VÝPIS Z ÚČTU
Období:
Účet:
Název účtu:
14. 8. 2014 - 14. 8. 2014
161743390/0300
OBEC PROSETÍN
Strana:
Rok / č. výpisu:
BIC:
IBAN:
Typ účtu:
Frekvence:
1/2
Pobočka:
Kontakt:
E-mail:
Masarykovo náměstí 68/14, Jihlava
Pavel Zdražil, +420 566 654 127
[email protected]
OBEC PROSETÍN
Prosetín 34
592 64 Prosetín
2014/125
CEKOCZPP
CZ50 0300 0000 0001 6174 3390
ČSOB Municipální konto v CZK
denní
Úroky a zůstatky
Počáteční úroková sazba:
Konečná úroková sazba:
0,10 % p. a.
0,10 % p. a.
Počáteční zůstatek:
Konečný zůstatek:
2 495 146,06
2 431 181,77
X
Přehled operací na vašem účtu v období od 14. 8. 2014 do 14. 8. 2014
Datum Označení transakce
Valuta Protiúčet nebo poznámka
Název protiúčtu
VS
Sekv.
SS Odúčt.
Částka
14.08.
Odchozí inkasní platba
6007-700103393/0300
EVID.C.0600132220 DIRECT DEBIT
O2 CZECH REPUBLIC +
0610284220
0308
18432
-682,29
14.08.
Došlá platba
1345007309/0800
Lubomir Straka
Lubomir Straka
6412291237
18433
13.08.
500,00
0308
14.08.
Došlá platba
009021-0603001803/0300
VELETRHY BRNO, A.S.
7604023812
0558
18434
14.08.
500,00
14.08.
Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ
21012-7925751/0710
7618
18442
-15 147,00
7845105621
14.08.
Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ
713-67626681/0710
1148
18443
-7 335,00
295167
14.08.
Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ
7720-67626681/0710
1148
18444
-180,00
295167
14.08.
Bezhotovostní převod el. bankovnictví
202840008/0300
Všeobecná zdravotní pojišťovna
29516700
0558
18445
-8 265,00
14.08.
Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ
2228800222/0800
0558
18446
-2 590,00
29516700
14.08.
Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ
874509043/0800
3558
18447
-15 493,00
7
14.08.
Bezhotovostní převod el. bankovnictví
211839658/0300
BLANKA SLANÁ
7
18448
-15 272,00
3558
KS
0600132220
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300
VÝPIS Z ÚČTU
Období:
Účet:
Název účtu:
Strana:
14. 8. 2014 - 14. 8. 2014
161743390/0300
OBEC PROSETÍN
2/2
Souhrnné informace
Počet kreditních položek:
Počet debetních položek:
2
8
Počáteční zůstatek:
Celkové příjmy:
Celkové výdaje:
Konečný zůstatek:
2 495 146,06
1 000,00
64 964,29
2 431 181,77
Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300
Download

VÝPIS Z ÚČTU