Datum výpisu:
08.01.2015
Číslo výpisu:
1
Strana:
1/3
Zaslání:
elektronicky
Frekvence:
měsíční
Za období: 09.12.2014 - 08.01.2015
VÝPIS PERIODICKÝ
Praha 2 - náměstí Míru
Italská 2
120 00 Praha 2
tel.: 955545301
www.kb.cz
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
k účtu:
IBAN:
typ:
měna:
Počáteční zůstatek
Konečný zůstatek
107-6219990237/0100
CZ9701000001076219990237
PROFI ÚČET
CZK
DN150108_SC6-0187173-3 ID: 0290906555
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ J.PLACHTY 8
JINDŘICHA PLACHTY 596/8
150 00 PRAHA
76 431,00
57 070,00
MojeOdměny
V měsíci 12/2014 jsme Vám připsali 169,00 Kč.
Celkem jsme Vám již připsali 2 028,00 Kč.
Všechny možnosti konceptu MojeOdměny Vám rád představí Váš
bankovní poradce nebo je najdete na www.mojeodmeny.cz.
POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK
76 431,00
Datum
zúčtování
Datum
transakce
Popis transakce
Identifikace transakce
Název protiúčtu / Číslo a typ karty
Protiúčet a kód banky / Obchodní místo
VS
KS
SS
Připsáno
Odepsáno
10.12.2014
10.12.2014
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
TOMAS STRNAD
670100-2201612870/6210
121
308
1 258,00
11.12.2014
10.12.2014
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
120-20141110 225782484
Michaela Martinek
2370244001/5500
62014
1 538,00
12.12.2014
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
I00008IU7RK 01
PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.
19-2784000277/0100
30234743
-700,00
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
I00008IU7MN 01
PRAŽSKÁ ENERGETIKA A.S.
19-2784000277/0100
30234738
-900,00
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
I00008IU6UF 01
2200410601/2010
191636
-1 650,00
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
I00008IU7EA 01
90018-5157998/0600
2700316670
-2 384,00
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
I00008IU71S 01
8211340001/5500
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
I00008IU7Z1 01
PRAŽSKÉ VODOVODY A
KANALIZACE, A.S.
182-4000505031/0100
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
I00008IU780 01
180943056/0300
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
URBANEC JIRI ING.
1070126113/0800
120-20141210 1658355347
Zpráva pro příjemce:
ZÁLOHY JP8
Zpráva pro příjemce:
Michaela Martinek J.Plachty 596/8 Z
alohy byt 6 + sklep 16
001-12122014 1602 602017 467441
12.12.2014
001-12122014 1602 602016 465581
12.12.2014
001-12122014 1602 602011 454431
12.12.2014
2421133
001-12122014 1602 602010 462931
12.12.2014
14041
-3 630,00
4000290063
-8 670,00
1415615
-16 078,00
422014
1 025,00
001-12122014 1602 602017 456711
12.12.2014
001-12122014 1602 602036 471701
12.12.2014
001-12122014 1602 602027 459771
15.12.2014
15.12.2014
120-20141214 1214900718199
Zpráva pro příjemce:
Jiří Urbanec J. Plachy 596/8 - jedn
otka 42, Praha 5,
Pokračování na další straně
SOCIETE
GENERALE
G R O U P
Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
VÝPIS PERIODICKÝ
k účtu:
IBAN:
typ:
měna:
107-6219990237/0100
CZ9701000001076219990237
PROFI ÚČET
CZK
Datum
zúčtování
Datum
transakce
Popis transakce
Identifikace transakce
Název protiúčtu / Číslo a typ karty
Protiúčet a kód banky / Obchodní místo
15.12.2014
15.12.2014
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Horák Petr,Ing.
652351033/0800
15.12.2014
15.12.2014
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Ing. Stanislav Navrá
1202283349/0800
16.12.2014
15.12.2014
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
120-20141216 289107
16.12.2014
15.12.2014
Datum výpisu:
08.01.2015
Číslo výpisu:
1
Strana:
2/3
Zaslání:
elektronicky
Frekvence:
měsíční
Za období: 09.12.2014 - 08.01.2015
VS
KS
SS
Připsáno
Odepsáno
1022014
1 195,00
122
308
1 195,00
MARYANA BUROVA
2107057065/2700
82014
1 479,00
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
90018-5157998/0600
2700316670
6
2421133
2 384,00
17.12.2014
16.12.2014
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
WEBEROVÁ LENKA
7765310002/4000
17
50,00
17.12.2014
16.12.2014
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
WEBEROVÁ LENKA
7765310002/4000
41
1 064,00
19.12.2014
18.12.2014
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
72014
1 427,00
7314026
898
201020000
-9,00
22.12.2014
120-20141213 1213900078075
Zpráva pro příjemce:
Petr Horák/102
120-20141215 CST0000070582
120-20141212 602010462931
120-20141216 TEBD006532844
Zpráva pro příjemce:
SKLEP Č. 17/2014
120-20141216 TEBD006532994
Zpráva pro příjemce:
BYT Č. 41/2014
120-20141218 000H352406331
Zpráva pro příjemce:
PRISPEVEK 11/2014
JUDR. HELENA MEJVALD
8900209199/2600
POPL.VYB.Z ATM
PLATEBNÍ KARTY-VÝBĚR NA ATM
KB-CZK
22.12.2014
22.12.2014
TRANSAKCE PLATEBNÍ KARTOU
výběr ATM
5168 93** **** *315 ECMC
KB ATM NADRAZNI 23
PRAHA 5 CZ
23.12.2014
22.12.2014
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Salvatore Bonsignore
1011210542/6100
30.12.2014
29.12.2014
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
31.12.2014
31.12.2014
05.01.2015
205-22122014 1086100331226
205-22122014 1086100331227
120-20141222 PTS16498766
Zpráva pro příjemce:
bytu 3, Salvatore Bonsignore, jind
richa plachty 8
120-20141229 D0Y16O0
Zpráva pro příjemce:
Mudr Bugler Ivanova Zlata
BUGLER IVANOVA ZLATA
3210140400/6800
SOCIETE
G R O U P
1 297,00
12112014
1 468,00
POPLATEK ZA POLOŽKY
-78,00
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
-169,00
060-060-004-119486
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
BONUS ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
Bonus 100.00%
MOJE ODMĚNY
43-6964420277/0100
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
KAMILA BUMBOVA
670100-2207492881/6210
120-20150107 1665183187
Zpráva pro příjemce:
BYT.JEDNOTKA 101 + 13
KONEČNÝ ZŮSTATEK
GENERALE
32014
060-060-004-119487
228-05012015 1086038600500
07.01.2015
07.01.2015
-2 000,00
Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
169,00
6219990237
101132014
1 358,00
57 070,00
Datum výpisu:
08.01.2015
Číslo výpisu:
1
Strana:
3/3
Zaslání:
elektronicky
Frekvence:
měsíční
Za období: 09.12.2014 - 08.01.2015
VÝPIS PERIODICKÝ
Praha 2 - náměstí Míru
Italská 2
120 00 Praha 2
tel.: 955545301
www.kb.cz
SWIFT (BIC) KOMBCZPPXXX
k účtu:
IBAN:
typ:
měna:
107-6219990237/0100
CZ9701000001076219990237
PROFI ÚČET
CZK
DN150108_SC6-0187173-3 ID: 0290906555
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ J.PLACHTY 8
JINDŘICHA PLACHTY 596/8
150 00 PRAHA
Rekapitulace transakcí na účtu
Připsáno
Celkový počet transakcí
Obraty na účtu
Odepsáno
14
11
16 907,00
-36 268,00
Úroky od začátku roku
0,00
Srážková daň od začátku roku
0,00
Zůstatek podle data
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
15.12.2014
76 431,00
77 689,00
79 227,00
45 215,00
48 630,00
16.12.2014
17.12.2014
19.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
52 493,00
53 607,00
55 034,00
53 025,00
54 322,00
30.12.2014
31.12.2014
05.01.2015
07.01.2015
55 790,00
55 543,00
55 712,00
57 070,00
Rozpis poplatků za položky
Druh platby
Další transakce
Položek
do limitu
Cena / položka
do limitu
10
Limit
Položek
nad limit
Cena / položka
nad limit
10
13
6,00
Celkem odepsáno dne 31.12.2014 z účtu 107-6219990237/0100
Cena celkem
78,00 CZK
78,00 CZK
Rozpis poplatků obsahuje poplatky za položky uskutečněné v průběhu kalendářního měsíce.
Vážená paní, vážený pane, žádáme Vás o kontrolu uvedených údajů. V případě nesouladu informujte, prosím, pobočku vedoucí Váš účet.
SOCIETE
GENERALE
G R O U P
Komerční banka, a. s., se sídlem:
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 1360
Download

VÝPIS PERIODICKÝ MojeOdměny