Unikátna Diagnostika BODY-ANALYZÉR
Zo dňa na deň sa stanete odborníci v diagnostikovaní pohybového aparátu vo
Vašej ordinácii, fitku, pri redukčných programoch, v športe, v škole, doma pre svojich
najbližších a vo svojom okolí. Všade tam, kde vám záleží na zdraví a peknej postave.
Zvýšite úroveň a kvalitu vašej práce, zvýšite odbornú spoluprácu s klientom
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako by ste si zlepšili zdravie, zmiernili alebo odstránili bolesť
chrbta a kĺbov? Ako správne pripraviť tréningový plán do fitka s možnosťou pravidelného
sledovania vývoja zmien svalového aparátu a sledovanie cieľa ?
Ak áno pokračujeme.
Sú to otázky, ktoré sa dotýkajú každého. Dnes je už medzi nami málo šťastlivcov, ktorí
nepoznajú bolesť z „ vyskočenej platničky „. Platnička vyskočiť nemôže, môže dôjsť k jej
vysunutiu a podľa toho na ktorú štruktúru tlačí, líšia sa aj prejavy s tým spojené. Ak tlačí na nerv,
bolesť väčšinou vystreľuje do končatín, alebo obmedzuje pohyblivosť.
Unikátna Diagnostika BODY-ANALYZÉR
Bolesti chrbtice, kĺbov a dokonca aj vnútorných orgánov môžu byť zapríčinené zlým
držaním tela, nesprávnym státím, sedením a chodením. Pri dlhodobom zlom držaní tela sa
stláčajú stavce, ktoré tlačia na nerv a vzniká bolesť.
Platnička a nervy sa nestláčajú, stavce sú v správnom postavení
Platnička a nervy sa stláčajú, stavce sú v nesprávnom postavení
Pri stlačení platničky a nervu na jednej strane sa môže vysunúť platnička
Môžu za to svaly...
Poškodené platničky či poruchy v kĺboch, zlá koordinácia pohybu majú spoločného
menovateľa, a tým je porucha funkcie svalov. Svaly sa dlhodobým zaťažovaním, nesprávnym
sedením, státím skracujú. Naopak svaly, ktoré majú na starosti dynamický pohyb, ochabujú.
Medzi oboma skupinami svalov pomaly a nenápadne dochádza k nerovnováhe, čo môže mať za
následok nesprávne postavenie jednotlivých častí pohybového aparátu voči sebe. Nenápadný
pohyb, dvíhanie ťažkého bremena, otočenie hlavou nezapríčiní náhlu bolesť, ale je to výsledok
dlhodobého zanedbávania chrbtice a chrbtových svalov. Sústavné jednostranné preťažovanie
svalstva, dlhé sedenie, jednostranné zaťažovanie, alebo akútny nedostatok pohybu postupne
vedie k degeneratívnym zmenám na chrbtici, ktoré sa prihlásia v podobe „seknutia“, vysunutia
platničky, vystreľovania bolesti. Pokiaľ chceme trvalo riešiť zdravotné problémy s platničkami,
bolestivé stavy chrbtice, kĺbov, natiahnuté svaly, zlú koordináciu, je nutné odstrániť nesprávne
pohybové stereotypy a zamerať sa na cielený ozdravný pohyb .
Ako zistíme stav svalov, ich nerovnováhu a postavenie ? Vieme si zvoliť správne cvičenia
a sme si istý, že nebudeme cvičiť cvičenia, ktoré nám zhoršia zdravotný stav ? Chceme
presne porovnávať účinnosť našich programov, meniť ich a vylepšovať?
Je to veľa otázok, ale odpoveď je jednoduchá :
SPRÁVNA A PRESNÁ DIAGNOSTIKA
Diagnostika BODY- ANALYZÉR predstavuje unikátnu diagnostiku pohybového aparátu.
Analyzuje nielen časti pohybového aparátu, ale navyše diagnostikuje aj celú os pohybového
aparátu, čo iné diagnostiky neriešia. Určuje jednotlivé osi v sede, v stoji, v statike aj
v dynamike, analyzuje svalový reliéf postavy a to všetko v jednom programe. Je tu jednoduchá
možnosť presného sledovania a porovnávania výsledkov, čím môžeme cielene pripravovať
program a dosiahnuť žiadaný cieľ a motivovať klienta k spolupráci.
Na základe takejto diagnostiky, vieme presne určiť chyby v pohybovom stereotype, pripraviť
individuálne cvičenie na odstránenie bolestí chrbta, preventívne cvičenia, či cvičenia do fitka.
Diagnostiku môžeme využiť aj v športe pri analyzovaní jednotlivých polôh napr. beh, skok, oštep,
strelectvo, ………….. atď.
Uvedieme niekoľko možností využitia unikátnej Diagnostiky BODY- ANALYZÉR:
1. Využitie v dennom živote pre deti a dospelých
2. Využitie v regenerácii a rehabilitácii
3. Využitie v športe
1.Využitie v dennom živote pre deti a dospelých
V rannom veku je nutné kontrolovať detskú chrbticu, čo s touto jednoduchou analýzou
dokáže napríklad aj rodič, ktorý nemusí byť odborníkom v tejto oblasti. Po diagnostikovaní
a zistení vychýlenia z osi je nutné navštíviť odborníka, ktorý určí správne cvičenia.
Mierne vychýlenie chrbtice v hrudnej časti a posun celkovej osi nad pravú nohu
Detailnejší pohľad
Správne nápravné cvičenie
Nesprávne cvičenie, zväčšuje vychýlenie
Nesprávny sed
Správny sed
Správny stoj
Nesprávny stoj
Nesprávny stoj
2.Využitie v regenerácii a rehabilitácii
3.Využitie v športe
V každom športe je kvalitný výkon závislý od správnej techniky, ktorú odborníci a tréneri
môžu analyzovať našou diagnostikou. Každý šport je zameraný na určité svalové skupiny, ktoré
musíme sledovať, aby neprišlo k jednostrannému preťaženiu a následne k zraneniam
a vyradeniu športovca. Na základe správnej diagnostiky volíme správnu regeneráciu pohybom,
čím neprichádza k zraneniam a zvyšuje sa výkon športovca.
Download

Unikátna Diagnostika BODY-ANALYZÉR