Komerční banka a.s.
KOMBCZPPXXX
Předchozí výpis ze dne:
Počáteční zůstatek:
Ve prospěch:
Na vrub:
Konečný zůstatek:
Počet položek
Datum
splatnosti
Datum
odepsání v JB
4.5.2012
4.5.2012
3.5.2012
9.5.2012
9.5.2012
14.5.2012
16.5.2012
16.5.2012
17.5.2012
18.5.2012
k účtu:
IBAN:
období:
typ:
VÝPIS
PERIODICKÝ
107-733590247 CZK
CZ25 0100 0001 0707 3359 0247
květen 2012
BĚŽNÝ ÚČET
30.4.2012
499.965,50
279.022,60
160.005,05
618.983,05
15
Popis
Název protiúčtu
Protiúčet/Kód banky
Identifikace transakce
Platba ve prospěch vašeho účtu
Bonus 41.40%
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
MOJE ODMĚNY
43-6964420277/0100
228-30042012 1086008909503
Úhrada z jiné banky
USP SIPO
156080780/0300
120-20120503 0000 003359648
Platba na vrub vašeho účtu
VTAHY PARDUBICE
I00006PEDMY
2502630108/2600
001-09052012 1602 602035 296311
Platba na vrub vašeho účtu
UCETNI SEMECKY
I00006PECXG
154064998/0600
001-09052012 1602 602034 296301
Platba na vrub vašeho účtu
MASKOVA KVETEN
I00006PX5UZ
182178474/0300
001-12052012 1602 602022 488991
Platba ve prospěch vašeho účtu
SAKURA BYTOVÉ DRUŽSTVO
6561100287/0100
301-16052012 1604 700085 148497
Platba na vrub vašeho účtu
PRAZSKA TEPLARENSKA
I00006QHOW1
500068263/0300
001-16052012 1602 602001 148751
Platba na vrub vašeho účtu
PRAZSKA TEPLARENSKA - T.VODA
I00006QHPCZ
500068263/0300
001-17052012 1602 602007 148811
Platba na vrub vašeho účtu
ZPMV
I00006QY1G8
4220422/0300
001-18052012 1602 602026 250011
Vytištěno dne 01/06/2012 pro účet 107-733590247
poř.č.:
strana:
způsob zaslání:
frekvence:
5
1
elektronicky
měsíční
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
JEDNOTEK DOMU NAD
NAD LESNÍM DIVADLEM 1114/16
142 00 PRAHA 4
Variabilní
Částka má dáti
Konstantní (na vrub)
Specifický
symbol
0
0
733590247
Částka dal
(ve prospěch)
70,00
3.080,00
111866124
308
0
201203889
308
0
-3.465,00
201218
308
0
-11.368,00
52012
0
0
-8.500,00
151.631,00
25603795
308
0
9110180467
0
0
-53.007,77
9110180466
0
0
-81.669,28
2413507100
3558
0
-270,00
Strana 1
Komerční banka a.s.
KOMBCZPPXXX
Datum
splatnosti
Datum
odepsání v JB
18.5.2012
18.5.2012
22.5.2012
21.5.2012
30.5.2012
31.5.2012
31.5.2012
k účtu:
IBAN:
období:
typ:
Popis
Název protiúčtu
Protiúčet/Kód banky
Identifikace transakce
Platba na vrub vašeho účtu
VZP
I00006QY1AA
VZPČR HP PŘÍJMOVÝ ÚČET ZFZP
27-8219200257/0100
001-18052012 1602 602025 250001
Platba na vrub vašeho účtu
DAN FU
I00006QY1MV
713-7627041/0710
001-18052012 1602 602027 250021
Úhrada z jiné banky
USP SIPO
156080780/0300
120-20120521 0000 003387846
Platba na vrub vašeho účtu
DOMENA SVJ1114.CZ
I00006S2L67
830809001/5500
001-30052012 1602 602035 328281
Odměna za služby
POPLATEK ZA POLOŽKY
000-31052012 060-060-004645881
Odměna za služby
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
000-31052012 060-060-004645880
VÝPIS
PERIODICKÝ
107-733590247 CZK
CZ25 0100 0001 0707 3359 0247
květen 2012
BĚŽNÝ ÚČET
poř.č.:
strana:
způsob zaslání:
frekvence:
5
2
elektronicky
měsíční
Variabilní
Částka má dáti
Částka dal
Konstantní (na vrub)
(ve prospěch)
Specifický
symbol
2413507100
-476,00
558
0
24135071
1148
0
-960,00
124.241,60
111866142
308
0
5120514645
0
0
-108,00
0
0
0
0
0
0
-12,00
-169,00
Vážená paní, vážený pane, žádáme Vás o urychlenou kontrolu uvedených údajů.
Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 4531 7054,
Vytištěno dne 01/06/2012 pro účet 107-733590247
Strana 2
Download

1070733590247_20120501_20120531.pdf