DERMATOVENEROLOGICKÁ KLINIKA
Univerzity Karlovy 2. LF a Nemocnice Na Bulovce
Klinika otevřena 27. 9. 1937
Budínova 2, CZ-180 81 Praha 8
Tel./fax: +420 26608 2359
E-mail: [email protected]
Přednostka: Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
5. DERMATOLOGICKÉ KOLOKVIUM: ALERGOLOGIE
a profesionální dermatózy
Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce (knihovna)
Středa 20. 2. 2013, od 13 – 17 hodin
Program:
13:00-13:05
prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
úvod
13:05-13:40
MUDr. Veronika Křížková
Alergické kožní choroby
13:40-14:15
MUDr. Martina Nedobitá
Kontaktní alergický ekzém
14.15-14:35
MUDr. Martina Nedobitá, sestra Hana Kašparová
Epikutánní testy, praktické provedení
14:35-15:00
MUDr. Filip Rob
Nejčastější alergeny - KOVY
15:00-15:20
MUDr. Veronika Křížková
Antihistaminika
15:20-15:35
Přestávka
15:35-16:00
MUDr. Zdenka Fenclová, CSc. , Klinika pracovního lékařství VFN a 1.LF UK
Choroby z povolání - legislativa a postup při hlášení choroby z povolání
16:00-16:25
MUDr. Martina Nedobitá
Profesionální dermatózy
16:25-16:45
MUDr. Pavla Alexandrová
Scabies jako nejčastější profesionální dermatóza
16:45-17:00
Diskuse a závěr
Registrační poplatek 200,- Kč (pro zaměstnance NNB zdarma)
Pro členy ČADV registrační poplatek 100,- Kč
Informace: pí Kateřina Lorencová tel. 26608 2359, [email protected]
Nemocnice Na Bulovce, Budínova 2, 180 81 Praha 8
DIČ: CZ00064211
Číslo účtu: 5177551089/2700, variabilní symbol kožní kliniky: 151216400
Download

ZDE - dermanet.eu