Výpis z běžného účtu
Program Domov
Číslo účtu/kód banky: 2283720399/0800
Období: 1.8.2013 - 31.8.2013
Číslo výpisu: 008
Název účtu: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7
Měna účtu: CZK
Pro platby v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ38 0800 0000 0022 8372 0399
Kód banky (BIC): GIBACZPX
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU
Počáteční zůstatek:
Celkem přišlo
Celkem odešlo
Konečný zůstatek:
Minimální zůstatek
Rezervace prostředků
Disponibilní zůstatek
902 096.73
+314 688.38
-242 735.00
974 050.11
1 000.00
178 082.00
794 968.11
PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU
POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:
Zaúčtováno Položka
Provedeno
Částka obratu cizí měny
Popis
Číslo protiúčtu
Název protiúčtu
Kurz měny obratu / Kurz měny účtu
Variabilní symbol
Konstantní symbol
Specifický symbol
902 096.73
01.08.2013 Trvalá platba
117380983/0300
2021
19-2025640257/0100
17
Částka
-113 381.00
Záloha teplo 2013
01.08.2013 Trvalá platba
-40 870.00
Záloha studená voda Teplo Břeclav
01.08.2013 Došlá platba
2736225359/0800
Bytové družstvo Dukelských hrdinů 7
+147 658.00
01.08.2013 Domácí platba - S24/IB
1446499349/0800
Ing. Lubomír Motl
130100055
02.08.2013 Vklad hotovosti
705019-33105036/0800
71
05.08.2013 Úhrada
02.08.2013
156080780/0300
USP - SIPO
605263214
308
-3 000.00
SBVP_-1|7-2000 07/2013|CS40010000424942|17283/7294|0005-074 |K_C|______|0000001876146841
M|EL||V310813.CIC.62.C.0.3.3302024|22579
účetnictví Ing. Motl
+2 300.00
+16 610.00
02.08.2013
10.08.2013 Trvalá platba
674052173/0800
-935.00
201084087/0300
-3 366.00
odměna
odměna Pavka
12.08.2013 Trvalá platba
odměna
odměna Figurová
12.08.2013 Úhrada
09.08.2013
43-2578330267/0100
PALAN ADRIAN
9
+4 520.00
09.08.2013
Pokračování na další straně
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Strana č.: 1/3
7-2000 07/2013
Výpis z běžného účtu
Program Domov
Číslo účtu/kód banky: 2283720399/0800
Období: 1.8.2013 - 31.8.2013
Číslo výpisu: 008
Zaúčtováno Položka
Provedeno
Částka obratu cizí měny
Popis
Číslo protiúčtu
Název protiúčtu
Kurz měny obratu / Kurz měny účtu
Variabilní symbol
Konstantní symbol
Specifický symbol
13.08.2013 Trvalá platba
2736225359/0800
Bytové družstvo Dukelských hrdinů 7
Částka
-6 000.00
Odměna pověřeného vlastníka
Odměna pověřeného vlastníka
16.08.2013 Domácí platba - S24/IB
1392769349/0800
Miroslav Špaček
2013131
-6 087.00
Servis výtahů 05/2013-07/2013
19.08.2013 Úhrada
16.08.2013
181460435/0300
TESAR ROMAN
558
+2 015.00
713-77628621/0710
29236126
1446499349/0800
Ing. Lubomír Motl
130100070
-3 000.00
156080780/0300
USP - SIPO
605263232
308
+139 336.80
425839143/0800
SEBESTIK IGOR ING.
35
308
Tesar Roman, byt c.17
16.08.2013
20.08.2013 Trvalá platba
-759.00
srážková daň dohody
FÚ srážková daň dohody
20.08.2013 Domácí platba - S24/IB
účetnictví Ing. Motl
21.08.2013 Úhrada
20.08.2013
20.08.2013
23.08.2013 Úhrada
31.08.2013 Úrok kredit
0598
+2 119.00
+129.58
z 2283720399
31.08.2013 INKASO
345020189/0800
Společenství pro dům Dukelských hrd
0000000004
0898
-100.00
345020189/0800
Společenství pro dům Dukelských hrd
0000000002
0498
-65 000.00
cena za správu a vedení
SBVP_-1|7-2000 07/2013|CS40010000424942|17284/7294|0005-074 |K_C|______|0000001876146841
M|EL||V310813.CIC.62.C.0.3.3302024|22579
31.08.2013 INKASO
Anuita
31.08.2013 Ceny za služby
Za účetní položku BÚ
Cena za platbu z/do jiné banky
za správu a vedení účtu Program Dom
Cena za úč. pol.- domácí platba S24
Cena za účetní položku
12/5.00 CZK
8/2.00 CZK
1/150.00 CZK
(01.08.2013 - 31.08.2013)
3/2.00 CZK
1/5.00 CZK
-60.00
-16.00
-150.00
-6.00
-5.00
KONEČNÝ ZŮSTATEK:
974 050.11
SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU
Typ
Obraty za období výpisu
Obraty od začátku roku
Počet položek na výpise
Počet čekajících obratů
Odepsáno z účtu (-)
Připsáno na účet (+)
-242 735.00
-2 683 589.00
16
314 688.38
2 958 772.17
8
0
Pokračování na další straně
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Strana č.: 2/3
7-2000 07/2013
Výpis z běžného účtu
Program Domov
Číslo účtu/kód banky: 2283720399/0800
Období: 1.8.2013 - 31.8.2013
Číslo výpisu: 008
Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince 800 207 207
nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.
SBVP_-1|7-2000 07/2013|CS40010000424942|17285/7294|0005-074 |K_C|______|0000001876146841
M|EL||V310813.CIC.62.C.0.3.3302024|22579
Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Strana č.: 3/3
7-2000 07/2013
Download

Výpis z běžného účtu