Výpis z běžného účtu
Program Domov
Číslo účtu/kód banky: 2283720399/0800
Období: 1.11.2013 - 30.11.2013
Číslo výpisu: 011
Název účtu: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7
Měna účtu: CZK
Pro platby v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ38 0800 0000 0022 8372 0399
Kód banky (BIC): GIBACZPX
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU
Počáteční zůstatek:
Celkem přišlo
Celkem odešlo
Konečný zůstatek:
Minimální zůstatek
Rezervace prostředků
Disponibilní zůstatek
1 053 407.16
+304 134.16
-258 519.00
1 099 022.32
1 000.00
178 082.00
919 940.32
PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU
POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:
Zaúčtováno Položka
Provedeno
Částka obratu cizí měny
Popis
Číslo protiúčtu
Název protiúčtu
Kurz měny obratu / Kurz měny účtu
Variabilní symbol
Konstantní symbol
Specifický symbol
1 053 407.16
01.11.2013 Trvalá platba
117380983/0300
2021
19-2025640257/0100
17
1392769349/0800
Miroslav Špaček
2013191
182824907/0300
130100126
Částka
-113 381.00
Záloha teplo 2013
01.11.2013 Trvalá platba
-40 870.00
Záloha studená voda Teplo Břeclav
01.11.2013 Domácí platba - S24/IB
-5 808.00
Servis výtahů 08/2013-10/2013
01.11.2013 Domácí platba - S24/IB
-17 303.00
projektová dokumentace plynovodu-Fa
ba engineering
SBVP_-1|7-2000 07/2013|CS40010011482257|11727/5265|67|K_C|______|0000002152429481
M|EL||V301113.CIC.62.C.0.3.3389720|68088
01.11.2013 Došlá platba
2736225359/0800
Bytové družstvo Dukelských hrdinů 7
+147 658.00
záloha služby 11/2013
04.11.2013 Vklad hotovosti
705019-33105036/0800
71
05.11.2013 Úhrada
04.11.2013
156080780/0300
USP - SIPO
605263308
308
6616192001/5500
780298
+2 300.00
+13 910.00
04.11.2013
06.11.2013 Domácí platba - S24/IB
-499.00
prodloužení registrace dukelky.cz 2
014
10.11.2013 Trvalá platba
674052173/0800
-935.00
odměna
odměna Pavka
Pokračování na další straně
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Strana č.: 1/3
7-2000 07/2013
Výpis z běžného účtu
Program Domov
Číslo účtu/kód banky: 2283720399/0800
Zaúčtováno Položka
Provedeno
Částka obratu cizí měny
Popis
Číslo protiúčtu
Název protiúčtu
Kurz měny obratu / Kurz měny účtu
11.11.2013 Trvalá platba
201084087/0300
Období: 1.11.2013 - 30.11.2013
Číslo výpisu: 011
Variabilní symbol
Konstantní symbol
Specifický symbol
Částka
-3 366.00
odměna
odměna Figurová
11.11.2013 Domácí platba - S24/IB
133790245/0300
5135260151
-500.00
generování souboru přijatých plateb
SIPO
13.11.2013 Trvalá platba
2736225359/0800
Bytové družstvo Dukelských hrdinů 7
-6 000.00
Odměna pověřeného vlastníka
Odměna pověřeného vlastníka
15.11.2013 Úhrada
425839143/0800
SEBESTIK IGOR ING.
35
308
+4 238.00
18.11.2013 Úhrada
15.11.2013
43-2578330267/0100
PALAN ADRIAN
9
+4 520.00
713-77628621/0710
29236126
156080780/0300
USP - SIPO
605263324
308
+129 268.80
1446499349/0800
Ing. Lubomír Motl
130100097
-3 000.00
15.11.2013
20.11.2013 Trvalá platba
-759.00
srážková daň dohody
FÚ srážková daň dohody
21.11.2013 Úhrada
20.11.2013
20.11.2013
21.11.2013 Domácí platba - S24/IB
účetnictví Ing. Motl
25.11.2013 Úhrada
22.11.2013
181460435/0300
TESAR ROMAN
558
1025404153/0800
442013
+2 015.00
Tesar Roman, byt c.17
22.11.2013
27.11.2013 Domácí platba - S24/IB
-749.00
Revize nouzového osvětlení
SBVP_-1|7-2000 07/2013|CS40010011482257|11728/5265|67|K_C|______|0000002152429481
M|EL||V301113.CIC.62.C.0.3.3389720|68088
30.11.2013 Úrok kredit
0598
+224.36
z 2283720399
30.11.2013 INKASO
345020189/0800
Společenství pro dům Dukelských hrd
0000000004
0898
-100.00
345020189/0800
Společenství pro dům Dukelských hrd
0000000002
0498
-65 000.00
cena za správu a vedení
30.11.2013 INKASO
Anuita
30.11.2013 Ceny za služby
Za účetní položku BÚ
Cena za platbu z/do jiné banky
za správu a vedení účtu Program Dom
12/5.00 CZK
11/2.00 CZK
1/150.00 CZK
(01.11.2013 - 30.11.2013)
-60.00
-22.00
-150.00
Pokračování na další straně
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Strana č.: 2/3
7-2000 07/2013
Výpis z běžného účtu
Program Domov
Číslo účtu/kód banky: 2283720399/0800
Zaúčtováno Položka
Provedeno
Částka obratu cizí měny
Popis
Cena za úč. pol.- domácí platba S24
Cena za účetní položku
Období: 1.11.2013 - 30.11.2013
Číslo výpisu: 011
Číslo protiúčtu
Název protiúčtu
Kurz měny obratu / Kurz měny účtu
Variabilní symbol
Konstantní symbol
Specifický symbol
Částka
6/2.00 CZK
1/5.00 CZK
-12.00
-5.00
KONEČNÝ ZŮSTATEK:
1 099 022.32
SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU
Typ
Obraty za období výpisu
Obraty od začátku roku
Počet položek na výpise
Odepsáno z účtu (-)
Připsáno na účet (+)
-258 519.00
-3 756 728.00
19
304 134.16
4 156 883.38
8
Počet čekajících obratů
0
Pojmy užívané na výpise z účtu Vám rádi vysvětlíme na všech pobočkách České spořitelny, na naší bezplatné infolince 800 207 207
nebo na našich internetových stránkách csas.cz/vypisy.
SBVP_-1|7-2000 07/2013|CS40010011482257|11729/5265|67|K_C|______|0000002152429481
M|EL||V301113.CIC.62.C.0.3.3389720|68088
Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna.
Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
Strana č.: 3/3
7-2000 07/2013
Download

listopad 2013