DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
01.01.2016
SİRKÜLER NO: 2016 / 01
Konu: 31 Aralık 2015 tarihinde uygulanacak döviz kurları hk.
Bilindiği gibi 217 Sıra No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “Yabancı Paraların ve Yabancı
Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Değerlemesi” başlıklı bölümünde belirtildiği üzere , “...
yapılacak değerlemede T.C. Merkez Bankası’nca Resmi Gazete’de geçici vergi döneminin kapandığı
tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınacaktır”. Bu durumda, T.C. Merkez Bankası’nca
30 Aralık 2015 günü 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz alış kurlarının 31 Aralık 2015
tarihi itibariyle yapılacak yabancı para ve yabancı para cinsinden borç alacakların değerlemesinde
kullanılması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için
efektif alış kuru (bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz
alış kuru uygulanacaktır.
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle bankalar dışındaki kurumlar tarafından yapılacak değerleme
işlemleri sırasında, döviz cinsinden paralar (bankalarda bulunanlar dahil) ile bu paralarla olan senetli
ve senetsiz alacak ve borçlar için kullanılacak döviz kurları ile bu kurumların kasalarında nakit olarak
bulunan yabancı paralar için kullanılacak efektif kurlarından bazılarına aşağıda yer verilmiştir:
DÖVİZLER
ABD Doları
İngiliz Sterlini
Japon Yeni
EURO
İsviçre Frangı
EFEKTİFLER
KUR (TL)
ABD Doları
İngiliz Sterlini
Japon Yeni
EURO
İsviçre Frangı
2,9076
4.3007
0,024078
3,1776
2,9278
KUR (TL)
2,9056
4.2977
0,023989
3.1754
2.9234
Açıklanan konu ile ilgili ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
DİPNOT YMM LTD. ŞTİ.
1
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
Download

sırk 2016-01 31 aralık 2015 tarihinde değerleme