DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
25.12.2015
SİRKÜLER NO: 2015 / 57
Konu: 2016 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesine esas Gelir Vergisi Tarifesi hk.
Gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanunu’nun 103 üncü maddesinde yer alan tarifeye göre
vergilendirilmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 123 üncü maddesi gereği vergi tarifesindeki gelir dilim
tutarlarının her yıl bir önceki yıl yeniden değerleme oranında artırılması gerekmekte olup hesaplamada
% 5’i aşmayan kesirler dikkate alınmayacaktır.
Maliye Bakanlığı, 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı 290 Seri No’lu
Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2016 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde kullanılacak “Gelir
Vergisi Tarifesi”ni aşağıdaki şekilde belirlemiştir:
12.600 TL’ye kadar
% 15
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası
% 20
69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL ( ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin
30.000 TL’si için 5.370 TL ), fazlası
% 27
69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL ( ücret gelirlerinde 110.000
TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL ), fazlası
% 35
Bu durumda, 2016 yılında ücret gelirleri ile diğer gelirler için uygulanacak gelir vergisi tarifeleri
aşağıdaki şekildedir:
2016 yılında elde edilen ücret gelirlerine uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
12.600 TL’ye kadar
% 15
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası
% 20
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası
% 27
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL, fazlası
% 35
1
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
2016 yılında diğer gelirler için uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi
12.600 TL’ye kadar
% 15
30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası
% 20
69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, fazlası
% 27
69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, fazlası
% 35
Açıklanan konu ile ilgili ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
DİPNOT YMM LTD. ŞTİ.
2
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
Download

sırk 2015-57 2016 yılında uygulanacak gelir vergisi