11 Eylül 2014 Perşembe / 11th September 2014 Thursday
Etkinlik Programı / Event Programme
FUAR FUAYE
930
1030
1130
1200
1300
1330
1335
1345
TÜDÖKSAD ETKİNLİK ALANI / TUDOKSAD EVENT AREA
1355
1405
1415
1445
Oturum Programı / Congress Programme
Fuar Açılışı / Fair Opening Ceremony
Fuar Açılış Konuşmaları/Fair Opening Speeches
Ankiros - Hannover Messe
Secof / Cemafon President
UCTEA Cham. Of Met. Eng. President
17th IMMC President
WFO President
Turkish Steel Prod. Asso. President
TUDOKSAD
Minister / Asst. Secretary
Plaket Takdimi / Award Ceremony
Hannover Messe
UCTEA Cham. Of Met. Eng.
Fuar Turu / Fair Tour
Sergilerin Açılışı / Exhibition Opening
TÜDÖKSAD Başkanı Açılış Konuşması
TUDOKSAD President Opening Speech
Sponsorlara Plaket Takdimi
Congress Sponsors Award Ceremony
3.Döküm’ün Fotoğrafları Yarışması Ödül Töreni
3rd Casting’s Photography Contest Awards
1. TÜDÖKSAD Çevre Ödülleri / 1st TUDOKSAD
Green Foundry Contest Awards Ceremony
Kongre Açılış Konuşması
Congress Opening Speech:
Yaylalı Günay
Açılış oturumu / Opening Session
(Çağrılı Konuşmacılar/Invited Speakers)
Oturum başkanı/Session Chairman:
Yaylalı Günay
“The Foundry Industry in Germany
Status, Latest Developments and the Role of the
Foundry Associations/Alman Döküm Sanayinin
Genel Durumu, Son Gelişmeler ve Döküm
Birliklerinin Rolü”
Dr. Carsten Kuhlgatz (Huettenes Albertus CEO)
“Global Suppliers’ Contribution To Turkish
Foundry Industry In International
Market/Uluslararası Tedarikçilerin Türk Döküm
Endüstrisine Pazarda Katkıları”
Francisco Lorenzo (Foseco Başkan Yardımcısı)
1520
1540
1. Oturum “Döküm Sektöründe Rekabet Gücü”
1st Session “Competitiveness of Foundry Sector”
Oturum Başkanı/Session Chairman: Mehmet Özalp
“Döküm Sektöründe Sağlıklı ve Sürdürülebilir
Müşteri - Teslimatçı İlişkisi Kurulabilir Mi?
Yaylalı Günay
“Döküm Fabrikasında Yalın Üretim ve TPM
Yolculuğunda Yönetici Rolü” Hakan Yaşar (Demisaş)
11 Eylül 2014 Perşembe / 11th September 2014 Thursday
Etkinlik Programı / Event Programme
Oturum Programı / Congress Programme
1600
1620
1640
1700
1720
1740
1800
1820
1840
1900
1930
Açılış Kokteyli / Opening Cocktail
“Takım Tezgâhları Seçimi ve Verimli Üretim İçin Bazı
Tavsiyeler”
Ahmet Yılmaz, Bahattin Erkan (Okuma Türkiye)
“Üretim Ekonomisi”
Metin Arıkfidan (Sandvik Coromant)
“Kurumsallaşma ve ERP”
Nilüfer Çağlayık (Akdaş Döküm)
“Bir Dökümhanenin Kuruluşu, Gelişimi, Problemler ve
Çözüm Önerileri”
Ferruh Şengün (Dizayn Metalurji)
“ÇEVRE VE İŞ GÜVENLİĞİ OTURUMU”
“ENVIRONMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY”
Oturum Başkanı/Session Chairman: Erdoğan Nas
“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Genel Bir
Bakış ve Trakya Döküm’de Yapılan İyileştirme
Çalışmaları”
Galip Cenk Ebin (Trakya Döküm)
“Ramak Kaldı”
Emre Gürcan (Demisaş)
“Döküm Sektörü ve İSG-Çevre-Enerji Yönetim
Sistemleri Uygulamaları”
Ayşe Gül Mangan (Akdaş Döküm)
“Karbon Yönetimi Yaklaşımı ve Örnek Uygulamalar”
Kumru Adanalı (Carbon Clear)
“Dökümhanelerde Atıksu Kontrolü”
Ahmet Turan, Necip Ünlü (İ.T.Ü), M. Niyazi Eruslu
(Yalova Üni.)
“Dökümhanelerde Gürültü Kontrolü”
Akın Odabaşı (Fırat Üniversitesi), Ahmet Turan, Necip
Ünlü (İ.T.Ü), M. Niyazi Eruslu (Yalova Üni.)
12 Eylül 2014 Cuma / 12th September 2014 Friday
Etkinlik Programı / Event Programme
1030 - 1900
30
10 - 19
00
1030 - 1900
“Döküm ve Sanat”
“Casting&Art” Exhibitions
Poster Oturumu
Poster Session
1.TÜDÖKSAD Çevre Ödülleri
Yarışması Poster Sergisi
1st TUDOKSAD Green Foundry
Contest Poster Session
Oturum Programı / Congress Programme
1100
1120
1140
1200
1220
1240
1300
1320
1340
1400
1420
1440
1500
1520
2.Oturum “Döküm Teknolojileri: Demir&Çelik”
2nd Session “Casting Technologies: Iron&Steel”
Oturum Başkanı/Session Chairman: Hüseyin Yumak
“Tundish Pota ile Döküm Yöntemi ve Diğer Döküm
Yöntemleriyle Karşılaştırılması”
Kübra Karakuzulu, Özcan Türkol, Burç Aral, Yalçın Badem
(Erkunt)
“DISA Kalıplama Hattı Aşılama Sistemi PM Analizi”
Sedat Geveli (Demisaş)
“Inoculation of Grey and Ductile Iron”
K. Soulas, M. Koch (Zenmet)
“How To Make Good Ductile Iron Using MgFeSi In An
Optimized Ladle Treatment Combined With Preconditioning”
Catherine Hartung (Elkem, Expert Mum.)
“İndüksiyon Ergitmede Verimlilik Artışında Yeni Gelişmeler”
Levend Otsukarcı (Inductotherm)
“Döküm Hatalarının Karakterize Edilmesi ve Besleyici
Gömlekleri ile İlişkileri”
Haydar Kahraman, İ. Hayri Keser, Ümit Cöcen (Dokuz Eylül
Üni.), M. Kemal Tozan (Çukurova Kimya End. AŞ)
“Sustainable Induction Technology & Energy Saving”
Fikret Koç (ABP Induction Türkiye)
“Enerji Verimliliği”
Sedat Geveli - Demisaş
3. Oturum “Döküm Teknolojileri: Demir&Çelik”
3rd Session “Casting Technologies: Iron&Steel”
Oturum Başkanı/Session Chairman: Seyfi Değirmenci
“Advantages of Green Sand Molding Process Using Aeration
Technology”
Hiroyashi Makino (Sintokogio, Evren İth. İhr.)
“Increase Your Casting Output With Higher Productivity On
Vertical Moulding Machines From DISA”
Bo Wolff Haugbolle (DISA, Meta-Mak Met. Mak. Mum.)
“Exothermic Feeders Usage in Vertical Moulding Lines”
Murat Kallek (Foseco)
“Latest Developments On Design and Formulations Of
Minirisers For The Feeding Of Ductile Iron and Steel Castings
Improving Risers Removal and Yield With The Consequent
Decrease On Cost”
Jaime Prat Urreiztieta (ASK Chemicals)
“Effective Filtration of Steel Castings”
David Hrabina (Foseco)
“New Coatings and Additives Concepts As An Entire Approach
For Defect and Residue Free Castings”
Reinhard Stötzel, Christian Koch, İsmail Yılmaz, Hasan Dağlı
(ASK Chemicals)
12 Eylül 2014 Cuma / 12th September 2014 Friday
Etkinlik Programı / Event Programme
16.00
19.00
Poster Oturumu (Bildiri Sahipleri ile
Beraber / Poster Session (with Authors)
Oturum Programı / Congress Programme
1540
1600
1620
1640
1700
1720
1740
1900
Dökümcüler Akşamı (Tosçelik Granül AŞ
Kokteyli ile) / Foundrymens’ Night
(sponsored by Tosçelik Granül AŞ)
4. Oturum “Kalıp ve Maça Teknolojileri
4th Session “Mould and Core Technologies”
Oturum Başkanı/Session Chairman: Dr. Türsen Demir
“Innovative Binder and Refractory Coating Solutions For
Highly Complex Castings”
Amine Serghini (Metko HA)
“Consistent Coating Application Through Automated
Preparation”
Ziya Tanyeli, Christoph Genzler (Foseco)
“Dökümhanelerde Maça Firelerinin Yeniden
Değerlendirilmesi”
Berivan Boduroğlu, Veysel Durak (Erkunt)
“Efficient and Economic Application of Coatings”
Simon Turley (Metko HA)
“Greensand “Less Is Best” A More Sustaınable Phılosophy
For Change”
Brian Officer (Amcol)
“Up To Date Experience With Treated Leonardite and Its
Benefits On Green Sand Molding”
Patrick Verdot, Darren Colwell, Mike Van Leirsburg
(Amcol)
“Atık Alfaset Kumunun Yaş Kalıplama Prosesinde
Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”
Emre Çaylan, Onur Er, Samet Şahiner, Erkan Dalay (EKU),
İhan Erkul (Erkul Danışmanlık)
13 Eylül 2014 Cumartesi / 13th September 2014 Saturday
Etkinlik Programme / Event Programme
1030 - 1900
1030 - 1900
1030 - 1900
“Döküm ve Sanat”
“Casting&Art Exhibitions”
Poster Oturumu/Poster Session
1.TÜDÖKSAD Çevre Ödülleri
Yarışması Poster Sergisi
1st TUDOKSAD Green Foundry
Contest Poster Session
Oturum Programı / Congress Programme
1100
1120
1140
1200
1220
1240
1300
1320
1340
1400
1420
1440
1500
1520
1540
5. Oturum “Döküm Teknolojileri: Demir Dışı”
5th Session “Casting Technology: Non Ferrous”
Oturum Başkanı/Session Chairman: Can Demir
“Smart Degassing in Aluminium Alloys”
Ronny Simon, Roger Kendrick (Foseco)
“Alçak Basınç Döküm Prosesinde Kullanılan Kalıp Kaplama
Malzemesinin Metal Akışkanlığına Etkisi”
Özgür Y. Toğçuoğlu, Ömer Burak Çe, Uğur Aybarç (CMS),
Murat Kezkiç (Foseco)
“Primer Alüminyum Kum,Kokil ve Enjeksiyon Döküm
Alaşımları”
Turhan Topaçoğulları (IPS Vision)
“Next Generation Of Electrical Ladle Heaters”
Marcus Andersson (SAN Malz. Tek.)
6. Oturum “Süreçler ve Kontrol”
6th Session “Process and Control”
Oturum Başkanı/Session Chairman: Dr. Önder Orhaner
“Carbon In Cast Iron, New Method For Optical Emission
Spectroscopy”
Kay Toedter, H. Gerd Joosten, M Kettenis (Spectro, BES Müh.)
“Sfero Analizlerinde Simülasyon Programı İle Dökümhane
Koşullarının Adaptasyonu İç Çekinti Tayini”
Serkan Evmez (Erkunt)
“MAGMASOFT ile Döküm Tasarım ve Parametrelerinin
Otomatik Optimizasyonu”
Birgi Özçelik (Magma Bilişim)
“Termal Analiz İle Döküm Süreçlerinin Kontrolü”
Arda Çetin, Tolga Tokmakçı (Heraeus Electro-Nite)
“Click2Cast Döküm Simülasyon Yazılımı”
Martin Solina (3B Dizayn)
“Inovative ERP Software Specialized For Foundries-Fondweb”
Yusuf Soydinç (RC Informatica)
7. Oturum “Süreçler ve Kontrol”
7th Session “Process and Control”
Oturum Başkanı/Session Chairman: Mustafa Akyürek
“Döküm Sektöründe Kalıplama ve Ergitme Bölümlerinde 5S
Sistemi Uygulamaları”
Ayşe Gül Mangan, Mahmut Yaşar (Akdaş Döküm)
“İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin Isıl İşlem
Öncesinde ve Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri”
Emre Yalçın (Odöksan ELBA)
“Kalın Kesitli G18NiMoCr3-6 Test Bloklarının Farklı Isıl İşlem
Koşullarında Kenar ve Orta Bölgelerindeki Mikro Yapı ve
Mukavemet Değerlerinin İncelenmesi”
Prof. Dr. S. Can Kurnaz (Sakarya Üni.), Dr. F. Can Akbaşoğlu,
Serhat Adışen, Uğur Gürol, Eylem Subaşı (Akmetal)
“EN1563 Yeni Nesil Dökme Demirler”
Seyfi Değirmenci, Bülent Şirin, Bert Duit (Componenta)
“Vacuum Investment Casting, Furnace Concepts Tailored To
Market Requirements”
Ulrich Betz (ALD Vacuum, Meta-Mak Met. Mak. Müm.)
11 - 13 Eylül 2014 / 11 - 13 September 2014
Poster Oturumu / Poster Session
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
“Dökümhanelerde Yalın Yönetim”
Demisaş - Zafer Ay
“Montajlı Kam Millerinin Döküm Yöntemi ile Üretimi İçin Yeni Bir Üretim Tekniğinin Tasarlanması”
ESTAŞ Eksantrik San - Murat Aydın, Tarık Gün
“Ablation Casting”
Marmara Üniversitesi - Altan Türkeli, Ege Demirtaş
“Dökme Demir Üretiminde Boyasız Maçalı Döküm”
Demisaş - Kazım Kubat
“Upgraded Eco-Friendly No-Bake Systems”
Metko HA - Christian Fourberg
“Şile Silis Kumu ve Ankara-Bolu Bölgesi Bentonit Karışımlarının Yaş Kum Kalıp Özellikleri”
İ.T.Ü - Dilan Bahçıvancı, Kaan Akdemir, Selman Fındıklı, Eren Uyanusta, Serdar Kadıoğlu, Ahmet Turan, Necip
Ünlü, Ercan Açma, Yalova Üniversitesi - M. Niyazi Eruslu, Karakaya Bentonit A.Ş. - Bünyamin Ertek
“Sodyum Silikat Bağlayıcılı Döküm Kalıp/Maça Kum Özelliklerinin Mikrodalga Uygulamasıyla Geliştirilmesi”
İ.T.Ü - Serdar Kadıoğlu, Necip Ünlü, M. Ercan Açma
“Döküm Sektöründe Silikozis: Riskler ve Önlemler”
İ.T.Ü - Necip Ünlü, Ahmet Turan, Fırat Üniversitesi - Akın Odabaşı, Yalova Üniversitesi - M. Niyazi Eruslu
“Dökümhanelerde Kişisel Koruyucu Ekipmanların Kullanımı”
İ.T.Ü - Ahmet Turan, Necip Ünlü, Yalova Üniversitesi - M. Niyazi Eruslu
“Lean impregnation – a case study of saving 1 Million USD per year”
Godfrey Wing Gmbh - Ralf Versmold, Chris Gilmore
“Reduction of scrap/costs by using measuringsystems and special sensors”
Electronics - Jörg Gauermann
“Bütünleşik Alüminyum Köpüklerin Döküm Yöntemleri ile Üretimi ve Kullanım Alanları”
Akdeniz Üniversitesi - Ahmet Güner, Yalova Üniversitesi - M. Niyazi Eruslu
“Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Ultrasonik Muayenesi”
Akdaş Döküm - Zeki Tuğcular
“Color Changing Refractory Coatings As Quality Control Tool For Various Foundry Sand Systems & Its
Economics”
Shamlax Metachem P. Ltd. - Sushil Sharma
"The Characteristic Parameters Of Thermal Analysis And Their Effect On Solidification Of Cast Irons"
FASSMET - Manuele Dabala
1. TÜDÖKSAD ÇEVRE ÖDÜLLERİ YARIŞMASI POSTER SERGİSİ
Download

Kongre Programı