím je človek
starší, tým je to ťažšie.
Je s tancom spojená
aj bolesť?
■■ Vrcholový tanečník trénuje aj 7 – 8
hodín denne, pričom vo forme musí byť desať mesiacov. Je to skoro ako
baníctvo. Občas treba ísť aj cez bolesť.
Avšak je veľmi dôležité, aby tanečník
vedel, kedy má dosť.
Ktorú časť tela si ničia
tanečníci najviac?
■■ U mužov sú to väčšinou kolená,
stredná časť chrbtice a niekedy aj
bedrá. U žien najviac trpia členky, hlavne v klasickom balete. Keď
sa rozhodnete pre tanec, musíte
s tým rátať.
Stal sa niekedy úraz
aj vám? Aké ste mali
skúsenosti s lekármi?
■■ Ja som si všetko „vynahradil“
skôr tou rakovinou. Ale jasné, nejaké úrazy boli. Väčšinou išlo o menšie veci typu natiahnutý sval, vyvrtnutý členok, zablokovaný krk.
■■ Obrovsky. Aj keď som ani zďaleka nebol vo forme, nechal ma tancovať. Bolo to pre mňa psychologicky veľmi dôležité. Nebyť toho,
už by som možno vôbec netancoval.
■■ Pohyb je najzákladnejšia súčasť
nášho bytia. Keď sa narodíme, nerozprávame, nič nerobíme, len sa
pohybujeme. Pohyb je v nás hlboko zakorenený a robí nás šťastnejšími. Aj keď som s aktívnym tancom skončil, asi do konca života sa
už budem musieť hýbať.
■■ Áno, toto môžete robiť aj v 60ke. Na druhej strane je dobré, keď je
v takejto úlohe niekto, kto má v sebe
kumšt a vie sa na pódiu niesť s gráciou.
Čo presne znamená, že
sa tanečník vie správne
starať o svoje telo?
Pred rokom ste ešte
tancovali v Tribalete...
■■ Hlavne mladí tanečníci robia chybu, že sa neprídu rozohriať na tréning. Samozrejme, keď je človek mladý, svaly to znesú, ale telo si všetko
pamätá a vystaví vám účet neskôr.
Preto veľa tanečníkov končí tak skoro. Jediný spôsob, ako možno predĺžiť
tanečnú kariéru, je sebadisciplína,
počúvať svoje telo a dať mu oddych.
■■ Ja som bol navyknutý od deviatich rokov pravidelne trénovať. Keď
V období, keď ste mali
rakovinu, vás podporil
choreograf Jiří Kylian...
Čo pre vás znamená
pohyb?
Myslíte úlohy sediaceho
kráľa a kráľovnej?
Ako dlho môže mať
tanečník pauzu, aby
nevypadol z formy?
Avšak mal som šťastie, že v Kanade
a Holandsku, kde som tancoval, bola chiropraktika na vysokej úrovni. Je dobré mať lekára, s ktorým
možno diskutovať. Pacient nesmie
byť odsúvaný do pozície poslušného žiačika.
„Pohyb nás robí šťastnejšími.“
foto: Ctibor Bachratý
■■ Pre mňa sa aktívna kariéra uzavrela pred tromi rokmi premiérou
Made in Canada. Bolo to deň pred
mojím vyhodením zo SND a bola to
jedna z najkrajších premiér, aké som
zažil. Ešte sa ani poriadne neotvorila
opona a divadlo už burácalo. Tribalet
bol pekný, ale bral som to tak, že ide
už o niečo navyše. (Smiech.) Nevylučujem, že sa ešte niekde objavím.
Ale momentálne ma plne uspokojuje, že sa venujem choreografii, učím
a že svojim ľuďom môžem tlieskať
z hľadiska.
kristína lenková
[email protected]
marec · 7
Inšpirácie
Otázka: Viete o tom, že mnohé zdravotné ťažkosti možno liečiť pomocou magnetoterapie?
Odpoveď: Magnetoterapia nie je žiadnou novinkou. Liečebné účinky magnetického poľa sa
v medicíne systematicky využívajú viac ako tridsať rokov. Ľudia ich poznali dokonca už dávno predtým.
MAGNETOTERAPIA
Pohyb je najzákladnejšia
súčasť nášho bytia
Tanečníci väčšinou dosť
ťažko prežívajú starnutie
a rôzne zmeny organizmu...
špecializovaná príloha spoločnosti Mediaplanet
Princípy pochopili v staroveku
Zdravotné účinky
Upozornenie
Už stredovekí ľudia zistili, že keď sa
chorý človek ocitne v oblasti statického magnetického poľa, jeho zdravotný stav sa začne zlepšovať. Tento
poznatok sa časom pretavil do vzniku komplexnej medicínskej oblasti
– magnetoterapie. Impulzné magnetické pole sa tu využíva na liečbu rôznych neduhov. V súčasnosti sa magnetoterapia vykonáva pomocou špeciálneho doskového alebo valcového aplikátora.
Magnetoterapia pôsobí priaznivo nielen na bunkovej úrovni, ale aj na celom tele. Rozširuje cievy, pôsobí proti zápalom a opuchom, podporuje hojenie rán, uvoľňuje napätie hladkého
svalstva, pôsobí proti bolesti, zlepšuje imunologické vlastnosti krvi, zvyšuje hladinu endorfínov a organizmus detoxikuje. Okrem liečby bolestí
chrbtice, stavov po úrazoch či zlomenín má ešte omnoho širšie využitie.
Pomáha pri reume, poruchách prekrvenia, artróze kĺbov, migrénach,
astme, psoriáze, ale aj pri urologických a gynekologických zápaloch.
Aj magnetoterapia má kontraindikácie. Nemali by ju podstupovať tehotné ženy, ľudia s kardiostimulátorom
(magnetické pole by mohlo spôsobiť
fatálnu poruchu rytmu), s krvácavými stavmi (znižuje sa krvná zrážanlivosť), zvýšenou funkciou štítnej žľazy, zvýšeným rizikom rakoviny (regenerácia tkaniva by mohla prebudiť
nádorové bunky), akútnou tuberkulózou či vírusovým ochorením. Magnetoterapia sa neodporúča ani pri
psychózach či ťažkých plesňových
ochoreniach.
Procedúru by mali zvážiť ženy
s menštruáciou, ľudia so záchvatovým neurologickým ochorením alebo ťažkou aterosklerózou. V prípade pochybností sa obráťte na svojho
praktického lekára, ktorý na základe vyšetrení zváži, či je pre vás magnetoterapia vhodná.
Výsledok a efekt terapie je individuálny.
redakcia
Ako magnetoterapia funguje
Princíp magnetoterapie spočíva
v pôsobení stáleho, impulzného alebo striedavého magnetického poľa na
ľudský organizmus. A keďže najväčší
účinok má impulzný prúd, na zdravotné účely sa využíva najmä ten. Pri
aplikácii impulzného magnetického
poľa v tkanivách vzniká slabý elektrický prúd a mení sa priepustnosť biologických membrán. Tak magnetické pole ovplyvňuje transport dôležitých látok z a do bunky. Aktivizujú sa
niektoré enzýmy a biochemické procesy, látková výmena sa urýchľuje.
Žiadne podložky či deky so stálym
magnetickým pôsobením nedosahujú účinky, ktoré má impulzný magnetický prúd. Preto si pri nákupe zdravotnej pomôcky všimnite, na akom
princípe pracuje. Zadovážte si prístroj
s impulzným poľom.
Príjemná procedúra
Samotný proces terapie je bezbolestný a príjemný. Väčšinou trvá 10 – 30
minút (podľa diagnózy) a opakuje sa
minimálne desaťkrát. Procedúra sa
vykonáva denne alebo každý druhý
deň. Môžete cítiť chvíľkovú únavu
alebo rozkolísanosť krvného tlaku.
Po viacerých procedúrach si však organizmus zvyčajne privykne a nepríjemnosti zmiznú.
[email protected]
Komplexná medicínska oblasť
Všimnite si, na akom princípe funguje váš prístroj.
foto: BNM SLOVAKIA
Skolióza nie je
strašiak
■■ Pod slovom skolióza definujeme
patologické zakrivenie chrbtice do
strany (doprava alebo doľava) od osi.
Vyskytuje sa asi u 3 % populácie,
častejšie u dievčat, 85 % skolióz je neznámeho pôvodu. Objavuje sa v rôznych obdobiach rastu jedinca, najčastejšie v puberte, nemá žiadne varovné príznaky.
Prvotné vyšetrenie robí pediater, pri podozrení na deformitu odosiela pacienta na ortopedickú ambulanciu. Pacient je vyšetrený, realizujeme röntgenové snímky chrbtice.
Podľa rozsahu vybočenia chrbtice je
stanovená liečba.
Pacienti so zhoršujúcou sa
skoliózou sú liečení ortézou trupu. V súčasnosti sú aj u nás dostupné
metódy výroby ortéz pomocou CADCAM systému, teda oskenovaním
trupu pacienta v správnej vykorigovanej polohe. Následne po spracovaní modelu počítačom je vyhotovená
plastová ortéza trupu.
Cieľom liečby je dosiahnuť
zmenšenie vybočenia chrbtice
a správne vyváženie chrbtice. Pre
úspešnosť liečby je rozhodujúci včasný záchyt a správna liečba skoliózy.
MUDr. Martin Polóni
ortopedická ambulancia,
Špecializovaná nemocnica
pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o.,
Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava, www.snop.sk
■■ Inzercia
ORTOPEDICKÉ POMÔCKY BEZ SADROVANIA
²02'(51e7(&+12/Ð*,(96/8æ%É&+3$&,(17$
SKOLIOTICKÉ A POOPERAÈNÉ KORZETY
257e=<.21ÿ$7Ì1$.5$1,É/1(257e=<
25723(',&.É2%89$9/2æ.<
PROTÉZY
www.neoprot.sk
tel.: 02/5011 6310, 0915 739 747
Y
v
VO DA , K TO R Á L I E ñ I
Kúpeëné hotely
RUBÍN ***
SMARAGD ***
MINERÁL ****
ZIMNÁ AKCIA
doplatok za ubytovanie v kúpeľnom hoteli Minerál a plnú penziu
(platí do 26. marca 2013)
poisßovĉu
v skupine „B“
(nielen)
PRE POHYBOVÝ
APARÁT
doplatok za ubytovanie v kúpeľných hoteloch Rubín alebo Smaragd
najvzácnejšie na svete. Jej vysoká
a plnú penziu (platí do konca marca 2013)
TIE
SPRÁVNE
na lieăebné
pobyty KÚPELE
cez zdravotnú
ZIMNÉ ŠPECIÁLY
akciové pobyty pre samoplatcov
Platnosť akcie: do 28. 02. 2013
NOVÁ PROCEDÚRA
Liečivá dudinská minerálna voda
noc
iba 10,- € vosoba/
2-lôžkovej izbe
patrí medzi
noc
iba
15,- € vosoba/
2-lôžkovej izbe
mineralizácia
a ojedinelá kombinácia oxidu uhličitého a sírovodíka
liečbu rôznych ochorení
osoba/ noc súčasne.
od
34,€
v 2-lôžkovej
VO
DA ,izbeK TO Rpohybového
Á LIEñI
VITÁLNY
SENIOR
Na prvom mieste sú to ochorenia
aparátu, ďalej ochorenia kardiovaskulárneho
aparátu
osoba/ noc
liečebný pobyt WINTER od 33,- € v 2-lôžkovej izbe
a neurologické ochorenia,
akohotely
aj choroby
Kúpeëné
z profesionálneho preťaženia.
***
liečebný
pobyt
umožňuje
RUBÍN
***
SMARAGD
RÁZOVÁ VLNA - najmodernejšia,
veľmi účinná
liečebná metóda, ktorá využíva mechanickú
tlako****
MINERÁL
vú - šokovú vlnu na liečbu bolesti. Liečba radiálnymi
rázovými vlnami je vhodná pri akútnych a chronických
ochoreniach pohybového aparátu.
Ešte Minerál
väčší účinok
sa dosahuje v kombinácii
aj
osoba/ noc
doplatok za ubytovanie v kúpeľnom hoteli
a plnú penziu
s lokálnou kryoterapiou, ktorá na liečbuv 2-lôžkovej
bolesti izbe
(platí do 26. marca 2013)
využíva chladený vzduch.
osoba/ noc
doplatok za ubytovanie v kúpeľných hoteloch Rubín alebo Smaragd
v 2-lôžkovej izbe
a plnú penziu (platí do konca marca 2013)
iba 10,- €
iba 15,- €
liečebnýNÁŠ
pobyt TIP
Liečenie cez poisťovňu – skupina „B“ (apríl –
máj) – doplatky za ubytovanie
a plnú penziu
osoba/
noc
od 34,- € v 2-lôžkovej izbe
VITÁLNY SENIOR
MINERÁL**** SMARAGD*** RUBÍN***
osoba/ noc
liečebný pobyt WINTER od 33,- € v 2-lôžkovej izbe
15,- EUR
osoba/ noc
v 2-lôžkovej izbe
19,- EUR
osoba/ noc
v 2-lôžkovej izbe
23,- EUR
osoba/ noc
v 2-lôžkovej izbe
Download

ľudské telo v pohybe