VÝPIS Z ÚČTU
Období:
Účet:
Název účtu:
1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
267050568/0300
HC Orlová, o.s.
Strana:
Rok / č. výpisu:
BIC:
IBAN:
Typ účtu:
Frekvence:
1/2
Pobočka:
Masarykova 1326, Orlová
HC Orlová, o.s.
Na Stuchlíkovci 982
735 14 Orlová - Lutyně
2014/2
CEKOCZPP
CZ23 0300 0000 0002 6705 0568
ČSOB Podnikatelské konto v CZK
měsíční
Úroky a zůstatky
Počáteční úroková sazba:
Konečná úroková sazba:
0,01 % p. a.
0,01 % p. a.
Počáteční zůstatek:
Konečný zůstatek:
6 309,04
6 321,07
X
Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014
Datum Označení transakce
Valuta Protiúčet nebo poznámka
Název protiúčtu
VS
KS
Sekv.
SS Odúčt.
Částka
03.11.
Vklad hotovosti
tržba 1.11.2014 vstupné
24
595,00
07.11.
Vklad hotovosti
Tržba TorStav.s.r.o. Orlová
25
2 000,00
07.11.
Bezhotovostní převod el. bankovnictví
230619116/0300
dětský set Bauer Supreme PRO 3 sady
HC Orlová, o.s.
2014412575
27
-7 167,00
12.11.
Došlá platba
2500189531/2010
Platba Miroslav Chlubna dar za perm
Chlubna, Miroslav
0000112233
ici
28
11.11.
300,00
21.11.
Došlá platba
000086-5941760207/0100
BEATA ONDRUSZOVA
ONDRUSZOVA BEATA
29
20.11.
200,00
26.11.
Došlá platba
000043-6629250207/0100
30
25.11.
100,00
27.11.
Vklad hotovosti
dar muži HC Orlová mužstvo A
31
3 000,00
27.11.
Vklad hotovosti
tržba vstupenky z 22.11.2014,225 ks
32
1 135,00
29.11.
Za vedení účtu, výpisy a transakce
od 26.10.2014 do 29.11.2014
Za vedení účtu a výpisy: 115,00
Za transakce: 36,00
Z toho: 3 x kredit
1 x Debet - elektronicky
4 x Zpracování hotovosti
4 x Poplatek
33
-151,00
36
0,03
30.11.
Zúčtování kladných úroků
Jistina: 0,03
KONTO
0308
ORLIK
SCHWARZOVA ZUZANA
0000000000
0000
0000000000
0,00
0,00
36,00
0,00
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300
VÝPIS Z ÚČTU
Období:
Účet:
Název účtu:
Strana:
1. 11. 2014 - 30. 11. 2014
267050568/0300
HC Orlová, o.s.
2/2
Souhrnné informace
Počet kreditních položek:
Počet debetních položek:
8
2
Počáteční zůstatek:
Celkové příjmy:
Celkové výdaje:
Konečný zůstatek:
6 309,04
7 330,03
7 318,00
6 321,07
Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300
Download

VÝPIS Z ÚČTU