DVOJ T Ý Ž DEN N Í K O NOV ÝCH K N I H ÁCH
knižná
revue
www.litcentrum.sk
X X I V. R O Č N Í K
0 9 . 0 7. 2 0 1 4
ČÍSLO
14 - 15
Najpredávanejšie knihy
Gorila.sk – Urban Space
Námestie SNP 30, 811 01 Bratislava
www.gorila.sk
Dominik Dán
SLOVENSKO
Nevinným
sa neodpúšťa
Vydavateľstvo Slovart
Jo Nesbø
Netopierí muž
Ikar
CENA
ZAHRANIČIE
0,90 €
V HLBINÁCH
SLOVA
Dana Podracká:
Jánovo evanjelium je totiž jediné
zo štyroch evanjelií, kde sa
v Prológu píše, že na počiatku
bolo Slovo. Podľa Korca je to tá
najpodstatnejšia veta, aká bola
kedy napísaná.
strana
10
Ivan Szabó:
Za všetkým vidím
svoju chuť nadchnúť
sa hocijakou
témou...
strana
Vyše 250
Nová rubrika
Andyho Turana!
strana
4
kníh slovenskej tvorby s vročením 2013
reflektuje v letnej prílohe 8 autorov...
ČÍSELNÍK
23
28
ISSN 1210 - 1982, ISSN 1336 - 247X
9 771210 198009
AKTUALITY
a pozvanie prijala tiež Anna Šikulová (foto
P. Procházka). Stretnutie ľudí i histórie
bolo témou ďalšieho podujatia LIC v rovnakých priestoroch 2. júla. Pri príležitosti
100. výročia vypuknutia prvej svetovej vojny diskutovali historici Róbert Letz a Pavel
Dvořák o knihe Slováci v prvej svetovej
vojne 1914 – 1918, ktorá vychádza v rámci
edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov.
NOČNÉ SPRÁVY
ZAHRANIČIE
Kniha poviedok Dušana Mitanu Nočné
správy vyšla po prvýkrát v roku 1976
a stala sa neodmysliteľnou súčasťou slovenského literárneho kánonu. Po takmer
štyroch desaťročiach sa dostáva aj k súčasným čitateľom už v niekoľkej reedícii.
O tom, že je o Mitanove poviedky stále veľký záujem, svedčí aj početné publikum,
ktoré prišlo na uvedenie knihy a besedu
s autorom 1. júla na nádvorie Zichyho paláca v Bratislave. V diskusii s moderátorom
Petrom Michalíkom (obaja na foto P. Procházku) porozprával Mitana aj o niektorých bizarných zásahoch cenzúry do jeho
textov i o tom, ako dal dohromady dnes už
legendárnu umeleckú dvojicu Ivan Štrpka
a Dežo Ursiny. Vydavateľ Koloman Kertész
Bagala uviedol, že plánuje postupne vydať
všetky Mitanove knihy – jeho súborné dielo by malo vyjsť do dvoch rokov. Podujatie
bolo prvým v rade z cyklu Literárny klub
u Zichyho – ďalší program nájdete v Diári!
-kz-
SLOVENSKO
STRETNUTIA
25. júna pozval našu redakciu a autorov
prílohy tohto čísla Dado Nagy do svojej
talkshow v kníhkupectve Panta Rhei na
Poštovej v Bratislave. A tak prišla časť zo-
MAGICKÝ KRST
Autorka Denisa Fulmeková opäť potvrdila, že jej spisovateľský tematický rozptyl
je široký. V bratislavskej kníhkaviarni
Foxford prezentovala v magický svätojánsky dátum 24. júna svoju novú knižku
Magická sila bylín (Vydavateľstvo Slovart). Lásku k bylinkám v sebe objavila pred
asi 19 rokmi akoby náhodou a odvtedy ju
neprestávajú uchvacovať. Najprv sa sústredila na ich liečivé účinky, k čomu sa postupne pridružovali rôzne povery, tradície,
a tak sa pred ňou otváral čarovný svet bylín. Ponúkajú jej vybočenie z normálneho
sveta a neustále dokazujú, že „náš svet nie
je len stroho materiálny“, ale plný krásnych a jednoduchých vecí. Na fotke Petra
Procházku je s krstnou mamou knižky
Evou Borušovičovou, ktorá ju pokrstila
vetvičkou paprade a lieskovým prútikom.
Čitatelia mohli autorku stretnúť aj o týždeň 1. júla v Letnej čitárni U červeného
raka v Bratislave.
-bb-
LETNÁ SÚŤAŽ
stavy: Ivan Szabó, Miloš Ferko, Veronika
Rácová a Katarína Zitová. Autori štúdií
s čerstvo načítanou knižnou tvorbou s vročením 2013 prezradili o súčasnej literatúre
množstvo dôležitých informácií. Ak ste to
vtedy nestihli, nájdete ich v spomenutej
prílohe. V ten istý deň organizovalo Literárne informačné centrum v Letnej čitárni
U červeného raka v Bratislave stretnutie
s novou monografiou Vladimíra Barboríka
Hľadanie rozprávača (Prózy Vincenta
Šikulu), ktoré moderoval Radoslav Passia
knižná
revue
2
knižná revue
14-15 / 2014
Začiatkom augusta vyžrebujeme jedného z našich čitateľov, ktorý získa od nás
darček: 21 kníh! Tento balíček môžeme
poslať vďaka vydavateľstvám, ktoré
Naši partneri
nám poskytli knihy do redakcie: Buvik,
Dobrá kniha, Ikar, KK Bagala, Literárne
informačné centrum, Motýľ, Noxi, Perfekt, Slovenský spisovateľ, SPN – Mladé
letá, Vydavateľstvo Fragment, Vydavateľstvo Matice slovenskej a Vydavateľstvo Slovart! Kompletný zoznam titulov
je na našom Facebooku. Stačí poslať aspoň jeden Letný kupón na našu redakčnú adresu do 1. augusta. V tomto čísle
je kupón uverejnený naposledy. Čím pošlete viac kupónov, tým väčšia šanca pri
žrebovaní. Držíme palce a kupón nájdete na strane 24
SOBOTNÉ RÁNA
V utorok 24. júna v Letnej čitárni U červeného raka v Bratislave pod moderátorskou taktovkou Zuzany Belkovej predstavila autorka Silvia Bystričanová svoju
druhú knihu Šťastie prišlo v sobotu (Vydavateľstvo Slovart). Motiváciou na jej
napísanie bol podľa autorky e-mail od fanúšičky jej debutu Každý deň má niekto
narodeniny. V rozhovore prezradila, že
hoci postavy nie sú vyslovene autobiografické, ona sama je vždy v sobotu ráno ako
starý hundravý Guttmann z jej príbehu.
Hrdinka Nina podľa Bystričanovej cestuje preto, lebo „niekedy musíme odísť veľmi ďaleko, aby sme sa na seba pozreli
zblízka“. Z ukážky sa poslucháči dozvedeli, ako si správne vychutnať čokoládový
bonbón, a aj to, že kým autorka napísala
túto scénu, zjedla celú Študentskú pečať.
-mm-
SOIRÉE
Literárne soirée v Panta Rhei v River
Parku v Bratislave 24. júna – tak znela
pozvánka z vydavateľstva Ikar na stretnutie spisovateľky a moderátorky Tamary Heribanovej a jej hostí Jozefa Kariku
a Mariána Geišberga. Ich vzájomný rozhovor bol podnetný a vtipný. Autor známych trilerov, ako V tieni mafie alebo
Nepriateľ štátu, Jozef Karika odpovedal
aj na otázku o strachu: „Všetci sa ma pýtajú, či nemám vzhľadom na témy mojich
kníh strach, strach z mafiánov, z podsvetia, osobný strach. Teraz môžem odpovedať, že mám. Mám Strach! V októbri mi
totiž vychádza knižka s týmto názvom,
pôjde o mysteriózny triler.“ Marián Geišberg pomerne skepticky zhodnotil dnešnú spoločnosť a je presvedčený, že voči
tomu, čo sa deje, mnohí z nás žijú v akomsi vnútornom exile – svoju filozofiu podčiarkol aj piesňou z vlastnej tvorby.
-rm-
www.litcentrum.sk
AKTUALITY
-lč-
TERAZ ALEBO NIKDY
V priestoroch bratislavskej reštaurácie
Hlava 22 sa 26. júna konala prezentácia
druhej knihy Dariny Mikolášovej Teraz
alebo nikdy (Marenčin PT). Témou románu je najčastejšie ženské ochorenie
endometrióza a príbeh vychádza zo skutočného osudu – hrdinka rozprávania
bola anonymne prítomná aj na podujatí.
Na radu lekárov musí v príbehu otehotnieť... Ukážky čítala moderátorka Miriam Šmahel-Kalisová a spolu s malou
Miou, mamou autorky a Lenkou Šoóšovou vyprevadili knihu medzi čitateľov
lupienkami kvetov. Z vydavateľstva Marenčin PT je aj ďalšia novinka Z Rijádu
do sveta od Sone Bulbeck. Tú uviedli
medzi čitateľov v kníhkupectve Panta
Rhei na Poštovej v Bratislave 3. júla.
V KOLESE FESTIVALU
AFCC – Asian Festival of Children´s Content znie trochu záhadne, ale slovo deti
nikoho nenecháva na pochybách, čo
bolo v centre pozornosti. Mala som tú
česť byť hosťom tohtoročného festivalu
v Singapure (30. máj – 4. jún) a vrátila
som sa úplne nadšená. Skupina spisovateľov, ilustrátorov, vydavateľov, pedagógov, grafikov, blogerov, kritikov a, samozrejme, čitateľov vytvorila vriaci kotol, hroziaci výbuchom pod vplyvom
vášnivých diskusií a emócií toľkých detí
Spisovateľka
Petra
Nagyová Džerengová,
ktorá nám poslala
tento článok do redakcie, nedávno (20.
jún) pocestovala aj do bližšie- knižná
súťaž
ho zahraničia. revue
V Prahe v Mestskej knižnici herečka Ivana Chýlková krstila preklad jej
knihy pre deti Klára a bubáci. Avšak
stále je to autorka dobre známa aj dospelým. Vo vydavateľstve Marenčin PT
vychádza v druhom vydaní román Pozri
sa na seba a vydavateľstvo ho venuje
jednému z našich čitateľov. Treba poslať
kupón Marenčin PT na adresu našej redakcie – nájdete ho na strane 24
Výhercovia z KR č. 12: P. Palát, A. Perová, V. Jablonický, I. Sabolová, M. Bebjak,
L. Karkušová, T. Kovár
www.litcentrum.sk
DIÁR
JÚL
V Letnej čitárni U červeného raka v Bratislave – 8. júl
o 18.00 Jana Juráňová a Nevybavená záležitosť; 9. júl o 18.00
Ladislav Volko, Ivan Popovič, Ľubo
Belák; 11. júl o 18.00 Ivana Havranová a Kaviarenské tajomstvá;
15. júl o 18.00 David Kičin a Zatratení; 16. júl o 18.00 Martina
Monošová a Miluje nemiluje
idem; 17. júl o 18.00 Masahiko
Shiraki a Masahikovými očami;
18. júl o 18.00 Mila Haugová
o preklade básní Hansa Thilla
Múzeum netrpezlivosti; 22. júl
o 18.00 Maroš Krajňak a Informácia; 24. júl o 18.00 divadelná
prezentácia kníh s Lacom Keratom; 29. júl o 18.00 Pavel Vilikovský a Prvá a posledná láska
V Zichyho paláci v Bratislave – cyklus Literárny klub u Zichyho: 8. júl o 19.00 Agda Bavi Pain
More. Love. Čajky; 15. júl
o 19.00 próza: Anna Kilianová,
Pater Balko, Michal Hlatký, Tomáš
Varga; 22. júl o 19.00 poézia:
Mirka Ábelová, Lucia Kramárová,
Ivona Pekárková; 29. júl o 19.00
próza: Michaela Rosová, Zuzana
Šmatláková, Ivana Gibová
V Univerzitnej knižnici –
Lisztova záhrada – cyklus Letné
literárne láskanie: 25. júl o 20.30
hudobno-slovný večer venovaný
Jozefovi Urbanovi; 26. júl o 20.30
čítanie z kníh Ireny Brežnej;
27. júl o 20.30 Abstinentský večierok podľa Jaroslava Haška
10. – 13. JÚL
Trenčín – Bažant Pohoda 2014
– Literárny stan Martinus.sk
15. JÚL o 17.00
Letná čitáreň v Medickej záhrade v Bratislave – čítanie tvorby zoskupenia autorov BRAK
do 18. JÚLA
Štátna
vedecká
knižnica
v Banskej Bystrici – výstava fotografií Feel the World
19. JÚL
Stará tržnica v Bratislave – burza kníh a platní (organizuje Družstvo Draksavracia.sk)
29. JÚL o 17.00
Letná čitáreň v Medickej záhrade v Bratislave – Lena Riečanská a Čerešňa na šľahačku
JÚL – AUGUST
Na vybraných bratislavských kúpaliskách môžete vďaka spolupráci s Mestskou knižnicou čítať zadarmo aj Knižnú revue z našej remitendy, pekné leto ☺
14-15 / 2014
knižná revue
ZAHRANIČIE
Na uplynulé dve desaťročia od vzniku
Slovenskej republiky sa spomínalo na
podujatí vo výstavnej sieni na západnej
terase Bratislavského hradu (24. júna).
Bola to prezentácia dvoch knižných titulov, ktorú s nadhľadom a vtipom moderoval František Mikloško – prezident
PI-klubu. Vážnosť podujatiu dodala záštita podpredsedu Národnej rady SR Jána
Figeľa, ktorý ocenil v predstavovaných
knihách svedectvá o tom, čím všetkým
prešla naša krajina za 20 rokov. Prvou
knihou bola rozsiahla práca Ľuboša Juríka Poučenie z moci z vydavateľstva Perfekt, ktorá je nielen originálnym dokumentom, ale aj poučným materiálom pre
súčasníkov a najmä budúce generácie.
Druhou bola kniha Milana Stana Slovenská republika v anekdotách (1993 –
2013) z vydavateľstva Štúdio humoru,
satiry, ktorá udalosti daných rokov zobrazila s írečitým humorom. Na cestu za
čitateľmi vyprevadili knihy soľou.
na jednom mieste. Hovorím detí, lebo
som presvedčená, že tí, ktorí milujú detskú literatúru, sú dušou ešte stále tak
trochu dieťaťom. Ako povedala v prednáške Sally Gardner, ktorej knihy boli
preložené do 22 jazykov a predalo sa
z nich len vo Veľkej Británii vyše dvoch
miliónov, za úspechom dobrého autora
stojí schopnosť objaviť svoje vnútorné
dieťa. Jej prednáška nebola zďaleka jediná, ktorá sa v prekrásnej budove Národnej knižnice na 16. poschodí v presklenej miestnosti s dychberúcim výhľadom
na okolité mrakodrapy konala: boli tu
prednášky, krsty kníh, rokovania, workshopy i stretnutie s indickou kultúrou –
India bola čestným hosťom. Občas som
si pripadala ako škrečok v kolese, len
som behala z miesta na miesto a ľutovala, že sa nemôžem rozdvojiť či roztrojiť,
aby som všade dobehla. Len na predstavu – napríklad ja som moderovala akciu
austrálskej populárnej spisovateľky Jen
Storer a pedagogičky z Malajzie, ktorá
pracuje s postihnutými deťmi, témou
bola Oslava nedokonalosti v detských
knihách. O čo šlo? Napríklad aj o to, ako
málo hlavných hrdinov je iných, teda
odlišných od normálnych detí. Ale kto
sme my, aby sme určovali, čo je normálne? Navštívila som aj prednášku O vzťahu literárneho agenta a autora, O detskej knihe ako nástroja posilňovania
dvojjazyčnosti, Trendy v literatúre pre
tínedžerov, Písanie o rozličných kultúrach, Budovanie značky autora, kde
prednášal americký lektor, ktorý dosiahol 90 miliónov kliknutí na svoju stránku. Priestor mi nedovoľuje spomenúť
všetko, rozsiahlejšiu reportáž si môžete
prečítať na mojej webovej stránke www.
nagyova-dzerengova.eu.
SLOVENSKO
SPOMÍNANIE
3
knižná
revue
AKTUALITY
ECCE LIBRE
ANDRIJANA TURANA
Prečo mám rád trénera?
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
Posledných pár rokov mám nedôveru k životopisným knihám. Tento žáner je na Slovensku dosť devalvovaný „zaujímavými životopismi“ ľudí, čo prakticky nič nedokázali, no
zúfalo sa v posledných kŕčoch podenkovej
popularity ešte potrebujú zviditeľniť. A tak
má svoj životopis v kníhkupectve neúspešný politik, spevák, seriálová hviezdička, moderátor, mediálne známy alkoholik, bývalý
nájomný vrah... Hocikto, kto si to zaplatí. Ak
vám ja ako básnik a chlapík známy nespútaným životom odporučím životopisnú knihu
anglického futbalového trénera Alexandra
Fergusona Môj život (Ikar), pomyslíte si, že
mi šibe z tepla alebo som sa dal na stávkovanie a šport sledujem z nutnosti. Kdeže, o tejto knihe hovorím a najmä mladším ľuďom ju
odporúčam z jedného konkrétneho dôvodu.
Vykresľuje totiž pozitívny vzor – osud obyčajného človeka, ktorý sa vypracoval z nuly
na celosvetovo uznávanú osobnosť a dokázal to len svojou postupnou, poctivou prácou
a buldočou húževnatosťou. Mnoho (nielen)
mladých totiž dnes podlieha nezdravej, hlúpej ilúzii, že sa stanú slávnymi, bohatými,
úspešnými, či dokonca uznávanými asi tak
za dva mesiace. Vyhrajú talentovú súťaž, pobudnú v reality šou, nafotia pár fotiek, vydajú knihu, CD, mihnú sa vo filme a svet pred
nimi padne na riť, onemie úžasom a zahrnie
ich chválou a peniazmi. Nie, milí moji, nie je
to tak! Vyznie to ako trápna poučka zo socializmu, no úspech príde len poctivou, dlhodobou prácou, ktorá postupne rozvinie
prípadný talent, čo ste zdedili od otca či ho
máte od Boha. Existujú, samozrejme, frajeri,
čo vyletia ku hviezdam veľmi skoro a žiaria,
až to oslepuje... Ale tých je len zopár a niektorí to nezvládnu a zhoria ako lietavica.
Sira Alexa obdivujem preto, že si vždy veril,
tvrdo makal a nikdy mu nenapršalo do nosa,
ani vtedy, keď už bol pre mnohých trénerským bohom. Aj vám by mohol dodať odvahu, aby ste na sebe robili ďalej a nečakali
hneď na medaily.
knižná
revue
4
knižná revue
14-15 / 2014
LETO V KNIŽNICI
Knižnice nezaháľajú ani v letných mesiacoch a pre svojich detských aj dospelých čitateľov pripravujú množstvo zaujímavých podujatí.
Miestna knižnica Petržalka bude aj tento rok niektoré z nich realizovať na Magio pláži na Tyršovom nábreží v Bratislave. Štyri sú
venované deťom (vždy o 10.00): v piatok 4. júla ich odštartovala výtvarná dielňa s ilustrátorom Vladom Králom na motívy knihy M. Rázusovej-Martákovej a J. Blažkovej Kozliatka (Buvik), 11. júla sa bude čítať z knihy M. Hlušíkovej Môj dedko Rýchly šíp (Vydavateľstvo Slovart), 8. augusta nasleduje tvorivá
dielňa s ilustrátorkou Martinou Matlovičovou na motívy knihy A. Salmely Žirafia
mama a iné príšery (Artforum) a 15. augusta cyklus uzavrie kniha G. Futovej
Nejdem a basta! (SPN – Mladé letá). Pre milovníčky románov pre ženy sú určené
podvečerné stretnutia s autorkami (vždy o 17.00): 30. júla to budú L. Riečanská
a K. Tholtová, 13. augusta M. Novysedláková, K. Machová, R. Scherhauferová a T. Van
der Holland a 20. augusta K. Gillerová, M. Gergelyová, E. Jarkovská a D. Hlavatá.
V Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre môžete príjemne
stráviť každú prázdninovú stredu. Dopoludnia sú zamerané
na podujatia pre deti, popoludní o 16.00 sa predstavia osobnosti literatúry a hudby spojené s nitrianskym regiónom. 16. júla bude Noro Ölvecký hovoriť o svojom
debutovom románe Na krídlach duše (Motýľ), 30. júla sa predstaví spisovateľ
Marek Zákopčan, 13. augusta básnik a epigramatik Milan Hodál a 27. augusta
bude popoludnie venované spomienke na 140. výročie narodenia spisovateľa,
básnika a nitrianskeho župana Janka Jesenského.
Krajská knižnica v Žiline pripravila každodenný program pre
deti – rozprávková miestnosť bude pre ne otvorená celé dva mesiace. V pracovné dni medzi 13.00 a 15.00 sa deti od 6 do 12 rokov môžu zabaviť a zároveň dozvedieť niečo nové, napríklad ako sa tvorí kniha, čo všetko sa dá vyrobiť z odpadu, papiera či iných materiálov, ako si vytvoriť vlastné písmo, ale môžu aj riešiť
úlohy na základe práce s textom a stať sa tak detektívmi či cestovateľmi okolo sveta.
Aktuálny program na každý týždeň nájdete na www.krajskakniznicazilina.sk.
PROFILY OSOBNOSTÍ
Univerzita Komenského v Bratislave si tento rok pripomína 95. výročie svojho založenia. Súčasťou osláv
bol aj krst knihy Čestní doktori Univerzity Komenského, ktorý sa konal 26. júna v Rektorskej sieni UK.
Kolektívne dielo ôsmich autorov obsahuje profily
všetkých 115 osobností, ktorým UK udelila čestný
titul Doctor honoris causa v priebehu rokov 1928 –
2014. Publikáciu predstavila jedna z autoriek – Mária
Grófová z Archívu UK. Porozprávala množstvo zaujímavostí, na ktoré autorský tím narazil pri spracúvaní materiálov – paradoxom
je napríklad to, že bolo oveľa jednoduchšie nájsť zachované písomné pramene
zo staršieho obdobia než zo súčasnosti, pretože dnes už takmer nepíšeme klasické listy. Uviedla tiež, že archivári nemajú radi kancelárske spinky, lebo tie
po čase zhrdzavejú a znehodnocujú dokumenty. Knihu teda rektor UK Karol
Mičieta pokrstil symbolicky – posypaním novými kancelárskymi spinkami.
-kz-
O ZÁZRAČNÚ LAMPU
Žilinský samosprávny kraj a Krajské kultúrne stredisko v Žiline vyhlasujú
XXII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže O dúhovú lampu z Krajiny Zázračno 2014. Zúčastniť sa jej môžu autori vo veku od 14 rokov, ktorí doposiaľ knižne nepublikovali. Súťažiaci môžu zaslať najviac 2 prozaické útvary v rozsahu
maximálne 6 strán formátu A4 a najviac 7 poetických útvarov v slovenskom
jazyku. Práce sa zasielajú v štyroch kópiách poštou aj elektronicky. Súťaž je
vypísaná v kategóriách poézia a próza s ľubovoľnou tematikou a poézia a próza pre deti a mládež. Uzávierka je 31. augusta 2014. Bližšie informácie:
Mgr. Adriana Hausnerová, [email protected]
www.litcentrum.sk
AKTUALITY
tel.: 0905 10 10 50
ohyd ra.sk
ww w.v ydavatelstv
hydra.sk
tvo
els
vat
info@ vyda
Za všetko môže Vojtech Zamarovský. Jeho Bohovia a hrdinovia spôsobili, že som sa zamilovala do antickej histórie, Dejiny písané Rímom ma presvedčili na štúdium latinčiny a histórie. Brožovaným
brakom som sprvu pohŕdala, hoci dnes si myslím, že mytológiou je
aj fantasy, sci-fi, dokonca horor. Lenona sa so záujmom o fantastiku
narodila a infikovala ma. Vírus sa ujal a začal klíčiť.
Upísať dušu fantastike bolo celkom príjemné a jednoduché rozhodnutie. Niekto zbiera známky, iný loví ryby, ďalší rád číta – malé, veľké, hrubé, tenké,
jednoducho fantastické knihy. Od čítania k písaniu je len krôčik. Na Slovensku žánrové
vydavateľstvo neexistovalo. Rozhodli sme sa medzeru vyplniť a založili sme Hydru –
takže k mytológii máme stále blízko. Venujeme sa jej aj na našej webovej stránke.
Vydávanie kníh je veľmi tvorivé, vďaka nemu sme spoznali množstvo talentovaných
autorov a ilustrátorov. Spomeniem Beu Tomash, autorku obálky románu Vlčí brat od
Kataríny Soyky, antológie Fantastická 55 či space opery Lenony Štiblaríkovej
Astrálny pútnik, ďalej ilustrátorov Briana Terrera, Jitku Šenkeříkovú a iných. Vyzdvihujeme, hľadáme, pestujeme si slovenských autorov, ktorí si napriek malému trhu určite zaslúžia viac pozornosti. Vďaka ústretovosti Mestskej knižnice v Bratislave pravidelne každý mesiac organizujeme workshopy, na ktorých sa autori fantastiky stretávajú a navzájom si posudzujú literárnu tvorbu.
Na rok 2014 sme pripravili román Bratislavská bludička od Lenony Štiblaríkovej,
ktorá sa stala absolútnou víťazkou Ceny Karla Čapka, ďalej budeme mať česť vydať
nonfiction Ondreja Herca Netvori, Kataríne Soyke vydáme román Posledná pozemšťanka (česká verzia by mala vyjsť v inom vydavateľstve v Českej republike),
chystáme tematickú zbierku hororových poviedok Na hroby – jej obálku navrhol veľmi
talentovaný ilustrátor Martin Luciak – a nebude chýbať ani šiesty diel už známych
Dobrodruhov. Všetky naše knihy sa dajú kúpiť aj v elektronických verziách.
V júli sa začal literárny festival Mesiac autorského čítania,
ktorý v štyroch európskych
mestách – v Brne, Košiciach,
Ostrave a Vroclave – predstaví viac ako
60 autorov zo Slovenska, Českej republiky a hosťujúcej krajiny Škótska. Festival v Košiciach prebieha od 2. júla do
1. augusta, čítačky sa konajú vždy od
18.00 do 20.00 v areáli Kulturparku na
Kukučínovej ulici. Ako uviedla riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice
Iveta Hurná, zo Škótska pricestuje napríklad autor detektívnych bestsellerov Peter May, dramatička Sue Glover,
autor hororov Graham Masterton či
básnik Douglas Dunn. Slovensko a Česko budú zastupovať najmä finalisti a víťazi literárnych cien Anasoft litera
a Magnesia Litera, ako Silvester Lavrík
(9. júla), Svetlana Žuchová (13. júla),
Ondrej Štefánik (14. júla), Petra Hůlová
(25. júla), Jana Juráňová (30. júla)... Podrobný program nájdete na www.autorskecitanie.sk.
www.litcentrum.sk
Na začiatku letnej
sezóny vyšla unikátna štvorjazyčná
publikácia Turistický sprievodca
po Zamagurí (Spolok Slovákov v Poľsku), ktorá obsahuje stručnú históriu jednotlivých zamagurských obcí, opis prírodného
i kultúrneho dedičstva aj turistické
trasy. Doplnená je mapou a množstvom fotografií, všetky texty sú
v slovenskom, poľskom, anglickom
a nemeckom jazyku. Autorsky sa na
nej podieľali Štefan Danko, Miroslaw
Klimkiewicz a Milica MajerikováMolitoris. Knihu slávnostne uviedli
do života 29. júna na poľskej strane
v Centre slovenskej kultúry v Novej
Belej a 30. júna na slovenskej strane
v kultúrnom dome v Spišskej Starej
Vsi. Sprievodcu si môžete stiahnuť
na www.tsp.org.pl/przewodnik-pozamagurzu-spiskim,144.html.
STĹPČEK DENISY
FULMEKOVEJ
Krátkych pár storočí
V dnešnej dobe slovami striga či bosorka buď
pejoratívne označujeme nesympatickú osobu, alebo, v oveľa zriedkavejších prípadoch,
nimi vyjadrujeme jemný obdiv k akejsi bližšie
nešpecifikovanej ženskej sile. No často sú aj
zdrojom slovných prekáračiek typu „čo, ty čarodejnica, kde si si nechala metlu?“ Avšak
tieto prívlastky boli v minulosti – a to nie takej dávnej, ako by sa mohlo zdať, veď posledný proces s bosorkou sa konal v roku 1836 –
často spúšťačom krivých obvinení, neľudského mučenia a popráv nevinných ľudí.
Precízna výpravná publikácia Bosorky, strigy, čarodejnice (Trio Publishing), ktorú napísala historička Tünde Lengyelová, je pozoruhodným príspevkom k trochu zahmlenej kapitole z histórie Európy i Uhorska. Autorka podáva plastický obraz vzniku mýtu o čarodejniciach, ich rozličných atribútoch, domnelých
schopnostiach, typickom správaní, spolčovaní, a hlavne ich ukrutnom prenasledovaní, pričom podstatnú časť knihy tvorí podrobné
zmapovanie procesov s bosorkami v jednotlivých stoliciach Uhorska na území Slovenska.
Pred vyše desaťročím som sa zoznámila
s mladými absolventmi religionistiky, ktorí
iniciovali osadenie pamätnej tabule na jednom z najfrekventovanejších miest bratislavského centra (rozhranie Župného a Hurbanovho námestia). Približne v tých miestach
bola totiž upálená za bosoráctvo Agatha
Toott Borlobaschin, a to presne 24. mája 1602,
teda opäť vôbec nie tak dávno...
A tak ma kniha Tünde Lengyelovej priviedla k opätovným úvahám, či je aj v dnešnej spoločnosti toľko potlačenej agresivity a nenávisti, aby stačila tá najúbohejšia zámienka
a začalo sa ukazovať prstom na vinníkov.
No keďže sa tento scenár v dejinách už neraz
zopakoval, obávam sa, že robiť si akékoľvek
ilúzie, že dnes by sa nič podobné nestalo
(mám na mysli prenasledovanie nevinných
a procesy všeobecne), je celkom zbytočné. Aj
preto považujem túto knihu za cenný príspevok k oživovaniu historickej pamäti.
14-15 / 2014
knižná revue
ZAHRANIČIE
Vydavateľs tvo
Hydra
Žánrové vydavateľstvo Hydra bolo založené v roku 2012 s úmyslom propagovať
slovenskú a českú sci-fi a fantasy tvorbu. Na začiatku stáli Katarína Čavojová a Lenona Štiblaríková, neskôr sa
k nim pridal Peter Šufliarsky.
SLOVENSKO
ZAMERANÉ NA FANTASY
5
knižná
revue
RECENZIE
NEVA
Peter Pišťanek
Vydavateľstvo Slovart 2014
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
Rozprávanie Petra Pišťanka je plynulé
ako rieka. A azda je v tom kus autorského
zámeru: poukázať na textové napätie medzi spôsobom rozprávania a témou, lebo
téma sa voči plynutiu stavia opačne. Najmä keď sa pred mužom zjaví femme fatale, ktorá síce má meno ruskej rieky, no
plynutie života dokonale naruší. Neva!
Rovnako zvykne platiť, že človek nevstúpi dvakrát do tej istej rieky. Aj hlavný
hrdina Pišťankovej novely vstupuje do
mesta rieky Nevy, do Petrohradu, druhýkrát, nie ako spisovateľ pred rokmi, ale
marketingový konzultant. Ide o pracovnú cestu do nevľúdnej metropoly, kde má
spolu s ostatnými rokovať o predaji počítačového systému. Patrí k tomu aj slávnostný banket, kde si ju všimne. Od tejto
chvíle sa civilný príbeh obchodnej cesty
mení na intímny príbeh zaľúbenia. Svet
biznisu so svojím rutinným chladom nadobúda ďalšiu vrstvu, v ktorej sa pravidlá
len ťažko stanovujú a ak aj, môžu platiť
rovnako chvíľu ako večnosť a môžu znamenať rovnako šťastie i tragédiu. V týchto intenciách sa rozvíja vzťah hlavného
hrdinu a tlmočníčky Nevy. Ako poznamenal Alexander Halvoník, ešte keď Neva
bola poviedkou, lebo Pišťanek ju až neskôr dopracoval do dnešnej podoby novely: „príbeh... vyznieva napriek banálnemu
pôdorysu suverénne.“ Milostný zážitok na
služobnej ceste je skutočne množstvom
stvárnení v literatúre či filme z hľadiska
ďalšej použiteľnosti či nebodaj originality značne zoslabeným motívom. Tu však
zo strany hlavného hrdinu nadobúda
väčší citový rozmer a stáva sa láskou: tak
sa buduje ako zaujímavá alternatíva nielen voči aktuálne prebiehajúcej návšteve
Petrohradu, ale stáva sa možnou budúcou alternatívou aj jeho osobného života
v Bratislave. Ide zaiste o niečo vážnejšie
ako o „jednohubku“ v nočnej izbe hotela
a potom návrat do starých koľají. Zároveň z tejto línie, z línie vnímania udalostí
mužským hrdinom, vyrastá napokon tretia vrstva rozprávania: mystika vzťahu.
Náhodný kontakt na bankete nachádza
v jeho vnútri presvedčivú rezonanciu,
ktorá ho interpretuje ako predurčenie
osudu. Vcelku komunikatívna, múdra
a zábavná Neva, vďaka ktorej spoznávame sčasti aj charakter mesta, zjavne svojou rezervovanosťou nezdieľa rovnaké
štádium ich vzťahu, ako jej očarený partner. A tak aj tento príbeh má svoje tajomstvo ako každá naozajstná láska a končí
sa tak, ako každá naozajstná láska, že sa
knižná
revue
6
knižná revue
14-15 / 2014
„Náhodný kontakt na bankete nachádza
v jeho vnútri presvedčivú rezonanciu,
ktorá ho interpretuje ako predurčenie
osudu.“
vlastne neskončí... Uvedomujem si, ako
to znie pocukrovane, ale Neva Petra Pišťanka má aj tento rozmer. Je podobný
tomu, s čím sa v princípe stretávame
v tzv. ženských románoch či romanciach,
tu v prirodzene obrátenom, mužskom
garde. Je na čitateľovi, či to prijme ako
zaujímavú žánrovú hru alebo bez tohto
prídavku ako svojbytný príbeh, ktorý sa
dobre a ľahko číta, vyvoláva pocity príjemne plynúcej epiky, hoci zobrazuje niečo, čo by malo zastaviť plynutie a trvať
večne...
Radoslav Matejov
8 MINÚT K SLNKU
René Kaminský
Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov 2014
Druhá kniha Reného Kaminského s názvom 8 minút k Slnku je útla, rozmerovo
praktická knižôčka, ktorá čitateľa zaujme na prvý pohľad svojou pestrou a zaujímavou obálkou, navrhnutou Ľubomírom
Korenkom. Kniha obsahuje viac ako 100
krátkych dvojveršových sentencií, ktorých sémantika stavia na vnútornom napätí medzi vlastným významom slova
a jeho obraznosťou. Čitateľ je automaticky náchylný hľadať v obraze poetické konotácie, pretože práve tie sa od poézie
očakávajú. Možno práve s týmto očakávaním sa autor zámerne pohráva, necháva možnosť voľby, pričom práve ona potom určuje povahu Kaminského diela.
Už samotný názov je postavený na tomto princípe: 8 minút k Slnku ako básnický obraz umožňujúci najrôznejšie a najrozmanitejšie výklady, smerujúce od
jednoduchých sentimentálnych až po
zložité duchovno-spirituálne. A možno
tým bolo len naznačené, že prečítanie
celej knihy trvá 8 minút (moja vlastná
skúsenosť), samozrejme, nesledujúc zámer hĺbkovej analýzy. Či sa teda rozhodnete prečítať knihu meditatívnym spôsobom s jednou sentenciou na deň, alebo
niekoľkokrát ju preletíte za 8 minút, jej
vnútorný obsah vás zakaždým niečím
prekvapí. Stojac v preplnenej rannej
električke začínam znova: „Jem zlaté rybky v oleji, a snívam o nesplniteľnom.”
Andrea Draganová
KARAMELOVÝ
SMIECH
Marta Hlušíková
Vydavateľstvo Matice
2013
slovenskej
Zbierka šestnástich poviedok Karamelový smiech je druhým prozaickým
dielom Marty Hlušíkovej, známej predovšetkým jej tvorbou pre detského čitateľa.
Súbor poviedok nesie pomenovanie
podľa tajomného smiechu ženskej hrdinky z úvodnej rovnomennej poviedky.
Prózy v zbierke zachytávajú každodennosť a banalitu prostredníctvom životných situácií (miestami až bizarných),
v ktorých sa ocitajú „obyčajní“ hrdinovia
so svojimi príbehmi. Nachádzame v nej
rozprávania zahalené tajomstvom na rozhraní bdenia a sna (Karamelový smiech,
Kabát od Ježiška, Čudná spokojnosť), pre
ktoré je typický otvorený záver, ponúkajúci čitateľovi vlastné odhalenia a zároveň široký priestor na interpretáciu. Tematicky poviedky v zbierke oscilujú medzi vážnosťou a ľahkosťou rozprávania.
Autorka dôvtipne pracuje s láskavým
humorom (Vnútorný hlas, Mária Magdaléna z osady, O Munkovi a jeho mladej žene),
a to najmä v poviedkach s ústredným
mužským hrdinom, ktorý je postavený
do konfrontácie so ženou. Ako protipól
v nej nachádzame texty motivicky vážne
(Veta, Čudná spokojnosť), pričom autorka
aj závažnosť témy dokáže podať s iróniou, úsmevom na perách (O nešťastnom
Tónovi) a originálnym vypointovaním.
A práve dômyselne vystavaná a prepracovaná pointa je silnou stránkou celej
zbierky. Zároveň sa stáva dominantnou
a kľúčovou vo viacerých prózach.
www.litcentrum.sk
RECENZIE
ROZTOPAŠNÁ
KNIŽKA
Gabriela Dittelová
TRIO Publishing 2013
Je nesporné, že slovesné umenie prispieva k formovaniu ľudského ducha, vtláča
doň nezmazateľnú stopu ideálov krásy
a rozochvieva túžbu po dobre – o to viac,
ak hovoríme o detskom čitateľovi, pre
ktorého je literatúra, okrem iného, aj
prostriedkom poznávania sveta. Roztopašná knižka Gabriely Dittelovej pozýva najmenších čitateľov od 4 do 7 rokov
na ihrisko plné úsmevných slov a príbehov. „Slovo nie sú len písmenká či hlásky.
Slovo je živé. Čítame ho aj vtedy, keď dýchame, voniame priestor, usmievame sa
jeden na druhého alebo sa držíme za ruky,“
upozorňuje Timotea Vráblová v samostatnej príručke ku knihe Čítame s porozumením, ktorá je pre rodičov najmenších čitateľov cennou motiváciou, ako sa
na ihrisku slov hrať tak, aby sme slovám
porozumeli a následne príbehy z nich
vytvorené prežili nezabudnuteľným spôsobom. Aktérmi rozkošnej (nielen roztopašnej) knižky sú zvieratká výtvarne
oživené Zuzanou Lipnickou. Najmladších čitateľov (4- až 5-ročných) zvierací
www.litcentrum.sk
Alena Štrompová
REŠTART
Prema Leo
HladoHlas Group 2013
Prema Leo, rodným menom Matej Kubaliak, je hudobníkom, filmárom, šéfredaktorom informačného portálu, ale
i úspešným spisovateľom motivačných
kníh. Román Reštart dokáže aj napriek
bohatej ponuke motivačných titulov na
pultoch slovenských kníhkupectiev zaujať a dokonca osloviť i čitateľov, ktorí
Kupón HladoHlas Group nájdete na strane
24
ZAHRANIČIE
Jana Kičura Sokolová
majú k literatúre tohto žánru váhavý postoj.
Prema Leo veľmi dobre pozná psychiku
súčasníka. Dôsledne pracuje so svojimi
životnými postrehmi, pozorovaniami,
analýzami, vďaka ktorým citlivo a cielene odkrýva intímnu rovinu myšlienok
a pocitov človeka. Otvorene vypovedá
o dezorientácii jednotlivca, o jeho mučivej beznádeji, dezilúzii a prázdnote,
o bezvýslednom hľadaní zmyslu života.
Hlavný hrdina Teo je intelektuál. Napriek
tomu, že je známy, profesionálne úspešný, uznávaný a obľúbený, cíti sa bytostne
nešťastný. Pozná rôzne odporúčané návody na dosiahnutie vnútornej harmónie,
spokojnosti a šťastia (text zaujímavo
kompiluje základné myšlienky známych,
už vydaných motivačných diel), dokonca
je ich tvorcom. No napriek tomu psychicky padá na dno a na kľúčové existenciálne otázky, pálčivo vyvstávajúce z každej
prežitej skúsenosti, nenachádza presvedčivé odpovede. Uvedomuje si, že potreba
šťastia je primárnym impulzom každého
ľudského konania, no prekážky, ktoré
sme si storočiami vybudovali, generáciami osvojili a ktoré súčasná doba ešte prehlbuje, zabraňujú možnostiam jej naplnenia. Až stretnutie so Smrťou – v priamom
i metaforickom význame – mu prinesie
nový pohľad na svet: „Báť sa smrti je ako
báť sa vlastného tieňa. Žiť znamená dívať
sa smrti do očí.“ Via, ktorá sama seba nazýva Smrťou a ktorej meno signalizuje
isté východisko z hrdinovej neľahkej životnej situácie, je v diele budovaná veľmi
pútavým, kompozične premysleným spôsobom. Čitateľ pátra po jej skutočnej
identite, a tak prostredníctvom postupného odkrývania charakteru tejto postavy nenútene odhaľuje aj jednotlivé vrstvy
autorom podávanej filozofie.
Reštart je čítaním
knižná
súťaž
revue
pre každého, kto rád
narúša mechanicky
naučené a zaužívané
stereotypy myslenia
či vnímania. Je vhodnou knihou pre všetkých, ktorí blúdia
v komplikovanej sieti
problémov, sú v kritickej situácii a hľadajú plnohodnotné uplatnenie v živote.
O prebúdzaní a zdolávaní vlastných limitov je aj novinka tohto autora Tara,
ktorú nám vydavateľstvo HladoHlas
Group venovalo do súťaže – zapojiť sa do
nej môžete zaslaním kupónu k nám do
redakcie do 6. augusta.
SLOVENSKO
Okrem humoru, irónie a rozprávania
v rozprávaní môžeme v textoch vystopovať autobiografické pozadie a topografické prvky (Božie mlyny, Nedeľná prechádzka).
Za slabšie miesta zbierky sa dajú označiť pasáže v poviedkach, v ktorých autorka spomína, respektíve odkazuje na
minulý režim a moralisticky hodnotí súčasný svet.
Kniha Karamelový smiech je jedna
z tých vydarených, predstavuje čitateľsky príťažlivé dielko, ktoré svojimi originálnymi poviedkami a kultivovaným,
vycibreným jazykom a rozprávačským
štýlom zapôsobí a najmä zaujme nejedného (i príležitostného) čitateľa.
hrdinovia pozývajú na rozlúsknutie literárnych a jazykových hádaniek a prežívanie hier vpletených do veršov. S pomocou rodičov môžu nájsť odkazy na autorské či ľudové rozprávky, a tak kráčať po
cestách rozprávkových príbehov až za
stránky Roztopašnej knižky. Čitatelia
vo veku školákov pátranie po odkazoch
na rozprávky, príslovia a frazeologizmy
môžu prehĺbiť a pointa veršovaného príbehu na seba nenechá dlho čakať. Správanie hrdinov z veršov je veľmi podobné
tým detským, avšak Gabriela Dittelová
sa vyhýba akémukoľvek moralizovaniu
či poučovaniu. Starší čitatelia sa cez explicitne verbalizované túžby, ale i sklamania hlavných hrdinov sami dopracujú
ku konfrontácii vlastných pocitov a nadobudnutých skúseností, napríklad zo
školy. Veď kto by v prvom ročníku neprežíval pocity ako zaľúbený koník,
nechcel spievať ako svišť s kapelou, nesnažil sa byť najlepším futbalistom ako
vrabec Čimo alebo bol možno rovnako
sklamaný ako gepard bez bodiek? Pridanou hodnotou publikácie je časopriestor
– v nasledujúcich intenciách si azda môžeme tento pojem vypožičať, pretože
Gabriela Dittelová sa nepokúša dieťa vytrhnúť z moderného sveta, kde počuje
v peňaženkách eurá a dennodenne sa
stretáva s médiami a ich rôznorodým
obsahom, práve naopak. Odvážne používa slová – slangové i tie odbornejšie, ktoré najmenším obohatia slovnú zásobu
a ukazuje, že aj v súčasnom svete, alebo
práve v ňom, má svoje miesto láskavosť,
dobro a humor: „Netopier má plány veľké,
/ účinkovať by chcel v telke. / S talentom
od všetkých múz, / prihlásil sa na konkurz.
/ Z mikrofónu hrôzu nemá, / nemáta ho
nikdy tréma.“ Roztopašná knižka je výbornou cestou dieťaťa na ihrisko slov,
ktoré podporí hru, aby sme sa, slovami
Timotey Vráblovej, spoločne naučili čítať život.
Ľubica Psotová
14-15 / 2014
knižná revue
7
knižná
revue
RECENZIE
KOMU NIE JE NIČ
SVÄTÉ?
Ivo Brešan
Preklad Lenka Fingerlandová
Citadella 2014
knižná
súťaž
Chorvátska literatúra nie je na pul- revue
„Román odporúčam každému,
toch našich kníhkupectiev častým
kto má záujem zistiť, akými
javom, preto je vydanie každého preperipetiami prechádzala chorvátska
kladu spojené s veľkým očakávaním
spoločnosť.“
z hľadiska kvality, ale najmä toho, čo
môže ponúknuť slovenskému čitateľovi.
Prózu Komu nie je nič sväté? napísal
chorvátsky prozaik a dramatik Ivo Brešan, pôsobiaci na literárnej scéne už
korupcii a rodinkárstvu v najvyšších
viac než polstoročie.
Ide o súčasný román, ktorý zaujme kruhoch. Román odporúčam každému,
viacerými rovinami. Hlavný hrdina sa kto má záujem zistiť, akými peripepredstavuje v prvej kapitole ako Nenad tiami prechádzala chorvátska spoločPralina, narodený v Splite v roku 1957. nosť.
Ak by som tento preklad prirovnala Astrid Lindgrenová
Ak sa zdá, že si už na začiatku nedáva
servítku pred ústa, musíme počítať k nejakému drahému kameňu, tak mu- Preklad Mária Bratová
s tým, že to tak bude aj v nasledujúcich sím konštatovať, že je zaujímavý, ale Vydavateľstvo Slovart 2014
kapitolách. Nenad si nerobí o živote potreboval by ešte obrúsiť a preleštiť
žiadne ilúzie a je až kruto úprimný hrany. Na jednej strane sa prekladateľ- Svetoznáma švédska spisovateľka pre
v označovaní vecí pravým menom. Spo- ke podarilo zachovať atmosféru origi- deti a mládež Astrid Lindgrenová, ktorú
lu s ním spoznávame rôzne spoločenské nálu a jeho pútavosť. Postavy si udržali preslávili nezabudnuteľné diela, ako
aj sociálne vrstvy: od prostitútok, žob- svoju živosť, prehovory sú prirodzené Pipi Dlhá Pančucha, Deti z Bullerbynu či
rákov a zlodejov, cez lekárov, novinár- a plynulé. Musím však spomenúť aj Emil z Lönnebergy, je aj autorkou trojky, vojakov, až po vysokých štátnych druhú stranu, teda nedostatky. Niekto- dielnej knižnej série o detskom detektípredstaviteľov. Dostáva sa z jednej chú- ré si všimne každý čitateľ, iné objaví vovi Blomkvistovi. Jej druhý diel Nebezlostivej situácie do druhej, z ktorých možno iba chorvátčinár. Výrazne ruši- pečný život detektíva Blomkvista sa
dokáže vykľučkovať vďaka svojej šikov- vým elementom je nevyčlenenie pria- odohráva – podobne ako prvá časť Denosti, vynaliezavosti a celkovému ži- mej reči úvodzovkami ani inak graficky tektív Kalle Blomkvist – v malebnom
votnému postoju: „Ale čo mám robiť, keď (pričom v origináli to nechýba). Okrem mestečku Lillköping, pred ktorého idysom stvorený pre to, že osobný prospech toho najmä v dlhších rozprávačových lickosťou nás už prezieravo varuje hlavmi bol vždy dôležitejší ako všetko to, čo iní pasážach udrú do očí chybné gramatic- ný protagonista, štrnásťročný detektív
považujú za sväté.“ Neskôr neváha zme- ké a sémantické javy, zvláštne slovesné Kalle Blomkvist: „Očarujúce tiché mestečniť dvakrát svoju identitu: stáva sa le- väzby a v niektorých prípadoch aj slo- ko, hrejivé lúče letného slnka, idylka – pche!
károvým synom Filipom Lopandom vosled (predati neznamená predať, ale To všetko sa môže zmeniť za jediný okaa vďaka fyzickej podobnosti aj naciona- odovzdať; Radićeva ulica nie je Radiče- mih. V hociktorej chvíli na nás môže padlistickým teroristom Krešimirom Bra- vova ulica, ale Radičova). Nedôsledné núť tieň hrozného zločinu.“ A naozaj, mokusom. Sám je rozprávačom príbehu, korektúry textu sa prejavujú aj v drob- tív lúpeže v zlatníctve z predchádzajúcej
takže nám autor v každej životnej situá- ných preklepoch predovšetkým v me- časti nahradí tentoraz oveľa závažnejší
cii dáva nahliadnuť do jeho vnútra. Mi- nách postáv (Barin namiesto Barič, Ba- zločin, a to vražda, ktorej obeťou je jenuciózne prepracované psychologické kus namiesto Brakus). V texte sa vy- den z obyvateľov mestečka, starý Gren.
Autorka v tejto knihe veľmi šikovne
zobrazenie života hlavného hrdinu je skytuje mnoho skratiek (ktorých písavšak iba jednou vrstvou diela, ktorá nás nie je tiež rozkolísané) a ako čitatelia a zároveň citlivo konfrontuje hravý detmôže upútať. Z pohľadu slovenského či- by sme privítali aj ich bližšie vysvetle- ský svet plný fantázie s desivou skutočtateľa môže byť rovnako zaujímavé aj nie. Z uvedeného vyplýva, že by bola nosťou. Tú si Kalle a jeho kamaráti (Evaopisované spoločenské pozadie, preto- potrebná hlbšia úprava textu a dôsled- Lotta, Anders, Sixten, Jonte a Benka)
že každý Nenadov, Filipov alebo Kreši- nejšie čítanie, ktoré by odstránilo vplyv začínajú uvedomovať práve v súvislosti
s vraždou. Kalle, ktorý sa rád hrá na demirov krok má konkrétne príčiny. Au- chorvátčiny.
Dané nedostatky sú síce možno z pre- tektíva a rieši rôzne fiktívne zločiny, pritor účinnou formou poukazuje na problémy spoločnosti od 50. rokov 20. storo- kladateľského pohľadu vážne, no nija- čom neustále poučuje svojho vymyslečia v Juhoslávii a neskôr v samostatnom ko nezmenšujú význam tejto knihy ného poslucháča (vydarený detský ekviChorvátsku, pričom tematizuje aj ich a absolútne neznižujú jej čitateľnosť valent dvojice Holmesa a Watsona), si
dopad na život obyčajného občana: na- a pútavosť. Verím, že si aj napriek tomu naraz uvedomuje, „že to, čo sa stalo, je
príklad teroristické akcie tzv. ustašov- nájde cestu k slovenským čitateľom, skutočnosť. Šokujúca a hrozná skutočnosť,
cov v zahraničí s cieľom napomôcť roz- ktorých zaujíma chorvátska literatúra ktorá ho hneď pripravila o chuť stať sa depad Juhoslávie a osamostatnenie Chor- a kultúra. Máte možnosť získať ju v sú- tektívom“.
Pozoruhodná a autorsky vynikajúco
vátska, uvalenie embarga na zbrane ťaži.
zvládnutá je finálna konfrontácia detí
počas vlasteneckej vojny v 90. rokoch
Silvia Ivanidesová
s vrahom. Kus papiera (mapka ako súa následné pašeráctvo, nevyhýba sa ani
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
NEBEZPEČNÝ ŽIVOT
DETEKTÍVA
BLOMKVISTA
knižná
revue
8
knižná revue
14-15 / 2014
Kupón vydavateľstva Citadella nájdete na strane
24
www.litcentrum.sk
RECENZIE
Marianna Koliová
AGENDA 21
Glenn Beck – Harriet Parkeová
Preklad Jozef Klinga
Vydavateľstvo Tatran 2013
Čo sa stane, keď sa svetoví vládcovia
a radikálni zelení aktivisti rozhodnú do
bodky splniť záväzky Agendy 21, reálne
prijatého programového dokumentu
OSN z roku 1992? Jednu z možných odpovedí na túto otázku ponúka rovnomenný
román, opisujúci neutešený život obyvateľov Republiky – politického zriadenia
na území niekdajších Spojených štátov
amerických, ktoré vlastných občanov
klasifikuje len ako výrobcov elektriny
a ľudského života.
Hlavnou hrdinkou príbehu je mladučká Emmeline, žijúca ako ostatní v sties-
www.litcentrum.sk
Erika Hubčíková
NAJDLHŠIA CESTA
Nicholas Sparks
Preklad Jana Melcerová
Ikar 2014
ZAHRANIČIE
Nicholas Sparks je takmer stálicou v rebríčkoch najpredávanejších kníh. Jeho romány si získavajú nadšených čitateľov na celom svete, osem z nich bolo sfilmovaných.
Autorov najnovší a zatiaľ najdlhší literárny
počin Najdlhšia cesta tvoria dva odlišné
príbehy. V prvom je rozprávačom deväťdesiatročný Žid Ira Levinson, s ktorým sa čitateľ stretáva v havarovanom aute. Zdá sa,
že je na konci svojej životnej cesty, no v tom
do deja vstupuje jeho mŕtva manželka Ruth
a romantický príbeh sa začína. Druhá línia
rozpráva o mladej študentke výtvarného
umenia Sophii Dankovej (jej otec je Slovák)
a mladom kovbojovi Lukovi. Ich počiatočné
vzplanutie naráža na priepastné rozdiely
ich rozličných spôsobov života.
Sparks je výborným rozprávačom. Striedaním kapitol, a tým dvoch príbehov, drží
čitateľa aj na takmer päťsto stranách textu v neustálom napätí a očakávaní. Dynamiku dosahuje aj výmenou rozprávačov –
Ira transformuje svoj príbeh v polohe ja
rozprávača, pri Sophii a Lukovi využíva
najčastejšie tretiu osobu singuláru, ale
tiež striedaním monotónneho rozprávania
a spomienok starca s energickými dialógmi dvoch mladých ľudí. Kým v Správe vo
fľaši autor využil motív vyplaveného tajomného odkazu od neznámeho cudzinca
a v Zápisníku jednej lásky zase motív denníka, v Najdlhšej ceste stavil na formu
listu. Práve listy adresované jeho manželke Ruth aj po jej smrti sa stávajú sekundárnou, no silnou líniou celého príbehu.
List je dôvodom, prečo sa hlavný hrdina
vybral na nebezpečnú cestu autom, a tiež
jeho posledným želaním. Irove vyznania
lásky predstavujú najromantickejšie pasáže celej knihy.
Príbehová línia Sophie a Luka je dynamická a plynie v jednom časovom pásme, príbeh Ruth a Iru je pokojnejší, no o to čitateľsky pútavejší. Dominuje v ňom spomienka
(na vojnu), túžba po milovanej Ruth a samota po jej náhlom odchode, ale tiež oddanosť
a nekonečná láska, ktorú nerozdelila ani
smrť. A keďže Nicholas Sparks je rafinovaným spisovateľom, na záver cesty Sophie,
Luka a Iru nečakane spojí. Príbeh tak ponúka čitateľovi opačne – teda takmer od konca. Zobrazuje tu lásku v rôznych podobách,
no nie je až tak gýčovito presladená, ako
sme zvyknutí z jeho predošlých diel.
SLOVENSKO
časť detskej hry) pritom reprezentuje na
jednej strane detský svet a na strane
druhej svet vraha. Ten si myslí, že ide
o stratenú zmenku, ktorá by ho mohla
prezradiť. Kalle, Eva-Lotta a Anders situáciu napokon, ako ináč, bravúrne
zvládnu. No aj tu si Kalle uvedomuje, že
odzbrojovanie vraha prebieha úplne
iným spôsobom ako v jeho predstavách,
kde to robieval „s veľkou dávkou elegancie“.
Astrid Lindgrenovej sa podarilo nájsť
primeranú a vyváženú formu, respektíve adekvátny výraz pre problematickú
a v súvislosti s detským prežívaním relevantnú otázku skutočnosti a fikcie/hry.
Jednak vážnosť námetu/témy neubíja
samotný príbeh vyznačujúci sa istou
ľahkosťou, plynulosťou, pútavosťou
a vtipom. No na strane druhej sa odvrátená stránka života nestráca v príbehu
a mladí sympatickí protagonisti sú nútení chtiac-nechtiac premýšľať „o smrti
ako ešte nikdy doteraz vo svojom mladom
živote.“
nenej obytnej bunke z betónu, násilne
odlúčená od rodičov, vystavená neustálemu sledovaniu a autoritami naprogramovanému harmonogramu. Nedôvera
v správnosť systému a pátranie po pravde však u Emmeline postupne prerastá
do konkrétnych činov – Republika sa totiž postaví medzi ňu a jej dcéru. Preto si
zaumieni zrealizovať svoj odvážny
plán...
Na prvý pohľad nevinná (i keď zjavná)
inšpirácia Orwellovým románom 1984
však v závere Agendy 21 prerastá až
v neskrývanú agitáciu – a to najmä v doslove knihy, ktorý možno identifikovať
ako jediný (!) spisovateľský zásah Glenna Becka, známeho amerického moderátora a nadšenca konšpiračných teórií,
do kompozície románu. Skutočným autorom jeho podstatnejšieho zvyšku totiž
je – napriek na prebale knihy viditeľne
výraznejšie vytlačenému Beckovmu
menu – Harriet Parkeová. V knihe sa jej
podarilo vytvoriť pútavú a ľahko čitateľnú fikciu (na rozdiel od epilógu), nenásilne predostierajúcu podnetnú ideu,
kam až môže človeka doviesť jeho (i keď
sprvu dobre myslené) rozhodnutie sa
pre extrémne zmeny.
Prednosťou Parkeovej textu je až desivo dôkladná autentickosť jej antiutópie,
opierajúca sa o rozprávača na deji priamo zainteresovaného – Emmeline. Tá sa
vďaka takmer výlučnej výchove pod diktátom Republiky vyjadruje (a spočiatku
i zmýšľa) iba v prísne vymedzenom a autoritami tolerovanom rozsahu odľudštených lexikálnych pojmov a značne limitovaných vedomostí o skutočnom fungovaní sveta Agendy 21. Emmelininmu
rozprávaniu o tých najemocionálnejších
udalostiach v živote človeka tak – nie jej
vinou – neraz chýba akýkoľvek záblesk
citu a ostáva len odmeraným (no o to čitateľsky príťažlivejším) pragmatickým
opisom. A i keď Parkeovej ideovému konceptu a fabule chýba orwellovská prepracovanosť, jej kniha si nepochybne aj
medzi slovenskými čitateľmi nájde svojich priaznivcov. Či po prečítaní samotného románu rovnako dychtivo zhltnú
i Beckov doslov, explicitnou politizáciou
témy umenšujúci literárnu hodnotu Parkeovej opusu, to už záleží len na ich
osobných preferenciách. Aj na tom, či sa
odhodlajú spestriť si jemne provokatívny čitateľský kúsok i štipkou krajne konzervatívneho nazerania na vec s tradičnými americkými apokalyptickými náladami.
Jana Túry Kopčová
14-15 / 2014
knižná revue
9
knižná
revue
ESEJ
V HLBINÁCH SLOVA
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
Ján Chryzostom Korec nás pri príležitosti svojej deväťdesiatky pozval na agapy
s Jánom, na duchovné hody s evanjeliom.
Spolustolovníkmi v knihe Nad Evanjeliom podľa Jána (Lúč 2014) sú mu nielen
novozákonné postavy, ale aj František
z Assisi, sv. Augustín či sv. Pavol. Teologický multilóg je nezabudnuteľným ponáraním sa do Slova. Jánovo evanjelium
je totiž jediné zo štyroch evanjelií, kde
sa v Prológu píše, že na počiatku bolo
Slovo. Podľa Korca je to tá najpodstatnejšia veta, aká bola kedy napísaná. Vrcholí
v čine: A Slovo sa stalo telom.
Podľa Jána Slovo, ktoré bolo u Boha, tu
bolo už pred stvorením. Existovalo
v matrici univerza ako hlbina, ktorá sa
iba sčasti podobá slovám, aké používame, hovoríme nimi a píšeme. Korec upozorňuje, že „Ján je každým Ježišovým slovom natrvalo prekvapený a prekvapovaný.
Vždy očakáva od Ježiša čosi hlboké. Ale Ježiš mu hovorí vždy čosi ešte hlbšie, ako
očakával. Ján dostal poverenie toto čosi
stále hlbšie ohlasovať a zvestovať iným.“
Toto ponímanie dejín človeka dovoľuje
vysloviť hypotézu, že sv. Ján umožnil
spoločenstvám naozaj vzniknúť v Duchu, pretože ich zahrnul hlbinou Slova.
Logos v špirálach svojich nekonečných
premien ukrýva v každej viditeľnej veci
inú neviditeľnú vec.
Korec ponúka čitateľom „návod“ na čí-
tanie: najprv si treba prečítať príslušnú
stať evanjelia, označenú v nadpise, a až
potom výklad ako „lectio meditata“, meditatívne čítanie. Tento spôsob otvára
široký priestor nielen na zasvätenú teologickú meditáciu, ale aj na laickú interpretáciu. Je fascinujúce ponoriť sa do
Jánovho evanjelia a sledovať „stopu“.
Napríklad „stopu“ udalostí, ktoré sa odohrali preto, „aby sa naplnilo Písmo“. V samotnom Jánovom evanjeliu je takých
stôp niekoľko: „Ochránil som ich a nikto
z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby
sa splnilo Písmo.“ (Jn 17:12) alebo: „Netrhajme ho, ale žrebujme oň, čí bude! Tým sa
naplnilo Písmo: Rozdelili si moje rúcho /
a o môj odev hodili žreb.“ (Jn 19:24) Sú to
vždy odkazy na Starý zákon, ktorý sa
prelína s Novým zákonom. Toto prelínanie sa tiež odohráva v Slove, akoby v ňom
bol naakumulovaný všetok kapitál človeka, postupujúceho po vertikále.
Ján Chryzostom Korec je tak hlboko ponorený do Jánovho evanjelia, že dorastá
láskou podobne ako Ján: „Ján na konci
svojho evanjelia je taký premáhaný láskou,
že takmer nevládze viac písať a hovoriť.“ Aj
v tejto súvislosti nám Korec kladie na
srdce: „Keď hovoríme o hriechu, netreba
myslieť len na mravné zlyhanie denného
života. Veľkým hriechom je celková neochota poznávať Boha. A týmto hriechom
môžu byť obťažení aj ľudia, ktorí žijú navo-
nok ako slušní ľudia, čo nekradnú ani nikoho nezabili.“
Je mi sympatická Korcova odvaha meditovať verejne nielen preto, „aby sa odkrývalo Písmo“, ale hlavne preto, lebo
premýšľanie nad Jánovým evanjeliom je
jednou z ciest, ako budovať architektúru
osoby in originali. Ako exemplum vyberám rybník Betsata, kde sa odohráva
dobre známa udalosť s človekom, ktorý
nemohol chodiť a ležal tridsaťsedem rokov na mieste. Jeho údel sa skončil Ježišovým „stvoriteľským rozkazom“: Vezmi si
svoje lôžko a choď! Korec toto podobenstvo premiestňuje z telesnej na duchovnú
úroveň: „Vezmi si posteľ, odlož svoj systém,
na ktorý si sa toľko rokov viazal, vstaň
a choď.“ Skutočne bývame často otrokmi
systému, ktorý má svoje lôžko v našej
hlave. Je tam buď naimplantované ideológiou, alebo okopírované od toho, čo je
„trendy“, pretože duchovnou otrlosťou
strácame schopnosť byť sami sebou.
Dana Podracká
SPOMIENKY NA SVÄTCA
Pápež Ján Pavol II. bol v apríli tohto roku
svätorečený a hoci od jeho smrti uplynula necelá dekáda, napísalo sa o ňom už
množstvo publikácií. Tento rok vydal
Spolok svätého Vojtecha knihu Žil som
so svätcom (preklad Martin Kramara),
ktorá je dialógom krakovského arcibiskupa Stanislawa Dziwisza s talianskym
novinárom poľského pôvodu Gianom
Francom Svidercoschim. Nesie sa v polemickom duchu a je rozdelená do desiatich
kapitol, ktoré prezentujú jednotlivé aspekty života a pontifikátu Jána Pavla II.
V knihe sledujeme prelínanie dvoch pásem – Dziwiszovo pásmo je autentickým
a neskresleným (s odstupom času i kritickým) rozprávaním, v ktorom sú prítomné emocionálne prvky, odrážajúce
to, že Dziwisz „žil po boku svätca, takmer
štyridsať rokov ho denne stretával a pozoroval svätosť, akú si predstavoval“. Na
druhej strane stojí Svidercoschi, ktorý
knižná
revue
10
knižná revue
14-15 / 2014
svojou vecnosťou a novinárskou zvedavosťou zastupuje objektívnejší pól komunikácie. Nevyhýba sa ani témam, ktoré boli v živote Jána Pavla II. kontroverznými: príliš skoré otvorenie procesu
blahorečenia, pápežovo ostré odmietanie kultúry smrti či radikálny postoj
voči materializmu a konzumu tohto sveta. Dialóg prepája chronologicky radené
udalosti z minulosti so súčasnosťou, aby
tak čitateľ mohol sledovať ich vzájomné
usúvzťažnenie, a dejová os sa nevyhýba
ani pontifikátom nasledujúcich pápežov,
vytvoriac tak komplexný obraz až po
predvečer svätorečenia. Obzvlášť prínosnými sú kapitoly zobrazujúce Karola
Wojtyłu v súkromnom živote, v úplnej
skromnosti bytia, bez všetkých pápežských formalít. Kniha je osobným svedectvom biskupa, usilujúceho sa prezentovať Karola Wojtyłu ako pápeža, ktorý
„dokázal nanovo predstaviť diskusiu o Bo-
knižná
súťaž
revue
hu v čase, keď sa Boh akoby stratil z horizontu spoločnosti“.
Andrea Draganová
Ján Pavol II. významne ovplyvnil aj život talianskeho fotografa Gianniho Giansantiho,
ktorý zachytil 26 rokov jeho pontifikátu na
tisíckach fotografií. Výber z nich prináša
v obrazovej publikácii Ján Pavol II. s podtitulom Pápež, ktorý zmenil svet (Vydavateľstvo Slovart 2014, preklad Otto Havrila).
V nej približuje oficiálnu i súkromnú stránku pápežovho života, jeho početné apoštolské cesty, najosobnejšie chvíle samoty
a rozjímania i vnútorné drámy a utrpenia.
O publikáciu môžete súťažiť zaslaním kupónu Vydavateľstva Slovart zo strany 24
www.litcentrum.sk
TÉMA
SPRIAZNENÍ S HUDBOU
ZAHRANIČIE
Kniha jedného z najslávnejších blues rockových hudobníkov
Jimiho Hendrixa Začať od nuly (Ikar 2014, preklad Matúš
Kyčina) sa vymyká z akýchkoľvek predsudkov a štandardov
o príbehoch slávnych. A to aj napriek tomu, že Hendrix vlastne titul nenapísal. Ako v úvode naznačujú jeho zostavovatelia Peter Neal a Alan Douglas, dielo vyšlo posmrtne a je súborom Hendrixových úvah, listov, zápiskov, rozhovorov a početných poznámok, ktoré si robil na škatuľky od cigariet,
vreckovky alebo hotelový papier. Samotné dielo rýchlo rozbúrava pochybnosti, ktoré pri takomto prístupe môžu čitatelia nadobudnúť. Sloboda, ktorú Hendrix vkladal do svojej
hudby, sa našťastie nevyhla ani jeho neorganizovanej „publikačnej“ činnosti.
Americký gitarista, skladateľ
a spevák sa v knihe predstavuje
ako dieťa starého sveta. Sveta,
v ktorom skutočne možno začať
od nuly, drieť na svojom sne
a dostať sa na výslnie vďaka húževnatej práci a akejsi slepote
voči zaužívaným spoločenským
štandardom. Príbeh malého
chlapca zo Seattlu, ktorého ovplyvnila skorá smrť matky, prísna výchova otca aj tajomný odkaz vlastných indiánskych koreňov, sa dozvedáme z útržkov: „Človek len čaká a čaká, záchrana neprichádza, nič, čo by ho vytrhlo z nudného života anjela.
Len poslúchaj a hlavne sa nebi, odolaj chúťkam vystreliť za najbližší roh.“ Hendrix nerozpráva chronologický dej. Čitateľ nadobúda pocit, že s hudobníkom sedí kdesi v zafajčenom americkom bare, kde mu Jimi pri stole spolu s dymom vyfukuje aj
fragmenty svojho života. Jeho jazyk je nielen autentický, ale
miestami aj magický, pripomínajúci voľný prúd vedomia. Jednotlivé kapitoly vhodne dopĺňajú texty skladieb či autorské
poznámky, objasňujúce historické kontexty. Originálna grafická úprava texty nielen logicky rozčleňuje, ale aj odvážne
výtvarne dotvára.
Jimi bol archetypom starej legendy. Nikdy nenavštevoval
hodiny hudby, učil sa hrať z rádia, prešiel si chudobou aj koncertovaním v treťotriednych pajzloch, kde bol jeho jediným
honorárom sendvič. Jeho umelecký výraz formovala vlastná
kreativita, rebelská povaha a najmä radosť z hudby. Tej sa
nevzdal ani v posledných štyroch rokoch absolútnej slávy
a vyčerpávajúceho, takmer dennodenného vystupovania:
„Keď hrám, človeče, akoby som riadil raketu. Neviem, kam idem,
ale môžete ísť so mnou všetci. Nastupujte na moju palubu.“ Je
však zaujímavé sledovať, ako tlak úspechu postupne obmedzoval aj takú slobodnú a nekonvenčnú osobnosť. Pár mesiacov pred smrťou, akoby si uvedomoval svoj blížiaci sa odchod,
napísal, že pochybuje, či sa dožije 28 rokov. V spojení s akousi metafyzickou stránkou hudby a jej presahom nad uchopiteľný a pochopiteľný svet však vyslovuje dodatok, že ak už
umelecky nemá čo povedať, nechce ďalej žiť. Jimi Hendrix
mal a má zásadný vplyv na vývoj hudby a malý kúsok z neho
preniesol aj do literatúry.
SLOVENSKO
V roku 2009 vyšla košickej muzikologičke Lýdii Urbančíkovej
kniha o Magde Szakmáry-Móryovej (1905 – 2001), vynikajúcej klaviristke a vokálnej pedagogičke Konzervatória v Bratislave. Iba nedávno upútala pozornosť reprezentatívna publikácia o jej manželovi Ján Móry (1892 – 1978), tatranský
skladateľ a hotelier (Slovenská muzikologická asociácia,
Ústav hudobnej vedy SAV 2013) od Marianny Bárdiovej.
Mala som šťastie oboch umelcov osobne poznať, o Jánovi
Mórym i napísať kapitolu do svojej knihy Cesty operety
a s L. Urbančíkovou pripraviť rozhlasovú reláciu o Magde Móryovej – pol roka pred jej smrťou... Obaja manželia mali šľachetného ducha, no spoločnosť sa k nim správala ako k vydedencom. Krátko po skončení
SNP vyhnali banskobystrického rodáka Jána Móryho
s manželkou a tromi malými
deťmi z jeho rozkvitajúceho
Hotela Móry na Štrbskom Plese, ktorý roku 1921 zdedil po
strýkovi. So sebou si mohol
zobrať len veci vážiace 10 kilogramov na osobu... Tak sa
skončila „zlatá éra“ Jána Móryho, ktorý vo svojom hoteli
každoročne združoval českú,
slovenskú, nemeckú i maďarskú hudobnú inteligenciu. Z jeho hudobného salónu sa vysielali v priamom prenose rozhlasové koncerty z repertoáru
manželov a ich vzácnych hostí!
V mladosti bol priateľom a žiakom Viliama Figuša-Bystrého
a odchovancom známeho banskobystrického hudobníka profesora Scheinbergera. Neskôr rozvíjal hudobné vedomosti
v Budapešti a Hamburgu. Je autorom 5 operiet, napísal tiež
4 spevohry, 14 orchestrálnych diel, 10 cirkevných skladieb,
vyše 200 piesní, omšu pre organ a zbor, veľa klavírnych, husľových a inštruktívnych skladieb. Bol mimoriadne silnou
umeleckou osobnosťou, vnútorne ťažko prežívajúcou to, čo
mu neprávom vzali. Po osudnom roku 1945 žil v nesmierne
ťažkých podmienkach v Spišskej Novej Vsi, kde sa „uchytil“
ako učiteľ (a oveľa neskôr ako riaditeľ) tamojšej hudobnej školy. Jeho manželka (bývalá sólistka opery v Prahe) vyšívala,
šila, robila rôzne manuálne práce, aby uživili tri deti. Až neskôr odišla na Konzervatórium v Bratislave. Ján Móry zostal
v Spišskej Novej Vsi do roku 1962.
Muzikologička Marianna Bárdiová (1951) v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici zhromaždila archívy Jána
Cikkera, Jána Móryho a ďalších rodákov. Ako vedecká pracovníčka Ústavu hudobnej vedy SAV pripravila reprezentatívnu
publikáciu o Jánovi Mórym, ktorá sa okrem životopisnej časti
venuje najmä muzikologickému výskumu jeho diela. Doplnila
ju množstvom fotografií z rodinných archívov, vedeckou
dokumentáciou, spomienkami Móryho žiakov, kalendáriom
skladateľa, genealogickou tabuľkou jeho rodu, prehľadom hudobnej tvorby podľa žánrov a obsadenia, dobovou i súčasnou
diskografiou, rešeršami článkov z kežmarského týždenníka
Karpathen-Post, zoznamom Móryho tvorby vo vysielaní rozhlasu, nemeckým i maďarským resumé a precízne spracovaným menným registrom.
Diana Mašlejová
Terézia Ursínyová
www.litcentrum.sk
14-15 / 2014
knižná revue
11
knižná
revue
ESEJ
NOVÝ TYP KRIMINALISTU
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
Henning Mankell (1948) je najčítanejším
švédskym spisovateľom. Rekordná predajnosť jeho diel – viac ako tridsať miliónov výtlačkov – ho dlhodobo zaraďuje do
prvej desiatky najpredávanejších autorov sveta. Mankell pôsobí vo
Švédsku i v Mozambiku ako
herec, divadelný režisér
a manažér. Je autorom detskej literatúry aj divadelných hier, no celosvetový
úspech si získal najmä vďaka sérii kriminálnych románov o poručíkovi Kurtovi
Wallanderovi.
Prvý román tejto série
s názvom Vrahovia bez tváre vyšiel v roku 1991. Autor
v ňom zadal základné kontúry svojej tvorby v kriminálnom žánri. Predstavil švédske mestečko Ystad, prostredie policajnej stanice
i ústrednú postavu poručíka
Wallandera. Týmto románom však ani zďaleka neobsiahol všetky svoje tvorivé
ambície. Každá z kníh Mankellovej série je totiž osobitým dielom, a to nie iba z hľadiska obsahu. Autor výborne
zvláda rozličné kompozičné
postupy, je prekvapivo inovatívny pri budovaní kriminálnej zápletky a pracuje
s celým spektrom možností
odhaľovania zločinu. Originalitu každého diela dosahuje aj rôznymi variáciami rozprávania, napr. zámernou
zmenou uhla pohľadu, striedaním rôznych charakterov
postáv, odkrývaním alebo
cieleným zahmlievaním motívov ich konania. Popritom
vedome kombinuje prvky
tradičnej detektívky s modernými prvkami trileru.
Táto neustála oscilácia medzi klasickou detektívkou,
založenou na logicky vysvetliteľnom zločine, a novodobými postupmi trileru, sledujúcimi predovšetkým prudkú dynamiku deja a prekvapujúcu kulmináciu napätia, tvorí aj základ autorovho porovnávania starého a nového sveta. Prostredníctvom zobrazenia skúseností a úvah
hlavnej postavy, vyšetrovateľa Kurta
Wallandera, muža v strednom veku, zaknižná
revue
12
knižná revue
14-15 / 2014
chytil desivú zmenu v charaktere zločinu, ktorý postupne prenikol aj do najodľahlejších a najbezpečnejších častí
Švédska. Obraz „ľudského bitúnku“, nezmyselných samovrážd, sériových vrážd
psychopatov či sociálne a politicky motivovaných zločinov reflektuje dobu a odpovedá i na opakovane nastolenú otázku, prečo si súčasný
svet vyžaduje nový typ kriminalistu či iné metódy vyšetrovania.
Čitateľskú príťažlivosť Mankellových diel zvyšuje aj presvedčivo a veľmi citlivo zachytená sekundárna línia
príbehov, a to vykreslenie života samotného Kurta Wallandera. Autor zobrazil muža
v neľahkej životnej situácii,
ktorého opustila manželka,
nerozumie si so svojou dcérou ani starnúcim otcom
a neustále vnútorne bojuje
s trýznivými pocitmi vlastného neúspechu. Každý román
je výpoveďou o inej etape
Wallanderovho života, o vývoji jeho vzťahov, životných
postojov a myšlienok. Pôsobivý plastický profil hrdinu dotvára predovšetkým dôsledná introspekcia, vnímavý
a citlivý ponor do hrdinovho
vnútorného sveta, ktorý je
odhaľovaný postupne, systematicky.
knižná
Pozadie každého príbesúťaž
revue
hu zo série o poručíkovi
Wallanderovi výrazne dotvárajú aj okolnosti deja,
prostredie a čas. Mankell zachytáva najpálčivejšie problémy obdobia po páde železnej opony. Vypovedá o javoch, ktoré v deväťdesiatych
rokoch negatívne ovplyvnili
život vo Švédsku, analyzuje
situáciu v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu, no skúma aj vážne dôsledky studenej vojny.
Práve fascinujúca kombinácia kvalitnej kriminálky s prvkami psychologizmu i analýzy spoločenských a politických javov robí z Henninga Mankella
jedného z najvýraznejších spisovateľov
súčasnosti.
V slovenskom preklade Jozefa Zelizňá-
Kupóny Ikar a Marenčin PT nájdete na strane
24
ka vyšli vo vydavateľstve Marenčin PT
zo spomínanej série zatiaľ štyri romány:
Vrahovia bez tváre (2014), ktorý môžete
vyhrať aj v našej súťaži, Muž, ktorý sa
usmieval (2013), Falošná stopa (2014)
a Nepokojný muž (2014). Ďalší román
s názvom Piata žena by sa na pultoch
kníhkupectiev mal podľa edičného plánu
vydavateľstva objaviť v septembri.
Názov detektívky Ethana Crossa Pastier (Ikar 2013, preklad Ján Dulla) je síce
tajomný, obálka však jasne svedčí o tom,
že nepôjde o príbeh človeka, ktorý sa obrátil na vieru v Boha. Autor založil charakter svojich postáv na boji dobra a zla.
Bývalého detektíva Marcusa Williamsa
a masového vraha Francisa Ackermana
spojil nielen v tom, že oboch obdaril talentom ubližovať, ale možno práve Francis je druhým Marcusovým ja.
Detektív Williams zanechal prácu policajta a odsťahoval sa z New Yorku na pokojnejší vidiek. Ani tam mu však zločin
nedá pokoj a keď sa stane v jeho okolí,
musí sa doň zapojiť. Williams má všetky
vlastnosti typické pre jeho úspešných severských kolegov Harryho Holea či Kurta
Wallandera a rovnako ako oni, stále bojuje so svojimi tienistými stránkami.
Aj keď chladnokrvný spôsob, ktorým
vrah zaobchádza so svojimi obeťami,
desí aj skúsených policajtov, Cross ponúka možnosť tento odpor voči jeho negatívnej postave zmenšiť. To, čo si Francis
Ackerman prežil ako malý chlapec v opatere svojho narušeného otca, by nejedného človeka zmenilo na zver. Keby Ackerman starší nerobil svoje choré experimenty na vlastnom synovi, možno by
z neho nevyrástol hľadaný zločinec. Aj
na tejto myšlienke postavil Cross jednu
z hlavných línií svojej knihy. Pastier otvára otázku, do akej miery utrpenie formuje charakter človeka.
Crossovej zápletke nič nechýba. Rýchla
láska mladého agenta, dôkladná psychológia vraha, neusporiadaný život hrdinu,
opisy brutálnych a rafinovaných činov,
krv. Jeho príbeh však dokáže nielen zaujať, ale čo je pri tomto žánri ťažšie, aj
prekvapiť. Malé odhalenia detektíva dospejú až ku konfrontácii s korupciou na
najvyšších politických miestach a k sprisahaniu v bezpečnostných štruktúrach.
Napokon, sami sa o tom presvedčíte, ak
pošlete kupón Ikar do našej redakcie.
Ľubica Psotová
Veronika Cosculluela
www.litcentrum.sk
TÉMA
S NADHĽADOM
Aj tínedžeri riešia problémy vo vzťahoch. Tie sú však zväčša spojené s nesmelým zoznamovaním sa s vlastnou
sexualitou. Vydavateľstvo Fragment
preto vydalo pre čitateľov od 13 rokov
príručku Čo mám vedieť o sexe od
Jasminky Petrovićovej a Dobrosava
B. Živkovića (2014, preklad Magdaléna
Belanová), aby im to zoznamovanie uľahčilo. Z knihy sa dozvedia o všetkých príjemných i nepríjemných veciach spojených so sexom, ako vôbec na to, čo robiť
predtým a čo po tom. Živé a veselé ilustrácie, krátke texty s „coolovým“ jazykom a názorné ukážky osvetlia každému
zvedavcovi zatiaľ neprebádané telesné
zákutia, psychické knižná
súťaž
revue
zmeny aj povestné
motýliky v bruchu.
Pre nežnejšie pohlavie od
11 rokov je vhodná knižka
Ako zbaliť chalana (2013,
preklad Monika Kostelníková) z vydavateľstva SPN
– Mladé letá od Lil Chase,
ktorá formou príbehu odzrkadľuje prvé
dievčensko-chlapčenské
„oťukávanie
sa“, prvé zamilované pohľady i prvé
hanblivé bozky. Celý komplex problémov
rieši tiež trinásťročná Alica v knihe Alica a... jej bláznivá rodinka (Vydavateľstvo Fragment 2014, preklad Milada
www.litcentrum.sk
Zbierka poviedok Láska a jej kat (Noxi
2014, preklad Agnes Smiešková) od psychiatra Irvina D. Yaloma prvý raz vyšla
v roku 1989, v Amerike sa dožíva nových vydaní a aj u nás vychádza po druhý raz a v novom preklade. Je súborom
desiatich príbehov ľudí, ktorých Yalom
liečil z ich trápení. V obsiahlom predhovore sa zdôveruje so svojimi pocitmi
a myšlienkami spájajúcimi sa s jeho pacientmi, často s nimi trpí a nevie, ako
ďalej. Zaujímavá je tiež otázka protipre-
nosu, s čím sa musí každý psychiater
vyrovnať, rovnako ako Yalom. Najvýraznejšie tento problém cítiť v poviedke
Tučná dáma. Pri pacientke Betty trvalo
psychiatrovi dlhší čas, než ju dokázal
akceptovať, otvorene sa priznáva, ako
ho tuční ľudia, a najmä tučné ženy odpudzujú. V knihe príbehov duševne
chorých pacientov, paradoxne, ľudské
telo viackrát zohráva dôležitejšiu úlohu, než by čitateľ očakával – pacientka
má sex so svojím psychiatrom (Láska a jej kat), muž
si odkladá listy od tridsať
rokov mŕtvej milenky
(Mňa nezlomíte) a príknižná
súťaž beh Spriadač snov horevue
vorí o staršom mužovi, ktorý hodnotí svoju
schopnosť fungovať v živote podľa
úspešnosti v sexuálnej oblasti.
Okrem životných osudov skutočných
ľudí sa v knihe často stretnete i s pomerne ironickým názorom na prácu psychiatrov zo strany pacientov i autora.
V časti, kde staršia pacientka Thelma
trpí beznádejou po krátkom vzťahu so
svojím bývalým psychiatrom, autor píše:
„Prečo si atraktívny, zjavne úspešný mladý
muž vyberie šesťdesiatdvaročnú ženu, ktorá je už mnoho rokov apatická a v depresii? Najrozumnejšia hypotéza by snáď bola,
že Matthew pracuje (alebo predstiera, že
pracuje) na akýchsi osobných psychosexuálnych problémoch – a používa na to svojich pacientov.“ Knihu môžete vyhrať, ak
pošlete kupón Noxi zo strany 24
Nina Chybíková
ZAHRANIČIE
ľa predstáv. Vždy sa niečo pokazí, niekto
je hladný, niekam sa zatúla alebo sa niečo zmešká. Niektoré matky sú také zaneprázdnené, že si ani len nevedia predstaviť, že by mali čas pre seba a čítali si.
Autorka preto spomína tzv. time management, čiže efektívne usporiadanie
času. Každá matka si musí vedieť zatriediť čas a uchmatnúť si ho trochu aj pre
seba.
Kniha je rozdelená do desiatich
kapitol. Prvá má výstižný názov
Zjednodušte si to a je hlavne
o tom, ako sa povzniesť nad veci,
na ktorých až tak nezáleží. Zjednodušte si preto všetko a zamyslite sa nad tým, čo je dôležité
a čo nie. Súčasťou každej kapitoly je kvíz. Ten vám objasní, na
čom sa dá ešte popracovať. Každá strana obsahuje vtipné, poučné rady
a citáty a je i pekne graficky upravená
originálnymi obrázkami v štýle retro.
Na konci nájdete priestor pre poznámky, kde si každá matka môže napísať
všetko to, čo ju na materstve fascinuje
aj frustruje.
SLOVENSKO
Na knižnom trhu
každým
dňom
pribúdajú nové
knihy o materstve a o všetkom,
čo s tým súvisí.
Nie je ľahké sa
v nich vyznať.
Môžeme si ich
preto rozdeliť do
troch základných
skupín. Do prvej skupiny patria náučné
publikácie – obsahovo sú bohaté, plné
faktov a poznatkov. Približne podobné
učebniciam. Potom sú tu zábavnejšie
knihy, teda najmä eseje o materstve,
plné vtipných príhod a nadsádzky. Humorné príbehy matiek, ktoré nás učia
nemať výčitky, ak nie sme dokonalé.
A nakoniec knihy, ktoré sú kombináciou
oboch skupín. Zábavné a náučné, koncipované skôr ako praktickí sprievodcovia
s peknými ilustráciami a citátmi o materstve. Knihu Šťastná mama s podtitulom 10 tajomstiev, ktoré vám pomôžu
užívať si materstvo (Noxi 2014, preklad
Marína Terenová) by sme mohli zaradiť
do poslednej skupiny.
Autorka Meagan Francis radí, ako si
užívať materstvo aj vtedy, ak sa nášmu
dieťaťu skončila narodeninová oslava
a my to všetko musíme upratať. A to už
chce veľa kreativity. Sama má niekedy
chuť „schúliť sa do fetálnej polohy a volať
vlastnú mamu“. Po piatich deťoch však
prišla na to, ako si materstvo užívať. Autorka – matka, blogerka a novinárka –
píše o tom, ako sa nezblázniť, ak všetko
nevychádza podľa plánu. Pri jednom
a viac deťoch totiž nič nemôže vyjsť pod-
Mária Stanková
Butková) – nepochopenie zo strany rodičov, spory so súrodencami, komplikované vzťahy s kamarátkami. Mať trinásť
rokov vôbec nie je jednoduché, pokiaľ
ide o prvé lásky. Všetky tri knižky môžete vyhrať, ak pošlete kupón konkrétneho vydavateľstva zo strany 24
14-15 / 2014
knižná revue
13
knižná
revue
VYCHÁDZA
ERRATA
Peter Getting (1975) je autorom poviedkovej zbierky Klietky (2007),
románu Mrchovisko (2010) a zbierky štyroch scenárov Tiene čiže
Mein Kampf (2012). Prozaická zbierka Errata si berie na mušku staré či
moderné mýty i legendy. Humorne aj vážne ich konfrontuje so skúsenosťou súčasníka. Kniha vychádza v žilinskom vydavateľstve Artis Omnis.
ju do svetla a modlil sa k nej,
zasýpal ju bozkami; ešte toho
Pygmalión pristúpil placho k oltáru a šepkal:
dňa sa od radosti znova roz„Ak môžete, bohovia, všetko na svete splniť, dajteže,
plakal. Tá žena sa stala jeho
aby sa ženou mi stala... Vskutku je živá:
ženou. Údy jej odel rúchom,
pod rukou cíti bijúce žily.“ Nato už kyperský šuhaj
ruky jej vyzdobil prsteňmi.
slovami nesmiernej chvály vzdáva vďaky
Keď videl, že zlato, tá blýskavá
a konečne pritláča pery na pravé pery.
hrdza, nevyzdvihne jej krásu,
všetky čačky zložil. Účinok
Ovid., Metamorph. X. 250-295
bol fantastický. Bolo neuveriO cyperskom sochárovi Pygmaliónovi teľné, koľko sily žena vyžarovala, ako
koluje viacero verzií toho istého, ne - vábila každý pohľad; Pygmalióna stálo
dôsledne dochovaného, a či zámerne veľa námahy, kým od nej kameňmi a krispotvoreného príbehu. Podľa neho si mal kom odohnal obdivovateľov a mohol sa
sochár u bohov vymodlikať oživenie ne- s ňou tešiť osamote. Po večeroch jej zvyživého kameňa. Ba sujet láka aj vyslove- kol rozprávať o sebe, rozprával jej, kým
ných trapkov typu Ovidia, čo dokážu iba kedysi bol a kým sa stal. Potom obracal
vykrádať staré Grécko a ešte dosládzať otázky na ženu: „Moja, moja, a máš ma
príbeh absolútne nepatričnými, ohavný- rada...? Budeš so mnou? Alebo ma nemi ľúbostnými zakončeniami s láskou cháš bez pomoci, keď sa budem topiť
večnou a uslintaným bozkom nakoniec. v sebe a v tme a v močiaroch sveta – duNo hanba. Nikto teda vari nenamietne siac sa žaburinou a žalosťou – podídeš
proti ďalšej verzii, tobôž keď tá je podľa k brehu, natiahneš dlaň?“
nášho úsudku pravde najbližšia.
„Getting sa satirickou formou usiSochár, preslávený svojím umením
luje o ,nápravu‘ stereotypov v myv širokom okolí, prišiel na to, čo ho sužuje po nociach. Samota. Dlho sa tomu brátológii, čo mu umožňuje ukázať
nil, tesal jednu sochu za druhou, keď tu
známe i menej známe príbehy v nosi pri jednom takom výtvore uvedomil –
vom svetle, v novej aktualizácii,
socha už bola bezmála dokončená a on
interpretácii a kontextoch.“
zostal stáť ako obarený – spoznal, že to,
Pavol Rankov
čomu dal tvar do belostnej slonoviny, je
zhmotnením všetkých túžob a snov.
Spoznal, že postava pred ním zahriala
Keď žiadne odpovede nedostával, rozutrápené srdce teplom, aké dovtedy ne- hovoril sa všeobecnejšie, napríklad sa
poznal. To utrápené srdce sa divo rozbú- rozčúlil nad katastrofálnou politickou
chalo. Pristúpil k soche, poláskal ju dlá- mizériou v krajine, alebo škodoradostne
tom tu, poláskal ju dlátom tam – skôr než strápňoval mocných vo veľkej ríši bájok.
sa nadýchol, črty dokončil, gestá ožili, Dlhý čas s ňou takto žil. Láska ho opankaždý záhyb pokožky sa zaoblil. Šlo to tala natoľko, že dláta sa od onoho dňa
ľahko, akoby mu každý pohyb niekto nechytil. Nič také už urobiť nemohol, čodiktoval. Odstúpil, z čela zotrel prach, koľvek dokonalejšie sa skrátka vymykaz nosa ho vysiakal a odpľul, oči sa mu za- lo predstavám. Dokázal sa na ňu dívať
liali prívalom sĺz. Pred ním stála socha celé hodiny.
s najuhrančivejším úsmevom na tvári,
Ibaže časom sa stávala čoraz neodbytso zadumanými veľkými očami, so šijou nejšou myšlienka, že toto stále nie je pre
sŕňaťa a rukami hebkejšími od detských. neho žena, aká má byť. Stále častejšie
Akoby sa už chcela pohnúť, keby jej nebrá- myslel na to, že si nie sú rovní – kameň
nil ostych. To nebolo dielo človeka, šeptal a telo, telo a kameň – nie rovní tak, ako
si uveličený Pygmalión, to bolo dielo bo- si muž so ženou majú byť – hádam chápehov.
te. Pretože však tá žena bola dielom boNemohol sa na ňu vynadívať. Postavil hov, vydal sa so svojou poslednou, naj-
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
O samote samotnej
knižná
revue
14
knižná revue
14-15 / 2014
väčšou prosbou do chrámu. Tam spravil
všetko, čo mal: zložil bukrétu, dary, teatrálne rozpäl paže a ďakoval za zázrak,
čo mu zoslali božstvá. A potom pripojil
žiadosť, ktorú v mysli už stokrát vyslovil: „Nech sa tá žena stane mojou ženou!
Nech sme si rovní, nech mi je ženou,
akou má byť!“
V chráme nastalo kamenné ticho – čiže
znak, že bohovia ho akiste vyslyšali.
A vzápätí Pygmalión naozaj pocítil, že
jeho prosbám sa vyhovelo a priazeň bohov sa potvrdila: telo mu zovrel kŕč, náruč znehybnela, výraz uzmierenia skamenel na tvári, oči zalial nekonečný,
oslepujúci jas. Chcel vari ešte pohnúť perami, no žiadny hlas už z nich nevydal.
Ktosi tie dve sochy neskôr postavil vedľa seba. Bola to náhoda, tá úbohá prostá
duša netušila, čo činí. Svet nevidel vyrovnanejší pár.
Vydavateľstvo Artis
Omnis
pripravuje
novinku aj pre zväčša ženské čitateľské
publikum. Renata
Bhujun (1969, vl.
menom Beňačková)
zachytáva v románe
Matky a macochy
osudy štyroch priateliek, ktoré život
začne
zaujímavo
prepletať a do všetkého sa zapletie aj atraktívny Tomáš. Ide o autorkinu piatu
knihu (predtým: Bol si mojím omylom,
Žila som v tme, Odpúšťam a milujem,
Kým hviezdy svietia). Renata Bhujun o svojej tvorbe hovorí: „Chcela by
som povedať, že pri písaní relaxujem, ale
neviem, či sa dá nazvať relaxom tvrdá
drina, ktorou písanie bezpochyby je.
Teda dostávajú zabrať oči, chrbtica
a možno som v čase, keď píšem, trošku
odtrhnutá od svojho okolia – sama, len
so svojimi myšlienkami a postavami,
ktorým som vdýchla život. Ale môžem
povedať, že to stojí za to, pretože keď je
príbeh hotový, zaplaví ma pocit radosti.“
www.litcentrum.sk
TÉMA
DOBRODRUŽSTVÁ Z DEJÍN
www.litcentrum.sk
i dialógy, autor vám nedá vydýchnuť.
S ľahkosťou skĺbil príbeh s hodnotnými
informáciami. A kto sa aspoň trochu vyzná v historických súvislostiach, možno
sa aj pousmeje, ako sa mu umne podarilo zapracovať do „našich“ dejín čriepky
z antickej mytológie. Neváhajte a čítajte,
bude to vhodne strávený čas.
dzi pozostalými je španielsky vyslanec,
Steinov priateľ z vojenských čias, ktorý
prišiel rukou zločinca o dcéru, či prefíkaná vdova, ktorá obozretne chráni svoje temné tajomstvá i náladového syna.
Do hry vstupujú aj miestne skupiny talianskych banditov vládnucich v miestnom podsvetí a napokon i samotní Židia
čeliaci (pravdepodobne) nespravodlivým
obvineniam. Možných páchateľov je neúrekom, teórií od pomsty cez sprisahanie proti panovníkovi ešte viac, a Stein
s Barbaričom sa veru poriadne zapotia,
kým prídu celej veci na koreň.
Krv prvorodených v ničom nezaostáva za prvým dielom. Osobne som veľkým
fanúšikom knižných sérií, preto vítam
tento autorský počin. Ústredná dvojica
nepochybne dokáže utiahnuť niekoľko
ďalších prípadov, ich charaktery a zázemia sú natoľko prepracované, že by bola
škoda premárniť ich potenciál. To isté
platí aj o Jarošovi, ktorý oproti Pekelnému vrchu dostáva väčší priestor, najmä
pokiaľ ide o jeho rodinnú históriu. Sami
sa presvedčíte, ako sa z väčšinou tichého majstra vo vypočúvaní mení na svoju
citlivejšiu verziu... Klbko tajomstiev v rudolfínskej Prahe sa rozmotáva pekne
plynulo a dovolím si tvrdiť, že sotva sa
niekomu podarí odhaliť pôvod a okolnosti vrážd pred samotným rozuzlením.
Druhý prípad Steina a Barbariča má
všetky potrebné atribúty, aby zaujal,
a preto sa dá textu odpustiť aj nejaký ten
preklep a jedna zatúlaná hrubica...
ZAHRANIČIE
Juraj Červenák sa po príbehoch výrazne
ovplyvnených (najmä) slovanskou mytológiou vrhol na čistokrvný cyklus historických detektívok. Jeho úvodný diel
Mŕtvy na Pekelnom vrchu bol skutočne
majstrovským „pilotom“ celej série a fanúšikovia dvojice vyšetrovateľov sa už
nevedeli dočkať voľného pokračovania.
Kapitán Joachim Stein a štiavnický notár Barbarič môžu po vyriešení záhady
v banskom meste o chvíli zaslúženého
odpočinku iba snívať. Panovníkov brat,
arcivojvoda Matej, ich totiž poveril vyšetrením záhady v hlavnom meste ríše.
Takto bol ukončený prvý diel a čitatelia
sa napokon dočkali – v mnohých ohľadoch kontrastné postavy sa opäť dostávajú na scénu a rozbiehajú v knihe Krv
prvorodených kolotoč zápletiek, napätia, ale aj humoru a skvelo vykreslených
dobových reálií.
Vo vyšších kruhoch došlo k hrozivým
vraždám prvorodených detí, ktorých
telá boli pohodené v židovskej štvrti.
Hľadanie vinníkov sa preto upriamilo na
nenávidenú skupinu obyvateľstva. Hrdina protitureckých bojov Stein a prelietavý znalec práva Barbarič však neveria
očividným signálom a ponárajú sa do
špinavých vôd pražského podsvetia.
Stretávajú sa s príslušníkmi všetkých
spoločenských vrstiev a za pomoci verného kaprála Jaroša čelia všadeprítomnej hrozbe odhodlaného páchateľa. Ako
sa ukáže, problémom nie je len jeho identita, ale i motív. Ide azda o pomstu? Vykonali členovia významných rodín čosi,
čo priviedlo vraha na cestu odplaty? Me-
SLOVENSKO
Pokiaľ ide o tvorbu Juraja Červenáka, doteraz som mal tú česť zoznámiť sa s jeho
sériou Černokňažník (vo vydavateľstve
Artis Omnis), prvou časťou cyklu historických detektívok Mŕtvy na Pekelnom
vrchu (vo vydavateľstve Slovart) a o tej
druhej časti píšem ďalej. V jeho dielach
nechýba napätie, dômyselne vystavaný
príbeh ani silné postavy, z ktorých každá má v deji svoje opodstatnenie. Bol
som zvedavý na knihu Sekera z bronzu, rúno zo zlata (Artis Omnis 2014), na
príbeh spred troch tisícročí, z čias mýtov a legiend, keď životy ovplyvňovali
bohovia a ľudia sa zožierali neistotou, čo
im pripravili... Musím povedať, že Červenák sa témy zhostil s primeraným rešpektom voči dejinám, no zároveň sa nebál popustiť uzdu fantázii. Výsledkom je
román, ktorý vám nedovolí nudiť sa a doslova vás pohltí svojou atmosférou.
Najväčšmi si istotne obľúbite dve na
prvý pohľad nesúrodé postavy. Prvou
je mladá kňažka, ktorá sa má stať následníčkou miestnej vedmy. Aby mohla
zbystriť svoj vnútorný zrak, má byť zbavená toho vonkajšieho. Sýkorke sa síce
prieči predstava, že príde o oči, no porušiť zvyk by sa rovnalo najväčšiemu rúhaniu a urážke Veľkej Matky. Počas rituálu
je spoločenstvo napadnuté uctievačmi
démonického Černoplaza a Sýkorka sa
len tak-tak dostane z ich dosahu... Druhou postavou je odvážny a rázny Artérios, pochádzajúci z Kréty a zaoberajúci
sa obchodom s jantárom. Jeho konvoj
prepadnú krvilační Hadozubovia a pri
ceste za svojím pokladom a pomstou
spoznáva mladú Sýkorku... Spočiatku jej
len chce pomôcť vystrábiť sa z utŕžených
zranení, no napokon sa ukáže ako neoceniteľná sprievodkyňa podsvetím,
ktoré ich má doviesť k hniezdu Hadozubov, no kde tiež číha Černoplaz... A aby
toho nebolo málo, o náklad jantáru má
veľký záujem aj trójsky princ, ktorý si
chce vďaka nemu vydobyť späť rodné
mesto z rúk uchvatiteľa, a v tom mu má
pomôcť knieža Sokol so svojimi odvážnymi mužmi. Myslíte, že tam výpočet
postáv končí? Ani zďaleka!
Je zjavné, že Juraj Červenák má toho
v rámci žánru veľa načítaného i napozeraného. Výborná štylistika udiera na
správnu strunu predstavivosti a pred
vami sa otvára svet plný vnemov. Dôkladné opisy prostredia, odevov či výzbroje nepôsobia retardačne, text je dynamický, či už ide o boje, dobové rituály
Marek Zákopčan

V historickej detektívke Krv prvorodených sa mihlo aj zopár
dobových mňamiek. Juraj Červenák na sociálnej sieti nedávno
uverejnil recept na jednu z nich:
Zavařenina karafiátová (17. století)
Vezmi karafiát, vostříhej vod něho lístky a dej ho do medu nebo
svařeného cukru. Vař, a když bude houstnout, přidej hřebíček. Můžeš také po uvaření nějakou kapičku spiritus vitrioli do něho dáti,
bude pěkně červenej. Dávej do sklenic nebo do čeho chceš a uschovej.
14-15 / 2014
knižná revue
15
knižná
revue
ANOTÁCIE
NOVÉ KNIHY
2 NÁBOŽENSTVO.
DUCHOVNOSŤ
20 Kresťanské náboženstvá
GRACH, Pavol
Ako meditovať nad Svätým
písmom
Bratislava, Don Bosco 2014.
1. vyd. 35 s. Brož. Edícia Viera
do vrecka
Rady, ako čítať Sväté písmo.
ISBN 978-80-8074-268-3
Herbár myšlienok Ľubomíra
Stančeka 4
Bratislava, Misijná spoločnosť
sv. Vincenta de Paul 2013.
1. vyd. 112 s. Brož.
Duchovné myšlienky a úvahy
obohacujúce cestu k Bohu.
ISBN 978-80-89570-02-7
Herbár myšlienok Ľubomíra
Stančeka 5
Bratislava, Misijná spoločnosť
sv. Vincenta de Paul 2013.
1. vyd. 104 s. Brož.
Duchovné úvahy a zamyslenia.
ISBN 978-80-89570-03-4
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
HUSÁR, Marián
Ako prijať utrpenie?
Bratislava, Don Bosco 2014.
1. vyd. 43 s. Brož. Edícia Viera
do vrecka
Praktická príručka pomáha
nájsť zmysel v utrpení a vnútorný pokoj.
ISBN 978-80-8074-257-7
Lumen fidei. Z tal. orig. prel.
M. Gavenda
Trnava, Spolok sv. Vojtecha
2013. 1. vyd. 72 s. Brož. Edícia
Pápežské dokumenty
Encyklika pápeža Františka
o svetle viery.
ISBN 978-80-7162-998-6
MELINA, Livio
Kultúra rodiny – reč lásky.
Z tal. orig. prel. A. Rajský
Bratislava, Don Bosco 2014.
1. vyd. 182 s. Brož.
Úvahy o úlohe rodiny v súčasnej spoločnosti.
ISBN 978-80-8074-252-2
MOTYER, Stephen
Biblické postavy. Z angl. orig.
prel. O. Škodáčková
Bratislava, Ikar 2014. 2. vyd.
64 s. Viaz.
Vyše 500 najznámejších postáv
z Biblie pre čitateľov od 7 rokov.
ISBN 978-80-551-3884-8
VALÁBEK, Marián
Evanjelizácia podľa Františka
knižná
revue
16
knižná revue
14-15 / 2014
Bratislava, Don Bosco 2014.
1. vyd. 39 s. Brož. Edícia Viera
do vrecka
Praktická príručka pre kresťanov.
ISBN 978-80-8074-253-9
3 SPOLOČENSKÉ VEDY
31 Životné prostredie. Ekológia
DOBROVODSKÁ, Marta
Krajinnoekologický výskum
historickej poľnohospodárskej krajiny v obciach Liptovská Teplička, Osturňa
a Malá Franková
Bratislava, Veda 2014. 1. vyd.
147 s. Brož.
Výsledky výskumu o vzťahu
človeka a krajiny na územiach
tradičného
poľnohospodárstva.
ISBN 978-80-224-1339-8
34 Právo. Legislatíva
DULAK, Anton
Vybrané aspekty súdneho
precedensu v podmienkach
Slovenskej republiky
Bratislava, Právnická fakulta
UK – vydavateľské oddelenie
2013. 1. vyd. 84 s. Brož. Edícia
Studia Iuridica Bratislavensia
Monografia.
ISBN 978-80-7160-362-7
Judikatúra vo veciach slobody prejavu a ochrany osobnosti. Zost. J. Vozár, Ľ. Zlocha
Bratislava, Wolters Kluwer
2014. 1. vyd. 276 s. Brož.
Najdôležitejšie rozhodnutia nielen slovenských súdov.
ISBN 978-80-8168-043-4
Postavenie precedensu v našom právnom prostredí.
Zost. M. Turčan
Bratislava, Právnická fakulta
UK – vydavateľské oddelenie
2013. 1. vyd. 143 s. Brož. Edícia
Sympóziá, kolokviá, konferencie
Zborník z konferencie (Bratislava 19. 9. 2013).
ISBN 978-80-7160-360-3
391 Učebnice
BIELEK, Pavol
Kompendium praktického
pôdoznalectva
Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita 2014. 1. vyd.
244 s. Brož.
Príručka.
ISBN 978-80-552-1155-8
KAMENICKÁ, Viera
Židovské sviatky a kolobeh
života
Bratislava, SNM – Múzeum židovskej kultúry 2014. 1. vyd. 67 s.
Viaz. Edícia Judaica Slovaca
Vzdelávacie texty z dejín židov.
ISBN 978-80-8060-325-0
KRIŽAN, František – LAUKO,
Viliam
Geografia maloobchodu
Bratislava, Univerzita Komenského, vydavateľstvo 2014.
1. vyd. 196 s. Brož.
Učebnica s podtitulom Úvod do
problematiky.
ISBN 978-80-223-3542-3
TUREK, Ivan
Didaktika
Bratislava, Wolters Kluwer 2014.
3. vyd. 618 s. Viaz.
Učebnica pre učiteľov a študentov zameraná na hlavné prvky
systému didaktiky.
ISBN 978-80-8168-004-5
5 EXAKTNÉ VEDY
50 Teória a dejiny vedy. Veda
vo všeobecnosti
FOUGÈRE, Isabelle
Povedz mi ako? Z fran. orig. prel.
A. Wursterová. Ilust. kol. autorov
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
107 s. Flexi
Odpovede na vyše 200 otázok
o kultúre, ľudskom tele, prírode
a každodennom živote pre deti
od 3 rokov.
ISBN 978-80-551-3768-1
„Ako rastie lekno? Jeho korene
nevyrastajú zo zeme, ale z dna
močiarov. Kvety sa otvárajú
každé ráno a večer sa zas
zatvárajú. Nežijú dlho, len tri dni.“
Povedz mi ako?
Ikar 2014
57 Botanika. Zoológia
Zvieratá. Z angl. orig. prel.
M. Hyžný, M. Hyžná
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
304 s. Viaz.
Záhady a zvláštnosti živočíšnej
a rastlinnej ríše s 1500 fotografiami.
ISBN 978-80-551-3839-8
59 Učebnice
ZAHRADNÍK, Pavol – LISÁ, Viera
Organická chémia I
Bratislava, SPN – Mladé letá
2013. 4. vyd. 111 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-10-02558-9
ZAHRADNÍK, Pavol – DROZDÍKOVÁ, Anna
Organická chémia II
Bratislava, SPN – Mladé letá
2013. 3. vyd. 125 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-10-02559-6
6 APLIKOVANÉ VEDY
611 Populárna medicína
MACEJKOVÁ, Beáta
Prvá pomoc jednoducho,
efektívne a bezpečne
Trenčín, RZP – Asistenčné služby 2014. 2. preprac. vyd. 36 s.
Brož.
Publikácia pre účastníkov kurzov prvej pomoci.
ISBN 978-80-971023-5-7
613 Alternatívne liečivá. Homeopatia
FULMEKOVÁ, Denisa
Magická sila bylín
Bratislava, Vydavateľstvo Slovart 2014. 1. vyd. 103 s. Viaz.
Magický receptár spisovateľky
(1967) vychádzajúci zo zabudnutých návodov našich predkov.
ISBN 978-80-556-1127-3
52 Astronómia. Geodézia
Observatórium SAV Skalnaté Pleso. Zost. S. Bičárová
Stará Lesná, Geofyzikálny ústav
SAV 2013. 1. vyd. 63 s. Brož.
70 rokov meteorologických meraní.
ISBN 978-80-85754-29-2
55 Vedy o Zemi
Jaskynná biota Slovenska
Liptovský Mikuláš, Štátna ochrana prírody SR 2014. 1. vyd. 191 s.
Viaz. Edícia Speleologia Slovaca
Súhrn najdôležitejších informácií o jaskynných organizmoch
Slovenska.
ISBN 978-80-89310-73-9
62 Psychológia. Psychiatria.
Psychoanalýza. Sexualita
BLOOM, William
Sila modernej spirituality.
Z angl. orig. prel. Š. Kočiš
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
311 s. Viaz.
Kniha približuje, ako môžeme
získať vnútornú silu a spoznať
zmysel svojho života.
ISBN 978-80-551-3838-1
631 Lesníctvo. Poľnohospodárstvo. Poľovníctvo. Rybárstvo. Domáce zvieratá
LENKO, Pavol
Problematika a súčasný stav
www.litcentrum.sk
ANOTÁCIE
VOJTEKOVÁ, Ivana – OZOROVSKÝ, Vojtech
Človek a zdravie
Bratislava, Liga proti rakovine
2013. 1. vyd. 89 s. Brož.
Učebnica pre SŠ.
ISBN 978-80-89201-64-8
691 Učebnice
73 Maliarstvo. Grafika
HARTMANNOVÁ, Eva – KYSEĽOVÁ , Anna
Marketing I. Ilust. M. Gall
Bratislava, SPN – Mladé letá
2013. 2. vyd. 150 s. Brož.
Učebnica pre SOŠ.
ISBN 978-80-10-01927-4
JANČÁR, Ivan
František Reichentál
Bratislava, Vydavateľstvo Krása – Galéria mesta Bratislavy
2013. 1. vyd. 141 s. Viaz.
Prierez obrazmi a kresbami
od r. 1913 do r. 1948 maliara
(1895 – 1971).
ISBN 978-80-89340-47-7
Chirurgia pre všeobecných
praktických lekárov
Bratislava, Raabe Slovensko
2014. 1. vyd. 218 s. Brož.
Praktická príručka.
ISBN 978-80-8140-106-0
Manažment výroby (Vybrané kapitoly)
Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita 2014. 1. vyd.
188 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-552-1168-8
NOVÁKOVÁ, Gabriela
Štatistika pre geografov 1
Bratislava, Geografika 2013.
2. vyd. 227 s. Brož. Edícia Extern
Učebnica.
ISBN 978-80-89317-24-0
7 UMENIE. ŠPORT.
VOĽNÝ ČAS
74 Sochárstvo. Figuratívne
umenie
JANČÁR, Ivan
Ján Zoričák: Srdcové záležitosti
Bratislava, Galéria mesta Bratislavy 2013. 1. vyd. 61 s. Viaz.
Výber z diela svetoznámeho
umeleckého sklára.
ISBN 978-80-89340-51-4
JANČÁR, Ivan
Jozef Bajus: Vzdialené volania
Bratislava, Galéria mesta Bratislavy 2013. 1. vyd. 135 s. Viaz.
Prierez dielom známeho umelca (1958).
ISBN 978-80-89340-55-2
KNIHA ROKA® 2014
STAV K 2. JÚLU 2014
KNIHA ROKA
1.
2.
3.
4.
5.
Kohútik jarabý. Zost. K. Hallonová
Žilina, Považské múzeum 2013.
1. vyd. 87 s. Brož.
Katalóg k výstave drotárskych
majstrov.
ISBN 978-80-88877-69-1
79 Šport
CARSON, Mike
Manažér. Z angl. orig. prel.
M. Kubuš
Bratislava, Vydavateľstvo Tatran 2014. 1. vyd. 317 s. Viaz. Edícia LUK – Knižnica svetových
bestsellerov
Metódy 30 najslávnejších futbalových manažérov od britského
športového spravodajcu.
ISBN 978-80-222-0683-9
791 Učebnice
ČARNÁ, Daniela
Umenie zblízka 5
Bratislava, Galéria mesta Bratislavy 2013. 1. vyd. Nestr. Brož.
Vzdelávací program o slovenskom umení 20. a 21. storočia
pre žiakov od 10 do 15 rokov.
ISBN 978-80-89340-56-9
12
9
7
4
3
83 Román. Novely. Poviedky
ATHWALOVÁ, Sarbjit Kaur
Nehanebnica. Z angl. orig.
prel. Š. Greňa
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
453 s. Viaz.
Skutočný príbeh indických žien
odkrýva tolerované vraždenie
sikhskej komunity v Londýne.
ISBN 978-80-551-3833-6
BRUSCHINI, Vito
Sicílsky kmotor. Z tal. orig.
prel. R. Sehnal
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
567 s. Viaz.
Epopeja talianskeho novinára
o najmocnejšej zločineckej organizácii v dejinách – Cosa Nostra.
ISBN 978-80-551-3743-8
81 Poézia
BULBECK, Soňa
Z Rijádu do sveta
Bratislava, Marenčin PT 2014.
1. vyd. 317 s. Brož.
Druhá kniha autorky o ženách
žijúcich v Saudskej Arábii. Debut: Ženy z Rijádu.
ISBN 978-80-8114-319-9
HÁBER, Stanislav
Babylonská si láska
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
2014. 1. vyd. 73 s. Brož.
Zbierka poézie básnika, prozaika a režiséra (1966), autora 22
kníh.
ISBN 978-80-8061-779-0
COLEOVÁ, Courtney
Ak ostaneš. Z angl. orig. prel.
M. Petáková
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
276 s. Viaz.
Román o Paxovi, ktorý po maminej smrti od žiaľu prekračuje
hranice zákona.
ISBN 978-80-551-3831-2
8 LITERATÚRA.
BELETRIA
MIČUCH, Ján
Z blues do úst
Pokračovanie na strane 18
knižná
revue
>> ANKETOVÝ LÍSTOK 2014
1.
Na knihu roka navrhujem:
2.
Za debut roka navrhujem:
POČET HLASOV
Táňa Keleová-Vasilková: Julinkina pekáreň – Ikar
Peter Pišťanek: Neva – Vydavateľstvo Slovart
Ján Chryzostom Korec: Nad Evanjeliom podľa Jána – Lúč
Boris Filan: Umenie zablúdiť – Vydavateľstvo Slovart
Juraj Červenák: Sekera z bronzu, rúno zo zlata – Artis Omnis
Spišská Nová Ves, Fama Art
2014. 1. vyd. 86 s. Viaz.
Druhá básnická zbierka autora
(1964) ironicky nahliada na
osobné aj spoločenské problémy.
ISBN 978-80-89717-00-2
ZAHRANIČIE
SLAYTON, Lauren
Malá kniha štíhlosti. Z angl.
orig. prel. Z. Hudáková. Ilust.
D. Marye
Bratislava, Noxi 2014. 1. vyd.
238 s. Brož.
Expertka na výživu radí, ako
sa stravovať a žiť dlhodobo
štíhlo.
ISBN 978-80-8111-201-0
76 Umelecké remeslá
SLOVENSKO
65 Kuchyňa. Potravinárstvo
PAPULA, Jozef – PAPULOVÁ,
Emília
Manažment pre obchodné
akadémie
Bratislava, SPN – Mladé letá
2013. 7. uprav. vyd. 116 s. Brož.
Učebnica.
ISBN 978-80-10-01882-6
www.litcentrum.sk
Anketu sledujte aj na našom Facebooku.
medveďa hnedého v Tatrách
Tatranská Štrba, OZ Les 2014.
1. vyd. 91 s. Viaz.
Medvede v Tatrách – sčítanie,
aktivity, odstrely.
ISBN 978-80-971603-6-4
(autor, názov, vydavateľstvo)
(autor, názov, vydavateľstvo)
3.
Za vydavateľstvo roka navrhujem:
DEBUT ROKA
1.
2.
3.
4.
4.
Katarína Varsíková: Guľa má aj hrany – Vydavateľstvo Q111
Alexander Marčan: Zrkadlo – VSSS
Martin Notbúk Šóš: (Yu)konský zápisník – Slovenský spisovateľ
Noro Ölvecký: Na krídlach duše – Motýľ
Egor Indiani: Rauš – Marenčin PT
6
4
3
2
2
VYDAVATEĽSTVO ROKA
1. Vydavateľstvo Slovart
2. Ikar
3. Aspekt
4. Vydavateľstvo Q111
5.www.litcentrum.sk
Marenčin PT
28
14
7
6
2
Meno a adresa odosielateľa:
Som predplatiteľ
Knižnej revue
ÁNO
NIE
(podpis)
Svoje hlasy do ankety KNIHA ROKA® 2014 posielajte na anketových lístkoch,
NIE NA XEROXOVÝCH KÓPIÁCH.
Platné sú anketové lístky obsahujúce aspoň jeden návrh, ktoré majú čitateľnú adresu
odosielateľa s PSČ a vlastnoručným podpisom. Hlasy posielajte len knihám
s vročením 2014. Uzávierka ankety je 15. marca 2015. Štatút čitateľskej ankety Kniha roka
nájdete na www.litcentrum.sk/kniharoka.
14-15 / 2014
knižná revue
17
knižná
revue
ANOTÁCIE
DARSANE, Viktória
Zakázaný inštinkt
Bratislava, Motýľ 2014. 1. vyd.
168 s. Brož.
Tretia kniha autorky o úspešnej
psychologičke, ktorá denne rieši problémy neverníkov.
ISBN 978-80-8164-027-8
FIELDINGOVÁ, Helen
Bridget Jonesová: Zbláznená do chlapa. Z angl. orig. prel.
D. Ghaniová
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
382 s. Viaz.
Tretie pokračovanie príbehu
o pochabej moderátorke, v ktorom sa opäť pokúša nájsť si
partnera.
ISBN 978-80-551-3863-3
GAHÉROVÁ, Lenka
Poláskanie
Martin, HladoHlas Group 2014.
1. vyd. 195 s. Brož.
Súbor poviedok autorky (1966),
ktorých hlavným motívom je
láska v rôznych podobách.
ISBN 978-80-89711-01-7
ZAHRANIČIE
GAZDAG, József
Výhľad na strieborné smreky. Z maď. orig. prel. G. Magová
Bratislava, Kalligram 2014. 1. vyd.
176 s. Viaz.
Deväť sugestívnych poviedok
o strate životných perspektív
maďarského autora (1977).
ISBN 978-80-8101-785-8
SLOVENSKO
GERÁT, Rudolf
Zleteli orly z Tatry
Čadca, Magma 2013. 1. vyd. 230 s.
Viaz.
Zbierka poviedok ilustrovaná
fotografiami vtáctva vo voľnej
prírode.
ISBN 978-80-89172-36-8
HORNÁKOVÁ, Erika
Nebezpečne blízko
Bratislava, Marenčin PT 2014.
1. vyd. 254 s. Brož.
Druhá kniha autorky (1975)
o láske, zrade, ľudských predsudkoch a rodinných väzbách.
ISBN 978-80-8114-373-1
HOYTOVÁ, Elizabeth
Havraní princ. Z angl. orig.
prel. Ľ. Kukučková
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
311 s. Viaz.
Ľúbostný román o cnostnej vdove Anne zaľúbenej do grobianskeho šľachtica.
ISBN 978-80-551-3814-5
HRAŠKOVÁ, Eva
Len kým si tu
Bratislava, Marenčin PT 2014.
1. vyd. 252 s. Brož.
Debut autorky (1988) zachytáva
životný príbeh mladej ženy
knižná
revue
18
knižná revue
14-15 / 2014
E-KNIHA PRED PAPIEROVOU?
Vraj sa e-knihy nevedia rozbehnúť?
Omyl! Čitatelia tlačia na vydavateľov, aby vydávali e-verzie kníh v tom
istom čase alebo aspoň niekoľko
týždňov po vydaní papierovej knihy.
Ešte pred časom sa vydavatelia obávali, že
spoločné vydanie knihy v papierovej a elektronickej verzii
bude riskantné. Mali strach z „kanibalizácie“ tlačených kníh,
pričom práve tie ich živia. Ukazuje sa, že k tomu nedochádza.
Je prirodzené, že zvolili istotu: do e-formy prevádzali overené
hity spred pár rokov, tzv. longsellery. Pri knihe, ktorá sa predáva dlhšie obdobie, je menšie riziko, že zlyhá v inej forme.
Avšak náklady sú oveľa vyššie – treba dodatočné povolenie,
doplnenie licenčnej zmluvy, tlačiarenské dáta už málokto
otvorí a konverzia do želaného formátu sa predražuje. V súčasnosti vychádza čoraz viac noviniek aj v e-verzii, niektoré
hity dokonca o pár dní či týždňov skôr. Wooky s vyše 10 000
e-knihami ponúkol bestsellery J. Nesbøho, S. Kinga, A. Dahla,
H. Fieldingovej či A. Potterovej. Všetky v deň, keď vychádzali
ich papierové verzie.
Čitatelia e-kníh to kvitujú. Hoci ich cena nie je znížená natoľko, ako u starších titulov, pravidelne sa dostávajú na najvyššie priečky predajnosti/sťahovateľnosti. Dokazuje to, že
stále existujú knihy, ktoré chceme mať doma, ale i také, ktoré
raz prečítame a už sa k nim pravdepodobne nevrátime.
Milan Buno, knižný publicista, iBux.sk
a lásku vo všetkých jej podobách.
ISBN 978-80-8114-369-4
JAMESOVÁ, Rebecca
Zákerná hra. Z angl. orig. prel.
M. Štulrajter
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
349 s. Viaz.
Triler, v ktorom sa Tim ocitá
uprostred zákernej hry bez šance na únik.
ISBN 978-80-551-3828-2
JEŽOVIČOVÁ, Kristína
Uväznená v čase
Telgárt, Richard Lunter – Kicom
2014. 1. vyd. 256 s. Brož.
Románová novela s prvkami
sci-fi a dráždivou erotikou. Debut autorky.
ISBN 978-80-969949-2-2
JONASSON, Jonas
Analfabetka, ktorá vedela
počítať. Zo švéd. orig. prel.
M. Bratová
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd. 349 s.
Viaz. Edícia Svetový bestseller
Vtipný román švédskeho autora
(1961) o chudobnej Nombeko
s fenomenálnou schopnosťou
počítať.
ISBN 978-80-551-3820-6
KÁLMÁN, Gábor
Nova. Z maď. orig. prel. K. Wlachovský
Bratislava, Kalligram 2014.
1. vyd. 120 s. Viaz.
Krátke prózy autora (1982) zachytávajúce sociálny obraz života na slovenskom vidieku.
ISBN 978-80-8101-810-7
KING, Stephen
Žiarenie. Z angl. orig. prel.
A. Keníž
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
668 s. Viaz.
Horor svetoznámeho autora
(1947) odohrávajúci sa v hoteli
postavenom na indiánskom pohrebisku.
ISBN 978-80-551-3834-3
KLUVANEC, Majo
Semester zakomplexovaného sviniara
Bratislava, Slovenský spisovateľ 2014. 1. vyd. 191 s. Viaz.
Román je sondou do života vysokoškolákov a ich problémov.
Debut autora (1981).
ISBN 978-80-220-1781-7
LACKOVÁ, Ivana
Horúco, miláčik
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
210 s. Brož. Edícia Príbehy z kabelky
Tretia kniha autorky s podtitulom Goronce, moj druogi o knihovníčke Kláre, ktorej sa rozpadá rodina.
ISBN 978-80-551-3801-5
LEO, Prema
Tara. Ilust. A. Okoš, D. Grega
Martin, HladoHlas Group 2014.
2. vyd. 153 s. Viaz.
Motivačný román autora (vl.
menom Matej Kubaliak) o životnej sile, ktorá drieme v každom
človeku.
ISBN 978-80-89502-95-0
MALPASOVÁ, Jodi Ellen
Tento muž. Z angl. orig. prel.
J. Seichertová
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd. 471 s.
Viaz. Edícia Svetový bestseller
Román s erotickými motívmi rozpráva o vášnivom vzťahu architektky Avy a plejbojovi Jessim.
ISBN 978-80-551-3824-4
MARKOVIČOVÁ, Zuzana
On
Bratislava, Marenčin PT 2014.
1. vyd. 189 s. Brož.
Román o Sylvii, ktorá chce začať nový život mimo Slovenska.
Debut autorky (1989).
ISBN 978-80-8114-365-6
MARSOVÁ, Ela
Závislá
Bratislava, Marenčin PT 2014.
1. vyd. 286 s. Brož.
Debut autorky o Ele, ktorá sa
musí vyrovnať s nástrahami života tesne po páde režimu.
ISBN 978-80-8114-332-8
McGUIREOVÁ, Jamie
Prozreteľnosť. Z angl. orig.
prel. M. Jedinák
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
421 s. Brož. Edícia Yoli
Napínavý román s prvkami fantasy pre tínedžerov.
ISBN 978-80-551-3835-0
MIŁOSZEWSKI, Zygmunt
Zrnko pravdy. Z poľ. orig. prel.
T. Horváth
Bratislava, Premedia Group 2014.
1. vyd. 367 s. Viaz. Edícia Labyrint
Detektívny román novinára
a spisovateľa (1976) je sondou do
súčasnej poľskej spoločnosti.
ISBN 978-80-8159-090-0
NAGYOVÁ DŽERENGOVÁ, Petra
Pozri sa na seba
Bratislava, Marenčin PT 2014.
2. vyd. 350 s. Brož.
Román o medziľudských vzťahoch a domácom násilí zo súčasnosti od spisovateľky (1972).
ISBN 978-80-8114-371-7
PETEJOVSKÝ, Juraj Havaj
Denník jedného dňa. Ilust.
autor
Bratislava, Post Scriptum 2014.
1. vyd. 173 s. Viaz.
Zbierka poviedok spisovateľa
(1939) obsahuje 14 úsmevných
i tragických príbehov zo života.
ISBN 978-80-89567-27-0
www.litcentrum.sk
ANOTÁCIE
REDFEARNOVÁ, Suzanne
Tak to nebolo. Z angl. orig.
prel. O. Havrila
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
268 s. Viaz.
Napínavý psychotriler, v ktorom Jillian s deťmi uteká pred
násilníckym Gordonom.
ISBN 978-80-551-3784-1
SPENCER, Scott
Nekonečná láska. Z angl.
orig. prel. T. Chovanová
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
430 s. Viaz.
Romantický príbeh o zakázanej
láske medzi Jade a Davidom.
ISBN 978-80-551-3826-8
STEEL, Danielle
Až naveky. Z angl. orig. prel.
O. Kořínek
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
303 s. Viaz.
V ľúbostnom románe sa vydavateľ Robert zamiluje do ženy,
ktorá mu poslala román.
ISBN 978-80-551-3822-0
VLADO, Martin
Sedemnásť nula štyri
Bratislava, Vydavateľstvo Spolku
slovenských spisovateľov 2014.
1. vyd. 108 s. Viaz. Edícia Próza
Zbierka 15 poviedok básnika
a prozaika (1959) založená na
spomienkach z mladosti aj nedávnej minulosti.
ISBN 978-80-8061-769-1
YOUNGOVÁ, Samantha
London road. Z angl. orig.
prel. A. Vargovčíková
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd. 439 s.
Viaz. Edícia Svetový bestseller
Román škótskej spisovateľky
s erotickými prvkami o Johanne
a sexi barmanovi Cameronovi.
ISBN 978-80-551-3823-7
84 Eseje. Prednášky
LUBY, Štefan – LUBYOVÁ, Martina
Posedenie pod tisícročným
ružovým krom
Bratislava, Veda 2014. 1. vyd.
171 s. Viaz.
www.litcentrum.sk
841 Literatúra faktu
O´REILLY, Bill – DUGARD, Martin
Atentát na Ježiša. Z angl. orig.
prel. P. Fridner
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
328 s. Viaz.
Prelomové politické a historické udalosti, ktoré viedli k smrti
Ježiša Nazaretského.
ISBN 978-80-551-3836-7
86 Literatúra pre deti a mládež
FEDOROVÁ, Martina
...azda preto je nás toľko živých bytostí na svete. Ilust.
M. Kupčíková
B. m., Vl. nákl. 2014. 1. vyd. Nestr.
Skl. list
Leporelo pre deti od 4 rokov.
ISBN 978-80-971178-0-1
FRY, Michael
Exoti: Lov na šikanátora.
Z angl. orig. prel. E. Guričanová
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
214 s. Viaz.
Príbehy 12-ročného Nicka, ktorý
sa svojím správaním odlišuje od
iných detí. Vhodné od 10 rokov.
ISBN 978-80-551-3745-2
GREENOVÁ, Sally
Half bad – Polozlý. Z angl.
orig. prel. M. Kopecký
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
348 s. Brož. Edícia Yoli
Románový debut a fantasy príbeh od autorky pre tínedžerov
o Nathanovi, v ktorom koluje
dobrá aj zlá krv.
ISBN 978-80-551-3829-9
JAROŠ, Miro
Na ceste. Ilust. M. Nerádová
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
30 s. Viaz.
Pravidlá cestnej premávky v hravých rýmoch a s piesňami na priloženom CD pre deti od 1 roka.
ISBN 978-80-551-3922-7
REZNÍK, Jaroslav
Janko Hraško. Ako to naozaj
bolo. Ilust. P. Cpin
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
109 s. Viaz.
Príbehy o Jankovi Hraškovi od
známeho autora (1942) pre deti
od 5 rokov.
ISBN 978-80-551-3809-1
9 GEOGRAFIA.
BIOGRAFIE. DEJINY
91 Zemepis. Turistika. Cestovanie
Autoatlas Slovenská republika 1 : 100 000, Európa
1 : 3 750 000
Banská Bystrica, TATRAPLAN
2013. 1. vyd. Nestr.
Autoatlas.
ISBN 978-80-971376-2-5
Bratislava – Pressburg – Pozsony
Banská Bystrica, TATRAPLAN
2013. 3. vyd. 1 list
Mapa mesta v mierke 1 : 15 000.
ISBN 978-80-971376-1-8
Javorníky – Strážovské vrchy
Banská Bystrica, BB-MAPY 2014.
1. vyd. 1 list
Turistická a cykloturistická
mapa v mierke 1 : 100 000.
ISBN nemá
LACIKA, Ján
77 Naj (Slovensko)
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
203 s. Viaz.
77 naj kultúrnych pamiatok
a prírodných krás Slovenska
s balíčkom voľných vstupeniek.
ISBN 978-80-551-3830-5
„Túra v Národnom parku
Poloniny je niekedy
dobrodružnou výpravou do
nefalšovanej divočiny, v ktorej
nie je vylúčené stretnutie
s medveďom, vlčou svorkou,
dokonca ani s čriedou zubrov...“
77 Naj (Slovensko)
Ikar 2014
Nízke Tatry – Chopok, Ďumbier, Čertovica
Banská Bystrica, TATRAPLAN
2014. 1. vyd. 1 list
Turistická mapa 1 : 25 000.
ISBN 978-80-971376-4-9
Tatry
Banská Bystrica, TATRAPLAN
2013. 1. vyd. 1 list
Turistická mapa v mierke
1 : 30 000.
ISBN 978-80-971376-0-1
Vysoké a Západné Tatry
Banská Bystrica, TATRAPLAN
2014. 1. vyd. 1 list
Turistická mapa v mierke
1 : 55 000.
ISBN 978-80-971376-3-2
92 Biografie. Rodokmene
SITTENFELD, Curtis
American wife. Z angl. orig.
prel. H. Tichá
Bratislava, Noxi 2014. 1. vyd.
592 s. Viaz.
Príbeh voľne inšpirovaný životom prvej dámy USA.
ISBN 978-80-8111-207-2
921 Pamäti. Spomienky. Autobiografie
FERGUSON, Alex
Môj život. Z angl. orig. prel.
P. Tkačenko
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
415 s. Viaz.
Životopis najúspešnejšieho britského trénera všetkých čias
(1941).
ISBN 978-80-551-3837-4
HRONEC, Ondrej – HRONCOVÁFAKLOVÁ, Daniela E.
Gočovo – rodisko Jura Hronca, nestora slovenských matematikov a zakladateľa piatich
slovenských vysokých škôl
Banská Bystrica, G. A. G. – umelecká agentúra 2014. 1. vyd.
56 s. Brož.
Životopisná črta.
ISBN 978-80-85657-38-8
MAJERNÍK, Kamil – VARADINOVÁ, Anna
Futbalové potulky po arabskom svete
Bratislava, DAXE 2014. 1. vyd.
162 s. Viaz.
Rozprávanie hráča Spartaku
Trnava a Slavoj Sereď o trénerskom pôsobení v Kuvajte, Ománe a Spojených arabských emirátoch.
ISBN 978-80-89429-32-5
ZWEIG, Stefan
Svet včerajška. Z nem. orig.
prel. I. Cvrkal
Bratislava, Premedia Group
2014. 2. vyd. (v Premedia Group
1. vyd.) 333 s. Viaz.
Autobiografia rakúskeho prozaika, esejistu, dramatika, básnika
a prekladateľa (1881 – 1942).
ISBN 978-80-8159-081-8
ZAHRANIČIE
QUICK, Matthew
Odpusť mi, Leonard Peacock.
Z angl. orig. prel. T. Chovanová
Bratislava, Ikar 2014. 1. vyd.
262 s. Viaz.
Román, v ktorom sa Leonard
chystá zastreliť, no predtým
navštívi ešte pár priateľov.
ISBN 978-80-551-3832-9
Cestopisné črty.
ISBN 978-80-224-1356-5
SLOVENSKO
PIROŽEKOVÁ, Magdaléna
Iba nádej nestačí
Bratislava, Marenčin PT 2014.
1. vyd. 350 s. Brož.
Druhý román autorky. Debut:
Nádej v utajení.
ISBN 978-80-8114-323-6
94 Dejiny sveta. Dejiny Európy
DANIŠ, Miroslav – MATULA,
Vladimír
M. F. Rajevskij a Slováci
v 19. storočí
Bratislava, Stimul 2014. 1. vyd.
303 s. Brož.
Slovensko-ruské vzťahy v 19.
storočí.
ISBN 978-80-8127-097-0
96 Dejiny Slovenska a Česka
ULIČNÝ, Ferdinand
Dejiny Slovenska v 11. až 13.
storočí
Bratislava, Veda 2013. 1. vyd.
567 s. Viaz. Edícia Svet vedy
Vedecká monografia.
ISBN 978-80-224-1292-6
Adresár slovenských
vydavateľstiev nájdete na:
http://www.litcentrum.sk/
slovenske-vydavatelstva
14-15 / 2014
knižná revue
19
knižná
revue
ANKETA
ŽENY O SEBE
Ivana Lacková
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
Nebola to náhoda, že
som si vybrala múdru
pani knihovníčku za
hlavnú postavu mojej
tretej knihy Horúco,
miláčik s goralským
podtitulom Goronce,
moj druogi (Ikar).
V detstve bola práve pani knihovníčka jednou z tých, ktorí stáli pri mojich literárnych
začiatkoch. Vysedávala som stále v knižnici, mala som ohromnú radosť z čítania a milá, nesmierne kultivovaná pani Kekeliová,
mama spisovateľky Ľubice Mišíkovej, ma
rovnako ako svoju dcéru povzbudzovala
v prvých pokusoch niečo napísať a poslať do
literárnej súťaže. Škoda, že sme sa s Ľubicou pri zbieraní literárnych ocenení na súťažiach míňali. Písala som len poviedky a dlhé
roky mi literárne súťaženie stačilo, venovala som sa rodine a vytúženým deťom.
Avšak po tom, čo moja dcérka prekonala
vážnu chorobu, som si povedala, že keď to
zvládla ona, ja potom zvládnem trebárs aj
napísanie rozsiahlejšieho literárneho útvaru, ako je poviedka. Tak vznikla novela Zametanie vody, ktorá ako jediná obsahuje
okrem fiktívneho príbehu aj moje vlastné
silné zážitky s dcérkou v nemocnici. Aj keď
v ďalších dvoch knihách možno tiež nájsť
fragmenty skutočných príbehov mne blízkych ľudí, dej, ako i všetky postavy sú vymyslené.
To skutočné, „nevymyslené“, čo do kníh
vkladám, je moja snaha
robiť ľuďom radosť z čítania a súčasne im tým,
tajne v to verím, prinášať chuť do života.
Pustila som sa do písania štvrtej knihy,
ale nezvyknem roz- knižná
súťaž
revue
právať, o čom bude,
pretože písanie je
živý proces a postavy, ktoré vymýšľam,
majú svoju vlastnú vôľu a ešte môžu dej zamotať. V každom prípade, budem potrebovať aj odborné rady psychológa, takže moja
kamarátka psychologička sa určite už teraz
trasie, čo som si to zasa na ňu vymyslela.
Dúfam, že sa budú triasť nedočkavosťou aj
moji čitatelia, na ktorých sa už teraz veľmi
teším.
O knihu Horúco, miláčik môžete súťažiť zaslaním kupónu vydavateľstva Ikar.
knižná
revue
20
knižná revue
14-15 / 2014
NEPODLIEZŤ LATKU
Vydavateľstvo Perfekt vstupuje do 25. roku svojho pôsobenia na slovenskom knižnom trhu. Na začiatku stálo nadšenie a odhodlanie
jeho zakladateľa a riaditeľa Eduarda Drobného (1936), ktorý
v rozhovore bilancuje vydavateľské roky, ale hodnotí aj súčasnú situáciu v našom vydavateľskom prostredí.
Koľko ste za tie roky vydali titulov a ku ktorým sa rád vrátite ako čitateľ či
len v spomienke?
Počet vydaných titulov v Perfekte sa blíži k sedemstovke, tohto roku ju prekročíme. Každá kniha má svoju históriu... Spája sa mi s nimi hromada historiek, dovoľte tri. Keď sme
uvažovali nad tým, aká by mala byť naša prvá kniha, voľba padla na poviedky autora
píšuceho pod pseudonymom Maroš Madačov. Dôvod? Predtým sa poviedky na biblické
motívy nevydávali a toto sme chápali ako určitú satisfakciu. Okrem toho sa kniha spájala s detstvom viacerých z nás. Vydali sme ju v prvom náklade 50 000, potom 30 000
a potom ešte 5 000 kusov. Tých 85 000 výtlačkov mi dnes, keď sa pohybujeme v rádovo
nižších číslach, pripadá ako sci-fi. A prezradím aj náš doteraz tajný plán – ak raz budeme odchádzať z Perfektu, vydáme si Madačova na cestu aj ako darček pre generáciu
detí, čo prídu.
Druhým míľnikom bola Veľká kniha o matke a dieťati. Preklad z angličtiny, veľká kniha, veru aj veľký príbeh, ale z neho spomeniem iba
fakt, že sme pre slovenské a české mamičky za takmer 20 rokov vydali túto výbornú praktickú príručku v neuveriteľnom náklade takmer
800 000 výtlačkov! Nemyslím, že toto sa bude opakovať...
Tretia zastávka je pri „Pánovi Spisovateľovi“ Vojtechovi Zamarovskom. Ukázalo sa, že o jeho práce nie je na Slovensku záujem, až informácia o tom, že by ich chcel vydávať, dorazila po dlhom putovaní do
Perfektu. Okamžite sme pripravili na vydanie súborné dielo tohto velikána literatúry faktu. Tvorí ho 13 zväzkov a priznám sa, že neviem, ktorému z našich
autorov sa dostalo takejto pocty. Nepovažujem to za našu zásluhu, je to obraz kvality
diela Vojtecha Zamarovského.
Získali ste aj množstvo ocenení...
Za tie roky sme získali veľa ocenení, vyznamenaní, pochvalných uznaní... Hromadu diplomov sme si zarámovali a zdobia naše schodištia, ďalšie sú v archíve. Veľmi si ich ceníme, pretože vieme, že vydané knihy posudzujú odborníci. No rovnako dobre nám padne,
ak nájdeme v knižnici našu knihu, ktorá nesie znaky častého požičiavania.
Kedy ste sa rozhodli byť vydavateľom a v akých podmienkach vtedy pred
rokmi začínal Perfekt?
Revolučné časy si vyžadovali revolučné činy, a tak som po mnohých rokoch šéfredaktorovania mesačníka Elektrón a Technických novín vykročil na novú cestu a 1. júla 1990
oficiálne vzniklo vydavateľstvo. Na úvod sme sa s niekoľkými kolegami stretávali v reštaurácii Dukla, neskôr v priestoroch na Stromovej, Vajanského či Nitrianskej ulici. So
zopár počítačmi, bez telefónov a s entuziazmom sme sa nakoniec rozhodli postaviť si
vlastnú budovu na Karpatskej ulici. Na úvod sa nám podarilo vydať niekoľko titulov
a vyprofilovať sa na vydavateľstvo, ktoré sa venuje populárno-náučnej literatúre, histórii, detskej literatúre, architektúre, encyklopédiám. Vydali sme mnoho prekladových
titulov, predovšetkým z anglických vydavateľstiev. Okrem kníh sme vydávali aj časopisy PC revue, Národné poistenie, Motorista, Erb Reader‘s Digest s rakúskym spoluvydavateľom, Quark a Fifík. Perfekt nikdy nemal ambíciu byť veľkým vydavateľským domom, skôr sme smerovali k vydávaniu dobrých a pekných kníh.
Ako sa profilovala vaša knižná ponuka?
Základným kritériom je nepodliezť latku dobrej literatúry. To platilo na začiatku a aj
keď to nebolo jednoduché dodržať, platí to dodnes. Mám zopár pikantných historiek,
ktorými by som to mohol ilustrovať, jedna je dokonca dosť čerstvá. Bolo nám treba oželieť dosť veľké peniaze za zlý titul, no oželeli sme a sme na to hrdí. Zafungovalo heslo
našich rodičov – čo sa dá kúpiť za peniaze, je lacné...
V prvých rokoch sme vydávali veľa prekladov z angličtiny, potom prišla výrazná fáza
domácej tvorby, ktorá možno nie je taká efektívna, ale rozhodne prínosnejšia, najmä ak
Kupón IKAR nájdete na strane
24
www.litcentrum.sk
ĽUDIA A KNIHY
JUBILANTI
21. 7. 1943 – Ján JANKOVIČ,
prekladateľ, publicista
22. 7. 1951 – Zlatko BENKA,
básnik, prozaik
22. 7. 1951 – Braňo HOCHEL,
básnik, prozaik, literárny
vedec, prekladateľ
23. 7. 1942 –
Michal REPOVSKÝ, autor
kníh pre deti, básnik,
prozaik, prekladateľ
24. 7. 1949 –
Ľudovít ŠRÁMEK, prozaik
25. 7. 1937 –
Jana ŠIMULČÍKOVÁ,
autorka kníh pre deti
a mládež
25. 7. 1948 –
Milan RICHTER, básnik,
prekladateľ
www.litcentrum.sk
26. 7. 1922 –
Albert MARENČIN,
prozaik, básnik, prekladateľ
26. 7. 1944 –
Stanislav ŠTEPKA,
dramatik, scenárista
26. 7. 1968 –
Martin KASARDA, básnik,
prozaik, literárny kritik
27. 7. 1971 – Jaroslav KLUS,
dramatik, básnik, prozaik
28. 7. 1929 –
Dušan HARUŠTIAK,
básnik, publicista
28. 7. 1940 –
Mojmír GROLL, dramatik,
scenárista
28. 7. 1965 – Eva LUKA,
poetka, prekladateľka
30. 7. 1941 –
Ondrej SLIACKY, literárny
historik, autor kníh pre deti
a mládež
ZAHRANIČIE
k nám, našťastie, dostáva model, pri ktorom autori napísaním knihy
a odovzdaním rukopisu vydavateľovi nekončia svoju prácu, ale zúčastňujú sa aj na jej propagácii.
Páči sa vám atmosféra v súčasnom slovenskom vydavateľskom svete?
Je nás vyše 5,5 milióna. Početne teda reprezentujeme malú kultúru
so špecifickým vývojom, ale aj potrebami. Patrí sem aj pomoc štátu.
Ani jeden doterajší minister kultúry vrátane spisovateľa na tomto
poste sa nepostaral o systémovú pomoc slovenskej knižnej tvorbe.
Vydavateľstvá sú podkapitalizované, grantový systém nie je celoplošný. Potom príde kauza Belimex, kde ide o zjavný rozpor so zákonom, a – nič. Aj polícia, aj prokuratúra sa tvária, akoby bolo všetko
v poriadku. Nuž, nie je. Je to na dlhé úvahy, no, aby som len nekritizoval, ponúkam aj dve riešenia. Nie je to nič nové, porozprával som
o nich kdekomu, aj tým najkompetentnejším, a – tiež nič. Takže: Pracie prášky či kozmetika si užívajú toľko priestoru na televíznych
obrazovkách, akoby sme celý deň len prali a maľovali sa. Prečo
RTVS neurobí bezplatnú reklamu aspoň pôvodnej tvorbe? Keď som
sa na to pýtal „hore“, vraj to neumožňuje zákon o reklame... Druhý
námet: treba posilniť funkciu knižníc – prideliť im viac prostriedkov,
napríklad selektívne na pôvodnú tvorbu. Všetkým, a najmä slovenskej knižnej kultúre, by to pomohlo. Podľa
Čerstvou novinkou
odhadov je v slovenských kníhkupectvách
z vydavateľstva
asi 20 % českých titulov. Nič proti nim nePerfekt je kniha
Jany Bodnárovej
mám a ak by som nepracoval v tejto branDita, 30 mušiek
dži, hodnotil by som to ako rozšírenie posvetlušiek a iné
nuky. Ale v tomto prípade to vnímam tropríbehy pre
chu inak, najmä ak sa na našom trhu objadetských
ví identická, no lacnejšia kniha. Čechov je
čitateľov.
dvojnásobok, môžu tlačiť vyššie náklady
kníh za nižšie ceny. Je to v poriadku, ale
deformuje to konkurenčné prostredie.
Aké knihy a akých autorov si rád prečítate z iných vydavateľstiev?
Obľúbený typ literatúry? Inteligentná detektívka a sci-fi. Vyhýbam
sa primitívnym fikciám, ktoré, žiaľ dosť a žiaľ aj úspešne, zaplavujú
náš trh. Momentálne mám na nočnom stolíku knihu Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol z produkcie Ikaru. Nedopustím
na Ludluma, bavia ma stále aktuálni Iľf – Petrov.
SLOVENSKO
ide o diela z naše histórie. Jednou z prvých knižočiek pre deti bola obrázková
publikácia Slovensko moje. Vyšla vo
viacerých vydaniach a dokonca sme ju
v angličtine vyviezli do USA. Postaral
sa o to náš rodák, Ladislav Bolchazy,
ktorý nás, žiaľ, vlani opustil.
A čo ponúkate dnes?
Dnešné vydavateľstvo Perfekt je zložením rôznych vekových kategórií i profesií a pri striebornom jubileu sme neustrnuli. Za posledné
dva roky sme získali prekvapujúco veľa ocenení za najkrajšie a najlepšie či najčítanejšie knihy, uspeli sme v ankete Knižnej revue, získali sme aj ocenenia Bibiany. Tento rok vydávame 10. antológiu detskej poviedky, na príprave ktorej sa zúčastňuje mnoho autorov,
ilustrátorov, detí. Otvorili sme edíciu Múzy, v ktorej predstavujeme
bohato ilustrované najkrajšie klasické príbehy. Medzi naše najúspešnejšie tituly patrila kniha Dejiny Uhorska a Slováci, takže zostávame aj v téme histórie, úspešná je i výpravná publikácia Hrady,
zámky a kaštiele Slovenska. K svetu sa má aj detský časopis Fifík,
ktorý vychádza už 24 rokov. V súčasnosti sa orientujeme v prekladovej literatúre na slovanské jazyky, ktoré v minulosti naša literatúra tak trochu zanedbala (Srbsko, Chorvátsko, Česká republika), ale aj na švajčiarsku a švédsku literatúru pre deti.
Pripravujeme do tlače luxusné faksimilné vydanie stredovekej knihy Kronika Jána z Turca aj s prekladom. Po
úspešnom titule Prezidentský palác
chystáme exkluzívnu publikáciu Bratislavský hrad a venujeme sa aj priebehu
druhej svetovej vojny na Slovensku.
Takže práce je stále dosť.
Vydavateľstvo je zvláštnym stretnutím výroby a kultúry.
Aký je status dnešného vydavateľa a aký by mal byť?
Dobrý vydavateľ sa pohybuje na pomyselnej čiare kdesi medzi obchodníkom a umelcom. Musí si vybrať dostatočne pekné a kultúrne
knihy, jeho ambíciou by malo byť tieto knihy dostať aj k čitateľom
a realizovať na knižnom trhu. V súčasných podmienkach však každý vydavateľ vynakladá neskutočné množstvo energie na dodržiavanie zmlúv, termínov, odstránenie sklzov v platbách. Postupne sa
Radoslav Matejov
30. 7. 1956 –
Daniela KAPITÁŇOVÁ,
prozaička, publicistka
31. 7. 1952 –
Miroslav DUDOK,
jazykovedec, básnik
1. 8. 1951 –
Milka ZIMKOVÁ, prozaička,
dramatička
2. 8. 1965 –
Vladimír BARBORÍK,
literárny vedec a kritik
3. 8. 1928 – Emil CHAROUS,
slovakista, prekladateľ
3. 8. 1946 – Ľuba HAJKOVÁ,
prozaička, dramatička
3. 8. 1949 –
Eva JENČÍKOVÁ, literárna
vedkyňa
5. 8. 1953 – Jana KÁKOŠOVÁ,
dramatička
5. 8. 1984 –
Michaela Ella HAJDUKOVÁ,
prozaička
7. 8. 1944 –
Víťazoslav HRONEC,
básnik, prozaik, prekladateľ,
žije vo Vojvodine
7. 8. 1960 –
Miroslav DANIŠ, básnik
9. 8. 1967 – Peter ŠULEJ,
básnik a prozaik
11. 8. 1953 –
Anton MAREC, prozaik,
autor kníh pre deti a mládež
12. 8. 1945 – Ján FEKETE,
autor kníh pre mládež,
básnik, publicista
13. 8. 1964 –
Marián ANDRIČÍK, básnik,
prekladateľ
14. 8. 1950 –
Miroslav MUSIL, autor
literatúry faktu
14. 8. 1953 –
Andrej MAŤAŠÍK, divadelný
teoretik, historik a kritik
14-15 / 2014
knižná revue
21
knižná
revue
ROZHOVOR
AUTOR KONTRA RECENZENT
V deň vydania tohto čísla Knižnej revue oslavuje spisovateľ
a publicista Ivan Szabó životné jubileum. V rozhovore si zaspomínal
na svoje literárne začiatky a o tvorbe hovorí z pozície autora, ale aj
recenzenta – jeho recenzentský názor na knihu Olda Hlaváčka
nájdete na tejto dvojstrane a komplexný pohľad na vlaňajšiu
literatúru faktu v 36-stranovej prílohe.
SLOVENSKO
ZAHRANIČIE
Predpokladám, že sa na literatúru
faktu dívate ako na nadstavbu novinárskeho povolania – teda prirodzenej zvedavosti, ktorej sa dá náležitá
forma. Čo však stálo celkom na začiatku? Čo vás v detstve ovplyvnilo,
aby ste začali pretavovať myšlienky
na papier?
Zvedavosť je základom každej tvorivej činnosti. Vyplýva z nej poznanie a potom sa
môže, no nemusí dostaviť túžba o poznanom vypovedať. Ja som veľa čítal, bol som
návštevníkom všetkých knižníc v Leopoldove, odkiaľ pochádzam. Odniesol si to môj
zrak, už ako dvanásťročný som nosil okuliare. U očného lekára som bol v Nitre a napísal som o tejto návšteve fejtón. Z redakcie Ohníka, kam som ako jedenásťročný
poslal báseň, mi odpísali, že sa im nehodí,
ale po roku si to rozmysleli a publikovali ju.
Básnik Ján Majerník, redaktor Mladej tvorby, mi v tomto časopise uverejnil poviedku.
Spisovateľ Anton Hykisch, vtedy redaktor
rozhlasu, sa postaral o to, že mi v éteri čítal
poviedku herec Pavol Mikulík v réžii svojho
brata Petra. Tým „zlým“ redaktorom, ktorí
moje texty odmietali, som sa pomstil: negatívne postavy z poviedok som nazval ich
menami.
Postupne ste sa stávali novinárom,
no pripravený ste boli aj na učiteľské povolanie. V Nitre ste mali možnosť recenzovať predstavenia vtedajšieho Krajového divadla. Ako ste
sa snažili obstáť v tejto výzve?
Nitra v mojej literárnej kariére zohrala hádam rozhodujúcu úlohu. Zišli sa tam inšpirujúci pedagógovia (J. Kopál, P. Plutko,
J. Dekan, M. Eliáš a ďalší) aj ambiciózni
študenti pedagogiky, budúci básnici, prozaici, dramatici, teoretici literatúry, dokonca aj režiséri. Nech mi je odpustené, ak
niekoho vynechám, ale môžem začať Mariannou Grznárovou, „matkou“ slávnych
valachov Maťka a Kubka, pokračovať spisovateľom Petrom Andruškom, teoretikom
Ivanom Sulíkom, režisérom dokumentárneho filmu Tiborom Podhorcom, režisérom
Karolom Spišákom, ktorý prestúpil na
VŠMU, či dramatikom Stanom Štepkom...
Na fakulte bol čulý literárny život, počas
štúdia sme vydali štyri almanachy tvorby
mladých autorov Zo svitania – mimochodom, vlani vyšiel jubilejný zborník – po polstoročí. Na besedách som spoznal Ladislava Mňačka, Miroslava Válka, Jána Stacha...
K nitrianskemu Krajovému divadlu som
mal pozitívny vzťah, veď som ako študent
Mnohí z nás si určite pamätajú na svojský humor hercov Ivana
Krajíčka a Olda Hlaváčka, ktorí rozsievali dobrú náladu na rozhlasových vlnách i televíznych obrazovkách. Dvojica mala „širokospektrálny“ charakter humoru a oslovila takmer všetky
vrstvy percipientov. Ozvena tohto humoru sa nám čiastočne
vrátila v podobe knihy spomienok herca, člena SND Olda Hlaváčka Naša dobrá kapela (Marenčin PT 2013). V knihe je
tridsaťštyri profilov Hlaváčkových kolegov z divadla počnúc
hercami staršej, už legendárnej generácie (F. Dibarbora, G. Valach, F. Zvarík, L. Chudík, M. Kráľovičová), cez jeho generačných druhov (J. Adamovič, I. Krajíček, J. Satinský, M. Dočolomanský), až po mladších hercov či herečky, s ktorými sa stretol na javisku SND (J. Króner, D. Mórová, M. Čobejová). Hlaváček sa snažil zaznamenať to, čo s kolegami prežil, čo sa od nich
dozvedel, čo začul od iných. Tak vznikla mozaika doplnená ich
obľúbenými receptami z kuchyne priklincovaná dobrým vtipom na záver každého profilu. Štýl Hlaváčkovho rozprávania
je svojský, vyznieva, akoby príbehy rozprával obecenstvu
v hľadisku. Je v nich hyperbola, vtip, občas i metafora, a ak treknižná
revue
22
knižná revue
14-15 / 2014
hrával v komparze pod režijnou taktovkou
Paľa Haspru s hercami, ako boli Vlado Müller, Viera Strnisková, Milka Došeková alebo Jozef Dóczy. Na premiéry divadla som
chodil ako učiteľ, ktorý (už neviem, ako)
v rokoch 1966 a 1967 dostal možnosť vysloviť sa o ich úrovni na stránkach Hlasu Nitrianskeho okresu.
V čom môže mať novinár, ktorý neštudoval žurnalistiku, výhodu pred „klasickým“ novinárom – žurnalistom? Že
popri slovenčine, ktorá by mala byť
samozrejmosťou, pozná svoj odbor
a vďaka tomu vie fundovane písať?
Poznám veľa ľudí v rozličných povolaniach,
ktorí majú pedagogické vzdelanie. To je
akýsi základ pre všestrannosť. Nadstavba
v akejkoľvek oblasti sa dá doplniť, doštudovať. Na žurnalistike sa nevenuje taká
pozornosť gramatike ako na pedagogických fakultách. To, že som bol slovenčinár,
mi veľmi pomohlo pri vyhýbaní sa pravopisným chybám. S básnikom Vojtom Kondrótom sme občas uvažovali, čo sme si my,
vyštudovaní pedagógovia, priniesli do redaktorstva. Zhodli sme sa na tom, že
dochvíľnosť. Veď učiteľ je „nastavený“ na
prácu od zvonenia do zvonenia. To naše
zvonenie bola redakčná uzávierka.
Novinárska profesia je krásna aj
preto, že spoznáte množstvo ľudí,
osudov, faktov a udalostí. Ak nie sú
všeobecne známe, vyhráva prirodzená potreba ich sprostredkovať.
Čo však, ak ich potenciál prekročí
rozsah novinového či časopiseckého
článku? Odpoveďou je asi – napísanie knihy...
ba, pomôže si aj záhoráckym nárečím, ktoré večne zápasí so spisovnou slovenčinou.
To všetko dodáva rozprávaniu Olda Hlaváčka zaujímavosť, pestrosť, pretože stavil
na viac, ako len vecné podanie skutočnosti. Rozprávanie v knihe začal sebou, no nevenoval sa svojej osobe viac ako iným.
Mnohé, čo sa dozvedel, získal v hereckom
klube, pretože „v jeho tieni rástli piliere nášho umenia. V klube režiséri predkladali hercom roly, autori vyzrádzali dramaturgom svoje sny... Jazyky chodili na špacír. Rozprávania povzniesol závan slobodnej vôle.“ Vnímavý poslucháč klubových rečí si na mnohé z toho dokázal
spomenúť a vtesnať do jednej knihy. Oldo Hlaváček priznal, že
mal problém s názvom svojich pamätí. Napokon zvíťazil titul
Naša dobrá kapela. Ak všetci hrajú (hrali) podľa dobrých nôt
(viacerí už v nebeskej hereckej kapele), lepší názov pre knihu
nemohol vymyslieť.
Ivan Szabó
www.litcentrum.sk
ROZHOVOR
www.litcentrum.sk
Ivan Szabó (1939) je
publicista, autor literatúry
faktu aj recenzent a hodnotiteľ
tohto literárneho žánru.
Vyštudoval Pedagogickú
fakultu v Nitre, no väčšinu
života bol redaktorom
v rôznych periodikách.
Napísal takmer dve desiatky
kníh z literatúry faktu a za
svoju tvorbu získal aj viacero
ocenení (Cena E. E. Kischa,
Cena Vojtecha Zamarovského).
Aká je úroveň našej literatúry faktu
za posledných päť rokov? Na jednej
strane vychádzajú mnohé knihy s atraktívnymi témami, no neraz sú povrchne spracované. Pri literatúre
faktu je asi najdôležitejším činiteľom faktografická – keď nie presnosť, tak aspoň správnosť...
Za tých posledných päť rokov mi prešlo rukami hádam päťdesiat kníh literatúry faktu ročne. A to nie sú všetky, ktoré u nás
vyjdú. Literatúra faktu je taká, ako aj život:
rôzna. Najradšej mám knihy, ktoré prinesú
čosi nové, objavné, rád si prečítam biografické či autobiografické knihy, no občas sa
čudujem, že na svetlo sa dostanú aj tituly,
ktoré zaujmú hádam len ich autora. Mnohé
vyjdú nezredigované, plné gramatických
chýb a o chybách v syntaxi ani nehovorím...
Písali ste o hudbe (Smiech a slzy Tatra revue, Bratislavská lýra, Tanečník
z Východnej, Slávni primáši), motorizme (Svet na pneumatikách, V zajatí rýchlych kolies), vyšli vám knihy
krimipríbehov (Hriechy v kočikárni,
Osem poschodí k smrti, Pasca na sobášneho podvodníka) a zaujali vás aj
mnohé ďalšie témy. Čomu sa venujete v súčasnosti?
O plánoch nebudem hovoriť, lebo mi prichádza na myseľ vtip o tom, že ak chcete
rozosmiať Najvyššieho, porozprávajte mu
o svojich plánoch. Okrem toho mám s plánmi do budúcnosti zlú skúsenosť. Isté české
vydavateľstvo zvolalo pred dvadsiatimi
rokmi tlačovú besedu o knihách, ktoré vyjdú k Vianociam. Jedna z avizovaných kníh
bola aj moja. Odvtedy prešlo dvadsať rokov, no kniha nevyšla, ba aj ilustrátor je už
na druhom svete. Ale zmluvu na vydanie
mám vo svojom archíve.
ZAHRANIČIE
Za všetkým vidím svoju chuť nadchnúť sa
hocijakou témou, ktorá mi je viac či menej
známa. Už do časopisu Život som nastupoval ako reportér bez portfej, teda bez kresla, s tým, že budem využitý na akúkoľvek
tému. Hovoril som tomu písanie od hercov
po kravy. Študoval som slovenský jazyk
a literatúru, dejepis a výtvarnú výchovu.
Mal som rád hudbu, džez, hrával som divadlo, pracoval som v motoristickom časopise... Všetko som v tvorbe využil. Dokonca
aj nedokončené štúdium chémie, keď som
prvú reportáž v Živote písal o Jadrovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach.
Časom ste začali literatúru i hodnotiť. Nielen na literárnych súťažiach,
ale aj ako recenzent. Cítite výrazný
rozdiel medzi pozíciou autora a recenzenta?
Ešte ako vysokoškoláka ma asistent Pavol
Plutko, literárny kritik, nahováral, aby
som nepísal prózu, ale venoval sa recenzovaniu. Povedal mi: vieš, ako má vyzerať literatúra, tak svoje názory daj na papier.
Neposlúchol som ho. Ale raz som stretol
Petra Andrušku, ktorý bol zástupcom šéfredaktora v Slovenských pohľadoch. Ponúkol mi na recenzovanie básnickú zbierku
Juraja Pada Cesta pešky, neskôr knihu veršov Valérie Lučeničovej, básne maliara Jozefa Šturdíka... Potom prišli recenzie na
výstavy výtvarníkov. Ich písanie znamenalo pre mňa akési osviežujúce vybočenia zo
života reportéra, no aj obohatenie môjho
vnútorného sveta, odpočinok od reality.
A tak je to vlastne doteraz, lenže už to nie
je odpočinok od reality, ale nový zážitok
z nej, veď píšem recenzie o knihách literatúry faktu. Snažím sa byť ako recenzent
objektívny, no empatický. Hoci občas sa
nad knihou iného autora zamyslím, ako by
som sa ja ako autor zmocnil témy. Ľúto mi
je to najmä preto, lebo podobné témy sa
v edičných plánoch ocitnú hádam až po
polstoročí, možno neskoršie, možno nikdy.
SLOVENSKO
Mojou prvou knihou bol cestopis Sibírska
mozaika. Počas cesty po Sibíri som sa presvedčil, že je to mimoriadne miesto na zemi
s neobyčajne zaujímavou históriou. Vrátil
som sa do redakcie a navrhol som, že napíšem sériu reportáží zo Sibíri. Návrh sa nestretol s porozumením, tak som si povedal,
že o Sibíri napíšem knihu. Na povolaní novinára ma fascinovalo skutočne množstvo
ľudí a faktov, s ktorými som sa stretol, aj
to, že som sa dostal do zákulisia. Precestoval som kus sveta. Navštívil som Japonsko,
Island, Mexiko, Brazíliu, Cyprus, Dominikánsku republiku... Mojím denníkom sú
reportáže z týchto a iných krajín uverejnené v časopisoch. Sú doplnené fotografiami,
takže som sa naučil stláčať aj spúšť fotoaparátu.
V čom je kniha literatúry faktu obsiahlejšia a bohatšia v porovnaní
s klasickým článkom – ak, samozrejme, nehovoríme o rozsahu?
Už len štruktúra článku je iná ako kniha
literatúry faktu. Článok napíšete za tri,
štyri hodiny, knihu zvyčajne za rok. A literatúra faktu má iné poslanie ako článok.
Ale ja nie som teoretik žurnalistiky. Som
praktizujúci autor literatúry faktu s názorom na literatúru faktu. Viem, že to nie je
písanie o holom fakte, ale rozprávanie okolo neho. Je to príbeh, ktorý sa okolo faktu
odohráva. To tvorí základ prístupu spisovateľa k tvorbe. Hľadanie príbehu podmieňuje viacero krokov. Napríklad sa musíte
vybrať do archívu pátrať po dokumentoch,
študovať dobovú tlač, využiť oral history,
ktorá je dôležitým zdrojom získania detailov a iných pohľadov na problém. A ak sa
vám podarí objaviť tému, o ktorej nikto nepísal, ste na tom výborne. Jednu vec však
nesmiete urobiť: nesmiete klamať o faktoch, nafúknuť ich na bulvárnu senzáciu.
Musíte byť aj dobrým rozprávačom. Často
sa stáva, že výborná, objavná téma vyrozprávaná iba suchou rečou blízkou vedeckému štýlu si nájde len malý okruh čitateľov.
Možno nie je náhoda, že bývalí novinári odchovaní reportážami sú aj výbornými spisovateľmi literatúry faktu. Spomeniem hádam iba Vlada Ferka, Slava Kalného, Jána
Čomaja, Gavrila Gryzlova, Milana Vároša
a z mladších Jozefa Leikerta, Leopolda Moravčíka... Tí sa ako novinári naučili písať
jasne, zrozumiteľne, prehľadne aj preto,
lebo dokázali efektívne využiť, čo literatúra faktu je: písanie na hrane medzi vecnou
literatúrou, beletriou a publicistikou.
Každá kniha, dokonca asi aj každá
kapitola má svoju históriu. Ako vznikali niektoré z vašich titulov? Ako
ste sa odborne podkuli pri témach,
ktoré vám neboli až také blízke?
Martin Jurčo
Foto autor
14-15 / 2014
knižná revue
23
knižná
revue
KUPÓNY
Knižnej revue
(do 6. augusta)
LETNÝ KUPÓN
IKAR
MARENČIN PT
MARENČIN PT (s. 12)
HLADOHLAS
NOXI
VYDAVATEĽSTVO
FRAGMENT
CITADELLA
SPN – MLADÉ LETÁ
IKAR (s. 20)
KNIŽNÁ REVUE, dvojtýždenník o nových knihách. Vydáva Literárne informačné centrum. IČO 31 752 381. Redakcia: PhDr. Radoslav Matejov – šéfredaktor, Mgr. Katarína Zitová – zástupkyňa šéfredaktora,
Mgr. Beáta Belancová – redaktorka. Adresa redakcie: Knižná revue, Námestie SNP 12, 812 24 Bratislava, tel.: 02/204 73 514, 0918 640 831, e-mail: [email protected], www.litcentrum.sk, facebook.kniznarevue.sk.
Spolupráca: Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR, Spolok slovenských knihovníkov.
Grafika a tlač: DOLIS, s.r.o. Rozširuje: MEDIAPRINT-KAPA, PRESSEGROSSO, a.s. Objednávky na predplatné prijíma ARES, Banšelova 4, 821 04 Bratislava, tel.: 02/4341 46 65
a L.K. PERMANENT, spol. s r.o., Poštový priečinok 4, 834 14 Bratislava 34, tel.: 02/4445 37 11. Neobjednané rukopisy sa nevracajú. EV 2983/09, MIČ: 49 315. Podávanie novinových zásielok povolené RPP Ba-Pošta 12 dňa 21.10.93, č.j. 129/93.
VYDAVATEĽSTVO
SLOVART
www.litcentrum.sk
knižná
revue
Download

2014 / č. 14-15 (PDF-formát, 3.5 MB)