DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
25.12.2015
SİRKÜLER NO: 2015 / 55
Konu: 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda yer alan ve 01 Ocak 2016 tarihinden
itibaren geçerli olacak değerli kağıt bedelleri hk.
Maliye Bakanlığı, 25 Aralık 2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 50 Sıra No’lu
Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa bağlı tabloda
yazılı kağıt ve belgelerin 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren bedellerini aşağıdaki şekilde yeniden
belirlemiştir.
Değerli Kağıdın Cinsi:
Bedel (TL) :
1- Noter kağıtları:
a) Noter kağıdı
b) Beyanname
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet
2- Pasaportlar
3- Yabancılar için ikamet tezkereleri
4- (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
5- Nüfus cüzdanları
6- Aile cüzdanları
7- Sürücü belgeleri
8- Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)
9- Motorlu araç trafik belgesi
10- Motorlu araç tescil belgesi
11- İş makinesi tescil belgesi
12- Banka Çekleri (Her bir çek yaprağı)
13- Mavi Kart (Ek:9/5/2012-6304/9 md.)
8,80
8,80
17,60
87,50
58,50
(*)
8,00
80,00
108,50
108,50
108,50
81,50
81,50
5,60
8,00
Bankaların, 2015 yılında her bir çek yaprağı için tahsil ettikleri 5,25 TL’lik tutar 2016 yılından
itibaren 5,60 TL’ye yükseltilmiştir.
Açıklanan konu ile ilgili ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
DİPNOT YMM LTD. ŞTİ.
1
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
Download

sırk 2015-55 2016 yılında uygulanacak değerli kağıt