Trend Yangın
Yangın ve Gazlı Söndürme Sistemleri
Değer Verdiklerinizi Koruyoruz!
Yangın Söndürme Sistemleri
Yangın Algılama Sistemleri
Elektronik Güvenlik Sistemleri
İ aiye Malzemeleri
Proje ve Mühendislik Hizmetleri
www.trendyangin.com
GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
FM 200 GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
FM GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMİ:
Onaylı gazlı yangın söndürme sistemleri, Halon
alternatifi olarak en yaygın kullanılan temiz gazdır.
Uygulamadan sonra mahalde toksit madde
bırakmayan, elektriksel iletkenliği bulunmayan ve
insanlara zarar vermeyen FM200 gazı, arşivler,
telefon santralleri, güvenlik odaları, bilgi işlem
odaları, jeneratör odaları, elektrik odaları ve
müzeler gibi sulu yangın söndürme sistemlerinin
korunan ekipmana zarar verdiği mahallerde
kullanılır TREND YANGIN olarak, Sancaktepe'deki
dolum tesisimiz ve stoklarımızla müşterilerimize
kısa zamanda servis verebilmekteyiz.
Renksizdir, kokusuzdur ve iletken değildir.
 Ozona zarar vermez
 Fiziksel olarak söndürme yapar
 Boşalım sonrası artık bırakmaz temizlik gerektirmez
 İnsan bulunan mekanlarda güvenle kullanılabilir
 En yaygın kullanılan Halon 1301 alternatifidir.
 Ekonomiktir
 Az yer kaplar
 Boşalma süresi 10 saniyedir.
TİPİK KULLANIM ALANLARI :
Bilgi işlem odaları
Müzeler, Sanat galerileri, kütüphanele
Değerli Malzeme Depoları
Kasa ve Arşiv Odaları
Telekomünikasyon Merkezleri Petrol ve Gaz Endüstrisi
 Türbin Kabinleri vb.
FM-200 Gazı (Hfc227a)FM200 söndürme sistemi tüm dünyada en çok tercih edilen ve çok geniş bir
yelpazede kullanılan temiz gazdır.Özellikle EPA'nın Halon 1301'i kullanımını yasaklamasının ardından yaygın şekilde Halon
sistemlerinin alternatifi olmuştur. FM200 ticari adıyla anılan gazın kimyasal adı heptafluoropropane [CF3CHFCF3] olup
kokusuz ve renksiz bir gazdır.
FM200 sistemi aktif olduğunda 10 sn zarfında alevleri yok etmekte ve hızlı ısı absorbsiyonu ile yangını tamamen söndürerek
değerli materyallerin minimum hasarla kurtarılmasını sağlamaktadır.
FM200 sistemi 42 bar basınç altında TPED ve PED sertifikalı CE belgeli ve π işaretli silindirlerde muhafaza edilir. Silindirlerde
basınçlandırma gazı olarak kuru Azot (Nitrojen) kullanılır.
FM200 sistemi için silindir lokasyonu söndürme yapılan mahal içinde veya dışında olabilir. Ancak her iki alternatifte de her
mahal için bir bilgisayar yazılımı vasıtası ile hidrolik analiz yapılmalıdır. Gazın mahale boşalma süreleri ve boşalmanın
doğruluğu her noktada akış ve basınç değerleri okunarak doğrulanmalıdır.
FM200 Class A yangınları (katı malzemeler dahil) ve Class B yangınları için efektif sonuçlar verir.
Ürün Garantisi:
TREND YANGIN her türlü ürünün sevkiyat tarihini müteakip iki yıl süreyle imalat hatalarıbakımından kusurlu bulunanları
onarmayı veya değiştirmeyi kabul eder. Norm teknik önceden haber vermeksizin, bu belgede belirtilen ürünlerin tasarımının
ve/veya parça detaylarının bir kısmını veya tümünü değiştirme hakkına sahiptir.
2 Trend Yangın
www.trendyangin.com
GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
NOVEC 1230 GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
NOVEC 1230 bugün dünyada bir çok uluslar arası Standard ve
organizasyon tarafından onay görmüş tercih edilen alternatif
haline gelmiştir.Temiz söndürücülerle sağlanan teknik gelişmelerle
birlikte halokarbon grubu söndürücüler Halon 1301 karşısında,
çevresel etkileşim parametrelerinde önemli bir iyileşme
sağlamaktadır. Bu iyileşmeler sonucu 1301 çevreye verdiği
zarardan dolayı Montreal protokolü çerçevesinde, ülkemizin de
içinde bulunduğu ülkelerden yasaklanmıştır. Artık Novec 1230
çıtayı daha yukarı çıkaran bazı değişiklikleri söndürücü piyasalarına
getirmiştir.
Novec 1230 söndürücüsü özel tehlike sınıflarındaki yangın
koruma için uzun ömürlü, sürdürülebilir çözümdür. Bu ikinci nesil
Halon alternatifi, yüksek insan güvenliği ve üstün söndürme
performansı sağlarken çevreye minimum etki yapmaktadır. Ozon
tabakasına delme katsayısı(ODP) sıfırdır. Sadece 5 günlük
atmosferik ömre sahip ve sera etkisi katsayısı(GWP) 1'dir.
Novec 1230, Söndürme Sistemlerinde Ne tür Yenilikler Getiriyor?
Sıvı halde bidonlarda depolanmasından dolayı, depolama kolaylığı
ve havayolu ile sınırlama ve yasaklamaya uğramadan kolay
nakledilebilme imkanı sunuyor. Karmaşık dolum tesislerine ihtiyaç
duyulmadan çok basit bir işlemle gerekirse, yerinde dolum imkanı
sunuyor. Yasaklanmış halon ve mevcut diğer söndürme
sistemlerinde, standardına uygunluk durumuna göre basit
değişikliklerle kullanabilme imkanı sunuyor.
Sisteminin temel özellikleri:
 İletken Değildir
 Renksiz ve Kokusuzdur
 Korozif Değildir
 Termal Şok Yaratmaz
 Söndürme İşlemini Fiziksel Olarak Gerçekleştirir
 Boşaltım Sonrası Atık Bırakmaz, Temizlik Gerektirmez
 İnsan Bulunan Mekanlarda Güvenle Kullanılabilir
 Basit Dolum
 Az yer Kaplar
 Ozona Zarar Vermez
 Küresel Isınma Katsayısı 1
 Düşük Depolama Basıncı
 Boşaltım Zamanı 10 saniyedir
 Basit ve Yerinde Kurulum
Kullanım alanları
 Bilgi İşlem ve UPS Odaları
 Elektrik Dağıtım Merkezleri
 Değerli Malzeme Depoları
 Telekomünikasyon Merkezleri
 Türbin Kabinleri
 Arşivler ve Müzeler
 Yanıcı ve Parlayıcı Malzeme Depoları
 Off-Shore Uygulamalar
 Sivil ve Askeri Marin Uygulamalar
 Raylı Sistemler ve Toplu Taşıma Araçları
www.trendyangin.com
Trend Yangın
3
GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
ARGON GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
Argon Gazlı Söndürme Sistemleri:
IG-01 Argon gazlı yangın söndürme sistemleri TS EN 14005, ISO
14520 ve NFPA 2001 standartlarında tanımlanmış inert gazdır.
Arşivler, müzeler, kütüphaneler ve depolar gibi korunan hacmin
büyük olduğu mahallerde kullanılmaktadır. Uygulamadan sonra
Toksit madde bırakmayan, elektriksel olarak iletken olmayan,
uygulama sırasında görüş kaybına sebep olmayan ve insanlara zarar
vermeyen Argon gazı, 200 bar ve 300bar olmak üzere 2 farklı basınç
kapasitesinde kullanılabilir. Lokal gaz dolumu yapan tesislerde
yeniden dolumu kolaylıkla gerçekleştirilir. Seçici vanalısistemlere
uygundur. Tek bir tüp gurubuyla birden fazla mahal korunabilir.
NYTRARGON® Sisteminin Avantajları:
 Sistemin ortama boşalması sonrasında ortamda hiçbir atık
kalmaz.
 İnsan sağlığı üzerinde olumsuz hiçbir etkisi yoktur.
 Sistemin bakım maliyeti düşüktür.
 Elektrik iletkenliği yoktur.
 Ozon tabakasına zarar vermez, küresel ısınmaya sebep olmaz.
 Sistem silindirleri, korunan alandan oldukça uzak bölgelere
yerleştirilebilir.
 Mevcut Halon ve CO2 sistemlerine adaptasyonu mümkündür.
1) NYTRARGON® Tüpleri
2) Solenoid Vana
3) İtici Kartuş
4) Kollektör
5) Nozullar
6) Dedektörler
7) Yangın İhbar Paneli
8) Manuel Boşaltma Butonu
9) Görsel/İşitsel Alarm
10) Basınç Switch
11) Orifis
NYTRARGON® Sisteminin Tipik Uygulama Alanları:
 Bilgisayar odaları
 Arşivler
 Müzeler
 Telekomünikasyon merkezleri
 Laboratuvarlar
4 Trend Yangın
www.trendyangin.com
GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
KARBONDİOKSİT CO2 GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
Co2 sistemleri insanların bulunmadığı mahallerde
kullanılabilir. Trafo odası, jeneratör odası,elektrik odası
ve klima odası gibi insanların kullanmadığı mahallerde
kullanılabilmektedir. Yangın tehlikesinin tanımlandığı
durumlarda lokal olarak da kullanılabilmektedir. Yeniden
dolumu lokal gaz dolum firmalarından yapılabilir. Seçici
vanalı sistemlere uygundur. Tek bir tüp gurubuyla
birden fazla mahal korunabilir.
TİPİK KULLANIM ALANLARI :










Boyahaneler
Arşivler
Travo Odaları
Elektrik Odaları
Endüstriyel Ekipmanlar
Basımevleri
Bilgisayar Odaları
Motor odaları
Kayıt Odaları,
Yanıcı sıvı depolama alanları
Özellikleri:
Ozona zarar vermez.
Fiziksel olarak söndürme yapar
Lokal söndürme amaçlikullanilir
Insan bulunan mekanlardakullanilmaz
Yeniden doldurma maliyeti düsük, yanginyaygin olarak bulunabilir
Bosalma süresi 60-120 saniyedir. ( lokal sistemler için 30 saniye)
Düsükbasinçli sistemler: Düsükbasinçli karbondioksit sistemleri, yüksek miktarda söndürücüye ihtiyaç
duyulan mekanlarda toplam hacim koruma uygulamalarindakullanilir.
Yüksek basinçli sistemler: Yüksek basinçli karbon dioksit sistemleri, hem toplam hacim koruma hem de
lokal koruma uygulamalarindakullanilmaktadir.
Ürün Garantisi:
TREND YANGIN her türlü ürünün sevkiyat tarihini müteakip iki yıl süreyle imalat hataları bakımından kusurlu
bulunanları onarmayı veya değiştirmeyi kabul eder. Norm Teknik önceden haber vermeksizin, bu belgede
belirtilen ürünlerin tasarımının ve/veya parça detaylarının bir kısmını veya tümünü değiştirme hakkına sahiptir.
www.trendyangin.com
Trend Yangın
5
GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
DAVLUMBAZ YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
Her yıl dünyanın çeşitli yerlerinde çıkan küçük mutfak yangınları, gerekli
önlemler alınmadığı için tüm yapıyı tehdit eder hale gelmektedir. Bu
nedenle küçük bir mutfak yangını alışveriş merkezi, otel v.b. binaların
tümüne zarar verdiğinden milyonlarca dolar maddi kayba aynı zamanda
da iş ve hizmet kaybına sebep olmaktadır. Son derece basit ve
ekonomik bir şekilde önlem almak, hasarı önlemede büyük oranda
başarı sağlamaktadır.
BLUE FIRE Davlumbaz söndürme sistemleri mutfak davlumbaz
yangınlarının söndürülmesinde en etkili çözümdür.
Restaurantlar da kullanılması zorunlu hale gelen davlumbaz söndürme
sistemlerinin satış ve montaj işlemlerini yapmaktayız. Davlumbazlarda
çıkabilecek yangınları önlemek amacıyla davlumbaz söndürme maddesi
olarak potasyum karbonat kullanılmaktadır. Davlumbaz söndürme
Sistemlerin de 182ºC metal algılama dedektörleri kullanılmaktadır.
Davlumbaz gazlı söndürme Sistemi manüel boşaltmak için manüel
buton kullanılmaktadır. Davlumbaz yangın söndürme sistemlerinin
imalatını yapan firmamız, davlumbaz içi söndürme sistemlerin TSE VE
CE Belgeleri mevcuttur.
OTOMATİK: Boşaltma mekanizması algılama hattının devreye girmesi
sonucu kızgın yağ yangınları için özel olarak geliştirilmiş düşük PH
seviyesine sahip potasyum karbonat bazlı sıvı söndürücünün boşaltma
hattından hızlı bir şekilde boşalmasını sağlar.
HIZLI: BLUE FIRE söndürme sistemi otomatik bir sistemdir. Davlumbaz
içine yerleştirilen eriyebilen metal detektörler sayesinde yangını çok
hızlı bir şekilde algılar.
ETKİLİ SÖNDÜRME: Söndürücü sıvı nozulları vasıtası ile boşalarak
yangının hızlı ve etkili bir şekilde söndürülmesini sağlar. Sıvı söndürücü
kızgın yağ yangınları üzerinde köpük şeklinde bir battaniye oluşturarak
alevlerin oksijen ile temasını keser.
BLUE FIRE sıvı söndürücü kızgın yağ yangınları için özel olarak
geliştirilmiştir.
YARDIMCI ELEMANLAR:
MANUEL BOŞALTMA KOLU: Sistemin manüel olarak boşaltılmasını
sağlar.
GAZ KESME VANASI: Yangın halinde mahalle daha fazla yakıt girişini
engeller.
ELEKTRİK KONTAĞI: Alarm sistemine sinyal vermek veya mutfaktaki
elektrikli cihazları kapatmak için kullanılır.
ONAYLI: Davlumbaz söndürme sistemi tasarım, montaj ve malzeme
özelliklerine dair kriterlerin belirlenmesi için TSE standartlarında yer
almıyor ise öncelikle Avrupa birliği standartları ya da UL300 standartları
dikkate alınmalıdır.
BLUE FIRE Davlumbaz Söndürme Sistemleri UL300 standardına göre
tasarlanmış ve NFPA 96, NFPA 17A ya uygundur.
6 Trend Yangın
www.trendyangin.com
SPRİNKLER (METATEK)
SPRİNKLER ROZETİ
STANDART TİP PENDENT (SARKIK) SPRINKLER
STANDART TEPKİMELİ / HIZLI TEPKİMELİ
Nominal Çalışma Sıcaklığı
Tüp Rengi
68C
Kırmızı
79C
Sarı
93C
Yeşil
141C
Mavi
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KAPLAMA SEÇENEKLERİ
Beyaz
Krom
Pirinç (Kaplamasız)
Standart Orifis Çapı
1/2" (15 MM)
K. Faktörü
5,6 (80)
Standart Dişli Bağlantı
1/2" NPT
Maksimum Çalışma Basıncı
175 PSI (12 Bar)
Fabrika Test Basıncı
500 PSI (34 Bar)
STANDART TİP UPRIGHT SPRINKLER
STANDART TEPKİMELİ / HIZLI TEPKİMELİ
Nominal Çalışma Sıcaklığı
Tüp Rengi
68C
Kırmızı
79C
Sarı
93C
Yeşil
141C
Mavi
STANDART TİP SIDEWALL
(DUVAR) SPRINKLER
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Standart Orifis Çapı
1/2" (15 MM)
K. Faktörü
5,6 (80)
Standart Dişli Bağlantı
1/2" NPT
Maksimum Çalışma Basıncı
175 PSI (12 Bar)
Fabrika Test Basıncı
500 PSI (34 Bar)
www.trendyangin.com
SPRİNKERL PENDENT SARKIK BEYAZ
Trend Yangın
7
VANALAR (ISLAK ALARM VANASI)
Suyun donma riskinin olmadığı yerleşimlerde ıslak Borulu Sprinkler
sistemlerinde kullanıma uygundur.
Trim ve aksesuarları ile birlikte verilmektedir.
Islak Alarm Vana İstasyonlarının standart parçaları Alarm Vanası, Trim,
Göstergeler ve Ana Kesme Vanasıdır.
Bu parçaların tümü 18 Bar hidrostatik basınç testine tabi tutulur. Aksesuarlar
asma ve kilit parçaları, Genleşme Hücresi, Basınç Anahtarı
ve Su Motor Gongundan oluşur.
BASINÇ
Maksimum çalışma basıncı 12 Bar
BAĞLANTI TİPİ
BAĞLANTI ÇAPI (MM)
AĞIRLIK (kg)
Flanş / Flanş
3" / DN 80
23,8
Flanş / Flanş
4" / DN 100
25,0
Flanş / Flanş
6" / DN 150
34,1
Flanş / Flanş
8" / DN 200
56,8
(DN 150 ve DN 200 ölçülerinde talebe bağlı olarak yivli bağlantı da mevcuttur.)
8 Trend Yangın
www.trendyangin.com
VANALAR (İZLEME ANAHTARLI KELEBEK VANA)
BOYUT
A (mm)
D (mm) E (mm)
F (mm)
G (mm)
H (mm)
Ağırlık (kg)
2 1/2" - 65 mm
136,0
87,0
46,0
149,4
166,0
135,0
128,0
8,2
9,8
3" - 80 mm
143,0
93,0
46,0
168,2
173,0
135,0
128,0
14,5
10,8
4" 100 mm
156,0
109,0
52,0
200,2
186,0
135,0
128,0
22,7
12,4
6" 150 mm
188,0
144,0
56,0
269,8
218,0
193,0
220,0
45,4
17,4
8" - 200 mm
222,0
166,0
58,0
330,2
252,0
193,0
220,0
69,1
22,6
PARÇA
B (mm) C (mm)
MALZEME
BASINÇ VE SICAKLIK
MALZEME
Gövde
ASTM A-536 EPDM Kaplı
Maksimum Çalışma Basıncı
20,7
Klape
ASTIM A-536 PA Kaplı
Maksimum Test Sıcaklığı
41,4 Bar
Alt ve Üst Mil
AISI 420-SS
Maksimum Çalışma Sıcaklığı
120 C arası
Sonsuz Dişli
AISI 410-SS
Dişli Kutusu
ASTM A-536
Volan
ASTM A-536
Konum Göstergesi
ASTM A-536
Volan Pimi
ASTM A-510
Sektör Dişlisi
ASTM B-148
Kutu Contası
EPDM (E sınıfı)
O-Ring
EPDM (E sınıfı)
www.trendyangin.com
Trend Yangın
9
VANALAR (OS&Y YÜKSELEN MİLLİ VANA)
21/2"-65
mm
3" - 80
mm
4" - 100
mm
6" - 150
mm
8" - 200
mm
10" - 250
mm
12" - 300
mm
A
190.5
203.0
229.0
267.0
292.0
330.0
356.0
B (Açık)
453.0
500.0
534.0
744.0
939.0
1139.0
1326.0
B (Kapalı)
378.0
405.0
422.0
581.0
724.0
877.0
1014.0
D
178.0
191.0
229.0
279.0
343.0
406.0
483.0
E
200.0
200.0
260.0
315.0
375.0
416.0
445.0
Ağırlık (kg)
20.0
24.0
43.0
70.0
112.0
159.0
220.0
BOYUT
PARÇA
MALZEME
ASTM STANDART
Volan
Duktil Döküm
A536 65-45-12
Çalışma Basıncı
17.2 Bar
Bronz
B62
Çalışma Sıcaklığı
-10C ile 120C arası
Grafit (Asbestsiz)
-
Conta
EPDM
-
Kapak
Duktil Döküm
A536 65-45-12
Paslanmaz Çelik
AISI 420
Bronz
B62
Mil Somunu
Salmastra
Mil Somunu
Sürgü Somunu
Sürgü Somunu EPDM Kaplı Duktil Döküm
Gövde
10 Trend Yangın
Duktil Döküm
BASINÇ VE SICAKLIK
Flanş
ANSI B16.1 Class 125, EN
1092-2 PN10/PN16
Vana Standardı
AWWA C509 iç ve dış
epoksi boyalı
A536 65-45-12
www.trendyangin.com
VANALAR (TEST DRENAJ VANASI)
Sprinkler sistemlerindeki test ve bakımların yapılabilmesi amacıyla kullanılan
vanalardır. İçindeki değişik ölçülerdeki orifis sayesinde sadece bir sprinklerden
geçen akışa eşit akış oluşturarak, bir sprinkler su akışı durumunda hatlardaki alarm
cihazlarının kontrol amaçlı testlerinin yapılması sağlanır. Sistemdeki en küçük
sprinkler ve test drenaj vanasının orifis çapları eşit olmalıdır.Vana konumu
değiştirerek drenaj vanası olarak borulardaki suyun boşaltılması için de kullanılırlar.
Akışın gözlenebilmesi için üzerinde gözetleme camı bulunur. Boyutlar 1”,1 ¼ ve 2”
ÖZELLİKLER:
Dövme Pirinç Gövde.
Teflon yataklamaları ile beraber pirinç küre.
NPT içten dişli bağlantılı.
a/b
1"
1"
1"
1"
11/4"
11/4"
11/4"
11/4"
11/4"
11/4"
Orifis
3/8"
7/16"
1/2"
17/32"
3/8"
7/16"
1/2"
17/32"
5/8"
3/4"
K faktörü
2.8
4.2
5.6
8.0
2.8
4.2
5.6
8.0
11.2
14.0
2'
a/b
Orifis
7/16"
1/2"
17/32"
5/8"
3/4"
15/16"
1-5/64"
1-9/64"
K faktörü
4.2
5.6
8.0
11.2
14.0
16.8
22.4
25.2
BOYUTLAR1"
c
A
B
C
D
H
1"ve 1 1/4"
1/4"
1 1/16"
5 1/32" 2 43/64"
5 11/32" 4 27/64" 1 57/64"
2"
1/4"
1 12/16"
6 6/32"
6 26/32" 6 21/64" 2 40/64"
Gözetleme Camı
www.trendyangin.com
4"
Trend Yangın
11
VANALAR (VANA AKIŞ ANAHTARI)
ÖZELLİKLER:
- Toza karşı dayanıklı yalıtılmış genleşme mekanizması
- 0°C ile 49°C arası çalışma sıcaklığı
- Bina içi ve bina dışı kullanıma uygun.
ÇALIŞMA BASINCI
450 PSI/32 BAR
DEBİ ARALIĞI
4 - 10 GPM
MAKSİMUM DALGALANMA
18 fps
KONTAK DEĞERLERİ
İki set spdt
10.0 A, 1/2 Hp @ 125/125 VAC
2.5 A @ 6/12/24 VDC
KABLO GİRİŞİ
12 Trend Yangın
İki adet açılabilir 1/2" kablo kanalı
www.trendyangin.com
VANALAR (İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI)
TEKNİK ÖZELLİKLER
Kapasite
113,5 m3/h
Gövde
Pirinç
Giriş
2x21/2
Çıkış
4"
Ölçü A
140,2 mm
Ölçü B
205,3 mm
İÇTEN DİŞLİ x İÇTEN DİŞLİ
Rackli yangın hortum sistemlerinde
ya da itfaiye bağlantı ağzı olarak
kullanılabilir
ÖZELLİKLER:
Dövme Pirinç
Kırmızı Volanlı
OPSİYONEL KAPLAMALAR:
Parlak Pirinç
Mat Krom
Parlak Krom
a
a
1 1/2" NPT
2 1/2" NPT
bb
1 1/2" NPT
2 1/2" NPT
1 1/2" x 11/2"
2 1/2" x 2 1/2"
A
4 1/64"
5 1/8"
B
7 11/16"
10 9/16"
C
2 9/64"
3 5/32"
D
1 57/64"
2 41/64"
1 1/2" x 11/2"
2 1/2" x 2 1/2"
İÇTEN DİŞLİ xDIŞTAN DİŞLİ
Rackli yangın hortum sistemlerinde
ya da itfaiye bağlantı ağzı olarak
kullanılabilir
ÖZELLİKLER:
Dövme Pirinç
Kırmızı Volanlı
OPSİYONEL KAPLAMALAR:
Parlak Pirinç
Mat Krom
Parlak Krom
a
a
1 1/2" NPT
2 1/2" NPT
www.trendyangin.com
bb
1 1/2" NPT
2 1/2" NPT
A
4 1/64"
5 1/8"
B
7 11/16"
10 9/16"
C
2 17/64"
3 3/16"
D
1 57/64"
2 41/64"
Trend Yangın
13
VANALAR (FLOWMETRE “AKIŞ ÖLÇER VANA”)
Pompa performansını doğru bir şekilde
belirleyebilmek için kalibreli bir venturi ve ona
bağlı bir ölçüm cihazı ile pompaların debi
kontrolü yapılabilir.
Alın kaynaklı, flanşlı ve yivli
modelleri mevcuttur.
BAĞLANTI ÇAPI (mm)
Pompa Kapasitesi (GPM)
Akış Aralığı (GPM)
3" / DN 80
200
100-400
4" / DN 100
450
225-900
5" / DN 125
500
250-1000
6" / DN 150
750
375-1500
6" / DN 150
1000
500-2000
8" / DN 200
1500
750-3000
8" / DN 200
2500
1250-5000
ÖZELLİKLER
GÖVDE
ALUMİNYUM
MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI
80°C
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI
500 PSI
ORTALAMA AĞIRLIK
1.7 kg
14 Trend Yangın
www.trendyangin.com
VANALAR (ÇEKVALF VANA)
WAFER ÇEK VALF VANA
4" - 100 mm
6" - 150 mm
8" - 200 mm
10" - 250 mm
A (mm)
93,0
105,0
121,0
154,0
187,0
B (mm)
172,0
220,0
280,0
340,0
410
C (mm)
136,0
178,0
230,0
285,0
338,0
BOYUT
12" - 300 mm
PARÇA
MALZEME
Gövde
Dökme Demir ASTMA 126 Class B
Çalışma Basıncı
12 Bar
Durdurma Pimi
AISI 416 Paslanmaz Çelik
Hidrostatik Test Basıncı
24 Bar
Klape Pimi
AISI 416 Paslanmaz Çelik
Flanşlar
Yuva
EPDM
ANSI B16.1 Class
125, en 1092-2 Pn10
/PN16
Pim Tapası
AISI 416 Paslanmaz Çelik
Conta
PTFE
Pul
PTFE
Klape
Paslanmaz Çelik ASTM Cf8
Yay
AISI 304 Paslanmaz Çelik
BASINÇ
Kaldırma Kancası Karbon Çelik
(Yalnızca 8"-12" arası modellerde)
www.trendyangin.com
Trend Yangın
15
VANALAR (ÇEKVALF VANA)
SWİNG ÇEK VALF VANA
BOYUT
2"-50 mm
21/2" - 65 mm
3"-80 mm
4"-100 mm
6"-150 mm
6"-150 mm
8"-200mm
Boru Çapı
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Ağırlık
(kg)
60
76
89
114
165
168
219
171.0
184.0
197.0
206.0
324.0
324.0
371.0
60.0
61.0
67.0
79.0
108.0
108.0
128.0
36.0
44.0
44.0
46.0
64.0
79.0
79.0
102.0
105.0
97.0
103.0
128.0
159.0
159.0
151.0
81.0
86.0
93.0
108.0
171.0
171.0
203.0
111.0
114.0
125.0
152.0
216.0
216.0
260.0
3.6
3.8
6.2
9.0
26.0
26.0
32.0
39.0
51.0
57.0
84.0
84.0
100.0
Parça
Malzeme
BASINÇ VE SICAKLIK
Gövde
Duktil Döküm ASTM A 536 Epoksi
Boyalı
Maksimum Çalışma
Basıncı
20,7 Bar
Renk
Kırmızı
34,5 Bar
Klape
2"-5"; AISI 304 veya AISI 302 Paslanmaz
Çelik ASTM A 167
Maksimum Test
Basıncı
Maksimum Çalışma
Sıcaklık
120°C arası
Vana Standartı
AWWA C508 - İç ve
Dış Epoksi Boyalı
6" - 3", Duktil Döküm ASTM A 536,
65-45-12
Klape Yüzeyi
Esınıfı EPDM-40°C ile 110°C arası
çalışma sıcaklığı
Klape Yuvası
AISI 304 Paslanmaz Çelik ASTM A 123,
ASTM A 312, ASTM A 213, ASTM A 269
Yay
AISI 302 Paslanmaz Çelik ASTM A 313
Menteşe Pimi
AISI 304 veya AISI 302 Paslanmaz Çelik
ASTM A 313
16 Trend Yangın
www.trendyangin.com
VANALAR (RELİEF VANA)
SABİT BASINÇ KONTROLLÜ SEVİYE KONTROL VANASI
BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANALAR
NFPA-20’ye uygun olarak Dizel Pompalarda
oluşabilen fazla basıncı sistemden atmak için
pompa çıkışına monte edilen vanadır.
BASINÇ VE SICAKLIK
Maksimum Çalışma Basıncı
175 PSI
Maksimum Çalışma Sıcaklığı
82 °C
Basınç Ayar Aralığı
30-165 PSI
DEBİ PERFORMANS DEĞERLERİ
ÇAP
1"
Max. Debi (GPB) 160
2"
2 1/2"
3"
4"
6"
8"
10"
262
373
576
992
2251 3900 6150
MALZEME ÖZELLİKLERİ
Ana Gövde ve Kapak
Duktil Döküm ASTM, A-536
Ana Vana İç Trim
Bronz ASTM B61
www.trendyangin.com
Trend Yangın
17
YANGIN HİDRANTI
KULLANIM ALANLARI
! Fabrikalarda
! Depolarda
! Endüstriyel tesislerde
! Bina cevrelerinde
! Yangına hassas ormanlık arazilerde
! Yerleşim bölgelerinde itfaiyenin su
temininde kullanılmaktadır.
ÜRÜN TANIMI
Sulama ağızları zeminin üstünde olan hidranttır. Hidrant vanayı kumanda eden mil,
otomatik boşaltma vazifesi gören yaylı tahliye sibobu, ana gövdeyi oluşturan döküm
parçalar ve hortum bağlantı rekorlarından meydana gelmiştir. Hidrant anahtarı
yardımıyla mil kumanda edilerek açma-kapama işlemi gerçekleştirilir. Mil saat ibresi
tersi yönünde çevrildiğinde hareket borusu aşağı doğru hareket eder. Böylece gövde
içinde bulunan sibop parçaları aşağı doğru hareket eder ve su akışı sağlanmış olur.
Mil saat ibresi yönünde çevrildiğinde ise hidrant kapanmış olur. Ayrıca yaylı tahliye
sibobu (otomatik drenaj sistemi) hidrant kullanılırken otomatik olarak kapanır ve
hidrant kapatıldığında açılarak gövde içerisindeki suyu tahliye eder. Böylelikle gövde
içerisinde donarak genleşen suyun gövdeye zarar vermesi önlenmiş olur.
TEKNİK ÖZELLİKLER:
Anma Çapı ve Flanş Bağlantıları DN80-DN100 / TS EN 1092-2
Anma Basıncı
PN-16
Su Alma Çıkış Çapı
50 mm / 65 mm
Çalışma Sıcaklığı
-10C, ...., +80°C
Hidrant Anahtarı
TS 3798
ökç e (flanşlı dirsek)
DIN 28538
Boyutlar
DN
Kısa Tip
Uzun Tip
Y1
Y2
Y3
Y4
Y
X
Ağırlık
80 190 450
- 460 1110 380
57
100 210 705
- 435 1350 420
59
80 190 450 450 460 1550 380
72
100 210 705 300 435 1650 420
84
! Uzunluk ölçüleri “mm”, ağırlık ölçüleri “kg” olarak verilmiştir.
Boya
Kırmızı Elektrostatik Epoksi Polyester
Parça No
Malzeme
1
Alt Gövde
GG-25
2
Tahliye Sibobu
Pirinç
3
Ara Gövde-1
GG-25
4
Ara Gövde-2
GG-25
5
RekorKapağı
Alüminyum / Pirinç
6
Rekor
Alüminyum / Pirinç
7
Üst Gövde
GG-25
8
Hareket Mili Yatağı
Pirinç
9
Açma-Kapama Diski
GG-25
Klape
GG-25
10
18 Trend Yangın
Parça Adı
www.trendyangin.com
YANGIN DOLAPLARI
MG 02 SA
MG 03 SA
Ölçüleri
Ölçüleri
650mm X 700mm X 190mm
Renk Seçenekleri
900mm X 700mm X 190mm
Renk Seçenekleri
Kırmızı: Ral 3020
Kırmızı: Ral 3020
Beyaz: Ral9010
Beyaz: Ral9010
Süt Beyaz: Ral1013
Süt Beyaz: Ral1013
Gri Ral 9006
Kalite Belgeleri
Gri Ral 9006
Kalite Belgeleri
TS EN 671-1
TS EN 671-1
MG 03 SA (1)
MG 09 SAHRA TİP
Ölçüleri
900mm X 700mm X 190mm
Renk Seçenekleri
Kırmızı: Ral 3020
Beyaz: Ral9010
Süt Beyaz: Ral1013
Gri Ral 9006
Kalite Belgeleri
TS EN 671-1
Ölçüleri
650mm X 770+630mm X 220mm
Renk Seçenekleri
Kırmızı: Ral 3020
Beyaz: Ral9010
Süt Beyaz: Ral1013
Gri Ral 9006
Kalite Belgeleri
TS EN 671-1
www.trendyangin.com
Trend Yangın
19
İTFAİYE MALZEMELERİ
İkili Dağıtıcı
2 1/2"+2" x 2"
Hortum Rakoru
1 1/2"
CVZ 5100
Rekor Kapağı Zincirli 1"
Hortum Rakoru
İçten Dişli Rakor
Ayarlı Köpük Lansı
Siyam İkizi
Nozul
Turbo Nozul
Anafartalar Mahallesi Rüzgarlı Caddesi Ege Sokak
Uçar Ticaret Merkezi No: 5/281 Ulus - ANKARA
Tel: (0.312) 312 41 33 • Fax: (0.312) 312 41 34
[email protected] • www.trendyangin.com
www.trendyangin.com
Download

Trend Yangın - Yangın Söndürme