2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
ÖNLİSANS ve LİSANS KURUM İÇİ PROGRAMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DUYURUSU
2014-2015 güz yarıyılında “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar
Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik” ile “İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”
hükümlerine uygun olarak, kurumiçi programlararası yatay geçiş ile öğrenci kabulü yapılacaktır
Kontenjan Bilgileri:
Program Adı
Süre
Puan Türü
Kontenjan
2
YGS-5
6
Ameliyathane Hizmetleri
2
YGS-2
4
Anestezi
2
YGS-2
6
İlk ve Acil Yardım
2
YGS-2
4
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
2
YGS-3
6
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
2
YGS-1
6
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
2
YGS-2
4
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
2
YGS-6
6
İnşaat Mühendisliği
4
MF-4
6
Mimarlık
4
MF-4
6
Beslenme ve Diyetetik
4
MF-3
7
Çocuk Sağlığı ve Gelişimi
4
TM-3
7
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
4
MF-3
7
Sosyal Hizmetler
4
TM-3
6
Meslek Yüksekokulu
Grafik Tasarım
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Başvuruda İstenen Belgeler:

Transkriptin aslı,

Başvuru Formu,
Değerlendirme Takvimi:
Başvuru Tarihi
Başlangıç
Bitiş
14 Temmuz 2014 Pazartesi
26 Eylül 2014 Cuma
Değerlendirme Tarihleri
26 Eylül 2014 Pazartesi
30 Eylül 2014 Salı
Sonuçların İlan Edilmesi
30 Eylül 2014 Salı
-
Kesin Kayıt Tarihleri
1 Ekim 2014 Çarşamba
3 Ekim 2014 Cuma
Yedek Kayıt Tarihleri
8 Ekim 2014 Çarşamba
10 Ekim 2014 Cuma
Başvuru Tarihleri
Başvuru Koşulları:
1.
Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
2.
Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
3.
Yatay geçiş başvurusu birden fazla diploma programına yapılabilir.
4.
Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul
eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi
sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde
aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki
diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
5.
Öğrencinin, yatay geçiş yapmak istediği dönem öncesinde kendi programında aldığı tüm dersleri
başarmış olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının Adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş
olduğu dönemlerdeki bütün derslere ait genel not ortalaması 100 üzerinden en az 60, 4.00
üzerinden en az 2.00 olmalıdır.
6.
Üniversitenin bir programında tam veya kısmi burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte
olan öğrencilerin, yatay geçiş yaptıklarında bursları devam eder.
7.
8.
Birden fazla tercih yapan adayların değerlendirilmesinde tercih sıralamaları dikkate alınacaktır.
Yatay geçiş yapan öğrenci, geçiş yaptığı ilgili programın ücretini ödeyecektir.
Başvuru Yeri:
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
444 9 123 / 1113–1116 Faks: 0212 699 09 90
[email protected]
Download

ÖNLİSANS ve LİSANS KURUM İÇİ PROGRAMLARARASI YATAY