DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
29.12.2015
SİRKÜLER NO: 2015 / 65
KONU: İhracat ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerinde e-fatura düzenleme
zorunluluğunun 01.01.2017 tarihine ertelenlenmesi hk.
20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 454 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği ile e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin KDV Kanunu’nun 11’inci maddesi
kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlara, 1
Ocak 2016 tarihinden itibaren bu işlemlerinde e-fatura düzenlemeleri zorunluluğu getirilmişti.
25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 461 sıra nolu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile; 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan İhracat işlemlerinde efatura uygulamasına geçiş
için 01.01.2016 olarak belirlenmiş olan başlangıç
tarihi 01.01.2017 tarihine uzatılmıştır.
Açıklanan konu ile ilgili ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
DİPNOT YMM LTD. ŞTİ.
1
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
Download

sırk 2015-65 ihracatta e-fatura düzenleme süre