Kurum İçi Yatay Geçiş
Yeni Yüzyıl Üniversitesi programları arasındaki Kurum İçi Yatay Geçiş başvurularında sağlanması
gereken koşullar aşağıda belirtilmiştir.
 Bir programda burslu kontenjan dâhilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler
Kurum İçi yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.
 Öğrenci, başvuru sırasında eşdeğer düzeyde bir diploma programında halen kayıtlı
öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak, yatay
geçiş başvurusu yapmak için engel değildir.
 Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile
öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için,
öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için
geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma
programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük
taban puanından az olmaması şartı aranır.
 Öğrenci, İngilizce Hazırlık Sınıfı dışında, önlisansta en az bir yarıyıl, lisansta en az iki
yarıyılı tamamlamış olmalıdır.
 Bölümler arası/programlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin genel
not ortalaması (GANO)’nın en az 2.0 olması gerekir.
 Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer
şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır
Başvuru için Gerekli Belgeler
1234-
Başvuru Formu ile bir adet fotoğraf
Üniversiteye girdiği yıla ait merkezi yerleştirme puanını gösterir belge
Transkript
Öğrenci Belgesi
Download

Kurum İçi Yatay Geçiş - İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi