2014 GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KILAVUZU
Başvuru Tarihi ve Yeri
Başvurular, belgeler tamamlanmış olarak 16 Temmuz / 15 Ağustos 2014 tarihleri arasında İpek Üniversitesi
Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yapılacaktır. Eksik belge ve zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır
(Posta ile başvuru kabul edilmez.).
Koşullar
 Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden
diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği
yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme
puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma
programlarının en düşük taban puanından az olmaması gerekir.
Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvurular, ilgili Dekanlıklarca belirlenecek olan komisyon tarafından değerlendirilerek Fakülte Yönetim
Kurulunca karara bağlanır.
 Başvurusu kabul edilen adayların başarı sıralaması; kontenjan dâhilinde her adayın geldiği kurumdaki Genel
Not Ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak yapılır.
o Yatay geçiş başvurularının, öğrenci alacak olan Dekanlıklarca belirtilen kontenjanı aşması
halinde başarı yüzdesine göre sıralama yapılır. En başarılı öğrenciden başlayarak geçişi kabul
edilecek öğrenciler kontenjan kadar asıl ve yine kontenjan kadar yedek olmak üzere
belirlenerek ilan edilir.
o Başvurunun kontenjandan fazla olması ve Genel Not Ortalamasının eşitliği durumunda,
Merkezi Yerleştirme puanlarına da bakılarak puanı yüksek olan aday sıralamaya alınır.
o Yine eşitliğin bozulmaması durumunda sıralamaya hangi adayın alınacağına ilgili Fakülte
Yönetim Kurulunca karar verilir.
Gerekli Belgeler
 Başvuru dilekçesi
 Onaylı Not Belgesi (Trasnkript)
 Yatay geçiş Başvuru Ücreti Dekontu (Yatay geçiş başvuru ücreti 100 TL’dir.)
Başvuru Ücretini Türk Lirası olarak yatırabileceğiniz hesap numaraları
AKBANK:
IBAN NO: TR 0600 0460 0832
8880 0006 2707
BANKASYA:
IBAN NO: TR 2800 2080 0267
0354 3554 0005
GARANTİ:
IBAN NO: TR 1800 0620 0017
0000 0629 6690
BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
BAŞVURU
Başlangıç
Bitiş
DEĞERLENDİRME
Başlangıç
Bitiş
16.07.2014 15.08.2014 18.08.2014 21.08.2014
SONUÇLARIN
KESİN KAYIT
İLÂNI
Başlangıç
Bitiş
25.08.2014
YEDEK KAYIT
Başlangıç
Bitiş
01.09.2014 05.09.2014 08.09.2014 12.09.2014
2014-2015 GÜZ YARIYILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
KONTENJAN
PROGRAM
FAKÜLTE
Yurt İçi
Yurt Dışı
İktisat
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
5
-
İşletme
İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
4
-
Siyaset Bilimi
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
4
-
Uluslararası İlişkiler
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
4
-
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
3
-
Tarih
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
3
Türk Dili ve Edebiyatı
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
3
Psikoloji
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
6
Animasyon
SİNEMA SANATLARI FAKÜLTESİ
3
Film Tasarımı
SİNEMA SANATLARI FAKÜLTESİ
3
Görsel İletişim Tasarımı
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
4
Tekstil ve Moda Tasarımı
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
4
İPEK ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu
Internal Undergraduate Transfer Application Form
Date ......./......../.......
Öğrencinin/Applicant’s
Adı Soyadı/ Name-Lastname
:……………………………………………….
Öğrenci No/ Student Number
:………………………………………………
TC Kimlik No/TR.ID.Number
:........................................................................
Kayıtlı Olduğu Fakülte/ Bölüm/Faculty-Department
:……………………………………………...
Başvurduğu Sezon/ Dönem/ Semester Applied
:……………………………………………….
Bitirdiği Sınıf (Hazırlık Hariç)/ Year Completed(Excluding Preparatory :………………………………………………
Giriş Puan Türü/ Giriş Puanı/ Entrance Score Type/Entrance Score
:………………………………………………
Genel Not Ortalaması/GPA
:………………………………………………
Telefon /Phone
:………………………………………………
E-Posta/E-Mail
:[email protected]
Adresi/Address
:………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Yatay Geçiş Yapmak İstediği/ Undergraduate Transfer Applied for;
Fakülte/ Bölüm /Faculty-Department
:
Yılı/Year
: 3rd Semester
Programın Puanı/ Score for the Program
:
4th Semester
5rd Semester
Programın Puan Türü/ Type of score for the Program :
Bu form dilekçe ile verdiğim tüm bilgi ve belgelerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim. Kayıt hakkı kazandığım
takdirde, başvuru kayıt koşullarına uymayan bir durumla karşılaşılması halinde kaydımın iptalini kabul ediyorum.
I declare and accept that all the information and documentation I have provided are true and correct. I understand
that my enrollment will cease in case of any untrue or incorrect information detected upon my acceptance for
enrollment.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler/Documents Required for Application
1-Yatay Geçiş Başvuru Formu
Internal Undergraduate Transfer Application For
2-Not Durum Belgesi/Transcript: Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, izlediği bütün dersleri ve bu
derslerden aldığı notları gösteren resmi belge veya onaylı sureti
Document that the applicant obtains from previous institution showing all courses attended and scores attained or a
certified copy of this document.
Adı Soyadı/Name-Lastname
İmza/Signature
Download

2014 GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KILAVUZU Başvuru