CENÍK VÝROBKŮ
ENVISTONE, spol. s r.o., U Panelárny 469, PSČ. 503 02 Předměřice nad Labem
IČ: 259 94 182, DIČ: CZ25994182
Provozovna: Velké Poříčí (u Náchoda)
Rok: 2015
Platnost od: 1.1.2015
Kód
Název
1001
Betonový recyklát
štěrkodrt, frakce 0-32
t
165,00
21%
199,65
1002
Betonový recyklát
štěrkodrt, frakce 0-63
t
195,00
21%
235,95
1003
Betonový recyklát
hrubý drcený, frakce 32-63
t
195,00
21%
235,95
1004
Betonový recyklát
frakce 16-32
t
195,00
21%
235,95
1005
Betonový recyklát
tříděný 63 -125
t
165,00
21%
199,65
1010
Směsný recyklát
frakce 0-32 II.
t
50,00
21%
60,50
1011
Směsný recyklát
štěrkodrt, frakce 0-32 I.
t
120,00
21%
145,20
1012
Směsný recyklát
štěrkodrt, frakce 0-63
t
130,00
21%
157,30
1013
Směsný recyklát
hrubý drcený, frakce 32-63
t
150,00
21%
181,50
1014
Směsný recyklát
tříděný 63 -125
t
100,00
21%
121,00
1015
Směsný recyklát
frakce 16-32
t
150,00
21%
181,50
1017
Směsný recyklát
frakce 0-125
t
80,00
21%
96,80
1018
Směsný recyklát
frakce 0-4
t
100,00
21%
121,00
1019
Směsný recyklát
frakce 4-8
t
150,00
21%
181,50
1020
Směsný recyklát
frakce 8-16
t
150,00
21%
181,50
1205
Přírodní kamenivo
frakce 63-250, tříděné
t
80,00
21%
96,80
1206
Přírodní kamenivo
odhlinění, frakce 0-63
t
60,00
21%
72,60
1207
Přírodní kamenivo
štěrkodrť, frakce 0-63, drcené
t
180,00
21%
217,80
1301
Asfaltový recyklát
frakce 0-22
t
220,00
21%
266,20
1302
Asfaltový recyklát
frakce 0-63
t
160,00
21%
193,60
1303
Asfaltový recyklát
frakce 32-63
t
185,00
21%
223,85
1306
Asfaltový recyklát
frakce 0-22 II.
t
80,00
21%
96,80
1401
Zemina
tříděná II.
t
60,00
21%
72,60
1402
Zemina
tříděná
t
150,00
21%
181,50
Text
Jedn.
bez DPH %DPH
Celkem
Kvalita výrobků je ověřována ve Zkušebně kamene a kameniva Hořice
dle ČSN EN 13242+A1. Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými
pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
Na vybrané výrobky je vydáno Prohlášení o shodě a Průvodní dokumentace.
K uvedeným cenám poskytujeme odběratelské a množstevní slevy.
Aktuální sortiment a množství skladem je nutno ověřit telefonicky: 777 164 777, 777 810 389
Tel./Fax: 495 581 008
kontakt:
Jaroslav Bříza
mobil:777 164 777
Email: [email protected]
www.envistone.cz
Download

Velké Poøíèí - ENVISTONE, spol. s ro