DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
DUMLUPINAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
SAYI 41, TEMMUZ 2014 / NUMBER 41, JULY 2014
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
DUMLUPINAR UNIVERSITY
JOURNAL OF SOCIAL
SCIENCES
DPUJSS
Sayı: 41
Temmuz 2014
Number 41
July 2014
Sahibi / Owner
Prof. Dr. Ahmet KARAASLAN
Dumlupınar Üniversitesi Rektörü
Editörler / Editors
Doç. Dr. Soner AKKOÇ
Yrd. Doç. Dr. Güner TUNCER
Yayın Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Hüseyin ERGİN
Doç. Dr. Fatih DEMİRCİ
Yrd. Doç. Dr. Hacı Murat ARABACI
Dergi Sekretaryası / Secretary of Journal
Arş. Grv. Zeynep SEVİNÇ
Arş. Grv. Yusuf YILDIRIM
Arş. Grv. Fatih GÜZEL
Yazışma Adresi / Correspondence Address:
Sosyal Bilimler Dergisi
Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Kütahya-Türkiye
Tel: 0 274 265 20 31
[email protected]
ISSN
1302–1842
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
DUMLUPINAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
SAYI 41, TEMMUZ 2014 / NUMBER 41, JULY 2014
Her hakkı saklıdır. Sosyal Bilimler Dergisi Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim
aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanan, EBSCOhost,
ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında ve ASOS İndekste taranan
uluslararası hakemli bir dergidir. Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanan
makalelerdeki görüş ve düşünceler yazarların kendi kişisel görüşleri olup,
hiçbir şekilde Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün veya Dumlupınar
Üniversitesi’nin görüşlerini ifade etmez. Makaleler sadece referans verilerek
kullanılabilir.
Kapak Tasarımı: Adem DÖNMEZ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
DUMLUPINAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
SAYI 41, TEMMUZ 2014 / NUMBER 41, JULY 2014
41.SAYI HAKEM LİSTESİ
PROF.DR. ABDULLAH YILMAZ
BALIKESİR ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. AHMET GÖKGÖZ
YALOVA ÜNİV.
PROF.DR. AHMET AĞCA
DUMLUPINAR ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. AHMET YIKMIŞ
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.
PROF.DR. AHMET CANSIZ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. BATTAL YILMAZ
AHİ EVRAN ÜNİV.
PROF.DR. AYSIT TANSEL
ORTADOĞU TEKNİK ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. BURAK KARABEY
DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
PROF.DR. FİRDEVS KARAHAN
SAKARYA ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. CEMİL KUZEY
FATİH ÜNİV.
PROF.DR. RAMAZAN KILIÇ
DUMLUPINAR ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. CENGİZ DURAN
DUMLUPINAR ÜNİV.
PROF.DR. SERPİL AYTAÇ
ULUDAĞ ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. ERAY ACAR
DUMLUPINAR ÜNİV.
PROF.DR. URAL MANÇO
AKSARAY ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. ERKAN TURAN DEMİREL
FIRAT ÜNİV.
DOÇ.DR. ALİ ELEREN
AFYON KOCATEPE ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. FATİH ÖZBAY
DUMLUPINAR ÜNİV.
DOÇ.DR. ALİ FUAT ARICI
YILDIZ TEKNİK ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. FİLİZ KALELİOĞLU
BAŞKENT ÜNİV.
DOÇ.DR. BURHAN KILIÇ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. FULYA TOPÇUOĞLU ÜNAL
DUMLUPINAR ÜNİV.
DOÇ.DR. DİLEK SEYMEN
DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. HAKAN KARA
DUMLUPINAR ÜNİV.
DOÇ.DR. ERHAN DEMİRELİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. HALİM EMRE ZEREN
ADNAN MENDERES ÜNİV.
DOÇ.DR. FÜSUN YENİLMEZ
OSMANGAZİ ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. HATİCE ÖZUTKU
AFYON KOCATEPE ÜNİV.
DOÇ.DR. HAYRETTİN ÖZLER
DUMLUPINAR ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. HİLAL ASİL
FATİH ÜNİV.
DOÇ.DR. HÜSEYİN YILMAZ
UŞAK ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. İÇLEM ER
DUMLUPINAR ÜNİV.
DOÇ.DR. KÜRŞAT YENİLMEZ
OSMANGAZİ ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. İRFAN YILDIRIM
AFYON KOCATEPE ÜNİV.
DOÇ.DR. MEHMET AKİF ÖZER
ANKARA ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. İSMAİL BAŞARAN
BARTIN ÜNİV.
DOÇ.DR. METİN YAMAN
SAKARYA ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. METİN YILMAZ
DUMLUPINAR ÜNİV.
DOÇ.DR. MUSTAFA DURMAN
DUMLUPINAR ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. MUSTAFA OTRAR
MARMARA ÜNİV.
DOÇ.DR. MUSTAFA FİŞNE
AFYON KOCATEPE ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. NEDRET ÇAĞLAR
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
DOÇ.DR. ÖZGÜR SARI
SELÇUK ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. ÖMER MİRAÇ YAMAN
YALOVA ÜNİV.
DOÇ.DR. RAMAZAN ERDEM
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. RECEP ÇELİK
GÜMÜŞHANE ÜNİV.
DOÇ.DR. SAİT GÜRBÜZ
KARA HARP OKULU
YRD.DOÇ.DR. RECEP KILIÇ
BALIKESİR ÜNİV.
DOÇ.DR. TAHSİN BAKIRTAŞ
SAKARYA ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. SARE AYDIN YILMAZ
İSTANBUL TİCARET ÜNİV.
DOÇ.DR. TURAN PAKER
PAMUKKALE ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. SELAMİ ERDOĞAN
DUMLUPINAR ÜNİV.
DOÇ.DR. YASEMİN GÜLBAHAR
ANKARA ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. TAYFUN TUTAK
FIRAT ÜNİV.
YRD.DOÇ.DR. UTKU ALTUNÖZ
SİNOP ÜNİV.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
DUMLUPINAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
SAYI 41, TEMMUZ 2014 / NUMBER 41, JULY 2014
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
1-YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖRÜP GERİ DÖNEN ÖĞRETİM ELEMANLARININ BEYİN GÖÇÜNE
BAKIŞI: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Nursen VATANSEVER DEVİREN, Filiz DAŞKIRAN
1-10
2-İMALAT SANAYİSİNDE TÜRKİYE’NİN AB İLE TİCARETİNİN YAPISI VE REKABET GÜCÜ:
TEKNOLOJİ DÜZEYLERİNE GÖRE BİR İNCELEME
Gökhan ÖZDAMAR
11-30
3-ALGILANAN YÜKSEK KATILIM SAĞLAYAN İŞ SİSTEMLERİNİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ:
İLK ÜSTÜN ALGILANAN DESTEĞİNİN BİÇİMLENDİRİCİ DEĞİŞKEN ROLÜ
K. Övgü ÇAKMAK OTLUOĞLU
31-42
4-THE IMPORTANCE OF DOMESTIC POLITICS IN EXPLAINING THE CHANGE IN TERRITORIAL
POLITICS IN EU CANDIDATE STATES: TURKEY AS A CASE
Ali Onur ÖZÇELİK
43-54
5-KUTADGU BİLİG’DE YÖNETEN-YÖNETİLEN İLİŞKİLERİ
Alper ÖZMEN
55-60
6-MERKEZİYETÇİ YÖNETİM KISKACINDA SİVİL TOPLUM ÇIKMAZI
Konur Alp DEMİR
61-70
7-LİDERLİK TARZI İLE MESLEKİ BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Sema YİĞİT, Hakan YAZARKAN
71-84
8-DEMOKRASİ VE KADIN: “BİR DIŞLANMA SERÜVENİ”
Merve KARAMANLI
85-92
9-TOPLUMSAL KÜLTÜRÜN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETİNE ETKİSİ:
SOSYAL AĞ KULLANIMININ ARACILIK ROLÜ
Harun ŞEŞEN, Semih SORAN, Ebru CAYMAZ
93-106
10-BÖLGESEL KALKINMADA ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ’NİN SANAYİYE, DEVLETE VE
ÜNİVERSİTEYE YARARLARI: KONYA İLİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA
Yasemin TELLİ ÜÇLER
107-120
11-ÖZEL HASTANELERDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMASI
Ercan TAŞKIN, Filiz ÇOKAY, Murat KURT, H. Feyyaz EBEOĞLUGİL, Hasan ÖZYAŞAR, Abdulbaki BARAN
121-130
12-TERMAL KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (CRM) ÜZERİNE
BİR ARAŞTIRMA: FRİGYA BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Düriye BOZOK, Ömer Zafer GÜVEN, Uğur CEYLAN
131-140
13-HASTANE İŞLETMELERİNDE SÜRECE DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME
MODELLEMESİ
Hilmi KIRLIOĞLU, Bedia ATALAY
141-162
14-FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ANALİZİNE
DAYALI BİR ARAŞTIRMA
Kemal VATANSEVER, Sinan AYDIN
163-176
15-GİRİŞİMCİLİĞİN GENÇ GİRİŞİMCİ ADAYLARI PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ:
SDÜ GİRİŞİMCİLİK ÇALIŞTAYI ÖRNEĞİ
Öznur YAŞAR, Merve MERT ŞENCAN
177-190
16-THE EFFECTS OF WORD-OF-MOUTH MESSAGE ON PURCHASE DECISION IN CREDENCEBASED SERVICES
Mustafa DİLBER, Lokman İNCİRKUŞ
191-212
17-12 Eylül 2010 TARİHLİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKACILIĞINA
ETKİLERİ
Tahsin GÜLER
213-220
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
DUMLUPINAR UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
SAYI 41, TEMMUZ 2014 / NUMBER 41, JULY 2014
18-TURKISH IDENTY AND EU INTEGRATION ISSUE OF TURKEY WITHIN THE RECENT
DEVELOPMENTS
Hüsamettin İNAÇ, Feyzullah ÜNAL
221-224
19-TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET VE MEDİKAL KURTARMA AÇISINDAN YALOVA, VAN VE
SİMAV DEPREMLERİNİN İNCELENMESİ
Emsal İBİŞ, Bedrettin KESGİN
225-234
20-ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİ, İŞYERİNDE SAPKIN DAVRANIŞ VE İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ
İLİŞKİSİ
Emre SEZİCİ
235-246
21-SEKÜLERLEŞMENİN HIZLANDIRICISI OLARAK KENTLEŞME
Volkan ERTİT
247-254
22-ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MERAKLILIK DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
(KÜTAHYA İLİ ÖRNEĞİ)
Satı AKGÜL, Çetin ÖZDİLEK
255-264
23-TÜRKÇENİN İKİNCİ DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENCİLERİN KULLANDIKLARI
KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİ
Mehmet TOK, Mehtap YIGIN
265-276
24-YÜKSEKÖĞRETİMDE İNGİLİZCE-I DERSİNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ELEMANI
GÖRÜŞLERİ: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Baki SARITAŞ, Asım ARI
277-296
25-OTİSTİK ÇOCUK EBEVEYNLERİNİN GENİŞ OTİZM FENOTİPİ VE ALEKSİTİMİ ÖZELLİKLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Aydan AYDIN, Tuğba SARAÇ
297-308
26-EĞİTİMDE EĞİTSEL SOSYAL AĞ SİTELERİNİN KULLANIMI: EDMODO ÖRNEĞİ
Gürhan DURAK, Serkan ÇANKAYA, Eyup YÜNKÜL
309-316
27-MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN 5. SINIF MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Eyüp İZCİ, Özlem GÖKTAŞ
317-328
Download

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ