Lütfen Dikkatlice İnceleyiniz…

Çalışmanız İçin 94 Soru Test olarak
Yayınlanmıştır.
 Sorular Sınavda Klasik olarak da sorulabilir.
 Sınav Soru Sayısı 10 ile 50 arasında değişebilir.
Şimdilik belli değil.
 Bu sorular dışında birkaç soru gelebilir.
İyi çalışmalar:
Kısa Yollar:
F1 tuşu (Yardım)
F2 tuşu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
F3 tuşu (Bir dosya ya da klasör ara)
ALT+F4 (Etkin öğeyi kapat veya etkin programdan
çık)
CTRL+C (Kopyala)
CTRL+X (Kes)
CTRL+V (Yapıştır)
CTRL+Z (Geri Al)
CTRL+A (Tümünü seç)
Windows Logosu+D (Masaüstünü göster)
Windows Logosu+M (Tüm pencereleri küçült)
Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)
END (Satırın sonuna git)
HOME (Satırın başına git)
TAB (Seçenekler arasında ileriye doğru git)
SHİFT+TAB (Tab işlemini geri alır.t)
CTRL+T (Wordde İtalik yazı)
CTRL+T (Web Tarayıcılarında Yeni sekme)
CTRL+N (Yeni Pencere Açar)
CTRL+O (Kayıtlı bir dosya açar.)
Microsoft Windows 7 Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi görev çubuğu üzerinde
bulunmaz?
a) Başlat menusu Düğmesi.
b) Açık olan programların ismi.
c)
Denetim masası simgeleri.
d) Tarih/saat göstergesi
2. Windows’ta Bilgisayar , Ağ, gibi simgeler
nereden gizlenip gösterilebilir?
a) Bilgisayar–Tüm Programlar–Donatılar
b) Kişiselleştir-Masaüstü simgelerini değiştir.
c) Bilgisayar - Yerel disk sürücüsü
d) Bilgisayar – Denetim Masası – Kullanıcı
Hesapları.
3. Masaüstünde bulunmayan ve sonradan
oluşturulan simgelerdendir ?
a) Klasör
b)
Kısayol
c)
Dosya
d)
Sürücü
4. Paint programı aşağıdaki menülerden hangisinde
bulunur?
a) Başlat – Tüm Programlar-Bakım
b) Başlat – Tüm Programlar – Donatılar
c) Başlat - Belgeler
d) Başlat - Belgeler-Donatılar
5. Klasördeki herhangi bir dosya masaüstüne nasıl
kısayol oluşturulabilir?
a) Sağ tuş - Gönder- Masaüstü Kısayolu
b) Düzenle Menüsü -Kısayol oluştur
c) Düzenle Menüsü-Masa üstü Kısayolu
d) Sağ tuş – Kısayol oluştur
6. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Windows’ta klasörler içine klasör atılabilir
b) Klasörler; Dosya ve diğer klasörleri içerisinde
bulundurabilir.
c) Klasör ve Directory (Dizin) aynı anlama gelirler.
d) Klasörleri dosyaların içerisine kopyalayabiliriz.
7. Herhangi bir dosya veya klasörü Flash belleğe
kopyalamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi
kullanılır?
a) Dosya Menüsü-Kopyala-Disket A:
b) Düzen Menüsü-Gönder-Flash bellek:
c) Sağ tuş-Gönder-Flash bellek:
d) Düzen Menüsü -Kopyala-Disket A:
8. Aşağıdakilerden hangisi dosya veya klasörlerin
kopyalanması ve kesilmesi için geçerli bir
yöntem değildir?
a) Sağ tuş-Kopyala-Yapıştır
b) Düzenle menüsü- Kopyala-Yapıştır
c) Araç çubuğu- Kopyala-Yapıştır
d) Kıtaplığa ekle - Kopyala-Yapıştır
9. Bir Dosya veya klasöre ait konum, içerik ve öz
niteliği ile ilgili bilgileri öğrenebilmek için
hangisi kullanılmalıdır?
a) Sağ tuş-Özellikler
b) Düzenle Menüsü-Yeni - özellikler
c) Sağ tuş-araştırılıyor
d) Sağ tuş-Aç
10. Bir pencerede bulunan sıralı olmayan birden
çok dosyayı seçebilmek için hangi yardımcı tuş
kullanılır?
a) Alt
b) Ctrl
c)
Shift
d) Caps Lock
11. Windows penceresi içinde bulunan bir dosyayı
silmek için hangi yöntem kullanılamaz?
a) Dosya Seçilir-Sağ tuş-Sil
b)
Dosya Seçilir –Kitaplığa ekle -Sil
c)
Dosya Seçilir –Dosya Menüsü-Sil
d)
Dosya Seçilir -Delete
12. Geri dönüşüm kutusunda bulunan herhangi bir
dosyayı silindiği yere geri almak için hangisi
kullanılır?
a) Dosya Seçilir- Sağ tuş - Geri yükle
b) Dosya Seçilir - Görünüm - Geri Yükle
c) Dosya Menüsü – Gönder
d) Dosya Seçilir - Sağ tuş - Gönder
13. Klavye ayarlarını değiştirmek için izlenmesi
gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başlat-Tüm Programlar-Ayarlar-Klavye
b)
Belgelerim - Denetim Masası – Klavye
c)
Başlat- Denetim Masası – Bölge ve Dil
d)
Bilgisayar-Ayarlar-Klavye
14. Farenin çift tıklama hızı gibi, fare ayarlarında
değişiklik yapılabilmesi için hangi yolu izleriz?
a) Başlat – Programlar – Donatılar - Fare
b) Başlat - Ayarlar - Fare
c) Başlat - Yazıcılar - Denetim Masası - Fare
d) Başlat - Denetim Masası –Fare
15. Windows ortamında, kayıtlı herhangi bir dosyayı
bulmak için aşağıdaki menülerden hangisi
kullanılmalıdır?
a) Başlat-Ara
b) Başlat-Programlar-Ara
c) Bilgisayar- Sağ üst köşe arama çubuğu
d) Başlat –Tüm Programlar- Dosya ve Klasörler
16. Bir pencerede sıralı birden çok dosyayı
seçebilmek için hangi yardımcı tuş kullanılır?
a) Alt Gr
b) Tab
c)
Shift
d) Caps Lock
17. Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili
hâle getirmek için aşağıdakilerden hangisi
kullanılır?
a) Dosya-Tümünü Seç
b) Düzenle- Tümünü Seç
c) Kitaplık - Tümünü Seç
d) Sağ Tuş- Tümünü Seç
18. Windows masaüstünde yer alan ve çift tıklandığında
ilişkili olduğu uygulamayı başlatan simgelere ne
denir?
a) Kısayol
b) Masaüstü
c) Görev çubuğu
d) Kanal çubuğu
19. Windows’ta Fare – Klavye – Sistem - Program Ekle
/ Kaldır vb. gibi uygulamaların yer aldığı bölüm
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Windows Gezgini
b) Bilgisayarım simgesi
c) Geri Dönüşüm Kutusu
d) Denetim Masası
20. Bir Kısayolun adını değiştirmek için, aşağıdaki
kısayol tuşlarından hangisi kullanılır?
a) F1
b) F2
c) F3
d) F4
21. Windows Gezgini ile ilgili verilerden hangisi
yanlıştır?
a) Bu uygulama ile dosya ve klasör kesme kopyalama
ve yapıştırma işlemleri yapılır.
b) Dosya ve klasörlerin adları değiştirilebilir.
c) Dosya ve klasörler silinebilir.
d) Dosya ve klasörlerin özellikleri görüntülenemez.
I. Dosya ve klasörleri yapıştıracağımız yere
tıklayıp, Yapıştır tuşuna basarız
II. Kopyala veya Kes tuşuna basarız
III. İstediğimiz Dosya ve klasörleri seçeriz.
22. Yukarıdaki işlemlerin yapılışının doğru sırası
hangisidir?
a) III-I-II
b) III-II-I
c) I-III-II
d) I-II-III
23. Bir dosyayı geri dönüşüm kutusuna
göndermeden silmek için kullanılan kısayol
tuşu hangisidir?
a) Shift+Delete
b) Ctrl+Delete
c)
Delete
d) Alt+Delete
24. Windows 7 temasında çalışmakta olan bir
bilgisayarın temasının Windows Türkiye teması
yapılması nereden gerçekleşebilir?
a)Masaüstü - Sağ tuş - Yenile
b) Masaüstü - Sağ tuş – Temalar
c) Masaüstü - Sağ tuş – Kişiselleştir - Temalar
d) Masaüstü - Sağ tuş – Özellikler- Görünüm
25. yandaki düğmenin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
Geri
İleri
Yinele
Tam ekran
-I- II 26. Yukarıdaki yazıcı simgeleri için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) I. yazıcı paylaşıma açılmış , II. Yazıcı
paylaşıma açılmamış
b) I. Yazıcı paylaşıma açılmamış, II. Yazıcı
paylaşıma açılmış
c)
I. Yazıcı varsayılan olarak atanmış, II. Yazıcı
varsayılan olarak atanmamış
d) I. Yazıcı varsayılan olarak atanmamış, II.
Yazıcı varsayılan olarak atanmış
27.
28.
29.
30.
31.
Yandaki düğmelerin anlamları
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Simge Durumuna-Aşağı Geri Getir - Kapat
b) Kapat-Simge Durumunda Küçült- Aşağı Geri
Getir
c)
Simge Durumunda Küçült-Kapat- Aşağı Geri
Getir
d) Kapat- Aşağı Geri Getir - Simge Durumunda
Küçült
Windows da Kes yada Kopyala yapılan bir
yazının, resmin yada nesnenin görülebilmesi için
aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Pano Defteri Görüntüleyici
b) Bilgisayarım
c) Geri Dönüşüm Kutusu
d) Komut İstemi
Aşağıdakilerden hangi seçenekte Not defteri ve
Paint Programlarında hazırlanan belgelerin
(dosya) uzantıları doğru olarak belirtilmiştir?
a) TXT (Not Defteri), BMP (Paint)
b) DOCX (Not Defteri), TXT (Paint)
c) DOCX (Not Defteri), XLSX (Paint)
d) EXE (Not Defteri), BMP (Paint)
Windows’tan Komut İstemi’ne aşağıdakilerden
hangisi ile geçilir?
a) Başlat – Programlar – Windows Gezgini
b) Başlat –Tüm Programlar – Donatılar- Komut
İstemi
c)
Başlat – Programlar – Komut İstemi
d) Bilgisayarım – Denetim Masası – Komut
İstemi
Ekran Koruyucu hangi seçenek ile ayarlanır?
a) Denetim Masası – Kişiselleştirme
b) Başlat –Görüntü
c) Denetim Masası – Ayarlar
d) Başlat – Çalıştır
32. Tüm nesneleri seçebilmek için hangi yöntem
uygulanır ?
a) Düzenle – Diğerlerini Seç
b) Düzenle – Tümünü Seç
c) CTRL + B tuşları
d) Kitaplığa ekle – Simgeleri Düzenle
33. Aşağıdaki Seçeneklerin hangisinde Tarih/saat
özellikleri penceresi ekrana gelir?
a) Görev Çubuğunun üzerine çift tıklamak
b) Görev çubuğunun üzerinde bulunan saatin
üzerine tıklamak
c)
Görev çubuğunun üzerindeki TR ifadesinin
üzerine sol çift tıklamak
d) Görev çubuğundaki Başlat düğmesine çift
tıklamak
34. Bilgisayarın RAM’i , İşlemcisi ve kurulu
cihazların neler olduğu nereden görülebilir?
a) Denetim Masası – Görüntü
b)
Denetim Masası – Program Ekle/Kaldır
c)
Denetim Masası – Sistem
d) Denetim Masası – Aygıt Yöneticisi
35. Windows da yeni bir yazıcı ekleme işlemi
nereden yapılır?
a) Başlat –Aygıtlar ve Yazıcılar– Yazıcı ekle
b)
Denetim masası – Yazıcı ekle
c)
Başlat –Tüm Programlar –Yazıcılar – Yazıcı
ekle
d) Başlat –Tüm Programlar – Donatılar – Yazıcı
ekle
36.
Yukarıdaki simgeleri çalıştıran program dosyaları
aşağıdakilerden hangileridir?
a) Notepad.exe – Calc.exe
b) Not Defteri.exe – Hesap Makinesi.exe
c)
Yazı.exe – hesaplama.exe
d) Wordpad.exe – Calc.exe
37. Windows ’da ALT+TAB tuşunun görevi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Denetim Menüsünü açar.
b) Başlat Menüsünü açar.
c)
Çalışan programlar arası geçişi sağlar.
d) Açık olan tüm programları kapatır
38. Açık olan herhangi bir program nasıl kapatılır?
a) Ctrl +Tab
b) Alt + Tab
c) Ctrl + F4
d) Alt + F4
39. Windows’ta Kısayol tuşları hangi seçenekte
doğru sıralanmıştır?
CTRL + X CTRL + C CTRL +V
a) Kes - Kopyala - Yapıştır
b) Geri Al - Yinele – Kes
c)
Kes – Yapıştır - Kopyala
d) Yinele - Geri Al – Kes
40. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kapasite
birimleri dışında bir tanım yapılmıştır?
a) Bps–Byte–KB
b)
Bite–Byte–KB
c)
Byte–KB–MB
d)
Bite – Byte – KB – MB
41. Aşağıdaki ünitelerden hangisi hem giriş/çıkış
birimidir?
a) Ekran
b) Yazıcı
c)
Hoparlör
d)
Modem
42. Kullanıcı, bilgisayar açıldıktan sonra işlemleri
hangi bellek üzerinde gerçekleştirir?
a) Ram
b) Rom
c)
Rim
d) Rem
43. İnternet Explorer programı için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
a) Arama Motorudur
b) Web Tarayıcısıdır
c) Yazı editörüdür
d) Elektronik hesaplama yazılımıdır
44. MS Paint programında kaydedilen bir dosyanın
ilk seçilen otomatik uzantısı ne olur?
a) WR1
b) DOC
c) BMP
d) XLS
45. Windows ile bilrlikte gelen yazı yazma
programı(Editör) aşağıdakilerden hangisidir?
a) Paint
b) Karakter Eşlem
c)MSForms
d)Word Pad
46. Aşağıdakilerden
hangisi
bilgisayar için doğrudur ?
yada
hangileri
I.Çok büyük hacimlerdeki veri ve bilgiyi çok küçük
hacimlerde saklar
II.Matematiksel işlemleri Hızlı bir şekilde Yorumlar
III.Elektronik, Mekanik, Manyetik bileşenlerden
oluşur
a) YalnızI
b) I,II
c) I,II,III
d) Yalnız III
47. Windows işletim sisteminde "Scandisk" ne işe
yarar ?
a) Bir virüs programıdır
b) Sürücüleri ve dosyaları hatalara karşı tarar ve
onarır
c) Kopuk dosyaları siler
d) Bilgisayarın ve harddiski koruma altına alır
48. Yazıcılarda ve tarayıcalarda nokta yoğunluğunu
ifade eden ölçü birimi hangisidir?
a)1KB
b) 1Mhz
c)1Byte
d) 1Dpi
49. Aşağıdakilerden hangisi bir web sitesi adresi
olamaz
a) mamak.meb.gov.tr
b) [email protected]
c)www.ankara.edu.tr
d) meb.gov.tr
50. Media Player programının görevi nedir ?
a)Resim programını çalışıtırır
b)Sistem özelliklerini verir
c)Film izlemek için kullanılır
d)Hiçbiri
51. Genellikle programlarda yardım amacı ile
kullanılan tuş hangisidir ?
a) F4
b) F3
c) F2
d)F1
52. Aşağıdakilerden
hangisi
sürücüleri
kapasitelerine göre büyükten küçüğe doğru
sıralanmıştır?
a. Cd-Dvd-Disket
b. Disket-Dvd-Cd
c. Dvd-Cd-Disket
d. Cd-Disket-Dvd
53. Program ve özellikler,kullanıcı hesapları ve
internet seçenekleri işlemler hangi menüden
yapılır?
a) Komut sistemi
b) Tüm programlar
c) Denetim masası
d) Masaüstü
54. Masaüstünde yeni klasör oluşturmak
aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a) Masaüstü-Sol Tuş-Yeni-Yeni Klasör
b) Masaüstü-Sol Tuş-Yeni Klasör
c) Masaüstü-Sağ Tuş-Yeni-Klasör
d) Masaüstü-Sağ Tuş-Yeni-Yeni Klasör
55. İşlemcinin takıldığı birim aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Ses Kartı
b) Anakart
c) Harici Modem
d) Ekran Kartı
56. Bilgisayardaki tüm parçaların üzerine takıldığı
bilgisayar parçası aşağıdakilerden hangisidir?
a) Anakart
b) Ekran Kartı
c) Kasa
d) İşlemci
57. Aşağıdakilerden hangisi ek donanım birimdir
a) Ram
b)Rom
c)Cpu
d)Tv kartı
58. Bir bilgisayarın her türlü elektronik aksamına ne
ad verilir?
a) Donanım
b) Giriş Birimi
c) İşlemci
d) Yazılım
59. 10240 kilobyte kaç megabyte eder?
a)1 MB
b) 2 MB
c) 10 MB d)8 MB
60. Aşağıdakilerden hangisi bir giriş birimi değildir?
a. Klavye
b. Hoparlör
c. Mikrofon
d. Tarayıcı (Scanner)
61. Aşağıdakilerden hangisi çıkış birimidir?
a. Klavye
b. Mouse
c. Hoparlör
d. Mikrofon
62. Bilgisayara girilen verilerin işlendiği birim
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sabit Disk
b. RAM
c. ROM
d. İşlemci (CPU)
63. Bilgisayarın hız birimi aşağıdakilerden
hangisidir?
a. CPU
b. MHz
c. LAN
d. Kilometre
64. Aşağıdakilerden hangisinde elektrik kesintisinde
tüm bilgiler silinir?
a. RAM
b. PROM
c. EPROM
d. ROM
65. Uzak mesafeler arasındaki bilgi iletimini
sağlayan birim hangisidir?
a. Modem
b. Tarayıcı
c. İşlemci
d. Ram
66. Numlock tuşunun görevi nedir?
a. Klavyeyi büyük küçük harfe kiltler
b. Sayısal tuş takımlarını kilitler açar
c. İkincil karakter yazmaya yarar
d. Hiçbiri
67.
Geriye doğru bir karakter silmek için
aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?
a. Delete
b. İnsert
c. Backspace
d. Space
68. Aşağıdakilerden hangisi ana donanım birimidir?
a. Yazıcı
b. Mikrofon
c. Ram
d. Hoparlör
69. Kullanıcı, bilgisayar açıldıktan sonra işlemleri
hangi bellek üzerinde gerçekleştirir?
a) Ram
b) Rom
c)
Rim
d) Rem
70. Aşağıdaki ünitelerden hangisi hem giriş/çıkış
birimidir?
a) Ekran
b) Yazıcı
c)
Hoparlör
d) Modem
71. Hesap makinesi, Not defteri ve Paint
programları nereden çalıştırılır?
a) Başlat –> Tüm Programlar -> Donatılar
b) Başlat –> Donatılar
c) Denetim masası
d) Bilgisayarım –> Özellikler
72. Bilgisayara yeni bir kullanıcı hesabı
nereden oluşturulur?
a) Denetim masası –> Kullanıcı hesapları
b) Denetim masası –> Kullanıcılar
c) Denetim masası –> Konuşma
d) Denetim masası –> Hesaplar
73. Görev çubuğunun ekranın diğer
kenarlarına taşınması için hangi
seçenek kullanılır?
a) Görev Çubuğunun ortasından boş
alandan fare ile tutularak sürüklenir.
b) Görev çubuğunun üst kenar çizgisi
üzerinde iken farenin ok işareti iki yönlü
ok olunca tutularak çekilir.
c) Görev çubuğu sabittir taşınmaz.
d) Başlat butonu üzerinden tutularak
sürüklenir.
74. F – Q klavye ayarları nereden
değiştirilir?
a) Denetim masası –> Klavye
b) Denetim masası –> Bölge ve dil
seçenekleri
c) Başlat –> Ayarlar –> Klavye
d) Başlat –> Ayarlar –> Bölge ve dil
seçenekler
75. Bilgisayar açıldıktan sonra Windows
işletim sisteminde karşımıza gelen
ekrana ne ad verilir?
a) MasaÜstü
b) Kontrol Paneli
c) Denetim Masası
d) Başlat Menüsü
76. Bilgisayar bölümünde bulunduğumuz
sürücüdeki bütün gizli dosyaları
görebilmek için hangi seçenek
kullanılır?
a) Otomatik Kullan
b) Düzenle -> Klasör ve Arama Seçenekleri
(Görünüm Başlığı) Gizli dosyaları göster
c) Düzenle -> Yerleşim
d) Düzenle -> Özellikler
77. Not defterinde kaydedilen bir belgenin
uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) doc
b) ppt
c) txt
d) xls
78. Klavyeden sürekli olarak büyük harf
yazmak için aşağıdakilerden hangisi
kullanılmaktadır?
a)caps lock
b)alt
c)tab
d)backspace
79. Windows da masaüstünden hangi
simgeye tıklanırsa (C:Hard disk, DVD
RW sürücüsü) ulaşabiliriz?
a)belgelerim
b)bilgisayarım
c)geri dönüşüm kutusu
d)donatılar
80. Aşağıdakilerden hangisi klavyeden
ikinci karakterleri çıkartmamızı
sağlayan tuştur?
a)ctrl
b)altgr
c)capslock
d)shift
81. Aşağıdakilerden hangisi klavyeden
Üçüncü karakterleri çıkartmamızı
sağlayan tuştur?
a)ctrl
b)altgr
c)capslock
d)shift
82. Bilgisayarımızdan geçici olarak
sildiğimiz dosyalar nerede
görüntülenmektedir.
a) Geri Dönüşüm Kutusu
b) Belgeler
c) Resimler
d) Çöp Kutusu
83. Bilgisayarın açılmasını sağlayan düğme
hangisidir?
a)power
b)turbo
c)reset
d)let
84. Bilgisayardan görüntüyü izlemek için kullanılan
donanıma ne ad verilir?
a)klavye
b)monitör
c)cd-rom
d)mouse
85. Aşağıdaki birimlerin hangisiyle bilgisayardan
veri çıkışı yapılabilir?
a) yazıcı
b) ram
c) işlemci
d) anakart
86. Bilgisayarda bulunan bilgileri başka
bilgisayarlarda kullanmak üzere hangi donanım
birimi kullanılır?
a) ram
b) anakart
c) cd-rom d
d)Harddisk
87. Bilgisayarda işlenen verileri monitöre aktaran
birim hangisidir?
a) ekran kartı
b) anakart
c) ram
d) tv kartı
88. Ekranda nerede olduğumuzu gösteren nedir?
a)İmleç
b)Nokta
c)Fare
d)Çizgi
89.
Windows Tuşu + TAB ne
yapar?
a) Denetim Menüsünü açar.
b) Başlat Menüsünü açar.
c)Çalışan programlararası geçişi animasyonlu
şekilde gösterir.
d) Açık olan tüm programları kapatır.
90. Daha önceden oluşturulmuş bir dosyanın ismi
aşağıdakilerden hangi komut ile değiştirilemez?
a) dosya seçili iken klavyeden f2 tuşuna basm
b) dosya üzerinde iken aralıklı bir şekilde çift
tıklamak
c) dosya üzerinde sol tuş/yeniden adlandır
d) dosya üzerinde sağ tuş /yeniden adlandır
91.
Bir program ya da dosyayı
seçmek için hangi fare hareketi kullanılır?
a) Sağ tık
b) Çift Tık
c) Sol tık
d) Sürükleme
92.
Bir program ya da dosyayı
açmak için hangi fare hareketi kullanılır?
a) Sağ tık
b) Çift Tık
c) Sol tık
d) Sürükleme
93.
Dosya silme işlemi hangi şıkta
doğru verilmiştir?
a) Sağ tuş – Sil b) Sol tuş - Sil
c) Alt+Delete
d) Alt + Tab
94.
Her hangi bir program simge
durumuna küçültüldüğünde nerede yer alır?
a) Başlat düğmesi
b) Masaüstü
c) Görev çubuğu
d) Arka Plan
CEVAPLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
C
B
A
B
A
D
C
A
A
B
B
A
C
C
A
C
B
A
D
B
D
B
A
C
A
C
A
A
A
B
A
A
A
D
A
A
C
B
A
A
D
A
B
C
D
C
B
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
D
B
C
C
C,
C,
C
B
A
D
A
C
A
C
D
B
A
A
B
C
C
A
D
A
A
A
B
A
B
C
A
B
D
B
A
A
B
A
C
A
A
C
C
C
B
A
C
Download

F3 tuşu (Bir dosya ya da klasör ara)