Zapsaná u KS v Ostravě odd. C vložka 24982
KAMENOLOMY ČR s.r.o.
Polanecká 849
721 08 Ostrava-Svinov
PRODEJNÍ CENÍK
kamenolom
KOBYLÍ
Krásné Loučky u Krnova
Vedoucí kamenolomu:
Karel Selvek
Expedice :
Pavlína Pánková
E-mail:
[email protected]
Tel.: 602782135, 554619434
Tel.: 554619434
Fax: 554619436
FRAKCE
MJ
Cena bez DPH
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
173,274,242,220,176,159,168,225,168,137,-
209,332,293,266,213,192,203,272,203,166,-
t
t
t
t
t
206,206,195,84,238,-
249,249,236,102,288,-
DK
0/4
4/8
8/16
16/32
32/63
63/125
0/32
0/32 kv
0/63
0/125
Zához do 200 kg
Zához nad 200 kg
Lomový kámen netříděný I
Lomový kámen netříděný
Lomový kámen tříděný I
Cena s DPH
Ing. Roman Koukol
Vedoucí skupiny Morava Sever
DPH činí 21%, cena uvedena za 1 tunu. Ceník platný od 1.2. 2014
Provozovna je držitelem certifikátu SŘV č. 1392-CPD-012.
Hornina těžená na lokalitě: Droba
Na stavební výrobek se vydává dle CPR 305/2011 "Prohlášení o vlastnostech DoP" pro zamýšlené
použití: ČSN EN 12620+A1:2008, 13043:2002, 13242:2002+A1:2007, 13383-1:2004, v případě
vybraných požadavků "Prohlášení výrobce".
Společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o. je držitelem certifikátů kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009,
životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2005 a bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2008,
Z těchto cen je možno poskytnout množstevní slevy.
Adresa pro obchodní styk :
KAMENOLOMY ČR s.r.o.
Kamenolom Kobylí
794 05 Krásné Loučky
Bank.spoj.: 994404-0643771001/0800
IČ : 49452011
DIČ: CZ49452011
Download

PRODEJNÍ CENÍK, platný od 1.2.2014