İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
0. Sunum
1. Genel Bilgi
2. İçerik
3. İş Planı Yapısı
4. Bilgi
5. Sonuç: İş oluşturma süreci
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
0. Sunum
Avrupa İş ve Yenilik Merkezleri (EBN-BICs) Avrupa Birliği Komisyonu tarafından
desteklenen, yerel kuruluşlar ve ekonomik birimlerle işbirliği yapan ana amacı
yenilikçi KOBİler oluşturmak ve mevcut olanların modernizasyonunu sağlamak
olan organizasyonlardır.
Bunu yapmak için, girişimcilere ve işletmelere teknik, lojistik ve finansal destekle
birlikte eğitim, danışmanlık ve bilgi servisleri de sağlamaktadırlar.
İş fikrinin doğuşundan gelecekte planlanmasına kadar, yenilikçi fikirlerin kaynak
ve servislerle kendi ayakları üzerinde durabilecek işletmelere aktarılmasını veya
KOBİlerin kendi ayakları üzerinde durabilirliğinin güçlendirilmesini önerirler.
Destekleyen rakamlar: geçtiğimiz 10 yılda, Kastiya León'daki Avrupa İş ve
Yenilik Geliştirme Merkezleri (EBN-BIC CASTILLA Y LEÓN) 370 işletmenin
oluşumuna ve modernizasyonuna katkıda bulundu; ayrıca, AB çapında yeni
açılan işletmelerin %60'ı henüz 5. yılını doldurmadan kapanırken BICnin
desteklediği projelerin sadece %20 si başarısız oldu.
BIC nin yöntemine göre, bir işletmenin oluşumu veya modernizasyonundan
önce alınan danışmanlık İş Planına veya firmanın pazarlama, teknoloji, insan
kaynakları,
ekonomik-finansal
ve
yasal-kurumsal
alanlarındaki
öngörü
analizlerine yansıyor.
Bir İş Planı, yeni bir işletme kurmak için gerekmekle birlikte var olan bir
işletmenin modernizasyonu veya kârının artırılması amaçlandığında da
gereklidir. Sonuç olarak tam İş Planı veya modernizasyon sürecinin her ikisinde
de Planın tanımlanması faydalı olmaktadır: Plan üzerinde çalışmalar işletmenin
tüm alanları hakkında daha derin bilgi ve planı gerçekleştirmek için daha güçlü
bir motivasyon sağlamaktadır.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Bu KLAVUZ; İş planı nedir? Ne içindir? Nasıl yazılır? Kim tarafından yazılır?
Hangi yapıyı takip etmelidir? gibi soruları kendine soranlara cevap verir.
Bu kılavuz ağırlıklı olarak iş faaliyetine başlamadan önce herşeyi planlamak,
belirsizliklerden kurtulmak, firmasını organize etmek isteyen; kısaca iş ve ilgili
konularda herşeyi bilmek isteyen girişimcileri hedeflemektedir.
İçerik her bir iş projesi için nasıl karar verilmesi gerektiğini öğretemez fakat
firmanın karar verme süreci yolunda ilk basamağı oluşturur. Bu yüzden, kılavuz
form ve içerik bakımından iş planındaki en önemli yönü tanımlar ve yazım
süreci için tavsiyede bulunur. Bu, kullanıcıların iş oluşturma hedefleri hakkında
daha tutarlı bir nihai döküman elde etmelerini sağlar.
İş Planı Kılavuzu, BICnin işletme planlama ve değerlendirme deneyimini göz
önünde bulundurur ve online tavsiye için daha geniş bir projeye entegre eder.
CEEi emprende®'nin EBN-BIC CASTILLA Y LEÓN tarafından geliştirilmiş bir
Web versiyonuna ve CD-ROM'una ulaşılabilir.
Bu Kılavuzun içeriğinin yukarıda belirtilen sistem tarafından eğitim ve tavsiye
süreçlerini tamamladığını anlıyoruz
1. GENEL BİLGİ
1.1. Sunum: İş Rehberi Nedir?
1.1.1. Kapsam
1.1.2. Terimlerin Anlamları
1.1.3. Farklı Projeler
1.1.4. Araçlar
1.1.5. Özellikler
1.2. İş Planı Örneği
1.2.1. Tarihçe ve referanslar: çeşitli yazarlar
1.2.2. Avrupa İş ve Yenilik Geliştirme Ağında (EBN) İŞ PLANI
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
1.2.3. Genel İş Planı Örneği: EBN-BIC Castilla ve León
1.2.4. İş Planının Özellikleri
1. GENEL BİLGİ
1.0. Sunum: İş Rehberi Nedir?
Hadi aşağıda belirtilen durumu hayal edelim:
Serhat Kaya 27 yaşındadır. Ekonomisttir ve son 3 yıldır düşük dereceli memur
olarak özerk bir departmanda çalışmaktadır. Kısa süre önce Murat Yalçın ile
tanışır ve onun dinamik, neşeli ve girişimci kişiliğinden etkilenir. Murat ona
birlikte bir iş kurmayı teklif eder.
Murat turizm sektöründe çalışmıştır ve hep kendi işini kurma düşüncesi onu çok
heyecanlandırmıştır. Şu an, ilk iş fırsatına sahiptir ve en sonunda çok iyi bir fikri
vardır. İyi geliştirilmiş bu düşüncesiyle, ilgi çekici bir sektöre ulaşıp, kısa sürede
kazanç elde edebileceği iyi bir işletme kurabileceğine inanmaktadır.
Bu yüzden son haftalarda Murat bu yeni iş fırsatında işbirliği yapabilmek
amacıyla Serhat’a planlarından ısrarla tekrar tekrar bahsediyordu. Serhat fikri
beğendi beğenmesine fakat ona pek net görünmeyen bir kaç nokta vardı.
Bir gün, kararlı bir şekilde, Murat, Serhat’ı birlikte bankaya gitmek için davet etti
çünkü şubenin Ticari Müdürüyle gelecekteki iş planlarını anlatmak ve olası dış
finansmanı talebi için bir görüşme ayarlamıştı.
Metin Aydın, Murat ve Serhat’ın gittiği bankanın ticari müdürü ve aynı zamanda
müşterilerin kredi ve borç başvurusunun kararlaştırıldığı Risk Komisyonu
biriminin üyesiydi. Bu bankada 15 yıllık bir iş deneyimine sahip, saygın, anlayışlı
ve neyin mantıklı ve tutarlı olduğunu unutmadan özel insiyatif kullanabilen bir
kişiydi.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Metin onları karşıdı ve ofisindeki küçük toplantı masasına davet etti. Kısa bir
girişten sonra, Murat sözü aldı ve durumlarını Metin’e açıkladı. Murat anlatmaya
devam ederken Metin'in kafasında da soru işaretleri oluşmaya başladı.
Murat işini anlatırken, neyi neden yapmak istediğini açıklar fakat bu detaylı bir
açıklama değildir ve Metin neyin niçin olduğuna dair daha fazlasını bilmek
istemektedir. Aynı zamanda kimin nasıl yapacağını, iş imkanının nerede
olduğunu ve esas rekabetçi avantajların hangileri olduğunu bilmek istemektedir.
Murat onu seçtiği sektörün iyi bir sektör olduğuna ikna eder fakat kendisini haklı
çıkarmak için Metin'in piyasa hacmi veya büyüme oranı, kaç rakibin olduğu ve
nasıl oldukları, nasıl rekabet ettikleri, herhangi potansiyel bir firmanın da aynı
şartlarda piyasaya girip giremeyeceği, yeni bir firmanın piyasaya başarıyla
girişini engelleyen faktörlerin olup olmadığı ve sektörün kazanç üretip
üretmediği türdeki sorularına açıklayıcı bir cevap veremez.
Murat iş fikrinin iyi olduğunu garanti eder fakat yeterli boyut ve organizasyona
sahip midir? İnsan kaynakları ve yönetim ekibi nasıldır? İhtiyaç duyacağı maddi
kaynaklar hangileridir?
Murat iş fikrinin uygulanabilir olduğunu tekrar teyit eder ancak niçin projenin
ekonomik uygunluğu öngörüsüne sahip değildir? Gelir tablosu, dengeler, likit
varlık durumu?
Yatırımının 180.000 Euro’ya mal olacağını belirtir ama bu parayı nereye
harcayacaktır? Bu yeterli veya stratejisine uygun bir yatırım mıdır?
Murat, son olarak, projeye başlayabilmek için 180.000 Euro’ya ihtiyacı olduğunu
ve bunun 126.000 Eurosunun banka tarafından sağlanması gerektiğini belirtir;
ancak bu paraya gerçekten ihtiyacı var mıdır? Personel ödemeleri, malzeme ve
hammadde tedarikçilerinin masraflarından oluşan ilk işlem masraflarını hesaba
katmış mıdır?
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Murat açıklamasını tamamladığında, Metin’e ne düşündüğünü ve bankanın
onlara parayı verip vermeyeceğini sorar.
Metin biraz düşünür ve : “Murat, seni uzun yıllardır tanıyorum ve senin
girişimcilik anlayışını biliyor ve bundan şüphe duymuyorum ama yine de sana
sorduğum açıklayıcı sorulara rağmen, cevap bekleyen ve tartışılması gereken
pek çok soru var. Ortaya attığın fikri beğendim fakat karar verilmesi ve tayin
edilmesi gereken pek çok nokta var. Sen bankadan para istiyorsun ve banka da
bu paranın nereye yatırılacağını bilmek durumunda. Sana, iş fikirlerini
tamamıyla
özetleyen
ve
ekonomik
uygunluğu
açıklayan
bir
döküman
hazırlamanı tavsiye ediyorum. Analiz edip uygulanabilirliğini kontrol ettikten
sonra, şartları ve kredi garantisi konuşacağız.
Murat ve Serhat bankadan çıktıklarında, Serhat: “Metin haklı, bir İş Planı
hazırlamamız gerekiyor. Bunu yaparken, ben de bu projeye seninle birlikte dahil
olup olmak istemediğimi daha açık görmüş olurum” der.
Bu basit durum bir İş Planının sınırlarının ne olduğu, ne tür avantajlarının
olduğu hakkında çeşitli örnekler sunması açısından yararlıdır ve önceki örnekte
belirtilen soruların ve fikirlerin her birini açıklar.
Bu İş Planı Rehberini girişimcilere yardımcı olması açısından öneriyoruz. Bu
dökümanla girişimcilere projelerini yazmaları için metodolojik ve pratik tavsiyeler
sunuyoruz.
Doğru bir şekilde kullanabilmek için “İş Planı” teriminin bir döküman ve Plan’ın
hazırlık aşaması şeklindeki her iki anlamını da dikkate almak gerekir.
Bu yüzden İş Planı Kılavuzu şu şekilde de kullanılabilir:
- Girişimcilerin gerekli bilgiyi toplaması, çalışması ve farklı kararlar alması
ve projelerini hayata geçirmeleri için gerekli programlar oluşturmaları
açısından yardımcı bir araç.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
- Okuyucuların beklediği cevapları veren İş Planının sunum ve yazılımına
yardım eden bir kılavuz.
Kılavuz İş Planı yazarken dikkat edilmesi gereken yapı ve içeriğin unsurlarını
açıklar. Bu Kılavuzun temel özellikleri şunlardır:
-İş Planının her bir maddesinin neden önemli olduğu ve neden üzerinde
çalışılması gerektiğini açıklar.
-Teorik veya pratik açıklamalar, tanımlar ve örnekler vb. yoluyla her bir unsur
hakkında belirli bir bilgi birikimi sağlar.
-Girişimcilerin kendilerine sormaları gereken veya İş Planı okuyucusunun
sorması muhtemel soruları ortaya atar.
-Bu soruları cevaplamak için metodolojik unsurlar (hesaplama yöntemleri bilgi
kaynakları ...) sunar.
1. GENEL BİLGİ
1.1 İş Planı
1.1.1
Kapsam
1.1.2
Terimlerin Anlamları
1.1.3
Farklı Projeler
1.1.4
Araçlar
1.1.5
Özellikler
1.1.1.Kapsam
Geniş anlamda, bir İş Planı; pazarlama, operasyon ve/veya üretim, insan
kaynakları, mali, hukuki ve kurumsal açılar gibi bir işin farklı alanlarının, şimdiki
ve gelecekteki stratejileri ve müdahale planları ile birlikte tanımı ve koruyucu
analizidir.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
1.1.2.Terimlerin Anlamları
Bir girişimcinin karşılaşabileceği ilk zorluklardan biri İş Planının doğru kullanımı
bilmek ve ondan nasıl avantaj sağlanacağını öğrenmektir. Bu yüzden,
başlangıçtan itibaren, kavramın iki anlamı açıklanmaktadır: dökümanın kendisi
ve hazırlık süreci.
Bir İş Planı, öncelikle, onunla farklı amaçlarla çalışacak ve okuyacak çeşitli
kişileri hedef alan bir dökümandır. Plan işin destekleyicileri tarafından veya
onlarla işbirliği içinde veya onların koordinasyonu altında hazırlanmalı ve
yazılmalıdır.
Bununla birlikte, “İş Planı” kavramı bir grup görevi yerine getirmeyi amaçlayan
dağıtılması muhtemel bir dökümanın oluşturulma sürecine de işaret eder.
Bu süreç iki aşamadan oluşur:
-Birincisi, tüm bilgiyi toplama ve Plan içeriğini araştırma, tavsiye, analiz ve karar
verme yöntemine göre açıklama süreci.
-İkincisi ise, birinci aşamaya paralel olan yazma sürecidir.
En önemli aşama birinci aşamadır fakat neredeyse tüm girişimciler İş Planlarını
hazırlamanın kalem kağıt alıp yazmaya başlamak olduğunu düşünür. Bu ayırım
EBN-BIC CASTILLA ve LEÓN için çok önemlidir çünkü bir İş Planının
oluşturulması uygulanmakta olan “Girişimcilik Programı” diye adlandırılan daha
geniş bir projenin bir yöntemidir. Program, uygulanabilir bir iş olan basit bir fikir
yoluyla dört aşamadan oluşan bir dizi faaliyetler bütününü içerir:
-Girişimci fikirlerin seçimi:
Fikir, proje ve destekleyicilerin belirlendiği teşvik, rehberlik ve motivasyon
faaliyetlerini içerir.
-Fikrin tanımı ve İş Planının formüle edilmesi:
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Proje sahiplerinin fikirlerini açıklayıp öğrendiği ve firmanın gelecekteki yönetimi
hakkında bilgi edinip hazırlandığı analiz ve karşılıklı işbirliği sürecidir.
Aşağıda belirtilen faaliyetleri içerir:
a) İşletmenin birçok teknik ve idari alanlarında eğitim görmek
b) Bilgi: veri tabanlarına erişim; konferans, seminer ve görüşmelere
katılım; işletme ziyaretleri veya çalışma deneyimleri; deneyim değişimi
için bölgeler veya ülkeler arası faaliyetler
c) İş Planının tamamlanması için tavsiyeler
-İşletmenin oluşturulması:
a) İşletmenin yasal yapısı hakkında öneriler
b) Finansal kaynakların yönetimi
c) İşletmenin kurulması hakkında tavsiyeler: kayıt, mali, iş gücü, vb.
işlemler
d) BIC’lerle veya diğer olası önerilecek yerlerle uyumun sağlanması
-İşletmenin gelişimi:
İşletmenin ilk ayları için tavsiyeler ve takip
1.1.3.Farklı projeler
Dikkate alınması gereken ikinci bir sorun ise İş Planının mevcut firmalara –
KOBİ kalkınma projelerinde - uygulanması ile yeni kurulan firmalara
uygulanması arasındaki kalite farkıdır.
İş Planı, var olan bir işletme tarafından uygulanacaksa, bu Planlama modeli
olacaktır. Bu durumda, işletmenin mevcut durumunu teşhis etmek, gelecek
alternatiflerini değerlendirmek ve en avantajlı ve kazançlı seçenek için karar
vermek çok önemlidir. Bu anlamda Plan, takip ve yönetim kontrol aracı
açısından iki kat daha yararlıdır ve diğer taraftan, raporlar ve bütçeler için bilgi
kaynağı olarak kullanılacaktır.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
İş Planı yeni kurulan firmalar için kullanılacaksa, en önemli bölüm işin
uygulanabilirliğiyle birlikte piyasa ve sektör analizidir.
Bu teknik kılavuzda ikinci yaklaşıma odaklanmak, yani, İş Planını yeni firmaların
oluşumu için kullanmak niyetindeyiz. Yeni kurulacak firmalar için İş Planı, İş
girişimleri analiz edildikten sonra niyetlerini gösterecek bir yol olacaktır.
Bu yüzden İş Planı, bir yandan bilgi toplamalı diğer yandan firmayı
oluşturabilmek için ihtiyaç olan ilgili tüm unsurları (ürün, müşteriler, piyasa,
rekabet, teknoloji, finans gibi) firmanın Pazarlama, Operasyon, Üretim, İnsan
Kaynakları, Ekonomik, Finansal ve Kurumsal alanları ile birlikte analiz etmeli ve
değerlendirmeyi sağlamalıdır.
İş Planını yazarken girişimciler bu dökümanın yatırımcılar, müşteriler,
tedarikçiler, rakipler, personel, bankalar, danışmanlar ve kamu kurumları
tarafından da okunabileceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.
İş Planını yazan kişi, yani girişimci açısından, yazma sürecinin kapsam ve
değerlendirmesini doğru vermelidir. Dökümanın en son şekline sahip olmak
önemlidir fakat ona giden yol daha da önemlidir. İş projesinin bilgi araştırması,
çalışma, analiz ve değerlendirme süreci olmalıdır.
Girişimcilerin karşılaşabilecekleri üçüncü bir problem ise, sanayi veya hizmet
faaliyeti olmasına bağlı olarak İş Planının çeşitli yönlerine ulaşmak için var olan
farklı yollardır. Bu kılavuzda, iki durum arasında farklılıkları ve problemleri çok
farklı açılardan ele almanın neden önemli olduğunu gösterdik.
1.1.4.Araçlar
İşletmenin kuruluşunda faaliyete başlamadan önce ve sonra olarak iki önemli
aşamaya göre İş Planı için farklı araçlar göz önünde bulundurulabilir.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Pratik bir bakış açısıyla, faaliyetlerin başlaması öncesi, İş Planı üç temel araca
sahiptir:
1. Planlama kılavuzu ve işi yönetme
2. Üçüncü parti finansman için kullanılan araçlar; kamu veya özel kurumlara
işbirliği, yardım veya finansal destek başvurusu yapıldığında Planın bir iş kartı
haline gelmesi
3. Yeni stratejilerin ve faaliyetlerin geliştirilmesi
Bu üç araç veya hedef sadece eğer İş Planı yazılırken, girişimciler kendi
yaklaşım ve fikirlerinin hata ve kusurlarıyla birlikte tüm önemli noktalarını
görmeye gayret ettiler ise girişimci projenin uygunluğunun sağlanmasına yardım
eder ve fikrin üçüncü şahıslar önünde savunulmasına yardımcı olur.
Firma kurulduktan sonra, İş Planı firmanın kurulum anından itibaren
gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler için de bir rehber olarak kullanışlı olmalıdır.
Bu dakikadan itibaren, girişimciler birçok problemle karşı karşıya kalacaklar ve
müşteriler, tedarikçiler, bankacılar, personel, danışmanlar vb. gibi kişilerle
ilgilenmekle meşgul olacaklardır.
Bu yüzden tüm planlama işletmenin kurulmasından önce olmalıdır. Firmanın
faaliyetleri başladığında her ay gerçekleştirilecek faaliyetlerin kontrol listesi
şeklinde bir referans dökümanın bulunması Girişimciler için çok faydalı olur.
İş Planı eğer sadece bu bakış açısıyla tasarlanırsa ve mümkün olduğunca
ayrıntılı bir faaliyet planı uygulanırsa bu önemli rolü oynayabilir.
1.1.5.Özellikler:
Plan aşağıda belirtilen gereksinimleri karşıladığı sürece yararlı olacaktır:
1. Bilgi kalitesi: dökümanın bilgi ve stili açık, az ama öz, doğru ve doğrulanabilir
olmalıdır
2. Güncel bilgi: Plan güncel bir döküman olmalıdır
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
3. Kapsamlı bilgi: Planın tam olması için iş faaliyetinin tüm alanları plana dahil
edilmelidir
4. Bakış açısı bütünlüğü: girişimcilerin şahsi ürünleri olmalıdır. Bu, okuma ve
kavrama sürecini daha kolay hale getirir. Genellikle, Plan kaybedecek çok az
zamanı olan kişiler tarafından okunacaktır (80 sayfayı geçmemesi tavsiye edilir)
1. GENEL BİLGİ
1.2. İş Planı Örneği
1.2.1. Tarihçe ve referanslar: çeşitli yazarlar
1.2.2. Avrupa İş ve Yenilik Geliştirme Ağında (EBN) İŞ PLANI
1.2.3. Genel İş Planı Örneği: EBN-BIC Castilla ve León
1.2.4. İş Planının Özellikleri
1.2.1. Tarihçe ve Referanslar: Çeşitli Yazarlar
“İş Planı“ kavramının kökeni Amerikan İş literatüründen gelmektedir.
Bu konunun içerik ve yapısı hakkında çeşitli yöntemler vererek söz söyleyen
pek çok yazar vardır. Yine de hepsi bir Plan içersinde iki temel bölümün
varlığından bahsetmişlerdir:
- İş faaliyetinin ayrıntılarının analiz edildiği birinci bölüm.
- İşletme tarafından oluşturulacak kâr veya mal beklentisini ve aynı zamanda
mali ihtiyaçları hesaplama amaçlı Finansal Planın detaylandırıldığı ikinci bölüm.
Bu basit ve temel çerçeve tüm yazarlar tarafından kabul edilmiştir. Her bir
yönünü geliştirip detaylandırmalarına rağmen, İş Planı içersindeki temel
noktaları numaralandırmak gerektiği konusunda hem fikirlerdir.
Üç Kuzey Amerikalı (Bryan: 'Road Map to Credit / Kredi için Yol Haritası', King:
'Developing a Business Plan / Bir İş Planı Geliştirmek', ve Burch:
'Entrepreneurship / Girişimcilik') ve iki İspanyol yazarın (Manuel Ludevid and
Montserrat Ollet: 'Cómo crear su propia empresa / Kendi İşinizi Nasıl
Kurarsınız') İş Planı unsurlarının yapısını gösteren tablolar ekledik.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
KREDİ İÇİN YOL
BİR İŞ PLANI
HARİTASI
GELİŞTİRMEK
GİRİŞİMCİLİK
-Açıklama
-Özet
-Kapsam:
-Ürün veya hizmet
-Piyasa çalışması
-Girişimciler
planı
-Ürün
-İşletme İsmi
-Pazarlama Planı
-Pazar Planı
-Niyet beyanı
-Çalışma Planı
-Yönetim ve
-İşletme:
-Organizasyon
Organizasyon
Tanım
- Finansman
-Mali Plan
Pazar
Rakipler
Konum
Yönetim Kadrosu
Başvurular
Özet
-Mali Bilgi
Fonların kaynağı ve
Kullanımı
Sermaye ve Dengeler
Gelir Durumu
Kara Geçiş Noktası
Nakit Akışı
-Ekler:
KENDİ İŞİNİZİ NASIL KURARSINIZ
-Yeni girişimcinin özgeçmişi: eğitim, uzmanlık ve yönetim
deneyimi.
-Ürünün veya servisin tanımı
-Pazarlama Planı
a. İş Sınırları
b. Pazar Analizi
c. Ticari Politika
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
- Çalışma Planı
a. İşletmenin Konumu
b. Çalışma Planının Tanımı
c. Stok Yönetimi
d. Sabit Sermaya Yatırımları
- OrganizasyonPlanı
- Finansal Plan
- Yasal Durum
- Sonuç
1.2.2. Avrupa İş ve Yenilik Geliştirme Ağında (EBN) İş Planı
Avrupa İş ve Yenilik Geliştirme Merkezleri (EBN-BIC) Avrupa Komisyonu
Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü ile birlikte BICler arasında bilgi ve deneyim
değişimi sağlayan bir ağ olarak tasarlanmıştır. 1984 yılında, ilk BICler kendilerini
Avrupa İş ve Yenilik Geliştirme Ağı (EBN) olarak adlandırılan özel bir ağa dahil
etmişlerdir.
Risk almadan bir iş kurma veya yeni bir faaliyet çalışmasına başlamak imkansız
olmasına rağmen, başarı olasılığının özenli bir İş Planı ile artırılabildiği
kanıtlanmıştır. Yeni işletme veya faaliyetlerin oluşturulmasındaki başarısızlık
oranının ardında yatan iki muhtemel ana sebep Kalite Eksikliği veya İş Planı
yetersizliğidir.
BIC’nin amacı, talepte bulunan girişimcilere İş Planı hazırlığı hakkında etkili
tavsiyelerde bulunarak başarısızlık oranını azaltmaktır.
EBN’nin BIClere sağladığı kaynaklar arasında, aşağıda belirtilen kendi İş Planı
modelini bulabiliriz: KOBİler için İş Planı
KOBİLER İÇİN İŞ PLANI (EBN MODELİ)
PLAN
BÖLÜMLERİ
ÖNEMLİ NOKTA veya DURUMLAR
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
1. Ürün veya
Belirtilen ürün alanında mevcut durum ve teknolojik gelişim
Hizmet
perspektifleri
- Piyasadaki rakip firmanın ürünü ile piyasaya sürülecek
ürünün karşılaştırmalı çalışması
*Somut avantajlar ve dezavantajlar
*Potansiyel müşteri talebinin göz önünde bulundurulması
*Yayılma perspektifi (çokyönlülük, yükselme olasılığı,vs.)
dayanıklılık
- Gerekiyorsa, geçerlilik lisansı ve teknik bilgi kullanım
kontratı ve yasal koruma (patent)
- Çabaların değerlendirilmesi ve ar-ge masrafları sürecin
başında öngörülmüş olmalı
- Maliyet bedeli:
* Maliyet bedelinin tahmini
* Belirtilen etkenlerin maliyet üzerine etkisi: üretilmiş veya
toplanmış (mevcut ise) miktarlar: maliyet bedelini oluşturan
unsurların maliyetinin gelişimi (hammadde ve/veya
birleştirilecek parçalar; taşeronlar, amortisman, finansal
engeller, genel masraflar)
- Daha genel anlamda, konseptin / ürünün bugünkü ve
gelecek uyarlanma derecesi ve ürünün bugünkü ve
gelecekteki rekabet ilişkisi
- Ürünün dikkate alındığı yeni firmanın kırılganlık derecesi
2. Çevre
İşletmenin imkan ve gelişimini etkileyebilecek çevresel
faktörler (yasal düzenlemeler, sektörün kanunlara uyumu,
ayrıcalıklı muamele, vb.)
- Vasıflı eleman bulunabilirliği
- Çevresel faktörlere kırılganlık derecesi
3. Piyasa
- Her bir müşterinin potansiyel talebi ve ihtiyaç bölümlerine
göre global pazarın (coğrafi hedefler göz önünde
bulundurularak) hacim ve değer tanımı
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
- Ürünlerin özelliklerine göre belirlenen fiyat seviyelerinin
oluşturulmasının sağlanması
- Mevcut ya da potansiyel rekabet araştırması:
* ihtiyaçlar ve talebin gelişimi (kalite ve miktar açısından)
* teklifin gelişimi (kalite ve miktar açısından)
* ticari kullanım etkisi ve fiyat seviyeleri (komisyon,
iskonta, ödeme koşulları)
-Piyasa ve rekabet gelişimine göre yeni firma için risk
değerlendirmesi
4. Ürün / Piyasa
- Ürün / pazar eşleşmesinin tanımlanması
5. Hedefler ve
- İşletme felsefesinin tanımı
strateji
- Beş yıl içinde amaçlanan hedeflerin ve bir çok alternatif
üzerinde çalışıldıktan sonra uygulanacak olan politika ve
genel stratejinin oluşturulması
6. Ticarileştirme
- Yeni firmanın ticari politika ve stratejisi
- Fiyat politikası
- Üç yıllık zaman zarfında ulaşılması amaçlanan somut ve
sayısal hedefler:
* Hacim ve değer olarak piyasa kotası
* Her bir müşteri tipi ve mevcut ise her bölge için gelir
tahmini beklentisi
- Strateji ve promosyon/iletişim planı
- Satış teknikleri, satış organizasyonu, öz varlıklar (miktar,
nitelik). Mevcut ise, dağıtım kanalları, bütçeler
- Benimsenen politikalar ve ticari stratejiler ile kullanılabilir
bütçenin ilişkisi, kaynaklar ve rakiplerin öngörülen tepkileri
göz önünde bulundurularak yeni firmanın risk
değerlendirmesi
7. Satın alma
- Satınalma politikası (taşeronlar dahil), satınalma
- Üretim
görevinin organizasyonu (mal kabul ve kalite kontrolü
- Depolama
dahil), bütçe
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
- Nakliye
- Tedarik kaynaklarının varlık veya yokluğu (kırılganlık)
- Mülkler / dükkanlar, donanım, üretim teknikleri, üretim
organizasyonu ve kontrol (verim, iş planlama, randıman,
zaman, performans ve kalite kontrol, vb.) bütçe
- Depolama sistemi ve stok yönetimi; bütçe
- Taşıma hizmet ve teknikleri; bütçe
- Bakım bütçesi (iç bakım hizmeti dahil ya da hariç)
- Ticari hedeflerin gözetildiği üç yıllık maliyet fiyatı tahmini
- Genel olarak, firma için hayati öneme sahip ürüne (veya
ürünün bir parçasına) bağlı risk değerlendirmesi
8. Yönetim
- Ana
departmanlar
- İşletme yasası
- Personel yönetiminin organizasyonu (sürekli eğitim dahil)
; bütçeler
- Yasal yardım; bütçeler
- Sekreterlik ve ana departmanlar; bütçeler
- Sigorta; bütçeler
9. Finans
- Finansal yönetim ve yönetim kontrolü:
- Yönetsel
* Organizasyon ve tahakkuk teknikleri (muhasebe, maliyet
kontrol
muhasebesi ve maliyet bedeli hesapları; hazine yönetimi;
bütçe planlama ve kontrol; IT kullanımı; mali yönetim)
* Bunlar için bütçeler
- Kaynaklar ve finansal performans:
* Üç yıllık finansal performans hedefleri
* Gerekli olan öz kaynaklar ve işletme sermayesi
* Yatırım fonları ve işleyen fonlar (uzun ve kısa vadede)
* Gelir ve giderlerin detaylı analiziyle birlikte üç yıllık
kazanç planı, sıfır kâr noktasının kurulumu, geri ödeme,
finansal oranların kurulumu
* Hazine bütçesi
- Finansal riskler
* Hazine seviyesinde güvenlik açığı endeksi
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
* Finansal performans seviyesinde güvenlik açığı endeksi
10.
- Her bir bölüm için organizasyon / personel şeması
Organizasyon -
- Görevlerin tanımı, sorumluluklar ve yöneticilerin profili
Yapı
- Yetkililer
11. Özet ve
- Başarı anahtarı
genel sonuçlar
- Bu kilit unsurlara bağlı zayıf ve güçlü yanlar
- Genel eylem planı
- Olası planlar
1.2.3. Genel İş Planı Örneği: EBN-BIC Castilla ve León
EBN-BIC CASTILLA ve LEÓN bu temel noktaların sayımını kabul etmekte fakat
yine de, kendi İş Plan Modelini şekillendirerek kendi yapı ve metodolojisini
sunmaktadır.
EBN-BIC CASTILLA ve LEÓN’un önerisi genel model içinde özel planlar haline
gelen aşağıda belirtilen dokuz temel noktada özetlenebilir.
İŞ PLANI (EBN-BIC CASTILLA ve LEÓN)
0. Giriş
1. Pazarlama Planı
2. Faaliyet / Üretim Planı
3. İnsan Kaynakları Planı
4. Yatırım ve Lokasyon Planı
5. Ekonomik-Finansal Plan
6. Yasal Yapı
7. Proje tamamlama takvimi
8. Özet ve değerlendirme
Her bir girişimcilik projesinin farklı olduğu ve içerikte bulunan belirli ihtiyaçlara
cevap vermesi gerekliliğinin akılda tutulması önemlidir. Bu yüzden belirli bir
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
amaca yöneltecek esnek ve özenli bir yöntem tavsiye etmeyi denedik: iş, piyasa
ve firma hakkında derinlemesine bir bilgi ile İş Planını yazmalısınız.
1.2.4. İş Planının Özellikleri
İş Planının her bir bölümünün ve ele alınan her konunun göreceli önemi farklı
projelere göre çeşitlilik gösterecektir ve her konu için tek bir plan modeli
zorunluluğu getirilmesi önerilmez (ürünler için bu kadar sayfa, pazar için bu
kadar, gibi).
Bunun yanısıra, İş Planında ele alınması gereken temel açılarla birlikte, sanayi
ve hizmet iş projeleri arasında farklılığı göz önüne alan bir tablo öneriyoruz.
Yüzden fazla yatırımcının katıldığı girişimcilikte uzman olan üç Avrupa ticaret
okulu (Cranfield, Esade, Esc Lyon) tarafından hazırlanan bir çalışma, iş oluşum
sürecinin her bir önemli unsuru hakkında daha fazla bilgi vermektedir.
İlk aşamada, birçok yatırımcı proje değerlendirmesinde belirli bir yöntemin
olması gerektiğini belirtiyor (İspanya’da %69). Bu yöntem dört ana bölümden
oluşur:
- İş Planı
- Girişimci kişi ile görüşme
- Uzman tavsiyesi
- Girişimci hakkında bilgi araştırması
Ankette
belirtilen
İş
Planının
altı
esas
maddesinde,
yatırımcılara
değerlendirmenin ana unsurunu ve bunun yanısıra değerlendirilmesi en zor
faktörlerin neler olduğunu sorduk. Sonuçlar şöyledir:
EN ÖNEMLİLER
Fransa
İngiltere
İspanya
Girişimci
53%
38%
59%
Kadro
37%
48%
23%
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Ürün
8%
3%
4%
Piyasa
25
8%
10%
Finansal öngörüler
0%
1%
9%
Kriz
0%
1%
0%
Fransa
İngiltere
İspanya
Girişimci
26%
22%
27%
Kadro
25%
21%
4%
Ürün
8%
10%
4%
Piyasa
17%
34%
43%
Finansal öngörüler
9%
4%
12%
Kriz
10%
9%
0%
DEĞERLENDİRİL
MESİ EN ZOR
FAKTÖRLER
Bu iki tablo girişimci ve ekibinin yatırımcıların kararlarında oynadığı rolün
önemini gösteriyor. Ürüne, piyasaya ve finansal tahminlere gösterilen sınırlı ilgi
biraz şaşırtıcıdır.
Yine de, bunlar yatırımcıların değerlendirmeyi çok zor bulduğunu gösteren
faktörlerdir ve bu yüzden bunları İş Planında doğru olarak açıklamak çok
önemlidir.
2. İŞ PLANI İÇERİĞİ
2.0. Giriş: İş Rehberi Nedir?
2.0.1. Firma: Tanımlama
2.0.2. Girişimci
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
2.0.3. Çevre
2.1. Pazarlama Planı
2.1.1. Tanımlama ve iş sınırlaması
2.1.2. Bilgi ve Analiz
2.1.3. Hedefler ve Strateji
2.1.4. Ticari faaliyet planı
2.2. Operasyon/Üretim Planı
2.3. İnsan Kaynakları Planı
2.4. Yatırım ve Yerleşim Planı
2.5. Finansal ve Ekonomik Plan
2.5.0. Giriş
2.5.1. Ekonomik Plan: faaliyet kârı planı
2.5.2. Finansal Plan: Denge. Finansal pozisyon
2.5.3. Ekonomik ve Finansal analiz
2.6. Yasal Yapı
2.7. Proje Takvimi
2.8. İş Özeti ve Değerlendirme
2.
İŞ PLANI İÇERİĞİ
2.0.
Giriş: İş Rehberi Nedir?
2.0.1. Firma: Tanımlama
2.0.2. Girişimci
2.0.3. Çevre
2.0.1. Firma: Tanımlama
İş Planının Kapağı şöyle tasarlanmalıdır; Girişimcinin adı, Firmanın adı, iş için
bir referans.
Birinci sayfada uygun bir grafik ve yatırım miktarı, iş oluşturma, satış beklentisi,
kârlılık beklentisi, sermaye yapısı gibi projenin en önemli bilgilerine özel başvuru
olabilir.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
İş Planının farklı bölümlerinin listelendiği her bir bölüm ve kısmın sayfa
numaraları ile ilişkilendirilmiş bir özet veya indeks de bulunması gereklidir.
Bu sunumun içeriği; tüm ilgili bilgileri içeren ve işin içeriğinin ne olduğu açıklığa
kavuşturan bir veya iki sayfada kısa bir şekilde özetlenmiş olmalıdır.
Bu
bölümün
sonunda,
normalde
kaybedecek
vakti
olmayan
insanlar
okunduğunda projeyi anlamalı ve ilk sayfayı okuduktan sonra okuyanların ne tür
bir iş ile ilgilenmekte olduklarını kesin olarak kavramaları esastır. Döküman
onların dikkatlerini çekmeli, neyin niçin olduğu açık ve basit bir yolla anlatılmış
olmalıdır.
Sunum üç bölüme ayrılmalıdır: Firma, girişimci ve çevre.
2.0.2. Girişimci
Firmanın isim, adres, vergi no, telefon, faks, sermaye payı, ana ortağın adı gibi
kimlik bilgileri belirtmelidir.
Kurucuların girişimcilik geçmişi, firmanın oluşumu ardındaki motivasyonları
(sahip oldukları yenilikçi fikirler, dış deneyimleri taklit etme isteği) ile birlikte
eğitim ve yeterlilikleri (organizasyon becerileri, yenilikçilik, risk alabilirlik ...)'nden
bahsedilmelidir.
Girişimcilerin CV'lerinin ek olarak konmasıda uygundur.
2.0.3. Çevre
Firmanın yakın çevresini, süreci etkileyebilecek ama firmanın değiştiremeyeceği
unsurları belirterek tanıtmak önemlidir.
Bu unsurlar sosyal, ekonomik, teknik ve kurumsal olabilir.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
2. İş Planının İçeriği
2.1. Pazarlama Planı
2.1.1. Tanımlama ve iş sınırlaması
2.1.2. Bilgi ve Analiz
2.1.3. Hedefler ve Strateji
2.1.4. Ticari faaliyet planı
Her alan için belirli planların yazım sürecinde daima planın çift anlamı göz
önüne alınmalıdır: Birincisi, dökümanın kendisi diğeri onun yazım süreci.
Dökümana göre, dört ana bölüme ayrılabilir:
1. Tanımlama ve işin sınırlanması
2. Bilgi ve analiz
3. Hedefler ve strateji
4. Ticari faaliyet planı
Döküman hazırlama sürecine göre Pazarlama Planına başlamadan önce bir
piyasa
araştırması
yapmak
ve
iş
fırsatları
hakkında
düşünmek
ve
değerlendirmek, pek çok soru ve şüpheyi cevaplamak zorunludur.
2.1.1. Tanımlama ve İş Sınırlaması
Ne, niçin, kiminle ve nasıl yapmak niyetinde olduğumuzun ayrıntılı tanımının
yapılması, ana rekabetçi avantajların belirtilmesi... Bir iş yapmanın bir ürün, bir
piyasa ve belirli bir teknolojinin toplamı olduğunu hatırlayın.
Ürüne gelince, piyasada mevcut bütün ürün ve hizmetler, işlevleri, özellikleri ve
müşterilerin kullanım alışkanlıkları belirtilerek, ayrıntılı tanımlanmalıdır.
Piyasaya gelince, hedef müşteri çeşidi ve piyasanın coğrafi sınırlamaları
sayılmalıdır.
2.1.2. Bilgi ve Analiz
Bu bölüm üç farklı parçaya ayrılmıştır:
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
-Birincisi Pazar Araştırmasına ayrılmıştır. Çalışma sektördeki en ilgili bilgiyi
araştırır. Bu bilgi dökümanları ve kaynakçaları incelemenin yanı sıra müşteriler
ve rakiplerle direk ilişki ile de sağlanır.
Sektörü bizzat bilmek önemlidir. Bu direk veya dolaylı olarak katılınan
araştırmalardan daha iyidir. Bu çalışma müşterilemizin ne istediğini, pazarın
durumunun ne olduğunu ve rekabetimizin ne şekilde olacağını derinlemesine
anlamamıza yardım edecektir.
Bu iki temel sebepten dolayı gereklidir:
- Bir iç bakış açısından; böylelikle girişimciler kendilerini ikna edebilirler, çünkü
Pazar Araştırmasının sonuçları strateji ve hedeflerin tutarlılığının firmaya
uyarlanmasını garantiler ve alınması zorunlu olan belirli kararları destekler.
- Bir harici bakış açısından ise, pazar çalışması Planı okuyanı ikna etmeye
yeterli olmalıdır.
Piyasada piyasa araştırmasından bahsedildiğinde, normalde piyasa hacmi,
firmanın paylaşıma katılımı gibi gerçekleri teyid eden bir tekniğe işaret edilir.
Perakende fiyatı veya dağıtım ve tanıtımla ilgili bilgileri de bilmek gereklidir. Bir
piyasa unsurunun niçin bir yönde veya diğer yönde olduğunu bilmekte durumu
tanılayabilir.
Piyasaların teknik araştırmasını yapmak çok zor olabilir ve normalde
uzmanlaşmış dış firmalardan satın alınabilir. Bizim durumumuzda -KOBİlerin-,
ekonomik ve zaman kaynaklarının sınırlılığından dolayı, bu kadar uzun boylu
işlere kalkışmak gerekmez.
Bu yüzden, nasıl bir yol izlenmeli? Ve bir piyasa çalışması nasıl yapılmalı?
Market araştırmasının amacı girişimcileri “sokağa” çıkarmaktır böylece çevreyi
doğrudan analiz edebilir, potansiyel müşterilerle, rakiplerle vs. konuşabilirler ve
firmaları için faydalı bilgiler elde edebilirler.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Bunu yapmanın iki yolu vardır: biri, dış bilgi kaynakları (ticaret odaları,
kaynakçalar, rehberler, yayınlar, kurumlar …); ve diğeri, müşterileri, aracıları,
ticari kurumları ve tedarikçileri hedefleyen yapılandırılmış anketlerdir.
Anketler kısa olmalıdır, iki sayfadan fazla olmamalı, ve kapalı sorular olmalıdır
(seçeneklerden birini seçin veya 1 den 10 a puan verin gibi).
Toparlanan tüm dökümantasyondan (listeler, istatistik, raporlar, anketler vs),
girişimciler ihtiyaçları olan bilgiyi ayıklayacaklar ve sonuçlarla birlikte Pazarlama
Planı dökümanını yapılandıracaklardır.
Genelde, bu bilgi şunlara cevap vermelidir:
- Piyasa tanımı: geçerli talep nedir (pazar büyüklüğü, hacim, uzmanlık ve
belirleyici faktörler) ve beklenen büyüme oranına göre gelecekteki talebin
öngörüsü; açılım mı veya daralma mıdır?; firmanın gelişimini etkileyebilecek
çevre faktörleri hangileridir; mevcut ve gelecekteki piyasaya giriş engelleri
hangileridir, vs...
- Müşteri: özellikle, ürün veya hizmetle karşılanmaya çalışılan ihtiyaçların
hangileri olduğunu, satın alma alışkanlıkları ve satın almayı en çok etkileyen
faktörleri bilmek. İhtiyaçların incelenmesinden ürün veya hizmetimizin nasıl
olması gerektiğini öğrenmeliyiz.
- Rekabet: piyasanın davranışı nasıldır; rakipler kimlerdir; ne çeşit firmalar
(konum, satış hacmi, kârlılık, güçlü ve zayıf noktalar); karşılaştırıldığında, hangi
fiyatlarımız ve hizmetlerimiz, hangi avantajlarımız onlarınkilerden iyidir; yeni
rakiplere nasıl tepki verirler; liderler hangileridir?
- Firmamızı konumlandırmak: Hedef pazarın sınıflandırmasına, müşteri
gruplarına ve satın alma davranışlarına göre hangi pazar segmentinde
rekabetçi olabiliriz.
Başlangıçta karar verebilmek için pazar çalışması planı hazırlamak önerilir, bir
yandan, elde etmek istediğimiz bilgi ve veri nelerdir ve başvuru kaynaklarımız
(dökümanlar veya anketler) hangileridir; ve diğer yandan eğer anketleri
kullanacaksak, hedef grup hangisidir, kaç tanesi (müşteriler, tedarikçiler,
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
aracılar) katılacaktır ve nasıl gerçekleştirilecektir (röportaj, mektup, faks veya
telefon).
- Firmanın kendisi için bir çalışma. Burada, en önemli nokta firmamızın bilinen
amacının özetle analiz edilmesi ve sektörde rekabetin karşılaştırılmasıdır.
- Analiz ve tanı için bir üçüncü bölüm. Önceki iki bilgi fazından sonra, bu bölüm
firmanın ana rekabet avantajlarını ve varsayılan riskleri ortaya koyar. Firma
sektörle (fırsatlar ve tehditlerle) birlikte stratejik olarak (güçlü ve zayıf yönleri)
SWOT analizi olarak bilinen yöntemle analiz edilir.
2.1.3. Hedefler ve Strateji
Bir kere bilgi toplama ve analiz safhası bitmiştir, girişimciler iş stratejisinin
formülasyonunu ortaya koymaya hazırdır. Firmanın nerede konumlanacağını ve
niyetlendikleri hedefin ne olduğu ayrımını ve buna ulaşmak için takip edilmesi
gereken yolun ne olduğunu bilirler.
2.1.4. Ticari Faaliyet Planı
Girişimciler sektörde firmanın nasıl konumlanacağını ve ürün veya hizmetin
kime satılacağını bilirler. Böylece, en önemli kararlar Pazarlama karışımının dört
noktasında ayrıntılandırılmış olacaktır: Ürün, Fiyat, Yer ve İletişim (reklam ve
tanıtım)
Pazarlama Planı hakkında daha ayrıntılı bilgi için BICs CASTILLA Y LEÓN
tarafından hazırlanan Guía Técnica CEEI Emprende-Márketing® dökümanını
kontrol edin. CEEI Emprende-Márketing®'in uygulaması olan bilgisayar
programını da kullanmanız tavsiye edilir.
* Ön Değerlendirme ve kişisel değerlendirme anketi başarmanıza yardımcı
olacaktır. 4. Bölüme bakınız
2. İŞ PLANININ İÇERİĞİ
2.2. Operasyon/Üretim Planı
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Ürün veya verilen hizmetlerin ayrıntılarıyla ilgili tüm teknik ve yönetimsel
konular bu bölümde listelenmiştir. Dökümanın bakış noktasından, üç bölüm
ortaya çıkar:
1. Ürünler ve hizmetler: Ürün ve hizmetlerin teknik özelliklerinin sağlayacakları
avantaj ve en önemli vasıfların açıkça gösterilerek tanımlanması.
2. Süreçler: Mal veya hizmetlerin üretim süreçlerinin planlama ve takvimleme
açısından en önemli durumlarının tanımlanması, özellikle ürün süreçlerinin,
kullanılacak teknolojilerin ve insan kaynaklarının kapasitelerinden bahsedilmesi.
3. Tedarik ve Stok yönetimi: Satın alma ve tamamlanmış ürün ve malların
stoklanması politikasının gerekçelendirilmesi. Tedarik ve stok yönetiminin
(satınalma planı) nasıl yapılacağının ayrıntılı tanımlanması.
Üretim Planının oluşturulması ve hazırlanması sürecine gelince, şu noktaları
cevaplaması ve incelemesi gerekecektir:
-Üretim sürecinin organizasyonu ve tanımı.
-Geçici üretim programı: üretilecek miktarlar, günlük çalışma saatleri, yıllık
çalışma günleri, her bir çalışanın üretim kapasitesi, etkin üretim, üretim çıktısı
ve kullanım derecesi.
-Taşeronların
belirlenmesi:
toplu
üretim
veya
şipariş.
Kalite
kontrol
tanımlamaları.
-Mal ve üretim teknolojileri: üretim sürecinde ekipman ihtiyacı ve özellikleri,
satınalma, kapasite, tahmini fiyat, öngörülen ömür ve yıllık yıpranma.
-Üretimin yasal durumu: kendinize ait veya satın alınmış lisans, teknoloji
transferi.
-Ürünlerin yasal durumu: endüstriyel modeller, faydalı modeller ve patentler.
Sertifikalandırma ve resmi izinler.
-İhtiyaç duyulan bina ve arazi metrekareleri, yer, genişleme kapasitesi, kullanım
kapasitesi, bakım masrafları, kat dağılımı, inşaat ihtiyacı ve bedeli.
-Personel ihtiyacı, üretim yapısı, sorumluluklar, piyasa eğitimi ve bedeli, diğer
kurum ve araştırma merkezleri ile işbirliği.
-Ham madde ihtiyacı. Stok ihtiyacı beklentisi ve maliyeti ve bunların döngüsü.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
-Tedarikçilerin listesi, diğer alternatif tedarikçi kaynakları ve konumları. Kaynak
ve ödeme durumları (indirimler, toptan satış iskontoları vs).
-Üretimin ve/veya ham madde kaynaklarının mevsimsel durumları.
Üretim Planı yazılırken arazi, bina yatırımları ile ilgili konular hesaba katılmalı ve
inşaat ve ekipman Yatırım Planı dökümanında gösterilmelidir. Aynı şekilde,
üretim personeli konusu İnsan Kaynakları Planında gösterilmelidir.
2. İŞ PLANININ İÇERİĞİ
2.3. İnsan Kaynakları Planı: düzenleme, organizasyon, yönetim ve
eğitim
Döküman yazılırken, insan kaynakları (düzenleme, organizasyon ve yönetimi)
ile ilgili bilgi şu yapıyı takip etmelidir:
1. Personel Yapısı
2. Yönetici
3. Yönetim Ekibi
4. Geri kalan personel
5. Uzmanlaşma ve Eğitim
6. Eğitim Planı
7. Dış danışmanlık
Yeni oluşturulacak firmanın başlangıç sürecinin ilk aşamasında, insan
kaynaklarının planlanması ve yönetimi ile ilgili girişimciyi endişelendirmesi
gereken dört ana konu vardır. Yinede, girişimciler halihazırda faaliyette olan
herhangi bir firmanın insan kaynaklarının yönetiminin geniş bir insan kaynakları
stratejik planı (insan kaynakaları seçim politikası, uyumlaştırma ve geliştirmeeğitim politikası, kariyer planları, ücret politikası, planlama ve organizasyon –
pozisyon ve değerlendirmelerin tanımlanması, kontrol politikası vb...) içinde
bütünleştirilmiş olduğunu unutmamalıdırlar.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
KOBİlerin oluşturulmasına destek veren İş ve Yenilik Geliştirme Merkezlerinin
deneyimleri yeni bir firma veya faaliyet başlatacak olanların incelemesi gereken
en endişe verici noktaların şunlar olduğunu gösteriyor:
1. Yeni işe başlamak için zorunlu minimum organizasyon yapısı nedir?
Amaç firmayı her seviyede hayata geçirmek için zorunlu personel sayısını
hesaplamaktır.
Küçük firmalarda, birden fazla rol üstlenilmesi dikkate alınması gereken önemli
bir faktördür: aynı kişi birden fazla görevi üstlenebilir.
Firmanın oluşturulması gereken bölümlerinin her birinde fonksiyon ve
sorumlulukların paylaştırılmasında gerekli görülen farklı pozisyonlar için farklı
çalışanların işe alınması ve bunların arasında iç iletişim kanalları kurulması.
Organizasyon Şeması bir firmanın yönetiminin netleştirilmesine yardım edebilen
bir araçtır. Firmalarda yerine getirilen çeşitli fonksiyonlar onların sorumluları ve
isteniyorsa, bölüm veya fonksiyonda görevli birkaç çalışan ile birlikte belirlenir.
Firma için oluşturulmuş hedef ve startejiler daima bu minimum yapıyı
saptayacaktır.
2. Firmaya katılım profili ne şekilde olacaktır?
Firmaya katılmayı hakedenlerin profilini tanımlamak için iki nokta hesaba
katılmalıdır:
a. Firma. Belirli bir kişinin seçilmesinden önce, firma ve girişimcinin genel
kültürü oluşturulmalıdır. İnsan kaynakları alanında alışkanlıkların bilinmesi de
önemlidir.
b. Pozisyon. Gerekli teknik yeterlilikler ilgili pozisyonlar için kişisel kapasitelerle
birlikte belirlenmiş olmalıdır.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Bu noktaların doğru değerlendirilmesi organizasyon içinde belirli bir pozisyona
alınacak kişinin profilinin tanımlanmasına yardımcı olacaktır.
3. Firmanın insan kaynaklarını bağlayacak bağlantılar ne çeşit olacaktır?
Firmada bir işi yerine getirecek bir kişi ile firma arasında tüm ilişkiler gerekli
değildir ve bahsedilen firma iş ilişkileridir (iş kontratı). Bağların veya ilişkilerin
çeşidi yerine getirilecek işin çeşidi tarafından belirlenecektir. Bir yasal, piyasa
veya mali danışmanlık işi, bir makine kullanımında hergün sekiz saat harcayan
bir çalışanın sürekli işi ile aynı olmayacaktır.
Bu durumda uzmanlaşmamış veya yapılmaya hazır olmayan türdeki faaliyetler
için taşeron kullanımı tavsiye olunur.
İstenen ilişki çeşitlerinin karara bağlanmasında dikkate alınması gereken diğer
belirleyici unsur alternatiflerin gerçek maliyetlerinin analiz edilmesidir.
4. Birkere işletme faaliyette iken, insan kaynakları politikasının hangi noktaları
kontrol altında olacaktır?
İnsan kaynakları planlamada herşey önemlidir. Bununla beraber, küçük ölçekli
firmalar bazı önceliklerin oluşturulmasında etki altında kalırlar.
Deneyimler gösteriyor ki firmalar çoğunlukla küçük ve belirli özellikteki ortaklar
(aile veya arkadaş ilişkisi, ortakların aynı zamanda çalışan olması vs..) arasında
kuruluyor. Bu gibi durumlarda, sorumlular arasında karşılıklı uyum ve yönetici
ortaklar ile çalışanların geri kalanı arasında iletişim ve bilginin belirli
seviyelerinin korunması önemlidir. Bu firmanın hayatiyetinin oluşturulmasını ve
dinamizmini koruyacaktır.
Bir firmanın dinamizmini geliştirmeye yardım edecek diğer faktörler halihazırdaki
beceriler ve eğitim yoluyla insan kaynaklarının geliştirilmesidir.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
İnsan faktörü, post-kapitalist toplumumuzda, değişmez tek kaynak olmuştur ve
aynı
zamanda geri kalan verimli kaynaklarla
değiştirilebilir.
Ekonomik
sistemlerin rekabet edebilirliği temelde bilgi işçilerinin verimliliğine bağlıdır.
Bununla birlikte, bilgi verimlilik faktörü tabanlı, yeniliğe ve yeni teknolojilere açık
KOBİler girişimcilik başarısını hedeflemiştir. Bu durumla karşılaşıldığında,
KOBİler kendi firmalarının insan kaynaklarının geliştirilmesi ve bilginin
yaygınlaştırılmasında olumlu ölçüleri açıkça belirtilmelidir.
2. İŞ PLANININ İÇERİĞİ
2.4. Yatırım Planı ve Yer
Bir firmada yatırım kararı belirli bir üretim prosesinin gerçekleştirilmesi için
gerekli kaynağın nasıl temin edileceğini açıklayacaktır. Bu kaynaklar hem insan
kaynakları hemde sürecin yerine getirilmesi için gerekli materyaller gibi sabit
aktifler olabilir.
Bir yatırım planından bahsettiğimiz zaman, özellikle bir firmanın parçalarından
biri olan küresel yatırım bölümünde (genelde) Sabit Kaynaklar olarak
isimlendirdiğimiz finansal-muhasebe açısından görülen alanı kastederiz. Bu
firmanın tipik uzun vadeli yatırımıdır ve üretim sürecine katkısı amortisman adı
altında gelir durumuna eklenecektir.
Sabit Kaynakların yatırımında alınacak ilk karar firmanın coğrafi konumu
olacaktır. Bu çoğu durumda firmanın finansal kapasitesi için hayati olacak
dikkate alınması gereken ve gelecekte girişimcilik projesinin tüm gelişim
durumunu etkileyecek stratejik bir karardır.
Çoğu durumda, faaliyetin ve üretilecek ürün veya yerine getirilecek hizmetin
çeşidine bağlı olarak, girişimciler yeni firmalarının yer seçiminde zorluklarla yüz
yüze kalmayacaktır.
Diğer gerekçeler, bir ürünün teknik özellikleri, hizmetin doğası, ihtiyaç duyulan
teknoloji ve pek çok diğer sebepler yer seçiminde firmanın geleceği için önemli
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
bir problemdir. Bazen, firmanın yerinin seçimi Yönetim kararlarından (kamu
teşvikleri, altyapı) biridir.
Yer faktörlerinin arasında şunlar daima dikkate alınmalıdır:
- Hedef piyasaya yakın olup olmadığı.
- Ham madde kaynaklarına uzaklığı.
- Taşıma maliyetine uzaklığın etkisi ve ürün veya hizmetin tavsiye edilen nihai
maliyeti.
- Bölgedeki kalifiye işgücünün arzı.
- Potansiyel yerel pazarın büyüme beklentisi.
- Tüm piyasaya (ulusal veya uluslararası) kolaylıkla erişim için yakın iletişim
yollarının mevcudiyeti.
- Bölgedeki enerji, telefon ve su gibi hizmetlere erişim imkanı.
- Gerektiğinde belirli görevlerin çevredeki yardımcı firmalara yaptırılması imkanı.
- Gelecekte tesislerin kapasitesinin arttırılması amacıyla fiziki ve yasal durumlar.
Firmanın yeri bir kez seçildiğinde, faaliyetlerin gelişiminin ardından gereken
sabit varlıkların özellikleri ve doğasının oluşturulması önemlidir. Sabit varlıkların
yatırımına ilişkin karar iki yaklaşım içerir:
- En uygun ekipman veya teknik yaklaşımın seçilmesi.
Firma normalde sadece bir yatırım alternatifi ile karşı karşı kalmaz, farklı
özelliklerde birkaç tane olur. Seçim problemi genellikle teknik özelliklerin, satın
alma maliyetinin, kullanım ömrünün vs bir analizini içerir.
- Bahsedilen yatırımların veya finansal yaklaşımın planlanması.
Mali yılın amortisman payı ekipmanın kullanım ömrünü belirler ve bu sebeple,
bahsedilen yıpranma yüzünden ekipmanın yenilenmesi için imkan veren yedek
akçe bunun yapılmasına olanak sağlar. Finansman, görülebileceği gibi yatırım
bahsinin diğer konusudur, ekipmanın ömrünün taksitlendirilmesine de uyumlu
olmalıdır.
'Kullanım veya teknik ömür' ile 'ekonomik ömür' arasındaki farkı gözetmekte
faydalı olacaktır.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Birincisi ekipmanın fonksiyonunu normal olarak yerine getirebileceği zamanın
öngörüsüdür. Aşılması daha yüksek bakım ve onarım masrafı anlamına gelir.
Bir
yatırımın
ekonomik
ömrü
yatırılan
kaynağın
sermaye
değerinin
maksimizasyonudur. Birinci konsept teknik doğaya sahiptir. İkinci konsept
ekonomik doğaya.
Bu bölümde verilecek bir diğer karar yeni, az kullanılmış veya kullanılmış
demirbaşların satın alınması kararı olacaktır. Bir karar vermek için, şu üç faktör
dikkate alınmalıdır: Demirbaşların satınalınması için fiyat, kullanım durumu ve
devlet sübvansiyonu imkanı (çoğunlukla kamu ödenekleri, sadece yeni
demirbaş alımını subvanse eder).
Aynı sezi ile, varlığın belirli konseptini satınalmak mı en iyisidir, kiralamak mı
sorusu ortaya atılmalıdır.
Bu son kararlar mali tabiatın gözönüne alınacağı özel ekonomik-mali yapıya
sahiptir. Bir yanda, ortaya çıkan seçeneklerin maliyeti değerlendirilmektedir.
Bazı durumlarda, her seçenek gelir durumumuzda açık öneme sahip, kullanılan
seçeneğe bağlı farklı maliyetler anlamına getirir.
Mali açıdan bakıldığında, bu seçeneklerin herbiri yol açabildikleri nakit akışını
değerlendirmek için önemlidir. Hepsinden önce, mevcut mali kaynaklara göre
yapılabilecektir.
Demirbaş yatırımı ile varlıkların toplamı arasındaki ilişki üzerinde çalışmak için
uygundur.
Yeni başlayan firmalarda bu ilişki genellikle çok yüksektir ve firmanın günlük
faaliyetleri için işletme sermayesi finansmanı için yeterli fon olmadığından
bırakılabilir.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Son olarak, ne zaman mallara veya sadece onların kullanım haklarına sahip
olmalıyız sorusunun kararının da stratejik bir bileşen olduğunu unutamayız.
Avantajlar ve bu kararların herbirine işaret eden olumsuzluklar, bahsi geçmiş
olan diğer etkenlerle birlikte, girişimci projenin gelecekteki gelişim durumu
üzerinde nihai bir karara yol açacaktır.
Firmanın demirbaşlarının yapısı, yeni veya kullanılmış olmasına bakılmaksızın
şöyledir:
1. Maddi Demirbaşlar
- Arazi
- Binalar ve tesisler:
- Planlama çalışmaları, proje mühendisliği ve seçenek yönetimi.
- İletim ve kaynak bağlantısı.
- Kentleşme ve dış işler.
- Ofisler ve laboratuarlar.
- Sosyal hizmetler ve personel için sıhhi malzemeler.
- Hammadde stokları.
- Üretim binaları.
- Endüstriyel hizmet binaları.
- Tamamlanmış ürünlerin depolanması.
- Diğer yapılar.
- Tesisler:
- Genel ve özel elektrik tesisleri (yüksek gerilim hatları, trafo merkezleri,
vs).
-
HVAC
(ısıtma,
havalandırma
ve
iklimlendirme)
tesisleri,
LPG
jenaratörleri, vs.
- Genel ve özel su tesisleri (su depolama, arıtma, vs., binalarda zaten
bulunan sıhhi tesisatı dikkate almadan).
- Güvenlik ve hijyen tesisleri.
- Ölçme ve kontrol sistemleri.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
- Diğer iç tesisler.
- Makine ve araçlar.
- Üretim makineleri.
- Araç ve ekipmanlar.
- İç taşıma hizmetleri.
- Mobilya ve ekipmanları.
- IT cihazları ve bilgi işleme sistemleri.
- Taşıma unsurları.
- Diğer somut demirbaşlar.
2. Maddi olmayan sabit varlıklar
- Araştırma ve geliştirme
- İdari imtiyazlar
- Patent hakları
- İtibar
- IT Uygulamaları
- Diğer soyut demirbaşlar
3. Ertelenen harcamalar
- İlk kuruluş
- Ayarlama giderleri
- Diğer ertelenen masraflar
Bu üç bölüm şu yolla açıklanabilir;
Maddi demirbaşlar: yeni firma tarafından yapılacak ve maddi personel varlıkları
ve satılamayacak veya taşınamayacak emlak yatırımları.
Bir yıl sürecek ve yıpranma veya üretim sürecine katkısı yıllık amortisman
yoluyla olacaktır (arazi hariç).
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Maddi olmayan sabit varlıklar: yatırımlar veya yeni firmanın ihtiyacı olan ve
ekonomik değere sahip olabilen sabit tabiatlı soyut mallar. Normalde amorti
edilemezler çünkü etkin bir yıpranmaya maruz kalmazlar.
Ertelenen harcamalar: bu masraflar faaliyetin başlangıcında yapılır ve temel
olarak kuruluş ve başlangıç masraflarıdır. Bunlar uzun vade harcamaları olarak
göz önüne alınır ve bu sebeple her yıl amortismana tabidirler. Bunlar firmanın
yasal kuruluşu ile ilgili avukat, noter, kayıt, vs masraflarıdır. İlk kuruluş
masrafları firmanın faaliyete geçebilmesi için zorunlu oluşurlar.
Herhangi bir alım yapılıyorsa daha güvenilir bilgi vermek amacıyla, proforma
fatura ve yapılacak yatırımların her biri için ekonomik bütçe doğrulama
tahminleri eklemek uygun olacaktır. Bu bölümde, bir Amortisman Grafiği ile
firmanın zorunlu tüm maddi ve maddi olmayan sabit varlıkları detaylı olarak
açıklanacaktır. Bunda, unsurların kullanım ömürleri, tahmini artık değerleri,
varlığın yıpranmaya başlayacağı tarih ve her bir unsurun yıllık amortisman payı
ile birlikte gösterilecektir.
Amortisman kavramı başlangıçta anlaşılması çok zor gelebilen bir terimdir, bu
sebeple küçük bir açıklama gerekiyor.
Amortisman
ister
maddi
ister
maddi
olmayan
sabit
varlıkların
farklı
kavramlarının kullanımı kaynaklı giderlerdir. Bu gider bir varlığın kullanım
ömrüne göre belirlenmektedir.
Bu sebeple, kişisel bir bilgisayarın kullanım ömrü tahmini beş yıl ise, yıllık
amortisman masrafı yatırımın fiyatının beşe bölünmesi ile hesaplanacaktır.
Bahsedilen grafikte, girişimciler varlık, kıymet veya satınalma masrafı, kullanım
ömrü ve yıllık amortisman kavramını kavrayacaktır.
Yatırım planı oluşturulduğunda zaman faktörünü de hesaba katmak önemlidir.
Yatırımınların geliştirilmesi iki öneme sahiptir:
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
- Belirli aşamalarda gelişimi sağlamak için ona yönelik fonların doğru ve
koordineli kullanımını kolaylaştıracaktır. Bu olası mali yüklerin azami azalması
sonucunu getirecektir.
- Planın doğru bir şekilde geliştirilmesi İş planının önceden belirlenmiş
hedeflerini amaçlayacak belirgin avantajlarla safhalarının tamamlanmasına
yardımcı olacaktır.
Mevcut ihtiyaçlar ve maliyetleri değerlendirilirken ılımlı kriterlerin takip edilmesi
önerilir. Sabit varlıklara yatırım normalde daha çok mali kaynak gerektirecek
birşeydir. Toplam yatırım hacmini ve bu yatırımın niteliğini hatalı veya eksik
değerlendirmek daha sonra başlangıçta planlanmamış projenin gelişimini
tehlikeye atabilecek eksik mali kaynaklara sebep olacaktır.
Benzer şekilde, baştan sona yatırım planının tüm farklı gelişim safhalarını
içeren bir takvim eklemek uygundur:
Bu örnek firmanın oluşturulmasında geliştirilecek diğer benzeri noktalara
eklenebilir.
2. İŞ PLANI İÇERİĞİ
2.5. Ekonomik-Finansal Plan.
2.5.0. Giriş.
2.5.1. Ekonomik Plan: İşletme kârı beklentisi.
2.5.2. Finansal Plan: Bilanço. Finansal pozisyon.
2.5.3. Ekonomik ve Finansal analiz.
2.5.0. Giriş.
İş Planının farklı bölümleri girişimcilik projesinin herbir farklı alanının temel
özelliklerini tanımlamışdır. Bununla birlikte, bir iş sadece birbirinden ayrılmış
perspektiflerden gerçekleştirilemez ve esas olarak tamamıyla bir bütün olarak
ele alınmalıdır. Böylece, tüm çalışma dökümanları bütün bu alanların ve
projenin
küresel
uygulanabilirliğinin
değerlendirilerek toplanmalıdır.
etkilerinin
katılması
sonucu
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Bu yüzden, Ekonomik-Finansal Plan bir çift amaca sahip olabilir:
- Projenin uygunluğunun değerlendirilmesi. Bu döküman planın geri kalan mali
koşulları (pazarlama, insan kaynakları, yatırım, üretim, vs) bölümünde zaten
yazılmış
olan
kısmı
tarafından
tasarlanmış
beklentileri
toplayacak
ve
hazırlayacak, öngörülerine güvenen dökümanlar projenin küresel uygunluğunda
bahsedilen sonuçlara ulaşılmasında yardımcı olacaklardır.
- Proje için gelişim rehberi sunmak bir yandan mali ihtiyaçların oluşturulmasına
ve bir fon teorisi oluşturma kapasitesi geliştirilmesine diğer yandan gelecekte
alınacak gerçek pozisyon sapmasının ayarlanmasına yardımcı olacaktır. Bu
sapmalar yapılabilecek muhtemel değerlendirme ve/veya planlama hatalarını
gösterecektir.
İş Planının bu parçası şu bölümlere göre ayarlanacaktır:
- Ekonomik Plan. Faaliyet kârı
- Finansal Plan. Bilanço – Hazır aktifler planı
- Ekonomik – finansal analiz
Amaç ekonomik-finansal plan için uygun bir gelişim modeli oluşturmaktır.
Mevcut mevzuatta kullanılan resmi yapıyı kullanmaya karar verdik. Bu okuyana
yardımcı
olacak
ve
sonradan
bahsedilen
planın
proje
hesaplarıyla
karşılaştırılmasını da kolaylaştıracaktır.
Bu analiz için bir beş yıllık çerçeve kuruldu, çünkü daha kısa bir periyot çok dar
bir vizyon sağlar ve dört veya beş yıldan daha uzun bir periyot ise güvenilir
veriler veremez.
Ekonomik-finansal planda toplanan dökümanlar yoluyla, girişimciler projenin
uygulanabilirliğini oluşturacak kârlılık, nakit akışı ve ödeme gücü gibi temel
görünümü üzerinden sonuçları çıkarabilecektir.
Ekonomik-finansal planın gelişimi için bir takım temel prensipler izlenmelidir:
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
- Yürürlükteki mevzuat tarafından kullanılan finansal tabloların oluşturulması
için temel ilkelere uyun.
- Tehlikeli kararlara yol açabilecek herhangi bir iyimser tahminden kaçınarak,
tüm tahminlerde tutucu (ve hatta kötümser) ölçütleri kullanın.
- Gerçek bir durumda ortaya çıkabilecek farklı koşullara göre farklı senaryolarda
sonuçlar elde etmek için bu tahminleri kullanın.
2.5.1. Ekonomik Plan: faaliyet kârı beklentisi
Finansal döküman projenin ekonomik kârını önümüze serecek Ekonomik
Plandır. Bu dökümanın amacı gelir durumu için bir öngörü tanımlamaktır. Bu
durum projenin ekonomik pozisyonunu oluşturan, beklenen gelir ve giderler
arasındaki fark olarak projenin kâr veya zarar olasılığını gösterecektir.
Ticari plan her bir ürün için projenin satış hacmini tanımlayacaktır. Firma için bir
hedef olarak oluşturulan bu öngörü gelir tablosunun gelir bölümüne şekil
verecektir.
Giderler bölümüne, ticari planda zaten ayarlanmış ve anlaşmaya varılmış
satışlarla doğrudan ilişkili alımlar, malzeme ve personel giderleri (İnsan
Kaynakları Planında gösterilen), dış hizmetlerle birlikte eklenecektir.
Sabit varlıkların amortisman tahmini her malın kullanım ömrünü belirleyen
yapısına ve doğasına göre değişecektir. Yatırımların mahiyeti ile ilgili tüm bilgiler
zaten yatırım planında açıklanmıştı.
Sonuçta finansal giderlerden önce firmanın ürettiği kaynak ve projenin kaynak
ihtiyacını ortaya koyacak yatırım hacmi oluşturulur. Dış kaynaklar yoluyla elde
edilen gerekli finansman bölümü projenin finansal maliyetini belirleyecek ve
faaliyet kârının finansal masraflarını oluşturacaktır.
2.5.2. Finansal Plan: Bilanço. Finansal pozisyon
Yerine getirilecek sonraki görev gelişimi için farklı gereksinimlerle ilgili olarak
projenin ihtiyacı olan finansal yapının kurulması olacaktır.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Bu ihtiyaçlar projenin Yatırım Planıyla oluşturulacak, iki farklı maddeden
oluşacaktır:
- Sabit varlıklar Yatırım Planı: İş planının Yatırım Planı bölümünde tanımlandığı
gibi bir yılını aşmış firmada binalar, makineler, tesisler, mobilya vs gibi unsur
veya varlıklar tarafından şekillendirilmiştir. Yine aynı şekilde patentler,
yönetimsel imtiyazlar ve diğer somut varlıklar da sabit varlıklardır.
Kesin masraflar bile eğer firmanın yapısında bir zaman diliminde kalıcılık özelliği
verilmişse sabit varlıklar olarak dikkate alınabilir. Bunlara vadeli masraflar denir
ve bunlar ön kuruluş masrafları, üretim kapasitesinin başlatılması veya mali yılın
ekonomik unsurlarını oluşturmayan diğer masraflar gibi firmanın kuruluşu
aşamasında yapılırlar.
- İşletme sermayesi yatırım planı: firmanın işletme çevrimi ile ilgili yatırımına
işletme sermayesi denir. Bu terim projenin ihtiyaç duyduğu üretim sürecinin
gereksinimlerini karşılayacak kalıcı finansal kaynakların hacmini oluşturur.
Mali yatırımın üretim sürecinde tekrar paraya dönmesi için geçen süre ortalama
vade süresi olarak adlandırılır ve diğer etkenlerle birlikte, işletme sermayesinde
fon ihtiyacının hacmini belirler.
Birkere bu yatırım hacmi ayarlandığında, girişimciler önceki küresel yatırımın
gerektirdiği fonun finansal kaynaklarının veya finansal planın yapısını
kurmalıdır.
Ekonomik-finansal planda iki ana fonlama kaynağı tanımlanmıştır:
- Öz kaynaklar: Bu bir yandan, ortakların sermayedeki katkısının oluşturduğu
fon parçası diğer yandan birkaç mali yılın sonucu firmada rezerv olarak kalacak;
ve son olarak, projenin aldığı girişimcilik projesinin yatırımını finanse eden olası
kamu veya geri dönüştürülebilir olmayan fonlar.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
- Dış kaynaklar: Belirlenmiş bir vade sonunda dönmek zorunda olan masraflı
veya masrafsız finansal fonlar tarafından biçimlendirilen fon bölümleri. Bu
fonların maliyeti projenin küresel finansal maliyetini şekillendirecektir.
Yatırım ve fonlama arasındaki dengeyi oluşturan bu döküman bilançodur.
Bu dökümanda firmanın belirli bir zaman dilimi içindeki finansal durumu
incelenir ve projenin hazırlanışında kullanılan varsayıma göre finansal dengeyi
gösterir. Elde edilen denge başlangıç varsayımında herhengi bir değişikliğe
ihtiyaç olup olmadığını gösterecektir.
2.5.3. Ekonomik ve finansal analiz
Bu
bölümün
amacı
öngörülen
finansal
durumların
planlanması
ve
şekillendirilmesinde önemli bir görevin titizlikle yapılmasıdır: içerik ve oranların
elde edilmesi. Bu ekonomik uygulanabilirlik ve finansal denge hakkındaki
sonuçların oluşturulmasına yardım etmelidir.
Elde edilen dökümanın analizi şu üç temel analiz unsurunu barındıracaktır:
kârlılık, likidite ve ödeme gücü.
Ekonomik Analiz olarak isimlendirilen ilk bölüm gelir durumu dikkate alınarak
sonuçlar üzerinde çalışır. Finansal Analiz olarak isimlendirilen ikinci bölüm
bilanço ve daha önce tanımlanmış olan finansal yapı üzerinde çalışır.
Gelir tablosu veya ekonomik analiz incelenmesinin amacı, bir projeyle ilgili
ekonomik faaliyetin özelliklerinin incelenmesidir, şöyle ki:
- Projenin tüm boyutlarıyla ve birkaç mali yıl boyunca değerlendirildiği kârlılığı.
- Gelir tablosunun çeşitli boyutlarının (satış, personel giderleri, amortisman, vs)
değerlendirilmesi.
- Kârlılık sınırı ile birlikte, giderlerinin (sabit masraflar / değişken masraflar)
ayarlanmasına göre firmanın ekonomik yapısı.
- Firmanın yürüttüğü farklı faaliyetler sonucu ortaya çıkan verimliliğin
incelenmesi.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Gelir tablosu yoluyla kârlılık analiz edilirse, nakit ve ödeme gücünün analizi
Bilanço tablosu ile ortaya konacaktır. Bu iki unsur yapı ve firmanın hak ve
görevlerinin kompozisyonun zaman içindeki ilişkilerini inceler.
- Likidite kısa vadede mal kapasitesinin paraya dönüşümünü analiz eder. Farklı
bir bakış açısıyla, kısa vadede firmanın yükümlülüklerini karşılayabilme becerisi
olarak tanımlayabiliriz. Bununla birlikte işletme sermayesini oluşturan farklı
kalemler arasındaki ilişkiyi inceler.
- Ödeme gücü ise tam aksine firmanın uzun vadede yükümlülüklerini karşılama
kabiliyetini inceler. Bunu uzun vadeli likidite olarak tanımlayabiliriz. Aynı şekilde,
likidite kısa vadeli ödeme gücü olarak tanımlanabilir.
Son olarak, bir firmada bu unsurların (likidite ve ödeme gücü) incelenmesinin bir
firma veya girişimcilik projesinin finansal risk oluşumunu denemek amacıyla
gösterilmesi faydalı olacaktır. Likidite kısa vadeli finansal risk için bunu
yaparken, ödeme gücü uzun vadeli finansal riski gösterir.
2. İŞ PLANI İÇERİĞİ
2.6. Yasal Yapı
Bu bölüm firma ve ortakların kurulum aşamasında yönetimsel işlemler ve
firmanın çevre ile ilişkilerini etkileyecek -yönetim ve tüzel kişilikler, müşteriler,
tedarikçiler, çalışanlar- pek çok yasal yön ile birlikte yasal yapı seçeneklerini
içerir.
İçerik parçası uygulamalı olduğundan firmanın kuruluşu için gerekli olabilecek
resmi dökümanların tamamının İş Planına ek olarak konulması ilginç olabilir.
Firmanın kurulumu aşamasında Yönetimsel ve Yasal prosedürler için bölüm
4.3'e göz atın.
2. İŞ PLANI İÇERİĞİ
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
2.7. Proje Gerçekleştirme Takvimi
Bir firma projenin yürütülmesi aşamasında bina ve tesislerin kurulumu ve
gelecekte ne şekilde yürütüleceği ile ilgili önemli bir yatırıma ihtiyaç duyar.
Böylelikle, aşamaların bir programı yazılabilir.
Tüm firmalar başlangıç için aşamaların veya kilometre taşlarının gösterilmesine
gereksinim duyacaklardır: sipariş, ekipman ve tesislerin yapımı veya alınması,
personel alımı, faaliyetlerin başlaması...
2. İŞ PLANI İÇERİĞİ
2.8. Özet ve İş Değerlendirmesi
Projenin en önemli özellikleri burada vurgulanacaktır: faaliyet, yer, ticari bilgi,
yatırım rakamları, istihdam, kârlılık, toplumsal fayda. Projenin gücü, avantajları
ve fırsatları, zaaf, tehlike ve risklerinin minimize edilmesi ile birlikte
vurgulanacaktır.
Daha ayrıntılı olarak, bölgenin iç dinamiklerinin gelişimi için şu unsurlar
değerlendirilecektir:
- Direk istihdam oluşturulması ve yatırım seviyesinin planlanması
- Yenilikçi teknoloji
- Firmanın kurulumu ile eklenecek değer
- Üretim sürecinde kullanılan yerel doğal kaynaklar
- Bölge için dinamik yapı (dolaylı istihdam ve yeni yatırımlar).
İş Planına bir gösterge tahmin grafiği eklenmesi tavsiye edilir. Bu dökümanın,
göstergelerle sınırlı bir listenin rakamlarının toplamından çıkarılarak faaliyetlerin
özetlenmesi ve firmanın durumu ve verilerin nasıl elde edileceğinin ve
bunlardan firmada kimin sorumlu olacağının belirlenmesi ve İş Planına (bir ek
olarak) konması çok kolaydır.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Bu gösterge liste bir beklenti olarak oluşturulmalı ve firmanın piyasadaki
ilerleyişi düzenli olarak güncellenmelidir. Bununla birlikte, gösterge grafiği
finansal bilgilerle sınırlandırılmamalıdır. Ticari göstergeler (kişilerin sayısı, teklif
ve önerilerin miktarı, siparişlerin miktarı, satışlar, ödemeler, vs), üretim
göstergeleri (üretim hacmi, birim fiyat, kalite, vs) ve yönetim göstergeleri de
(ödeme taksitleri, ödeme gecikmeleri, vs) eklenmelidir.
Bu araç firmanın pozitif veya negatif gelişimini göstermesi bakımından yönetim
kontrolü için faydalı olacaktır.
3. İŞ PLANININ ŞEKLİ
3.1. Yazım
3.2. Sunum
İş Planı farklı gruplar (yatırımcılar, finans kurumları, müşteriler, ...) açısından
girişimcinin ve projenin kredibilitesini destekleyen bir döküman olduğundan,
içerik olarak nasıl sunulacağı başlı başına önemlidir. İş Planı okunaklı olmalı ve
bununla birlikte okuyanın dikkatini çekmelidir. İş Planının girişimci ile okuyanı
birbirine bağladığını unutmamalıyız. Bu yüzden girişimci içerik ve biçime önem
vermelidir. Yanlış veya doğruluğu kontrol edilemeyen bilgiler vermekten
kaçınılmalı, yazım ve şekle büyük önem verilmelidir. İş Planının sunumu için
kesin bir model yoktur. Bununla birlikte bir takım kurallar tavsiye edilir.
3.1. Yazım
İlk kural farklı kişiler tarafından yazılan dosyaların “kolajlanmış” hali gibi görünen
bir döküman oluşturmaktan kaçınılmalıdır.
Önceden tasarlanmış bir stil kullanılmasını öneririz:
- aynı yazı karakterlerini kullanınız
- küçük harf kullanınız
- Başlıklar, alt başlıklar, bölümler ve metin için farklı harf boyutları kullanınız
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
- metni hizalayınız
- girintiler kullanın
- vs.
Sonra, İş Planı yazımında tavsiye edilen resmi pratik kurallar serisi hazırladık:
- Güzel stil
- İletişimsel yapı
- Bilgilerde dürüstlük
- Fiil çekimlerinde üçüncü kişi kullanımı
- İçeriği, ayrıntılı ve yapılandırılmış sunum şeklinde, uzun metinlerden
kaçınılmış ve iyi anlaşılamak için gereken paragraflar oluşturulmuş, anlaşılır ve
bütünlük içinde tutulmuş
- Tekrarlardan kaçınılmış
- Mümkün olduğu kadar yabancı kelime kullanımından kaçınılmış
- Kelime tasarrufunu -özlülüğü- prensip edinilmiş: proje için gereken herşey
yazılmış, ama fazlasını değil
- Neyin pozitif olduğu ve mümkün olduğu kadar kaçınılması gereken negatifler
vurgulanmış. Ama projeye aşırı değer biçilmemiş ve okuyucudan özür
dilenmemiş
- Benzetmeler ve karşılaştırmalar kullanılmış
- İmlaya özel dikkat gösterilmiş ve metin gözden geçirilmiş
3.2. Sunum
Dökümanın fiziki görünümü ile ilgili olarak, şu sunum kurallarını vurgulamak
önemlidir:
İki cilt veya iki parça olması tavsiye edilir. Biri temel bilgileri diğeri ekleri içeren.
Belgenin ana bölümü nispeten 40 – 60 sayfadan kısa olmalıdır.
Eklerin bulunduğu ikinci bölüm projenin uygunluğu için bilinmesi gereken temel
bilgilerin dışındakileri içermelidir, ama bu ilk bölümün içeriğini desteklemek için
delil olarak kullanılır. Örneğin, tedarikçilerin listesi, müşteriler, yöneticilerin
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Cvleri, kurumsal kiralama, bilgi kaynaklarının istatistikleri, piyasa araştırmaları
ve tabloları, vs...
İş planı özel olmalı ve kurumsal bir imaj vermelidir. Bunun için, firmanın amblem
veya logosu olan özel bir kağıt ile çekici ve farklı yazı karakteri kullanılabilir.
Döküman yazılırken daima yenilik ve yaratıcılık sınırları aranmalıdır.
Okuyana yardım edecek ve çekici gelecek her şeyi ekleyin: diagramlar,
grafikler, fotoğraflar, tablolar, çizimler,...
Kağıdın ve baskının kalitesine önem verin.
Açıklık ve okuyucuların notları ve açıklamaları için, sayfanın etrafında yeterli
boşluk bırakın.
Altı çizili yazıdan kaçınmak, başlıkların boyutu, kalın yazı tipi kullanımı gibi
tipografik kuralları uygulayın.
Bölümlere ayırarak uyumlu bir düzen amaçlayın. Sayfaları numaralandırın, ve
okuyucunun kolayca bulmasına yardım edecek bölüm ve sayfa referanslarını
içerik tablosunda verin.
4. BİLGİ
4.1. Ön değerlendirme
4.2. CEEI Emprende®-Evaluación Hazırlık Programı
4.3. Firmanın kurulması aşamasındaki idari ve yasal işlemler
4.3.1. Yasal Durum
4.3.2. İdari İşlemler
4.3.3. Girişimcinin muhasebe, mali ve piyasa sorumlulukları
4.1. Ön Değerlendirme
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
EBN-BIC, firmaların girişimcileriyle İş Planlarının yazımındaki tecrübesi
sebebiyle, İş Planı yapmaya ve düzenlemeye başlamadan önce dört noktayı
kavramanızı önerir:
Birincisi: Girişimci İş Planının ne olduğunu, biçimini, içeriğini ve niçin bu kadar
kullanışlı olduğunu mükemmel şekilde bilmelidir.
İkincisi: Girişimci İş Planı yazım görevini üstlenmelidir, veya en azından yazımı
koordine ve organize eden kişi olmalıdır.
Üçüncüsü: Faaliyete başlamak için gereken tüm temel idari süreç bilinmelidir.
Dördüncüsü: Firma, piyasa, rakipler, müşteriler ve çevre hakkındaki bilgi
mümkün olduğu kadar kapsamlı olmalıdır.
Bunlar EBN-BIC CASTILLA ve LEÓN'un vurguladığı noktalardır. Girişimcileri
gayret sarfetmeye, firmalarının ilk soyut varlıkları olacak bilgiyi araştırmak için
zaman ve kaynak harcamaya teşvik ederiz.
Rekabetçi olmak isteyen herhangi bir firma için, piyasa ekonomisinde bilgiye
sahip olmanın hayati olduğunu hatırlamak önemlidir.
Bu
nedenle,
proje
fikrini
hayal
ederken,
bir
bütün
olarak
projenin
değerlendirmesini yapmak için, İş Planının geleceği için faydalı bilginin kaydını
gerçekleştirmek amacıyla, planın yazımından önceki bu aşama önemlidir.
Eldeki bilgiler firmanın iç bilgisi ve sektöre ait dış bilgi olabilir.
Tüm iş oluşturma rehberlerinde, girişimcinin kişisel kapasitesi, firma, ürün veya
hizmetler, ticari kapasite ve üretim süreci ile ilgili farklı soru modelleri bulunabilir.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Kısaca, faaliyete başlamadan önce gelecekte işin iyi mi kötü mü olacağını,
çekici olup olmadığını, yenilikçi veya orijinal olup olmadığını gösterecek anahtar
unsurlar analiz edilmelidir.
BIC CASTILLA ve LEÓN proje girişimcilerini kapsayan ve BIC'den görevli
danışmanların gözden geçirdiği bir Ön Değerlendirme modeli öneriyor.
Bu model mevcut bilgi yoluyla fikrin sistemli değerlendirme ve yansımasına
bağlı
olarak
projenin
uygulanabilirliğinin
değerlendirilmesi
amacıyla
bir
bilgisayar programı (web ve CD-ROM versiyonu) tarafından desteklenmektedir.
Bu süreç bizi iki aşamaya ulaştırır:
1.- Subjektif Değerlendirme: Meditasyon (derin düşünme) ve bilgi araştırma
süreci.
2.- Objektif Değerlendirme: CEEI Emprende®-EVALUACIÓN PRELIMINAR
bilgisayar programının uygulanması için önceki bilgilerin kullanılması. Program
girişimcilik projesinin kalitesini teşhis edecektir.
4. BİLGİ
4.2. CEEI Emprende® - Evaluación Preliminar Ön Değerlendirme
Programı
CEEI
Emprende®-EVALUACIÓN
PRELIMINAR
unsurların
ağırlıklarının
puanlanmasını temel alan bir program kullanır. Bunun için, unsurlar dokuz
gruba toplanmıştır, ve herbiri için diğerlerinin alt-unsur ağırlığını bulabiliriz. Bu
alt-unsurların her biri 1 den 6 ya kadar bir ölçekle değerlendirilir, 0 kullanımı
değerlendirmenin bulunmaması durumudur. Yüksek sayıdaki sıfır projenin
değerlendirilemeyeceği anlamına gelir çünkü yeterli bilgi yoktur.
Dikkat edilmesi gereken unsurlar:
1) Pazar Payı:
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Amaç hedef piyasanın bir girişimcilik projesini çekici yapmak için yeterli özelliğe
sahip olup olmadığını değerlendirmektir. Alt unsurlar:
-Bir bütün olarak pazarın boyutu. Hedef pazarın büyüklüğü orta vadede
büyüklükte neyin önemli olduğu, mutlak müşteri sayısı çok önemsenmeden
dikkate alınarak değerlendirilmelidir.
-Pazarın büyüme oranı. Hedef pazardaki büyüme beklentisinin önceki dönemle
ilişkili ve kesin sayılar içermeyen hızı.
-Pazara girişin maliyeti. Pazara giriş engellerinin gücü. Bunlar:
Mevcut kurulmuş firmaların maliyet avantajı
Ürün farklılaştırması
Ölçek ekonomisi
Sermaye ihtiyacı
Sektör mevzuatı
Çevresel maliyetler
Dağıtım kanallarına erişim zorlukları
-Tedarikçilere bağlı riskler. Eğer satın almalar az sayıda tedarikçiye
kümelenmişse, satın almada üretim maliyetlerinin önemli bir parçasını belirli bir
tedarikçi temsil ediyorsa bu riskler daha büyük olur.
-Müşterilere bağlı riskler. Eğer satışlar az sayıda müşteriye kümelenmişse veya
ürün müşteri (endüstriyel müşteri olması durumunda) maliyetlerinin çok önemli
bir bölümünü temsil ediyorsa bu riskler daha büyük olur.
-Değişim riskleri. Bunlar sizin ürün veya hizmetlerinizden üstün, onu eskimiş
durumda bırakacak yeni ürünlerin, materyallerin veya tekniklerin piyasada
görünmesi riskleridir.
-Sektör sınırları. Hedef sektörün mevcut kâr marjları ne büyüklüktedir.
-Bir bütün olarak pazarın çekiciliği. Hedef pazar ortamında (faaliyetlerin
şeffaflığı, rekabet davranışı, diğer sektör veya yönetimlerden müdahaleler, vb
gibi açılar dikkate alınarak) çekici olup olmadığını ele almaktır.
-Pazar karşılama kapasitesi. Projede tanımlandığı üzere, eğer mümkünse
piyasanın beklediği potansiyalin en iyisini yapmak ve büyürken aynı zamanda
değişikliklere uyum sağlamak.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
-Piyasa istikrarı. Pazarda yer alan değişikliklerin sayısı, ne kadar hızlı oldukları
ve ne kadar ani veya tahmin edilebilir oldukları.
2) Yenilik Seviyesi
-Ürünün teknik yeniliği. Amaç aşağıdaki ölçeğe göre ürünün bileşim, şekil,
operasyon, vs yönünden pazara nasıl katkı sağlayacağının değerlendirilmesidir:
1. Çok zayıf. Yenilikçi değil. Mevcut ürünleri taklit ediyor.
2. Zayıf. Küçük ve ayrıntılı değişiklikler sağlıyor.
3. Biraz zayıf. Mevcut ürünlere göre yeni bir kullanım sunuyor.
4. Biraz güçlü. Ürüne yeni teknolojiler ve kullanım alanları ekliyor.
5. Güçlü. Ürün mevcut teknolojilere sahip birçoğuna göre yeni.
6. Çok güçlü. Ürün yeni teknolojiye ve radikal yeniliğe sahip.
-Süreç yeniliği. Amaç üretim sürecinin teknolojik yeniliğinin şu ölçeğe göre
değerlendirilmesidir:
1. Çok zayıf. Eski moda süreçler.
2. Zayıf. Süreçler sektörde terkedilmektedir.
3. Biraz zayıf. Normalde bu teknoloji sektörde kullanılmaktadır.
4. Biraz güçlü. Denenmiş teknoloji, ama sektör için yeni.
5. Güçlü. Sektördeki en gelişmiş firmalar tarafından kullanılmakta.
6. Çok güçlü. Son teknoloji. Diğer firmalarda yok.
-Ticari
yenilik.
Amaç
ticarileşmenin
yeniliğine,
yeni
piyasalara
girişin
gerekliliklerine, yeni kanalları, yeni tanıtım ve iletişim araçlarını kullanmasına, vs
göre değerlendirmektir. Eğer sektördeki normal araçları kullanıyorsa, üç puan
alır.
-Finansal
yenilik.
Amaç
gider
ve
ödemeler
yönetiminde
yeniliği
değerlendirmektir. Daha fazla finansal yenilik gösterilmesi, daha güçlü olacaktır.
Eğer sektördeli birini kullanıyorsa, üç puan alır.
-Yönetim yeniliği. Bu projenin idare ve yönetiminde yeniliktir. Eğer yönetim
sektördeki diğer firmalarla benzer ise, üç puan alır.
3) Girişimcilik Unsurları
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Bu unsur girişimcinin veya girişimci adayının teknolojik, girişimcilik ve
yönetimsel açılardan hazırlığını yansıtır. İçerdiği alt faktörler:
-Teknolojik bilgi ve deneyim. Hedef sektörde kullanılan teknolojilerde eğitim ve
deneyim. Eğer girişimci aynı veya benzer sektörlerde benzeri pozisyonlarda
çalışma deneyimine sahipse ve teknolojinin eğitimini aldıysa, değerlendirme
yüksek olacaktır.
-Girişimcilik bilgi ve deneyimi. Yönetim pozisyonlarında girişimcilik eğitim ve
deneyimi. Eğer aynı veya benzeri sektörde yönetici veya girişimciyse bile ve
yönetimcilik eğitimi aldıysa, değerlendirme yüksek olacaktır.
-Girişimcilik kapasitesi. Firmayı yönetmek için kişisel yetenek, yönetim ve liderlik
yeteneği.
4) Proje veya fikrin gelişim seviyesi
Aşağıdaki ölçeğe göre hazırlanmıştır:
1. Çok zayıf. Sadece bir fikir.
2. Zayıf. Gelişmiş bir fikir. Prototipler hazırlanmaktadır.
3. Biraz zayıf. Çalışır durumda prototipler var.
4. Biraz güçlü. Deneme üretimi seviyesinde.
5. Güçlü. Piyasa test aşamasında.
6. Çok güçlü. Üretilmeye ve çabucak pazarlanmaya hazır.
5) Projenin gelişim maliyeti
Şu maliyet unsurlarına ayrılmıştır:
-Ürün veya hizmetin gelişiminin maliyeti. Üretim ve ticarileştirme (prototiplerin
tasarlanması ve inşaası, testler, lisanslar, vs) için gerekli olan koşullara göre
üretim veya hizmetin konumlandırılmasının maliyeti.
-Projenin gelişim maliyeti. Proje daha başlamadan önce (örneğin bilgi
araştırmaları, pazar çalışmaları, tavsiye, fon arayışı, teknik projeler, vs)
varsayılan masraflar.
-Üretimin başlaması için gereken yatırım. Ürünün sürekli üretilmesi veya
hizmetin sürekli işlemeye başlaması için gereken yatırım hacmi. Makine, tesis,
arazi, depolama ekipmanı, taşıma ve yönetim, vs yatırımlarını düşünün.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
-Pazara giriş maliyeti. Piyasada yer edinme maliyetleri: dağıtım ağının
kurulması, satış ekibinin eğitimi, ön tanıtım, tanıtım satışı promosyonu, deneme
teşvikleri, vs.
-İşletme sermayesi yatırımının maliyeti. Sabit olmayan varlıklar için gereken
yatırım hacmi. Özellikle, ham madde kaynağı ve tamamlanmış ürünler, nakit
varlıklar, ilk satışın ödemesi alınana kadar finansmanı, maaşlar, vs. Genellikle,
ilk altı ay boyunca gerçekleştirilecek tüm ödemelerin finanse edilmesi gerektiği
söylenebilir.
6) Rekabet
Bu bölümün amacı sektörde faaliyet gösteren rakiplerin nasıl ölçüleceğidir,
şöyleki:
-Rekabet seviyesi. Pazarda yarışan firmalar arasındaki rekabeti değerlendirin.
Eğer pazarda çok sayıda rakip, aşırı yüksek sabit maliyetler varsa, ürünler
arasında fark yoksa, kurulu kapasite aşırıysa, sektörü terketmek için engeller
varsa, yabancı firmalar varsa, piyasa durgun veya düşüşteyse rekabet çok
güçlüdür. Tersi durumda ise, normal olarak rekabet çok zayıftır.
-Rekabetin yoğunluğu. İlk firmalar tarafından gerçekleştirilen satışın sektördeki
toplam satışa oranı. Sadece bir firmanın satışın tamamını kontrol altında tuttuğu
durum bir uç noktadır (yoğunluk derecesi çok güçlü olabilir; altı puan). Satışların
çok sayıda firmanın arasında homojen dağılımı ise zıt durumdur (çok zayıf
yoğunluk; bir puan olabilir).
-Ürünün taklit edilmesi riski. Ürünün taklit edilme ihtimali. Örneğin bir servisin
diğerlerinden farkı yoksa risk yüksek olacaktır ama çok karmaşık tekniğe
sahipse risk te çok düşük olacaktır.
-Pazara yeni rakiplerin girme riski. Pazara yeni rakiplerin girme ihtimali. Eğer
ölçek veya deneyim önemli ekonomiler varsa, ürün farklı ise, sermaye
gereksinimi çok yüksek ise, dağıtım kanallarına erişmek çok zorsa, müşteriler
çok sadıksa, yer edinme maliyeti dezavantajlı ise veya yasal sınırlamalar varsa,
fiyatlar çok düşük ise veya rakiplerin tepkisi çok güçlü ise olasılık düşük
olacaktır.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
-Rekabetin avantajları. Projenin teknolojik açıdan, finansal gücü, pazar payı,
müşteri sadakati, imaj, vs. üzerinde çalışılması.
7) Endüstriyel koruma
Amaç projenin mevcut korunmasının değerlendirilmesidir. Yasal koruma
değerlendirildiğinde, girişimciler yasal ve resmi yönleri nasıl uygulamaya
alacaklarını dikkate almalıdırlar. Bu şöyle olabilir:
-Mevcut Bilgi (know-how / yöntem bilgisi), deneyim, vs.
-Ürünün yasal korunması. Şu ölçek kullanılabilir:
1. Çok zayıf. Ürün kamu malıdır.
2. Zayıf. Ticari markadır.
3. Biraz zayıf. Üretim lisansı vardır.
4. Biraz güçlü. Özel üretim lisansı vardır.
5. Güçlü. Ürünün bileşenlerinden bazıları üzerinde patent vardır.
6. Çok güçlü. Ürün ve marka mümkün olan tüm şekliyle patentlidir.
-Üretim sürecinin yasal korunması:
1. Çok zayıf. Üretim süreci bilinen birşeydir.
2. Zayıf. Kullanılan sürecin parçaları lisanslıdır.
3. Biraz zayıf. Kullanılan tüm süreç lisanslıdır.
4. Biraz güçlü. Girişimciler sürecin tümü için özel lisansa sahiptir.
5. Güçlü. Üretim sürecinin parçaları patentlidir.
6. Çok güçlü. Tüm üretim süreci patentlidir.
-İyi niyet ile markanın yasal koruması. Eğer girişimciler bir marka için iyi niyete
sahipseler (prestiji, şöhret, görüntü, vs. gibi piyasa değerine sahip), şu ölçeğe
göre korumayı değerlendirmelidir:
1. Çok zayıf. Marka korunmuyor.
2. Zayıf. Marka bir lisans ile kullanılıyor.
3. Biraz zayıf. Marka üzerinde özel bir lisans var.
4. Biraz güçlü. Marka sadece üretildiği ülkede kayıtlı.
5. Güçlü. Marka satışta olduğu tüm ülkelerde kayıtlı.
6. Çok güçlü. Marka tüm piyasanın mümkün olan tüm bölümlerinde kayıtlı.
-Teknolojik engellere sahip olunması. Gelişmiş düzeyde teknolojiye sahip
olunması ve bunlara erişmek için rekabetin zor olması.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
8) Çevre faktörlerinden etkilenme
Ortam değişiklikleri projeyi nasıl etkiliyebilir. Şöyleki:
-Politik faktörler. Üretim tesislerinin kurulacağı alanda yerel, bölgesel veya
(hedef ülkenin) ulusal seviyede, projenin gelişiminin politik değişikliklerden ciddi
olarak etkilenebilirliğinin incelenmesi.
-Ekonomik faktörler. Ulusal gelir ve dağılımı, enflasyon, işsizlik ve fazi oranları
gibi ekonomik değişikliklerin projeyi etkileyebilirliğinin incelenmesi.
-Teknik faktörler. Sektörün durumunu ciddi olarak etkileyebileceği öngörülen
teknik değişiklik var mı? Yeni malzemeler, yeni teknoloji tabanlı üretim süreçleri,
küçülme, kitle iletişim araçları, vs.
-Yasal düzenleme ve değişiklikler. Sektör son derece kontrollü ve düzenli ise
proje mevzuat değişikliklerine karşı çok hassas olacaktır. Müşteri ve tedarikçileri
etkileyen düzenlemeler de böyle olacaktır. Lisanslar, yetkilendirmeler, vergi
düzenlemeleri, çalışma özellikleri, hijyen-sağlık düzenlemeleri, güvenlik, tüketici
koruma gibi özellikler.
-Tercihlerde değişiklikler. Ürün tüketicinin eğilimleri, zevkleri, tercihleri, sitilleri,
vs farklılıklarına karşı çok hassas ise.
-Demografik değişiklikler. Yaş pramidindeki değişimi (yaşlı nüfus genç nüfusu
geçiyor), yaşam alanını (daha çok kentli, daha az kırsal nüfus), aile büyüklüğü,
eğitim ve iş safhasının süresi ve dağılımını kast ediyoruz.
-Dini değişiklikler. Tüketicilerin dini inançları sektörde belirleyici olabilecek
değişiklikler yapabilir. Özellilkle dini semboller veya ibadet amaçlı kullanılan
ürünler için...
-Kültürel değişiklikler. Tüketici eğilimini derinden etkileyen değerlerde ve
davranışlarda farklılıklar vardır. Çevre ve ekolojinin önemi, cinsel alışkanlıklar
veya yaşlılarla boş zamanların değerlendirilmesi gibi sadece birkaç örnek
sektörlerde talebi etkileyen kültürel alışkanlıklardır.
9) Mevcut kaynaklar
Amaç projenin başlaması için kullanılabilir kaynakların değerlendirilmesidir.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
-Yerel ham madde. Kullanılabilirlik, üretim sürecinde kullanılan temel ham
maddenin firmanın konumu için seçilen alana çok yakın olması.
-Kaynaklar. Ham madde, enerji vs gibi kaynakların belirlenmiş ve kullanıma
hazır olup olmadığı.
-Yer ve ulaşım. Firmanın konumlanacağı tüketici marketlerine ve tedarikçilere
yakın bir yer var mıdır? Hızlı ve uygun ulaşıma ve iletişim yollarına sahip midir?
-Yatırım malları. Üretimin başlaması ve ticarileşme sırasında yatırım malları
(makineler, araçlar, tesisler, vs) ne kadar hızlı ve kolay erişilebilir olur?
-Vasıflı işçi. Piyasada proje için yeterince ve uygun maliyetle vasıflı işçi var mı?
Yeterli vasıftaki işçilerle kontrat türü her hangi bir ilişki var mı? Mevcut vasıflı
işçilerin deneyim ve ön hazırlık seviyesi nasıldır?
-Vasıfsız işçiler. Proje için yeterli vasıfsız işçi bulmak mümkün müdür? Maliyeti
nedir?
-Finansman. Projenin ihtiyacı olan miktarı göz önünde bulundurarak ulaşılabilir
finansman. Harici finansman kaynaklarına (bankalar, kurumlar, vs) nasıl
ulaşılabileceğini göz önünde bulundurmakta önemlidir.
-Yerel ve bölgesel teşvikler. Seçilen bölgede kurulum için ekonomik teşvik var
mıdır? Bunlar yerel (Belediye, vs), bölgesel, ulusal veya AB teşvikleri olabilir.
Projenin hangi nitelikleri için teşvikler olduğunu değerlendirin.
-İdari ve işlem kolaylıkları. Projenin idari ve mevcut hibelere başvurusunda tüm
bürokrasik işlemler için alabileceği destekleri değerlendirin. Girişimciler bu
işlemlerde yardımcı olabilecek her hangi bir kurumla irtibat kurmuş mudur?
Son olarak, CEEI Emprende®-EVALUACIÓN PRELIMINAR, projenin yanlış
değerlendirilmesine sebep olacak negatif şeylerin neler olduğunu; sonraki
adıma geçilmesine izin veren iyi veya çok iyi şeylerin neler olduğu yönünde bir
ön değerlendirme yapılmasını tavsiye eder; projeyi tekrar düşünmek için daha
fazla bilgi araştırma tavsiyesini tekrar değerlendirin.
Projeniz
CEEI
Emprende®-EVALUACIÓN
PRELIMINAR
tarafından
onaylanmadı ise yeni bir proje veya fikir aramak zorunda kalacaksınız veya bize
CEEI Emprende-MARKETING® modülüyle projenizi tekrar değerlendirmemize
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
yardım edebilecek bilgi vermelisiniz. Proje tekrar reddedilirse, fikirden
vazgeçmenizi tavsiye ederiz.
4. BİLGİ
4.3. Firmanın kurulumu aşamasındaki idari ve yasal işlemler
4.3.1. Yasal Durum
4.3.2. İdari Prosedürler
4.3.3. Girişimcinin muhasebe, mali ve piyasa sorumlulukları
4.3. Firmanın kurulumu aşamasındaki idari ve yasal işlemler
Bu son bölümde girişimcilik fikri oluşturulup bir projeye dönüştükten sonra,
girişimcilik projesi başlamadan önce atılacak adımların çerçevesi kaydedilir.
Girişimciler bir işe kalkışmadan önce üç konu hakkında bilgiye sahip olmalılar:
- Yasal durumun seçilmesi
- Firmanın başlaması için gereken idari işlemler
- Girişimcinin muhasebe, mali, piyasa sorumlulukları
Sonra, hızlıca girişimcilerin işe kalkışmadan önce bilmeleri gereken temel
bilgilerden bahsedeceğiz. Girişimciler bu konularda uzman olmak zorunda
değiller ama en azından bunların farkında olmalılar.
4.3.1. Yasal durum
Yasal durumu seçmek proje yüklenicilerinin vermek zorunda oldukları ilk
kararlardan biridir: şahıs firması mı, tüzel kişilik mi? Ticari firma mı, kooporatif
mi? Anonim şirket mi, Limited şirket mi? Şu unsurlar göz önünde
bulundurulmalıdır:
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
-Faaliyetin çeşidi: Müstakbel firmanın faaliyetleri için özel bir yolla oluşturulmuş
kanunlar mevcutsa (örneğin: güvenlik firmaları, seyahat acentaları, bankalar, ...)
yasal durum seçenekleri
-Ortakların sayısı: Gerekli ortak sayısı (örneğin: anonim ortaklıklarda minimum
ortak sayısı zorunluluğu gibi) ortaklığın tipine göre değişir.
-Yararlanıcıların sorumlulukları: Ortakların sorumlulukları, anonim şirketlerde
olduğu gibi, firmanın sermayesine katılımlarıyla sınırlı veya genel ortaklıklardaki
veya bireysel girişimcilerdeki gibi sınırsız olabilir; tüm sosyal borçları kişisel ve
ticari varlıklarla yanıtlamak.
-Projenin ekonomik gereksinimleri: Ticari düzenlemeler ortaklık kurmak için
farklı durumlar için farklı minimum sermaye sınırları koymuştur. Örneğin, AB'de
Anonim şirketler için 60 bin euro, limited şirketler içinse 3 bin euro.
-Mali yön: Karmaşık mali yönetim veya çifte vergilendirme gibi durumlarda firma
için farklı bir yasal durum seçebilirsiniz.
-Kamu ödeneklerine erişim: Girişimciler bunlara erişmek istiyorlarsa, kamu
sübvansiyonlarının mevzuatını göz önünde bulundurmalıdırlar.
Bireysel girişimci -gerkeç kişilik- veya ticari firmaların -tüzel kişilik- her ikiside
malların hareketliliğini sağlayacak yasal kapasiteye sahiptir.
Bu faaliyetleri yapabilmek için -reşit olmak ve malların serbest kullanım yetkisi
dışında-, bireysel girişimci, bir iş faaliyetine sahip olabilmek için şu adımları
gerçekleştirmelidir:
1. Vergi Dairesine kayıt olunması
2. Esnaf Siciline kayıt olunması
3. Esnaf Sanatkar Meslek Odasına kayıt olunması
4. Belediye'den İş Yeri ruhsatı alınması
Bir ticari işletme -şirket- için ise kendi yasal durumu göz önünde bulundurularak,
yerine getirilmesi gereken bir kaç idari işlem vardır. Tüzel kişilik oluşturmak
isteyenler için yapılacaklar, genellikle dört ortak adımdan oluşur:
1. Şirket Ana Sözleşmesinin Noter'e tasdik ettirilmesi
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
2. Ticaret Sanayi Siciline Kayıt olunması
3. Vergi Dairesine Kayıt olunması
4. Belediye'den İş Yeri Ruhsatı alınması
4.3.2. İdari İşlemler
Bir firma oluşturma sürecinde, idari işlemler kısmı çok önemlidir, sadece
firmanın kuruluşunda değil, çünkü girişimcilerin yerine getirmesi gereken bir çok
işlem ve hazırlaması gereken belge olacaktır.
Bu bölüm yasal sistemin her bir işlemini derinlemesine incelemeyecektir.
Sadece okuyanın dikkatini bunların ne kadar önemli olduğuna çekecek ve
girişimcilerin firma kurarken ihtiyaç duyacaklarının neler olduğunu öğrenmelerini
sağlayacaktır.
Bir firmanın kurulum işleminde en önemli genel idari işlemleri sayalım:
1. Sayım bildirimi: vergi yükümlülükleri için kayıt, işe başlama tarihinin beyanı
(vergi dairesi)
2. Vergi
3. Bina izni (Belediye)
4. İşyeri ruhsatı (Belediye)
5. İzinler ve özel kayıtlar
6. Kiralama veya satınalma izinleri (Tapu dairesi)
7. İş yeri açılışı beyanı (Çalışma Bakanlığı Bölge Müd.).
8. İşçi talebi ve iş kontratlarının hazırlanması (İŞKUR)
9. Firmanın ve personelin SGK'ya kaydettirilmesi.
10. Diğer işlemler ve evraklar: elektrik, su, telefon, vs
4.3.3. Girişimcinin muhasebe, mali ve piyasa sorumlulukları
Firma yasal olarak kurulduktan sonra, girişimciler bir seri zorunlulukla yüz yüze
kalır. Örneğin, Ticaret kanununa göre defter tutmak zorundadır, bir çok mali
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
yükümlülüğü
yerine
getirmek
durumundadır
(kurumlar
vergisi,
fatura
düzenleme, KDV, gelir vergisi...) ve işçi çalıştırmak, sigorta, çalışma koşulları
gibi iş sorumlulukları...
Buna rağmen girişimcilerin bu alanların her birinde uzman olmaları gerekmez,
firma için muhtemel problem veya riskleri minimize etmek için bahsedilen
alanların uzmanlarından tavsiye ve bilgi almalıdırlar.
5. SONUÇ: İŞ OLUŞTURMA SÜRECİ
5.0. Giriş
5.1. Girişimci
5.2. İş fırsatının araştırılması
5.3. Firma kaynaklarının optimizasyonu
5.4. Girişimsel başarının önemi
5.0. Giriş
EBN-BIC CASTILLA ve LEÓN, KOBI'lerin eğitim, danışmanlık ve analizi için
CEEI Emprende®-PLAN DE EMPRESA programını önemli bir araç olarak
kullanır. Daha önce bahsettiğimiz İş Planı iki farklı bakış açısından ele
alınmalıdır:
- Bir yöntem olarak girişimcilik fikrinin ve firma oluşum sürecinin gelişimi için
gereken tüm unsurların analizi, yansımaları ve bilginin araştırılması.
- Bu sürecin sonunda elde edilen sonuçların bulunduğu bir belge olması.
Her iki açıdan bu aracın kullanımı önemliyse de, iş faaliyetini başlatmak
amacıyla gereken şu unsurların tanımlanması daha önemlidir:
Bir müteşebbis veya girişimcinin varlığı
Bir fikir veya iş fırsatını araştırmak veya seçmek
Kaynakların tahsisi
Girişimsel başarı
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
İş Planı iş kurma sürecinde ikinci ve üçüncü unsurları tanımlamak ve
sistematize etmekte girişimciye yardımcı olacak bir araç olarak şekillendirilmiştir
ve dördüncüsü olan iş başarısı ise başarıya yardım edecek ekstra bir unsur
olabilir.
5.1. Girişimci
İnsanlar kaç kere kendi kendilerine sormuşlardır: niçin kendi firmamı
kurmuyorum?
Veya,
serbest
çalışan
olarak
bir
ticari
faaliyeti
gerçekleştirebilecek yeteneğe sahip miyim?
Normal olarak cevaplar şunlardır: “Evet, birkaç kez yapmayı istedim ama
mümkün olabileceğini hiç zannetmiyorum”, “Şu an doğru zaman değil”, veya
“Bu bana göre değil”.
Eğer
tüm
muhtemel
cevaplar
analiz
edilirse,
İnsanların
iki
sınıfta
özetlenebileceğini farkederiz:
-Mümkün olduğunu düşünen, ama net bir proje veya girişimcilik fikrine sahip
olmayanlar.
-Profesyonel bir seçenek olarak kendi işini kurmayı hesaba katmayanlar.
Her ikiside bir kriz ve hayatta kalma durumu ile yüz yüze olduğunun,
toplumumuzda yeni bir girişimcilik kültürü ortaya çıkmaya başladığının; ve
gelecek yıllarda, alışkanlıkların, üniversite öğreniminin, finans dünyasının ve
genel olarak toplumun önemli ölçüde değişeceğinin farkında olmalıdır. Endüstri
toplumu sonrası yeni bir adım atılıyor ve girişimcilik kültürü değişiyor. Büyük
uluslararası firmalar, büyük finansörler veya genç zenginler artık moda değil.
Rağbet gören kültür kendi işine sahip olmak ve girişimciliktir. Toplumumuz
istihdam oluşturacak ve zenginliği paylaşacak küçük girişimcilere ihtiyaç
duymaktadır.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Peki, girişimci kimdir? Girişimciler, doğal yetenekleri ve diğer öğrenilmiş
tutumları ile, liderlik zırhı altında, kendini adamış ve kendi organizasyonu veya
grubunun üyelerinin zenginliği ön plana alan, bazı riskleri yüklenen...
Bu tanıma bakıldığında, herkesin girişimci olamayacağı doğrudur fakat
toplumumuzda bu tür insanlardan yoksun olmamız veya boşa harcanmaları ve
görmezden gelinmesi utanç vericidir. Bu sınırlamaya olumsuz sosyal ve
ekonomik koşulları eklersek, iş oluşturmak için motivasyon önemli ölçüde azalır.
Fakat bu durum yatırım eksikliği ve servet oluşturmamak için özür ve bahane
olamaz. Sadece, daima müşterileri hedefe koyarak, piyasada başarıya ulaşmayı
amaçlamaya azmetmek başarıyı sağlayacaktır ve etrafımızdaki olumsuz
faktörlerin yeni projelerden bizi mahrum etmesine fırsat veremeyiz.
5.2. İş fırsatının araştırılması
Girişimci fikir olmadan girişimcilik olamayacağından bu ikinci unsurda ilki kadar
önemlidir. Girişimci – fikir eşleştirmesi ayrılmazdır; çünkü girişimci kendi iş
fırsatını bulmak zorundadır.
Anahtar soru, iş fırsatımı nerden bulacağımdır? Cevap çok kolayca verilebilir
ama içeriği çok karmaşıktır. İş fırsatları piyasa / ürün eşleşmesindeki
kusurlardadır. Bir pazar kusuru pazarı diğerlerinden daha kârlı yapar; bu
nedenle bir firma pazar kusurunu lehine nasıl kullanacağını biliyorsa rakipler
üzerinde rekabet avantajı kazanacaktır.
5.3. Firmanın kaynaklarının optimizasyonu
Bir firmanın maddi, teknik, ekonomik, insan ve bilgi kaynaklarının nihai hedefinin
kâr elde etmek olduğunun farkında isek, bu hedefe ulaşmak amacıyla
kaynakların kullanımının optimizasyonun gerekliliğinin farkındayız demektir.
Temel olarak firmada beş çeşit kaynak vardır:
- Maddi kaynaklar: Bir girişimci proje, makul bir zaman diliminde, yaptığı
ekonomik yatırımı geri kazanabilirse yatırım verimli olacaktır. Yatırım ile
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
beklenen kullanım arasında tutarlılık olmalıdır. Ekonomik terminolojide buna
kârlılık adı verilmektedir.
- Teknik kaynaklar: Bir teknoloji veya üretim sürecinin seçimi firmanın başarılı
veya başarısız olmasını etkileyebilecek bir karardır.
- Ekonomik kaynaklar: Bir proje karlılık bakış açısından uygunluk analizi ile
nitelendirilir. Bu sebeple, bunu tanımlayan iki unsur vardır: kâr ve yatırım.
Daha öncede bahsedildiği gibi iyi bir yatırım planı finansmanı önünde engel
teşkil etmemelidir; bu doğru, ama realite daima iki şeyi göstermektedir: birincisi,
finansmana ulaşmak kolay değildir; ve ikincisi, kötü bir finansal politika firmayı
zedeleyici olabilir.
Yeni bir firma oluşturulduktan sonra ilk oniki ay süresince hazine durumu veya
finansal alternatiflerin zayıflığı hakkındaki kötü bir öngörü firmanın ortadan
kalkması için bir örnek olabilir.
- İnsan kaynakları: KOBIerin mevcudiyeti insan kaynakları ve üretim faktörü
olarak çalışanlarının bilgi birikimine bağlıdır, modern ve çağdaş bir firmada
insan kaynaklarının optimizasyonu önemlidir. İnsan kaynaklarının işe alım
politikası, idame ve gelişimi firmanın Stratejik Planının bir parçası ve girişimci
için en önemli kararlardan biri olmalıdır.
- Bilgi kaynakları: Bilgi firma için en önemli soyut varlıkdır. Etkili yönetilirse,
firmanın çevre değişikliklerine daha iyi cevap vermesi ve piyasa fırsatlarını daha
çabuk belirlemesi mümkün olabilir.
5.4. Girişimcilik başarısının önemi
Bir girişimcinin risk alarak karar alabilme yeteneğiyle birlikte nihai hedefi
zenginlik oluşturmak olan bir kişi olduğunu unutamayız. Bu sadece başarı
amaçlanmışsa mümkün olabilir. Ama soru şu: girişimcilik başarısına nasıl
ulaşılır? Bunu yapmak için kesin bir yol yok. Her girişimcilik faaliyetinin risk
içermediğini de unutmamalıyız. Girişimciler mümkün olduğu kadar belirsizlikleri
ortadan kaldırmak ve daha önce bahsedilen üç unsura uyarlamak, ölçülü bir
kesinlik aramak, bilgiyi kullanmak, organize etmek ve planlamak zorundadır. Bu
üç araca ek olarak, başarıya ulaşma kararlılığı şanslarının kaynağı olacaktır.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
Bu rehberin sonunda, girişimcilerin başarıya ulaşmasına yardımcı olacak 10
tavsiyeyi derledik:
1. Alışkanlıklarımızın kölesiyiz. Kendimizi eğitmeli ve iyi alışkanlıkların kölesi
olmalıyız. Onları tekrarlayarak mükemmelliğe ulaşacaksınız.
2. Başarıya ulaşmak için sebat ve azim her başarısızlığı gelecekte zafer
tohumuna dönüştürecektir.
3. Coşku yaratıcılık ve hayal gücünün kaynağıdır ve içindeki normal ve sönük
olanın yeniliğe dönüşmek için ihtiyaç duyduğu canlılığı verir.
4. Tasarruf kural olarak iyi bir yol arkadaşıdır.
5. İnanç dağları harekete geçirir ve hedefe ulaşma arzusu bunun aracıdır.
6. Bir hedefe ulaşmayı düşünürken, seni ondan alıkoyabilecek gemileri yak
böylece asla geri dönme niyetine girmezsin.
7.
Bilge
kişi
kendi
deneyimlerinden
öğrenir,
mesut
kişi
başkalarının
deneyiminden öğrenir ve aptal bir kişi ise hiç birinden öğrenemez. İş
dünyasında başarıya ulaşmak için anlam verilemeyen ve ders çıkarılmamış kötü
bir deneyimden daha kötü düşman yoktur.
8. Hayatta herşey geçicidir ve aynı şekilde hastalıklarda geçer, hatalar da geçer
ve hoşlanacağım zafer geldiğinde onunda geçici olduğunu düşünürüm ve asla
çok önemli olduğumu düşünmem veya kibirli olmam ve bana düşenin mutluluğu
paylaşmak olduğunu unutmam.
9. Zayıf bir kişi eylemlerini duyguları ile kontrol eder; güçlü bir kişi eylemlerini
düşünceleri ile kontrol eder. Peki duygularımı nasıl kontrol edeceğim? Çoşku,
açıklık, mutluluk ve bilgi ile kişiliğimi geliştireceğim.
İş Planı Rehberi hazırlanması için Teknik Rehber
10. Bugün yapabileceğin işi yarına bırakma. Şimdi yap, çünkü yarın asla
gelmeyebilir.
Download

iş planı örneği hazırlama için teknik rehber