Základní terminologie
a nosologie
v dermatopatologii
Zánětlivé dermatózy








Spogiózní dermatitidy
Psoriaziformní dermatitidy
Vesikulobulózní dermatitidy
Cytotoxické dermatitidy
Angiocentrické dermatitidy
Granulocytární dermatitidy
Granulomatózní dermatitidy
Panikulitidy
Spongiózní dermatitidy

akutní stadium: intercelulární edém – spongióza
spongiformní puchýře

chronické stadium: hyperplazie epidermis
hyperkeratóza, parakeratóza
fibróza papil
Subakutní ekzémdermatitis
Chronická ekzémdermatitis
Pityriasis rosea Gilbert
Psoriaziformní dermatitidy

hyperplazie epidermis – všechny vrstvy epidermis
– bazaloidní hyperplazie (psoriáza)
– akantóza (pseudoepiteliomatózní
hyperplazie)
– hypergranulomatóza (lichen
simplex chronicus)

hyperkeratóza
parakeratóza

nespecifické znaky
Psoriasis vulgaris
Psoriasis vulgaris
Psoriasis pustulosa
Psoriasis pustulosa
Ulcus cruris
Ulcus cruris, hyperplazie epidermis
Vesikulobulózní dermatitidy
vesikuly – do 1 cm
buly
– větší
lokalizace intraepidermální: spongióza
retikulární degenerace
vakuolární degenerace
akantolýza
lokalizace subepidermální: dermolýza
Bulózní pemfigoid
Bulózní pemfigoid
Bulózní pemfigoid
Dermatitis herpetiformis Duhring
Dermatitis herpetiformis Duhring
Epidermolysis bullosa
Pemfigus foliaceus
Pemfigus foliaceus
Hailey-Hailey
Hailey-Hailey
Cytotoxické dermatitidy
Společné znaky: pásovitý lymfocytární infiltrát v dermis
alterativní změny keratinocytů v bazální vrstvě
melanofágy
Akutní případy: vakuolizace a apoptózy
satelitóza
Chronické případy: dyskeratóza
koloidní (Civateho) tělíska
poruchy vyzrávání epidermis
LE
LE
LE
Angiocentrické dermatitidy
(vaskulitidy)

primární (idiopatické) – autoimunní (ANCA)

sekundární
– imunokomplexové
Histopatologická klasifikace: vaskulitidy leukocytoklastické
vaskulitidy lymfocytární
vaskulitidy granulomatózní
vaskulitidy obliterující
Urticarial vasculitis
PAN
PAN
Vaskulitis lymfocytární
Granulocytární dermatitidy
1) lokalizace intraepidermální (infiltrace neutrofily)
a) interfolikulární (impetigo, pustulózní dermatitidy)
b) folikulární (pustulózní folikulitida)
lokalizace intraepidermální (infiltrace eosinofily)
a) interfolikulární (inkontinencia pigmenti)
b) folikulární (erythema toxicum neonatorum)
2) lokalizace intradermální (infiltrace neutrofily)
a) bez ulcerací (Sweet sy – akutní febrilní
dermatóza, bakteriální dermatózy)
b) s ulceracemi (pyoderma gangrenosum,
ulcerózní pyodermie)
lokalizace intradermální (infiltrace eosinofily)
eosinofilní cellulitis – Well’s sy
Granulomatózní dermatitidy
histiocytární granulomy s nebo bez obrovských mnohojaderných
buněk v dermis event. v subcutis
epitelioidní granulomy s nekrózou: tuberkulóza
lepra
dermatomykózy
epitelioidní granulomy bez nekrózy: sarkoidóza
granulomy kolem nekrotického kolagenního vaziva:
granuloma annulare
necrobiosis lipoidica
revmatismus
elastolytické granulomy
obrovskobuněčné granulomy v okolí cizorodého materiálu:
keratin
cholesterol
jiné
Tbc
Tbc
Dermatomykóza
Dermatomykóza
Dermatomykóza
Sarkoidóza
Sarkoidóza, asteroidní inkluze
Granuloma annulare, HE
Granuloma annulare, HE
Granuloma annulare, Müller
Panikulitidy
primární zánětlivé procesy podkožní tukové tkáně
a) septální panikulitidy: erythema nodosum
b) lobulární panikulitidy: erythema induratum
Paniculitis
Paniculitis
Paniculitis
Pseudotumory

Cysty








keratinózní (pilární = atherom, epidermoidní)
dermoidní
Seborrhoická keratóza (seborrhoická, senilní veruka)
Keratoakantom
Benigní skvamózní keratóza
Veruca vulgaris (HPV 2, 4, 7)
Condyloma accuminatum (HPV 6, 11)
Moluscum contagiosum (pox-virus)
Senilní veruka
Senilní veruka, hyperkeratotická
Verruca vulgaris
Verruca vulgaris
Moluscum contagiosum
Prekancerózní léze







Solární (senilní) keratóza
Dermatóza z ionizačního záření
Xeroderma pigmentosum
Bowenova dermatóza
Queyratova erytroplazie
Dermatóza vyvolaná arzénem
Pagetův karcinom (mammární, extramammární)
Karcinomy z povrchového epitelu

Bazocelulární karcinom:
typ superficiální multicentrický
typ morphoea (sklerodermiformní)
typ fibroepiteliální (Pinkusův fibroepiteliom)

Spinocelulární karcinom:
typ adenoidní
typ vřetenobuněčný

Metatypický karcinom
Solidní bazaliom
Bazaliom fibroepiteliální
(fibroepiteliom Pinkusův)
Epitelové nádory kožních adnex



nádory potních žláz
nádory mazových žláz
nádory vlasových folikulů
Nádory potních žláz






papilární syringoadenom
papilární hidradenom
ekrinní spiradenom
chondroidní syringom
syringom
ekrinní dermální cylindrom
maligní formy
Nádory mazových žláz

sebaceózní adenom

sebaceózní adenokarcinom
Nádory vlasových folikulů

Trichoepiteliom

Trichofolikulom

Trichilemmom

Pilomatrixom (Malherbův kalcifikující epiteliom)

Invertovaná folikulární keratóza
Pilomatrixom
Melanocytární léze a tumory






Benigní: pigmentové névy
junkční
smíšený
intradermální
modrý névus
haló (Suttonův) névus
obrovský pigmentový névus
dysplastický névus
névus Spitzové
Prekancerózní léze:
lentigo maligna (melanosis praeblastomatosa
circumscripta Dubreuith, melanotická skvrna Hutchinson)
Maligní: melanoblastom (forma epiteloidní a vřetenobuněčná)
SSM, nodulární melanom, lentigo maligna melanom,
akrální lentiginózní melanom, nevoidní melanom
Junkční névus
Intradermální pigmentový névus
Intradermální pigmentový névus
Smíšený névus
Spitz nevus
Haló névus
Modrý névus
Modrý névus
Dysplastický névus
Dysplastický névus
Melanoma in situ
SSM s propagací do hloubky
SSM s propagací do hloubky
Nodulární melanom
Nádory z periferních nervů

Benigní: neurofibrom
neurinom
Recklinghansenova neurofibromatóza

Maligní: neurofibrosarkom (maligní Schwannom)
Nádory mesenchymové





Nádory z vazivové tkáně
fibrom
dermatofibrom (histiocytom)
fibrosarkom
dermatofibrosarcoma
protuberans
Nádory z tukové tkáně
lipom
liposarkom
angiolipom
hibernom
Nádory z hladké svaloviny
leiomyom
leiomyosarkom
angiomyom
Nádory z krevních cév
kapilární hemangiom
angiosarkom
kavernózní hemangiom
Kaposiho sarkom
angiokeratom (typ Mibelli, Fordyce, Fabry)
Nádory z lymfatických cév
lymfangiom
lymfangiosarkom
Kavernózní hemangiom
Tumory z lymfatické tkáně

Sekundární postižení kůže při leukémiích a ML

Mycosis fungoides
stadium premykotické
infiltrativní
tumorózní

Sezary syndrom
MF
MF
MF
MF
Download

Základní terminologie a nosologie v dermatopatologii