Drtírna Zadní Chodov
Ceny kameniva platné od 1.3.2012
: ZAPA beton a.s., Vídeňská 495, 142 00 Praha 4, IČ: 25137026, DIČ: CZ25137026
Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4785
: 226 224 375 Fax: 226 004 410 e-mail: [email protected], www.zapa.cz
frakce
zatřídění
základní ceník
Kč/t
bez DPH
s DPH
140
168
160
192
155
186
Poznámka
Štěrkodrtě
0 - 16
0 - 32
0 - 63
Hrubé drcené
kamenivo
16 - 32
32 - 63
150
175
180
210
kamenivo mimo normu
ISK
Netříděná surovina
0 - 130
100
120
kamenivo mimo normu
kamenivo mimo normu
ISK
ISK
Kamenivo je dodáváno podle příslušných evropských norem:
ISK ČSN EN 13242 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy
pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
Dohled nad certifikovanými výrobky provádí ZKK Hořice.
Kamenivo je kontrolováno z hlediska radioaktivity Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.
Jeho použití je omezeno zákonem č. 18/1997 Sb. o uvádění radionuklidů do životního prostředí.
K uvedeným cenám účtujeme DPH dle platných zákonů.
Tímto ceníkem se nahrazují všechny ceníky předchozí.
Prodejní doba:
Pondělí - pátek
6.00 - 14.00 hod., popř. po dohodě
Kontakty:
Telefon:
Mobil:
374 782 235
602 480 023
Odpovědný vedoucí: Ing. Milan Šauša
602 480 023
Obchodní zástupce:
602 372 902
Ladislav Fitz
Fax:
374 782 236
e-mail:
[email protected]
Download

Ceník Zadní Chodov 12 s DPH