Prodejní sklad kameniva Olomouc
ul. U Podjezdu
Ceny kameniva platné od 1.5.2014
*: ZAPA beton a.s., Vídeňská 495, 142 00 Praha 4, IČ: 25137026, DIČ: CZ 25137026
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4785
(: 585 359 046 Fax: 585 359 195 e-mail: [email protected], www.zapa.cz
frakce
Štěrkodrtě
Drobné drcené
kamenivo
Hrubé drcené
kamenivo
Lomový kámen
a odval
Těžené kamenivo
různé lokality
Žulové kostky
Okrasné kamenivo
0 - 32
0 - 32
0 - 63
0 - 90
0-4
4-8
8 - 16
11 - 22
16 - 22
16 - 32
32 - 63
32 - 63
LKN - vybírany
0 - 300
63 - 150
0-2
0-4
4-8
8 - 16
16 - 22
0 - 22
10 x 10, 10 x 8
8 - 16
16 - 32
32 - 63
0 - 300
36 - 80
zatřídění
kv
BI
základní ceník
Kč/t
bez DPH s DPH
210
254
240
290
215
260
200
242
150
370
285
285
285
250
240
255
850
210
210
265
245
275
275
275
260
2300
850
850
850
850
850
Poznámka
ISK
KOL
ISK
ISK
182
448
345
345
345
303
290
309
1029
254
254
321
296
333
333
333
315
2783
1029
1029
1029
1029
1029
ISK
ISK
BET, ISK
BET, ISK
BET, ISK
ISK
ISK
KOL
nestanovený výrobek
nestanovený výrobek
nestanovený výrobek
ISK
BET
BET
BET
BET
BET
nestanovený výrobek
nestanovený výrobek
nestanovený výrobek
nestanovený výrobek
nestanovený výrobek
nestanovený výrobek


Kamenivo je dodáváno podle příslušných evropských norem:
BET ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu.
ISK ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy
pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
KOL ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože.
Dohled nad výrobky provádí certifikovaná zkušebna.
Stavby, s velkými požadavky na množství aj., lze cenit zvlášť.


K uvedeným cenám účtujeme DPH dle platných zákonů.
Místem expedice je překladiště ČD v ŽST Olomouc hl.nádr. - ul. U podjezdu.

Prodejní doba:
Pondělí - pátek
6.30 - 16.00 hod., popř. po dohodě
Kontakty:
Telefon:
Mobil:
585 359 046
604 643 168
Odpovědný vedoucí: Vlastimil Míček
602 139 816
Fax:
e-mail:
585 359 195
[email protected]
Obchodní zástupce:
Miloslav Pauer
728 192 541
e-mail:
[email protected]
Download

Prodejní sklad kameniva Olomouc