Patologie kůže a novorozence
XIII. histologické praktikum
3. ročník všeobecného směru
Zánětlivé dermatózy
 Spogiózní dermatitidy
 Psoriaziformní dermatitidy
 Vesikulobulózní dermatitidy
 Cytotoxické dermatitidy
 Angiocentrické dermatitidy
 Granulocytární dermatitidy
 Granulomatózní dermatitidy
 Panikulitidy
Subakutní ekzém dermitis
Psoriasis
 Chronické onemocnění kůže (hyperproliferace epidermis)
 Hyperkeratóza
 Parakeratóza
 Edém papil
 Neutrofily ve stratum corneum
 Řada různých forem:
papule, plaky, erytrodermie, postižení nehtů,
hyperpigmentace
 Celkové projevy, arthropatie
 Následky léčby (solární keratózy)
Psoriasis
Psoriasis,
erythrodermia
Psoriasis
Psoriasis
Psoriasis
Psoriasis
guttata (časná)
Psoriasis, chronické změny nehtů
Psoriasis palmaris (palmoplantaris)
Psoriasis
1 akantóza
2 kompaktní hyperkeratóza
s parakeratózou
3 chybí stratum granulosum
2
2
3
1
1
Psoriasis Munroovy mikroabscesy
(zbytky neutrofilů ve stratum corneum)
parakeratotické lamely
se zbytky neutrofilů
Psoriasis pustulosa palmoplantaris
intraepidermální pustula, v okolí akantóza
TBC, Lupus vulgaris
TBC, Lupus vulgaris
TBC, Lupus vulgaris, TBC verrucosa
tuberkulózní granulomy s četnými
Langhansovými buňkami
Aterom kůže s obrovskobuněčnou reakcí okolo keratinu
Verruca vulgaris
Verruca vulgaris, dlaň
Verruca vulgaris
1 hyperkeratóza
2 papilomatóza
3 parakeratóza
1
2
3
Verruca vulgaris
1 parakeratóza
1
Molluscum contagiosum
Molluscum contagiosum
Verruca seborrhoica
Verruca seborrhoica
Verruca seborrhoica
1
1 čepy epitelových buněk, 2 abruptní rohovění
2
Verruca seborrhoica
Bowenova dermatóza
Bowenova dermatóza
dysplastické, polymorfní keratinocyty (šíření do adnexálního epitelu)
Bowenova dermatóza
dysplastické, polymorfní keratinocyty ve skupinách
Bowenova dermatóza
akantoticky rozšířená epidermis,
hyperkeratóza s parakeratózou
Spinocelulární karcinom rohovějící
Spinocelulární karcinom rohovějící
Spinocelulární karcinom, infiltrující
2
1
1 nádorová infiltrace, 2 hyperkeratóza, rozšířená epidermis
Spinocelulární karcinom, infiltrující
1
2
2
2
1 keratinizace v nádorovém čepu, 2 mitózy
Bazaliom
Bazaliom
Bazaliom
Basalioma terebrans
Bazaliom
1
čepy bazofilního nádorového epitelu, místy pigmentace (melanin)
1 štěrbina mezi nádorovým epitelem a vazivem koria
Bazaliom
1
1 nádorové čepy
2 pigment
3 palisádování na periferii čepů
2
3
Bazaliom
1 štěrbina mezi epitelem tumoru a vazivem koria
1
Bazaliom s pigmentem
Bazaliom, superficiální
tvorba mnohočetných
ložisek
špatné ohraničení
ve spodině lymfocytární
infiltrát
Bazaliom, infiltrující (morphea typ)
3
1
1
1
2
1 nepravidelně infiltrující nádorové čepy, 2 sklerotické vazivo
3 zánětlivý infiltrát
Névocelulární névus junkční
Névocelulární névus intradermální
Maligní melanom
Maligní melanom
Maligní melanom
Maligní melanom
Aspirace amniální tekutiny
Hyalinní membrány, novorozenec
Hyalinní membrány, novorozenec
1
2
1
2
2
1
1 Nerozvinuté alveoly
2 Hyalinní membrány
Hyalinní membrány, novorozenec
1
1
1
1
1 Hyalinní membrány
Syndrom respirační tísně, akutní katarální
bronchopneumonie
Download

XIII. praktikum - patologie kůže a novorozence