HAVRAN DEVLET HASTANESİ PERSONEL LİSTESİ
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
ADI SOYADI
Uz. Dr. Cemal SEVEN
Uz. Dr. Güler ASLAN ġAHĠN
Op.Dr. Cem Ertan AYDIN
Uz.Dr.Özden DAġ DEDEMOĞLU
Uz. Dr. Mehmet Sarp DĠNÇTÜRK
Uz. Dr. Zeynep AKÇALI
Dt. Eray KARABĠNA
Dt. Fatih AKTAġ
Dr. Faruk YÜNKÜL
Dr. Taner DENLĠ
Dr. Saygın YILDIRIM
Dr. Hulusi KARDAġ
Dr. Pınar YAVUZ
Dr. Bilge Didem ÖZTÜRK
Dr. Mustafa Oğuz CAN
Dr. Fuat AYTEKĠN
Sevgi KÜÇÜK KASIM
Canan AKTAN ÇAĞLAR
Zeynep ÜSTÜN
Müzeyyen KUZU BACAK
Esengül KANTARCI DAĞLI
Nazan AYDIN KAMACI
Semra KESER KARADENĠZ
Özlem OKTAY UYSAL
Gülay BULUT ÖZCAN
Harun AVCI
Sündüs HIRCA
Hatice KEREMOĞLU GÖNÜLTAġ
Yücel GÜZELHAN
Senem YIĞIN SEVĠNÇ
Sevgül BAYRAKTAR
Murat KOCAEFE
Naciye DEMĠR
Emine ÖZGAN
Figen ÖZKAN
Selma URASLU
Nilüfer ÖZCAN
Mehmet ATAMAN
Muhsine KUTLUER ALTIN
Sevilay GÜNDOĞAN KAYMAZ
Kadriye GÖKMEN AKSOY
Sevgi ERCEN KESKĠN
Sibel KAÇMAZ SARIGÜL
Meryem KULAK
Aynur GÜMÜġ BAġAR
Dilek CANER ARSLAN
Fatmanur TOLGA SOLAK
Sedef ÖZEL ÖZDAMAR
Hülya AKGÜL ÖZDEMĠR
Meltem TUNÇER YILMAZER
Müjgan KAYA DÜZER
Nurcan ÇETĠN YIĞIN
AyĢe AYDOĞDU BĠTĠK
Nurben AYDOĞAN ÇOBAN
Tülay AKPINAR ASLANKOÇ
Yeter ÇAKIR ERÇEVĠK
Emel KAPLAN SARITAġ
Ayfer DAYI EREN
Bengül ÇALIM
ÜNVANI
Aile Hekimliği Uzmanı
Aile Hekimliği Uzmanı
Genel Cerrahi Uzmanı
Anestezi ve Reanimasyon uz.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uz.
Ġç Hastalıkları Uzmanı
DiĢ Tabibi
DiĢ Tabibi
Pratisyen Hekim
Pratisyen Hekim
Pratisyen Hekim
Pratisyen Hekim
Pratisyen Hekim
Pratisyen Hekim
Pratisyen Hekim
Pratisyen Hekim
Eczacı
Sağlık bakım hizmetleri müdürü
HemĢire
HemĢire
HemĢire
HemĢire
HemĢire
HemĢire
HemĢire
HemĢire
HemĢire
HemĢire
HemĢire
hemĢire
HemĢire
HemĢire
HemĢire
HemĢire
HemĢire
HemĢire
HemĢire
HemĢire
Ebe
Ebe
Ebe
Ebe
Ebe
Ebe
Ebe
Ebe
Ebe
Ebe
Ebe
Ebe
Ebe
Ebe
Ebe
Ebe
Ebe
Ebe
Ebe
Ebe
Ebe
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Sebahat GÜRELDĠ
Ebru DĠNÇ COġGUN
AyĢe ERDĠN ĠLGÖR
Canan ÖZCAN ġANLI
Hanife DUMAN
ġükran ASLAN DAĞLI
Tahsin GÜLEÇ
Murat YAVUZ
Ahmet AKTAġ
Özlem OSKAN
Müfüde ÇAĞLAYAN ÇELĠK
ġener ÇĠÇEK
Nesrin ÖDER BERKSOY
Nuh ġERBETÇĠ
Murat TEMĠZSOY
Adnan AYDIN
Ali Osman AKBUDAK
Halil Ġbrahim BĠLECEN
Köksal KANTARCI
Mehmet KÖKCÜ
Mehmet Oğuzhan DAYI
Mutlu ÖZCAN
Mehmet Akif KALAYCI
Ġbrahim Sabit AKGÜN
Hasan AKIN
Hüseyin AKIN
Celalettin ÇAKICI
Bekir ÜZÜ
Selçuk ASÇETĠN
Süleyman BAġ
Nurettin KEÇĠCĠ
Turan GÖKÇE
Sait HASANÇUFADAROĞLU
Dr. Hakan Levent KAPLAN
Ebe
Acil Tıp Teknisyeni
Acil Tıp Teknisyeni
Acil Tıp Teknisyeni
Acil Tıp Teknisyeni
Laboratuar Teknisyeni
Laboratuar Teknisyeni
Laboratuar Teknisyeni
Laboratuar Teknisyeni
Laboratuar Teknisyeni
Röntgen Teknisyeni
Röntgen Teknisyeni
Röntgen Teknisyeni
Röntgen Teknisyeni
Röntgen Teknisyeni
Sağlık Memuru
Sağlık Memuru
Sağlık Memuru
Sağlık Memuru
Sağlık Memuru
Sağlık Memuru
Sağlık Memuru
Ġdari ve Mali Hizmetler Müdürü
VHKĠ
VHKĠ
Tıbbi Sekreter
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli
Ayniyat Saymanı
Çevre Sağl.Teknisyeni
Çevre Sağl.Teknisyeni
Pratisyen Hekim geçici görevli
Download

Tüm Personellerimiz - Havran Devlet Hastanesi