Planimetrie-Euklidovy věty, příkl – PRACOVNÍ LIST
(M_03A_09)
Př. 1:
Určete, strany a vnitřní úhly pravoúhlého trojúhelníka s úhlem α = 32° a přeponou c = 12.
Př. 2:
Určete, která z trojic čísel určuje délky stran pravoúhlého trojúhelníku:
a) 4, 5, 6
b) 5, 12, 13
c) 2, √6, 3
Př. 3:
V pravoúhlém trojúhelníku ABC platí = 90°. Načrtněte obrázek tohoto trojúhelníku (včetně
vyznačení výšky a úseků přepony) a zapište pro tento trojúhelník Pythagorovu větu a Euklidovy věty.
Zapište vztahy pro goniometrické funkce úhlů a .
Př. 4:
Vypočítejte zbývající prvky (b, ab, ac , v, β, γ) v pravoúhlém trojúhelníku ABC (α = 90°), je-li dáno:
= √6 cm, = 3.
Př. 5:
Dokažte Pythagorovu větu pomocí Euklidových vět.
Download

Planimetrie-Euklidovy věty, příkl – PRACOVNÍ LIST