“Tüm Elektriksel Tabobin
İhtiyaçlarınız için Sezgisel ve
Akıllı Bilgisayar-Destekli-Tabobin
Yazılımı”
sürüm
SEE Electrical - Basic
Maliyet-etkin bir giriş-seviyesi çözümü
SEE Electrical – Basic seviye, tüm endüstri alanları için ideal giriş-seviyesi çözümüdür. Çok
sayıdaki fonksiyonu ve cazip fiyatı onu, elektrik mühendisliğinin her hangi bir alanında yer alan
küçük ölçekli iş yerleri için kolaylıkla erişilebilir bir seçenek durumuna getirmektedir.
SEE Electrical proje bilgisi yönetimine ve çoklu
listelere çok uygun kanıtlanmış teknolojiyle birlikte
bir arada yer alan gerçek-zamanlı ve otomatik
fonksiyonlar sunmaktadır.
• Gerçek bir Windows uygulaması olarak, SEE Electrical tüm
mevcut Windows ortamlarına kolaylıkla uyum sağlamaktadır.
• SEE Electrical’daki tüm fonksiyon ve komutların kullanımı
kolaydır ve özellikle elektrik mühendisliği için tasarlanmıştır.
Sezgisel ara yüzü, kullanıcının asgari düzeyde eğitim
alarak çok hızlı bir şekilde
etkin
olmasına
imkan
sağlamaktadır.
• Çoğu gerçek Windows
uygulamasında olduğu gibi
SEE Electrical kullanıcıları
kendi çalışma ortamlarını
kolaylıkla kişiselleştirebilir.
• Devre şeması oluşturma
gereksinimlerine uyarlanmış
olan kullanıcı-dostu çizim
fonksiyonları şematik girişi
kolaylaştırmaktadır. Örneğin
elastik bant fonksiyonu,
bağlantılar sabit kalırken komponentlerin yatay veya dikey
hareket etmesine imkan tanır.
• Muhtelif standart ve müşteriye özgü komponent etiketleme
seçenekleri zaman tasarrufu sağlar ve hataları azaltır. Projeye
özgü tüm ayarlar proje verilerine kaydedilebilmekte ve kullanıcı
ihtiyaçlarına göre ayarlanabilmektedir.
• Muhtelif standart ve müşteriye özgü komponent etiketleme
seçenekleri zaman tasarrufu sağlar ve hataları azaltır. Projeye
özgü tüm ayarlar proje verilerine kaydedilebilmekte ve kullanıcı
ihtiyaçlarına göre ayarlanabilmektedir.
• Grafik sayfaları (belgeler ve komponent listeleri, kablo, tel ve
terminal listeleri dahil) hızlı ve profesyonel bir şekilde üretilebilir.
• Oldukça değişik türlerde sayfa şablonları mevcuttur ve
gerektiğinde kullanıcı kolaylıkla kendisine özgü şablonu
yaratabilir.
• Kullanıcının, mevcut parçaları veya tüm sayfaları bir projeden
diğerine kopya etmesine imkan tanıyarak birkaç proje
üzerinde aynı anda çalışılabilme olanağı sağlamaktadır.
• Tümleşik Microsoft ActiveX® ara yüzü ile, diğer Windows
uygulamalarından belgeler (Microsoft Word®, Microsoft
Excel® dahil) proje yapısı içine dahil edilebilmektedir.
• DWG, DXF, DXB ve genişletilmiş Meta file Formatta
dosya alma ve verme becerisi çizimlerin üçüncü taraflarca
değiştirilmesine kolaylık sağlamaktadır.
• Profesyonel görünümlü belgeleme için BMP, JPEG ve PCX
dosyaları gibi piksel görüntüleri bir elektrik şemasının başlık
bloğuna dahil edilebilir.
• Gerçek-zamanlı ve otomatik fonksiyonlar sürekli
olarak proje verilerini doğrulayarak kullanıcının değerli
zamanından tasarruf sağlamaktadır.
• Terminaller, kablolar ve
komponentlerin etiketleri
Weidmüller ve diğer bir
çokları dahil muhtelif desteklenen yazıcı formatlarında gönderilerek üretilebilir.
• Kontrol kabinlerinin ve panel düzenlemelerinin tasarlanması
için bir taban oluşturan ölçeklendirme ve geometrik tasarım
özel fonksiyonları dahil edilmiştir.
• Hiper linkler, geometrik elementler için İnternetten ihtiyaç
duyulan gelişmiş dökümantasyondan, harici belgelere veya
bilgilere bağlanabilmek amacıyla kullanılabilir.
• Bir SEE Electrical görüntüleyici ücretsiz sağlanmaktadır.
Bu, projelerin uygun şekilde görüntülenmesine ve yazıcı
çıktısı alınmasına imkan tanımaktadır. Tasarım ve üretim
departmanları arasında etkin iletişim sağlayan “işaretleme
işlevselliği” hem yazılımda hem de Görüntüleyicide mevcuttur.
sürüm
SEE Electrical - Standard
Zengin özellikli, yüksek değerli seçenek
SEE Electrical – Standard SEE Electrical’ın ikinci seviyesidir. Düzenli olarak üreten ve elektriksel
dökümantasyonunu güncelleyen kullanıcılara farklı avantajlar sağlayan ekonomik bir çözümdür.
Basic seviyenin karakteristiklerine ilave olarak
Standard paket elektrik diyagramlarının hızlı
hazırlanması ve etkin yönetiminde yardımcı olmak
için oldukça geniş yelpazeye sahip fonksiyonlar
sunmaktadır.
• Tamamen tümleşik röle kontağı, yardımcı kontak, konnektör ve
kablo yöneticisi tasarım esnasında hataların engellenmesinde
yardımcı olmaktadır. Ana ve ilave komponent referanslarının
yönetimi, gerçek-zamanlı olarak tüm konfigürasyonların
kontrol edilmesini ve bilgilerin düzeltilmesini sağlamaktadır.
• PLC’ler için, raflar ve I/O işaretleri arasında PLC
operandlarının gerçek-zamanlı iki-yönlü değişimine izin veren
otomatikleştirilmiş lojik fonksiyonlar mevcuttur.
• Bir fonksiyon ve yerelleştirme hiyerarşi sistemine dayalı
proje geliştirme süreci, önceden tanımlı ve tahsis edilmiş
fonksiyonlar ve konumlar için destek dahil uygulanabilir.
• Sayfa aralığı dahil edilebilir veya kaldırılabilir. Bu yapıldığında,
sayfa numarasıyla ilgili komponent isimleri otomatik olarak
güncellenebilir.
• Ayrıntılı parça listesinin oluşturulması, hem manuel giriş
ve hem de tüm üretici kataloglarının elektronik çizelge
formatında alınmasına imkan sağlayan entegre bir “tip” veri
tabanı’ndan dolayı kolaydır. Üreticiler tarafından sağlanan
harici belgelere erişim için gerekli olan hiper linkler türlerine
göre sağlanmaktadır. Tür veri tabanından metin bilgisi
komponentler üzerinden görüntülenebilmektedir.
• Kablolar, değişik formatlarda otomatik olarak numaralandırılabilmektedir ve kablo yönleri gerektiğinde
görüntülenebilmekte ve değiştirilebilmektedir. Gerektiğinde
bir kablo listesi oluşturulabilir.
• Veri tabanı düzenleyicileri, elektrik şemasında hemen
görüntülenecek şekilde bir liste formatında komponent
düzenlemelerine imkan sağlamaktadır. Ürünlerin listesinde,
tip veri tabanından belirli üretici komponentlerin seçimi
kolaylıkla yapılabilmektedir.
SEE Electrical, her
türde elektrik makineleri ve
kabin üreticilerine özel yararlar sağlamaktadır.
sürüm
SEE Electrical - Advanced
Elektrik Tasarımında en yüksek seviye için
SEE Electrical – Advanced, SEE Electrical’ın en üst seviyesidir. Geliştirme sürelerini önemli ölçüde
azaltan elektrik şema tasarımı için yüksek teknolojide profesyonel bir sistem sunmaktadır.
Basic ve Standard seviyelerindeki tüm özelliklere ilave
olarak Advanced paketi, kullanıcıyı daha ileri düzeyde
güçlü fonksiyonlarla teçhiz etmektedir. Bu özellikler,
kullanıcıların hızlı ve etkin bir biçimde karmaşık elektrik
projelerini geliştirme ve yönetmelerine özellikle imkan
tanıyacak şekilde tasarlanmışlardır.
• “Autoconnect” ve “Ortogonal Kablolama” gibi fonksiyonlar
çizimde daha fazla rahatlık sağlamaktadır.
• Değişiklikleri gerçekleştirmek için gereken çalışma belirgin
şekilde azaltılmıştır: “sürükle ve bırak” yöntemiyle tekli sayfalar
kopyalanabilmekte veya yer değiştirilebilmektedir. Çoklu
sayfalar da bir adımda kopyalanabilmektedir.
• Her hangi bir dip-notun üzerinde çift-tıklanıldığında kullanıcı
karmaşık bir proje üzerinde hızlı ve zahmetsiz bir biçimde
gezinebilmektedir.
• Bir veri tabanı sürümlü çeviri aracı
kullanarak, bir fare tıklamasıyla
gerektiğinde münferit olarak metinlerin
de çevrilebildiği şekilde tüm projeler
farklı lisanlara çevrilebilir. İlave olarak,
bir “kod sayfasının” seçimi, Batı
Avrupa karakterlerini ve örneğin aynı
zamanda bir diyagram üzerinde Kiril
ve Yunanca harfleri de görüntüleme
imkanı sağlamaktadır. Metin yazılırken
çeviri veri tabanına erişim imkanı
da mevcuttur ve dolayısıyla çift-klik
yapılarak önceden-kaydedilmiş metinlere de erişilebilir.
• PLC operandlar için otomatik numaralama modu önceden
tanımlanabilir (onaltılı, onlu veya sekizli sayı düzenleri) ve PLC
atama listeleri Microsoft Excel® formatında alınabilmektedir.
• Yararlı bir fonksiyon, farklı müşteriler için proje şablonlarının
özelleştirilmesine imkan tanıyan tüm proje veya sadece bazı
sayfalar için tüm sayfa şablonlarını değiştirebilmektedir.
• Veri tabanı düzenleyicileri çok sayıda bir sıralama ve filtreleme
fonksiyonlarına sahiptir ve dolayısıyla değişiklikler için zamanı
kısaltmaktadır. Örneğin bunlar, yeni ve güncellenen tanımlarla
uyumlu olması için terminal bloklarının otomatik olarak
yeniden numaralandırılmasına imkan sağlamaktadır.
• Akılı işlevsellik “Veri tabanı listesinden çizime gezinme”,
objeleri daha hızlı bulmada yardım eder ve kullanımı gerçekten
kolaydır.
• Liste tarafından çizimde bulunması gerekmeyen parçaları
yönetecek işlevsellik (boş terminaller, montaj malzemeleri, …)
aşağıdakilere imkan tanımaktadır:
- Bir toplama listesi kullanarak devre şeması içinde
malzemeyi önceden tanımlar ve daha sonra konumlandırır
veya,
- Parça listesi için gerekli olan fakat şemada görünmeyen
malzemenin yönetilmesinde yardımcı olur. Ayrıca, örneğin
eğer bu bilgi zaten bir PDM sistemde zaten hazırlanmışsa
ilave malzemeyi içeren Excel dosyasını okuma imkanı da
mevcuttur.
• Bir müşteri grafik listesi üreteci kullanıcıların kendi ısmarlama
proje raporlarını yaratmalarına imkan sağlar. Bu, zaten
üzerinde bulunan bir ara yüzle veya SQL ifadeleri kullanmak
suretiyle elde edilebilir.
• Farklı fonksiyon/yerelleştirme ile projelerin birleştirilmesi çok sayıdaki
kullanıcının aynı projenin belirli
alanlarında çalışmasına imkan tanımaktadır.
• E ğer birkaç benzer proje /
çizimin üretilmesi gerekmekteyse
SEE Electrical Advanced güçlü bir
“auto-diagramming”
fonksiyonu
sunmaktadır. Bu araç, Microsoft
Excel ve Access dosyalarından
tüm
projeleri
veya
sembol
gruplarını üretebilmektedir.
• Gerektiği sırada ve ölçüde, her kullanıcının kolaylıkla ihtiyaç
duyduğu yazıcı çıktısını alabileceği şekilde farklı türdeki
belgelerin sıralama düzeni uyarlanabilmektedir.
Entegre veri tabanında “List & labelling” aracıyla
SEE Electrical, etiket ve fişlerin güçlü ve tam otomatik
olarak üretilmesini sağlamaktadır.
Avery, Zweckform,Herlitz ve Leitz gibi tüm tanınmış
dünya çapındaki etiketleme formatları sisteme
entegre edilmişlerdir.
İlave modüller
SEE Electrical – Cabinet Layout
Basit kontrol kabini ve panel Tasarımı
Bu, bir kabinde yer alan elektrik şemasındaki sembollerin otomatik olarak link edilmeleri vasıtasıyla SEE Electrical
içinde kontrol kabinlerinin ve panellerinin profesyonelce tasarlanmalarına imkan sağlamaktadır. Kabin komponentleri,
bir projede kullanılan tüm parçaları içeren bir “toplama listesi” vasıtasıyla dahil edilmektedir.
•Kabinlere dahil edilen komponentler, komponentin uzunluğu ve genişliği ile veya import edilen veya kullanıcı
tanımlı sembollerden elde edilen, tip veri tabanından doğru bir şekilde ölçeklendirilmekte ve elde edilmektedir.
•Yerleştirilen tüm komponentler devre şemasındaki “toplama listesinde” mevcut olacaktır.
•Muhtelif ölçme, ölçülendirme ve diğer özelleştirilmiş CAD fonksiyonları, profesyonel görünümlü belgelerin
hazırlanmasında yardımcı olmaktadır.
•Düzenlenmiş ve lojik kabinlerin imalatını kolaylaştıran DIN rayları ve kablo/tel kanalları, gerektiğinde yer almaktadır.
•Kabinlerde kullanılan terminal bağlantı uçları, SEE Electrical grafik terminal matriksinde de görüntülenebilmektedir.
SEE Electrical - House Installation
Elektrik kurulum planlarının üretilmesi için akıllı bir CAD modülü
• Yapı hizmetleri mühendisliğinin elektriksel tarafı için özellikle tasarlanan kapsamlı bir sembol çeşidi ile kullanımı
kolaydır.
• Otomatik sembol döndürme, kolay kopyalama ve etiketleme fonksiyonları mevcuttur.
• Bir mimardan doğrudan elde edilen yapı planları DWG/DXF/DXB ara yüzü aracılığıyla okunabilmektedir.
• Duvarlar, kapılar, pencereler ve bir çok diğer nesneler, kullanıcı tarafından yaratılacak olan basit bina çizimine
imkan veren sembol veri tabanından kolaylıkla alınabilmektedir.
• Kablo ve komponent bilgisi dahil muhtelif listeler kolaylıkla üretilebilmekte ve Microsoft Excel® veya ASCII
formatında aktarılabilmektedir.
• Odaların alan hesaplamaları için gerekli araçlar ve kablo kanallarının dahil edilmesi Standart seviyede mevcuttur.
Microsoft Excel Export/Import
Daha etkin veri değişimi sağlamaktadır: tek adımda birkaç veri tabanı listesinin verilmesi.
Veri girişi süresinden tasarruf sağlar: değişiklikler MS Excel’de daha hızlı yapılabilmektedir çünkü önemli
listelerin içeriği (doküman listesi, ürün listesi, terminal listesi, tel listesi, kablo listesi, PLC listesi, …) alınmış
olduğu SEE Electrical çalışma alanına yeniden aktarılabilmektedir. Bunu yapmak suretiyle modül, hiçbir bir
şekilde Elektrik CAD sistemi kullanmayan kişiler tarafından değiştirilmesi gereken elektriksel verileri kullanmakta
olan çok sayıdaki şirketin iş akışını izlemede yardımcı olmaktadır.
3D Cabinet Layout – SolidWorks için bir eklenti
Tasarım süresinden tasarruf sağlar: Tam 3D işlevselliğini kullanıcı-dostu SEE Electrical Tasarım uygulamasına bağlar.
- SEE Electrical çalışma alanındaki komponentler döndürülür ve otomatik olarak raylara bağlanır.
- Eğer SolidWorks’de mevcut değilse bir komponentin otomatik yaratılması (elektrik şemasının otomatik
analizi).
- Etiketleme, SolidWorks’de değiştirilebilir ve elektrik Tasarımında otomatik olarak senkronize kılınabilir.
SEE Electrical’e link olmak suretiyle,
Devre şemalarında detaylandırılmış olan komponentler kabinde işaretlenmektedir ve dolayısıyla kolaylıkla
bulunabilmektedir.
Panel montaj kurulum hatalarının giderilmesi: Hem Elektriksel ve hem de Mekanik CAD paketlerinin
avantajlarını kullanmak suretiyle ara yüz, elektrik diyagramları içinde kullanılan tüm ekipmanların kabin içinde
bulunmakta olduğunu ve montaj aşamasında hiçbir uyuşmazlığın mevcut olmayacağını taahhüt etmektedir.
Smart PDF Generator
Bu modül, dipnotların yardımıyla verilen bir proje içinde gezinme imkanı sağlayan “akıllı” bir PDF dosya üretmektedir. Bu aynı zamanda, proje
ağacının ve komponentlerin genel bir görünümünü de üretmektedir. Hiper linklerin bir çalışma alanında tanımlanması durumunda bunlar, bu
modül aracılığıyla tanımlanan PDF-dosyalarında da mevcut olacaktır. Modül, projenin daha evvel tercüme edilmesi durumunda (tercüme
işlevselliği, Advanced seviyeyi gerektirmektedir) kullanıcıların farklı lisanlarda çalışma alanı sayfalarını gösteren PDF-dökümanlarını yaratmalarına
imkan tanımaktadır,
Environment Synchronizer
SEE Electrical’ın çok sayıda lisansını kullanmakta olan şirketler, özellikle kullanıcıların kendi dizüstü bilgisayarlarını sahaya getirmeleri ve bu
bağlantısızlığın yerel bir ağ oluşturmasından dolayı tüm kurulumların güncel olmasını sürdürme zorluğuna sahiptir. “Environment Synchronizer”
modülü, yöneticinin sunucu üzerinde değiştirilen dosyaları hazırlamasına imkan sağlamaktadır. Kullanıcı şirkete dönüp intranet’e bağlanır
bağlanmaz SEE Electrical, ilk çalışmaya başladığında otomatik olarak güncelleme işlemini yapmaktadır. Kullanıcının hiçbir işlem yapmasına
gerek yoktur.
IEEE Circuit Diagrams
IEEE Devre Diyagram modülü, Birleşik Devletler, Kanada ve ilgili pazarlardaki standartlara uygun dökümantasyonun hazırlanmasına imkan
sağlamaktadır.
Intelligent Drawing Legacy
Bu modül, bakım hizmetlerini olduğu kadar ,sayfa veya DXF/DWG planlarını yöneten her hangi bir departman için de çok faydalı bir araçtır.
Modül Basic, Standard ve Advanced seviyelerde çalışabilmektedir.
SEE Electrical tarafından sağlanan işlevsellik
Proje yöneticisi
Gerçek-zamanlı listeler : komponentler, terminaller, parçalar, kontaklar, kablo çekirdekleri,
teller, PLC I/O’ları, belgeler için
Listeler için filtreleme/sıralama
Grafik genel görünümlü çoklu sembol kütüphaneleri (IEC dahil), gruplama ve arama
Müşteri sembollerinin ve çizim makrolarının oluşturulması
Gerçek-zamanlı komponent numaralandırması ve dip notlar
Gerçek-zamanlı bağlantı ve açık-kontak kontrolu
Kullanıcı tanımlı semboller dahil grafiksel kablo tanımlamaları
Müşteriye özgü proje şablonu oluşturulması
Diğer CAD sistemleriyle iki yönlü uyumluluk (DWG, DXF ve DXB)
Microsoft ActiveX® ara yüzü
Görüntülerin alınması (JPG, BMP, PCX formatları, …)
Projeler arasında sembol gruplarının kopyalanması
Farklı projeler üzerinde eş zamanlı çalışma
Özelleştirilebilir çalışma ortamı
Standart CAD çizme işlevleri ve ölçeklendirme özellikleri
Grafikler üzerinde hiper linklerin desteklenmesi
İşlevselliğin belirtilebilmesi
512 katman adedi
Oto-yedekleme özelliği
Gelişmiş Meta file Formatında ve XML’de dosya gönderme
Weidmüller ve diğer etiket yazıcıları için dosya gönderme formatları
Dahili ‘tip’ veri tabanı
Microsoft Excel formatında üretici verilerinin tür veri tabanına aktarılması
Komponentler üzerinde tür bilgisinin görüntülenmesi
Yedek kontaklarla birlikte bobin ve komponentler için gerekli kontak sayısıyla birlikte bir türün
bulunma desteği
Bobinlar için kontak hatasının görüntülenmesi
Bobinların otomatik kontak numaralanması ve otomatik kontak numaralandırmanın yedek
kontak destekli komponentleri
Bobinlardeki aşırı yük kontaklarının ve yedek kontaklı komponentlerin kontrolü
Kablo yönetimi (kablo türü veri tabanı)
Katlı terminallerin kullanılması ve konnektör Yönetimi
PLC I/O yöneticisi
Fonksiyon/konumlandırma yönetimi + grafik fonksiyonu/konumlandırma kutuları
Dört adet önceden tanımlı sinyal özellikleriyle/bir kaç formatta kablo numaralandırmayla
grafik sinyal yönetimi
Kablo yönlerinin görüntülenmesi ve düzenlenmesi
Tüm elemanlar ve referanslar için kullanıcı tarafından tanımlanabilir numaralandırma yöntemi
Tüm proje üzerinde metnin bulunması ve değiştirilmesi
Sayfa ekleme ve sayfa aralıklarının silinmesi
Komponent isim kontrolunun iki kere yapılması
Veri tabanı düzenleyicileri (tek giriş düzenlemesi)
On köprü türüne kadar otomatik tespitli grafik terminal planı
Grafik kablo planı + kablolama listesi
Fonksiyon/konuma göre sıralanmış parça listesi
Otomatik bağlanma
Ortogonal x-kutuplu kablo çizimi
İşaretleme fonksiyonlu (kaynaklı) dip not gezgini
Veri tabanı listesinden çizimlere doğru gezinme
İç içe görünümlerin yönetimi dahil fonksiyonlar/konumlar/ürünler/ ürün görünümleri için veri
tabanı yöneticisi
Birkaç mevcut formatta PLC operandlarının otomatik numaralandırılması + Microsoft Excel
formatında PLC atama listelerinin alınması
Kablo isimlerinin otomatik üretilmesi
Düzenlenebilir grafik ve veri tabanı listelerine imkan tanıyan proje ağacının yapılandırılması
Kullanıcı tanımlı listeler ve komponentler
Çoklu çekirdeklerin yapılandırılması
Serbestçe yapılandırılabilen sinyal özellikleri
Tamamlanmış projelerin lisan çevrimleri / çeviri veri tabanındaki metinlere erişim
Projenin tamamı veya bir kısmı için sayfa şablonlarının değiştirilmesi
Bir proje içindeki çoklu sayfaların ve bir fonksiyonun tüm tablolarının diğer projeye
kopyalanması
Geliştirilmiş veri tabanı düzenleyicileri(bir seferde bir kaç girişin düzenlenmesi)
Tüm terminal uçlarının yeniden numaralandırılması
Çizimde bulunmayan komponentlerin/terminallerin liste üzerinden dahil edilmesi
Grafik ve terminal sırası resim planlı terminal planı
Kablo terminal sırası planı
Konnektör matriksi ve planı
Ürün montaj listesi + Sıkıştırılmış Malzeme Listesi
Fonksiyon ve konuma göre kabloların ve kablo çekirdeklerinin sıralanması
Mevcut sayfa ve tüm proje üzerinde sembollerin bulunması ve değiştirilmeleri
Liste ve etiket düzenleyicisi
DWG/DXF/DXB çoklu dosya alımı ve SVG/DWF çoklu dosya gönderimi
IGE+XAO TÜRKIYE
Atasehir Bulvari
Gardenya Plaza 3 K:4 N:22,
34758 Atasehir
Istanbul TÜRKIYE
Tel: 905304989176
Basic
Standard
Advanced
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Download

Belgelerini okuyun SEE Electrical