ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
November 2012
NOVEMBER 2012
ČÍSLO 3
BOJ
S RAKOVINOU
FOTO: ISTOCK
CIVILIZAČNÉ
OCHORENIA
Kolorektálny
karcinóm
Prečo má rakovinu
stále viac ľudí?
Ak sa rakovina hrubého
čreva odhalí včas,
dá sa vyliečiť.
MUDr. Lucia Copáková
hovorí o úlohe DNA
v onkológii.
inzercia
BIO výživové doplnky a potraviny
w w w.BioCare.sk
2 · NOVEMBER
ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
VÝZVY
Prognózy do najbližšej budúcnosti v otázkach možných ochorení na zhubné
nádory sú alarmujúce. Každému tretiemu Európanovi je rakovina
diagnostikovaná, každý štvrtý na ňu umiera. Ohrození sú nielen
starší občania, ale aj mladí ľudia a dokonca aj deti.
Prevencia je cesta
pre zdravý život
R
očne pribudne na Slovensku približne 25 000 novonahlásených prípadov
nádorových ochorení.
U mužov rastie výskyt
karcinómu hrubého čreva, pľúc a prostaty a u žien
je v popredí najmä postihnutie prsníkov,
pohlavných orgánov a hrubého čreva.
Prečo má rakovinu
stále viac ľudí?
■ K výskytu rakoviny v nemalej miere
prispieva aj nesprávna životospráva, ale
približne v 10 % prípadov aj genetické
(dedičné) predispozície. Posúdenie dedičnosti pre nádorové ochorenie je veľmi dôležité, pomáha predchádzať najhoršiemu. Dôkladným rozborom rodinnej anamnézy, vrátane výsledkov genetickej analýzy DNA, vie klinický genetik zhodnotiť a poukázať na prítomnosť
špecifických dedičných syndrómov, prípadne zhodnotí zvýšené riziko samotného ochorenia u pacienta.
Samotná liečba onkologických pacientov je traumatizujúcim zážitkom,
nielen pre pacienta, no i jeho rodinu
a blízkych. Problémom bývajú aj vysoké
finančné náklady na operačné zákroky
a liečbu. Jediným riešením, ako sa vy-
„Posúdenie dedičnosti pre
nádorové
ochorenie
pomáha
predchádzať najhoršiemu.“
horšiemu.
vyššie riziko
STRANA 6
U dlhodobých fajčiarov je 25x
vyššie riziko vzniku rakoviny pľúc,
než u nefajčiarov.
Technológie máme, dôležitá je
vôľa ľudí
■ Súčasná medicína každým dňom prináša novinky odhalenia včasných štádií
onkologických ochorení, vďaka ktorým
je možné zachrániť ľudský život.
Ostatnou novinkou, napr. v neinvazívnom testovaní karcinómu hrubého
čreva, je detekcia špecifického markeru,
ktorý je zodpovedný za tvo
tvorbu nádoru,
z jednoduchého odberu krvi.
krv Tento test
má vysokú, takmer 100 % špe
špecificitu (tzn.
zachytáva karcinóm) a senzitivitu,
senzi
ktorá
s pokročilým štádiom ocho
ochorenia stúpa.
Výsledok vyšetrenia je k disp
dispozícii za pár
dní, je interpretovaný lekár
lekárom – klinickým genetikom, ktorý zárov
zároveň posúdi aj
iné prípadné riziká pre jednotlivé
jedn
ochorenia v rodine.
zd
Preto urobme pre svoje zdravie
maximum, venujme pár hodín v roku na prevenciu a odmenou n
nám bude plnohodnotný život.
MUDr. Lucia Copáková
klinický genetik GenesPro s.r.o.
We make our readers succeed!
BOJ S RAKOVINOU
3. VYDANIE, 23. NOVEMBER 2012
Projektový manažér: Jakub Zaťovič
Tel.: 02/593 082 39 / 0903 279 580
E-mail: [email protected]
Grafické spracovanie: Mgr. art. Rastislav Hablák
Redaktor: Jozef Kaščák
Odborná spolupráca: MUDr. Lucia Copáková,
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, doc. MUDr.
Peter Beržinec, CSc., MUDr.Sylvia Dražilová
Editor: SOFT DESIGN, s.r.o.
Foto: Istockphoto.com,
Zodpovedný za tlač: Versus, a. s.
Distribúcia: Nový Čas, 23. november 2012
MEDIAPLANET Slovakia
Tel.: 02 5930 8230
E-mail: [email protected]/sk
Web: www.mediaplanet.com/sk
Ďalšie vydanie: Naše tradičné Vianoce, 30.11.2012
Cieľom spoločnosti Mediaplanet je vytváranie
nových zákazníkov pre našich inzerentov tým,
že ponúkame čitateľom vysoko kvalitný redakčný obsah, ktorý ich motivuje konať.
inzercia
Je vaše črevo zdravé?
GenesPro, s.r.o.
Strečnianska 13
Bratislava
O Vašom zdraví
vieme viac.
ODPORÚČAME:
25x
hnúť týmto nepríjemnostiam, je intenzívna prevencia.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie
by bolo možné prevenciou predísť 80 %
infarktov, mozgových porážok a cukroviek
a 40 % rakovinových ochorení.
[email protected]
+ 421 907 831 777
www.genespro.net
Septin 9 – testovanie rakoviny hrubého čreva z krvi
Unikátne vyšetrenie! Jediný test dostupný na Slovensku!
Sme neštátne zdravotnícke zariadenie
s atestovaným medicínskym personálom.
Máme profesionálny prístup orientovaný
na klienta. Zameriavame sa na vysoko
profesionálnu neinvazívnu diagnostiku bez
zásahov do ľudského organizmu. Všetky naše
meracie a liečebné prístroje patria medzi špičku
vo svojej triede. Použitím týchto prístrojov má
lekár výsledky merania k dispozícii okamžite,
ihneď po vyšetrení.
4D analýza zdravia
Neinvazívna 4D analýza poskytuje 126
výsledkov krvi a telesných hodnôt bez
odberu jedinej kvapky. To znamená, že
počas jedného 6 minútového vyšetrenia
preskúmame: krvný obraz, priechodnosť ciev,
tráviaci systém, obličky, imunitný systém, či
neprebieha zápalové ochorenie, nádorové
bujnenie rôzneho druhu, najrannejšie štádia
potenciálnej mozgovej príhody, ochorenia
myokardu, či cukrovku.
inzercia
Termoskríning
Termoskríning je spoľahlivá metóda na
diagnostiku
akýchkoľvek
zápalových
procesov a onkologických ochorení aj
v najrannejších štádiách. Snímané je celé telo
pacienta, preto vyšetrenie poskytuje veľmi
presný komplexný obraz. Termokamera
odhalí napríklad aj osteoporózu, poškodenie
pohybového aparátu, zápal žlčníka,
štítnej žľazy, žíl, či ochorenia ústnej dutiny
a prínosových dutín.
Digitálna mamografia
Pacientka, ktorá absolvuje vyšetrenie MEIK
mamografom, okrem toho, že nebude
vystavená nebezpečnému RTG žiareniu, bude
mať presné hodnotenie zdravotného stavu
prsníkov a mliečnych žliaz. MEIK mamograf
veľmi spoľahlivo detekuje patologické nálezy
ešte pred tým ako sú hmatateľné.
Vitare
Centrum prevencie a liečby
Moyzesova 50
040 01 Košice
Tel: +421 907 911 911
E-mail: [email protected]
www.vitare.sk
NO - terapia – viac na www.vitare.sk
4 · NOVEMBER
ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
INŠPIRÁCIE
NOVINKY
Ide o celosvetovo tretí najčastejší zhubný nádor, vyskytujúci sa najmä
v ázijských krajinách. Na Slovensku sa ročne zistí niekoľko stoviek novodiagnostikovaných
hepatocelulárnych karcinómov, výskyt tohto nádoru má výrazne stúpajúcu tendenciu.
Kvalita života pacientov
s hepatocelulárnym karcinómom
MUDr.Sylvia
Dražilová
Hepatologická
ambulancia pri
internom oddelení
Nemocnica Poprad
a.s.
■ Hepatocelulárny karcinóm je nádor pečene, ktorý má pôvod v pečeňových bunkách. Môže vzniknúť aj
v zdravej pečeni, čo je však pomerne
zriedkavé. Najčastejšie vzniká v teréne
cirhózy pečene. Zvyčajnými príčinami
cirhózy sú alkoholová choroba pečene a chronické zápaly (chronické hepatitídy).
Ako predchádzať
nádorom na pečeni?
Abstinencia, prevencia chronických
vírusových hepatitíd (aj očkovanie
proti hepatitíde B), vyhýbanie sa krvavým procedúram (tetovanie, pírinzercia
NOVEMBER · 5
sing, vnútrožilové užívanie drog),
opatrnosť pri striedaní sexuálnych
partnerov a liečba chronických infekčných zápalov pečene; to všetko
môže zásadne znížiť výskyt tohto nádoru.
Pacienti s cirhózou pečene a chronickou vírusovou hepatitídou typu
B by mali ísť raz za 6 mesiacov na ultrazvukové vyšetrenie pečene. Lekár
pri ňom cielene hľadá ložiskové zmeny v pečeni. Pri včasnom náleze hepatocelulárneho karcinómu môžeme
úplne vyliečiť značnú časť pacientov. Keďže len malú časť ložiskových
zmien v pečeni tvoria zhubné nádory
pečene, nález týchto zmien je často
dôvodom na vykonanie vyšetrenia
počítačovou tomografiou (CT) a/alebo
magnetickou rezonanciou (NMR). Po
zhodnotení týchto vyšetrení vie hepatológ s pomerne veľkou pravdepodobnosťou povedať, či sa jedná o hepatocelulárny karcinóm.
Keď je nález pozitívny
Pri náleze malého hepatocelulárneho karcinómu môžeme pacienta
úplne vyliečiť, ak má súčasne dobrú funkciu pečene. Pri malom nádore ho môžeme odstrániť spolu
s okolitým zdravým tkanivom pečene. Niektoré nádory pečene môžeme úplne deštruovať - zničiť nádorové tkanivo rádiofrekvenčnými
vlnami.
Ďalšou liečebnou možnosťou,
ktorou môžeme docieliť úplné vyliečenie pacienta, je transplantácia pečene. Táto môže byť vykonaná iba u pacientov, ktorí nemajú
v pečeni veľké ložisko a nádor neinfiltruje cievy. Po transplantácii pečene však musí pacienta doživotne sledovať lekár z transplantačného tímu. K recidíve nádoru pečene
však môže dôjsť u všetkých troch
vyššie popísaných liečebných postupov.
Kvalita života
po diagnóze rakovina
Pri pokročilejšom štádiu hepatocelulárneho karcinómu môžeme pacientov liečiť transartériovou chemoembolizáciou, pri ktorej je do
nádoru pečene lokálne cez žilový
prístup v slabine aplikovaná látka,
ktorá upchá cievy, zásobujúce nádor súčasne s chemoterapiou. Inou
možnosťou je chemoterapia, preferovanou účinnou látkou je sorafenib. Pri týchto dvoch liečebných
postupoch môže dôjsť k predĺženiu
života pacientov s hepatocelulárnym karcinómom.
Pri záchyte rozsiahleho nádoru pečene alebo u pacientov so
zlou funkciou pečene je možná iba
symptomatická liečba na odstránenie subjektívnych ťažkostí pacienta a zlepšenie jeho kvality života.
Jozef Kaščák
[email protected]
Pomocou preventívneho očkovania už možno predchádzať nielen rôznym infekčným ochoreniam, ale aj
tým nádorovým. Máme účinnú vakcínu proti rakovine krčka maternice, ktorá proti iným typom rakoviny ochráni aj mužov.
Má očkovanie proti rakovine
krčka maternice zmysel?
■ Onkologické ochorenia patria do
skupiny tzv. civilizačných ochorení,
ktorých výskyt sa dramaticky zvyšuje. Aj napriek čoraz lepšej diagnostike a liečbe je úmrtnosť na tieto choroby pomerne vysoká. Významným
krokom vpred sa však stali preventívne prehliadky, ktorých cieľom je odhalenie nádoru v skorom štádiu so
zahájením správnej a skorej liečby
a zlepšením prognózy pacientov.
Odhalenie niektorých príčin vzniku
nádorov umožnilo vývin preventívnych liečebných postupov, ktorými
by sa dalo zabrániť rozvoju nádorového ochorenia ešte v počiatkoch.
u žien. Okrem toho sa predpokladá
aj vzťah HPV k vzniku nádorov konečníka, hrtanu, krčných mandlí,
vonkajšieho genitálu ako aj rakoviny penisu a močovej rúry. Po odhalení vzťahu HPV k vzniku rakoviny
krčka maternice došlo k vývoju vakcíny, ktorá je efektívna v prevencii
vzniku „onkogénnej“ HPV infekcie.
Vakcína tak umožňuje predchádzať
rozvoju karcinómu krčka maternice. Vakcína proti HPV je neživá (nemôže sama o sebe vyvolať infekciu
u očkovaného jedinca) a obsahuje len antigénne štruktúry vírusu,
ktoré dokážu v organizme človeka
vyvolať účinné obranné imunitné
mechanizmy, ktoré dokážu účinne
odstrániť ľudský papilomavírus ešte pred jeho preniknutím do buniek,
a tým zabrániť neskoršiemu vzniku
nádorových ochorení.
Vývoj efektívnej vakcíny
Vzťah medzi infekciou ľudským papilomavírusom (HPV) a vznikom
niektorých nádorov bol odhalený
už v roku 1976 profesorom zur Hausenom, ktorý za tento objav onkogénneho potenciálu HPV infekcie
dostal v roku 2008 Nobelovu cenu,
čo význam tohto objavu iba podčiarkuje. HPV je zodpovedný napríklad
za podstatnú časť rakoviny krčka
maternice, ktorá predstavuje druhé
najčastejšie onkologické ochorenie
Preventívna vakcinácia
sa odporúča aj mužom
Rovnaký názor odborníkov
Lekári neustále pripomínajú dôležitosť prevencie, ktorá sa odráža
aj vo výsledkoch testov.
FOTO: ISTOCK
Mnohé štúdie s veľkým počtom jedincov jednoznačne dokazujú efektivitu, ale aj bezpečnosť tohto očkovania s významným poklesom prípadov rakoviny krčka maternice.
Keďže sa predpokladá vzťah HPV aj
k niektorým nádorovým ochoreniam u mužov, dnes sa okrem očkovania dievčat odporúča čoraz častejšie aj očkovanie mužského pohlavia
(tým zároveň nepriamo chránime aj
ich partnerky). Keďže k infekcii HPV
dochádza u väčšiny ľudí skoro po zahájení pohlavného života, ideálne je
očkovanie ešte pred sexuálnym debutom. Na druhej strane aj očkovanie po tomto období dokáže poskytnúť ochranu, pretože nie je známe,
kedy sa daný jedinec stretne s nebezpečným onkogénnym HPV vírusom. Možnosť predchádzať rôznym
infekčným ochoreniam pomocou
očkovania je jedným z najväčších
objavov medicíny. Dnes tento aspekt rozširujeme aj o prvé očkovanie proti nádorovým ochoreniam,
ktorého účinnosť a bezpečnosť sú
dokladované mnohými dôveryhodnými klinickými pozorovaniami
a štúdiami.
doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA
[email protected]
inzercia
ZA CENU
MENEJ AKO
Pôvodná cena za 3 vakcíny: 319,56 €
Akciová cena za 3 vakcíny: 196,14 €
Šetrenie: 123,42 €
-40%
Cena 1 vakcíny počas akcie je 65,38 €. Základná očkovacia schéma pozostáva z 3 samostatných dávok.
CENY VAKCÍNY
1. 10. 2012 - 31. 1. 2013.
Rak
Rakovine
kovine krčka
č maternice môžete
ôž e
predchádzať očkovaním!
Viac informácií na www.silgard.sk
Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Prečítajte si pozorne informáciu pre používateľov.
Copyright © 2012 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, USA.
Všetky práva vyhradené. Merck Sharp & Dohme, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 43, Bratislava 821 09.
03-2013-VACC-1054633-0000, Dátum vypracovania: September 2012
6 · NOVEMBER
ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
POHĽAD ODBORNÍKA
Jean Nicot de Villemain v roku 1560 veril, že tabak je liek na všetky pľúcne ochorenia, a aj
ďalšie, a rozšíril ho v Európe. Iste by sa čudoval, že dnes nesie jeho meno droga vyvolávajúca
závislosť podobnú ako heroín a že každý rok ochorie v dôsledku fajčenia tabaku viac
ako milión ľudí na rakovinu pľúc.
Rakovina pľúc – ako na ňu?
doc. MUDr. Peter
Beržinec, CSc.
Onkologické oddelenie
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor
Liečba postupuje, ideálne
je však ochoreniu predísť
November – mesiac povedomia o rakovine pľúc
Primárna prevencia má zabrániť vzniku
ochorenia. To, čo dnes môžeme urobiť, je:
Všetci to vieme,
no pacientov pribúda
Kto ešte nepočul, že „fajčenie
škodí zdraviu“ a že „vyvoláva
rakovinu pľúc“? Keď hovoríme
o rakovine pľúc, nemožno obísť
niektoré fakty:
1. Riziko vzniku rakoviny
■ Podpora nefajčenia.
■ Ochrana nefajčiarov pred
„pasívnym“ fajčením.
■ Zanechanie fajčenia (riziko
začne klesať po 1. roku, po 20. je ako
u nefajčiarov).
■ Obmedzenie rizík v pracovnom prostredí (zamestnania, kde
sa vyskytujú riziká, napr. produkcia
pesticídov, práce s asfaltom, s plynom, expozícia azbestu, konštrukčné a izolačné práce, práce v lodeni-
ciach, chemický priemysel, spracovanie kovov atď.)
■ Odstránenie kontaktu s rádioaktívnym žiarením z prirodzených zdrojov.
■ Liečba ochorení dýchacích
ciest a pľúc – zabráni vzniku rizika
z jaziev.
■ Podpora možných ochranných
faktorov – ovocie, zelenina, menej
tukov, zdravý životný štýl.
pľúc stúpa s rokmi fajčenia, u dlhoročných fajčiarov je až 25x vyššie ako u nefajčiarov. Aby nepribúdali mladí ľudia s rakovinou pľúc,
je kľúčové nefajčenie detí a mladistvých.
2. „Pasívne fajčenie“ či „nedobrovoľné fajčenie“ zvyšuje riziko ochorenia u nefajčiarov.
(Ktorý nefajčiar dobrovoľne inhaluje cigaretový dym?)
Skríning je vyhľadávanie včasného ochorenia bez príznakov. Jedinou metódou, ktorá znížila úmrtia
na karcinóm pľúc, je CT (počítačová
tomografia). Zatiaľ sa analyzujú získané poznatky. Najčastejšie príznaky karcinómu pľúc sú kašeľ, zmena
„fajčiarskeho kašľa“, krv pri kašli,
dýchavičnosť, bolesť na hrudníku, chudnutie, únavnosť. Určenie
diagnózy vyžaduje vzorku nádoru
na mikroskopické vyšetrenie. Získava sa „hadičkou“ fibrobronchoskopom, cez ústa (nos) z priedušky.
Možné je získanie vzorky cez hrudnú stenu alebo z medzihrudia, tento zákrok vykoná už chirurg.
Bý valá riaditeľ ka Svetovej
zdravotníckej organizácie, Dr.
Harlemová – Brundtlandová povedala: „Cigareta je jediný spotrebiteľský produkt, ktorý pri použití podľa návodu zabije svojho
spotrebiteľa.“
Nestarajte sa len o svoj zovňajšok, ale aj o svoje
vnútro: Rakovina hrubého čreva sa vyvíja neviditeľne. Viete ako ju zastavíte?
Občianske združenie europacolon Slovensko už
5 rokov vytvára nové spoločenstvo. Spoločenstvo podpory, porozumenia a boja proti kolorektálnemu karcinómu - rakovine hrubého čreva.
RAKOVINA HRUBÉHO ČREVA SA DÁ
ÚPLNE VYLIEČIŤ, AK SA ODHALÍ VČAS
SME HLASOM A OPOROU PRE PACIENTOV
S KOLOREKTÁLNYM KARCINÓMOM
Z po
poly
polypu
lypu
pu n
nád
nádor
ádor
or
■ Té
Tému
mu stále
stá
stále
le sprevádza
spr
sprev
evád
ádza
za nedostaned
nedos
osta
tatok pochopenia a je zarážajúce, ako
málo naše úrady i verejnosť znepokojuje fakt, že v rakovine hrubého
čreva a konečníka stále vedieme
európske štatistiky. Každoročne tu
pribudne približne 3500 nových pacientov, viac než polovica ochoreniu
podľahne. Spolu so svojimi blízkymi
tak predstavujú tisíce a tisíce trpiacich ľudí, poznačených rodín.
Pacientske združenie europacolon, známe svojí
j m nafukovacím
svojím
črevom, brázdi po celom Slovensku, aby upozorňovalo, že rakovina hrubého čreva sa zväčša vyvíja
nebadane: z polypov, ktoré necítiť
ani vtedy, keď sa už „zvrhávajú“.
„Majú iba jeden dôležitý príznak,
nepatrné krvácanie do stolice, voľným okom neviditeľné. Možnosti,
ako ho odhaliť, sú dve: buď preventívnym testom stolice na skryté
(okultné) krvácanie, alebo kolonoskopiou. Ak tvrdíte, že vy ste zdraví, len choďte na preventívnu kontrolu, aby ste zdraví aj zostali...
Krv v stolici neznamená
vždy rakovinu
Testy stolice poskytuje praktický všeobecný lekár každému nad
50 rokov zadarmo. Každá žena či
muž by si ich raz za dva roky mali vyzdvihnúť u svojho obvodného praktického lekára, a naspäť
pr
prin
inie
iesť
sť mal
m
alú
ú vzorku
vzor
vz
orku
ku sto
stoli
lice
ce. LeLe
priniesť
malú
stolice.
kár ju vyšetrí na prítomnosť krvi. Ak jjee test neg
gatívny, zopakujj
negatívny,
te ho o dva roky. Ak sa nájde krv,
netreba strácať hlavu. Vo väčšine
prípadov to neznamená rakovinu,
pozitivita testu totiž môže poukazovať aj na iné ochorenie hrubého
čreva, napríklad zápalové.
Poznajte príznaky
Väčšinu pacientov s rakovinou
hrubého čreva do ambulancie privedie často až krutá bolesť sprevádzajúca nepriechodnosť čreva
spôsobenú nádorom. Mnohí si potom veľmi vyčítajú, že nešli k lekárovi, a nechceli si priznať ťažkosti. Sú to tieto: Zmeny pravidelnosti stolice, hnačky či zápchy,
bolesti brucha, veľmi tmavá farba stolice, prítomnosť krvi v nej,
zvýšená teplota, únavnosť, úbytok hmotnosti. Včasné zahájenie
liečby vždy znamená lepšie vyhliadky pacienta.
Výzva z Bruselu
Vyzývame celú spoločnosť k podpore pacientov s touto diagnózou,
a k podpore takých opatrení, aby
mohla kolorektálna rakovina odísť
do minulosti. V uplynulom týždni sme v Európskom parlamente
a v Európskej komisii uviedli tzv.
Bielu knihu kolorektálneho karcinómu, spätnú väzbu pripravenú
z prostredia 20 organizácií Europacolon ich paciantskymi členmi.
Dokument ukazuje, že vlády zlyhávajú v ochrane svojich občanov
pred rakovinou hrubého čreva na
niekoľkých úrovniach.
Nefunkčný skríning
Dôkazy jasne hovoria, že ak je pacient s kolorektálnym karcinómom diagnostikovaný skoro, a dostáva dobrú úroveň starostlivosti,
je možné dostať ho do dlhodobej
remisie, laicky povedané vyliečiť
ho. Stále čakáme na sfunkčenie
skríningu rakoviny hrubého čreva pozývacou metódou (vyhľadávania včasných štádií), ktorý je aj
vďaka nám kompletne priprave-
inzercia
ný a vyskúšaný
v
vys
yskú
kúša
šaný
ný v n
naš
ašic
ich
h po
podm
dmie
ien
nnašich
podmienkach, ale zapadá prachom u ministerského úradníka. Dokedy
y ešte?
Vstúpte do Klubu podpory
pacientov
My bojujeme porozumením, šírením informácií, presadzovaním
prevencie. Veríme, že raz pochopia všetci – pacienti, nepacienti,
lekári, politici, že každý môže niečo urobiť. No kým tak bude, vytvorili sme malé ostrovy bezpečia pre
pacientov s rakovinou hrubého
čreva a ich blízkych - naše Kluby
podpory. Prvý vás prijme s otvorenou náručou v Národnom onkologickom ústave na Klenovej ulici v Bratislave. Vyliečení pacienti
tu pomáhajú zvládnuť ťažké chvíle pacientom práve v liečbe. Druhý
pripravujeme vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach.
Hláste sa aj vy Košičania
a Východniari
V našej podpornej skupine pacientov neexistuje žiadne spoločenské
tabu, o ktorom by sa nemalo hovoriť. Sami si volíme témy pre nás
potrebné a zaujímavé. Už mnohokrát sa potvrdila storočiami overená pravda, že zdieľaná radosť je
dvojnásobná a zdieľaná bolesť je
polovičná. Tak sa nebojme niekomu nadľahčiť bremeno, zdieľať jeho obavy a strach. A nebojme sa, že
nebudeme dostatočne silní, ak neskryjeme svoje emócie...
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhate.
Jana Pifflová Španková, prezidentka europacolon Slovensko
SPOLU PROTI RAKOVINE HRUBÉHO
ČREVA A KONEČNÍKA
Zakladateľ Europacolonu Patrik Herman s nadšením chodí vzdelávať po celom Slovensku všetky vekové kategórie poslucháčov, s nafukovacím obrím
črevom, ktorým sa dá prejsť ako tunelom.
FOTO: ARCHÍV EUROPACOLON
Ak chcete s nami spolupracovať,
prihláste sa na: [email protected]
Bezplatná infolinka: 0800 800 183
www.europacolon.sk
8 · NOVEMBER
ODBORNÁ ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET
INŠPIRÁCIE
Kde je jód, tam je život.
Starnutie sa zrušiť nedá, ale kvalitu a dĺžku
života vám zabezpečí Fortuna vitae.
Vyrovnať sa s diagnózou
Hľadať duševnú podporu je v poriadku.
Nájdete ju u príbuzných, no aj
u odborníkov.
FOTO: ISTOCK
Úloha psychiky
v boji s rakovinou
■ Najčastejšou reakciou na oznámenie onkologickej diagnózy je šok.
Choroba a náročná liečba menia životné priority, hodnoty, ale aj každodenné fungovanie pacienta a jeho
rodiny. Pacienti i príbuzní sú často
zmätení a nevedia, čo by mali robiť. Našťastie, už aj na Slovensku si
pomaly nachádza svoje miesto pomerne nový klinický odbor – tzv. onkopsychológia.
Nepodceňujte silu
mentálneho zdravia
Možno mávnete rukou a poviete si,
ako už len môže pacientovi s rakovinou pomôcť psychológ. Verte, že
môže, a to nielen pacientovi, ale aj
jeho príbuzným. Choroba totiž zasahuje celého človeka – jeho myseľ,
emócie a u mnohých aj duchovné
prežívanie. Preto je dôležité zameriavať sa nielen na telesnú, ale aj na
mentálnu a emocionálnu liečbu.
„Nie je to len lekár, kto môže pre
vyliečenie a vyššiu kvalitu života s rakovinou niečo urobiť. Psychický stav pacienta, porozumenie ochoreniu, odhodlanie vyliečiť
sa, postoje pacienta či nádej môžu
ovplyvniť zvládnutie ochorenia,“
hovorí psychologička Mgr. Mária
Andrášiová, PhD., ktorá má v tomto odbore viac ako 20-ročné skúsenosti. Podporu a vôľu bojovať nepotrebujú iba samotní pacienti,
ale aj ich príbuzní. Počas liečby sa
často prejavia silné – alebo odhalia
slabé – miesta v súdržnosti rodiny.
Význam súdržnosti potvrdzujú výsledky viacerých výskumov, ktoré
hovoria, že pacientom s dobrým ro-
dinným zázemím sa z dlhodobého hľadiska darí lepšie. Majú vyššiu kvalitu života, ľahšie zvládajú
ochorenie, sú menej úzkostní a depresívni.
Na Slovensku dostatočná
pomoc chýba
Napriek tomu, že sa onkologickou
psychológiou dosahujú vo svete
veľmi dobré výsledky, na Slovensko tieto myšlienky prenikajú pomaly a v praxi sa zatiaľ uplatňujú
nedostatočne.
„Na celom Slovensku je odborníkov málo. Samozrejme, nie je to
tým, že by naši pacienti boli iní ako
inde vo svete, teda, že by nemali žiadne psychické ťažkosti alebo
nepotrebovali pomoc pri zvládaní ochorenia a liečby. Lekári sa na
psychické problémy pacientov jednoducho nepýtajú a tí si zase zvykli o nich príliš nehovoriť. Preto je
dopyt v tejto oblasti minimálny,
a to aj napriek obrovskej potenciálnej pomoci, ktorú môže onkopsychológia pacientovi a jeho rodine
priniesť,“ vysvetľuje Mária Andrášiová.
V závere preto všetkých pacientov, ich rodiny i priateľov vyzývame: Nebojte sa o problémoch
súvisiacich s rakovinou hovoriť
a dožadujte sa duševnej pomoci na
profesionálnej úrovni! Viac užitočných informácií a bezplatné psychologické poradenstvo nájdete
na webovej stránke www.onkopacient.sk.
JOZEF KAŠČÁK
[email protected]
inzercia
Jó
Jód
ód je nevyhnutný
pre tvorbu
tv
vorbu hormónov
štítnej žľazy
žľazy,
y, zodpovedných
zza metabolizmu
metabolizmus
us všetkých živín,
živín
minerálov, ener
m
energetickú premenu,
kkontrolu správn
správneho rastu, rozvoj
organizmu, výko
o
výkonnosť imunitného
ssystému, odolnosť
odoln
voči stresom,
nepriaznivým podmienkam,
n
po
fyzickú
duševnú rovnováhu,
vvýkonnosť,
ý
duš
intelekt, kvalitu a dĺžku
vvysoký intelekt
do organizmu
žživota. Prísun jódu
jó
množstva v okolitom
zzávisí od jeho m
jódu na
prostredí. Nedostatok
p
Nedo
jódovým
SSlovensku je sprevádzaný
spr
človeka, s rozvojom
deficitom člove
d
mentálnej retardácie
hypotyreózy, m
h
tyreotoxikózy
detí, kreténizmu alebo
d
a
a poškodením zdravia. Príjem
soli vedie
jjodidovanej kuchynskej
kuc
nedostatok - prehlbuje
k hypertenzii, ned
- výrazne
jódový deficit, nadbytok
n
žľazy, garanta
tlmí funkciu štítnej
štít
fyzického a psychického
dobrého fyzické
Svetovou
špičkou pre
zdravia.
Sveto
riešenie
jódového
deficitu
v organizme je zapatentovaný
výživový doplnok Fortuna vitae,
tekvicový olej s organicky viazanými
’
formami jódu (originál od prof.
Turianicu, patenty z roku 1994),
ktorý normalizuje funkciu štítnej
žľazy a metabolizmus v org
orgánoch
a tkanivách, znižuje tvorbu
a hromadenie toxických voľných
radikálov prispievajúcich k rozvoju
kardiovaskulárnych a nádorových
ochorení,
cukrovky,
zvyšuje
efektivitu oplodnenia, správny
priebeh tehotenstva, predchádza
mentálnej retardácii detí, pozitívne
ovplyvňuje stav prostaty a sexuálnu
aktivitu mužov, kontroluje správnu
tvorbu a delenie buniek orgánov
a tkanív a zabraňuje tvorbe nádorov,
zabezpečuje ich genetickú stabilitu,
chráni človeka pred chemickými,
fyzikálnymi, ekologickými (havárie
jadrových elektrární), prípadne
inými
faktormi,
odstraňuje
poruchy vyvolané
yvolané nedostatkom
jódu.
V
kombinácii
s fluórom napomáha
apomáha pri
liečení
osteoporózy,
steoporózy,
poškodenia
kosti
a zubného kazu.
azu. Vhodný
aj pri liečbe ochorení.
chorení.
Vďaka vedeckovýskumnej činnosti
prof. Ing. Ivana Turianicu, DrSc.
sa podarilo značne rozšíriť resp. znásobiť
efektívnosť účinkov tekvicového oleja.
www.olejprezdravie.sk www.fortunavitae.wbl.sk
www.regeza.sk, www.onebrain.sk a kontakt: 0918 535 648
+421 908 824 933, +421 903 422 445
+ 421 915 328 528
www.fortunavitae.eu
www.fortunavitae.sk
+ 421 918 535 648
+ 421 905 834 189
Download

Septin 9 - Mediaplanet