KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o.
Oddělení prodeje:
Veronika Podhorská, mob. 724 270037, e-mail [email protected]
Libor Šesták, mobil 602 369670, e-mail [email protected]
Ceník smluvních cen kameniva na rok 2015
BÍLÉ DRCENÉ KAMENIVO
Lom Krty, 386 01 Strakonice
vedoucí: Josef Mareš, tel. 724 116007
[email protected]; [email protected]
e-mail:
NAKLÁDKA DO BIGBAGU
hornina: krystalický vápenec
název výrobku
číslo výrobku (PDK - přírodní kamenivo, drcené)
130
134
136
230
232
236
PDK 0/1 (B)
PDK 0/4 (D)
PDK 1/3 (B)
PDK 3/5 (B)
PDK 5/8 (B)
PDK 8/16 (B)
321
PDK 32/63 (B)
324
Omílaný valoun 32/63
podle ČSN EN
m.j.
cena (Kč/t)
bez DPH
cena (Kč/t)
vč. DPH
Přírodní kamenivo drcené
mimo normu
EN 12620+A1
mimo normu
mimo normu
EN 12620+A1
EN 12620+A1
t
t
t
t
t
t
616
838
999
999
999
960
746
1.014
1.209
1.209
1.209
1.162
EN 12620+A1
t
596
722
t
1.313
1.589
1,21
Společnost je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2009
Dodací podmínky: ceny v provozovně prodávajícího. Ceny obsahují nakládku do bigbagu a dále na dopravní prostředek.
NAKLÁDKA VOLNĚ NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK
hornina: krystalický vápenec
název výrobku
číslo výrobku (PDK - přírodní kamenivo, drcené)
130
134
136
230
232
236
321
324
501
PDK 0/1 (B)
PDK 0/4 (D)
PDK 1/3 (B)
PDK 3/5 (B)
PDK 5/8 (B)
PDK 8/16 (B)
PDK 32/63 (B)
Omílaný valoun 32/63
Lomový kámen netříděný - LKN (MN)
podle ČSN EN
Přírodní kamenivo drcené
mimo normu
EN 12620+A1
mimo normu
mimo normu
EN 12620+A1
EN 12620+A1
EN 12620+A1
mimo normu
m.j.
cena (Kč/t)
bez DPH
cena (Kč/t)
vč. DPH
t
t
t
t
t
t
t
t
t
515
737
899
899
899
859
495
1.212
399
624
892
1.088
1.088
1.088
1.040
599
1.467
483
Společnost je držitelem certifikátu systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009
Dodací podmínky: ceny v provozovně prodávajícího. Obsahují nakládku na dopravní prostředek.
Bílý drcený vápenec má kupující možnost kupovat volně ložený nebo velkoobjemově balený (bigbag)
Bigbag :
Doprava:
cca 1 tuna, v tomto případě cena obsahuje naplnění bigbagu včetně nakládky na dopravní prostředek,
cena neobsahuje obal (bigbag) a paletu
volně ložený - návěs (tonáž 27 tun) na přání kupujícího zajistí prodávající nebo si zajistí kupující
bigbag - zajistí si kupující
DPH účtujeme ve výši 21 %.
Český Krumlov, dne 5.1.2015
Ing. Pavel Fučík
ředitel
1,21
Download

Ceník 2015 bílý vápenec lom Krty