72.00.FR.04
İİZ
ZM
MİİR
RE
EK
KO
ON
NO
OM
Mİİ Ü
ÜN
NİİV
VE
ER
RS
SİİT
TE
ES
Sİİ
KURUMİÇİ (BÖLÜMLER / PROGRAMLARARASI)
YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU
İİZZM
MİİR
RU
UN
NIIVVEER
RSSIITTYY O
OFF EECCO
ON
NO
OM
MIICCSS
INTERDEPARTMENTAL TRANSFER APPLICATION FORM
(AMONG DEPARTMENTS/ PROGRAMS)
I. KİMLİK BİLGİLERİ / PERSONAL INFORMATION
Adı / First Name :
Soyadı / Surname :
Öğrenci No. / Student No. :
Bölüm ve Sınıfı / Department and Class:
Yazışma Adresi / Contact Address :
Tel : (Ev / Home)
Tel : (İş / Office)
GSM :
e-mail :
Faks / Fax :
Merkezi Yerleştirme puanıma göre bölüm/program değiştirmek istiyorum. / I would like to change
department/program based on my central placement score.
Akademik başarıma gore bölüm/program değiştirmek istiyorum. / I would like to change department/program
based on my academic standing.
II. GEÇİŞ YAPMAK İSTEDİĞİ BÖLÜMLER / DEPARTMENTS TO TRANSFER TO:
Tercih sırasına göre yazınız. / List programs in order of preference.
Tercih Sırası/
Order of Preference
Başvurduğunuz Bölüm / Program / Departments / Programs applied to
İmza / Signature :
Tarih / Date
:
*ÖSYS/LYS puan kartının başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.
*It is required to attach ÖSYS/LYS score card to the application form.
Download

Yatay Geçiş Başvuru Formu - İzmir Ekonomi Üniversitesi