Výpis z Firemního účtu
Číslo účtu 000000-2736225359/0800
IBAN: CZ51 0800 0000 0027 3622 5359
Výpis č.: K. 5
Strana č.: 1/ 2
Region Jižní Morava
Pobočka Hodonín
Národní třída 44
69501 Hodonín
Název účtu:
Bytové družstvo Dukelskýc
Měna účtu:
CZK
BIC:
GIBACZPX
Způsob předání výpisu:
elektronicky
Frekvence předání výpisu:
měsíčně
Předchozí výpis ze dne:
30.04.2012
Výpis ze dne:
31.05.2012
Datum zpracování výpisu:
01.06.2012
Základní údaje
Počáteční zůstatek:
Konečný zůstatek:
Disponibilní zůstatek:
SB111205-PDF-v5_01_004-v310512.CIC.62.C.0.3.2678937_$JOBID_LDJ2.dat
Splatnost
Odepsáno
Valuta
413 016.38
414 826.89
413 826.89
Položka
Identifikace
Částka obratu ISO
Popis
Číslo protiúčtu
Název protiúčtu
Kurz měny obratu / Kurz měny účtu
KS
VS
SS
04.05.2012 Úhrada
03.05.2012 0000003373028
04.05.2012
63 156.00 CZK
03.05.2012
000000-0156080780/0300
USP - SIPO
1.000000/ 1.000000
308
604714124
04.05.2012 SERVIS 24/IB JPU
04.05.2012 I120504LW5ZLF
04.05.2012
-153 590.00 CZK
Záloha správa + služby 05/2012
Záloha správa + služby 05/2012
000000-2283720399/0800
Společenství pro dům Dukelských hrd
1.000000/ 1.000000
11.05.2012 SERVIS 24/IB JPU
I120511NDJ7TP
11.05.2012
-3 958.00 CZK
odmena predstavenstvo 04/2012
000000-2012448063/0800
11.05.2012 SERVIS 24/IB JPU
11.05.2012 I120511NDJRWU
11.05.2012
-675.00 CZK
ZP predstavenstvo 4/2012
010006-0018432071/0100
11.05.2012 SERVIS 24/IB JPU
11.05.2012 I120511NDKCHV
11.05.2012
-817.00 CZK
Záloha na dan 04/2012 predstavenstv
o
000713-0007621651/0710
14.05.2012 Úhrada
11.05.2012 0000000000191
14.05.2012
5 191.00 CZK
Havlicek-Byt Duk,Hr.Br.
11.05.2012
000000-0225975140/0300
HAVLICEK JINDRICH
1.000000/ 1.000000
21.05.2012 Trvalý příkaz
21.05.2012 CST0000050333
21.05.2012
-140.00 CZK
EON energie byt č. 13
000019-0017608231/0100
Obrat MD (-) / D
63 156.00
-153 590.00
-3 958.00
1.000000/ 1.000000
3558
2831437900
-675.00
1.000000/ 1.000000
-817.00
1.000000/ 1.000000
308
46
5 191.00
-140.00
6160076482
1.000000/ 1.000000
Pokračování na další straně
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Výpis z Firemního účtu
Číslo účtu 000000-2736225359/0800
IBAN: CZ51 0800 0000 0027 3622 5359
Splatnost
Odepsáno
Valuta
Položka
Identifikace
Částka obratu ISO
Popis
Číslo protiúčtu
Název protiúčtu
Kurz měny obratu / Kurz měny účtu
Výpis č.: K. 5
Strana č.: 2/ 2
KS
VS
SS
-140.00
21.05.2012 Trvalý příkaz
21.05.2012 CST0000050343
-140.00 CZK
21.05.2012
Eon Energie byt č. 35
000019-0017608231/0100
22.05.2012 Úhrada
21.05.2012 0000003400963
131 118.40 CZK
22.05.2012
21.05.2012
000000-0156080780/0300
USP - SIPO
1.000000/ 1.000000
308
604714142
23.05.2012 Inkaso
23.05.2012 141246269
-38 192.00 CZK
23.05.2012
Bytové družstvo Dukelských hrdinů7,
000000-0033752460/7970
0
9
31.05.2012 Úrok kredit
31.05.2012 CSB0001223908
3.11 CZK
31.05.2012
z 2736225359
000000-0000000000/0800
31.05.2012 Poplatky
31.05.2012
-92.00 CZK
31.05.2012
1/92 CZK
Za vedení Firemního úctu
31.05.2012 Poplatky
31.05.2012
-30.00 CZK
31.05.2012
6/5.00CZK Cena za účetní položku BÚ
31.05.2012 Poplatky
31.05.2012
-16.00 CZK
31.05.2012
8/2.00CZK Cena za platbu z/do jinébanky
Obrat MD (-) / D
6160056816
1.000000/ 1.000000
131 118.40
-38 192.00
1.000000/ 1.000000
0598
3.11
1.000000/ 1.000000
-92.00
1.000000/ 1.000000
Standard 1
-30.00
1.000000/ 1.000000
-16.00
1.000000/ 1.000000
31.05.2012 Poplatky
31.05.2012
-8.00 CZK
31.05.2012
1.000000/ 1.000000
4/2.00CZK Cena za úč. pol.- příkazk úhradě S24/IB
-8.00
SB111205-PDF-v5_01_004-v310512.CIC.62.C.0.3.2678937_$JOBID_LDJ2.dat
Rekapitulace obratů na účtu
Objem obratů od posledního výpisu
Objem obratů od začátku roku
Počet položek za výpis
Obraty Má Dáti (-)
-197 658.00
-1 012 442.00
11
Obraty Dal
199 468.51
968 281.08
4
0
Počet čekajících obratů
KE DNI 31.05.2012 VYUŽÍVÁTE UVEDENÉ PRODUKTY
Pásmo Standard
- SERVIS 24
Vysvětlivky k pojmům užívaným ve výpise z účtu můžete získat ve všech pobočkách České spořitelny nebo na našich internetových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení ->
odkaz Příručky -> Výpis z účtu. Vaše případné dotazy k těmto pojmům Vám rovněž ochotně zodpoví naši pracovníci na bezplatné informační lince 800 207 207.
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Download

Výpis z Firemního účtu