7. ULUSLARARASI DÖKÜM KONGRESİ
TÜDÖKSAD ETKİNLİK PROGRAMI
11-13 EYLÜL 2014
7 INTERNATIONAL FOUNDRY CONGRESS
TUDOKSAD EVENT PROGRAMME
11-13 SEPTEMBER 2014
th
TÜDÖKSAD ETKİNLİK ALANI HOL 7- C160
TUDOKSAD ACTIVITY AREA HALL7 - C160
1.
1 Green Foundry Contest Awards Ceremony
st
3. DÖKÜMÜN FOTOĞRAFLARI
SERGİSİ
3 Reflections of “The” Casting - Photo Exhibition
rd
“DÖKÜM VE SANAT” SERGİLERİ
“Casting & Art” Exhibitions
Bihrat Mavitan - Döküm Heykel Sergisi
Zeynep Atik Miniscalco - Resim ve Heykel Sergisi
Haluk Perk Müzesi - Anadolu İlk Tunç Çağ Toplu Buluntusu
DÖKÜMCÜLER GECESİ
Foundrymen’s Night
KONGRE PROGRAMI / CONGRESS PROGRAMME
th
11 Eylül Perşembe / 11 September Thursday
13.00
13.30
13.35
13.45
13.55
14.05
14.15
14.45
15.20
15.40
16.00
16.20
16.40
17.00
17.20
17.40
18.00
18.20
18.40
19.00
19:30
11
EYLÜL
Döküm ve Sanat Sergileri Açılışı Casting and Art Exhibitions Opening
Açılış Konuşması Opening Speech - M. Uğur Kocaoğlu
(TÜDÖKSAD Yönetim Kurulu Başkanı/TUDOKSAD Chairman of the Board)”
Sponsorlara Plaket Takdimi Congress Sponsors Award Ceremony
3. Dökümün Fotoğrafları Yarışması Ödülleri
rd
3 Reflections of “The” Casting - Photo Contest Awards
st
1. TÜDÖKSAD Çevre Ödülleri 1 Green Foundry Contest Awards Ceremony
Kongre Açılış Konuşması Congress Opening Speech: Yaylalı Günay
Kongre Açılış Oturumu Congress Opening Session
Oturum Başkanı Session Chairman: Yaylalı Günay
Davetli Konuşmacılar Invited Speakers
Dr. Carsten Kuhlgatz (Hüttenes Albertus CEO)
The Foundry Industry in Germany, Status, Latest Developments and the Role of the
Foundry Associations
Francisco Lorenzo (Foseco Başkan Yardımcısı) / (Foseco Vice President)
Global Suppliers’ Contribution To Turkish Foundry Industry In International Market
Oturumlar / SessIons
st
1. Oturum / 1 Session
Döküm Sektöründe Rekabet Gücü / Competitiveness of Foundry Sector
Oturum Başkanı / Session Chairman: Mehmet Özalp (Silvan Sanayi A.Ş.)
Yaylalı Günay
Döküm Dünyasında Yeni Pazarlar, Beklentiler ve Sürdürülebilir Müşteri - Teslimatçı
İlişkileri New Markets, Prospects and Sustainable Relations Between Customers Suppliers in Foundry Sector
Hakan Yaşar (Demisaş)
Döküm Fabrikasında Yalın Üretim ve TPM Yolculuğunda Yönetici Rolü
Manager’s Role in Lean Production and TPM in Foundries
Ahmet Yılmaz, Bahattin Erkan (Okuma Türkiye)
Takım Tezgâhları Seçimi ve Verimli Üretim İçin Bazı Tavsiyeler
Machine Tools Selection and Tips For Efficient Production
Metin Arıkfidan (Sandvik Coromant)
Üretim Ekonomisi Manufacturing Economics
Nilüfer Çağlayık (Akdaş Döküm)
Kurumsallaşma ve ERP Institutionalization and ERP
Ferruh Şengün (Dizayn Metalurji)
Bir Dökümhanenin Kuruluşu, Gelişimi, Problemler ve Çözüm Önerileri
Establishment of a Foundry, Evolution, Problems and Solution Proposals
**
Çevre ve İş Güvenliği Oturumu / Environment & Occupational Safety Session
Oturum Başkanı / Session Chairman: Erdoğan Nas (Erkunt Sanayi A.Ş.)
Galip Cenk Ebin (Trakya Döküm)
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Genel Bir Bakış ve Trakya Döküm’de
Yapılan İyileştirme Çalışmaları Overview of 6331 Occupational Health & Safety
Law and Improvement Works in Trakya Dokum
Emre Gürcan (Demisaş)
Ramak Kaldı Near Miss
Ayşe Gül Mangan (Akdaş Döküm)
Döküm Sektörü ve İSG - Çevre-Enerji Yönetim Sistemleri Uygulamaları
Occupational Health and Safety - Environment - Energy Management Systems
and Applications in Foundries
Kumru Adanalı (Carbon Clear)
Karbon Yönetimi Yaklaşımı ve Örnek Uygulamalar
Carbon Management and Model Applications
Ahmet Turan, Necip Ünlü (İ.T.Ü), M. Niyazi Eruslu (Yalova Üni.)
Dökümhanelerde Atıksu Kontrolü
Waste Water Management in Foundries
Akın Odabaşı (Fırat Üniversitesi), Ahmet Turan, Necip Ünlü (İ.T.Ü),
M. Niyazi Eruslu (Yalova Üni.)
Dökümhanelerde Gürültü Kontrolü Noise Control in Foundries
AÇILIŞ KOKTEYLİ / OPENING COCKTAIL
* Presentations in Turkish will not be translated into English. ** İngilizce sunumlar simultane olarak Türkçeye çevirilecektir.
Oturumlarda yer alan sunumlar 15 Eylül 2014 Pazartesi tarihinde kongre web sayfasına (kongre.tudoksad.org.tr) yüklenecektir.
KONGRE PROGRAMI / CONGRESS PROGRAMME
th
12 Eylül Cuma / 12 September Friday
11.00
11.20
11.40
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.40
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
16.00
16.20
16.40
17.00
17.20
17.40
19.00
12
EYLÜL
“Döküm ve Sanat Sergileri” “Casting & Art Exhibitions”
Poster Oturumu Poster Session
2. Oturum “Döküm Teknolojileri Demir-Çelik”
nd
* **
2 Session “Casting Technology Iron&Steel”
Oturum Başkanı/Session Chairman: Hüseyin Yumak (Trakya Döküm San. Tic. A.Ş.)
Kübra Karakuzulu, Özcan Türkol, Burç Aral, Yalçın Badem (Erkunt)
“Tundish Pota ile Döküm Yöntemi ve Diğer Döküm Yöntemleriyle Karşılaştırılması”
“Pouring With Tundish Ladle and Comparison With Other Methods”
Sedat Geveli (Demisaş)
“DISA Kalıplama Hattı Aşılama Sistemi PM Analizi”
“PM Analysis of DISA Moulding Line Inoculation System”
K. Soulas, M. Koch (Zenmet)
“Inoculation of Grey and Ductile Iron”
“Gri Dökme Demir ve Duktil Dökme Demir Aşılama Uygulamaları”
Catherine Hartung (Elkem, Expert Mum.)
“How To Make Good Ductile Iron Using MgFeSi In An Optimized Ladle Treatment
Combined With Preconditioning”
“Ön İşlemli Pota Uygulamaları ve MgFeSi Katkısı İle Duktil Dökme Demir Kalitesini Arttırma”
Levend Otsukarcı (Inductotherm)
“İndüksiyon Ergitmede Verimlilik Artışında Yeni Gelişmeler”
“New Developments About High Efficiency In Induction Melting”
Haydar Kahraman, İ. Hayri Keser, Ümit Cöcen (Dokuz Eylül Üni.),
M. Kemal Tozan (Çukurova Kimya End. AŞ)
“Döküm Hatalarının Karakterize Edilmesi ve Besleyici Gömlekleri ile İlişkileri”
“Characterization of Casting Defects and Their Relation With Riser Sleeves”
Fikret Koç (ABP Induction Türkiye)
“Sustainable Induction Technology & Energy Saving”
“Sürdürülebilir İndüksyion Teknolojisi & Enerji Tasarrufu”
Sedat Geveli (Demisaş)
“Enerji Verimliliği” “Energy Efficiency in Foundries”
3. Oturum “Döküm Teknolojileri Demir-Çelik”
rd
* **
3 Session “Casting Technology Iron&Steel”
Oturum Başkanı/Session Chairman: Seyfi Değirmenci (Componenta Döküm. Tic. San. A.Ş.)
Hiroyasu Makino (Sintokogio, Evren İth. İhr.)
“Advantages of Green Sand Molding Process Using Aeration Technology”
“Yaş Kalıplama Tekniğinde Havalandırma Teknolojisinin Faydaları”
Bo Wolff Haugbolle (DISA, Meta-Mak Met. Mak. Mum.)
“Increase Your Casting Output With Higher Productivity On Vertical Moulding Machines
From DISA” “DISA Dikey Kalıplama Hattı ile Yüksek Verimlilik ve Üretimi Arttırma”
Murat Kallek (Foseco)
“Exothermic Feeders Usage in Vertical Moulding Lines”
“Dikey Kalıplama Hatlarında Ekzotermik Besleyici Kullanımı”
Jaime Prat Urreiztieta (ASK Chemicals)
“Latest Developments On Design and Formulations Of Minirisers For The Feeding Of
Ductile Iron and Steel Castings Improving Risers Removal and Yield With The
Consequent Decrease On Cost” “Duktil Dökme Demir ve Çelik Dökümünde Mini
Besleyici Kullanımı, Son Gelişmeler ve Avantajlar”
David Hrabina (Foseco)
“Effective Filtration of Steel Castings” “Çelik Dökümde Verimli Filtrasyon”
Reinhard Stötzel, Christian Koch, İsmail Yılmaz, Hasan Dağlı (ASK Chemicals)
“New Coatings and Additives Concepts As An Entire Approach For Defect and Residue
Free Castings” “Yeni Kaplamalar ve Katkı Malzemeleri ile Hatasız ve Kalıntısız Döküm”
4. Oturum “Kalıp ve Maça Teknolojileri”
th
* **
4 Session “Mould and Core Technologies”
Oturum Başkanı / Session Chairman: Dr. Türsen Demir (Çukurova Kimya End. A.Ş.)
Amine Serghini (Metko HA)
“Innovative Binder and Refractory Coating Solutions For Highly Complex Castings”
“Kompleks Döküm Parçaları İçin Yeni Bağlayıcılar ve Refrakter Kaplamaları”
Ziya Tanyeli, Christoph Genzler (Foseco)
“Consistent Coating Application Through Automated Preparation”
“Otomatik Boya Hazırlama Sistemleri ile Tutarlı Boya Uygulamaları”
Berivan Boduroğlu, Veysel Durak (Erkunt)
“Dökümhanelerde Maça Firelerinin Yeniden Değerlendirilmesi”
“Recycling Of Core Waste In Foundries”
Simon Turley (Metko HA)
“Efficient and Economic Application of Coatings”
“Verimli ve Ekonomik Kaplama Uygulamaları”
Brian Officer (Amcol)
“Greensand “Less Is Best” A More Sustainable Philosophy For Change”
“Yaş Kalıplama Tekniğinde Değişim İçin Daha Sürdürülebilir Bir Yaklaşım”
Patrick Verdot, Mike Van Leirsburg, Darren Colwell (Amcol)
“Up To Date Experience With Leonardite and Its Benefits On Green Sand Molding”
“Yaş Kalıplama Tekniğinde Leonardit Kullanımı ve Avantajları”
Emre Çaylan, Onur Er, Samet Şahiner, Erkan Dalay (EKU),
İhan Erkul (Erkul Danışmanlık)
“Atık Alfaset Kumunun Yaş Kalıplama Prosesinde Kullanılabilirliğinin İncelenmesi”
“Usability of Waste Alfaset Sand In Green Sand Moulding Process”
Dökümcüler Gecesi (Tosçelik Granül sponsorluğunda)
Foundrymen’s NIght (Sponsored by Tosçelik ABRASIVES)
* Presentations in Turkish will not be translated into English. ** İngilizce sunumlar simultane olarak Türkçeye çevirilecektir.
Oturumlarda yer alan sunumlar 15 Eylül 2014 Pazartesi tarihinde kongre web sayfasına (kongre.tudoksad.org.tr) yüklenecektir.
KONGRE PROGRAMI / CONGRESS PROGRAMME
th
13 Eylül Cumartesi / 13 September Satuday
11.00
11.20
11.40
12.00
12.20
12.40
13.00
13.20
13.40
14.00
14.20
14.40
15.00
15.20
15.40
13
EYLÜL
“Döküm ve Sanat Sergileri” “Casting & Art Exhibitions”
Poster Oturumu Poster Session
5. Oturum “Döküm Teknolojileri Demir Dışı”
th
* **
5 Session “Casting Technologies Non Ferrous”
Oturum Başkanı/Session Chairman: Can Demir (Componenta Döküm. Tic. San. A.Ş.)(Almün.)
Ronny Simon, Roger Kendrick (Foseco)
“Smart Degassing In Aluminium Alloys” “Alüminyum Alaşımlarında Etkili Gaz Giderme”
Özgür Y. Toğçuoğlu, Ömer Burak Çe, Uğur Aybarç (CMS), Murat Kezkiç (Foseco)
“Alçak Basınç Döküm Prosesinde Kullanılan Kalıp Kaplama Malzemesinin Metal
Akışkanlığına Etkisi”
“Effect Of Die Coatings on Metal Fluidity in Low Pressure Die Casting”
Turhan Topaçoğulları (IPS Vision)
“Primer Alüminyum Kum, Kokil ve Enjeksiyon Döküm Alaşımları”
“Primer Aluminium Sand Casting, Die Casting and Injection Moulding Alloys”
Marcus Andersson (SAN Malz. Tek.)
“Next Generation Of Electrical Ladle Heaters” “Yeni Jenerasyon Elektrikli Pota Isıtıcıları”
6. Oturum “Süreçler ve Kontrol”
th
* **
6 Session “Process and Control”
Oturum Başkanı/Session Chairman: Dr. Önder Orhaner (Akdaş Döküm San. Tic. A.Ş.)
Kay Toedter, H. Gerd Joosten, M Kettenis (Spectro, BES Müh.)
“Carbon In Cast Iron, New Method For Optical Emission Spectroscopy”
“Pik Dökümde Karbon - Optik Emisyon Spektroskopisinde Yeni Metot”
Serkan Evmez (Erkunt)
“Sfero Analizlerinde Simülasyon Programı İle Dökümhane Koşullarının
Adaptasyonu İç Çekinti Tayini” “Adaptation of Foundry Conditions With
Simulation Software In Sphero Analyses - Internal Shrinkage Detection”
Birgi Özçelik (Magma Bilişim)
“MAGMASOFT ile Döküm Tasarım ve Parametrelerinin Otomatik Optimizasyonu”
“Optimization of Casting Design and Parameters with MAGMASOFT”
Arda Çetin, Tolga Tokmakçı (Heraeus Electronite)
“Termal Analiz İle Döküm Süreçlerinin Kontrolü”
“Controlling the Casting Process With Thermal Analysis”
Martin Solina (3B Dizayn)
“Click2Cast Döküm Simülasyon Yazılımı” “Click2Cast Casting Simulation Software”
Yusuf Soydinç (RC Informatica)
“Innovative ERP Software Specialized For Foundries-Fondweb”
“Fondweb - Dökümhaneler İçin Geliştirilmiş İnovatif ERP Yazılımı”
7. Oturum “Süreçler ve Kontrol”
th
* **
7 Session “Process and Control”
Oturum Başkanı/Session Chairman: Mustafa Akyürek (Anadolu Döküm San. Tic. A.Ş.)
Ayşe Gül Mangan, Mahmut Yaşar (Akdaş Döküm)
“Döküm Sektöründe Kalıplama ve Ergitme Bölümlerinde 5S Sistemi Uygulamaları”
“5S Applications In Moulding and Melting Shops”
Emre Yalçın (Odöksan ELBA)
“İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin Isıl İşlem Öncesinde ve
Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri” “The Effect of Heat Treatment To
Microstructure and Mechanic Properties of Thin and Thick Section SiMo Nodular
Cast Iron”
Prof. Dr. S. Can Kurnaz (Sakarya Üni.), Dr. F. Can Akbaşoğlu, Serhat Adışen,
Uğur Gürol, Eylem Subaşı (Akmetal)
“Kalın Kesitli G18NiMoCr3-6 Test Bloklarının Farklı Isıl İşlem Koşullarında Kenar ve
Orta Bölgelerindeki Mikro Yapı ve Mukavemet Değerlerinin İncelenmesi”
“The Effect of Different Heat Treatment Conditions to Microstructure and
Mechanic Properties In Fringe and Center Areas of Thick Section G18NiMoCr3-6
Test Blocks”
Seyfi Değirmenci, Bülent Şirin, Bert Duit (Componenta)
“EN1563 Yeni Nesil Dökme Demirler” “EN 1563 - New Generation Ductile Irons”
Ulrich Betz (ALD Vacuum, Meta-Mak Met. Mak. Müm.)
“Vacuum Investment Casting, Furnace Concepts Tailored To Market Requirements”
“Vakumlu Hassas Döküm, Pazarın İhtiyaçlarına Uygun Fırın Tipleri”
* Presentations in Turkish will not be translated into English. ** İngilizce sunumlar simultane olarak Türkçeye çevirilecektir.
Oturumlarda yer alan sunumlar 15 Eylül 2014 Pazartesi tarihinde kongre web sayfasına (kongre.tudoksad.org.tr) yüklenecektir.
Poster Oturumu / Poster SessIon
1.
Dökümhanelerde Yalın Yönetim Lean Management In Foundries
Demisaş Zafer Ay
2.
Montajlı Kam Millerinin Döküm Yöntemi ile Üretimi İçin Yeni Bir Üretim
Tekniğinin Tasarlanması Design of a New Production Techniques of Assembled
Camshafts For Production With Casting Method
ESTAŞ Eksantrik San - Murat Aydın, Tarık Gün
3.
Ablation Casting Marmara Üniversitesi - Altan Türkeli, Ege Demirtaş
4.
Dökme Demir Üretiminde Boyasız Maçalı Döküm
Cast Iron Production With Unpainted Core
Demisaş - Kazım Kubat
5.
Upgraded Eco-Friendly No-Bake Systems Çevre Dostu Reçineli Sistemler
Metko HA - Christian Fourberg
6.
Şile Silis Kumu ve Ankara-Bolu Bölgesi Bentonit Karışımlarının Yaş Kum Kalıp
Özellikleri Green Sand Moulding Properties Of Şile Silica Sand and Ankara-Bolu
Region Bentonite Mixture
İ.T.Ü - Dilan Bahçıvancı, Kaan Akdemir, Selman Fındıklı, Eren Uyanusta, Serdar Kadıoğlu,
Ahmet Turan, Necip Ünlü, Ercan Açma, Yalova Üniversitesi - M. Niyazi Eruslu,
Karakaya Bentonit A.Ş. - Bünyamin Ertek
7.
Sodyum Silikat Bağlayıcılı Döküm Kalıp/Maça Kum Özelliklerinin Mikrodalga
Uygulamasıyla Geliştirilmesi Development of the Properties of Sodium Silicate
Bonded Moulding and Core Sand With Microwave Application
İ.T.Ü - Serdar Kadıoğlu, Necip Ünlü, M. Ercan Açma
8.
Döküm Sektöründe Silikozis: Riskler ve Önlemler
Silicosis In Foundry Sector: Risks and Precautions
İ.T.Ü - Necip Ünlü, Ahmet Turan, Fırat Ünv. - Akın Odabaşı, Yalova Ünv.- M. Niyazi Eruslu
9.
Dökümhanelerde Kişisel Koruyucu Ekipmanların Kullanımı
Usage Of Personal Protective Equipments In Foundries
İ.T.Ü - Ahmet Turan, Necip Ünlü, Yalova Üniversitesi - M. Niyazi Eruslu
10.
Lean impregnation – a case study of saving 1 Million USD per year
Vakum Emprenye - Yılda 1 Milyon Dolar Tasarruf Üzerine Bir Vaka Çalışması
Godfrey Wing Gmbh - Ralf Versmold, Chris Gilmore
11.
Reduction of scrap/costs by using measuringsystems and special sensors
Ölçme Sistemleri ve Özel Sensörler Kullanarak Fire ve Maliyetleri Azaltma
Electronics - Jörg Gauermann
12.
Bütünleşik Alüminyum Köpüklerin Döküm Yöntemleri ile Üretimi ve
Kullanım Alanları Production Of Integral Aluminium Foams With Casting Methods
and Areas Of Usage
Akdeniz Üniversitesi - Ahmet Güner, Yalova Üniversitesi - M. Niyazi Eruslu
13.
Küresel Grafitli Dökme Demirlerin Ultrasonik Muayenesi
Ultrasonic Inspection of Ductile Iron
Akdaş Döküm - Zeki Tuğcular
14.
Color Changing Refractory Coatings As Quality Control Tool For Various Foundry
Sand Systems & Its Economics Çeşitli Döküm Tekniklerinde Bir Kalite Kontrol
Metodu Olarak Renk Değiştiren Refrakter Kaplamaları
Shamlax Metachem P. Ltd. - Sushil Sharma
15.
The Characteristic Parameters Of Thermal Analysis And Their Effect On
Solidification Of Cast Irons Termal Analiz Yönteminin Karakteristik Özellikleri ve
Döküm Parçalarının Katılaşması Üzerindeki Etkileri
FASSMET - Manuele Dabala
1. TÜDÖKSAD ÇEVRE ÖDÜLLERİ YARIŞMASI POSTER SERGİSİ
st
1 TUDOKSAD Green Foundry Contest Awards Poster Session
Download

Kongre Açılış Konuşması