Kamenolom Hrubá Voda
Ceny kameniva platné od 1.5.2014
*: ZAPA beton a.s., Vídeňská 495, 142 00 Praha 4, IČ: 25137026, DIČ: CZ 25137026
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4785
(: 585 359 046 Fax: 585 359 195 e-mail: [email protected], www.zapa.cz
frakce
Štěrkodrtě
0 - 32
0 - 32
0 - 63
0 - 90
0 - 125
0-4
0-8
4-8
8 - 16
11 - 22
16 - 32
32 - 63
32 - 63
Drobné drcené
kamenivo
Hrubé drcené
kamenivo
Lomový kámen
a odval




zatřídění
kv
BI
Lomový kámen netříděný
Lomový kámen tříděný
0 - 300
63 - 125
základní ceník
Kč/t
bez DPH
155
185
160
145
120
125
120
320
240
240
200
190
210
ISK
KOL
ISK
ISK
mimo normu
ISK
ISK
BET, ISK
BET, ISK
BET, ISK
ISK
ISK
KOL
160
850
120
160
mimo normu
mimo normu
mimo normu
mimo normu
Poznámka
Kamenivo je dodáváno podle příslušných evropských norem:
BET ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu.
ASF ČSN EN 13043 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací,
letištních a jiných dopravních ploch.
ISK ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy
pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
KOL ČSN EN 13450 Kamenivo pro kolejové lože.
Dohled nad certifikovanými výrobky provádí STAVCERT.
Těžená surovina: Kulmská droba.
Kamenivo frakce 32-63 splňuje technické požadavky SŽDC pro třídu B I - kamenivo pro kolejové lože
hlavních a předjízdných kolejí vybraných tratí.

Kamenivo frakce 0-32 splňuje technické požadavky SŽDC pro konstrukční vrstvy tělesa železničního
spodku.


K uvedeným cenám účtujeme DPH dle platných zákonů.
Místem expedice je kamenolom Hlubočky - Hrubá Voda poblíž Olomouce.
Prodejní doba:
Pondělí - Pátek
7.00 - 16.00 hod., popř. po dohodě
Kontakty:
Telefon:
Mobil:
585 359 046
602 139 816
Odpovědný vedoucí: Vlastimil Míček
602 139 816
Fax:
e-mail:
585 359 195
[email protected]
Obchodní zástupce:
Miloslav Pauer
728 192 541
e-mail:
[email protected]
Download

Kamenolom Hrubá Voda