KAMENOLOMY ČR s r.o
Zapsaná u KS v Ostravě odd. C vložka 24982
Polanecká 849
721 08 Ostrava-Svinov
PRODEJNÍ CENÍK
Prodejní terminál
DOLNÍ BENEŠOV
Expedice: Lubomír Mrkva
E-mail:
[email protected]
Tel.:
Fax:
553 651 118, 739 604 789
553 651 115
FRAKCE, druh kameniva, lokalita
MJ
Kč/t (bez DPH)
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
265,355,355,330,295,285,275,245,245,160,265,-
321,430,430,399,357,345,333,296,296,194,321,-
t
t
210,270,-
254,327,-
t
300,-
363,-
t
t
t
t
t
t
t
t
400,390,500,575,570,780,580,550,-
484,472,605,696,690,944,702,666,-
t
t
t
2 600,1 800,1 800,-
Drcené kamenivo
Bohučovice
0/4
2/4
4/8
8/16
11/22
16/32
32/63
0/32
0/63
0/125
63/125
Valšov
Těžené kamenivo – písek žlutý
Závada
0/4 tříděný
0/4 hygienický
Těžené kamenivo - štěrkopísek
Starý Bohumín
0/4
Těžené kamenivo - hrubé
Dětmarovice
4/8
8/16
Grygov
16/22
Mohelnice
8/16
16/32
Okrasné valouny - Mohelnice
Zahradní kámen - Mohelnice
Moravská droba lomový kámen – Valšov
Dlažební žulové kostky
Mozaika šedá
4/6
Kostka šedá
8/11
Kostka šedá
15/17
vč.DPH
3 146,2 178,2 178,-
Ing. Roman Koukol
vedoucí skupiny Morava Sever
DPH činí 21%, cena uvedena za 1 tunu. Ceník platný od 1.2. 2014
Na stavební výrobek se vydává dle CPR 305/2011 "Prohlášení o vlastnostech DoP" pro zamýšlené
použití: ČSN EN 12620+A1:2008, 13242:2002+A1:2007, v případě vybraných požadavků
"Prohlášení výrobce".
Společnost KAMENOLOMY ČR s.r.o. je držitelem certifikátů kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009,
životního prostředí dle ČSN EN ISO 14001:2005 a bezpečnosti práce dle ČSN OHSAS 18001:2008,
Adresa pro obchodní styk :
KAMENOLOMY ČR s.r.o.
Kamenolom Kobylí
794 05 Krásné Loučky
Bank.spoj.: 994404-0643771001/0800
IČ : 49452011
DIČ: CZ49452011
Download

P R O D E J N Í C E N Í K