Patologie nervového systému
XI. histologické praktikum
3. ročník všeobecného směru
Malacie mozková
Malacie mozková
Hemoragie mozková
Hemoragie mozková
Subarachnoideální krvácení
Hnisavá leptomeningitis
Hnisavá leptomeningitis
Hnisavá leptomeningitis
SCLEROSIS MULTIPLEX
Etiologie: autoimunní onemocnění.
Klinický průběh:
Začátek mezi 20. a 40. rokem věku, průběh v atakách, progresivní,
značně odlišný u jednotlivých případů. Většinou trvá řadu let a může
vést k těžké psychomotorické poruše, svalovým atrofiím a úmrtí v
kachexii na dekubitální či jinou sepsi. Častěji u žen.
Makroskopie:
tuhá ložiska (plaky) v bílé hmotě mozku a míchy, kdekoli, ale nejčastěji
v okolí postranních komor.
Mikroskopie:
a) Aktivní plaky (časné): redukce myelinu, perivaskulární lymfocytární
infiltráty, úklidová reakce (makrofágy), astrocyty hypertrofické.
b) Inaktivní plaky: vymizení oligodendroglie a myelinu, zmnožené
fibrilární astrocyty, perzistence převážné části nervových vláken.
Sclerosis multiplex, tuhá zašedlá nepravidelná
ložiska v bílé hmotě, šipky
Sclerosis multiplex, bílá hmota, aktivní plak (demyelinizace v okolí
venul s úklidovou reakcí (drobné tečky), barvení na myelin –
myelin černě, demyelinizace = světlé pole
1
1
2
1
1 Venuly
2 Centrum demyelinizovaného
ložiska, tmavé tečky = úklidové
buňky
Sclerosis multiplex, hemisféra – histotopogramy:
A = barvení na myelin (normální myelin černě, demyelinizace svěllá barva)
B = další řez, barvení na průkaz astroglie, glióza demyelinizovaných ložisek tmavě
8
2,3,5,7 = demyelinizovaná ložiska
1,9,8,10 bílá hmota závitů
11 bílá hmota centrum semiovále
12 zmnožení astroglie
demyelinizovaných ložisek
12
11
10
A
12
12
Sclerosis multiplex, mícha
Sclerosis multiplex
Sclerosis multiplex
Meningeom
Meningeom
Astrocytom mozku
Astrocytom oblongaty
Tumor cerebri - astrocytom
Astrocytom
Astrocytom
Epedymom mozkových komor
Epedymom
Glioblastom
Glioblastom
Neurinom
Neurinom
Neurinom
Neurinom
kopie
Neurinom
Neurinom
1
2
1 Antoni A oblast
2 Antoni B oblast
Neurinom
2
1
2
1 Verocay tělíska
2 Charakteristické palisádování jader
Degenerativní onemocnění mozkové kůry
Alzheimerova nemoc (presenilní demence)
Začíná již před 50 rokem (i dříve), ženy častěji,
může být genetický základ, vazba na 21.
chromozom (u m. Down pravidelně).
Makroskopicky mozek zmenšený (900 g), závity
zótené, rýhy rozšířené. Maximum změn v okcipit. a
front. lalocích. Atrofie postihuje i vílou hmotu,
hipokampus a bazální ganglia.
Histologický nález podobný jako u senilních změn
(redukce počtu neuronů, Alzheimerovy změny
neurofigril, senilní drúzy, amyloidóza drobných
cév), kvantitativně však intenzivnější.
Alzheimerova choroba (atrofie závitů všech laloků,
prohloubení rýh)
Alzheimerova choroba (mozková kůra, senilní drůza)
4
5
4
1
3
2
1 Centrum senilní drůzy tvořené
amyloidem
2 Periferní radiální uspořádání
vláken drůzy
3 Neuron
4 Glie
5 Kapiláry
Alzheimerova choroba, mozková kůra
(impregnace stříbrem)
1
2
1
1
1 Senilní drůzy
2 Alzheimerovy změny neurofibril
v pyramidové buňce kůry
Parkinsonova nemoc (paralysis agitans)
makroskopie:
malé celkové změny, dekolorizace n. niger, příčina nejasná
mikroskopie:
zánik neuronů v pigmentovaných jádrech kmene (substantia nigra
a locus coeruleus při zmnožení astrocytů, v cytoplazmě
poškozených buněk jsou četná Lewyho tělíska, dále postižená
kůra, striatum, hypothalamus a jiné časti CNS
Parkinsonismus (parkinsonský syndrom)
Klinický stav při poškození komplexu n. niger – striatum
Primární PS:
Parkinsonova nemoc, striatonigrální deg., Hallervorden-Spatzova
nemoc, dále vzácné jednotky
Sekundární PS:
poškození n. niger a striata po encefalitidách, při arterioskleróze,
po otravách apod.
Parkinsonova nemoc, mozkový kmen
1
1 Povrch
mezimozku
2 Pedunculus
cerebralis
3 Nucleus niger
4 Atrofický nucleus
niger se ztrátou
pigmentu
5 Akveduktus
5
4
3
2
Parkinsonova choroba nucleus niger, Lewyho tělíska
1
2
1 Tmavá centrální oblast tělíska
2 Periferní světlá zóna
Subakutní spongioformní
encefalopatie Jacob-Creutzfeldt
Výskyt:
Vzácné onemocnění po celém světě, vyjímečně familiární.
Etiologie:
Produkce patologických prionů PrPJCD místo normálních
prionů PrP. Onemocnění je přenosné prostřednictvím
změněné tkáně (chirurgické nástroje). Doložený přenos
potravou (kuru - Nová Guinea)
Patologie:
Atrofie mozku, výskyt četných vakuol v nervových
a gliových buňkách, ve výběžcích, vakuoly tvořené
atypickými membránovými systémy
Subakutní spongioformní encefalopatie Jacob-Creutzfeldt,
vakuolární transformace neuronů
Subakutní spongioformní encefalopatie
Jacob-Creutzfeldt, vakuolární transformace neuronů, elektronogram
1
1
1
1 Cystické útvary s nepravidelnými
membránovými systémy
Download

XI. praktikum - Patologie nervového systému