Název školy: ZŠ a MŠ Horní Libchava, okres Česká
Lípa-příspěvková organizace
Autor: Iva Scharfová
Název materiálu:VY_32_INOVACE_04_Český
jazyk_Předložky a předpony, sada 4/15
Číslo projektu:CZ.1.07/1.4.00/21.1925
Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková
komunikace, Český jazyk
Anotace: Materiál je určen pro žáky
5.ročníku, slouží k seznámení nového
učiva na interaktivní tabuli –
předložky a předpony, pravidla
psaní s-z.
Doplňovací cvičení lze vytisknout
jako pracovní list.
Předložky a předpony
Předložka je samostatné slovo a píšeme ho
zvlášť
Od, nad, s, pod, před, za, od, ….
Předpona je část slova , která se píše
dohromady s kořenem
Nadpis, předložka, podpatek, slezl, …
Předložky a předpony
PŘEDLOŽKY
Předložky z, ze se pojí s 2. pádem Z KOHO, ČEHO ?
( šla z lesa, dům ze dřeva..)
Předložky s, se se pojí se 7. pádem S KÝM, ČÍM?
( koláč s jablky, kachna se zelím …)
Předložky a předpony
Spoj dvojice slov s předložkou
BUCHTY
PIZZA
DŮM
KLUK
PES
OKNO
ZÁLOŽKA
S
SE
Z
ZE
MÁKEM
ŠUNKOU
DŘEVA
MÍČEM
KOSTÍ
SKLA
KNIHY
Předložky a předpony
PŘEPONY:
Předponu S píšeme:
1. ve významu dohromady
Scházet se , sběr, skamarádit se, …
2. ve významu z povrchu dolů, pryč
Shodit, sfouknout, seskočit, svrhnout,…
3. v ustálených případech
Stěžovat si, skočit, skonat, stvořit,….
Předložky a předpony
PŘEPONY:
Předponu Z píšeme:
1. Ve významu změny stavu
Zničit, zbavit se, zhubnout
2. Ve významu dokončení děje
Zemřít, zchátrat
3. Ve významu odluky
Zběhnout, zříci se
4. U sloves odvozených
Zhudebnit, zdůraznit
5. V ustálených případech
Zpěv, způsob, zpověď, zkouška, zpytovat
Předložky a předpony
PAMATUJTE SI !
Shořet, shnít, strávit, strava,
Spropitné, stesk, schválit, strnout, spatřit
Pomůcka:
Stoh shořel, nestlačil shnít a já musel strávit
špatnou stravu.
Otec mi schválil spropitné a já strnul steskem, chtěl
jsem spatřit matku.
Použité zdroje
Galerie Office
Český jazyk 5, Nová Škola
Citováno dne 10.07.2012
Download

VY_32_INOVACE _04 15_Český jazyk_Předložky a předpony, 5