Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX
Předchozí výpis ze dne:
Počáteční zůstatek:
Konečný zůstatek:
Připsáno:
Odepsáno
Počet transakcí:
Datum zúčtování
Datum transakce
06.01.2014
10.01.2014
31.01.2014
VÝPIS
PERIODICKÝ
107-2842270217
CZ64 0100 0001 0728 4227 0217
BĚŽNÝ ÚČET
CZK
k účtu:
IBAN:
typ:
měna:
číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:
31.12.2013
127 374,90
125 874,90
169,00
1 669,00
3
Popis transakce
Název protiúčtu
Protiúčet a kód banky
Identifikace transakce
Platba ve prospěch vašeho účtu
Bonus 100.00%
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
MOJE ODMĚNY
43-6964420277/0100
228-03012014 1086025021714
Platba na vrub vašeho účtu
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PRISPEVEK NA BYDLENI LK PLANA
Y00000O39YY
2323634023/0800
001-10012014 1602 602003 307351
Odměna za služby
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
000-31012014 060-060-003562808
1
1/1
elektronicky
leden 2014
NADAČNÍ FOND SCHODY DO
ŽIVOTA
BAAROVA 232
344 01 DOMAŽLICE
VS
KS
SS
Připsáno
Odepsáno
0
0
2842270217
169,00
9
8
0
-1 500,00
0
0
0
-169,00
Vážená paní, Vážený pane, žádáme Vás o urychlenou kontrolu uvedených údajů.
Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,
Vytištěno dne 20/02/2014 pro účet 107-2842270217
Strana 1
Download

Komerční banka, a. s. KOMBCZPPXXX VÝPIS